Views
10 months ago

Solidaritet #13, februar 2018

Indhold Er imperialismen

Indhold Er imperialismen stadig relevant? Side 42 Cyberkapitalismens tvangsmekanismer Side 36 Kommunalpolitik i Holbæk 4 Tema: Klimaarbejdspladser 8 Kampagner for klimajobs 8 Historien om grønne jobkrav 13 Dobbeltinterview med 3F og NOAH 15 Mediernes politiske økonomi 20 Gør menstruation gratis 24 Røde flertal 27 Cyberkapitalisme 36 Teori: Imperialisme 42 Lyrik 46 Tema om klimaarbejdspladser Side 8 Det nye mediekompleks Side 20 Solidaritet – Uafhængigt socialistisk magasin Solidaritetshuset • Griffenfeldsgade 41 • DK - 2200 København N • www.solidaritet.dk • Bankkonto: 1551- 685 0510 • ISSN 2445-4702 Oplag: 500 ex. • Tryk: Solidaritet Kontakt: magasin@solidaritet.dk eller tlf. 28 30 40 24 (Jeppe) 2 | Solidaritet Abonnement: 150 kr. om året (ca. 4 numre) Bestilles på www.solidaritet.dk Redaktion: Jeppe Rohde (ansv.), Ebbe Rand Jørgensen, Lasse Rørdam Nielsen, Åge Skovrind, Marta Helleskov, Jakob Ruggard, Ole Bach, Carsten Sloth, Simon Chievitz og Finn Kjeller. Layout og foto: Mikkel Ellung Larsen, Jesper Legarth Qvist m.fl. Solidaritet laves udelukkende af frivillige kræfter. Du kan være med – kontakt magasin@solidaritet.dk Solidaritet er tilmeldt Pressenævnet.

Leder Grønne job på dagsordenen Fagforeninger og arbejdspladser må ind i kampen for at sikre en dybtgående og hurtig grøn omstilling. Det kræver, at der skabes udsigt til nye, bæredygtige job i stedet for de job, der må forsvinde. Af Finn Kjeller Fuld fart på olieudvindingen! Det var budskabet fra norsk LO og den norske arbejdsgiverforening i en fælles udtalelse op til Stortingsvalget den 11. september 2017. De valgte hensynet til de ubæredygtige arbejdspladser i olieindustrien og vendte ryggen til voksende krav om at tage ansvar for klimakrisen. Også i Danmark står tunge erhvervssektorer i vejen for en dybtgående og hurtig grøn omstilling, uden hvilken vores land medvirker til at overophede kloden i en varig global klimakatastrofe. Det er f.eks. Nordsøolien og -gassen og det industrielle landbrug. I sidste nummer skrev vi om den hastigt ekspanderende flytrafik, hvor lufthavnsudvidelsen i København endnu ikke har mødt kritik fra venstrefløjen - for slet ikke at tale om fagbevægelsen. Men der er dog også ansatser til en anden politik i fagbevægelsen. I Storbritannien, Frankrig, Norge og andre lande er fagforeningsfolk og klimaaktivister gået sammen i kampagner for storstilet igangsættelse af klimajob. Herhjemme har 3F og Byggefagenes fagforeninger fremsat forslag om grønne job, men der har ikke været nogen større, fælles kampagner. I dette nummer sætter vi fokus på, om fagbevægelse og miljøbevægelse kan mødes i kampen for bæredygtig beskæftigelse. Få en smagsprøve på de nødvendige diskussioner mellem fagligt aktive og klimaaktivister i vores dobbeltinterview på side 15. Størstedelen af fagbevægelsen lægger sig stadig tæt op ad industrichefernes vækstdagsorden, hvor øget konkurrenceevne (læs: profit) og økonomisk vækst er omdrejningspunktet. I den optik skal grøn omstilling »sikre en fortsat vækst og øget beskæftigelse«, som det hedder i en rapport fra 3F's Grønne Tænketank. Men det er ikke bæredygtigt, at vindmølle- og energirenoveringsjob kommer i tillæg til motorvejs- og lufthavnsbyggeri. Der er job, som må Foto: Greens MPs, CC afvikles, hvis vi skal have en chance for at tøjle den globale opvarmning og standse nedbrydningen af naturen. Netop derfor er det så vigtigt at få planer for klimajob og grønne job på dagsordenen. For at ændre styrkeforholdene til fordel for hurtig grøn omstilling er det afgørende at få fagforeninger og arbejdspladser ind i kampen. Det kræver, at der skabes udsigt til nye, bæredygtige job - i stedet for de job, der forsvinder. At kræve en omfattende klimajobplan er et skridt i retning af en socialt retfærdig, økologisk omstilling. Samtidig peger kravet om en klimajobplan frem mod en demokratisering af økonomien: Det er et krav om, hvad der skal prioriteres i økonomien – en prioritering, der ikke kan overlades til markedskræfterne. At udvikle planer og føre fælles kampagner for klimajob og andre grønne job er ikke noget, der kan eller bør afvente et regeringsskifte. Tværtimod er det nu, vi skal samle opbakning til et rødt og grønt alternativ. Det er nu, grunden skal lægges for et skifte i holdninger, politik og produktion. ■ Solidaritet | 3

SI nr. 238 - Socialistisk Information
Temanr. om socialøkologi - LøS
Misforstået solidaritet Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup - LSE
Aktivister mod apartheid Dansk solidaritet med Sydafrika
Retfærdighed og solidaritet – Globalt medborgerskab - Emu
HVILKEN SOCIALISME ? - ansatte - Roskilde Universitet
EU-Orientering - LO
Danskernes Særpræg
DA DA En grøn økonomisk vision for Europa
Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO
Læs hele specialet her - Pernille Boelskov
Klik for at downloade 60 siders uddrag i pdf-format - LøS