Views
8 months ago

Solidaritet #12, august 2017

Indhold Profitten

Indhold Profitten falder! Side 28 Højrefløjen fejlede i Holland Side 10 Mondragon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Valget i Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Venstrefløjsmedier efter modkraft . . . . . . . . 13 CPH-airport udvider . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kvindekamp er klassekamp . . . . . . . . . . . . 20 Syge besparelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Profitratens tendens til fald . . . . . . . . . . . . 28 Venstrefløjen og EU . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Portræt af Victor Serge . . . . . . . . . . . . . . 37 Lyrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Er kooperativer svaret? Side 4 Kvindekamp er klassekamp Side 20 Solidaritet – Uafhængigt socialistisk magasin Solidaritetshuset • Griffenfeldsgade 41 • DK - 2200 København N • www.solidaritet.dk • Bankkonto: 1551- 685 0510 • ISSN 2445-4702 Oplag: 800 ex. • Tryk: Solidaritet Kontakt: magasin@solidaritet.dk eller tlf. 28 30 40 24 (Jeppe) 2 | Solidaritet Abonnement: 200 kr. om året (4-6 nr.) Bestilles på www.solidaritet.dk Redaktion: Jeppe Rohde (ansv.), Ebbe Rand Jørgensen, Lasse Rørdam Nielsen, Åge Skovrind, Marta Helleskov, Rasmus Emil Hjorth, Jakob Ruggard, Ole Bach, Simon Chievitz og Finn Kjeller. Layout og foto: Mikkel Ellung Larsen, Jesper Legarth Qvist m.fl. Solidaritet laves udelukkende af frivillige kræfter. Du kan være med – kontakt magasin@solidaritet.dk Solidaritet er tilmeldt Pressenævnet.

Leder Venstrefløjen skal i offensiven Vi mangler et stort venstreorienteret netmedie i Danmark. Modkraft.dk udfyldte aldrig sit potentiale, men nu hvor det er lukket, er hullet større end nogensinde. Den brede venstrefløj har brug for et rum, hvor vi kan debattere og udvikle politik fra et socialistisk perspektiv. Men også et sted, hvor vi kan sætte nogle dagsordener, som de etablerede medier ikke vil. Af Jeppe Rohde Internettet og de sociale medier har givet nye, store muligheder for at nå ud over rampen, men venstrefløjen har sovet i timen. Vi har brug for et slagkraftigt, samlende, socialistisk netmedie, som kan nå ud til mange af de hundredtusindvis af danskere, der ønsker og kæmper for et grønt og solidarisk samfund. Et landsdækkende medie, der kan facilitere levende og konstruktive debatter, og som ud fra en socialistisk vinkel kan fortælle om, hvad der sker på Christiansborg, i kommuner/regioner, fagbevægelse, venstrefløjspartier, NGOer og sociale bevægelser. Vi har brug for et medie, som kan afsløre løgn og hykleri hos magthaverne på alle niveauer af samfundet. Et medie, der sparker opad, og som sætter fokus på det klassesamfund, som vi lever i. Der er mange gode socialister, som ved meget om forskellige områder, og som også gerne vil dele deres viden og analyser. Men alle erfaringer - også her på Solidaritet - tilsiger, at det er stort set umuligt at holde et højt niveau og en høj frekvens, hvis alt skal laves af frivillige kræfter. Der er behov for folk, der kan arbejde på fuld tid med at indhente og frembringe historier og bidrag; der kan redigere, markedsføre og udvikle hjemmesiden. Udvikle mediet som sådan. Hvis et stærkt, venstreorienteret netmedie skal blive andet end en drøm, er det derfor nødvendigt med nogle økonomiske midler; ikke mindst i opstartsfasen. Jeg har svært ved at se andre end Enhedslisten, som både har penge og burde have en klar interesse i et hårdtslående, socialistisk netmedie. Derfor er det også fremragende, at et stort flertal af de delegerede på Enhedslistens årsmøde i maj besluttede, at partiet skal arbejde for, at der etableres et venstreorienteret netmedie så hurtigt som muligt. Årsmødet besluttede dog noget lignende i 2013, men dengang blev sagen syltet af den daværende hovedbestyrelse. Jeg håber meget, at partiledelsen denne gang gør noget ved sagen, for Foto: Julia DeSantis, CC alt andet vil være udtryk for manglende respekt for årsmødet. Og det vil også være trist for den samlede venstrefløj. Mediet må dog ikke blive et menighedsblad for Enhedslisten, men skal være uafhængigt og bredt favnende. Ole Wugge Christiansen, som er tidligere redaktør på Modkraft.dk, foreslår i en artikel i dette blad (s. 13-15), at solidaritet.dk kunne være et bud på en samlende platform, som et nyt netmedie kan udvikles fra. I bestyrelsen for Solidaritet er vi ikke afvisende over for dette, omend vi også kan forestille os andre modeller. Vi går dog i næppe ind i en større omlægning med mindre, der også bliver kastet nogle midler efter det. Bolden ligger hos Enhedslisten. ■ Solidaritet | 3

Grænser for solidaritet - Anis
SI nr. 239 - Socialistisk Information
Folkets repræsentanter - Aarhus Universitetsforlag
Læs som PDF - Internationale Socialisters Ungdom
Politik og forskning - analyseinstitut for forskning
Download (PDF, 2.23MB) - DKP
Magasinet PLUS - August 2017 - Valdemars familie har skudt papegøjen
Kun sammen kan vi stoppe regeringens angreb - Internationale ...
Download Free e-book (PDF) - Aarhus University Press - Aarhus ...
NY SIDE 12 Radikal Politik 7-2006.indd - Radikale Venstre
PDF, 2.18MB - DKP
mit brogede politiske liv - Studieafdelingen og Arkivet - Dansk ...
Medier og Politik - IPmonopolet
Et ganske levende demokrati - Aarhus Universitetsforlag
Hvidbog fra konference i Lillestrøm, 19.-20. januar 2012
Jubilæumsskrift - De Økonomiske Råd
IP Monopolet.dk: tidsskrift for international politik
SI nr. 240 - Socialistisk Information
samfundsfagsnyt - FALS