Views
8 months ago

NORSK KUNST PÅ TYSK Ø

Udstilling med norsk landskabsmaleri, fotografi og moderne norsk kunst på »Museum Kunst der Westküste« i Alkersum på øen Föhr/Før i Nordfrisland (Slesvig-Holsten). Artikel fra Flensborg Avis den 14. februar 2018.

NORSK KUNST PÅ TYSK

18 Kultur Flensborg Avis - onsdag den 14. februar 2018 Norske fjelde i det flade vadehav Forbindelserne mellem den norske og den tyske kunsthistorie er tætte. Det illustrerer en særudstilling på kunstmuseet på Før. Tradionel norsk landskabsmaleri krydres her med to ekstra udstillinger med fotografi og moderne norsk nutidskunst. UDSTILLING Alkersum. Hvert år valfarter tyske turister til Norge. Tyskland er det suverænt største marked for den norske turistindustri. I 2016 gæstede godt 1,68 millioner tyskere Norge, viser en opgørelse, som den norske turismebranche har fået lavet. Og tallet har været pænt stigende. Året før, I 2015, var antallet af tyske gæster i Norge 1,45 millioner. Der mangler altså ikke dokumentation for, at der i Tyskland findes en fascination af og en længsel efter især det norske landskab, som primært er det, de tyske turister angiver som hovedgrunden til at rejse til landet. Den særlige fascination af det nordiske landskab kan spores tilbage til den romantiske periode i den tyske kunsthistorie. Norges store landskabsmaler i 1800-tallet var Johan Christian Dahl (1788-1857), der fik en afgørende betydning for udformningen af den norske identitetsfølelse. Han regnes også som en betydelig skikkelse i den tyske kunsthistorie. Johan Christian Dahl blev meget påvirket af den store tyske romantiske maler Caspar David Friedrich. Dahl boede i mange år i Dresden, hvor han blev modtaget på byens akademi, og han anses også som en del af den tyske skole inden for landskabsmaleriet. Tysk landskabsmaleri var ikke specielt avanceret i første halvdel af 1800-tallet, og Johan Christian Dahl bidrog i høj grad til at forbedre det. Johan Christian Dahl blev begravet på Eliasfriedhof i Dresden, og flere af hans hovedværker kan i dag ses på Galerie Neue Meister i Dresden. Kunstmuseet på vadehavsøen Før - Museum Kunst der Westküste i landsbyen Alkersum - åbner den 4. marts tre særudstillinger, der på tre felter sætter fokus på Norge. »Faszination Norwegen« hedder den ene udstilling, der beskæftiger sig med det norske landskabsmaleri fra romantikken frem til den moderne periode. Udstillingen »Norway Contemporary!« viser de strømninger, der findes i norsk kunst netop nu med syv kunstnere som eksempel: Trond Ansten, Anne Katrine Dolven, Dag Erik Elgin, Rune Guneriussen, Olav Christopher Jenssen, Jens Knigge og Ingun Alette Mæhlum. Og den tredje udstilling, »Northern Norway« præsenterer et udvalg af sort-hvide vintage-prints af fotografier, som den afdøde fotograf Kåra Kivijärvi (1938- 1991) har fundet blandt fiskerfamilier og i landskabet i Finnmarken så langt nordpå, man kan komme i den norske del af Den skandinaviske Halvø. »Faszination Norwegen« kører længst, helt frem til den 2. september, mens »Norway Contemporary!« og »Northern Norway« kører parallelt til og med den 24. juni. Nok spillede Johan Christian Dahl en altafgørende rolle i det norske landskabsmaleri, men der var også Georg Anton Rasmussen: »En norsk fjord om sommeren«. RESÜMEE Die Sammlung Kunst der Westküste in Alkersum auf der Insel Föhr umfasst werke, die sich thematisch der norwegischen Landschaft widmen. So werden etwa 50 Gemäldr und einige Grafiken von Johan Christian Dahl bis Edvard Munch erstmals gemeinsam ausgestellt. Die Sonderausstellung »Faszniation Norwegen« wird am 4. März eröffnet und wird bis zum 2. September zu sehen sein. Ausserdem zeigen sieben zeitgenössische Positionen in derAusstellung »Norway Contemporary!«, dass das Thema der norwegischen Landschaft in der Gegenwartskunst immer noch eine große Rolle spielt. Eine dritte Sonderausstellkung im Museum Kunst der Westküste präsentiert die erste museale Ausstelllung in Deutschland über den norwegischen Fotografen Kåare Kivijärvi. akademiprofessorer, der var med til at udbrede kendskabet til maleriet eller direkte med til at popularisere »norgesbilledet« i Europa. En af dem var Hans Gude (1825-1903), der blev uddannet på kunstakademiet i Düsseldorf og senere selv blev akademiprofessor i Düsseldorf, Karlsruhe og Berlin. Hans Gude henvendte sig meget målbevidst til kunder på det tyske marked og til tysk smag. Hans fremstillinger er som oftest lidenskabsløst objektive både i højfjeldet og hans motiver fra norske kyster. Brugen af lys og skygge, skyer og solgennembrud er typisk i mange af Hans Gudes malerier. Han fik stor betydning som lærer og inspirator for en generation af malere, og hans økonomiske støtte til mange kommende berømtheder var med til at lægge grunden til en guldalder i norsk malerkunst. En anden repræsentant for den Rune Guneriussen: »Capacity to breed and recover«. norske guldalder i 1800-tallet er Andreas Achenbach (1815-1910), der dog var tysk, men som fra 1835 malede nogle betydelige landskabsmalerier fra især Hardangerfjorden. Endelig kommer udstillingen ikke uden om Edvard Munch (1863-1944), hvis primære funktion på udstillingen er at dokumentere den forvandling, det norske maleri undergik fra det traditionelle landskabsmaleri over moderne udtryksformer som symbolisme og ekspressionisme. Udstillingsgæsterne kan derfor se (Foto: Werkhallen Remagen) Museum Kunst der Westküste i Alkewrsum - set udefra. (Foto: Föhr.de) (Foto: Sammlung Kunst der Westküste) Kåre Kivijärvi: Selvportræt i Østgrønland (1966). (FotoVG Bild-Kunst, Bonn) Edvard Munchs billeder som et bindeled til moderne norske kunstnere, der beskæftiger sig med landskabsmaleriet på andre vilkår, og det gælder nogle af de kunstnere, der også er repræsenteret på udstillingen »Norway Contemporary!«. Sammenlagt vises godt 50malerier og grafikker på udstillingen »Fazination Norwegen«. »Norway Contemporary!« byder på moderne udtryksformer som video- og konceptkunst, men også fotografi og tegning. Det er gennemgående poetiske værker, der kredser om det særlige nordiske lys og de lange nætter i vinterhalvåret. Ensomhed, melankolske stemninger og menneskets overlevelse i øde og afsides egne er de typiske temaer. De leder direkte over i fotoudstillingen »Northern Norway!«, hvor Kåre Kivijärvi med udgangspunkt i sin hjemby Hammerfest skildrer et barskt miljø i en verden af is, hav og fjelde i flere områder af Nordatlanten. Det er den første museumsudstilling med Kåre Kvijärvi i Tyskland nogensinde. I forbindelse med udstillingerne er der en række aktiviteter med norske overskrifter. Den 6. maj kommer Nils Ohlsen, der er tysk kunsthistoriker, kurator og afdelingsdirektør for ældre og moderne kunst ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, og fortæller om den norske kunst- og museumsverden. Den 17. maj fejres Norges nationaldag, og den 24. juni er der midsommerfest. Museum Kunst der Westküste i Alkersum på Før: »Faszination Norwegen« (4. marts-2. september), »Norway Contemporay!« (4. marts-24. juni) og »Northern Norway« (4. marts-24. juni). Hans Christian Davidsen hcd@fla.de

SKÆV KUNST
MATT STUART - 2018
KLAUS FUßMANN PÅ GOTTORP SLOT - 2018
KUNST FRA DJURS - 2017
BERIT DRÖSE OG ALF BECKER
DANSK GULDALDERKUNST PÅ GOTTORP SLOT
LYS - 2017
MAGISKE MOZART
NOLDE MUSEUM 2018 (1)
NOLDE MUSEUM 2018 (2)
FINN WINGE NIELSEN - 2018
DIERCKSENS PLAKATSAMLING - 2018
ZWISCHEN SCHLEI UND EIDER
LANDESSCHAU 2017
FOLK BALTICA 2018 (1)
INTERVIEW MED MICHAEL SCHULTE
TO NORSKE KUNSTNERE I NORDTYSKLAND