stx-brochure_v3-TRYK

norresundbygym

Orienteringsdag

for efterskoleelever

lørdag d. 20. januar

kl. 13:00-15:00Orienteringsaften

for kommende elever

mandag d. 15. januar

kl. 19:30-22:00

Studieguide STX

2018-2019

Når den hvide hue skal være rød!

1


Indholdsfortegnelse

Indhold

Velkommen til NGHF. ..................................................................... 4

Fra elevrådet. ............................................................................ 5

Når du begynder på STX. .................................................................. 6

Hvorfor skal jeg vælge NGHF? . ............................................................. 8

Undervisning med afsæt i virkeligheden .................................................... 10

Aktiviteter som udvikler. .................................................................. 12

Hvad kan jeg vælge? . .................................................................... 16

Naturvidenskabelige studieretninger . ...................................................... 20

Samfundsvidenskabelige studieretninger ................................................... 24

Sproglige studieretninger. ................................................................ 28

Musiske studieretninger. ................................................................. 32

Valgfag. ................................................................................ 34

En afsluttende bemærkning. .............................................................. 36

3


Velkommen til NGHF

Velkommen til NGHF

Hej

På NGHF er eleverne i centrum. De synes der skal være plads til alle typer unge. De

kan godt lide at der er et godt socialt liv på skolen. De er glade for gruppearbejde og

for at få færre skriftlige opgaver, men til gengæld flere samtaler hvor deres lærere og

kammerater hjælper dem til at blive bedre.

NGHF’s elever synes godt om at NGHF har fag for alle slags unge. Nogle vil have samfundsfag,

andre vælger rigtig meget sprog eller naturvidenskab, og der er også noget

til dem der vil have musik-retning eller meget idræt.

Mange elever på NGHF kan godt lide at prøve deres grænser. Og de ved at deres kammerater

og lærere hjælper dem til at blive så gode som muligt. NGHF er nemlig et godt

sted at blive voksen, for dig og dine kammerater.

På den måde hjælper NGHF dig så du kan skabe en bedre fremtid for dig end du ellers

ville have fået.

Søren Hindsholm, Rektor

4


Fra elevrådet

Fra elevrådet

Elevrådet på Nørresundby Gymnasium og HF (NGHF) er ikke det som man kender fra

folkeskolen, men en større og mere aktiv faktor. I Elevrådet på NGHF er målet at skolen

skal være et rart sted at være for både elever og lærere. Vores fokus er altid på at

gøre skolen til et sted hvor alle føler sig velkomne og så vidt muligt at alles behov bliver

tilfredsstillet. Vi har god kommunikation med ledelsen og hele vejen op i systemet, og

vores forslag bliver altid hørt. På NGHF søger vi ikke kun efter faglig udvidelse, men vi

arbejder også med den sociale udvikling på alle fronter. Vores fremgang søges at være

kreativ og løsningsorienteret.

De sidste år har NGHF oplevet stor fremgang både fagligt og socialt, og vores sociale

arrangementer er blevet forbedret, og nye er kommet til. Eleverne på skolen er glade

for at møde op og værne om det sociale. Vores faglighed er høj, grundet dygtigheden

af lærerne og det gode samarbejde mellem lærer og elev.

Elevrådets formandskab 2017/2018

Jens Scheel Nellemann, Christian Vesti Hansen og Oscar Brøndum Schroll

5


Når du begynder på STX

Når du begynder på STX

Du begynder med et grundforløb på STX der varer ca. tre måneder. De tre måneder

skal ses som et afklaringsforløb, hvor man får mulighed for at stifte bekendtskab med

alle de faglige hovedområder som man efterfølgende kan fordybe sig i når man har

valgt en studieretning. For mange kan det være svært på forhånd at afgøre om man er

mest interesseret i naturvidenskabelige, samfundsfaglige, sproglige eller kunstneriske

retninger. Derfor undervises du i en række obligatoriske fællesfag, studieretningsfag

samt to tværfaglige forløb: almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb.

For at hjælpe dig med dit studieretningsvalg foretager vi i grundforløbet også en skriftlig

screening i matematik og afholder en evalueringssamtale. Grundforløbet giver dig

således mulighed for at blive meget klogere på hvordan fagene præsenterer sig på et

gymnasium og hvordan du klarer dig fagligt. Når du har valgt studieretning kommer

du i en klasse du skal følges med resten af forløbet. Vi ser frem til at byde dig og mange

andre velkomne i fællesskabet på Nørresundby Gymnasium og HF.

“Når man starter i sit grundforløb er der bare helt

stille, men hurtigt lærer man hinanden at kende

og lydniveauet stiger. Når man så kommer i de nye

klasser glæder man sig til at komme i gang med sin

studieretning, men socialt starter man lidt forfra og

der bliver igen ret stille. Allerede efter en uge er vi dog

ved at finde godt sammen i den nye klasse og der er

mange at snakke med.”

6

Andrea Marie Bertelsen 1x


Når du begynder på STX

På vores Facebookgruppe:

‘Nørresundby Gymnasium og HF’ kan du læse

mere om gymnasiet og få et indblik i hverdagen.

7


Hvorfor skal jeg vælge NGHF?

Hvorfor skal jeg

vælge NGHF?

Det spørgsmål stiller du sikkert dig selv ligesom mange andre, for hvorfor vælge netop

Nørresundby Gymnasium & HF? Det skal du fordi NGHF giver dig en uddannelse som

udvikler dig, og gør dig klar til at tage skridtet videre – både fagligt og socialt.

Vi ved at din gymnasietid ikke blot skal udvikle dine faglige kompetencer, men i lige

så høj grad dine personlige. Derfor har vi på NGHF skabt en uddannelse hvor der er

plads til begge dele.

Vi håber du finder svaret på hvorfor du skal vælge netop NGHF i denne studieguide.

Sidder du efterfølgende tilbage med ubesvarede spørgsmål, så er vores studievejledere

klar til at besvare dem på post@nghf.dk eller tlf 98172833.

Orienteringsaften

Mandag d. 15. januar kl. 19.30-22.00 er der orienteringsaften for kommende elever og

forældre. Her vil rektor og studievejledere fortælle mere om gymnasiet, og der vil være

mulighed for at stille spørgsmål. Læs mere om arrangementet på www.nghf.dk.

Lørdag d. 20. januar kl. 13:00-15:00 er der et tilsvarende arrangement for efterskoleelever.

8


Hvorfor skal jeg vælge NGHF?

Første skoledag

“Man føler lynhurtigt, at man passer ind. Her får man

venner for livet, og på Nørresundby Gymnasium og

HF får man øjeblikke man vil huske tilbage på, som

de bedste minder. “

Louise Lyngs Jensen 2v

9


Undervisning med afsæt i virkeligheden

Undervisning

med afsæt i

virkeligheden

En almindelig skoledag starter kl.

8.15 og består normalt af 5 lektioner.

Hver lektion varer 70 minutter.

Udover undervisningen skal du indstille dig på at bruge

ca. 2-3 timer om dagen på forberedelse og afleveringer.

I 3. g er der flere afleveringer end de to første

år, til gengæld har du også færre undervisningstimer.

I skoletiden er der særlige timer, hvor du laver afleveringer

under vejledning af dine lærere. Efter skoletid er

der lektiecafé på skolen hvor det er muligt at få faglig

hjælp af en lærer, således at du bedre og hurtigere kan

komme igennem lektierne.

Undervisning i virkeligheden

Den daglige undervisning foregår ikke kun på gymnasiet.

Du vil i løbet af skoleåret opleve undervisning uden for

gymnasiets mure. Det kan være i samarbejde med for

eksempel universiteter eller erhvervslivet. Det er et krav

at du med bringer computer hver dag da IT er en vigtig

del af under visningen.

Et af højdepunkterne i denne sammenhæng er studieturen

i 2.g. De seneste år er turen gået til bl.a. Rom,

Berlin, Barcelona og London. Vi har også en særlig udviklingsrejse

til USA, som du kan læse mere om under

de samfundsfaglige studieretninger.

Talentforløb

Har du en særlig interesse eller ekstra fagligt overskud?

Så er Nordjyske Gymnasiers Talentakademi måske noget

for dig. Projektet er et samarbejde med andre gymnasier,

hvor der afvikles spændende faglige dage på eget

gymnasium, nabogymnasier og på Aalborg Universitet

eller University College inden for forskellige områder. Er

du særligt dygtig til naturvidenskab har vi et samarbejde

med Sorø Akademi. Det har Jeppe Bøjer fra 3y prøvet og

om det skriver han:

“Spændende, dybdegående og

anderledes undervisning på højere

fagligt niveau med andre som

deler samme interesse.”

Jeppe Bøjer 3y

10


Undervisning med afsæt i virkeligheden

Carpe diem

Går du med en forfatter eller digter i maven så har

vi skriveweekender hvor du mødes med andre med

samme interesse.

Vores dygtigste elever tilbydes ekstra forløb i udvalgte

fag. Læs mere herom på: www.nghf.dk/ekstra-forloeb

11


Aktiviteter som udvikler

Aktiviteter

som udvikler

Studieliv på NGHF

Ud over undervisningen, skal der selvfølgelig også

være plads til at være ung og have det sjovt i gymnasiet.

På NGHF mener vi at de sociale aktiviteter i og efter

skoletid er en vigtig del af din gymnasietid fordi vi tror

på at udvikling ikke kun handler om det faglige – men

om hele dig. Du kan i det følgende få indblik i hvordan

det er at være elev på NGHF samt overblik over nogle

af skoleårets væsentligste aktiviteter.

Musical

En af skolens største sociale begivenheder er årets musical.

Så går du med en skuespiller eller musiker i maven,

er det helt sikkert noget du ikke vil gå glip af. Musicalen

bliver opført hvert år i uge 7 hvor det er muligt

for interesserede elever og forældre at overvære denne.

Fødselsdag, fest og meget mere

En af årets store begivenheder er skolens fødselsdag

som finder sted hvert år i november. Udover denne

aften er gymnasiefester generelt et stort tilløbsstykke.

Her er der mulighed for at hygge sig på tværs af klasse

og årgang på sin helt egen måde, uanset om man er til

dans eller hygge i cafeområdet. Desuden kommer der

et eller flere kendte navne som f.eks. Jesu Brødre og

ItaloBrothers der spillede til dette års fest.

12


Aktiviteter som udvikler

Eksempler på andre aktiviteter er Melodi Grand Prix

eller den eftertragtede pris som den bedste idrætsklasse.

Desuden er der hver onsdag eftermiddag aktiviteter

inden for kor, bands, filmproduktion, billedkunst og

skuespil.

13


Find den studieretning som passer

til netop dig og dine interesser.

Se mere på

www.nghf.dk/studieretningsdesigner


Hvad kan jeg vælge?

Hvad kan jeg

vælge?

De tre år på gymnasiet er opdelt i et grundforløb på

tre måneder og et studieretningsforløb den resterende

tid. På gymnasiet har du fagene på enten A-, B-, eller

C-niveau. A-niveau er det højeste, og C-niveau er det

laveste. På de kommende sider vil du støde på betegnelserne,

som således henviser til hvilket niveau det pågældende

fag er på.

På de videregående uddannelser er der som hovedregel

krav om bestemte fag på bestemte niveauer. Det

kan derfor være en god ide at være opmærksom på om

dit valg af studieretning passer til dine fremtidsplaner,

eller om du eventuelt skal opgradere et fag. Det er muligt

at opgradere fag via Gymnasial Supplering. Du kan

læse mere herom på www.gsdanmark.dk.

Ved hvert hovedområde er der givet eksempler på uddannelser,

som de pågældende linjer giver adgang til.

Du kan finde flere oplysninger om de forskellige uddannelser

og specifikke adgangskrav på www.ug.dk.

OBLIGATORISKE FAG

Bemærk: Der kan forekomme variationer afhængigt af studieretninger.

Dansk A

Matematik B

Samfundsfag C

Engelsk B

Fysik C

Historie A

Naturgeografi C

Biologi C eller Kemi C

Oldtidskundskab C

Billedkunst C, Dramatik C,

Mediefag C eller Musik C

Fransk A, Spansk A eller Tysk A/B

Idræt C

Religion C

16


Hvad kan jeg vælge?

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

SAMFUNDSFAGLIGE STUDIERETNINGER

Kemi A, Matematik A, Fysik B

Fysik A, Matematik A, Kemi B

Samfundsfag A, Matematik A

Samfundsfag A, Engelsk A

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Biologi A, Kemi B

SPROGLIGE STUDIERETNINGER

MUSISKE STUDIERETNINGER

Latin A, Græsk A

Musik A, Engelsk A

Spansk A, Engelsk A, Latin C

Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B

17


Hvad kan jeg vælge?

18


Hvad kan jeg vælge?

19


Naturvidenskabelige studieretninger

Naturvidenskabelige

studieretninger

Når teori bliver til praksis

De naturvidenskabelige retninger giver dig en grundlæggende indsigt i alt levende i og omkring dig. Her bliver teori og

praksis koblet tæt sammen, da du bruger din teoretiske viden i praksis i laboratoriet. Virkeligheden inviteres endvidere

inden for døren i form af samarbejde med Aalborg Universitet og lokale virksomheder.

Disse studieretninger kan være noget for dig der gerne vil være ingeniør, arkitekt eller læse medicin.

KEMI A, MATEMATIK A, FYSIK B

1.g - Kemi A, Matematik A, Fysik B

2.g - Kemi A, Matematik A, Fysik B, Valgfag 1

3.g - Kemi A, Matematik A, Valgfag 2

20


Naturvidenskabelige studieretninger

MATEMATIK A, FYSIK B, KEMI B

FYSIK A, MATEMATIK A, KEMI B

1.g - Matematik A, Fysik B, Kemi B

2.g - Matematik A, Fysik B, Kemi B, Valgfag 1

3.g - Matematik A, Valgfag 2

1.g - Fysik A, Matematik A, Kemi B

2.g - Fysik A, Matematik A, Kemi B, Valgfag 1

3.g - Fysik A, Matematik A, Valgfag 2

“Denne studieretning giver mig adgang til naturvidenskabelige

samarbejder og diskussioner, som forbinder teori og praksis på en

vidunderlig måde. En retning hvor matematikken er i fokus, og bruges

som redskab til at beskrive den verden, som vi lever i.”

Simon Sørensen Villadsen 3x, MAFYKe

21


Naturvidenskabelige studieretninger

BIOTEKNOLOGI A, MATEMATIK A, FYSIK B

1.g - Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

2.g - Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B,

Valgfag 1

3.g - Bioteknologi A, Matematik A, Valgfag 2

“Med bioteknologi-matematik A får du muligheden for at se verden fra

forskellige perspektiver i praksis. Gennem eksperimenter lærer man om

de nyeste fremskrift indenfor biologi og kemi, hvor tværfagligheden

skaber en dybere og grundigere forståelse af emnet. Brugen af de

forskellige fag er meget kompetencegivende, og et spørgsmål ender

sjældent ubesvaret!”

Emilie Theresa Sørrig Butler 2y, BTMA

22


Naturvidenskabelige studieretninger

BIOLOGI A, KEMI B

1.g - Biologi A, Kemi B

2.g - Biologi A, Kemi B

3.g - Biologi A, Valgfag 1, Valgfag 2

“Samarbejdet mellem biologi og

kemi lægger grundlag for en lang

række spændende forsøg, som

kan belyses fra mange vinkler, og

som flytter fagets indhold fra det

abstrakte niveau til noget, som er

ligetil og håndgribeligt.”

Sine Mikkelsen 3u, BIKe

For idræts-interesserede tilbyder vi studieretningen

’Biologi A og kemi B’ i en udgave med eget idræt B-hold.

Vi tilbyder morgentræning to dage hver uge med

vejledning og hjælp til eget program. Desuden tilknyttes

eleverne en særlig studievejleder samt lærere som er

trænere eller eliteidrætsfolk, nu eller tidligere.

23


Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsvidenskabelige

studieretninger

En verden af muligheder

De samfundsfaglige retninger giver dig redskaber til at

kvalificere dine standpunkter og handlemuligheder i en

verden, hvor samfundsudviklingen er både dynamisk

og kompleks. I den første studieretning vil samspillet

med matematik gøre dig bedre i stand til at forstå spillet

om finansloven, diskussionen om ulighed og statistiske

undersøgelser. Retningen med samfundsfag og engelsk

giver dig en grundlæggende indsigt i samfundsforhold

i Danmark og i engelsksprogede lande, særligt England

og USA. Du vil lære at anvende det engelske sprog i tale

og i skrift, samt opnå en forståelse for de elementer

som påvirker vores samfund. De samfundsfaglige studieretninger

kan være noget for dig der gerne vil læse

f.eks. statskundskab, jura eller økonomi.

Studieretningen med samfundsfag-engelsk tilbydes også

som en særlig USA-klasse hvor du vil komme til at tilbringe

otte uger af din gymnasietid i Seattle. Her vil du foruden

at stifte bekendtskab med den amerikanske kultur

også få undervisning på college. Denne studieretning indebærer

en egenbetaling på ca. 29.000 kr.

24


Samfundsvidenskabelige studieretninger

SAMFUNDSFAG A, ENGELSK A

1.g - Samfundsfag A, Engelsk A,

2.g - Samfundsfag A, Engelsk A, Valgfag 1

3.g - Samfundsfag A, Engelsk A, Valgfag 2,

Valgfag 3

“Med studieretningen samfundsfag-engelsk på A-niveau får man viden,

som virkelig kan bruges i praksis. Retningen giver et godt grundlag for at

forstå vores eget og primært engelsktalende landes system og samfund,

og er dermed anvendeligt i ens videre liv.”

Ingeborg Buch Højbjerg 2t, SAEN

25


Samfundsvidenskabelige studieretninger

SAMFUNDSFAG A, MATEMATIK A

1.g - Samfundsfag A, Matematik A,

2.g - Samfundsfag A, Matematik A, Valgfag 1

3.g - Samfundsfag A, Matematik A, Valgfag 2,

Valgfag 3

“Vi synes at kombinationen af samfundsfag

og matematik på A-niveau

er rigtig spændende, da vi får et

kæmpe indblik i politik og samtidigt

kan opveje de økonomiske teorier

med matematisk viden.”

Emil Kristoffersen, Emil Ladefoged

Poulsen og Simon Lønstrup 3v, SAMA

26


Samfundsvidenskabelige studieretninger

Drømmer du om at blive jurist eller psykolog?

De samfundsfaglige studieretninger giver mange muligheder

for en videregående uddannelse i for eksempel

jura, statskundskab eller erhvervsøkonomi. Se mere på

ug.dk for specifikke adgangskrav hvis du allerede nu

har en ide om hvad du vil efter gymnasiet.

27


Sproglige studieretninger

Sproglige

studieretninger

Kendskab til kulturen

De sproglige retninger giver dig en grundlæggende forståelse for sprog og kultur i både national og international

sammenhæng. Du vil lære at forstå sprog og kulturers sammenhæng og betydning på alle niveauer. Du får mulighed

for at afprøve dine færdigheder i praksis gennem besøg på kulturinstitutioner og på udenlandsrejser som gør

sig særligt gældende for disse retninger.

Disse studieretninger kan være noget for dig der gerne vil være f.eks. underviser, PR- eller HR-medarbejder, reklamekonsulent,

journalist, tekstforfatter eller arbejde med erhvervssprog.

28


Sproglige studieretninger

LATIN A, GRÆSK A

SPANSK A, ENGELSK A, LATIN C

1.g - Latin A, Græsk A

2.g - Latin A, Græsk A, Valgfag 1

3.g - Latin A, Græsk A, Valgfag 2, Valgfag 3

1.g - Spansk A, Engelsk A, Latin C

2.g - Spansk A, Engelsk A, Latin C,

Valgfag 1

2.g - Spansk A, Engelsk A, Valgfag 2,

Valgfag 3, Valgfag 4

“At vælge denne sproglige studieretning, handler ikke kun om at

lære et sprog eller to, men man lærer også om kulturforståelse og

samfundsforholdene, specielt når man er på 3 studieture i løbet af sit

gymnasieliv. Hvis du interesserer dig for sprog og kommunikation, så er

denne studieretning helt klart noget for dig!”

Mina Namir Sami Sabri 3e, SPENla

29


Sproglige studieretninger

TYSK A, ENGELSK A, SAMFUNDSFAG B

FRANSK A, ENGELSK A, SAMFUNDSFAG B

1.g - Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B

2.g - Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B,

Valgfag 1

3.g - Tysk A, Engelsk A, Valgfag 2, Valgfag 3

1.g - Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B

2.g - Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B,

Valgfag 1

3.g - Fransk A, Engelsk A, Valgfag 2, Valgfag 3

“Da jeg valgte linjen med fransk, engelsk og samfundsfag valgte jeg med

hjertet - det er fag, jeg brænder for og fag, der låser op for muligheden

for at læse i udlandet. Derudover bliver jeg glad, når jeg mærker, at

fagene dygtiggør mig indenfor de forskellige områder som de netop gør

på Nørresundby Gymnasium og HF!”

Lisa Libak Wittorff 3b, FRENSa

30


Sproglige studieretninger

Drømmer du om at blive journalist eller læse sprog

på universitetet?

De sproglige studieretninger giver mange muligheder

for en videregående uddannelse i for eksempel journalistik,

kommunikation eller i et fremmedsprog. Se mere

på ug.dk for specifikke adgangskrav hvis du allerede nu

har en ide om hvad du vil efter gymnasiet.

31


Musiske studieretninger

Musiske

studieretninger

Med på noderne

Den musiske retning giver dig en grundlæggende forståelse for musik og dennes betydning for kulturen. Du kommer

til at arbejde med musik i udtryk og form i både teoretisk og praktisk sammenhæng. Foruden de kreative fag

vil du lære at anvende det engelske sprog i tale og i skrift, samt opnå en særlig forståelse for den engelsksprogede

musik og kultur.

Denne studieretning kan være noget for dig der gerne vil arbejde med musik, lyd og produktion, undervisning,

formidling og kommunikation.

32


Musiske studieretninger

MUSIK A, ENGELSK A

1.g - Musik A, Engelsk A

2.g - Musik A, Engelsk A, Valgfag 1

3.g - Musik A, Engelsk A, Valgfag 2,

Valgfag 3

“At have musik på A-niveau betyder at have sin interesse som fag igennem

3 år. Men her bliver det til en grundlæggende viden, hvor teori og praksis

spiller overens, på en måde hvor det ikke føles som reelle timer.”

Rebekka Kofod Nielsen 3.e, MUEN

33


Valgfag

Valgfag

Valgfagene kan bruges til at opnå den størst mulige bredde i den afsluttende studentereksamen

eller til at tone uddannelsen i en bestemt retning.

Lad os her give et eksempel på, hvordan du kan tone din studieretning med valgfag:

Hvis du er interesseret i samfundsforhold med en sproglig-international vinkel kan

du vælge samfundsfag-engelsk med tysk som 2. fremmedsprog. Du har herefter tre

valgmuligheder. To bruges på samlet at få psykologi B, mens det tredje bruges på latin

C i 3g. Efter tre år står du med en studentereksamen, hvor du har specialiseret dig i

samfundsforhold og sprog.

34


Valgfag

VALGFAG

Astronomi C

Fysik A/B

Musik B/C

Billedkunst B/C

Idræt B

Naturgeografi B

Biologi A/B/C

Informatik C

Psykologi B/C

Dramatik B/C

Innovation C

Religion B

Engelsk A

Kemi A/B/C

Samfundsfag A/B

Erhvervsøkonomi C

Latin C

Statistik C

Filosofi C

Matematik A/B

Tysk A/B

Mediefag B/C

35


En afsluttende bemærkning

Hvordan kommer jeg til og fra

gymnasiet?

Fra flere af de større byer i vores

opland går der skolebusser direkte til

og fra skolen. Derudover kan du via

www.nordjyllandstrafikselskab.dk

finde information om hvordan du

lettest kommer til og fra gymnasiet.

Hvad kan jeg bruge min

studenterhue til efter gymnasiet?

På ug.dk får du mere viden

om hvad du kan bruge en

studentereksamen til og hvad

de specifikke krav for de enkelte

videregående uddannelser er.


Hvordan vælger jeg den

studieretning som matcher netop

mine interesser?

Gå ind på

www.nghf.dk/studieretningsdesigner

og find den retning som passer til

netop dine interesser.

Hvordan finder jeg viden

om studieture, eksamen og

kopiering?

På vores hjemmeside www.nghf.dk

under ’Undervisning’ kan du finde

vores ”Skole ABC”. Her finder du alt

det du behøver at vide om NGHF.

37


Valgfag

38


Valgfag

39


Studievej 14

DK-9400 Nørresundby

Download vores

studieretningsguide på

din mobiltelefon via skolens

hjemmeside www.nghf.dk.

På Google Play kan du også

downloade vores app.

Tlf: (+45) 98172833

Email: post@nghf.dk

www.nghf.dk

Nørresundby

Gymnasium & HF

More magazines by this user
Similar magazines