Views
11 months ago

Solidaritet #13, februar 2018

Røde flertal De røde

Røde flertal De røde flertal Søren Kolstrup har i 2017 fået udgivet bogen om arbejderflertallene, en undersøgelse af erfaringer med arbejderflertal i flere lande. Han tager udgangspunkt i de danske arbejderflertal i 1966 og 1971, men diskuterer også erfaringerne i kølvandet på påskestrejkerne i 1985. De socialistiske flertal i Frankrig og Sverige i starten af 1980'erne bliver også inddraget. Endelig behandler bogen erfaringerne med venstrefløjens forhold til Helle Thorning-Schmidts regering 2011-2015. Søren Kolstrup: »De røde flertal - håb, sejre, nederlag« SFAHs skriftserie nr. 56, 2017. 256 sider, 199 kr. Et venstrealternativ? Kan der skabes et venstrealternativ, der kan overtage Socialdemokraternes dominerende rolle? Af Pelle Dragsted Søren rejser i afslutningen på sit svar de allermest presserende og udfordrende spørgsmål for venstrefløjen i dag: 1) HVORDAN kan det lykkes at skabe et progressivt venstrealternativ, der vil være i stand til at overtage socialdemokraternes position som det dominerende alternativ til højrefløjen? 2) HVORDAN forholder vi os til Socialdemokraterne, indtil dette lykkes - mens de stadig er det dominerende parti. Svarene på de to spørgsmål er i mine øjne intimt forbundne, men lad mig starte med det første. Her mener jeg, at der trods store forskelle er rigtig meget at lære af de nye europæiske venstrefløjs-succeser i Grækenland, Spanien, Frankrig og Storbritannien. Det centrale politiske element i deres mobiliseringer har været oprøret mod den usikkerhed i menneskers liv, som har været den mest markante følge af den nyliberalistiske æras underminering af de europæiske social- og velfærdsstater. Større jobusikkerhed som følge af udflytning og lukninger af arbejdspladser og import af underbetalt arbejdskraft, dårligere socialt sikkerhedsnet når man rammes af ledighed, ændringer i pensionsalder og nedskårne pensioner, indført brugerbetaling og adgangsbegrænsning på uddannelse osv., osv. Et centralt budskab har været, at denne politik ikke har været i de manges interesser - og at en ny regering netop skal være loyal med flertallets interesser. Denne 32 | Solidaritet

Røde flertal politiske kerne har været kombineret med en skarp opposition til både den økonomiske og politiske elite og dens arrogance, manglende ydmyghed og manglende forståelse for almindelige menneskers vilkår. Men bevægelserne har også haft andre interessante kendetegn. De har flere steder forsøgt at løsrive sig fra en klassisk, venstreorienteret symbolik og kultur (i Frankrig fx ved at erstatte de røde flag med trikoloren!), ved at søge at række ud til langt bredere dele af befolkningen – og ved helt grundlæggende at ville magten, og ikke bare rollen som en stærk opposition. Og de har formået at skabe en enorm mobilisering på græsrodsniveau - kombineret med en relativ stor (og efter min mening nødvendig) operativ magt til bevægelsernes ledelser. Handlingens øjeblik Det er også kendetegnende, at deres succes har været forankret i et ”moment of opportunity”. Altså der har været en særlig politisk /økonomisk situation, som har gjort brede dele af befolkningen parat til at satse på noget nyt. Nogle steder omfattende korruption fra de gamle partier (Spanien /Italien), andre steder socialt og økonomisk sammenbrud (Grækenland og til dels UK). Jeg har i de seneste uger tænkt over, om vi i Danmark havde et sådant ’moment of opportunity’ under den seneste Thorning-regering, fra den indgik skatteaftalen med højrefløjen i sommeren 2012 - der skar i dagpenge, pensioner og kontanthjælp - og halvandet års udvikling derefter med selskabsskattelettelser, lærerkonflikt, DONG-salg m.m. I den periode lå Enhedslisten i enkelte meningsmålinger på niveau med Socialdemokraterne. Solidaritet | 33

SI nr. 238 - Socialistisk Information
Temanr. om socialøkologi - LøS
Misforstået solidaritet Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup - LSE
Aktivister mod apartheid Dansk solidaritet med Sydafrika
Retfærdighed og solidaritet – Globalt medborgerskab - Emu
HVILKEN SOCIALISME ? - ansatte - Roskilde Universitet
EU-Orientering - LO
Danskernes Særpræg
DA DA En grøn økonomisk vision for Europa
Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO
Læs hele specialet her - Pernille Boelskov
Klik for at downloade 60 siders uddrag i pdf-format - LøS