Uge 42 - Kolding Senior

koldingsenior.dk

Uge 42 - Kolding Senior

KOLDING SENIOR

Kolding Senior

Internetblad for borgere over 60 år UGE 42 OKTOBER 2012

Rejsegilde Rejsegilde på


en en minikirke

minikirke

I onsdags var der i

Kolding Miniby rejsegilde

på modellen af

Nicolai Kirke.

Ole Kjersgaard Nielsen

fra Jubilæumsfonden

af 1973, der er

hovedsponsor for kirkebyggeriet,interviewes

her af det lokale

tv.

Jubilæumsfonden har

doneret 100.000 kr. til

kirken og tidligere

175.000 kr. til andre

byggerier i minibyen.

(Foto: Kurt Nielsen)


KOLDING SENIOR 2

Er de blevet helt rundtossede?

Kultur skal der til, naturligvis. Og gerne i bybilledet, hvor

mange kan have glæde af den. Men nu har Kolding Byråd

bevilget penge til en moderne skulptur af en UFO.

Det er jo helt fint, men der er bare den hage ved sagen, at

skulpturen skal stå i en rundkørsel nær Vejlevej.

I en rundkørsel!!

Når bilisten nærmer sig en rundkørsel, handler det om at

holde blikket på vejbanen. Først se til venstre og sikre sig, at

der ikke kommer andre trafikanter. Så dreje til højre og placere

køretøjet i den rette bane, mens man holder øje med, at andre

trafikanter i tilkørslerne til højre overholder deres vigepligt.

Hvornår i alverden bliver der tid til at se op over kørebanerne

for at nyde synet af en UFO?

En UFO er som bekendt en uidentificeret flyvende genstand.

Hvad den har med Kolding at gøre, er svært at se, men den

er jo også uidentificeret, ligesom byrådets tanker i den forbindelse.

LGH

KOLDING SENIOR

Redaktion:

Lars Gregers Hansen (ansv.) 75502555@mail.dk

Hans-Jørgen Sindholt sindholt@paradis.dk

Olaf Hermansen olaf.hermansen@private.dk

Web-adresse:

www.koldingsenior.dk

Annoncer:

PR Centret 75502555@mail.dk tlf. 75 50 25 55

KOLDING SENIOR opdateres hver søndag


KOLDING SENIOR 3

80 80 aktører aktører gør gør historien historien levende levende på på Koldinghus

Koldinghus

Christian 4. - Danmarks farverige

konge og store bygmester –

bydes igen velkommen tilbage til

sit gamle kongeslot Koldinghus i

skolernes efterårsferie. Tiden,

museet genskaber, er renæssancen

for 400 år siden, da Christian

4. jævnligt besøgte slottet med

sin familie.

Det er i år 7. gang, museet levendegør

renæssancen i uge 42

med projektet ”Kongen vender

tilbage”. I 2006 var der 12 aktører,

og i år deltager 80 udklædte

fægtere, soldater, gøglere, musikere,

tjenestefolk, dansere og

mange, mange flere. Levendegørelsen

plejer at være meget populær

hos museet gæster og tiltrak

sidste over knap 10.000 besøgende

i uge 42.

Som noget helt nyt kan gæsterne

i år opleve, hvordan et kongeligt

taffel kunne have fundet sted

i slottets riddersal. Midt i rum-

met vil der stå et stort veldækket

bord med en kopi af Christian 4.s

pragtdug fra 1621 og skueretter

af livagtige påfugle. Bordet vil

danne ramme om et taffel med

tilstedeværelse af kongen og

hans hof. Gæsterne vil her kunne

høre beretninger om de imponerende

retter, som kongen med

gæsterne indtog. Der vil være

fremvisning af de smukke og lidt

mystiske gaver, som han modtog

af gæster fra udlandet, deriblandt

en imponerende pragthjelm prydet

med strudsefjer og guld. Og

der vil være underholdning, musik

og dans.

Hver dag kl. 11 byder museets

gæster Christian 4. og hans hof

velkommen med smagsprøver på

dagens program: Der er gøglershow,

fægtedueller, musik og

vagtskifte. Herefter kan man

overvære det kongelige taffel i

riddersalen, deltage i fægtesko-


KOLDING SENIOR 4

len eller i lat

i n s k o l e n ,

fange (stof)

fisk i Den

kongelige Fiskedam

i gården,

spille

kegler, møde

den grumme

fangevogter

eller lade sig

forbande af

t r o l d k o n e n

Maren, der

også kan berette om renæssancens

lægende urter og de urter,

der var farlige – og også kunne

bruges, hvis man ville nogen til

livs.

Aktørerne i levendegørelsen

er fra bl.a. Dronning Dorothea

Teatret, Sct. Georgsgilderne i

Kolding, renæssance-sanggruppen

Bjælderne fra Haderslev,

De Jydske Helte fra Silkeborg

og The Armoury fra Stouby.

Levende Historie kan opleves

De 80 aktører samlet i slotsgården.

Koldinghus fra mandag den

15. oktober til lørdag 20. oktober

2012 fra kl. 11-15. Der er

gratis adgang for børn og unge

under 18 år. Voksne betaler entré

til museet.

DRILLER COMPUTEREN

Eller kunne du tænke dig en ny. Så ring til

Krølle 40533169 - www.krølles-edb.dk

God buffet til

din næste fest

Tlf. 74 65 92 06

Rejecocktail eller tarteletter

med høns i asparges

eller *dampet kold

laks med hummerdressing,

rejer, asparges og

kaviar.

3 X STEG: Mør glaseret

oksesteg, kryddermarineret

kalkunbryst

og helstegt svinekølle.

Kun

9950

Alt medfølger!

Forret, 3 x steg,

Salatbar og kartofler.

Dessert kun 10,00

Salatbar med 6 slags salat og

grønt, hjemmelavet kartoffelsalat

og flødeporrekartofler. Æbletærte

med cremefraiche eller islagkage.

Sælges kun i hele á 8 pers.

* Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert.

Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste

antal 12 pers.

LEVERES GRATIS OVERALT

Blot De leverer emballagen tilbage inden 5

dage. Kontant betaling ved levering, og husk

dep. for emballagen kr. 350,00

WWW.GODBUFFET.DK


KOLDING SENIOR 5

Klassisk Klassisk kammer-

kammer

musik musik i i opdateret

opdateret

form

form

Trio Zoom, der kan opleves i Nicolai

Scene søndag d. 28. oktober kl. 15, er

et af de få ensembler inden for nyere

klassisk musik, der kan begejstre ethvert

publikum. De overrumpler de

garvede klassiske koncertgængere,

begejstrer dem, der i forvejen holder

af ny musik, og river det yngre publikum

tættere ind mod den klassiske

musik. De er både ambassadører for

den klassiske musik og brobyggere

mellem rytmisk, klassisk og ny musik.

Trio Zoom har en klar vision om at

formidle den klassiske musik med

friskhed, en innovativ lyd og et

stærkt visuelt udtryk. De tre musikere

er højt anerkendte, klassiske solister,

der her forenes i virtuos, sitrende

og inderlig klassisk musik – dette

er kammermusik i opdateret form.

Med instrumenterne klaver, saxofon

og slagtøj repræsenterer trioen et ensemble

der har en stor kærlighed til

og respekt for den klassiske tradition

og samtidig en vision for

fremtiden.

De tre solister har Danmark som

base, men rødder i både Rusland,

Ukraine, Taiwan og Kina. Deres

repertoire afspejler denne geografiske

grænseløshed – Trio

Zoom spiller både traditionelle

klassiske koncerter, og koncerter

med udgangspunkt i folkloristiske

strømninger fra Østen, Balkan

og Argentina. Ved koncerten

i Nicolai Scene, vil man kunne

opleve eksempler på begge dele.


KOLDING SENIOR 6

Mere kvalitet og flere pladser

LÆSERBREVE

Når beboerne på plejecentret Egebo

er flyttet til det nye Bertram

Knudsens Have næste år, omdannes

det til center for midlertidige pladser.

Disse pladser er f.eks. til svagelige

borgere, som udskrives fra sygehuset

uden at være i stand til at

klare sig selv. I mange situationer

vil borgeren kunne blive passet i

eget hjem med tilbud om hjemmehjælp

og hjemmesygepleje døgnet

rundt. Men både den ældre og de pårørende

er langt mere trygge ved at

være på en midlertidig plejeplads

med døgnbemanding.

Er der ventetid på en sådan midlertidig

plads, skaber det utryghed

og frustration for både den, der

mangler pladsen, og vedkommendes

pårørende. Derfor er det meget glædeligt,

at der udover de planlagte

pladser på Egebo kan etableres ekstra

seks pladser til midlertidige ophold

som følge af budgetforliget.

Derudover oprettes der yderligere to

pladser, som kan bruges til personer,

som ikke helt opfylder kravene til et

ophold, men som er meget utrygge ved at skulle være

i eget hjem i en periode.

Når de midlertidige pladser samles et sted i stedet

for i dag at være spredt på mange plejecentre, så er

det forventningen, at kvaliteten også udvikles positivt.

Ganske enkelt fordi det engagerede og dygtige

personale vil blive endnu mere specialiseret, og hele

huset vil have samme fokus.

Mere kvalitet og flere pladser til medborgere i en

meget vanskelig og presset situation, det er meget

positivt.

Hans Erik Adsbøl

Medlem af Seniorudvalget

Lucernehaven 20

Vonsild

6000 Kolding


KOLDING SENIOR 7

Kolding skal skille sig ud

Efter at jeg har set udtalelserne

fra nogle af de ”kulturkloge” angående

en mulig ufo-skulptur her i

Kolding, bliver jeg bestyrket i min

glæde over det flertral, der var i

Kulturudvalget.

Tænk sig at Trapholts direktør i

fuld alvor kan udtale, at så må

Koldings borgere være meget optaget

af væsner i rummet.

Gerner, Fløe og Bødker ønsker en

kultur og skulptur strategi! … Tja,

så de ”kulturkloge” med de rigtige

meninger kan sidde i et lukket selskab

og blive enige med ligesindede

og bestemme hvilke skulpturer,

der er acceptable.

Størst var min overraskelse dog

over at læse Nikolaj Stagis’s kommentar:

”Jeg vil lige holde hestene

nu”!

Det er ikke mere end 14 dage siden,

jeg var på biblioteket med

samme Nikolaj Stagis som tovhol-

LÆSERBREVE

der for et visions og fremtidsseminar

for små 100 mennesker.

Her lød det ellers bl.a., at vi skulle

gøre Kolding kendt som en by,

der tør gå nye og anderledes veje

og som skiller sig ud fra mængden.

Tak for kaffe!

Kolding bryster sig ellers ofte af

at være en by, hvor vi hylder frivilligheden

og de frivilliges indsats

på mange områder.

Men det gælder åbenbart ikke

mht. til kultur i almindelighed og

skulpturer i særdeleshed. Nej der

skal de ”kulturkloge” nok fortælle

borgerne, hvad der er politisk korrekt!

Bjarne Juel Møller

Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

Bjerggade 13, 6000 kolding


KOLDING SENIOR 8

Succes Succes-samarbejde Succes samarbejde omkring omkring Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet og Koldings

kulturinstitutioner har

stor succes med samarbejdet

omkring eksterne forelæsninger,

foredrag og en række andre

aktiviteter. Deltagertallet

er næsten tredoblet siden

2010.

Siden Folkeuniversitetet i

2010 indledte et samarbejde

med Kolding Kommunes kulturinstitutioner

om eksterne

aktiviteter, er deltagerne

strømmet til.

De støvede universitetslokaler

er for en stund skiftet ud

med mere inspirerende omgivelser,

som f.eks. Trapholt eller

Kolding Bibliotek, og det

er meget populært blandt deltagere.

Deltagertallet er steget fra

omkring 600 i 2010 til mere

end 1.600 i 2011. I foråret 2012

var der 827 deltagere og med

en lang række spændende aktiviteter,

tegner efteråret til at

blive mindst ligeså godt.

Samarbejdet omkring Folkeuniversitetets

eksterne forelæsninger

bygger dels på universitets

behov for at komme

tættere på målgrupperne, og

dels kulturinstitutionernes

ønske om flere besøgende og

en bredere berøring med borgerne.

Koldingbibliotekerne har

målt en lille fremgang, men

hæfter sig mest ved de muligheder,

der følger med Folkeuniversitetets

initiativ. Kulturkonsulent

ved Koldingbibliotekerne

Lars Kristiansen,

uddyber:

- Vi anser samarbejdet med

Folkeuniversitetet for særdeles

værdifuldt. Ved at etablere

et samarbejde mellem biblioteket,

landets førende for-

fattere og forskerne fra Syddansk

Universitet og andre

universiteter kan vi skabe

nogle unikke arrangementer

for både forfatterne, forskerne

og publikum.

- Folkeuniversitetet er, for at

få nok deltagere til kurser og

andre aktiviteter, i langt højere

grad end tidligere, nødt til

at opsøge sine brugere hvor

de er. Det kan være svært,

men lykkes det, er der masser

af gevinster. Folkeuniversitetet

i Kolding og Odense, er foreløbigt

de eneste steder i landet,

hvor der tilbydes eksterne

forelæsninger.

Trine Tybjerg Holm fra Folkeuniversitetet

fortæller:

- Folkeuniversitetet er sat i

verden for, at opkvalificere,

efteruddanne og tilfredsstille

videnssultne borgere i alle aldre.

Men vi lever i en tid, da

alt bliver digitaliseret, og alt skal være så

få klik fra brugeren som muligt, så det er

klart, at vi skal finde nye måder at gøre

os bemærket på.

- Vi skal ligesom alle andre følge med

udviklingen, og det kan vi blandt andet

gøre med eksterne aktiviteter.


KOLDING SENIOR 9

Årets Årets sølvsmed sølvsmed 2012 2012 kåret kåret kåret på på på Koldinghus

Koldinghus

Årets sølvsmed og modtager

af Karl Gustav Hansen

Prisen 2012 på Koldinghus

er den japanskfødte Yuki

Ferdinandsen, der er sølvsmed

og ciselør hos Georg

Jensen i København. Hendes

japansk inspirerede bearbejdning

af sølvets overflader

er ikke set tidligere i

Danmark og har ifølge priskomitéen

tilført dansk sølv

en ny dimension.

Yuki Ferdinandsen er født i

Japan og udgået fra Saga Junior

College of Art og Tsuibu

Metal Art School, begge i

Kyoto. Siden 1988 har hun

boet i Danmark. 1988 og

igen 1997-99 var hun på

Guldsmedehøjskolen og har

Yuki Ferdinandsen

selv været faglærer i ciselering

siden 2005. Yuki har

modtaget en lang række hædersbevisninger,

tre gange

legater fra Danmarks Nationalbanks

Jubilæumsfond. Siden

2009 har hun været

medlem af ”Danske Sølvsmede,

Udstillingsgruppen

af november 1976”.

Yuki Ferdinandsen er således

opdraget i japansk

tradition, selvom arbejde

med sølv er af ret ny dato i

Japan. Japanerne selv mener,

at deres fugtige klima

ikke rigtigt er egnet til sølvtøj,

der let løber an. Men

hun har formået at vinde

indpas i det danske sølvsmedehåndværk.

Med sig

fra hjemlandet har hun

bragt den såkaldte arareteknik,

der består af bearbejdning

af overfladen med

rækker af små ciselerede

knopper i varierende mønstre,

og som ellers ikke kendes

i Danmark. Hendes arbejder

vil givetvis sætte sig

spor i dansk sølv fremover.

Om årets prismodtager si-


KOLDING SENIOR 10

ger museumsdirektør

Poul Dedenroth-Schou:

- Det er spændende

at se skæringen

mellem

j a p a n s k o g

dansk håndværkstradition.

Yukis bearbejdning

af korpussølvetsoverfla-

Vase af Yuki Ferdinandsen

der med minutiøst

udførte ciselerede knopper i raffinerede

mønstre er ikke set i Danmark tidligere. Efter

min mening tilfører hendes kunnen en

ny dimension til dansk sølv.

Prisen blev overrakt i fredags på Koldinghus

samtidig med åbning af en lille udstilling

af arbejder af Yuki Ferdinandsen.

Årets prisarbejde til Koldinghusmuseets

samling afsløredes ved samme lejlighed.

Udstillingen kan ses frem til 25. november

2012 på Museet på Koldinghus.

Sponsorer for årets Karl Gustav

Hansen Pris er Metal Vennerne og

Poul og Hildur Kingo Pedersens

Mindelegat.


KOLDING SENIOR 11

Avisbilledet Avisbilledet af af den den lystne lystne unghest unghest måtte måtte ikke ikke støde støde læserne

læserne

Af Lars Gregers Hansen

Min morfar, A. W. Johannessen, var

i 1930’erne chefredaktør for Vejle

Amts Folkeblad. Ham har jeg skrevet

et kapitel om i den kommende

udgave af Vejlebogen. Og jeg vil

gerne afsløre et enkelt afsnit fra artiklen

for læserne af Kolding Senior.

Morfar var en blændende dygtig

skribent, og han var teknisk interesseret.

I 1920’erne og 1930’erne byggede

han fine radio-apparater og fotograferede.

Han ville gerne have

billeder i avisen, men det krævede en

fotograf, og morfar fandt ud af, at

avisens yngste journalistelev, Poul

Fløe Svenningsen - senere respekteret

redaktør på Berlingske Tidende

og far til vores kendte Koldingarkitekt

Chris Fløe Svenningsen -

gerne ville medvirke.

Og så til afsnittet i Vejlebogen

1912:

”Med sans for de tekniske muligheder

for avisens udvikling kastede

chefredaktøren sig ud i fotografering.

Der skulle mange flere billeder,

især af de lokale begivenheder,

i bladets spalter. Han gjorde journalisteleven

Poul Fløe Svenningensen

interesseret i fotografering og

indviede

ham i finesserne.

Fløe fik

sin sag

for og tog

portrætf

o t o s ,

sportsoptagelser,

b i l l e d e r

af bilulyk- A. W. Johannessen

ker og dyrskuer.

Johannessen var nu optaget af, at

avisen også burde lave klicheerne

til at trykke billederne efter. Det

sparede penge, og det var hurtigere

end at få klicheerne fremstillet ude

i byen. I Tyskland havde han opsporet

et lille reproanlæg, som blev

installeret ved siden af mørkekammeret.

Forretningsgangen var nu sådan,

at den unge journalist tog billeder,

og chefredaktøren forlod sit skrivebord

for at fremstille klicheer.

Sådan var det også en dag, da der

var plagskue ved Vejle Eksportstalde.

(En plag er en unghest mellem

1 og 3 år. red.)

Poul Fløe skulle tage et billede af

en fløjplag til avisen, beretter han.

Men plagen var blevet træt af at lade

sig fremvise. Den slappede helt

af, hang med hovedet, hvilede det

ene bagben på tåspidsen og magtede

slet ikke at holde sit avlsapparat

inde. Det nåede næsten helt ned til

jorden. På journalistelevens opfordring

forsøgte ejeren at ændre tilstanden,

men det famøse objekt

svingede bare uanfægtet i solen efter

hvert møde med ejerens træsko.

Så vinderplagen måtte foreviges,

som den gik og stod.

Da Poul Fløe lagde billedet foran

chefredaktøren, udbrød denne i

spontan forbløffelse: Hvad Satan!!!

Hesten skulle dog i bladet, og

med lidt primitiv retouchering

fremstod den uønskede genstand

mindre påtrængende, men ikke

nok. Der måtte også ridses med en

nål i klicheen.

Poul

Fløe

Svenningsen

Det var en vanskelig opgave, som

Johannessen under små lattergrynt

var stærkt engageret i, og han var

tilfreds og lettet, da et aftryk viste,

at operationen var lykkedes.

Læserne må dog have undret sig

meget over, at bladet uden nærmere

forklaring bragte et billede af en

hest, hvis lige aldrig var set. Der

stod en dampsky ud af dens mave,

og inde i skyen sås i silhuet noget,

som slående lignede, hvad almindelige

hingste kunne finde på at vise

uden dampkraft.”


KOLDING SENIOR 12

Lokalhistorie

på DVD

PR Centret har produceret en

række lokalhistoriske DVD’er,

som kan lånes på biblioteket eller

købes på Kolding Stadsarkiv.

Befrielsen i maj 1945

Spilletid 21 min.

Kolding-Egtved Jernbane

Spilletid 28 min.

Historien om Kolding Folkeblad

Spilletid 45 min.

I frihed bag pigtråd

Spilletid 25 min.

Jernbanegade under besættelsen

Spilletid 32 min.

OK Klubben

Torsdag den 18. oktober kl. 14:

Rottekongen Cibrino v/ Jan Grønbæk.

Historier og fortællinger om gøgleren,

rottekongen og entertaineren

Cibrino, humoristisk fortalt af Jan

Grønbæk.

Mange, især ”voksne” og ældre, husker

Cibrino, men også mange yngre

fortæller, at de husker ham fra deres

barndom, hvor de traf ham i en eller

anden gågade sammen med deres

forældre

Cibrino måtte gå så meget hårdt

igennem med nederlag på nederlag,

inden han til sidst fandt sin rette hylde

som rejsende gadegøgler, som

han ernærede sig ved, indtil svær

sygdom satte en brat stopper for det,

og han måtte tilbringe de sidste år af

sit liv på plejehjem. Cibrino sov ind

på Farsø sygehus en forårsdag i 2009

og blev begravet ved Rold Kirke,

hvor han allerede 20 år i forvejen

havde købt sit eget gravsted, fordi

han gerne ville ”i selskab” med Miehe-familien.

Et arrangement i samarbejde med

OK-Skolen


KOLDING SENIOR 13

Få Få Få en en gratis

gratis

rubrik rubrik- rubrik

annonce annonce

annonce

Kolding Senior tilbyder nu gratis

rubrik-annnoncer. Tilbuddet

gælder frem til 1. december.

Her kan du sælge, købe, efterlyse

eller tilbyde gratis ting til

afhentning.

Din annonce må højst fylde 35

ord og bliver stående, indtil du

aflyser den.

Din annonce kan underskives

med tlf.nr. eller e-mail adresse,

som du ønsker det.

Men når du bestiller på

75502555@mail.dk , bedes du

oplyse dit navn og adresse til

redaktionen.

Vi optager ikke annoncer for

arrangementer/møder, handel

med husdyr

RUBRIKANNONCER

Discolys, roterende til børn,

SÆLGES EFTERLYSES

Single grammofonplader fra

60´erne. Ca. 100 stk. sælges

samlet eller enkeltvis.

Giv et bud på 30722717 eller

an19@stofanet.dk

Barnestol, sammenklappelig.

God til at hænge på spisestol. Kr.

150,- God julegaveide´. Ring på

26 24 55 25 .

Pladespiller mrkt. JVC. Den er

fra 80’erne, men kun lidt brugt.

Pris 200 kr. Tlf. 75502555

Cykeltrailer. Tip-top i orden ,

men med falmet betræk.

”rummer ” med lethed 2 børnehavebørn.

Kan afhentes for kr.

175,- .Ring først på 26 24 55 25.

Lokalhistorie. Hvis lokalhistorie

er noget for dig, så er Trap Danmark

en god kilde. Her er 1928udgaven

Ringkøbig+Ribe Amt,

644 sider, indb. med guldtryk.

Pris 50 kr.

Tlf. 75502555

nyt, kr. 60,-

30722717 eller

an19@stofanet.dk

Samlesæt. Kleinbekohlungsanlage

(kulkran), HO, Roco 5081.

Æske m. alle dele. Send mail, så

sender jeg billede af æske og

indhold. Dog mangler samlevejledning.

Pris 40 kr.

75502555@mail.dk

Skindomslag, sort til Mayland

A5 planner. Brugt. Kr. 100,- ( nypris

ca. 500,-)

30722717 eller

an19@stofanet.dk

Märklin skinner, 10 stk. lige nr.

5106 og 30 stk. buede nr. 5100.

Et par enkelte har lidt malingsrester,

ellers er de fine. Pris i alt

100 kr.

75502555@mail.dk

Tennisketchere, nye, god kvalitet

Kr. 150,- (Nypris 300,-)

30722717 eller

an19@stofanet.dk

Slibning af kæder. Er der mon

i Kolding eller nærmeste omegn

et firma eller en privat, som tilbyder

at slibe kæder til motorsave

op. Så hører jeg gerne fra dem.

lgh@post8.tele.dk

Video.Skulle der være en eller

anden, der har stående en video

2000, af mærket Phillips type nr.

VR 2334.Jeg har en del videobånd,

som jeg desværre ikke kan

spille. Jeg vil gerne høre fra vedkommende.Per

Lydholm 75 52

75 08. per@lydholm.com

ØVRIGE

Gnaversirenen skræmmer med

garanti husmår, mus, rotter og

flagermus væk.

RK-Retail, Strårup Markvej Bjert

www.rk-retail.dk


KOLDING SENIOR 14

Herbert von

Hörensagen

…har erfaret, at skatteminister

Thor Möger må vige pladsen.

Allerede før sin tiltræden som

ny formand for SF, sagde Annette

Vilhelmsen ifølge vittige

hoveder, at hun havde en

plads til ham.

Da hun blev spurgt om hvor,

lød svaret: - Det ved jeg ikke,

han skal bare sættes på plads!

Bliv Bliv gratis gratis abonnent

abonnent

Send en mail til

75502555@mail.dk

og vi sætter dig på listen, så

du får besked, når en ny

KOLDING SENIOR er på

nettet.

Dagens smil

Juristers sprog kan være vanskeligt

at forstå. Her har vi prøvet at omskrive

nogle talemåder til juristsprog:

Samspilssituationer, involverende

spæde eller yngre personer engageret

i diverse uspecificerede rekreative

sysler, frembringer almindeligvis

de mest hensigtsmæssige resultater,

såfremt participanterne er

indbyrdes kompatible.

(Lige børn leger bedst)

Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen,

hvis indre lagerkapacitet

er uudnyttet, må med rimelig forventning

formodes at besidde væsentlige

akustiske kvaliteter.

(Tomme tønder buldrer mest)

Et visuelt handicappet feminint individ

tilhørende en af de domesticerede

arter af slægten gallus kan

undtagelsesvis excellere i lokaliseringen

af diminutive cereal-enheder.

(Blind høne kan også finde korn)

BASAGERHUS

Nr. Bjertvej 89

76 31 87 70

EGEBO

Vesterløkke

Sdr. Bjert

KIRSEBÆRHA-

VEN

Kirsebærvej 4

76 32 54 40

KLØVERHØJ

Kløvervej 44

76 34 74 44

MIDTGÅRDEN

Nicolai Plads 10

50 43 09 88

MUNKENSDAM

Tøndervej 102

76 32 56 00

DREYERSHUS

Agtrupvej 22

76 34 30 00

PLEJECENTRE m.m. i KOLDING KOMMUNE

VONSILDHAVE

Hjarupvej 110

75 56 65 44

OLIVENHAVEN

Munkevænget 10

79 32 79 32

KONGSBJERG-

HJEMMET

Reinholdts Bakke

27

Lunderskov

75 58 54 37

BIRKEBO

Birkevej 22

Christiansfeld

73 56 12 36

SØNDERVANG

Gl. Kongevej 10

Christiansfeld

74 56 15 07

TOFTEGÅRDEN

Hovedgaden 28

Jordrup

75 55 60 44

VESTERLED

Ødis Byvej 6

Ødis

76 92 89 95

ELIM

Villagade 2

Vamdrup

75 58 19 33

TEGLGÅRDS-

PARKEN

Sankt Hedvigs Vej

5

76 97 40 60

KONGEBRO-

CENTRET

Kongebrocentret 1-

4

Christiansfeld

73 20 20 20

More magazines by this user
Similar magazines