Views
8 months ago

Solidaritet #13, februar 2018

Kommunalpolitik ud. På

Kommunalpolitik ud. På skoleområdet har vi 35 procent i privatskoler her i kommunen. Og de ældre, der skal have hjælp, oplever at der ikke bliver gjort ordentligt rent. Rengøringen er udliciteret. Der er ikke sat penge nok af til det«, forklarer Karen. Barsk personalepolitik Politikken har også ramt de ansatte i kommunen. Ikke engang toppen gik fri: Borgmesteren og byrådet fyrede kommunaldirektøren. Karen fortæller: »Der var ingen tvivl om, at man fra Venstre og de borgerliges side havde tænkt sig at tørre det her af på embedsværket. Men det var sådan set glimrende, at kommunaldirektøren blev fyret. Det var også en direktør, der stod for det her NPM (New Public Managemant) - sådan en der mente, at folk ude på arbejdspladserne de skal bare klappe kaje. Og tillidsfolk risikerer at blive fyret, hvis de passer deres hverv. Vi har haft flere sager i arbejdsretten, hvor kommunen har betalt bod efter fyring af tillidsfolk. Karen og Leif fortæller, at denne barske personalepolitik har virket. Ansatte tør ikke udtale sig eller gå til deres ledelse, når der er problemer. Syg kultur Også på andre områder mødte Enhedslistens to folk en syg kultur, f.eks. når det handlede om at bruge 6 | Solidaritet »Enhedslistens folk mødte en syg kultur, f.eks. når det handlede om at bruge penge på byrådets egne medlemmer« Enhedslisten Holbæks to byrådsmedlemmer, Karen Thestrup Clausen og Leif Juhl. Foto: Enhedslisten Holbæk Fakta Efter kommunevalget 2017 Karen og Leif blev genvalgt for de næste fire år, selvom Enhedslisten mistede næsten 1/3 af stemmerne. Kritikken af den siddende borgmester betød at venstre gik voldsomt tilbage. Enhedslisten indgik i en aftale, der betød at Socialdemokraten Christina Krzyrosiak Hansen kunne overtage borgmesterposten. penge på byrådets egne medlemmer. »På et af de allerførste møder tillod vi os at foreslå et loft på 500 kr. når man var ude at spise i forbindelse med byrådsarbejdet,« fortæller Karen. »Så blev jeg kaldt ud på gangen af kommunaldirektøren (ham vi har fyret), og han sagde, at nu ville han jo bare sige, at efter Farum-sagen var der skam et loft og nogle vedtagelser, så hvis det var et forslag, jeg havde tænkt mig at stille, så kunne jeg ikke regne med et samarbejde med administrationen.« Borgmesteren og flertallet var heller ikke tilbageholdende med at bruge penge på konsulentydelser. Karen fortæller om en sag på en af kommunens institutioner for handicappede, hvor der havde været et dødsfald. Så hyrede de en konsulent til 700.000 kr. Ikke til at afklare forløbet eller rette op på problemerne. Nej, konsulentens opgave var at håndtere pressen. Så stillede Enhedslisten et forslag om, at direktionen fik et loft på 20.000 kr., når de bestilte konsulentbistand. Det passede ikke borgmesteren, der forsøgte at få Enhedslisten til at trække forslaget. Under behandlingen af forslaget blev Karen frataget ordet af borgmesteren. Det medførte en klage til Indenrigsministeriet, der tildelte borgmesteren en næse. Han forsøgte efterfølgende at hemmeligholde Indenrigsministeriets brev. Idrættens ønsker og behov Der blev også brugt 350.000 kr. på en konsulent, som skulle »bearbejde« idrætsforeningerne, så de kunne se det gode ved Holbæk Arena. Så kunne borgmesteren pege på, at arenaen var et krav fra idrætten. Leif fortæller, at der er et stort efterslæb på vedligeholdelsen af de eksisterende idrætsanlæg, som ligger midt i Holbæk. »Man har bevidst ikke holdt det vedlige. Derfor kan man nu sige, at vi lige så godt kan bygge nyt i stedet for en dyr renovering.« Men måske er det ikke bare lykken for idrætten, når den nye arena står færdig, for kapaciteten er ikke stor nok. Karen forklarer: »De gamle anlæg inde i byen bliver lukket, for kommunen kan få en høj pris for arealet - og så ender de med ikke at have samme træningskapacitet.« Velfærdsalliancens demoer Sidste år på den traditionelle 1. maj demonstration i Ahlgade skete der noget. Enhedslistens folk talte med de forskellige fagforeningsfolk og spurgte, om de var med på en velfærdsdemonstration 10 dage senere. Og de var positive. Der var tilslutning fra FOA, 3F, Metal, Lærerforeningen, HK-Kommunal. SF og Socialdemokratiet var også med. Den 10. maj 2016 mødte så ca. 100 mennesker op i Ahlgade for at demonstrere mod nedskæringer.

Kommunalpolitik Enhedslisten havde taget initiativet, men nu havde et nyt samarbejde i Holbæk set dagens lys: Velfærdsalliancen. Og en ny tradition var blevet skabt. Den næste demonstration 15. september 2016 var foran kommunens administrationsbygning i Kanalstrædet. Her var mødt ca. 800 mennesker. En ret stor deltagelse i en relativt lille by som Holbæk. »Den største demonstration siden besættelsen« siger Leif. Et sjovt sammentræf: Samme dag blev byggeriet af arenaen sat i gang. 8 mennesker var samlet ude i marken for at tage det første spadestik. I den anledning havde kommunen dispenseret for et vedtaget indkøbsstop for at kunne indkøbe 13 splinterny spader, fortæller Karen. Da budgettet skulle vedtages den 5. oktober, mødte folk igen talstærkt op foran rådhuset og i byrådssalen. Flere møder og protester Enhedslisten holdt også et lyttemøde sidste år om budgettet. Her var mange borgere og mange af de faglige folk mødt op. Det betød, at der også var mange socialdemokrater blandt deltagerne. Da budgettet så skulle vedtages i byrådet, var der igen demonstration, denne gang i selve byrådssalen. I foråret holdt FOA et møde om nedskæringerne under overskriften: Nu er nok, nok. Igen var der deltagelse af mange faglige folk. Der var sket noget nyt. Folk begyndte at protestere åbent over for forringelserne. Og Enhedslisten er Prestigeprojektet Holbæk Arena endte med at blive til Holbæk Sportsby, der forventes færdigt i slutningen af 2018. »Jeg tror, at vi har fået en del respekt. De ved jo godt, at vi arbejder meget« en del af det. Karen beskriver det på denne måde: »Der er blevet skabt en tradition. Det vi siger til folk, når de henvender sig er - at de skal samle nogle folk, og så skal de møde op.« Og der møder folk op i byrådssalen. For eksempel mødte den lokale 3F-fagforening talstærkt op og stillede spørgsmål, da et flertal ville udlicitere Vej og Park. Og det endte med, at de fik en lille indrømmelse. De ansatte måtte selv give et bud, men der skulle samtidigt spares 4,5 mill. kr. Fagbevægelsen i byen oplever, at de kan bruge Enhedslisten, det gælder også de socialdemokratiske tillidsfolk. Da Metal holdt sin generalforsamling, blev der fra talerstolen givet en særlig tak til Enhedslisten for deres indsats. Men Enhedslisten er også begyndt at opleve en anden stemning i byrådet. »Der er kommet en ny kultur i byrådssalen. De forsøgte i den grad at kule os ned i starten, hvor vi tog det med et smil og svarede igen. De troede jo, at vi bare ville sætte os tilbage og blive stille i byrådssalen. Det virkede faktisk modsat kan man sige, så jeg tror, at vi har fået en del respekt. De ved jo godt, at vi arbejder meget,« siger Leif. Netværket er en styrke Der er meget arbejde for de to byrådsmedlemmer. Men de ved også, at de kan trække på et større netværk i Enhedslisten. »Vi har en rigtig god baggrundsgruppe, 4-5 personer – ud over os 2. Og de har været med hele vejen, forklarer Karen. »Jeg har faktisk tit tænkt på hvor svært det ville være, hvis jeg var helt alene. Jeg har prøvet et enkelt møde, hvor jeg sad alene. Leif var der ikke, jeg tror han var syg. Det var i det første år. Jeg syntes det var så hårdt. Den der med at man sidder og bare er ekskluderet af alle, ikke bare i snakken, men også når du sidder i kaffepausen, og der ku’ godt komme en eller anden dum bemærkning.« Men det er ikke kun baggrundsgruppen, der er vigtig for de to. De trække på et stort netværk af folk i Enhedslisten. Kommunalgruppen og kommunalpolitiske konferencer er vigtige og giver dem et stort fortrin i byrådet. De fortæller, at de oplever at diskutere komplicerede emner med nogle få stykker i byrådet, mens de øvrige byrødder ikke forstår en bønne. Enhedslistens medlemmer er bare klædt bedre på til den slags. Kommunalrøddernes facebookgruppe er også et godt værktøj, fortæller Karen: »Man har et spørgsmål og får typisk svar inden for en time.« Så Enhedslisten er klar til de næste fire år i byrådet. Det har været op ad bakke i byrådssalen. Men som Leif udtrykker det: »Vi ved godt, at vi skal have det folkelige pres med, det skal gro nedefra - ellers kommer vi ikke igennem med det, vi ønsker.« ■ Solidaritet | 7

SI nr. 238 - Socialistisk Information
Temanr. om socialøkologi - LøS
Misforstået solidaritet Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup - LSE
Retfærdighed og solidaritet – Globalt medborgerskab - Emu
Aktivister mod apartheid Dansk solidaritet med Sydafrika
HVILKEN SOCIALISME ? - ansatte - Roskilde Universitet
Danskernes Særpræg
EU-Orientering - LO
DA DA En grøn økonomisk vision for Europa
Læs hele specialet her - Pernille Boelskov
Fuld beskæftigelse i EU: Fra tomme ord til handling - LO
Klik for at downloade 60 siders uddrag i pdf-format - LøS