Views
9 months ago

Solidaritet #13, februar 2018

Tema:

Tema: Klimaarbejdspladser konsulent i landets største fagforbund, 3F. »Klimaforandringerne er jo i gang. Alle de ting, vi har hørt om, er ikke noget, vi går og venter på mere. Det kan godt være, det ikke rammer hårdest i Danmark, men det er den levestil, vi har her i landet, der er med til, at klimaforandringerne rammer så hårdt andre steder. Jeg vil ikke sige, det er for sent at lave en grøn omstilling, men der skal ske noget nu,« siger Nanna Clifforth, talsperson i miljøbevægelsen NOAH. Hvad er grønne jobs? Man plejer at sige, at de bedste artikler og historier er dem, der indeholder konflikter. Men Nanna og Jesper er under interviewet overraskende enige om mange ting. En af de ting, Nanna og Jesper er enige om, er, at kampen for grøn omstilling ikke skal ske på bekostning af sociale og faglige rettigheder, og at mange af de problemer, vi står med i dag, er konsekvenser af alt for kortsigtet planlægning. Centralt i en grøn omstilling er grønne jobs. Men grønne jobs er ikke bare grønne jobs, og debatten kan hurtigt mere blive et spørgsmål om definitioner end reelle prioriteringer. Vi bad Nanna og Jesper om at fortælle, hvad de mener er grønne jobs. »For mig er et grønt job som minimum noget, der har ingen eller en minimal miljøbelastning«, siger Nanna og »Alt har et impact, men vi kan også tale om decideret positive jobs. I landbruget er der et kæmpe potentiale til at lave miljøforbedringer.« Nanna Clifforth, NOAH fortsætter: »Alt har et impact, men vi kan også tale om decideret positive jobs. I landbruget er der et kæmpe potentiale til at lave miljøforbedringer, ikke engang bare at undgå konsekvenser eller holde en status quo, men faktisk at få kulstof ned i jorden, at lave naturgenoprettelse og at lave noget mere skov. Det vil virkelig være grønne jobs. Et grønt job er selvfølgelig også et job, der giver en ordentlig løn, og som ikke er stressende. Et grønt job skal være både socialt og miljømæssigt retfærdigt.« Tjek bæredygtigheden Jesper læner sig op ad en tradition inden for dele af fagbevægelsen, som har været begejstrede for Brundtland-rapporten, siden den udkom i 1987. Brundtlandrapporten fik tilslutning fra mange forskellige dele af venstrefløjen og var afgørende for, at bæredygtig udvikling kom på dagsordenen. »Jeg tager altid udgangspunkt i Brundtland-rapporten, når det kommer til bæredygtighed og grønne jobs. Hverken Nanna eller Jesper forudser et samarbejde mellem en samlet miljø- og fagbevægelse, men begge håber på, at alliancer bliver mere udbredte, end de er i dag. Foto: Jesper Legarth Qvist 16 | Solidaritet

For mig er det centrale, at der er tre ben: Der er det sociale, der er miljøet, og der er økonomien. For mig er de tre ben ligeværdige – vi så bare gerne, at der var meget mere fokus på den sociale del af det. Det er der ikke i dag. Alle bruger simpelthen begrebet bæredygtighed.« »Når jeg ser på de forslag og høringer, ministerierne producerer om bæredygtighed, så er hele den sociale del og delen om arbejdsmiljø som regel ikke med. For mig er det vigtigt, at et grønt job indeholder alle tre ben. Så kan man sige: ‘Vindmølleindustrien, er det bæredygtigt, og er det grønne jobs?’ Det er grønne jobs, men det er ikke bæredygtigt, for man bruger f.eks. styren eller epoxy, og det er ikke særlig godt for arbejdsmiljøet, og glasfiber er ikke specielt godt for miljøet, men det er godt på nogle andre måder.« Nanna: »Det er svært at finde det perfekte job. Det, der bliver kaldt økonomisk bæredygtigt i dag, er det, der gør, at det for mig ikke er miljømæssigt og socialt bæ- Solidaritet | 17

Temanr. om socialøkologi - LøS
SI nr. 238 - Socialistisk Information
Misforstået solidaritet Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup - LSE
Aktivister mod apartheid Dansk solidaritet med Sydafrika
Retfærdighed og solidaritet – Globalt medborgerskab - Emu
HVILKEN SOCIALISME ? - ansatte - Roskilde Universitet
EU-Orientering - LO
Danskernes Særpræg
Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO
DA DA En grøn økonomisk vision for Europa
Læs hele specialet her - Pernille Boelskov
Klik for at downloade 60 siders uddrag i pdf-format - LøS