Views
10 months ago

Solidaritet #11, april 2017

Indhold Erdogan Side 4

Indhold Erdogan Side 4 Kampen om frihandel Side 24 Erdogan og Tyrkiet 4 Tema: Kultur og medier Public service 8 Værdikamp og sandhed 12 Arbejderkultur 16 Kommunalpolitik og Ø 20 TTIP 24 En Plan B for Europa 28 Fremad uden at glemme 36 Teori: Revolutionen 42 Digte 46 Danmark som humanistisk kolonimagt? Side 36 Den europæiske venstrefløj rykker sammen Side 28 Solidaritet – Uafhængigt socialistisk magasin Solidaritetshuset • Griffenfeldsgade 41 • DK - 2200 København N • www.solidaritet.dk • Bankkonto: 1551- 685 0510 • ISSN 2445-4702 Oplag: 1000 ex. • Tryk: Solidaritet Kontakt: magasin@solidaritet.dk eller tlf. 28 30 40 24 (Jeppe) 2 | Solidaritet Abonnement: 200 kr. om året (4-6 nr.) Bestilles på www.solidaritet.dk Redaktion: Jeppe Rohde (ansv.), Ebbe Rand Jørgensen, Lasse Rørdam Nielsen, Åge Skovrind, Marta Helleskov, Rasmus Emil Hjorth, Jakob Ruggard, Ole Bach, Simon Chievitz og Finn Kjeller. Layout og foto: Mikkel Ellung Larsen, Jesper Legarth Qvist m.fl. Solidaritet laves udelukkende af frivillige kræfter. Du kan være med – kontakt magasin@solidaritet.dk Solidaritet er tilmeldt Pressenævnet.

Leder Venstrefløjen må aldrig blive kulturløs Kultur er med til at udvikle menneskets virkelighedsopfattelse og forestillingsevne og er derfor en afgørende komponent i kampen for frihed og retfærdighed. Af Jeppe Rohde og Jakob Ruggaard Kultur er med til at forme vores sociale bevidsthed. Kulturen taler direkte til vores følelser, sanser og intellekt, og er dermed afgørende for, hvad mennesker kan forestille sig - hvilke kritikker, som er naturlige at tænke og handle på, og hvilke der virker helt langt ude. Kultur er derfor et værktøj for radikal forandring. Herigennem kan vi opbygge den solidaritet og følelse af fællesskab, som er en nødvendighed i den daglige kamp for et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt samfund. Magt er ikke kun direkte magt. Især for venstrefløjen, som har et mål for samfundet, der ligger langt fra den nuværende organisering af produktionsforholdene, er det vigtigt at påvirke og udvikle de ideologiske rammebetingelser for at tænke og turde tro på et anderledes samfund, såvel som at give gode betingelser for, at borgerne selv kan organisere sig og udvikle deres erfaringshorisonter i kulturelle fællesskaber og foreninger. Venstrefløjens kulturpolitik bør styrke vilkårene for samfundskritik og nytænkning. Den skal støtte det uafhængige og levende kulturliv på bekostning af store, internationale koncerner, som i dag dominerer billedet. Vi bør generelt set bakke op om store og små sammenslutninger, der arbejder med ikke-kommerciel kultur - både foreninger, kooperativer og offentligt drevne institutioner. Teater, kunst, musik, idræt og fællesskab skal være tilbud, der - uafhængigt af brugerbetaling og profithensyn - er til stede i lokalområderne, også uden for de største byer. Ægte kultur handler ikke om at tjene penge, men om at give plads til kritiske spørgsmål og udfordre samfundet på vante forestillinger. En anden vigtig del af kulturen er eksistensen af medier, der har andre mål for øje end at tjene penge. Det bør være en selvfølge for venstrefløjen at støtte op om public service, der giver plads til danske medieproduktioner og smalle programmer uden reklamer. Dog skal vi ikke glemme, at licensen er pilskæv og en urimeligt stor udgift for eksempelvis studerende, arbejdsløse og pensionister. Fæl- »Ægte kultur handler ikke om at tjene penge, men om at give plads til kritiske spørgsmål« lesskabets medier skal i stedet finansieres via skatten, så dem med de højeste indtægter betaler mest. Vi skal samtidig kæmpe for en mangfoldighed af frie og uafhængige medier - store som små. Igennem de sidste mange år har vi været vidne til medieforlig, der er gået hårdt ud over foreningsblade og mange andre små medier. Den udvikling skal vendes, og internettet er heldigvis et brugbart redskab i den retning. Et særligt fokus bør være at skabe, støtte og styrke venstrefløjens egne medier. Mens vi kæmper i den store mediemølle, er det afgørende, at vi også også har nogle rum, hvor vi kan holde fast i vores egne teorier, perspektiver og diskussioner. Hvis debatten konstant foregår på andres præmisser, risikerer vi at miste orienteringen over tid. Venstrefløjens politiske udvikling skal ikke defineres af de borgerlige medier. Kultur- og mediepolitik skal ikke behandles som nichespørgsmål uden generel relevans for resten af den førte politik. Den er selve grundlaget for den. Solidaritet | 3

Grænser for solidaritet - Anis
Tune Musikfestival 2017
Forår 2009, årgang 11, nr. 1 - STATEN
Peripeti 11 – 2009 (Interaktivitet)
Hele publikationen i PDF - Kulturstyrelsen
KONTAKT nr. 08 april 2010-11 - Bording Skole
Efterår 2009, årgang 11, nr. 3 - STATEN
April 2009 - WSPA Danmark
April - Bjert Stenderup Net-Avis
[pdf] BØRNEKULTUR I KOMMUNEN - Børnekulturportalen
TEMAKristen kultur - dødens pølse - Metodistkirken i Danmark
3NUMMER APRIL 2002 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Medier Idræt - Radikale Venstre
Magasin 4 - KLF – Kirke & Medier
Frihed og fristeder - LøS
Stiftsårbogen 2005 som pdf-fil - Holmens Kirke
Stiftsårbogen 2004 som pdf-fil (4,2 MB) - Holmens Kirke