Views
9 months ago

Docentansættelser v3

Habilitetshøring

Habilitetshøring Opgaver og ansvar • Ansættelsesudvalget informerer umiddelbart efter ansøgningsfristen de ansøgere, der ønskes bedømt, om bedømmelsesudvalgets sammensætning. • HR modtager indsigelser fra ansøgerne, behandler sagen og informerer ansøger og evt. ansættelsesudvalg om udfaldet. Fakta • Ansøger har fra denne modtager information om bedømmelsesudvalgets sammensætning 8 dage til at komme med indsigelser ift. inhabilitet. Disse sendes til HR. • Inhabilitet kan f.eks. skyldes, at udvalgsmedlemmet og ansøgeren har: • Slægtsskab • Venskab/Uvenskab Eller inden for de seneste år: • Publiceret sammen • Haft fagligt samarbejde • Haft fælles projekter • Været ansat ved samme faglige enhed Tilbage til forsiden

Ekstern bedømmelse Opgaver og ansvar • Ansættelsesudvalget orienterer HR og bedømmelsesudvalget (BU) om, hvilke ansøgere, der skal bedømmes. • Instituttet sender de ansøgningerne, der ønskes bedømt til BU. • HR fremsender bedømmelsen til de bedømte kandidater. • HR informerer om klagemuligheder ved negativ bedømmelse. Fakta • Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgernes kvalifikationer i forhold til kriterierne for docentbedømmelse og de faglige kvalifikationskrav, der er angivet i stillingsopslaget, og afgiver på baggrund heraf en ikke prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af den enkelte ansøger til rektor. • Bedømmelserne sendes til formanden for det interne ansættelsesudvalg og til HR(phm_hr@phmetropol.dk). • Bedømmelsesperioden kan maksimalt vare 3 måneder. • Klagemuligheder: Ansøgeren kan inden for 8 dage fra modtagelsen af bedømmelsen klage til institutionen ang. faktuelle uoverensstemmelser mellem bedømmelsesgrundlaget og bedømmelsen. Der kan ikke klages over selve bedømmelsen/ skønsudøvelsen. Læs yderligere om klagemuligheder. Tilbage til forsiden

Citroën vender tilbage til Bondovej i Odense SV ... - businessnyt.dk
Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar - BAR Handel
hent brochure her - Hogrefe.dk
Vedtægter - Seniorbofællesskabet Kløvermarkens hjemmeside
Undervisningsbeskrivelse - Frederikshavn Handelsskole
Funktionsbeskrivelse - University College Nordjylland
Læs hele nyhedsbrevet som en pdf her - Boligkontoret Danmark
Samling af oplæg fra mødet - Fagligt Ansvar
Bilag 9 - Oplæg arbejdende formand og konsulent - Vækst & Viden
Forside og forord - Marianne Høyens www
Specialundervisning tilbage i folkeskolen - Fagligt Ansvar
Dagsorden, møde i Institutforum den 14/6 2012 kl. 12.30-14.30 ...
Videnskabsretorik og skrivedidaktik.pdf - tilbage - Emu
Den større skriftlige opgave – toårigt hf og hf-enkeltfag
Dagbog fra Aabenraa Statsskole om deres deltagelse i den ...
Handlingsplan 2011-12 - Handelsskolernes Lærerforening
Vejledningen til læreplanen for Musik A stx - Thomashammer
Social- og sundhedsassistenter på sygehusene – en faglig ressource
Angående studie - og uddannelsesaktivitet - Den frie Lærerskole
Hvilke krav stiller du til dit arbejde? - aCROnordic
CV Peter B. Vestergaard UK version - bachmann-vestergaard.dk