indhold - HOF Gentofte

aftenskolen.dk

indhold - HOF Gentofte

DeN stOre svaMpetur Med biolog Poul Evald Hansen Udflugterne gennemføres uanset vejret, så husk passende påklædning. Medbring evt. mad/drikke (især på de lange ture), en svampekurv, en kniv til rensning af svampene og en svampebog, hvis I har. Vi starter med en kort introduktion og afslutter med gennemgang af dagens udbytte og svampekontrol. Der udleveres kortfattet vejledning om indsamling af nogle let genkendelige spisesvampe og gives gode råd om tilberedning. Svampeture for familier, se side 13. – Hvidekilde i Gribskov Fra stationen går vi til et af Gribskovs bedste svampeterræner, området ved den stadig aktive Hvidekilde, hvor munkene fra Esrum Kloster i middelalderen døbte syndere og hedenske kulsviere i påskeugen – kaldet den »hvide uge«. Mødested: Kagerup station (P-plads og togforbindelse fra/til Hillerød). 121452 Lørdag 12.05-15.40 (13/10) · Kr. 120 · PEAS Gentofte kr. 90 – Jægerspris Nordskov Her er rigtig gode svampeterræner med gode chancer for udbytte. Vi går ind til de store ege (bl.a. Konge-Egen) og til Bredvad Mose, som er noget af det tætteste vi i Danmark kommer på rigtig urskov. Vi går 5-7 km i alt. Mødested: P-plads ved Skoven Kirke (mellem Jægerspris og Kulhuse). Man kan også tage cykel med S-toget til Frederikssund og cykle gennem Nordskoven (regn med lidt over en time til cykelturen). 121454 Søndag 10.15-15.30 (30/9) · Kr. 120 · PEAS Gentofte kr. 90 – Sortemose / Sortedam i Store Dyrehave På anbefaling fra pålidelige kilder blandt svampefolk planlægger vi i år en udflugt i dette spændende svampeterræn ved Ny Hammersholt. Mødested: P-plads Københavnsvej/Kapelvej (bus 335 fra Hillerød St. – stå af i Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej ved Slettebjerget, hvor der er indgang til skoven og gå ca. 1 km gennem skoven til P-pladsen (tag et kort med). 121456 Søndag 13.00-16.00 (7/10) · Kr. 120 · PEAS Gentofte kr. 90 – Gribskovs lyksaligheder Kombineret vandre/svampetur, hvor vi kommer rundt til nogle af de allerskønneste og spændende steder i Gribskov, bl.a. den fredede Maglemose og Lille Gribsø med dens vidtstrakte hængesæk. Har sensommeren været fugtig er der mange gode rørhatte og kantareller. Vi går minimum 11-12 km, så medbring vandrefodtøj, god kondition og gerne svampekurv og evt. kikkert samt mad og drikke efter behov. Vi starter og slutter ved Kagerup Station med god P-plads og togforbindelse til Hillerød. 121457 Søndag 12.05-16.40 (9/9) · Kr. 120 · PEAS Gentofte kr. 90 træKLatrINg fOr vOKsNe Oplev en fantastisk aften i trækronerne, hvorfra du kan nyde solnedgangen med en varm kop kaffe. Vi mødes i skoven, hvor vi efter introduktion til udstyr og sikkerhed både prøver almindelig træklatring og rebklatring. Praktisk tøj/sko anbefales. Kun for voksne. Mødested: P-plads ved Store Hareskov på Helmsvej, Bagsværd. 121460 Lørdag 18.00-21.00 (25/8) Flemming Mumm · Søren Black Jensen · Kr. 800 OpLev sOrt sOL Det skal opleves, når de enorme stæreflokke, ankommet fra Nordskandinavien og Rusland mellemlander i Tøndermarsken, om aftenen danner skiftende formationer mod aftenhimlen. På udturen gør vi et frokoststop på Fjelsted Skov Kro, inden turen går videre til Noldemuseet, hvor der vil blive fortalt om den spændende maler. Herefter fortsætter vi til stæreeventyret. Naturligvis får vi også mange andre fuglearter at se. Husk pas, fornuftigt tøj, en pude at sidde på, kikkert, aftenmadpakke og evt. et tæppe. Kaffe kan købes i bussen. Udgift til bus, bro, frokost (3 stk. smørrebrød og 1 øl/vand) samt entre til Noldemuseet er inkl. i prisen. Bussen udgår fra Hellerup St. (busholdepladsen), men der er mulighed for påstigning ved Lyngby St. (syd – ud for Invita) kl. 10.15. 120271 Søndag 10.00-23.00 (7/10) Ole Geertz-Hansen · Hellerup St. · Lyngby St. Kr. 860 · PEAS Gentofte kr. 785 KrONvILDtets bruNstpLaDser Turleder: Fhv. statsskovrider Klaus Waage Det skal opleves, når Dyrehavens voksne kronhjorte kommer i brunst og opfører et betagende parringsspil. Under ledelse af Dyrehavens mangeårige skovrider vil vi opsøge kronhjortene på deres brunstpladser, høre om deres parringsritualer og med egne øjne se, hvordan de kæmpe dyr med brøl og i kamp forsvarer deres territorier og deres hinder. Turen varer et par timer. Mødested: Klampenborg Port (indgangen til Dyrehaven ved Klampenborg Station). 120235 Lørdag 14.00 (29/9) · Kr. 120 · PEAS Gentofte 90 børn og unge svaMpetur fOr HeLe faMILIeN – i efterårsferien Med biolog Poul Evald Hansen En fornøjelig familietur i Store Hareskov, hvor I får gode råd og enkle regler for fangst, bestemmelse og fortæring, samt en lille folder med gode svampeopskrifter. Vi går i et roligt tempo, og I kan bare spørge løs undervejs. Ud fra en fælles base laver vi småture ud i terrænet og samles for at se på byttet. Turen gennemføres uanset vejret, så husk passende påklædning til store som små. Medbring kurv til svampe, evt. kniv til rensning af dem og svampebog, hvis I har. Mødested: P-plads ved Hareskov Station. 121058 Søndag 13.00-ca. 15.00 (21/10) Kr. 120 · PEAS Gentofte kr. 90 · Børn under 16 år kr. 60 besøg på bONDegårDeN Lad børn eller børnebørn opleve dyrene, naturen og livet på en bondegård – en fælles aktivitet for børn og voksne i efterårsferien! Med 120 malkekøer i staldene er der travlhed dagen lang på Kollerødgård i Nordsjælland. Carsten og Gitte Vestergaard vil vise rundt i staldene, hvor børnene kan snakke med dyrene, klappe de kælne katte, høre om gårdens maskiner og kaste sig i kornbunken. Vi slutter af med kaffe og kage til de voksne og hjemmelavet is (af mælk fra gårdens køer) til børnene. Bussen udgår fra Hellerup St. (busholdepladsen) kl. 09.00, men der er mulighed for opsamling ved Lyngby St. (syd – ud for Invita) kl. 09.15. Prisen, der er pr. person, inkluderer bus, rundvisning og traktement. 120341 Tirsdag 09.00-13.30 (16/10) · Hellerup St. · Lyngby St. Kr. 275 · PEAS Gentofte kr. 245 faMILIe-fIsKetur – fra 6 år Tag med på en kombineret fiske-, skov- og fugletur til naturparadiset Løjesø i Rude Skov. Vi går først en lille tur på ca.40 minutter i Rude Skov, hvor vi hører om skovens liv og finder urter til vores skovsuppe. Derefter er der fiskeri i Løjesø efter primært aborre. For nogen er det en grænseoverskridende oplevelse at sætte orm på krogen og bagefter røre en fisk. Der er mulighed for bål, dvs. man kan evt. grille/tilberede sin fangst. Skovsuppe, snobrød og kaffe over bål er vigtige ingredienser for en vellykket tur. Udgifter til kroge, liner m.m. er inkluderet i prisen, som dækker en voksen og et barn. Mødested: P-plads ved Løjesøvej/ Hørsholm Kongevej ca. 1,4 km fra Rudegaard Stadion. 120236 Lørdag 14.00-17.00 (1/9) Henrik Petersen · Kr. 275 · PEAS Gentofte kr. 205 træKLatrINg fOr sjOv Oplev den stærke, fælles naturoplevelse, de fysiske udfordringer og den friske kulør i kinderne, når I prøver kræfter med træklatringens kunst. Vi starter dagen med introduktion af udstyr, metoder og sikkerhed. Vi klatrer med sikkerhedsudstyr, og I får mulighed for at afprøve to discipliner: almindelig træklatring og rebklatring. Vær forberedt på at komme højt op. Praktisk tøj/sko anbefales. Prisen dækker en voksen og et barn. Mødested: P-plads ved Store Hareskov på Helmsvej, Bagsværd. – 7-9 år 121060 Lørdag 10.00-13.00 (25/8) Flemming Mumm · Søren Black Jensen · Kr. 800 – fra 10 år 121061 Lørdag 14.00-17.00 (25/8) Flemming Mumm · Søren Black Jensen · Kr. 800 KLaver – fOr børN Og vOKsNe Tiden ved tangenterne er en god og inspirerende måde at hygge sig med sit barn på, og tit er motivationen større, når man er sammen om det. Alle er velkomne, begyndere som let øvede. Der er 2 deltagere pr. hold og prisen er pr. deltager. Hellerup Stationsbygning · Birgitte Jacobsen 15 lektioner 15 gange · Kr. 2150 · PEAS Gentofte kr. 1610 124162 Fredag 13.00-13.45 (21/9) 124163 Fredag 14.00-14.45 (21/9) 124164 Fredag 15.00-15.45 (21/9) 12 tuRE BØRN OG uNGE 13

Similar magazines