Views
8 months ago

Ringtofte Nyt nr. 1 2o18 enkeltsidet

AFDELINGSBESTYRELSER

AFDELINGSBESTYRELSER AFDELING 5 Formand: Jan Lildrup Bestyrelsesmedlemmer: Ole Pedersen Jørgen Olsen Bo Markvardsen Daniel Arp Suppleanter: Else Lildrup Steen Wennerberg Repræsentantskabet: Jan Lildrup Ole Pedersen Afdelingskontoret: Afdelingsbestyrelsen, afd. 5, Ringtoften 11, 2740 Skovlunde. Telefonkonsultation til formand Jan Lildrup alle hverdage mellem kl. 11.00 og 18.00 på tlf.: 53912850 dog ikke i juli, august og december. Personligt møde med bestyrelsen kan aftales i telefontiden. Meddelelser og forslag kan sendes pr. post eller mail. E-mail adresse: bbbafd5@balbonet.dk AFDELING 9 Formand: Birger Jensen Næstformand: Bente Correll Bestyrelsesmedlemmer: Jan Støckel Majbritt Hellingsøe Susan Nielsen Suppleant: Lars Jochimsen Afdelingskontoret Ringtoften 105 er åben den første tirsdag i måneden kl. 18.30 - 19.30 dog ikke i juli, august og december. Meddelelser kan afleveres i postkassen. Meddelelser og forslag til begge afdelingskontorer, skal afleveres senest den 20. i måneden for at blive behandlet på det næste bestyrelsesmøde. Referat fra bestyrelsesmøder kan læses på Inspektør Jesper Jurik´s kontor i kontortiden. Referater for afdeling 5 kan også læses på hjemmesiden: Baldersbo-afd5.dk 2

RINGTOFTE NYT REDAKTION Redaktør: Ole Pedersen, afd. 5 Mail adresse: bbbafd5@balbonet.dk Hvis du har nogle gode idéer til bladet, så kom ud af busken. Det må gerne være om aktiviteter i afdeling 5 og 9, men også gerne andre ting fra vort lokalområde der kan interessere bladets læsere. Indlæg og billeder modtages meget gerne og vil, hvis det er muligt, blive bragt i det førstkommende nummer. Forslag og indlæg der ønskes optaget i RINGTOFTE NYT sendes pr. mail til: bbbafd5@balbonet.dk eller som brev: Postkassen sidder udenfor opgangen ved Ringtoften 11. Du kan også lave en personlig aftale med redaktøren på tlf.: 51906064 RINGTOFTE NYT Trykkes på grafisk værksted i Ballerup Kommune i ca. 810 eksemplarer og udkommer 3 - 4 gange om året afhængig af nyheder og øvrigt læsestof. 3 REDAKTØREN HAR ORDET Jeg vil begynde med at ønske alle læserne af RINGTOFTE NYT et rigtig godt nytår. Jeg har haft et travlt og spændende år med meget arbejde i afdelingsbestyrelsen i afdeling 5 og med at skrive bladet, men det er et arbejde jeg er meget glad for, og så er det jo dejligt når jeg får positive tilbagemeldinger. Jeg har også haft fornøjelsen af, at starte den nye hjemmeside for afdeling 5 samt at vedligeholde den, Det er nu muligt, at orientere beboerne om det der sker i afdelingen, så snart det sker, og hjemmeside og RINGTOFTE NYT kan således i fremtiden supplere hinanden! Jeg vil opfordre jer til at benytte hjemmesiden, og hvis I har noget på hjerte, er I meget velkomne til at komme med indlæg både til den og til bladet, Jeg glæder mig til at høre fra jer. Nu når den travle jule- og nytårstid er overstået, ser jeg frem til det nye år, hvor der igen bliver meget at se til. Når man går på pension, spørger alle mennesker, om man ikke skal ud at spille golf. Det har jeg ikke tid til, jeg har nok at se til i mit arbejde for afdeling 5 og 9 . Venlig hilsen Ole P: