Views
6 months ago

Docentansættelser v3

Beslutning om opslag og

Beslutning om opslag og nedsættelse af ansættelsesudvalg Opgaver og ansvar • Dekanen træffer beslutning om rekruttering af en docent. • Dekanen nedsætter et ansættelsesudvalg og udpeger en formand for udvalget • Dekanen informerer HR om ansættelsesudvalgets sammensætning. Fakta • Ved tidsbegrænsede docentstillinger skal det besluttes om der skal være mulighed for tilbagegang til lektoransættelse ved docentansættelsens udløb. • Ansættelsesudvalget består af min. 3 personer - oftest dekanen og/eller den relevante institutleder og/eller uddannelsesleder samt evt. en kollega. Som hovedregel er mindst et medlem forskningskvalificeret. • Ansættelsesudvalget har følgende opgaver: • Udvælgelse af ansøgere til docentbedømmelse, bl.a. baseret på krav til kvalifikationer beskrevet i stillingsopslag og bedømmelsesbekendtgørelse • Ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere (evt. både før og efter eksterne bedømmelse). • Indstilling til dekanen om ansættelse (mundtligt eller skriftligt) Tilbage til forsiden

Opslag og ansøgningsperiode Opgaver og ansvar • Dekanen/institutlederen og ansættelsesudvalget udarbejder stillingsopslaget og træffer beslutning om, hvor opslaget bringes. • Instituttet sørger for at opslaget kommer i relevante medier med en ansøgningsfrist på minimum 14 dage. • HR yder sparring ift. udarbejdelse af stillingsprofil og stillingsopslag. • HR håndterer og giver adgang til modtagne ansøgninger. Fakta • Docentstillinger opslås eksternt i f.eks. nationale og internationale elektroniske og/eller trykte medier som supplement til de obligatoriske opslagssteder: Jobnet og Københavns Professionshøjskoles hjemmeside. • Ansøgningsperioden er som ved alle andre eksternt opslåede stillinger minimum 14 dage. • Ansøgninger til docentstillinger modtages i rekrutteringssystemet. • Krav til ansøgere: for at kunne bedømmes skal ansøgeren i sin ansøgning dokumentere kvalifikationer svarende til bekendtgørelsens kriterier for docentbedømmelse og til de faglige kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Ansøgningen skal være bilagt en publikationsliste. Af de anførte publikationer skal ansøgeren vælge max. tre, der ønskes inddraget i bedømmelsen. Tilbage til forsiden

Citroën vender tilbage til Bondovej i Odense SV ... - businessnyt.dk
hent brochure her - Hogrefe.dk
Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar - BAR Handel
Vedtægter - Seniorbofællesskabet Kløvermarkens hjemmeside
Læs hele nyhedsbrevet som en pdf her - Boligkontoret Danmark
Undervisningsbeskrivelse - Frederikshavn Handelsskole
Specialundervisning tilbage i folkeskolen - Fagligt Ansvar
Dagsorden, møde i Institutforum den 14/6 2012 kl. 12.30-14.30 ...
Samling af oplæg fra mødet - Fagligt Ansvar
Funktionsbeskrivelse - University College Nordjylland
Videnskabsretorik og skrivedidaktik.pdf - tilbage - Emu
Bilag 9 - Oplæg arbejdende formand og konsulent - Vækst & Viden
Forside og forord - Marianne Høyens www
Handlingsplan 2011-12 - Handelsskolernes Lærerforening
Den større skriftlige opgave – toårigt hf og hf-enkeltfag
Oplæg til medarbejdermøder om arbejdsmiljø - Administrationen på ...
Dagbog fra Aabenraa Statsskole om deres deltagelse i den ...
Fagglidning og samarbejde på byggepladsen
Social- og sundhedsassistenter på sygehusene – en faglig ressource