Views
9 months ago

Solidaritet #12, august 2017

Sundhed Væk med

Sundhed Væk med besparelserne Vi har i foråret og henover sommeren oplevet, at faglige organisationer har stået side om side med arbejdsgiveren – Danske Regioner – i kampen mod de stramme økonomiske krav og sanktioner. Sundhedspersonalet har lagt et massivt pres for forandring og det politiske flertal var til stede i regionerne. Men alle som én blev banket på plads af Christiansborg. Af Ebbe Rand Jørgensen Kravene om produktivitetsstigninger har de seneste 15 år redet sundhedssektoren som en mare. I starten af 00’erne blev new public managementprincippet til en fast del af budgetterne. Sygehusene skulle gennemføre en vis procentdel flere behandlinger hvert eneste år. Det startede med at der skulle udføres 1,5 procent flere operationer hvert år eller 1,5 procent flere samtaler med patienter. Hvis ikke ville det enkelte sygehus blive straffet økonomisk. Kravet blev i 2007 ændret til 2 procent, der også gælder i dag. Mere effektive end krævet Tilhængerne af princippet vil sikkert hævde at det har virket. Ventelisterne forsvandt og sygehusene er blevet mere effektive. Faktisk er der blevet effektiviseret langt mere end krævet. I perioden 2003-2014 var der en stigning på hele 30 procent i såkaldt »produktivitet«. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på 2,4 pro-

Sundhed i sundhedssektoren! cent om året – hvilket overstiger kravet. Det betyder at de har »leveret« 30 procent mere for de samme penge, med det samme antal ansatte eller måske endda færre. En imponerende indsats, måske sammenlignelig med de gamle sovjetiske 5-årsplaner. Ikke mindre imponerende, når den private sektor i samme periode kun har haft en produktivitetsstigning på 0,8 procent Det er klart at en så voldsom satsning har haft store konsekvenser for patienterne og ikke mindst sundhedspersonalet, når de samme opgaver skal løses af færre personer. Det handler ikke kun om at skulle løbe hurtigere. Formelt set løses opgaverne fuldstændigt som altid, med samme omhu og kvalitet. I praksis vil personalet ofte opleve at de ikke kan leve op til deres egne krav til hvordan opgaverne burde løses. De bliver tvunget til at prioritere, hvilke opgaver, der nødvendigvis skal løses her og nu. Det er den slags situationer, der udløser frustrationer både hos patienter og personale, der risikerer at udvikle stress-sygdomme. Ikke så underligt at sundhedspersonale ofte taler om at de i praksis ikke kan leve op til de forventede faglige standarder. Spørgsmålet er hvor længe man kan blive ved ad dette spor. Logisk set kommer man til et punkt, hvor det ikke er muligt at fortsætte. Den dag patienternes sikkerhed kommer i spil, vil man nødvendigvis skulle stoppe. Spørgsmålet er, om den dag allerede er kommet? Overflødige behandlinger? Produktivitetsmål har flere indbyggede svagheder. Det kender vi fra de sovjetiske femårsplaner, når maskinfabrikkens produkter vejer fem gange mere end nødvendigt. Eller når der bliver lavet ting, der ikke er brug for. I sundhedsvæsenet er værktøjet til at måle produktivitet: DRG-takster (Diagnose Relaterede Grupper). Systemet går ud på at alle behandlinger i sundhedsvæsenet er relateret til en takst i kroner og ører: lige fra en telefonkonsultation til 130 kr., til en hjertetransplantation til 2,4 millioner kr. På den måde er det muligt at lave et detaljeret budget og dermed indbygge et krav om at øge antallet af behandlinger (målt i DRG-takster). Her kommer diskussionen om sundhedsvæsenet nu også leverer de behandlinger, der rent faktisk er brug for. Eller med andre ord: om patienterne i stedet for de behandlinger, der ud fra en lægelig vurdering vil være de optimale, får tilbudt nogle dyrere og mere indgribende behandlinger. Et eksempel: en gigtpatient kan tilbydes et træningsforløb eller alternativt en operation. Det er ikke enkelt at afgøre, hvad der er det rigtige i situationen. Begge dele kan være det rigtige. Det vurderer lægen sammen med Solidaritet | 25

Grænser for solidaritet - Anis
SI nr. 239 - Socialistisk Information
Folkets repræsentanter - Aarhus Universitetsforlag
Politik og forskning - analyseinstitut for forskning
Download (PDF, 2.23MB) - DKP
Magasinet PLUS - August 2017 - Valdemars familie har skudt papegøjen
Kun sammen kan vi stoppe regeringens angreb - Internationale ...
SI nr. 240 - Socialistisk Information
NY SIDE 12 Radikal Politik 7-2006.indd - Radikale Venstre
Medier og Politik - IPmonopolet
Et ganske levende demokrati - Aarhus Universitetsforlag
samfundsfagsnyt - FALS
Hvidbog fra konference i Lillestrøm, 19.-20. januar 2012
Jubilæumsskrift - De Økonomiske Råd
IP Monopolet.dk: tidsskrift for international politik
Sådan taler medier og borgere om politik - Aarhus Universitetsforlag
Voksenlærling og prismodtager - CO-industri
SI nr. 238 - Socialistisk Information
Download (PDF, 986KB) - DKP