Views
8 months ago

02 Forældrefolder

02

Trivsel og mobning Information til forældre Trivsel Trivsel, tryghed og læring er vigtige faktorer i forhold til elevernes hverdag. På Brædstrup skole er trivsel en væsentlig del af det daglige arbejde med elevernes fysiske og psykiske miljø i klasserne, men vi sætter også særligt fokus på trivsel, når vi fx har trivsel på skemaet, eller når vi følger op på resultaterne af den nationale trivselsundersøgelse med aktiviteter fra klassetrivsel.dk. Trivselsaktiviteter på Brædstrup skole: ● Trivselsundersøgelse og klassekonferencer ● Arbejde med øvelser, aktiviteter og strukturer fra klassetrivsel.dk ● Forventningsafstemning med forældre – tæt samarbejde (den vigtigste klassekammerat) ● Trivselsråd (tidligere forældreråd) ● Trivselsvejleder ● Skabelon for klasserumsledelse ● Årshjul for trivselsarbejde på alle 3 afdelinger

Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen
program_med_tilmeldingslink_den_digitale_erhvervsskole_3-0
Jo Niclasen Mobning - Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
2012-02 Skolebladet februar 2012 - Rådmandsgades Skole
Borgerservice i stat, regioner og kommuner under ... - plsproject2.dk
Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler Forsker – praktiker seminar
Viden og evidens i forebyggelsen - Sundhedsstyrelsen
BystandertilBlivelser - DPU
Radiografen 07, september 2010, årgang 38 - Foreningen af ...
Billeder på trivsel - Aalborg Kommunale Skolevæsen
Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1t
DIALOG # 14 - Skole og Forældre
Nr. 02 oktober 2008/60. årgang - Dansk Byplanlaboratorium
GLA 02 OMB_EU.indd - Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM)
eksempelvis videoguides, drop-down-tekster Digitale løsninger
Kvalitetsrapport 2009-2010 - Vordingborg Kommune
Kendskab giver venskab – om trivsel på Grønløkkeskolen
Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole