Views
9 months ago

Solidaritet #11, april 2017

Tema: Kultur og medier

Tema: Kultur og medier Giver det mening at bruge begrebet arbejderkultur i dag? Hvad er en progressiv og socialistisk kulturpolitik? Og hvordan sætter man politik og bevægelse bag kulturen, så den vokser og får realitet? Interview med SFs kulturordfører, Jakob Mark. Af Jakob Ruggaard Arbejderkulturen blev kendt som en modkultur i og omkring fagforeningerne og den levende danske arbejderbevægelse op gennem 1900-tallet. Arbejdere i Danmark skrev bøger og beretninger, som for første gang leverede deres verdenssyn, arbejdslivserfaringer og politiske holdninger til et bredere læsende publikum. Desuden udviklede kulturen sig som en magtkritisk dekonstruktion og kritik af den borgerlige kultur, dens indbyggede normer og interesser og dens måde at definere, hvordan man læste, talte og tænkte på den rigtige måde. En proces, som aldrig fejlede i at normsætte de rige og dannede - og stigmatisere arbejderne og deres levevis som lavkultur og underklasse. Igennem arbejderbevægelsen blev arbejdernes kunst politisk, og arbejderne lærte at læse politisk og organisere sig i kulturelle fællesskaber. Det gav rum til kritik af de rammer for tænkningen, som de 16 | Solidaritet

Tema: Kultur og medier Arbejderkulturen lever ... var underlagt til daglig og åbnede op for et nyt mod og en ny kreativitet. Den kulturelle del af arbejderbevægelsen var uundværlig i den arbejderkamp, som blev bygget op igennem århundredet. Midt i kamp om uddannelsesloftet, finanslov og ny regeringsdannelse møder jeg Jacob Mark, som er kulturordfører for SF til en snak om, hvilke holdninger og hvilken strategi, som præger en moderne socialistisk kulturpolitik. Det er vigtigt at have en levende debat om, hvad den socialistiske kultur er, hvordan vi skaber rammer, som kan lade den vokse og udvikle sig, og hvordan den spiller sammen med vores grundholdninger og bevægelse. Ellers kommer vi til at gøre os skyldige i, at kulturen bliver et appendiks til resten, eller en egentlig rest – en forstenet og bagudskuende kamp mod de værste og hårdeste ulighedsskabende nedskæringer på etablerede kulturinstitutioner. Jacob Mark er kendt som den unge fremadstormende politiske komet i SF, hvor han er gruppeformand. På det kulturpolitiske område er han fan af det danske foreningsliv, som dog gerne må blive mere spontant og projektrettet, og han elsker, når kunsten og kunstnerne tør blive politisk og udfordre vores forestillinger om verden. Både foreningerne og kunsten har ifølge Jacob Mark en evne til at åbne vores øjne for andre menneskers livssyn og det er der en solidarisk oplevelse i, i sig selv, hvis man vil gribe den. Men hvad er det præcist Jacob Mark forstår ved socialistisk kulturpolitik? »Jeg vil begynde med det, jeg selv brænder for: ulighed – eller rettere kampen mod ulighed. Jeg kan simpelthen ikke fordrage ulighed, og jeg vil bekæmpe den, hvor end jeg møder den. Det er det, mit politiske arbejde handler om generelt, men det er også styrende for mit arbejde med sport og kultur,« siger Jacob Mark og uddyber om forholdet mellem kulturpolitik og ulighed: »Uligheden kan både udbygges og bekæmpes gen- Solidaritet | 17

Stiftsårbogen 2005 som pdf-fil - Holmens Kirke
Stiftsårbogen 2004 som pdf-fil (4,2 MB) - Holmens Kirke
rsberetning-2013-Digital
Hørelsen april 2008 - Høreforeningen
Srila Prabhupadas side - ISKCON Danmark
KUNSTEN AT GIVE SLIP. - AKUAKU
PDF-version - Kulturministeriet
Kristen mindfulness: Har kristne også konkrete ... - IKON - Danmark
Odense - Drømmenes By - Odense Radikale Venstre
journalisternes selviscenesættelse exploitation - ORDET
Forslag til principprogram 2004