Views
10 months ago

Ringtofte Nyt nr. 1 2o18 enkeltsidet

af vore beboere i

af vore beboere i december måned benytter lejligheden til at pynte op med forskellige lysdekorationer på vore altaner. Det er et meget hyggeligt indslag, der giver meget lys i den mørke tid, og det er dejligt at se, at der hvert år kommer nye belysninger til på altanerne. VALG TIL SKOVLUNDE LOKALRÅD Der skal være valg til Skovlunde Lokalråd Tirsdag den 6 marts 2018 kl. 19.00 Valget foregår i Skovlunde kulturhus, indgang 2, og det styres af borgmester Jesper Würtzen. I kan læse mere om valget i Ballerup Bladet. Da nogle af bestyrelsesmedlemmerne ikke ønsker genvalg, er der brug for nye kræfter til de mange spændende opgaver især i forbindelse med udviklingen af Skovlunde Bymidte, men der er også mange andre spændende opgaver at tage fat på, som Skovlunde Lokalråd arbejder videre med i de kommende år. STØJENDE NABOER Vi bor i et almennyttig boligbyggeri, og sammensætningen af beboere er meget blandet. I det store hele lever vi vel alle sammen med et godt naboskab, hvor vi hilser på hinanden og taler sammen, og i mange tilfælde drikker vi også af og til en kop kaffe sammen og taler om løst og fast. Der er dog desværre undtagelser, hvor nogle beboere er meget støjende på alle tider af døgnet, og det giver anledning til, at der må klages til Baldersbo. Baldersbo sender så klagen videre til den støjende beboer, med opfordring til at husordenen skal overholdes. Selvfølgelig oplyses det ikke hvem klagerne er, Det hjælper som regel, men i ekstreme tilfælde kan en klagesag ende i boligretten, og den anklagede risikerer at blive sat ud af lejemålet. I mange tilfælde kan det betale sig at den støjplagede henvender sig direkte til ”ballademageren” og beder ham om at dæmpe sig. Det hjælper en gang imellem, men hvis vedkommende ikke ændrer adfærd, bliver man nødt til, at skrive en klage til boligselskabet. Det kræver, at der er mindst 3 underskrifter på klagen, ellers bliver den ikke behandlet! Det er klart, at der i et byggeri som afdeling 5 og 9 en gang imellem vil være lidt ekstra støj. Det kan f.eks. Være en fødselsdag eller en anden ting der skal fejres, men så kan man informere de øvrige beboere med et opslag i opgangen, så de er klar over, at der skal festes, og det har vi alle sammen forståelse for. 18

BYBUEN I forbindelse med ombygningen af Ballerup Boulevard og tilslutning til denne for Bybuen, har vi spændt ventet på resultatet. Bybuen har efter at den blev renoveret langt fra fungeret optimalt, og det selv om afdelingsbestyrelsen fra afdeling 5 var med i planlægningsfasen. Men det er næsten som en regel, at lige meget hvad man kommer med af gode forslag, så ved Ballerup Kommune selv bedre! I øjeblikket er det dog helt galt, da Ballerup Boulevard i en periode om dagen er lukket for kørsel fra Ballerup, og alle disse motorkøretøjer bliver ledt ned ad Bybuen. Det giver en masse problemer, når der bliver givet grønt lys fra det midlertidige lyssignal, når der kommer en hel kolonne af biler, der ikke tager hensyn til de chikaner der er lavet i Bybuen. De viser heller ikke hensyn for de bilister der skal ind og handle i Aldi, så der opstår meget tit større propper. Vi må håbe, at dette problem ikke fortsætter når Ballerup Boulevard bliver færdig, for der bliver sikkert problemer nok på boulevarden, når myldretidstrafikken skal afvikles! Det har ikke været til at finde ud af, hvordan fremtiden bliver for Bybuen, men vi håber ikke, at der kommer mere trafik på grund af ombygningen af Ballerup Boulevard, det vil nemlig også ødelægge hele bymidte projektet, hvis Bybuen skærer bymidten midt over, men alt det bliver vi snart meget klogere på. Afdelingsbestyrelsen i afdeling 5 har også tidligere arbejdet for, at fodgængerfeltet bliver belyst, og at der kommer lys i skiltene ved det. Det har Ballerup Kommune hidtil afvist, men i øjeblikket hvor det er meget mørkt i mange timer i døgnet, er det meget vanskeligt at se, når der er mennesker på vej over vejen. Ballerup Kommune har desværre også gjort det letter for bilisterne at komme over bumpet. De har udvidet rampen på begge sider af fodgængerfeltet, så nu er det slet ikke nødvendigt at nedsætte farten tvært imod! Dette er gjort af hensyn til bus nr. 834, den skal have så behagelige bump som muligt, men når den drejer ned ad Lilletoften, kan den godt forcere de meget markante bump, så vi spørger, hvor er logikken her, og vort svar er: ”Ih, hvor er det kommunalt”! 19