Views
8 months ago

Ringtofte Nyt nr. 1 2o18 enkeltsidet

skellige udgaver, det

skellige udgaver, det gamle bibliotek der lå i svinget, det gamle Skovlunde med gadekæret. Eksplosionen i Ringtoften, skøjtebanen. Alt har interesse. Måske kan vi bringe nogle her i bladet med en lille historie. Hvis i ligger inde med billeder må I meget gerne komme ned på bestyrelsens kontor i afdeling 9. Ringtoften 105. De kan enten lægges i postkassen med navn eller I kan komme personligt i åbningstiden ,den første tirsdag i måneden kl. 18.30 - 19.30, så kopierer jeg eller tager billeder af dem, så I kan få dem retur. Hilsen Majbritt Hellingsøe. NYHEDSFORMIDLING I AF- DELING 5 OG 9 I løbet af året sker der mange ting i vore afdelinger, og det er vigtigt, at beboerne bliver orienteret så godt og hurtigt som muligt. Referater fra møder bliver gjort tilgængelige hos ejendomskontoret, hvor de kan læses i åbningstiden. Der er også en del ting der vil blive slået op på opslagstavlerne i opgangene, så I hele tiden er orienteret. RINGTOFTE NYT omdeles ca.3 gange om året, og vi forsøger at gøre bladet så informativt som muligt. Her bliver de seneste nyheder og problemer belyst, og det er vor opfattelse, at mange beboere er meget glade for bladet. Som I kan se, er bladet også fyldt med informative adresser, telefonnumre og mail adresser der kan være brug for i dagligdagen. Hvis i har forslag der kan gøre bladet endnu bedre, imødeser vi gerne besked fra jer enten på telefon eller mail. Afdeling 5 har som bekendt også fået sin egen hjemmeside, her kan I altid gå ind og se, hvad der sker i afdelingen. Hjemmesiden bliver hele tiden forsynet med de sidste nyheder, informationer og billeder, så I har glæde af den. Vi håber, at I får gavn af alle disse ting afdelingsbestyrelserne arbejder med i hverdagen til gavn for os alle! HJERTESTARTERE Der har i nogen tid været placeret en hjertestarter i afdeling 9. Den er placeret ved varmecentralen i Ringtoften 125. Nu er der også blevet sat en hjertestarter op i afdeling 5, den er place- 8

et ved ejendomsfunktionærernes frokoststue. med, men hvis I observerer sådanne køretøjer skal I informere ejendomskontoret, de vil hjælpe med at få dem fjernet. Der kan findes oplysninger om brugen af hjertestarterne på hjertestarter.dk eller appén hjertestart og den er gennem Tryg Fonden. Det er meget betryggende, at vi nu har fået hjertestartere hvis eller når der bliver brug for dem, da de kan redde liv! Det er vigtigt at følge de instrukser der er ved hjertestarterne, og det er selvfølgelig også vigtigt, at der er rekvireret hjælp pr. telefon. PARKERING Parkeringsproblemerne vokser stadig, og der er ikke udsigt til at det bliver bedre i fremtiden. I afdeling 5 er der flere pendlere der skal med S tog til byen, de har fundet ud af, at vi har en god parkeringsplads. Dette problem er ikke så stort endnu, da de som regel flytter bilerne inden vore beboere kommer hjem fra arbejde, men det er absolut noget vi skal holde øje med! Der er også kommet en trend, hvor nogle ”smider” en bil på parkeringspladsen. Det kan være en stjålen bil eller bare en der ikke skal bruges mere. Så længe der er nummerplader på, er de ikke så lette at slippe af 9 Der bliver også parkeret trailere på parkeringspladserne, det er ifølge vor husorden ulovligt, og ifølge færdselsloven må man heller ikke parkere køretøjer etc. der er større end parkeringsbåsen. I afdeling 9 slås man stadig med for få parkeringspladser på grund af renovering af badeværelser, så her kræver det omtanke, når man parkerer bilen, så man ikke generer andre beboere. Vi slås også med parkerede vare– og personbiler fra vore nabo boligselskaber, hvis I observerer sådanne parkeringer, må I gerne informere ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen der vil forsøge at komme dette problem til livs. Hvis vi ikke tænker os om nu, vil det ikke vare længe, inden det bliver nødvendigt at indføre en eller anden form for regulering af vore parkeringspladser, og det er det sidste vi skal ønske os. Det er kun besværlige og dyre løsninger, både for os selv , men også for vore gæster, så