Views
10 months ago

Solidaritet #11, april 2017

Tema: Kultur og medier

Tema: Kultur og medier Værdikampen og de røde lejesvende Siden 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen overtog statsministeriet i Danmark, har vi oplevet en intensiv kamp om, hvilke autoriteter, eksperter og værdier, som skal være dominerende i Danmark og formende for den kollektive opdragelsesproces i samfundet. Af Jakob Ruggaard Anders Fogh Rasmussen selv gik intensivt op i debatten om modstandsbevægelsen under 2. Verdenskrig, hvor han systematisk brugte en skinger kritik af samarbejdspolitikken til at legitimere en aggressiv og aktivistisk udenrigspolitik, som f.eks. indtrædelse i den ulovlige krig i Irak sammen med George W. Bush uden om verdenssamfundets accept. Skingert blev det af flere grunde. Venstre var selv et voldsomt værnemagerparti. Venstre bakkede op om den livlige og omfangsrige udpegning og internering af de kommunister, som udgjorde en stor del af den organiserede modstandsbevægelse – man udleverede dem til nazisterne hvorefter de blev kørt i lejre, tortureret og nogle slået ihjel. Modstandsbevægelsen handlede om aktiv (og voldelig) modstand for at vinde freden, hvor Anders Fogh Rasmussen netop brugte historien til at legitimere invasioner af den type, som modstandsfolkene netop kæmpede imod. Ikke desto mindre var det effektivt. Historien og fortolkningen af den spillede en stærk ideologisk rolle i at legitimere vores ulovlige krigsdeltagelse og de krigsforbrydelser, som vi efterfølgende var med til at begå og lægge låg på. Forståelsen af historien og kulturen har 12 | Solidaritet

en stor betydning for, hvad der er muligt at gøre i en aktuel politisk kontekst. Vores fortolkning af fortiden betinger faktisk det politiske mulighedsrum, man har aktuelt. Det forstod Anders Fogh Rasmussen, Bertel Haarder og den række af venstre-ideologer, -strateger og nyttige proselytter i DF, forskningsverdenen og i det journalistiske parnas bedre end mange andre før dem, og siden 2001 har vi haft en række definerende debatter, som systematisk har flyttet magt og mulighedsrum til fordel for nogle bestemte borgerlige og fremmedfjendske positioner i den danske debat og offentlighed. Det er det, Anders Fogh Rasmussen sammen med Pia Kjærsgaard fik døbt »værdikampen«. I kampen for at forandre værdierne fik de med effektive strategier undergravet tilliden til de store samfundsinstitutioner, som de mente bar kulturradikale og venstreorienterede værdier i samfundet. I angreb på enkelte journalister og forskere og ved at gøre journalistikken til sensation og konflikter var de en del af en kulturkamp, som trak idéen om en neutral og objektiv kritisk stemme helt ned i det sensationelle petit-journalistiske dyb. Magtforholdet blev omfordelt og mediernes og forskernes kritiske rum blev underløbet. Først må vi forstå et af de magttrick, som har været mest afgørende Anders Fogh Rasmussen brugte historien om modstandskampen til at legitimere en aggressiv og aktivistisk udenrigspolitik og starte Irak-krigen samarbejde med George W. Bush uden om verdenssamfundets accept. Foto: Wikimedia Commons for, at de borgerlige politikere har kunnet destabilisere institutioner som DR og universiteterne, som de mente var eksponenter for en rød ideologi. For at udskifte det ideologiske indhold i journalistikken på DR og i forskningen på universiteterne og dermed skabe albuerum for kontroversielle beslutninger som Irakkrigen, offentlige nedskæringer og udlændingestramninger, har de borgerlige ødelagt den kritiske kant og undergravet tilliden til institutionerne. Det har de gjort på flere måder, men en metode, som har været helt gennemgående, er at angribe journalister og forskere som enkeltog privatpersoner ved eksempelvis at trække dem i retten, påstå at de- Solidaritet | 13

Stiftsårbogen 2005 som pdf-fil - Holmens Kirke
Stiftsårbogen 2004 som pdf-fil (4,2 MB) - Holmens Kirke
rsberetning-2013-Digital
Hørelsen april 2008 - Høreforeningen
Srila Prabhupadas side - ISKCON Danmark
KUNSTEN AT GIVE SLIP. - AKUAKU
PDF-version - Kulturministeriet
Kristen mindfulness: Har kristne også konkrete ... - IKON - Danmark
journalisternes selviscenesættelse exploitation - ORDET
"F¿dt Nansener" - Familien Mohr
Vi vil også høres - LOKK
Se bladet her - Brandfolkenes Organisation
Helle Stangerup - Boghallen
DSUeren_2012-3-Socialdemokraterne_skal_videre
Socialrådgiveren nr. 9-2010 - Dansk Socialrådgiverforening
Fordi jeg siger det! - PressWire