Views
10 months ago

Solidaritet #12, august 2017

Teori Krisen kommer Af

Teori Krisen kommer Af Anders Hadberg og Jonas Kylov Gielfeldt Profitratens tendens til fald henviser til en økonomisk læresætning fremsat af Karl Marx i hovedværket Kapitalen. Her viser Marx, at afkastet på kapital – af Marx kaldet profitraten – i en kapitalistisk økonomi vil have en tendens til at falde, fordi konkurrencen mellem kapitalister fremtvinger investeringer i produktivitetsforbedringer, som til gengæld øger værdien af kapitalapparatet overfor arbejdskraften. Det lægger et pres på indtjeningen, fordi kapitaludgifterne bliver stadigt større, og fordi arbejdskraften ifølge Marx er den eneste kilde til merværdi og profit. Når man således investerer stadigt mere i kapitalapparatet og mindre i arbejdskraften, vil dette på sigt nedsætte profitten. Marx peger dog også på en række faktorer, som kan modvirke profitratens tendens til at falde: ■■ Kapitalisterne lykkes med at øge udbytningen af arbejdskraften ■■ Cirkulationshastigheden øges i økonomien ■■ Hvis udgifterne til den konstante kapital falder, vil det medvirke til at øge profitraten ■■ En udvidelse af verdensmarkedet vil også medvirke til at øge profitraten. Det var Marx’ egen opfattelse, at teorien om profitratens tendens til fald var den centrale dynamik i den kapitalistiske økonomi, som drev udviklingen fremad. Det var samtidig profitratens tendens til at falde, som var den bagvedliggende årsag til kapitalismens tilbagevendende kriser, som trods forskellige udtryk kunne spores tilbage til, at den investerede kapital i produktionen blev mindre og mindre. Rosa Luxemburgs kritik Loven om profitratens tendens til fald har været genstand for mange diskussioner gennem marxismens historie. Eftersom profitratens tendens til fald i høj grad var den etablerede forklaring på økonomiske kriser, var det i høj grad den mur, som alternative kriseforklaringer i marxismen spillede bold op ad. En af de første marxister, der åbenlyst rejste en kritik, var Rosa Luxemburg. For det første påpegede hun, at økonomiske kriser ikke var funderet i produktionssfæren, 28 | Solidaritet

Teori igen og igen og... Kapitalismen er et ustabilt system, der igen og igen kommer i krise med faldende investeringer, produktion, beskæftigelse og levestandard til følge. Men hvad skyldes kapitalismens gentagne kriser? Denne artikel tegner et grundrids af debatten, der har fundet sted på venstrefløjen siden Marx' tid. altså som et resultat af en stadigt større investering i kapitalapparatet i forhold til arbejdskraften. Derimod mente hun, at det i højere grad var i varecirkulationen, at kriserne opstod. For Luxemburg var det centrale spørgsmål, at en stadig større udbytning af arbejdskraften i produktionen, i form af lavere lønnin- Solidaritet | 29

Grænser for solidaritet - Anis
SI nr. 240 - Socialistisk Information
SI nr. 239 - Socialistisk Information
Folkets repræsentanter - Aarhus Universitetsforlag
Læs som PDF - Internationale Socialisters Ungdom
Download Free e-book (PDF) - Aarhus University Press - Aarhus ...
Magasinet PLUS - August 2017 - Valdemars familie har skudt papegøjen
Kun sammen kan vi stoppe regeringens angreb - Internationale ...
Politik og forskning - analyseinstitut for forskning
Download (PDF, 2.23MB) - DKP
samfundsfagsnyt - FALS
SI nr. 238 - Socialistisk Information
mit brogede politiske liv - Studieafdelingen og Arkivet - Dansk ...
PDF, 2.18MB - DKP
NY SIDE 12 Radikal Politik 7-2006.indd - Radikale Venstre
Sådan taler medier og borgere om politik - Aarhus Universitetsforlag
Download (PDF, 986KB) - DKP
Medier og Politik - IPmonopolet
Et ganske levende demokrati - Aarhus Universitetsforlag