Views
10 months ago

Docentansættelser v3

Bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalg Opgaver og ansvar • Dekanen fremsætter et forslag til sammensætning af bedømmelsesudvalg (BU) til rektor. • Rektor træffer beslutning om sammensætning af bedømmelsesudvalget og melder tilbage til dekanen. • Rektor fastsætter fristen for, hvornår udvalget skal afgive bedømmelse. • Dekanen kontakter udvalgsmedlemmer, som har 8 dage til at melde tilbage, om de vil deltage. • Ansættelsesudvalget informerer BUs individuelle medlemmer samt HR om sammensætningen af BU. Fakta • Bedømmelsesudvalget (BU) består af 3 personer og sammensættes så fagligt og pædagogisk kendskab til stillingens faglige område, national og international forskning og professionel erfaring med erhvervet eller professionen er repræsenteret i udvalget. • Faglige kvalifikationer: mindst to medlemmer skal være sagkyndige inden for stillingens faglige område på et niveau, der mindst svarer til ph.d.-niveau. • Medlemmer af bedømmelsesudvalget må ikke være ansat eller bestyrelsesmedlem på Københavns Professionshøjskole. • Honorering: hvert medlem af BU betales af KP for 8 timer pr. stillingsopslag og 3 timer pr. ansøgning (max 38 timer pr. opslag). Evt. udpeget ansvarlig i BU kan få yderligere 3 timer pr. opslag. Betaling sker efter sats A i Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Tilbage til forsiden

Valg af kandidater til bedømmelse Opgaver og ansvar • Ansættelsesudvalget vælger, hvilke ansøgere der sendes videre til bedømmelse i det eksterne bedømmelsesudvalg. • Ansættelsesudvalget formidler de udvalgte ansøgninger til det eksterne bedømmelsesudvalg • Instituttet giver via rekrutteringssystemet besked til de evt. ansøgere, der efter ansættelsesudvalgets beslutning ikke går videre til bedømmelse Fakta • Ansøgere, der videresendes til bedømmelse vælges ud fra en samlet vurdering af ansøgerfeltet og på baggrund af stillingsopslag og bedømmelseskriterierne for docentbedømmelse. • Evt. Indledende samtale – det kan evt. være en fordel at indkalde udvalgte ansøgere til en indledende samtale, inden der træffes beslutning om, hvem der skal sendes videre til bedømmelse. Tilbage til forsiden

Citroën vender tilbage til Bondovej i Odense SV ... - businessnyt.dk
hent brochure her - Hogrefe.dk
Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar - BAR Handel
Vedtægter - Seniorbofællesskabet Kløvermarkens hjemmeside
Undervisningsbeskrivelse - Frederikshavn Handelsskole
Specialundervisning tilbage i folkeskolen - Fagligt Ansvar
Læs hele nyhedsbrevet som en pdf her - Boligkontoret Danmark
Samling af oplæg fra mødet - Fagligt Ansvar
Funktionsbeskrivelse - University College Nordjylland
Bilag 9 - Oplæg arbejdende formand og konsulent - Vækst & Viden
Forside og forord - Marianne Høyens www
Dagsorden, møde i Institutforum den 14/6 2012 kl. 12.30-14.30 ...
Videnskabsretorik og skrivedidaktik.pdf - tilbage - Emu
Den større skriftlige opgave – toårigt hf og hf-enkeltfag
Handlingsplan 2011-12 - Handelsskolernes Lærerforening
Dagbog fra Aabenraa Statsskole om deres deltagelse i den ...
Fagglidning og samarbejde på byggepladsen
Social- og sundhedsassistenter på sygehusene – en faglig ressource
Angående studie - og uddannelsesaktivitet - Den frie Lærerskole
Hvilke krav stiller du til dit arbejde? - aCROnordic