Views
11 months ago

Solidaritet #11, april 2017

Venstrefløj der med EU,

Venstrefløj der med EU, og hvilket samarbejde, du prøver at skabe. Der er ingen tvivl om, at venstrefløjen spillede en meget lille rolle i Brexit-afstemningen, både i Remain-kampagnen og i Leave-kampagnen. Der var nogle stærke og dybt ubehagelige højrekræfter på begge sider. Afstemningen blev et skræmmeeksempel på, hvor venstrefløjen ikke må ende, som jeg ser det. Det helt afgørende er at tage føringen og sætte en dagsorden. – Det er også derfor, jeg synes, det var så interessant at høre Mélenchon på konferencen, for der er jo en konflikt om, hvem der kommer til at blive den næste præsident i Frankrig, og måske kan det blive Marine Le Pen. Mélenchon prøver jo netop at sætte en venstreorienteret dagsorden. Vi kan ikke læne os tilbage og tro, at socialdemokraterne redder os fra det yderste højre. Det var også det, som valget mellem Hillary og Trump i USA, viste. Vi er nødt til at sætte vores egen dagsorden, ligesom Sanders forsøgte. Enhedslisten var sammen med svenske Vänsterpartiet vært for 250 deltagere på Christiansborg. Alle fotos: Aage Christensen Hvad er de vigtigste debatter, der skal foldes ud i den kommende tid? – Vi skal fortsætte og udbygge samarbejdet inden for rammerne af Plan B. Det kan blive et vigtigt forum for venstrefløjen, hvor vi sammen kan styrke fælles kampe og udvikle strategier og alternativer. Samtidig med, at vi laver fælles projekter, er det også vigtigt at fastholde respekten for forskellige situationer i de forskellige lande. Den finske Venstrealliance har foreslået, at man opretter en fond, der kan gøre det muligt at vælge, på en ordnet måde, at træde ud af euroen uden at få en ny finanskrise, og det er et konkret forslag, som vi i Enhedslisten bakker op om. Det vil være med til at styrke de demokratiske muligheder. – Og så skal vi gøre alt for at støtte de progressive kræfter i Storbritannien lige nu, i Labour og i fagbevægelsen. Dem, der kæmper for en Brexit, der sikrer lønmodtagerne mod social dumping og pres på løn- og arbejdsvilkår. Og det er jo ikke det, som højrefløjen ønsker. Det helt afgørende er, hvilke kræfter der styrer udviklingen, og vi skal ikke lade den yderste højrefløj løbe med systemkritikken. Hvad kan den danske venstrefløj lære af konferencen? – Portugiserne havde en rigtigt god pointe, synes jeg. Nemlig, at vores politik og retorik skal tage udgangspunkt i folks helt konkrete hverdagsbehov: behovet for arbejdspladser, sikkerhed og velfærd. Udgangspunktet for vores kamp skal ikke være en lang, institutionel diskussion. Den pointe er dels en kritik af initiativet DIEM25, som udelukkende stiller institutionelle krav, der netop ikke tager direkte udgangspunkt i folks konkrete behov for en solidarisk politik. Men den samme pointe er for så vidt også en kritik af den linje, der har været ret udbredt på den danske venstrefløj, hvor man sætter udmeldelseskravet helt i centrum, mens de konkrete sociale krav står uskarpt. Man har ofte talt mere om procedurer og institutioner end 32 | Solidaritet

Venstrefløj Jonas Sjöstedt, Sverige MP og formand for Vänsterpartiet Den største fejl for venstrefløjen ville være at være loyal over for EU-systemet. Der er brug for fundamentale forandringer. Hvis venstrefløjen ikke træder til med svar på de voksende sociale kløfter, marginalisering og mistillid, så vil den ekstreme højrefløj. Så det er vores opgave at formulere en meget konkret vision om et bedre Europa og et bedre samarbejde, og det må nødvendigvis indbefatte en stærk kritik af EU. Vi må være realistiske om den Europæiske Unions væsen og afvise overførsel af beføjelser til EU. Nationalstaterne er stadig mere demokratiske end EU. Men der, hvor EU allerede har beføjelser, må vi tage kampen med højrefløjen for at få det bedst mulige ud af den vanskelige situation. Over den kommende Brexit må vi ikke overlade debatten om betingelserne for udtræden til den reaktionære britiske regering og til EU-Kommissionen i Bruxelles. Venstrefløjen i Europa må opstille et alternativ med tæt samarbejde, arbejderrettigheder og fælles problemløsning. Vi må også diskutere et alternativ til selve EU og give lande mulighed for at træde ud af euroen. om social og økonomisk forandring. Der er en vis sammenhæng mellem politik og institutioner, men det er ikke ligegyldigt, hvor man lægger vægten. – Venstrefløjens fokus bør handle om at kæmpe for almindelige menneskers forbedringer i hverdagen. Det er afgørende, at vores fokus er på at stille positive, progressive krav og mobilisere folk. Samtidig må vi dog heller ikke glemme, at EU's traktater står i vejen for bæredygtig, progressiv forandring. Derfor er et klart brud med de traktater også helt afgørende i den sidste ende. Hvis ikke hele venstrefløjen erkender dette, står ekstreme højrekræfter klar i kulissen.

Grænser for solidaritet - Anis
Tune Musikfestival 2017
Forår 2009, årgang 11, nr. 1 - STATEN
Peripeti 11 – 2009 (Interaktivitet)
KONTAKT nr. 08 april 2010-11 - Bording Skole
Hele publikationen i PDF - Kulturstyrelsen
Efterår 2009, årgang 11, nr. 3 - STATEN
April 2009 - WSPA Danmark
April - Bjert Stenderup Net-Avis
[pdf] BØRNEKULTUR I KOMMUNEN - Børnekulturportalen
TEMAKristen kultur - dødens pølse - Metodistkirken i Danmark
3NUMMER APRIL 2002 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Medier Idræt - Radikale Venstre
Magasin 4 - KLF – Kirke & Medier
Frihed og fristeder - LøS
Stiftsårbogen 2005 som pdf-fil - Holmens Kirke