22.09.2017 Views

Mink Bürsten: Vi kan behandle alle overflader!_DK

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Løsninger til overfladebearbejdning<br />

Rengøring<br />

Afgratning<br />

Vask<br />

Påføring<br />

Afstrygning<br />

Rengøring<br />

Strukturering<br />

Støvfjernelse<br />

Afledning<br />

på smøre


Rengøring med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Moderne fræsecentre <strong>kan</strong> ikke alene fræse, men også bore, fortande og meget mere.<br />

Til dette skal de bruge forskellige værktøjer, som opbevares i såkaldte revolvere.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Efter hver produktionsproces fjernes snavs og spåner omhyggeligt fra de enkelte værktøjer/konusser,<br />

og dermed sikres en problemfri produktion.


Rengøring med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Først og fremmest i medicinal- og fødevareindustrien skal transportbånd leve op til den <strong>alle</strong>rhøjeste<br />

standard for at opfylde de strenge lovmæssige krav.


For at opfylde disse krav anvendes <strong>Mink</strong>-rundbørster med certificerede materialer,<br />

f.eks. til at rense fastsiddende mel, støv og snavs af transportbåndene.


Vaske med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Hver europæer spiser i gennemsnit 80 kg grøntsager og 60 kg frugt om året.<br />

Inden frugt og grønt kommer i handelen, skal fødevarerne rengøres for jord og vaskes.


For at gøre vaskeprocessen så skånsom som muligt anvendes <strong>Mink</strong>-rundbørster i industrivaskeanlæg.


Vask med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Ofte <strong>kan</strong> kraftig algevækst, plumret vand, blade og meget andet ødelægge fornøjelsen ved at bade i swimmingpools<br />

og svømmebade. Her <strong>kan</strong> praktiske og prisbillige rengøringsredskaber afhjælpe problemerne.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

l disse rengøringsrobotter til swimmingpools er der monteret mange forskellige <strong>Mink</strong>-børster. F.eks.<br />

listebørster til verdens første selvrensende filterenhed og rundbørster til <strong>overflader</strong>engøring og fremføringsruller.


Støvfjernelse med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

En bils råkarosseri skal være absolut støv- og partikelfri inden lakering. For at leve op til nutidens meget<br />

høje krav er det ikke tilstrækkeligt at blæse eller suge emnerne rene.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Bilproducenter har i årtier draget nytte af <strong>Mink</strong>-strudsefjerenes positive egenskaber. Som<br />

følge af friktionen bliver de elektrostatisk opladet, tiltrækker støvpartiklerne og afgiver dem<br />

igen i et udsugningsanlæg til formålet. Dette sikrer, at selv de fineste støvpartikler fjernes.


Afgratning med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Ved forarbejdning af aluminium opstår der skarpe <strong>kan</strong>ter, der ikke kun er skæmmende, men som man<br />

også <strong>kan</strong> komme til skade på.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Specielle t<strong>alle</strong>rken-, rund- eller valsebørster fra <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong>, som er besatte med slibefibre, afgrater og<br />

afrunder pålideligt de grimme <strong>kan</strong>ter og minimerer risikoen for personskader.


Afl edning med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

I moderne kontorer er vores børster uundværlige, når det drejer sig om multifunktionsmaskiner.


Antistatiske børster fra <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong> afleder effektivt den elektrostatiske opladning, der opstår, når<br />

papirarkene gnider imod hinanden. Dette beskytter maskinerne og brugerne, forebygger gnistdannelse<br />

og forhindrer, at papirerne klæber sammen.


Afstrygning med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Ved virksomhedsintern transport af varer på transportbånd samler der sig nogle gange støv og spåner<br />

på båndene.


For at følsomme emner ikke bliver ridset af fastsiddende spåner og partikler, skal transportbåndene<br />

holdes fuldstændigt fri for smuds og partikler. I båndreturløbet er der anbragt specielle <strong>Mink</strong>-listebørster,<br />

der stryger det fastsiddende materiale fuldstændigt af.


Påføring med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

l industribagerier bliver glasur og drys påført kagerne maskinelt.


Specielle rund- og valsebørster fra <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong>, som er certificeret til fødevareindustrien, fordeler<br />

glasur og drys som f.eks. puddersukker og knuste nødder doseret og ensartet på produkterne.


Strukturering med <strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Træ består af to forskellige lag, som veksler konstant. Vårved kalder man laget, der vokser inden sommeren,<br />

og laget fra den sidste del af året hedder høstved. Ved den såkaldte strukturering fjernes det<br />

bløde vårved med børster.


Ved denne proces anvendes <strong>Mink</strong>-specialbørster, der er besat med ståltråd og slibebørster. De fjerner<br />

de forskellige lag og de eksisterende træfibre. Det får træstrukturen til at stå frem, og træet opnår en<br />

overflade, der er egnet til lakering og bejdsning.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> Think aus diesem <strong>Mink</strong>! Baum ®<br />

eine Küche wird?<br />

Hvis du er blevet nysgerrig og interesseret i vores<br />

ideer, er du velkommen til at kontakte os.<br />

<strong>Vi</strong> glæder os til at høre fra dig!<br />

Med venlig hilsen<br />

Martin Knödler<br />

Marketingchef<br />

Hovedkontor<br />

August <strong>Mink</strong> KG<br />

Fabrikation<br />

technischer <strong>Bürsten</strong><br />

Wilhelm-Zwick-Straße 13<br />

D-73035 Göppingen<br />

fon +49 (0)71 61 40 31-0<br />

fax +49 (0)71 61 40 31-500<br />

info@mink-buersten.de<br />

Benelux<br />

<strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong> B.V.<br />

Hanzeweg 6<br />

NL-8061 RC Hasselt<br />

fon +31 (0)38 3 86 61 77<br />

fax +31 (0)38 3 86 61 78<br />

info@mink-buersten.nl<br />

England<br />

<strong>Mink</strong>-Brushes (UK) Ltd.<br />

Cash´s Business Centre<br />

Cash´s Lane<br />

GB-CV1 4PB Coventry<br />

fon +44 (0)24 76 63 25 88<br />

fax +44 (0)24 76 63 25 90<br />

sales@mink-brushes.co.uk<br />

Frankrig<br />

<strong>Mink</strong>-France S.A.R.L.<br />

2, rue de l’Octroi<br />

F-78410 Aubergenville<br />

fon +33 (0)1 34 84 75 64<br />

fax +33 (0)1 34 84 01 81<br />

info@mink-france.fr<br />

Italien<br />

<strong>Mink</strong>-Italia s.r.l.<br />

Società con Socio unico<br />

<strong>Vi</strong>a Speranza 5<br />

I-40068 S. Lazzaro<br />

di Savena (BO)<br />

fon +39 0 51 45 26 00<br />

fax +39 0 51 62 78 325<br />

info@mink-italia.it<br />

S<strong>kan</strong>dinavien<br />

<strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong> ApS<br />

Glasvænget 2<br />

<strong>DK</strong>-5492 <strong>Vi</strong>ssenbjerg<br />

fon +45 70 26 20 77<br />

fax +45 70 26 20 78<br />

info@mink-buersten.dk<br />

www.mink-buersten.com<br />

HIER BLÄTTERN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!