Live rollespil i pædagogisk praksis - VIA University College

viauc.dk

Live rollespil i pædagogisk praksis - VIA University College

Velkommen til Stjerneborg

Af Thomas Kruse

tk@petersabroe.dk

Jeg har netop afsluttet en opgave med

at planlægge og opbygge en scenografi

og en drejebog til et rollespil for børn i

1.- .5.klasse.

Ideen har været at skabe en renæssance

ramme, nemlig Tycho Brahes Uraniborg

på Hven. Tycho Brahe opbyggede

her et enestående videnskabeligt og

kulturelt center, som fungerede næsten

tyve år. Han forlod Hven og Danmark i

1597, vred og skuffet over kongens og

hoffets manglende støtte, og døde som

bekendt i 1603 i Prag.

For to år siden blev jeg spurgt, om jeg

ville være med til at opbygge en interaktiv

sanseudstilling i kulturinstitutionen

Klaverfabrikken i Hillerød. De har

i deres ca. 12-årige levetid gennemført

en stribe børneprojekter i krydsfeltet

mellem sanseudstilling og teater.

Gennem møder og korrespondance

blev projektet udviklet, ansøgninger

blev skrevet og siden foråret 2006 har

jeg ofte arbejdet i Klaverfabrikken og

omskabt deres store Truckhal, ca. 13 x

30 m. til Stjerneborg.

Scenografien har lånt form fra Tycho

Brahes observatorium, et stort kuppeloverdækket

kvadrat med fire pavilloner,

som samlende scenografi. Hver

pavillon er udformet som karakteristisk

for de fire spilgrupper, som de delta-

gende skoleklasser kan kan vælge sig

på. Ved siden af fællesscene og pavilloner

er der opbygget et renæssancekøkken

og et observatorium med forskellige

astronomiske instrumenter. Børnene

skal, inden de kommer ind i scenografien,

passere igennem en tidsmaskine,

hvor de rejser tilbage i tiden en rejse,

opbygget med lys, spejle og dvd-film

i et helt sort rum – og ankommer til

Hven d. 6. oktober 1596!

Adel og bonde, tjener eller

gøgler

Børnene vælger herefter selv deres rolle,

om de vil være Tychos studenter og

assistenter, hans tjenestefolk i køkkenet,

gøglere eller bønder og tiggere.

Der er syet fine kostumer og lavet rekvisitter

til hver gruppe, ligesom de 4-

5 voksne animatorer og spilfordelere er

udklædte. ( Klaverfabrikken råder over

en meget dygtig kostumeafdeling, som

var en vigtig faktor, da jeg sagde ja til

opgaven i sin tid.)

Bønderne bliver hentet af ridefogeden,

som anviser dem deres redskaber i pileflet

pavillon og derefter sender dem

ud med koste, save og skovle; om de i

længden finder sig i ridefogedens ordrer

vil så vise sig. Tycho Brahe var selv en

ret hård lensherre, og satte bønderne til

al slags hoveri. Var der protester kom

de i hundehullet! I vores Stjerneborgscenografi

har vi også bygget et hun-

Side 30 Vinduet

dehul, som nok skal blive brugt.

Gruppen af tjenestefolk samler sig i

deres pavillon og omkring et stort køkkenbord,

med syltetøj, frugt, brød og

grønsager, - og øl! Deres spil og roller

foregår omkring en konkrete madlavning

og borddækning til det afsluttende

festmåltid, hvor Tycho Brahe

forventes hjem fra forhandlinger i København.(

Tycho kommer aldrig, måske

pga. storm, i hvert fald er det for

ham en Tycho Brahedag! I vores rollespil

lader vi ham være fraværende,

bl.a. fordi en enkelt dominerende hovedperson

ville flytte energien fra børnenes

indbyrdes rollespil)

Studenterne samles omkring Tycho

Brahes observatorium, hvor vi har bygget

flere af hans instrumenter, som børnene

kan afprøve. De lærer også at

lægge deres horoskoper, noget Tycho

Brahe også beskæftigede sig med. Disse

adelige studenter skal i øvrigt lære

at tale høvisk, danse og måske få en

fægtelektion.

Gøglerne øver sig i akrobatik og jonglering,

sang og spil organiserer måske

et optog.

Rollespillet slutter efter et par timer

med en frokost-banket med højbords

servering med guldtallerkner for de

fine, keramikskåle til bønderne og gøglerne

og grød og brød til de fattige.

Der har været mange overvejelser omkring

denne drejebog: Hvor meget skal

eller kan lægges fast, hvor meget ’rød

December 2006

More magazines by this user
Similar magazines