Views
9 months ago

Docentansættelser v3

Beslutning om opslag og

Beslutning om opslag og nedsættelse af ansættelsesudvalg Opgaver og ansvar • Dekanen træffer beslutning om rekruttering af en docent. • Dekanen nedsætter et ansættelsesudvalg og udpeger en formand for udvalget • Dekanen informerer HR om ansættelsesudvalgets sammensætning. Fakta • Ved tidsbegrænsede docentstillinger skal det besluttes om der skal være mulighed for tilbagegang til lektoransættelse ved docentansættelsens udløb. • Ansættelsesudvalget består af min. 3 personer - oftest dekanen og/eller den relevante institutleder og/eller uddannelsesleder samt evt. en kollega. Som hovedregel er mindst et medlem forskningskvalificeret. • Ansættelsesudvalget har følgende opgaver: • Udvælgelse af ansøgere til docentbedømmelse, bl.a. baseret på krav til kvalifikationer beskrevet i stillingsopslag og bedømmelsesbekendtgørelse • Ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere (evt. både før og efter eksterne bedømmelse). • Indstilling til dekanen om ansættelse (mundtligt eller skriftligt) Tilbage til forsiden

Opslag og ansøgningsperiode Opgaver og ansvar • Dekanen/institutlederen og ansættelsesudvalget udarbejder stillingsopslaget og træffer beslutning om, hvor opslaget bringes. • Instituttet sørger for at opslaget kommer i relevante medier med en ansøgningsfrist på minimum 14 dage. • HR yder sparring ift. udarbejdelse af stillingsprofil og stillingsopslag. • HR håndterer og giver adgang til modtagne ansøgninger. Fakta • Docentstillinger opslås eksternt i f.eks. nationale og internationale elektroniske og/eller trykte medier som supplement til de obligatoriske opslagssteder: Jobnet og Københavns Professionshøjskoles hjemmeside. • Ansøgningsperioden er som ved alle andre eksternt opslåede stillinger minimum 14 dage. • Ansøgninger til docentstillinger modtages i rekrutteringssystemet. • Krav til ansøgere: for at kunne bedømmes skal ansøgeren i sin ansøgning dokumentere kvalifikationer svarende til bekendtgørelsens kriterier for docentbedømmelse og til de faglige kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Ansøgningen skal være bilagt en publikationsliste. Af de anførte publikationer skal ansøgeren vælge max. tre, der ønskes inddraget i bedømmelsen. Tilbage til forsiden

stilladserende læremidler - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net
Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net
Erhvervsuddannelserne – fakta og muligheder
Organisation, team og arbejdstid: Fokus på opgaven!
Til dig, der sælger fyrværkeri - Dansk Erhverv
Erhvervs ansvarsforsikring - Bogholderkompagniet
Faglig læsning i matematik
Februar 2008 - Velkommen til Erhverv Fyn
Medlemsnyt 1/2011 - Det Faglige Hus
Maskiner - Forside | kenderdudet.dk
Bæredygtig LedeLse - Dansk Erhverv
Download bladet (6,7 MB) - BusinessNyt
Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland - Aalborg ...
AKTIVITETER I SKOLEÅRET 2012-2013 - Verdens dyr
Kommunen tømmer BundfældningtanKe - Tankegang
strakspåbud om rygestop på værtshus underkendt - Tilbage
Sæt turbo på produktionen med ny viden - ATV-SEMAPP
Svendeprøvevejledning Vindmølleoperatør - Industriens Uddannelser
Dit første møde med a-kassen - Det Faglige Hus
Hele publikationen i printervenligt format - Ministeriet for Børn ...
BioTek folder - Bagsværd Kostskole & Gymnasium
ER sTadIG nERvØs TRE ÅR EFTER - onlinecatalog.dk