Views
10 months ago

Solidaritet #12, august 2017

Lufthavnsvækst fyrer op

Lufthavnsvækst fyrer op under kloden Flytrafikken boomer og er på kollisionskurs med klimamålene. Alligevel forberedes en voldsom udvidelse af Københavns Lufthavn. Foto: Thomas Rousing 16 | Solidaritet

Klima Af Finn Kjeller Københavns Lufthavne A/S planlægger en storstilet udvidelse af lufthavnen på Amager: Projekt »Expanding CPH« skal øge trafikken fra 29 millioner passagerer i 2016 til 40 millioner, når den udvidede lufthavn står klar i 2024. Udvidelsen kommer oven i en hastig vækst i passagertallet på 24 procent på fem år frem til 2015 og 10 procent alene fra 2015 til 2016. Den pålydende pris er 20 mia. kr. Omkostningerne for klimaet taler man ikke om. CO2 og cirrus-skyer Som begrundelse for udvidelsen henvises der til, at flytrafikken ifølge alle fremskrivninger vil fortsætte. Således forventer brancheorganisationen International Air Transport Association (IATA), at antallet af flypassagerer alene i Europa vil stige med 570 millioner inden 2035. Luftfarten er af samme grund verdens hurtigst voksende kilde til CO2 og andre drivhusgasser. Udledningerne fra flytrafikken er fordoblet de sidste 20 år, og de vil mindst blive tredoblet inden 2030, hvis intet gøres. Flytrafikkens trussel mod klimaet skyldes for det første flyrejsernes omfang, idet flyvning gør det muligt at rejse over meget længere afstande end med andre transportformer. F.eks. kan to flyrejser blot inden for Europa beløbe sig til samme CO2-udslip som et helt års bilkørsel. Luftfarten står allerede bag 2-3% af de globale CO2-udledninger, men ifølge klimaforskere er flyvningens klimapåvirkning væsentlig større. Det skyldes blandt andet, at fly, der flyver i mere end 10 kilometers højde – og det gør næsten alle rutefly, danner kondensstriber, som i sig selv har en opvarmende effekt og desuden kan danne cirrus-skyer. Allerede en rapport fra FN's klimapanel, IPCC, i 1999 vurderede, at fly påvirker klimaet et sted mellem to og fire gange mere end udledningen af CO2 i sig selv. I en rapport fra 2009 anslog otte IPCC-forskere, at flyvningen udgjorde 4,9 procent af den samlede klimapåvirkning – og med 90 procents sandsynlighed et sted mellem kun 2 og hele 14 procent. Det store spænd er et udtryk for den usikkerhed, der stadig er om klimaeffekterne af flyenes gasser og partikler. Profitabel ekspansion Luftfartsbranchen høstede samlet set et driftsoverskud på omkring 60 mia. dollar i 2016, oplyser FN's luftfartsorganisation, ICAO, som anlægger en optimistisk tone i sin prognose for 2017: »De forbedrede økonomiske betingelser, som forudses af Verdensbanken, betyder, at trafiktilvæksten og luftfartsselskabernes rentabilitet vil have fortsat fremdrift i 2017.« Passagertallene er blevet hjulpet opad af faldende oliepriser, men også af udbredelsen af lavprisselskaber, som dumper løn- og arbejdsforhold. Rutefly foretog i 2016 3,7 milliarder internationale passagertransporter, heraf 1 milliard med lavprisruter. På verdensplan er der sat gang i over 2.500 projekter for nye lufthavne og for udvidelser og ombygninger af eksisterende lufthavne. Nye lufthavne er især planlagt i Asien, men Europa holder sig ikke tilbage. Her gør man klar til 50 nye lufthavne og 800 udvidelsesprojekter. Med beslutningen om at udvide Københavns Lufthavn er Danmark med til at fremme denne globale 570 MILLIONER - så meget vil antallet af flypassagerer i Europa stige inden 2035 ekspansion, hvor lufthavnene kappes om at tiltrække flest flyruter og passagerer. Som følge af den privatisering, der blev gennemført under Nyrupog Fogh-regeringerne, er der i dag én styrende interesse bag Københavns Lufthavn: størst muligt udbytte til aktionærerne. Lufthavnen drives nemlig af Københavns Lufthavne A/S, som ejes med 57,7 procent af et konsortium bestående af den australske kapitalfond Macquarie Group og den canadiske pensionskasse Ontario Teachers’ Pension Plan gennem selskabet Copenhagen Airports Denmark. Staten ejer kun 39,2 procent. Københavns Lufthavne A/S udlodder hele sit nettoresultat til aktionærerne. Det betyder, at Macquarie Group hvert år kan trække cirka 500 millioner kroner ud af lufthavnen. Penge, som oven i købet sendes til skattelyet Bermuda via et skuffeselskab i Luxembourg. Regulerer sig selv Det er lykkedes luftfart og søfart som de eneste brancher at blive undtaget fra krav om reduktion af drivhusgasudledningerne. Det er også tilfældet i Parisaftalen, som ikke forholder sig til luftfarten. Spørgsmålet er nemlig overladt til FN's luftfartsorganisation, ICAO, hvis mission vel at mærke er at sørge for en »sikker og koordineret vækst i den civile luftfart på internationalt plan«. I sin »Environmental Report« fra 2016 lægger ICAO op til, at væksten i luftfarten kan gøres »CO2-neutral«. Den antagelse hviler imidlertid på tvivlsomme forudsætninger, viser en analyse fra det britiske klima- og energimedie Carbon Brief. Den peger på, at ICAO: ■■ gør opgaven for nem ved kun Solidaritet | 17

Grænser for solidaritet - Anis
SI nr. 239 - Socialistisk Information
SI nr. 240 - Socialistisk Information
Folkets repræsentanter - Aarhus Universitetsforlag
Læs som PDF - Internationale Socialisters Ungdom
Politik og forskning - analyseinstitut for forskning
Download (PDF, 2.23MB) - DKP
Download Free e-book (PDF) - Aarhus University Press - Aarhus ...
SI nr. 238 - Socialistisk Information
mit brogede politiske liv - Studieafdelingen og Arkivet - Dansk ...
PDF, 2.18MB - DKP
Download (PDF, 986KB) - DKP
Magasinet PLUS - August 2017 - Valdemars familie har skudt papegøjen
Kun sammen kan vi stoppe regeringens angreb - Internationale ...
samfundsfagsnyt - FALS
samfundsfagsnyt - FALS
NY SIDE 12 Radikal Politik 7-2006.indd - Radikale Venstre
Sådan taler medier og borgere om politik - Aarhus Universitetsforlag