Views
11 months ago

100 året for Ruslands revolutioner 1917-2017 – Putin er tavs

varemangel. Revolutionen

varemangel. Revolutionen begyndte på kvindernes internationale kampdag. Det skete da kvinderne i Petrograd (nutidens Sankt Petersborg red.) begyndte at strejke om mere brød. Strejkerne begyndte at udvikle sig, så soldater begyndte at skyde demonstranterne som i 1905. Denne gang var det dog anderledes, mange soldater begyndte at komme i tvivl, om det var det rigtige at gøre. Soldaternes sammenvittighed gjorde dem i tvivl. Det handlede også om dårlig ledelse, mange officerer var adelige som blot havde fået en titel og dermed ikke kompetente officerer. Soldaterne sluttede sig nu til de strejkerne. Det blev nu til en revolution, og bevæbnede byens borgere. Nu skulle der ske noget nyt og snart kaldte man på Zarens bortgang. Ligesom i 1905 var Zaren ikke i byen, han var ved fronten i en togvogn ved Pskov i det vestlige Rusland. Han havde overtaget ledelsen af den russiske hær, fra sine generaler fordi han mente, at Gud have bedt ham om det. Der kom to mænd fra Petrograd om morgenen den 15. marts 1917, for at tale med Zaren, det de ville var, at bede om Zarens afgang. Befolkningen ville ikke stoppe før zaren var væk. Zar Nikolaj afbrød og sagde ” jeg har besluttet at frasige mig tronen i dag ”. Zaren forlod rummet i togvognen og vendte tilbage en time efter han have skrevet sin egen abdikation for både ham og hans søn. Men landet var ikke blevet en republik, ganske vist havde han abdiceret, men han have overladt sin trone til sin lillebror Mikhail. Det blev befolkningen rasende over, den russiske provisoriske regering, opsøgte ham i hans palæ i byen, for at tale ham fra det. Han spurgte, om den provisoriske regering ville garantere hans sikkerhed, hvis han blev Zar. Det ville den ikke, så frasagde han sig magten, Rusland blev en republik efter mere en 300 års Romanovstyre. Den provisoriske regering var først var ledet af Georgy Lvov, som sammensatte en kollationsregering, og senere af Alexander Kerensky. Kerensky sad ganske vist kun 8 måneder, men var den mest liberale regering russerne havde haft. Regeringen havde svært ved og få befolkningen på sin side, fordi man ville forsætte deltagelsen i krigen, selvom der stadig var mangel på mad. Den provisoriske regering lagde sin magtbase i Dumaen. Regeringen måtte forsvare sig gennem to kupforsøg, den ene var mod bolsjevikkerne i juledagene og et konservativt kup begået af general Kornilov der var en dobbeltmagt i landet. Foruden dumaen og regeringen have et valgt råd, der også fungerede som et

parlament, Petrogradsovjetten. Sovjet er russisk og betyder råd, her sad mange soldater og arbejdere. Rådet var delt af to fraktioner i det russiske socialdemokrati, mensjevikker (mindretal) ledet af Julius Martov og bolsjevikker (flertal) og ledet af Vladimir Lenin der netop var vendt hjem efter 17 års eksil i udlandet. Fra sit eksil I Bern i Schweiz på et tog i en trang togvogn med 32 revolutionære, Lenins kone Nadezjda Krupskaja og sin elskerinde Inessa Armand, rejste han hjem i en plomberet togvogn gennem det tyske kejserrige og det neutrale Sverige. Han ankom til Petrograd i april 1917. I øvrigt kom februar revolutionen bag på Lenin der skulle have sagt: ” Rusland vil ikke få en revolution i min leve tid ”. Lenin ville modsat Martov have et diktatur. Lenin blev snart beskyldt for, at være tysk agent, fordi Lenin var hjulpet hjem i en togvogn af det tyske kejserrige, som samtidig have givet Lenin penge. Lenin var gået under jorden, det var under juli dagene, hvor man troede et kommunistisk kup var under opsejling. Mange kommunister blev anholdt i den forbindelse. Oktoberrevolutionen I oktober 1917 have bolsjevikkerne fået fremgang. Nu mente Lenin, at tiden var til et statskup, det som nogen kalder oktober revolutionen. Andre mener, at den provisoriske regering mistede befolkningens tillid, fordi den ikke arbejdede nok for at give russerne en ny forfatning og for at afslutte krigen, der mere og mere blev håbløs for russerne. Grundene til, at bolsjevikkerne var populære var Lenins aprilteaser, der lovede fred, land og brød. Land betød, at russiske bønder selv skulle tage jorden fra godsejerne. Samtidig have den provisoriske regering været nødt til at frigive og bevæbne bolsjevikkerne, for at forsvare Petrograd mod general Kornilov. Bolsjevikkerne havde nemlig forbindelser til jernbanen og en af grundene til, at kuppet mislykkede var, at bolsjevikkernes forbindelser simpelthen sørgede for, at Kornilovs troppetog ikke kom ind i byen. Samtidig snakkede mange bolsjevikker med de soldater Kornilov allerede have i byen. De spurgte, hvorfor de kæmpede i mod revolutionen og mange af Kornilovs soldater vendte sig i mod Kornilov. Lenin havde gemte sig efter juledagene i Finland. Han var eftersøgt og havde en dusør på 200,000 rubler på hovedet. I mens Lenin befandt sig i Finland var det Stalin, der bragte beskeder frem og tilbage fra Lenin til bolsjevikkerne. I begyndelsen af oktober skrev han flere gange, at han gav ordre til en revolution, men Bolsjevikkernes centralkomite var splittet og regerede ikke på brevene. Lenin måtte møde personligt i en hemmelig lejlighed, her var man først i mod ideen om en revolution, men Lenin fik vendt stemningen og centralkomiteens

Rusland endelig.indd - Aarhus Universitet
Ruslands gas, Vestens hovedpine - IPmonopolet
Vækstmarkedsstrategi – Rusland - Erhvervs- og Vækstministeriet
Da syndikalisterne mødte Lenin... - Aalborg Universitet
Ruslands udenrigspolitik: Fra Jeltsins vesternisering til Putins ...
Staten og Revolutionen - Oktober
Rusland - supermagt på retur? - DIIS
KRONSTADT SIDSTE STOP FØR STALIN - Aktivist
Rejseplan, Rusland på tværs 1997
Skt. Petersborg og Moskva - med tog gennem Rusland Program
Nyhedsbrev om urfolk i Rusland - Infonor
Makhno-bevægelsen 1918-1921 - Aktivist
Nr. 2 2011 REVOLUTIONEN GÅR VIDERE! - Kommunistisk Politik
Dansk Røde Kors' Ruslandsmission 1918-1919 - Historisk Tidsskrift