ID 2018

sportogprofil

Show

your

Identity

FIND YOUR

NEW PROFILE

CLOTHING AT

ID.DK

KOLLEKTION 2018


ID ® Identi

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


ty

Hver eneste dag klæder vi Europas

virksomheder og begivenheder på og

understreger den fælles Corporate

Identitet hos vores kunders kunder.

Vi er derfor glade for endnu engang

at kunne præsentere dig for et nyt og

spændende inspirationskatalog 2018.

Vores rødder er i Danmark, men

udsynet er internationalt, og vi ønsker

at levere Corporate Wear, hvor kvalitet,

funktionalitet, design og ansvarlighed

kan betragtes som branchens bedste.

Kald det ordentlighed eller kvalitet.

Vi er stolte af at kunne levere varer i

godt design med lang holdbarhed –

præcis når og hvor vores kunder har

brug for dem.

Velkommen til ID ® Identity.

2 | 3


Show

your

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


CSR | 6-11

ID ® Direct | 12-13

ID ® Webshop | 14-15

PRO wear | 16-35

T-shirts | 36-65

Poloshirts | 66-77

Sweat & Strik | 78-113

Skjorter | 114-127

Fleece | 128-143

Overtøj | 144-187

Sport | 188-219

Tasker | 220-231

Accessories | 232-249

Hvad betyder ikonerne | 250

Størrelser og mål | 251

Produktindeks | 252

4 | 5


CSR

Responsibility

CSR udspringer ikke af ord,

men af handling

CSR handler om at tage ansvar for de påvirkninger,

man som virksomhed har på mennesker og miljø. I et

nyt samarbejde med Bureau Veritas har ID ® hævet

barren for, hvornår den indsats er god nok.

Vores virksomhed blev grundlagt for mere end tre årtier

siden. Dengang talte man ikke om CSR, men fra

starten var det klart, at vi ville være en leverandør,

der gør tingene ordentligt og dermed også ansvarligt

– uanset hvor i verden, vi producerer vores varer.

Den tilgang har gjort os kendt som en af branchens

bedste, når det handler om at levere høj kvalitet i

form af veldesignede produkter med lang holdbarhed.

Og det bliver vi ved med. Vores erfaring viser

nemlig, at der altid er kunder, der forstår værdien af

kvalitet – og en af dem er netop bæredygtighed. Et

godt produkt, der holder længe er langt mere etisk

og miljøvenligt end brug-og-smid-væk. Det gør vores

bidrag til bæredygtighed meget konkret og effektfuldt,

da det således er indarbejdet i alt, hvad vi gør

– hver dag.

Hæver barren med Bureau Veritas

ID ® har opnået OEKO-TEX ® certificering, og vi har i

flere år været medlem af BSCI. Hos ID ® arbejder vi

desuden med CSR på basis af de ti principper i UN

Global Compact, der støtter menneskerettigheder,

miljø og antikorruption.

Men vi ønskede at tilføje noget andet og mere, der

kunne hæve vores standarder for kvalitet, miljø og

etiske hensyn yderligere. Derfor indledte vi i 2015 et

samarbejde med Bureau Veritas. Det har ført til en

revideret udgave af vores kvalitetsmanual, der også

omfatter input fra dansk Teknologisk Institut.

Manualen er ikke en hensigtserklæring, men et

værktøj, der nu er taget i brug. Den er inddelt i syv

afsnit med helt konkrete krav til leverandørernes

processer og de produkter, de leverer til os. Til hvert

afsnit er der udviklet detaljerede, men overskuelige

opfølgningsværktøjer, som giver vores indsats et

markant løft. Alt sammen med øje for de mennesker,

som skal arbejde indenfor disse rammer. For vi var

opmærksomme på at give vores samarbejdspartnere

et brugbart værktøj. Et, der både stillede rimelige

krav til deres indsats, og var realistisk at implemen-

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

tere. For i sidste ende er det kun de inten tioner, som

omsættes til handling, der tæller!

Flere audits – bedre dokumentation

Det samlede antal besøg fra 3. parts instanser hos

vores partnere er mere end fordoblet på bare to år.

Det har haft en positiv effekt på fabrikkernes performance,

og da BSCI tilpasser opfølgningsindsatsen

efter behovet, er den mindsket tilsvarende. Vores

samarbejde med Bureau Veritas sikrer os imidlertid,

at vi fortsat både vedligeholder og bibeholder

opfølgningen, så BSCI Code of Conduct bliver fulgt.

Den nye manual fungerer i samspil med et øget antal

audits på vores partneres fabrikker, hvor Bureau

Veritas deltager. Det sikrer os en finmasket kontrol,

bedre opfølgning og mere grundig og aktuel dokumentation.

Desuden har vi indarbejdet skærpede

krav til brugen af visse kemikalier og renere teknologi

i produktionsprocesserne – det der kaldes BAT =

Best Available Techniques.

6 | 7


CSR

Responsibility

.

OEKO-TEX ® GARANTERER ”SUNDT” TØJ

OEKO-TEX ® er din garanti for, at tøjet ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer. Tøj mærket med

OEKO-TEX ® mærket er underlagt krav om pH-værdi og om indhold af eksempelvis pesticider og

tungmetaller. ID ® tilbyder et stort udvalg af produkter, der er OEKO-TEX ® mærkede.

BUREAU VERITAS

Bureau Veritas koncernen er i dag en af verdens største virksomheder indenfor inspektion, klassificering,

rådgivning og certificering. De leverer ydelser af høj kvalitet til at hjælpe kunder med at

imødekomme de voksende udfordringer for kvalitet, sikkerhed, miljøbeskyttelse og socialt ansvar.

BSCI

ID ® er medlem af BSCI. BSCI (Business Social Compliance Initiative) er en sammenslutning af 750

europæiske virksomheder, der har formuleret et sæt af fælles etiske spilleregler for indkøb og

produktion i lande uden for EU. Det vil sige produktion, hvor der ikke foregår børnearbejde, tvangsarbejde

eller nogen form for diskrimination. Garanti for at de ansattes arbejdsmiljø er sikkert samt

rimelige løn- og arbejdstidsvilkår. Reglerne tager også omfattende hensyn til miljøet.

ACCORD

Aftalen om Brand og Bygningssikkerhed i Bangladesh (the Accord), fra den 15. maj 2013, er en

fem-årig uafhængig, juridisk bindende aftale mellem producenter, forhandlere og fagforeninger

indenfor tekstilbranchen med henblik på at opbygge en sikker og sund Ready made Garment (RmG)

industri i Bangladesh.

GLOBAL COMPACT

ID ® er medlem af Global Compact. Hos ID ® ønsker vi stadig at handle ansvarligt og bidrage til en

bæredygtig udvikling. Så vi er stolte af vort medlemsskab af FN’s Global Compact. Det giver os en

base for at arbejde med de internationalt anerkendte konventioner om: Menneskerettigheder ·

Ansættelsesforhold · Miljø · Anti korruption

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

DANSK VINDENERGI

ID ® har omlagt 100 % af vores el-indkøb

til vedvarende og CO 2

-neutral energi

fremstillet ved dansk vindkraft.

8 | 9


Code of

ID ® 10 principper

1. Børnearbejde

ID ® vil støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde.

6. Tvangsarbejde

ID ® vil støtte afskaffelse af alle former for tvangsarbejde.

2. Arbejdstid og hvile

ID ® vil overholde gældende nationale love og branchestandarder

om arbejdstid, overtid, hvile og helligdage.

7. Anti-korruption

ID ® vil modarbejde alle former for korruption, herunder

afpresning og bestikkelse.

3. Løn og ansættelsesforhold

ID ® vil støtte afskaffelse af diskrimination i relation til

arbejds- og ansættelsesforhold.

8. Arbejdsmiljø

ID ® vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forhindre

potentielle ulykker og skader.

4. Jura og love

ID ® vil støtte og respektere beskyttelsen af internationalt

erklærede menneskerettigheder.

5. Forskelsbehandling

ID ® vil sikre, at der ikke medvirkes til krænkelser af

menneskerettighederne.

9. Miljøbelastning

ID ® vil støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige

udfordringer og tage initiativ til at fremme større

miljømæssig ansvarlighed.

10. Foreningsfrihed

ID ® vil opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende

retten til kollektiv forhandling.

Ansvarlig tekstilproduktion handler ikke om geografi.

Vi indledte produktion i bl.a. Bangladesh allerede

i 80’erne og har løbende udviklet samarbejdet

med vores partnere dér. Den tætte dialog og

den gensidige loyalitet har gjort det muligt at

gennemføre endda meget høje krav til kvalitet,

miljø og arbejdsforhold.

ID ® har fra begyndelsen kun produceret på fabrikker,

vi selv har besøgt. I 2006 gik vi skridtet videre og

etablerede eget kontor i Dhaka, Bangladesh, så vi

kan være tilstede hos vores producenter ugentligt.

Det giver os et indgående kendskab til fabrikkernes

arbejdsforhold og kvalitetsniveau og styrker

relation erne til vores partnere.

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

ID ® tager sit ansvar som tøjproducent alvorligt. Derfor har vi formuleret en ”Code

of Conduct”, der stiller klare krav til vores leverandører og samarbejdspartnere. Når

du handler med os, handler du med god samvittighed – og når dine kunder handler

med dig, kan du med sindsro anbefale vores produkter som etisk forsvarlige produkter.

Taget med udgangspunkt i FN’s Global Compact.

Vores øvrige leverandører arbejder efter

nøjagtigt samme anvisninger som vores

partnere i Bangladesh. De har også modtaget

kvalitetsmanualen og underskrevet kravene i

de syv afsnit. Det betyder bl.a., at de sender os

inspektionsrapporter, får gennemført BSCI audits og

modtager besøg af Bureau Veritas.

Vi arbejder målrettet og løbende med CSR og

kvalitet. På den måde bestræber vi os på altid

at være på forkant med kundernes krav og

forventninger – og fraviger aldrig vores eget enkle

princip om ordentlighed.

10 | 11


your

Design

ID ® Direct

• Idéudvikling sammen med dig

• Specialdesignede produkter

• Uanede kombinationsmuligheder

• Samme leverings sikkerhed

• Samme produktionsflow som standardvarer

• Produktion og logistik planlægges sammen med dig

ID ® har gennem mange år forsynet internationale

virksomheder med samlede koncepter for profilbeklædning.

Løsninger designet, så de styrker kundens

corporate brand og eksekveret, så de imødekommer

de højeste forventninger til kvalitet, ansvarlighed og

logistik

De rigtige kompetencer

Under navnet ID ® Direct stiller vi et team af erfarne

designere, indkøbere, kvalitets- og logistikfolk,

sammensat i overensstemmelse med kravene i jeres

projekt. Vores erfarne specialister lytter opmærksomt

og tilbyder kompetent sparring på alle aspekter

af udviklingsprocessen. Resultatet bliver et koncept,

der i alle led tilpasses jeres behov.

Jeres unikke design

Vi varetager meget gerne specialløsninger – også i

stor skala. Det kan eksempelvis være, at projektet

omfatter specialdesignet profilbeklædning til forskellige

afdelinger, lande eller medarbejdergrupper.

Eller måske har I behov for en kompleks kundetilpasset

logistik med særlige lagerløsninger og levering til

adresser flere steder i verden.

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

Tryghed med i samarbejdet

Som kunde hos ID ® får I adgang til attraktive indkøbsmuligheder

hos vores netværk af producenter.

Det giver jer sikkerhed for, at jeres varer er indkøbt

med øje for både omkostningseffektivitet og ikke

mindst social og miljømæssig ansvarlighed. Alle

vores produkter er omfattede af høje krav til etik og

miljø, og vi står gerne til rådighed, hvis I har spørgsmål

til f.eks. certificeringer.

Leder I efter en professionel løsning på jeres behov

for profilklædning? Så lad ID ® Direct skabe det rigtige

koncept til jer.

ID ® Service

Så bliver det ikke nemmere – one stop shopping

ID ® Service er vores afdeling for videreforarbejdning

af profiltøj. Med afsæt i vores beslutning om at være

en attraktiv samarbejdspartner, har vi det nødvendige

udstyr til at tilbyde dig montage af bl.a. transfer,

badge, chip, stregkoder og anden dekoration, der

påføres ved opvarmning.

12 | 13


id.dk

Shop

Shop online for nemheds skyld

Hos ID ® er vores overordnede udviklingsmål, at

blive så let og attraktiv at samarbejde med for vores

kunder som overhovedet muligt. Et væsentligt

tiltag i den strategi er vores webshop. Her har vores

kunder ubegrænset adgang til at afgive ordrer,

se ordrehistorik og tjekke lagerbeholdningen for

varenumre, størrelser og farver – døgnet rundt, og

uanset hvor i verden du befinder dig.

Minimerer fejl

Som den største fordel, reducerer webshoppen

risikoen for fejl. Sker der mod forventning en sjælden

gang fejl i en telefonbestilling, er der næsten

altid tale om menneskelige tastefejl eller misforståelser

omkring detaljer i ordren. I webshoppen kan du

selv kontrollere, at ordren stemmer 100 % overens

med dine ønsker, inden du trykker send. Herefter går

din bestilling direkte gennem vores system – præcis

som du har afgivet den – helt frem til afsendelsen.

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

Få alt det du kender og meget mere:

• Brugervenlig webshop

• Dine bestillinger

• Lagerbeholdning

• Farver, størrelser og udvalg

• Inspiration og nyheder

• Gratis download af kampagner til brug

i din egen markedsføring

• Gratis download af billeder til brug

i din egen markedsføring

14 | 15


CREATE

your

OWN

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

PRO WEAR

Hårdt arbejde kræver tøj, der er designet

til bevægelse og slid. PRO wear er

løsningen til medarbejdere, der bruger

deres krop aktivt i arbejdet, og som

har behov for tøj, der bare holder dag

ud og dag ind. PRO wear fås i mange

størrelser og varianter, og fælles for

samtlige produkter er, at de er designet

til bevægelse, så de er behagelige

at have på uanset arbejdsstilling. Tøjet

er ligeledes forkrympet, så du altid kan

stole på pasformen.

Tøjet tåler daglig vask ved temperaturer

op til 80 grader for hvidt tøj, mens

kulørt tøj kan vaskes ved 60 grader.

PRO WEAR 16 | 17


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0300

PRO WEAR T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt. Fire-lags halsrib, nakke- og skulderbånd og

nakkespejl. T-shirten har gennemgået en forkrympningsproces ved

meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra

stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• XS kun i hvid, silver grey, navy og sort

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Grå melange

Silver grey

Koks grå Rød Bordeaux

Orange

Gul

Lime

Flaskegrøn

Lilla

Lys blå

Blå melange

Azur

Kongeblå

Navy

Sort

NO.

0312

PRO WEAR DAME T-SHIRT

Ekstra slidstærk T-shirt med rund hals og slids i siden. T-shirten har

gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje temperaturer,

både før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid. Let

figursyet.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Grå melange

Rød

Lime

Lilla

Lys blå

Blå melange

Azur

Navy

Sort

PRO WEAR 18 | 19


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0302

PRO WEAR T-SHIRT | KONTRAST

Ekstra slidstærk to-farvet T-shirt. Fire-lags halsrib, nakke- og

skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en

forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter

indfarvningen for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Silver grey

Rød

Flaskegrøn

Navy

Sort

NO.

0310

PRO WEAR T-SHIRT | LIGHT

Ekstra slidstærk T-shirt i en lettere metervare. Fire-lags halsrib,

nakke- og skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en

forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter

indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 175 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Navy

PRO WEAR 20 | 21


NO. 0311

PRO WEAR T-SHIRT | LANGÆRMET

Ekstra slidstærk T-shirt med lange ærmer. Fire-lags halsrib, nakkeog

skulderbånd og nakkespejl. T-shirten har gennemgået en

forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter

indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid. Ribafslutning ved

ærme.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• XS kun i hvid og navy

• PRO wear

ISO 15797

Hvid Grå melange Navy

Sort

Silver grey Rød Kongeblå

NO. 0313

PRO WEAR DAME T-SHIRT | 3/4-ÆRMET

Ekstra slidstærk T-shirt med 3/4-ærmer, rund hals og slids i siden.

T-shirten har gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje

temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og

lang levetid. Let figursyet.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid Rød Lys blå Navy

Sort

NO. 0332

PRO WEAR DAME T-SHIRT | STRIB

Ekstra slidstærk T-shirt med rund hals og slids i siden. Garnfarvet strib.

T-shirten har gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje

temperaturer for ekstra stabilitet og lang levetid. Let figursyet.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Rød

Navy

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

PRO WEAR 22 | 23


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0320

PRO WEAR POLOSHIRT | LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt med brystlomme. Nakke- og skulderbånd

og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympningsproces ved

meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra

stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 210-220 g

• 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• 2XS kun i hvid

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Grå melange

Silver grey

Koks grå

Rød

Bordeaux

Orange

Gul

Lime

Flaskegrøn

Lilla

Lys blå

Blå melange

Azur

Kongeblå

Navy

Sort

NO. 0321

PRO WEAR DAME POLOSHIRT

Slidstærk og klassisk poloshirt. Nakke- og skulderbånd og nakkespejl.

Poloshirten har gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje

temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og

lang levetid. Let figursyet.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Grå melange

Silver grey

Koks grå

Rød

Bordeaux

Orange

Gul

Lime

Flaskegrøn

Lilla

Lys blå

Blå melange

Azur

Kongeblå

Navy

Sort

PRO WEAR 24 | 25


NO. 0322

PRO WEAR POLOSHIRT | KONTRAST

Slidstærk to-farvet poloshirt. Nakke- og skulderbånd og nakkespejl.

Poloshirten har gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje

temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og

lang levetid.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Silver grey Rød Flaskegrøn

Navy

Sort

NO. 0324

PRO WEAR POLOSHIRT | UDEN LOMME

Slidstærk og klassisk poloshirt uden brystlomme. Nakke- og skulderbånd

og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympningsproces ved

meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra

stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Silver grey

Koks grå

Rød

Kongeblå

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

PRO WEAR 26 | 27


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0326

PRO WEAR POLO | LOMME

Slidstærk poloshirt med lange ærmer og brystlomme. Nakke- og

skulderbånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en

forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter

indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• 5XL + 6XL kun i hvid og sort

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Grå melange

Navy

Sort

NO. 0336

PRO WEAR POLO L/Æ | TRYKKNAP

Slidstærk poloshirt med lange ærmer og trykknapper i stolpen.

Nakke- og skulderbånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en

forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter

indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid Rød Navy

NO. 0330

PRO WEAR POLOSHIRT | TRYKKNAP

Slidstærk poloshirt med trykknapper i stolpen. Nakke- og skulderbånd og

nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en forkrympningsproces ved

meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra

stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Rød

Kongeblå

Navy

Silver grey

PRO WEAR 28 | 29


NO. 0328

PRO WEAR POLOSHIRT | PIPINGS

Slidstærk poloshirt med kontrast pipings på skulder og i siden.

Nakke- og skulderbånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en

forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter

indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Bordeaux

Lys blå

Azur

Navy

NO. 0329

PRO WEAR DAME POLOSHIRT | PIPINGS

Slidstærk poloshirt med kontrast pipings på skulder og i siden.

Nakke- og skulderbånd og nakkespejl. Poloshirten har gennemgået en

forkrympningsproces ved meget høje temperaturer, både før og efter

indfarvningen, for ekstra stabilitet og lang levetid. Let figursyet.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Bordeaux

Lys blå

Azur

Navy

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

PRO WEAR 30 | 31


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0366

PRO WEAR CARDIGAN

Cardigan i ekstra slidstærk kvalitet. Rib i catalina kraven såvel som i

ærmer og bund. Nakkespejl og nakkestrop. Ekstra Twill-forstærkning i

skulder. Kvalitets YKK lynlås i front såvel som i sidelommer. Blød, børstet

inderside. Kvaliteten har gennemgået en forkrympningsproces ved

meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra

stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 290 g

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL –

4XL – 5XL – 6XL

• PRO wear

ISO 15797

YKK MAIN ZIPPER

Hvid

Navy

Sort

NO. 0367

PRO WEAR CARDIGAN | DAME

Cardigan i ekstra slidstærk kvalitet. Rib i catalina kraven såvel som i

ærmer og bund. Nakkespejl og nakkestrop. Ekstra Twill-forstærkning i

skulder. Kvalitets YKK lynlås i front såvel som i sidelommer. Blød, børstet

inderside. Kvaliteten har gennemgået en forkrympningsproces ved

meget høje temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra

stabilitet og lang levetid. Let figursyet.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 290 g

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL –

4XL – 5XL – 6XL

• PRO wear

ISO 15797

YKK MAIN ZIPPER

Hvid

Navy

Sort

PRO WEAR 32 | 33


NO. 0362

PRO WEAR SWEATSHIRT | KONTRAST

Ekstra slidstærk to-farvet sweatshirt med rund hals. Dobbeltstikninger

og rib ved hals, ærme og bund. Blød børstet inderside. Sweatshirten har

gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje temperaturer,

både før og efter indfarvningen for ekstra stabilitet og lang levetid.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 290 g

• XS - S - M - L - XL -

2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Silver grey Rød Flaskegrøn

Navy

Sort

NO. 0360

PRO WEAR KLASSISK SWEATSHIRT

Ekstra slidstærk sweatshirt. Klassisk model med rund hals.

Dobbeltstikninger og rib ved hals, ærme og bund. Blød, børstet inderside.

Sweatshirten har gennemgået en forkrympningsproces ved meget høje

temperaturer, både før og efter indfarvningen, for ekstra stabilitet og

lang levetid.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 290 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• PRO wear

ISO 15797

Hvid

Silver grey

Koks grå

Rød

Kongeblå

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

PRO WEAR 34 | 35


your

OWN

LOOK

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

T-SHIRTS

Hos ID ® er en T-shirt ikke bare en

T-shirt. Med en T-shirt fra ID ® får

du kvalitet, et utal af farver, modeller

og kvaliteter. 35 års erfaring og

viden sikrer dig et produkt med høj

slidstyrke, god farveægthed og en

behagelig pasform, der holder, hvad

den lover.

Du finder et bredt kvalitetsudvalg og

produkter i forskellige prisniveauer,

alt efter hvad du skal bruge tøjet til.

Så uanset om du skal bruge T-shirts

til kampagner, arbejds-, fritids- eller

sportsbrug, så er du sikker på at

finde lige netop den kvalitet og de

funktioner, du leder efter.

T-SHIRTS 36 | 37


NO. 0540

CORE O-NECK TEE

Fitted T-shirt i casual design. Perfekt udskåret O-hals. T-shirt med

smal rib i hals og ærmer samt cool stikningsdetaljer ved ærmegab og i

bunden.

• Koks melange / blå melange:

60 % bomuld / 40 % polyester

• Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• Sort / hvid: 100 % bomuld

• 160 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid Koks melange Grå melange

Blå melange

Sort

NO. 0541

CORE O-NECK TEE | DAME

T-shirt i casual design. Perfekt udskåret O-hals T-shirt med smal rib i hals

og ærmer samt cool stikningsdetaljer ved ærmegab og i bunden.

• Koks melange / blå melange:

60 % bomuld / 40 % polyester

• Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• Sort / hvid: 100 % bomuld

• 160 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Koks melange

Grå melange

Blå melange

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

T-SHIRTS 38 | 39


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0542

CORE V-NECK TEE

Fitted T-shirt i casual design. Perfekt udskåret V-hals T-shirt med

smal rib i hals og ærmer samt cool stikningsdetaljer ved ærmegab og i

bunden.

• Koks melange / blå melange:

60 % bomuld / 40 % polyester

• Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• Sort / hvid: 100 % bomuld

• 160 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Koks melange

Grå melange

Blå melange

Sort

NO. 0543

CORE V-NECK TEE | DAME

T-shirt i casual design. Perfekt udskåret V-hals T-shirt med smal rib i hals

og ærmer samt cool stikningsdetaljer ved ærmegab og i bunden.

• Koks melange / blå melange:

60 % bomuld / 40 % polyester

• Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• Sort / hvid: 100 % bomuld

• 160 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Koks melange

Grå melange

Blå melange

Sort

T-SHIRTS 40 | 41


NO. 0510

T-TIME T-SHIRT

Klassisk T-shirt med rund hals, fire-lags halsrib og nakke- og

skulderbånd. Holder faconen vask efter vask.

• 100 % bomuld

• Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• Snow melange: 98 % bomuld / 2 % viscose

• Grafit melange: 60 % bomuld / 40 % polyester

• 175 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• 5XL + 6XL kun i hvid, kongeblå, navy og sort

• T-TIME

Hvid

Kit

Sand

Snow melange Grå melange Grafit melange

Koks grå

Pink

Rød

Bordeaux

Orange

Gul

Apple Lime Grøn

Oliven

Mocca

Lilla

Lys blå

Turkis

Kongeblå

Indigo

Navy

Sort

NO. 0512

T-TIME DAME T-SHIRT

T-shirt med rund hals, smal halsrib og slids i siden. Let figursyet.

• 100 % bomuld

• 175 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• 5XL + 6XL kun i hvid, navy og sort

• T-TIME

Hvid

Rød

Bordeaux

Lys blå Turkis Navy Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

T-SHIRTS 42 | 43


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 40510

T-TIME T-SHIRT

Den velkendte T-TIME T-shirt i børnestørrelse. Klassisk T-shirt med rund

hals, firelags ribkant i hals, nakke- og skulderbånd. Holder faconen vask

efter vask.

• 100 % bomuld

• Melange: 98 % bomuld / 2 % viscose

• 175 g

• 2/3 - 4/6 - 8/10 - 12/14

• T-TIME

Hvid

Kit

Snow melange

Koks grå

Pink

Rød

Orange

Gul

Apple

Lime

Grøn

Lilla

Lys blå

Turkis

Kongeblå

Navy

Sort

T-SHIRTS 44 | 45


NO. 0502

T-TIME T-SHIRT | TIGHT

T-shirt i en tætsiddende model med smal halsrib og nakkebånd.

• 100 % bomuld

• 175 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• T-TIME

Hvid

Rød

Lime

Turkis

Azur

Navy

Sort

NO. 0514

T-TIME T-SHIRT | V-HALS

T-shirt i en tætsiddende model. V-hals med smal halsrib.

• 100 % bomuld

• 175 g

• S - M - L - XL - 2XL

• T-TIME

Hvid

Rød

Lys blå

Azur

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

T-SHIRTS 46 | 47


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0546

T-TIME T-SHIRT | RULLEKRAVE

T-shirt med rullekrave og lange ærmer. Ekstra elastisk rib i rullekrave.

Ribafslutning ved ærme.

• 100 % bomuld

• Melange: 60 % bomuld / 40 % polyester

• 200 g

• S - M - L - XL - 2XL

• T-TIME

Hvid

Grafit melange Navy Sort

NO. 0550

T-TIME T-SHIRT | BRYSTLOMME

Ekstra slidstærk T-shirt med brystlomme. Fire-lags halsrib og

nakkebånd. Holder faconen vask efter vask.

• 65 % polyester / 35 % bomuld

• 190-200 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• T-TIME

Navy

Sort

T-SHIRTS 48 | 49


NO. 0500

GAME T-SHIRT

Klassisk T-shirt med rund hals, fire-lags halsrib og nakke- og

skulderbånd. Holder faconen vask efter vask.

• 100 % bomuld

• Snow melange: 98 % bomuld / 2 % viscose

• Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• 160 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Snow melange

Grå melange

Rød

Gul

Lime

Flaskegrøn

Lilla

Lys blå

Cyan

Kongeblå

Navy

Sort

NO. 40500

GAME T-SHIRT

Den velkendte GAME T-shirt i børnestørrelse. Klassisk T-shirt med

rund hals, fire-lags halsrib og nakke- og skulderbånd. Forkrympet for

stabilitet.

• 100 % bomuld

• 160 g

• 2/3 - 4/6 - 8/10 - 12/14

• 2/3 kun i hvid

• GAME

Hvid

Rød

Gul

Lime

Flaskegrøn

Lilla

Lys blå

Cyan

Kongeblå

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

T-SHIRTS 50 | 51


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 2000

YES T-SHIRT

Kampagne T-shirt med rund hals, firelags halsrib og nakkebånd.

• 100 % bomuld

• 145-150 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• YES

Hvid

Kit

Rød

Orange

Lime

Lys blå

Turkis

Navy

Sort

T-SHIRTS 52 | 53


NO. 0508

INTERLOCK DAME T-SHIRT

Kortærmet interlock T-shirt i blød antipillingkvalitet. Let figursyet.

• 100 % bomuld

• Melange: 90 % bomuld / 10% viscose

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• 4XL kun i hvid og lys blå

• GAME

Hvid

Grå melange

Pink

Rød

Lime

Lilla

Lys blå

Turkis

Azur

Indigo

Navy

Sort

NO. 0517

INTERLOCK T-SHIRT

Kortærmet interlock T-shirt i blød antipillingkvalitet. Rund hals og smal

halsrib. Tætsiddende model.

• 100 % bomuld

• Melange: 90 % bomuld / 10% viscose

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Koks grå

Rød

Lime

Grøn

Lilla

Lys blå

Turkis

Azur

Indigo

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

T-SHIRTS 54 | 55


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018

0506


Tilbage til indeks

NO.

0506

INTERLOCK DAME T-SHIRT | V-HALS

Kortærmet interlock T-shirt med V-hals i blød antipillingkvalitet Let

figursyet.

• 100 % bomuld

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• 4XL kun i hvid og lys blå

• GAME

Hvid

Pink

Rød

Lime

Lilla

Lys blå

Turkis

Azur

Indigo

Navy

Sort

NO.

0509

INTERLOCK DAME T-SHIRT | LANGÆRMET

Langærmet interlock T-shirt i blød antipillingkvalitet. Let figursyet.

• 100 % bomuld

• Melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• 4XL kun i hvid og lys blå

• GAME

Hvid

Grå melange

Rød

Lilla

Lys blå

Turkis

Azur

Indigo

Navy

Sort

NO.

0518

INTERLOCK T-SHIRT | LANGÆRMET

Langærmet interlock T-shirt i blød antipillingkvalitet. Rund hals og smal

halsrib. Tætsiddende model.

• 100 % bomuld

• Melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Koks grå

Rød

Lys blå

Azur

Indigo

Navy

Sort

T-SHIRTS 56 | 57


NO.

0538

1X1 RIB T-SHIRT

Kortærmet 1x1 rib T-shirt i tætsiddende model. Rund hals og smal

ribkant i hals og ærme.

• 100 % bomuld

• Melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Sort

NO.

0539

1X1 RIB DAME T-SHIRT

Kortærmet 1x1 rib T-shirt med rund hals og smal ribkant i hals og ærme.

Let figursyet.

• 100 % bomuld

• Melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Sort

NO.

0504

1X1 RIB GRANDDAD T-SHIRT

1x1 rib langærmet T-shirt med tone i tone-knapper, rund hals og smal

halsrib.

• 100 % bomuld

• Melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

0539

0538

T-SHIRTS 58 | 59


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0505

1X1 RIB DAME SINGLET

1x1 rib singlet med dyb halsudskæring. Smal ribkant i hals og ærmegab.

Let figursyet.

• 100 % bomuld

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL

• GAME

Hvid

Sort

NO.

0501

1X1 RIB SINGLET

1x1 rib singlet med rund hals. Smal ribkant i hals og ærmegab.

• 100 % bomuld

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Sort

T-SHIRTS 60 | 61


NO.

0590

STRETCH DAME T-SHIRT

Kortærmet T-shirt i behagelig bomuldskvalitet med stretch for bedste

komfort og pasform. Flatlock-stikninger ved hals. Let figursyet.

• 92 % bomuld / 8 % elastan

• 180-190 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Koral

Cerise

Lime

Lilla

Turkis

Sort

NO.

0591

STRETCH DAME T-SHIRT | 3/4-ÆRMET

3/4-ærmet T-shirt. Behagelig bomuldskvalitet med stretch for bedste

komfort og pasform. Flatlock-stikninger ved hals. Let figursyet.

• 92 % bomuld / 8 % elastan

• 180-190 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Koral

Cerise

Lime

Lilla

Turkis

Sort

NO.

0592

STRETCH DAME TOP

Top i behagelig bomuldskvalitet med stretch for bedste komfort og

pasform. Flatlock-stikninger ved hals og ærme. Let figursyet.

• 92 % bomuld / 8 % elastan

• 180-190 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Sort

NO.

0593

STRETCH DAME TOP | X-TRA LANG

Top i behagelig bomuldskvalitet med stretch for bedste komfort og

pasform. Flatlock-stikninger ved hals og ærme. Let figursyet. Ekstra lang

model.

• 92 % bomuld / 8 % elastan

• 180-190 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

T-SHIRTS 62 | 63


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0594

STRETCH T-SHIRT

Kortærmet T-shirt i behagelig bomuldskvalitet med stretch for bedste

komfort og pasform. Med rund hals og smal halsrib. Tætsiddende model.

• 95 % bomuld / 5 % elastan

• Melange: 75 % bomuld / 20 % viscose /

5 % elastan

• 190-200 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Grå melange Lime Turkis

Sort

T-SHIRTS 64 | 65


LOOK

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018

CREATE

your


Tilbage til indeks

POLOSHIRTS

Poloshirten er en klassiker i enhver

garderobe. Den er praktisk og slidstærk,

men er også et godt alternativ

til en skjorte og derfor et oplagt valg

til både arbejds- og fritidsbrug.

Vi har markedets største udvalg i forhold

til farver og størrelser, og vores

poloshirts fås i mange forskellige

varianter. Du er altid sikker på den

velkendte kvalitet fra ID ® , der holder

både farve og pasform selv efter

mange vaske.

POLOSHIRTS 66 | 67


NO.

0522

STRETCH CONTRAST POLOSHIRT

Klassisk poloshirt i piquékvalitet med stretch. Nakkebånd, nakkespejl og

stolpe med tone i tone-knapper. Kontraststrib på ærmer og krave.

• 95 % bomuld / 5 % elastan

• Melange: 85 % bomuld / 10 % viscose /

5 % elastan

• 210-220 g

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Hvid

Grå melange

Rød

Azur

Navy

Sort

NO.

0523

STRETCH CONTRAST POLOSHIRT | DAME

Klassisk poloshirt i piquékvalitet med stretch. Nakkebånd, nakkespejl og

stolpe med tone i tone-knapper. Kontraststrib på ærmer og krave. Let

figursyet.

• 95 % bomuld / 5 % elastan

• Melange: 85 % bomuld / 10 % viscose /

5 % elastan

• 210-220 g

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Hvid

Grå melange

Rød

Azur

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

POLOSHIRTS 68 | 69


NO.

0525

STRETCH POLOSHIRT

Klassisk poloshirt med forbedret pasform i piquékvalitet med stretch.

Nakkebånd, nakkespejl og stolpe med tone i tone-knapper. Minimal

krymp og stort farveudvalg.

• 95 % bomuld / 5 % elastan

• Melange: 85 % bomuld / 10 % viscose /

5 % elastan

• 210-220 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Koks grå

Cerise

Rød

Bordeaux

Orange

Lime

Grøn

Lilla

Mocca

Lys blå

Turkis

Azur

Kongeblå

Navy

Sort

NO.

0527

STRETCH POLOSHIRT | DAME

Klassisk poloshirt i piquékvalitet med stretch. Nakkebånd, nakkespejl og

stolpe med tone i tone-knapper. Minimal krymp og stort farveudvalg. Let

figursyet.

• 95 % bomuld / 5 % elastan

• Melange: 85 % bomuld / 10 % viscose /

5 % elastan

• 210-220 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• 4XL + 5XL + 6XL kun i hvid og sort

• GAME

Hvid

Grå melange

Koks grå

Cerise

Rød

Bordeaux

Orange

Lime

Grøn

Lilla

Mocca

Lys blå Turkis

Azur

Kongeblå Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

POLOSHIRTS 70 | 71


0521

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0520

KLASSISK POLOSHIRT | LOMME

Klassisk poloshirt i piquékvalitet med brystlomme og ribdetaljer på krave

og ærme.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• Melange: 95 % bomuld / 5 % viscose

• 180 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• 5XL + 6XL kun i hvid, navy og sort

• GAME

Hvid

Sand

Grå melange

Koks grå

Rød

Gul

Grøn

Lys blå

Kongeblå

Navy

Sort

NO.

0521

KLASSISK DAME POLOSHIRT

Klassisk poloshirt i piquékvalitet med ribdetaljer på krave og æme. Let

figursyet.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• 180 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid Rød

Lys blå

Navy Sort

NO.

2020

YES POLOSHIRT

Kampagne poloshirt i piquékvalitet. Nakkebånd og stolpe med tone i

tone-knapper.

• 100 % bomuld

• 190-200 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• YES

Hvid

Rød

Lime

Mocca

Lys blå

Azur

Navy

Sort

POLOSHIRTS 72 | 73


NO.

0532

CASUAL PIQUÉ HERRE POLOSHIRT

Casual poloshirt i piquéstruktur. En flot stabil model med det vaskede

look.

• 100 % bomuld

• Melange: 85 % bomuld / 15 % viscose

• 230-240 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Rød

Orange

Lime

Azur

Navy

Sort

NO.

0533

CASUAL PIQUÉ DAME POLOSHIRT

Casual poloshirt i piquéstruktur. En flot stabil model med det vaskede

look. Let figursyet.

• 100 % bomuld

• Melange: 85 % bomuld / 15 % viscose

• 230-240 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Rød

Orange

Lime

Azur

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

POLOSHIRTS 74 | 75


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0560

PIQUÉ HERRE POLOSHIRT

Poloshirt i piquékvalitet. Flot og stabil kvalitet. Stand-up krave.

• 80 % bomuld / 20 % polyester

• 180-190 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• 4XL + 5XL + 6XL kun i hvid og sort

• GAME

Hvid

Rød

Lime

Lys blå

Turkis

Azur

Indigo

Navy

Sort

NO.

0561

PIQUÉ DAME POLOSHIRT

Poloshirt i piquékvalitet med V-stolpe med to knapper. Flot og stabil

kvalitet. Let figursyet.

• 80 % bomuld / 20 % polyester

• 180-190 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid

Pink

Rød

Lime

Lys blå

Turkis

Azur

Navy

Sort

POLOSHIRTS 76 | 77


your

OWN

LOOK

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SWEAT & STRIK

Formel striktrøje med skjorte under

eller en rå hoodie?

Der er mange muligheder med ID ®

Identity. Du kan vælge mellem

sweatshirts, pullovers og cardigans

i flere modeller med smarte og

praktiske detaljer. Samtlige modeller

findes i mange størrelser, masser af

farver og naturligvis i den gennemførte

kvalitet, du kender os for.

SWEAT & STRIK 78 | 79


NO.

0615

CORE O-NECK SWEAT

Sweatshirt med casual udskåret O-hals. 2x2 rib i hals, ærmer og bund og

med ubørstet inderside. Ydermere skulderpanel og flatlockstikninger. Alt

i alt den perfekte go-anywhere sweat.

• Koks melange / blå melange: 60 % bomuld /

40 % polyester

• Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• Sort / hvid: 50 % bomuld / 50 % polyester

• 280 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid Koks melange Grå melange

Blå melange

Sort

NO.

0616

CORE O-NECK SWEAT | DAME

Sweatshirt med casual udskåret O-hals. 2x2 rib i hals, ærmer og bund og

med ubørstet inderside. Ydermere skulderpanel og flatlockstikninger. Alt

i alt den perfekte go-anywhere sweat.

• Koks melange / blå melange: 60 % bomuld /

40 % polyester

• Grå melange: 90 % bomuld / 10 % viscose

• Sort / hvid: 50 % bomuld / 50 % polyester

• 280 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Hvid Koks melange Grå melange

Blå melange

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SWEAT & STRIK 80 | 81


0600

0604

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0600

KLASSISK SWEATSHIRT

Den velkendte GAME sweatshirt med rund hals.

Dobbeltstikninger og rib ved hals samt rib ved

ærmeåbninger og bund. Blød, børstet inderside.

• 70 % bomuld / 30 % polyester

• Grå melange: 70 % bomuld / 25 % polyester / 5 % viscose

• Grafit melange: 70 % bomuld / 30 % polyester

• Snow melange: 70 % bomuld / 25 % polyester / 5 % viscose

• 290 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

• 5XL + 6XL kun i navy og sort

• GAME

Hvid

Sand

Snow melange

Grå melange

Grafit melange

Koks grå

Rød

Bordeaux

Orange

Gul

Lime

Grøn

Flaskegrøn

Lys blå

Turkis

Kongeblå

Indigo

Navy

Sort

NO.

0604

KLASSISK SWEATSHIRT

Den velkendte GAME sweatshirt med rund hals i 100 %

bomuld. Dobbeltstikninger og rib ved hals samt rib ved

ærmeåbninger og bund. Blød, børstet inderside.

• 100 % bomuld

• 290 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• GAME

Navy

Sort

NO.

40600

KLASSISK SWEATSHIRT

Den velkendte GAME sweatshirt med rund hals til børn.

Blød, børstet inderside. Dobbeltstikninger og rib ved hals,

ærme og bund.

• 70 % bomuld / 30 % polyester

• 290 g

• 4/6 - 8/10 - 12/14

• GAME

Koks grå

Navy

Sort

SWEAT & STRIK 82 | 83


NO.

0613

EKSKLUSIV SWEATSHIRT

Eksklusiv sweatshirt i kraftig kvalitet med ubørstet inderside. To-lags rib

i bund, hals og ved håndled samt et-lags rib i siderne og ved V-detalje i

halsudskæringen. Nakkespejl samt tone i tone-nakkebånd.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 75 % bomuld / 15 % polyester /

10 % viscose

• 330-340 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Grå melange

Navy

Sort

NO.

0603

SWEATSHIRT

Klassisk sweatshirt i kraftig kvalitet med høj krave og lynlås i hals.

Nakkebånd og nakkespejl og rib ved ærme og bund. Ubørstet inderside.

YKK MAIN ZIPPER

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 75 % bomuld / 15 % polyester /

10 % viscose

• 330-340 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Grå melange Rød Navy Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SWEAT & STRIK 84 | 85


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0636

CORE HOODIE

Klassisk hættesweatshirt med kængurulomme i ny og opdateret

pasform. High-cut halsafslutning, snøre i hætte og rib ved ærme og

bund. Kraftig kvalitet. Blød, børstet inderside.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 80 % bomuld / 15 % polyester /

5 % viscose

• 300 g

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL - 4XL – 5XL – 6XL

• 4XL – 5XL – 6XL kun i sort

• GAME

Hvid

Grå melange

Rød

Azur

Navy

Sort

NO.

0637

CORE HOODIE | DAME

Klassisk hættesweatshirt med kængurulomme i ny og opdateret

pasform. High-cut halsafslutning, snøre i hætte og rib ved ærme og

bund. Kraftig kvalitet. Blød, børstet inderside. Let figursyet.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 80 % bomuld / 15 % polyester /

5 % viscose

• 300 g

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Rød

Azur

Navy

Sort

NO.

40610

HÆTTESWEATSHIRT

Klassisk hættesweatshirt i børnestørrelse med kængurulomme. Kraftig

kvalitet. Blød og børstet inderside. Uden snøre i hætten.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 75 % bomuld / 15 % polyester /

10 % viscose

• 300 g

• 8/10 - 12/14

• GAME

Hvid

Grå melange

Turkis

Navy

Sort

SWEAT & STRIK 86 | 87


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0638

CORE FULL ZIP HOODIE

Klassisk hættecardigan med kængurulomme i ny og opdateret pasform.

High-cut halsafslutning og gennemgående lynlås. Snøre i hætte og rib

ved ærme og bund. Kraftig kvalitet. Blød, børstet inderside.

YKK MAIN ZIPPER

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 80 % bomuld / 15 % polyester /

5 % viscose

• 300 g

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

• 4XL – 5XL – 6XL kun i sort

• GAME

Hvid

Grå melange

Rød

Azur

Navy

Sort

NO.

0639

CORE FULL ZIP HOODIE | DAME

Klassisk hættecardigan med kængurulomme i ny og opdateret pasform.

High-cut halsafslutning og gennemgående lynlås. Snøre i hætte og rib

ved ærme og bund. Kraftig kvalitet. Blød, børstet inderside. Let figursyet.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 80 % bomuld / 15 % polyester /

5 % viscose

• 300 g

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL

• GAME

YKK MAIN ZIPPER

Hvid

Grå melange

Rød

Azur

Navy

Sort

SWEAT & STRIK 88 | 89


0626

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0626

HERRE CARDIGAN | KONTRASTSTRIB

Sporty cardigan i kraftig kvalitet med kontraststrib på ærme.

Gennemgående lynlås og to sidelommer med lynlås i kontrastfarve.

Nakkebånd, nakkespejl og rib ved ærme og bund. Ubørstet inderside.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 75 % bomuld / 15 % polyester /

10 % viscose

• 330-340 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

YKK MAIN ZIPPER

Grå melange Azur

Navy Sort

NO.

0627

DAME CARDIGAN | KONTRASTSTRIB

Sporty cardigan i kraftig kvalitet med kontraststrib på ærme.

Gennemgående lynlås og to sidelommer med lynlås i kontrastfarve.

Nakkebånd, nakkespejl og rib ved ærme og bund. Ubørstet inderside. Let

figursyet.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 75 % bomuld / 15 % polyester /

10 % viscose

• 330-340 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

YKK MAIN ZIPPER

Grå melange Azur

Navy Sort

NO.

0622

HERRE CARDIGAN SWEATSHIRT

Cardigan i kraftig kvalitet med gennemgående lynlås og to stiklommer.

Nakkebånd, rib ved ærme og bund og smarte flatlock-stikninger. Blød,

børstet inderside.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• 4XL kun i navy og sort

• GAME

YKK MAIN ZIPPER

Hvid

Rød

Navy

Sort

NO.

0624

DAME CARDIGAN SWEATSHIRT

Cardigan i kraftig kvalitet med gennemgående lynlås, to stiklommer og

raglan ærmer. Nakkebånd, rib ved ærme og bund og smarte flatlockstikninger.

Blød, børstet inderside. Let figursyet.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• 300 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• 3XL kun i navy og sort

• GAME

YKK MAIN ZIPPER

Hvid

Rød

Navy

Sort

SWEAT & STRIK 90 | 91


NO.

0628

FULL ZIP SWEAT

Cardigan i kraftig kvalitet med gennemgående lynlås samt to

sidelommer. 2x2 rib i krave, ærme samt bunden. Børstet inderside.

YKK MAIN ZIPPER

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 75 % bomuld / 15 % polyester /

10 % viscose

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• GAME

Grå melange

Rød

Bordeaux

Navy

Sort

NO.

0629

FULL ZIP SWEAT | DAME

Cardigan i kraftig kvalitet med gennemgående lynlås samt to

sidelommer. 2x2 rib i krave, ærme samt bunden. Børstet inderside.

Let figursyet.

YKK MAIN ZIPPER

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 75 % bomuld / 15 % polyester /

10 % viscose

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• GAME

Grå melange

Rød

Bordeaux

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SWEAT & STRIK 92 | 93


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0630

BONDED HERRECARDIGAN

Bonded cardigan med blød fleeceinderside. Smart hættemodel med

kontrastfarvet snøre, lynlås og inderside. To sidelommer med lynlås.

• 100 % bomuld. For: 100 % polyester

• 390 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

YKK MAIN ZIPPER

Grå melange

Navy

Sort

NO.

0631

BONDED DAMECARDIGAN

Bonded cardigan med blød fleeceinderside. Smart hættemodel med

kontrastfarvet snøre, lynlås og inderside. To sidelommer med lynlås.

Let taljeret.

• 100 % bomuld. For: 100 % polyester

• 390 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

YKK MAIN ZIPPER

Grå melange

Sort

SWEAT & STRIK 94 | 95


NO.

0632

HERRECARDIGAN | KONTRASTSTIKNINGER

Cardigan med kontraststikninger på ærmer, skuldre og ned langs

siderne. Gennemgående lynlås samt stiklommer med skjult trykknaplukning.

Lækker blød kvalitet med ubørstet inderside.

YKK MAIN ZIPPER

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• Melange: 50 % bomuld / 40 % polyester /

10 % viscose

• 270 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME

Grå melange

Sort

NO.

0633

DAMECARDIGAN | KONTRASTSTIKNINGER

Cardigan med kontraststikninger på ærmer, skuldre og ned langs

siderne. Gennemgående lynlås samt stiklommer med skjult trykknaplukning.

Lækker blød kvalitet med ubørstet inderside. Let figursyet.

YKK MAIN ZIPPER

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• Melange: 50 % bomuld / 40 % polyester /

10 % viscose

• 270 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL

• GAME

Grå melange

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SWEAT & STRIK 96 | 97


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0635

BONDED CARDIGAN

Cardigan med hætte i to-lags bonded metervare. Den eksklusive

polyester-kvalitet giver et flot farvespil i ydermetervaren. Indersiden er

blød sherpa fleece. Kraftig Vislon ® frontlynlås. Rib i bunden og i ærmer

sikrer god pasform. To sidelommer med lynlås. Tre inderlommer: to

meshlommer og en lomme med Velcro ® lukning.

• 100 % polyester

• 380 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Grafit melange Navy melange Sort

NO.

0601

KLASSISK POLOSWEATSHIRT

Den velkendte GAME sweatshirt med polokrave, stolpelukning og tre

knapper. Nakkebånd og rib ved ærme og bund. Blød, børstet inderside.

• 70 % bomuld / 30 % polyester

• Grå melange: 70 % bomuld /

25 % polyester / 5 % viscose

• Grafit melange: 70 % bomuld /

30 % polyester

• 290 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• GAME

Hvid

Grå melange

Grafit melange

Koks grå

Rød

Kongeblå

Navy

Sort

NO.

0605

WORKER CARDIGAN

Rå worker cardigan med hætte. Flatlock-stikninger, for og snøre i

kontrastfarve. To sidelommer med lynlås. Bonded kvalitet med blød

sherpa-fleeceinderside.

• 100 % bomuld. For: 100 % polyester

• 480 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

• GAME

YKK MAIN ZIPPER

Grå melange

Sort

SWEAT & STRIK 98 | 99


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0608

SPORTY SWEATSHORTS

Sporty sweatshorts med elastik i talje, to stiklommer og kontrastsnøre.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• Melange: 50 % polyester / 40 % bomuld /

10 % viscose

• 270 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Grå melange

Sort

NO.

0668

SPORTY SWEAT CAPRI

Sporty sweat capri med to-lags rib i talje og ved knæ. Kontrastsnøre

samt to stiklommer.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• Melange: 50 % bomuld / 40 % polyester /

10 % viscose

• 270 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL

Grå melange

Sort

SWEAT & STRIK 100 | 101


NO.

0607

SPORTY JOGGINGBUKS

Sporty joggingbuks med snøre og elastik i linning samt elastik ved foden.

To stiklommer, samt blød børstet inderside.

• 60 % bomuld / 40 % polyester

• Melange: 75% bomuld / 15% polyester /

10 % viscose

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Grå melange

Sort

NO.

0611

SPORTY SWEATPANTS

Sporty sweatpants med to-lags rib i talje og ved fod, snøre i linning samt

to stiklommer. Ubørstet inderside.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• Melange: 50 % bomuld / 40 % polyester /

10 % viscose

• 270 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Grå melange

Sort

NO.

0667

SPORTY SWEATPANTS

Sporty sweatpants med to-lags rib i talje og ved fod, kontrast snøre samt

to stiklommer og ubørstet inderside.

• 50 % bomuld / 50 % polyester

• Melange: 50 % polyester / 40 % bomuld /

10 % viscose

• 270 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL

Grå melange

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

0611

0667

SWEAT & STRIK 102 | 103


NO.

0652

CLASSIC V-NECK PULLOVER

Fully Fashion herre-strikpullover med V-hals. Mulesing frie Merino

garner i flot strikkvalitet, der holder facon vask efter vask. Low pillingbehandling

sikrer lang levetid i flot stand. Kan tåle maskinvask.

• 50 % Merino uld / 50 % akryl. 12 GG

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Grå melange

Navy

Sort

NO.

0654

CLASSIC V-NECK PULLOVER | DAME

Fully Fashion dame-strikpullover med V-hals. Mulesing frie Merino

garner i flot strikkvalitet, der holder facon vask efter vask. Low pillingbehandling

sikrer lang levetid i flot stand. Kan tåle maskinvask. Let

figursyet.

• 50 % Merino uld / 50 % akryl. 12 GG

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Grå melange

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SWEAT & STRIK 104 | 105


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0640

BUSINESS PULLOVER

Fully Fashion herre-strikpullover med V-hals. Ekstra fine mulesingfrie

Merino garner i rigtigt lækker glat og blød strik kvalitet, der holder facon

vask efter vask. Low pilling-behandling sikrer lang levetid i flot stand.

Superwash-behandlet så den kan tåle maskinvask. Strib i nakkebånd.

• 50 % Merino uld / 50 % akryl. 12 GG

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Grå melange

Koks melange

Kongeblå melange

Navy

Sort

NO.

0641

BUSINESS PULLOVER | DAME

Fully Fashion dame-strikpullover med V-hals. Ekstra fine mulesingfrie

Merino garner i rigtigt lækker glat og blød strikkvalitet, der holder facon

vask efter vask. Low pilling-behandling sikrer lang levetid i flot stand.

Superwash behandlet så den kan tåle maskinvask. Strib i nakkebånd.

• 50 % Merino uld / 50 % akryl. 12 GG

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Grå melange

Koks melange

Kongeblå melange

Navy

Sort

SWEAT & STRIK 106 | 107


NO. 0642

BUSINESS CARDIGAN

Fully Fashion herre-strikcardigan med V-hals i ekstra fine mulesingfrie

Merino garner i rigtigt lækker glat og blød strikkvalitet, der holder facon

vask efter vask. Low-pilling behandling sikrer lang levetid i flot stand.

Superwash-behandlet så den kan tåle maskinvask. Cardiganmodel med

seks knapper. Strib i nakkebånd.

• 50 % Merino uld / 50 % akryl. 12 GG

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Navy

Sort

NO. 0643

BUSINESS CARDIGAN | DAME

Fully Fashion dame-strikcardigan med V-hals. Ekstra fine mulesingfrie

Merino garner i rigtigt lækker glat og blød strikkvalitet, der holder facon

vask efter vask. Low pilling-behandling sikrer lang levetid i flot stand.

Superwash-behandlet så den kan tåle maskinvask. Cardiganmodel med

seks knapper. Strib i nakkebånd.

• 50 % Merino uld / 50 % akryl. 12 GG

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SWEAT & STRIK 108 | 109


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018

0646


Tilbage til indeks

NO. 0644

CASUAL HERRE-ZIP CARDIGAN

Herre strikcardigan med lynlås i meget stabil Milano strik. Kraftig og blød

kvalitet, der holder facon vask efter vask. Low pilling-behandling sikrer

lang levetid i flot stand. Tåler maskinvask.

• 50 % uld / 50 % akryl. 10 GG

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Koks melange

Navy

Sort

NO.

0645

CASUAL DAME-ZIP CARDIGAN

Dame strikcardigan med lynlås i meget stabil Milano strik. Kraftig og blød

kvalitet, der holder facon vask efter vask. Low pilling-behandling sikrer

lang levetid i flot stand. Tåler maskinvask.

• 50 % uld / 50 % akryl. 10 GG

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Koks melange

Navy

Sort

NO.

0646

OUTDOOR ZIP-PULLI

Outdoor strikpullover i kraftige garner med høj krave og kort lynlås.

Rigtigt lækker og blød kvalitet, der holder facon vask efter vask. Low

pilling-behandling sikrer lang levetid i flot stand. Tåler maskinvask.

• 50 % uld / 50 % akryl. 10 GG

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Navy

Sort

SWEAT & STRIK 110 | 111


NO.

0647

UNIFORM ZIP-PULLI

Uniform strikpullover i kraftig strik med kort lynlås og høj krave. Smart

uniformsmodel med lynlåslomme og penneholder på venstre ærme.

Skulderstropper og forstærkede stropper til walkie-talkie og lign. Rigtigt

lækker og blød kvalitet, der holder facon vask efter vask. Low pillingbehandling

sikrer lang levetid i flot stand. Tåler maskinvask.

• 50 % uld / 50 % akryl. 10 GG

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Navy

Sort

NO.

0648

UNIFORM PULLI | V-HALS

Uniforms-strikpullover med V-hals i kraftig strik. Smart lynlåslomme og

penneholder på venstre ærme. Skulderstropper og forstærkede stropper

til walkie-talkie og lign. Rigtigt lækker og blød kvalitet, der holder facon

vask efter vask. Low pilling-behandling sikrer lang levetid i flot stand.

Tåler maskinvask.

• 50 % uld / 50 % akryl. 10 GG

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Navy

Sort

NO.

0680

ARMY-PULLOVER

Pullover i armystil med forstærkninger på skulder og albue.

Lomme på ærme.

• 80 % uld / 20 % akryl. 5 GG

• S - M - L - XL - 2XL

Navy

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

0648

0647

SWEAT & STRIK 112 | 113


your

OWN

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SKJORTER

En skjorte kan have mange forskellige

udtryk. Det hele afhænger af,

hvad den skal bruges til. Vi sørger

for at have et stort udvalg af velsiddende,

slidstærke og komfortable

skjorter til både damer og herrer.

Du finder både de klassiske, casual

og moderne modeller med eller

uden mønster. Alle med praktiske

og moderne detaljer til professionel

brug. Fælles for dem er, at de lever

op til vores høje standard i forhold til

holdbare farver og høj slidstyrke.

SKJORTER 114 | 115


NO. 0274

EKSKLUSIV NON IRON-SKJORTE

Eksklusiv Non Iron-bomuldsskjorte med lange ærmer. Klassisk model

uden brystlomme. Cut away-flip. Kontrastpiping i krave. Modern fit.

• 100 % bomuld

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 - 49/50

Pisa

Pacino

Amalfi

California light blue

California navy

Palermo

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SKJORTER 116 | 117


0262

0264

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0258

NON IRON-SKJORTE | KONTRAST

Eksklusiv Fine Twill Non Iron-skjorte med lange ærmer. Klassisk model

uden brystlomme. Cut away-flip. Kontrast i krave, manchetter og

knapper.

• 100 % bomuld

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

Hvid Lys blå Navy

NO.

0262

NON IRON-SKJORTE | MODERN FIT

Eksklusiv Fine Twill Non Iron-skjorte med lange ærmer. Flot klassisk

model uden brystlomme og med cut away-flip.

• 100 % bomuld

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 -

47/48 - 49/50

Hvid Lys blå Navy

NO.

0264

NON IRON-DAMESKJORTE | MODERN FIT

Eksklusiv Fine Twill Non Iron-skjorte med lange ærmer. Flot, klassisk

model uden brystlomme og med regular-flip. Flot figursyet.

• 100 % bomuld

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Hvid Lys blå Navy

SKJORTER 118 | 119


NO.

0270

OXFORD SKJORTE

Oxford-skjorte med button down-flip i forbedret Easy Iron-kvalitet.

Garnfarvet Pin Point Oxford-kvalitet. Herreskjorte med lange ærmer.

Kontrastpiping indvendig i nakken og kontrasttråd på knapper. Modern fit.

• 100 % bomuld

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 -

47/48 - 49/50

Hvid Kadet strib Lys blå

NO.

0271

OXFORD DAMESKJORTE

Oxford dameskjorte i forbedret Easy Iron-kvalitet. Garnfarvet Pin

Point Oxford-kvalitet. Dameskjorte med lange ærmer og klassisk flip.

Kontrastpiping indvendig i nakken og kontrasttråd på knapper. Let

figursyet.

• 100 % bomuld

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

Hvid Kadet strib Lys blå

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

0270

0271

SKJORTER SKJORTER 120 | 121


NO.

0220

PILOTSKJORTE | LANGÆRMET

Klassisk uniformsskjorte med lange ærmer, skulderstropper og to

brystlommer med klap. Easy Care-kvalitet.

• 55 % bomuld / 45 % polyester

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 -

47/48 - 49/50

Hvid

Lys blå

NO.

0221

PILOTSKJORTE | KORTÆRMET

Klassisk uniformsskjorte med skulderstropper og to brystlommer med

klap. Easy Care-kvalitet.

• 55 % bomuld / 45 % polyester

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 -

47/48 - 49/50

Hvid

Lys blå

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0225

BUSINESS-SKJORTE | LANGÆRMET

Klassisk poplinskjorte med lange ærmer, brystlomme. Easy Care-kvalitet.

• 55 % bomuld / 45 % polyester

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 -

47/48 - 49/50

Hvid

Sort

NO.

0229

BUSINESS-SKJORTE | KORTÆRMET

Klassisk poplinskjorte med brystlomme. Easy Care-kvalitet.

• 55 % bomuld / 45 % polyester

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 -

47/48 - 49/50

Hvid

Sort

NO.

0256

NON IRON-SKJORTE | LANGÆRMET

Eksklusiv poplinskjorte med lange ærmer i bedste Non Iron-kvalitet.

Klassisk model med brystlomme og cut away-flip.

• 100 % bomuld

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

Hvid Lys blå Sort

NO.

0257

NON IRON-DAMESKJORTE | LANGÆRMET

Eksklusiv poplinskjorte med lange ærmer i bedste Non Iron-kvalitet.

Let figursyet.

• 100 % bomuld

• S - M - L - XL - 2XL

Hvid Lys blå Sort

SKJORTER 122 | 123


NO.

0240

CASUAL STRETCH SHIRT

Caféskjorte med lange ærmer i lækker stretch kvalitet. Tåler vask ved

60 grader. Kraven har button down-flip og kontrastbånd indvendig.

Pasformen er tætsiddende med indsnit i ryggen.

• 55 % bomuld / 39 % polyester / 6 % spandex

• 35/36 – 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 –

45/46 – 47/48

Hvid

Grå

Lys blå

Navy

Sort

NO.

0241

CASUAL STRETCH SHIRT | DAME

Caféskjorte med lange ærmer i lækker stretch kvalitet. Tåler vask ved

60 grader. Kraven har button down-flip og kontrastbånd indvendig.

Pasformen er tætsiddende med indsnit i ryggen. Let figursyet.

• 55 % bomuld / 39 % polyester / 6 % spandex

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Hvid

Grå

Lys blå

Navy

Sort

NO.

0212

HERRE CAFÉSKJORTE | STRETCH

Stretch-caféskjorte i smart uniformslook med lange ærmer. Praktisk

knaplukning til opsmøg på ærmerne.

• 62 % bomuld / 33 % polyester / 5 % elastan

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48

Hvid

Sort

NO.

0213

DAME CAFÉSKJORTE | STRETCH

Stretch-caféskjorte i smart uniformslook med lange ærmer. Praktisk

knaplukning til opsmøg på ærmerne. Let figursyet.

• 62 % bomuld / 33% polyester / 5 % elastan

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Hvid

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SKJORTER 124 | 125


NO.

0200

ARBEJDSSKJORTE | BOMULD

Slidstærk skjorte i twillkvalitet. To praktiske brystlommer med klap.

• 100 % bomuld

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 -

47/48 - 49/50

Navy

NO.

0201

ARBEJDSSKJORTE | POL./BOM.

Slidstærk skjorte i twillkvalitet. To praktiske brystlommer med klap.

• 65 % polyester / 35 % bomuld

• 35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 -

45/46 - 47/48 - 49/50 - 51/52

Koks grå

Navy

NO.

0204

GREEN LEAF SKJORTE | TRYKKNAP

Slidstærk klassisk skjorte i gennemfarvet blød børstet bomuldskvalitet.

Smart model med eksklusive trykknapper. To praktiske brystlommer

med klap.

• 100 % bomuld

• 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 -

47/48 - 49/50

Rød Orange Grøn Kongeblå

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

0066

0605

0204

SKJORTER 126 | 127


CREATE

your

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

FLEECE

Hos ID ® finder du fleece i en uovertruffen

kvalitet, hvor der er kælet for

detaljerne. Alle fleece fra ID ® er forsynet

med kvalitetslynlåse og funktionelle

detaljer, der giver høj brugsværdi

– både til arbejde og fritid.

FLEECE 128 | 129


NO.

0818

MULTI STRETCH HERRECARDIGAN

Lækker cardigan i en superstrækbar kvalitet lidt ud over det

sædvanlige med høj grad af komfort og kvalitet. Behagelig høj krave og

gennemgående lynlås. Rundede skæringer i siden og på ærmerne, samt

ekstra længde bagtil fremhæver en flot, sporty silhuet. To sidelommer

med lynlås. Blød, børstet inderside. Optimal cardigan til både indoor og

outdoor brug.

• 91 % polyester / 9 % elastan

• 285 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Orange

Blå

Navy

Sort

NO.

0819

MULTI STRETCH DAMECARDIGAN

Lækker cardigan i en superstrækbar kvalitet lidt ud over det

sædvanlige med høj grad af komfort og kvalitet. Behagelig høj krave og

gennemgående lynlås. Rundede skæringer i siden og på ærmerne, samt

ekstra længde bagtil fremhæver en flot, sporty silhuet. To sidelommer

med lynlås. Blød, børstet inderside. Optimal cardigan til både indoor og

outdoor brug.

• 91 % polyester / 9 % elastan

• 285 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Orange

Blå

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

FLEECE 130 | 131


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0811

ACTIVE FLEECE HERRE VEST

Blød, tætstrikket fleecevest i super kvalitet til aktiv brug. Tåler vask ved

60 grader. Slidstærk Vislon ® lynlås i både front og sidelommer. Rundede

skæringer i siden samt ekstra længde bagtil fremhæver en flot silhuet.

• 100 % polyester

• 260-280 g

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL

Navy

Sort

NO.

0812

ACTIVE FLEECE DAME VEST

Blød, tætstrikket fleecevest i super kvalitet til aktiv brug. Tåler vask ved

60 grader. Slidstærk Vislon ® lynlås i både front og sidelommer. Rundede

skæringer i siden samt ekstra længde bagtil fremhæver en flot silhuet.

Let figursyet.

• 100 % polyester

• 260-280 g

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Navy

Sort

FLEECE 132 | 133


NO.

0847

ZIP’N’MIX MELANGE HERRE FLEECE

Blød strikfleece cardigan i flotte melangefarvede garner. Ekstra længde

bagtil sikrer bedre pasform og komfort. Slidstærk Vislon ® lynlås i front

og sidelommer. Denne lækre fleece cardigan fungerer som et ekstra

isolerende lag, når den kombineres med Zip‘n‘Mix skaljakke (0773).

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

ZIP

’N’

MIX

Grå melange

Grafit melange

Navy melange

Koks melange

NO.

0848

ZIP’N’MIX MELANGE DAME FLEECE

Blød strikfleece cardigan i flotte melangefarvede garner. Ekstra længde

bagtil sikrer bedre pasform og komfort. Slidstærk Vislon ® lynlås i front

og sidelommer. Denne lækre fleece cardigan fungerer som et ekstra

isolerende lag, når den kombineres med Zip‘n‘Mix skaljakke (0774).

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

ZIP

’N’

MIX

Grå melange

Grafit melange

Navy melange

Koks melange

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

FLEECE 134 | 135


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0806

ZIP’N’MIX ACTIVE HERRE FLEECE

Blød, tætstrikket fleececardigan i super kvalitet til aktiv brug. Tåler

vask ved 60 grader. Slidstærk Vislon ® lynlås i både front og sidelommer

Rundede skæringer i siden og på ærmerne samt ekstra længde bagtil

fremhæver en flot silhuet. Den bløde Zip‘n‘Mix active fleece fungerer

som et ekstra isolerende lag, når den kombineres med Zip‘n‘Mix

skaljakke (0773).

• 100 % polyester

• 260-280 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

ZIP

’N’

MIX

Rød

Bordeaux

Kongeblå

Navy

Sort

NO.

0807

ZIP’N’MIX ACTIVE DAME FLEECE

Blød, tætstrikket fleececardigan i super kvalitet til aktiv brug. Tåler

vask ved 60 grader. Slidstærk Vislon ® lynlås i både front og sidelommer.

Rundede skæringer i siden og på ærmerne samt ekstra længde bagtil

fremhæver en flot silhuet. Den bløde Zip‘n‘Mix active fleece fungerer

som et ekstra isolerende lag, når den kombineres med Zip‘n‘Mix

skaljakke (0774).

• 100 % polyester

• 260-280 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

ZIP

’N’

MIX

Rød

Bordeaux

Kongeblå

Navy

Sort

FLEECE 136 | 137


NO.

0803

MIKROFLEECE HERRE CARDIGAN

Blød fleececardigan særligt velegnet til industrivask. Fremstillet i tæt

strik af polyesterfibre i høj kvalitet. Antipilling-behandlet på både for- og

bagside. Ekstra Twill-forstærkning i skulder og elastik i bund. Kvalitets

YKK-lynlås i front såvel som i sidelommer. Tåler vask ved 60 grader.

• 100 % polyester

• 260-280 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

YKK MAIN ZIPPER

Hvid

Grå

Rød

Lys blå Navy Sort

NO.

0805

MIKROFLEECE DAME CARDIGAN

Blød fleececardigan særligt velegnet til industrivask. Fremstillet i tæt

strik af polyesterfibre i høj kvalitet. Antipilling-behandlet på både for- og

bagside. Ekstra Twill-forstærkning i skulder og elastik i bund. Kvalitets

YKK-lynlås i front såvel som i sidelommer. Tåler vask ved 60 grader. Let

figursyet.

• 100 % polyester

• 260-280 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

YKK MAIN ZIPPER

Hvid

Grå

Rød

Lys blå Navy Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

FLEECE 138 | 139


NO.

0850

STRIKFLEECE HERRECARDIGAN

Smart strikfleece cardigan i melangefarvede garner med kontrastbesætninger.

To-vejs gennemgående kvalitetslynlås. Justerbar snøre i

bund. To sidelommer og en brystlomme, alle med kvalitetslynlås.

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Grå melange

Grafit melange

NO.

0851

STRIKFLEECE DAMECARDIGAN

Smart strikfleece cardigan i melangefarvede garner med kontrastbesætninger.

To-vejs gennemgående kvalitetslynlås. Justerbar snøre i

bund. To sidelommer og en brystlomme, alle med kvalitetslynlås.

Let figursyet.

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Grå melange

Grafit melange

NO.

0816

MIKROFLEECE CARDIGAN | FOR

Microfleececardigan med for. Antipillingbehandlet på både for- og

bagside. Gennemgående lynlås og to stiklommer med lynlås. Justerbar

snøre i bund. Lynlås i foret giver mulighed for påsætning af logo.

• 100 % polyester. For: 100 % polyester

• 260-280 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

YKK MAIN ZIPPER

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

FLEECE 140 | 141


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0852

STRIKFLEECE HERRECARDIGAN

Blød strikfleece cardigan i melangefarvede garner med flatlockstikninger

i kontrastfarve.

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Grå melange

NO.

0853

STRIKFLEECE DAMECARDIGAN

Blød strikfleece cardigan i melangefarvede garner med flatlockstikninger

i kontrastfarve. Let figursyet.

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Grå melange

NO.

0864

STRIKFLEECE HERREVEST

Blød strikfleece vest i melangefarvede garner med flatlock-stikninger

i kontrastfarve.

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Grå melange

NO.

0865

STRIKFLEECE DAMEVEST

Blød strikfleece vest i melangefarvede garner med flatlock-stikninger

i kontrastfarve. Let figursyet.

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Grå melange

FLEECE 142 | 143


OWN

your

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

OVERTØJ

Overtøj fra ID ® er altid stilsikkert

og præsentabelt. Det er også skabt

til professionel brug. Vores overtøj

findes med tapede sømme, kvalitetslynlåse

og mange gennemtænkte

detaljer.

Du får et stort udvalg af bl.a. veste,

skal-, funktions- og dynejakker

fremstillet i den avancerede ID ® Tech

kvalitet, der garanterer, at produktet

lever op til særligt høje krav til komfort,

åndbarhed, svedtransport og

vejrbestandighed.

OVERTØJ 144 | 145


NO.

0854

FUNKTIONEL HERRE SOFTSHELL-JAKKE

Funktionel, stilren soft shell-jakke i tre-lags ID Tech® med opdateret

pasform. Slidstærk og strækbar kvalitet yderst med en let meshinderside.

Halsen sidder højt for at afdække for blæst og træk. To store

sidelommer. Elastikbånd i bunden og i ærmer sikrer god pasform.

• 100 % polyester

• 290-300 g

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL

• 4XL – 5XL – 6XL kun i navy og sort

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Hvid

Silver grey

Rød

Azur

Navy

Sort

NO.

0856

FUNKTIONEL DAME SOFT SHELL-JAKKE

Funktionel, stilren soft shell-jakke i tre-lags ID Tech® med opdateret

pasform. Slidstærk og strækbar kvalitet yderst med en let meshinderside.

Halsen sidder højt for at afdække for blæst og træk. To store

sidelommer. Elastikbånd i bunden og i ærmer sikrer god pasform. Let

figursyet.

• 100 % polyester

• 290-300 g

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Hvid

Silver grey

Rød

Azur

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

OVERTØJ 146 | 147


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0868

FUNKTIONEL SOFT SHELL HERREJAKKE

Soft shell-letvægtsjakke med høj funktionalitet. Tre-lags ID ® Tech

softshell- kvalitet med membran der er åndbar, vind- og vandafvisende.

Slidstærk vævet overflade med melangefarvet strik indvendig.

• 100 % polyester

• 300-310 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Grå

Blå

Navy

Sort

NO.

0869

FUNKTIONEL SOFT SHELL DAMEJAKKE

Soft shell-letvægtsjakke med høj funktionalitet. Tre-lags ID ® Tech soft

shell- kvalitet med membran der er åndbar, vind- og vandafvisende.

Slidstærk vævet overflade med melangefarvet strik indvendig. Let

figursyet.

• 100 % polyester

• 300-310 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Grå

Blå

Navy

Sort

OVERTØJ 148 | 149


NO.

0875

SOFT SHELL LETVÆGTS HERREJAKKE

Funktionel softshell letvægts-jakke med hætte og smarte kontraster.

Trelags ID ® Tech kvalitet med strikket overflade der giver en blød og

strækbar kvalitet. Smarte lommer uden syninger. Funktionel membran

med vind- og vandafvisende egenskaber. Tætsiddende model.

• 100 % polyester

• 190 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS ZIPPER WATERPROOF

Rød

Orange

Lime

Turkis

Sort

NO.

0876

SOFT SHELL LETVÆGTS DAMEJAKKE

Funktionel softshell letvægts-jakke med hætte og smarte kontraster.

Trelags ID ® Tech kvalitet med strikket overflade der giver en blød og

strækbar kvalitet. Smarte lommer uden syninger. Funktionel membran

med vind- og vandafvisende egenskaber. Let figursyet.

• 100 % polyester

• 190 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS ZIPPER WATERPROOF

Rød

Orange

Lime

Turkis

Sort

NO.

0710

WINDBREAKER

Smart letvægtsjakke med kontrastfarvet lynlås, kantebånd og snøre.

Vedlagt en lille pose til opbevaring af jakken. Ideel til kampagner,

sportsbegivenheder og events.

• 100 % polyester

• 65 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Orange

Lime Azur

Navy Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

OVERTØJ 150 | 151


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0860

CASUAL HERRE SOFTSHELL JAKKE | HÆTTE

Casual jakke med hætte. Kvaliteten er vind- og vandafvisende. Let løst

mesh-for i ryggen. Halsen er høj, og hætten kan reguleres med snøre.

Stiklommer i siderne. Justerbar håndledsvidde med Velcro ® . Lynlås i

front med eksklusivt vedhæng. Bunden har løbegang med snøre.

• 100 % polyester

• 290 g (sort) / 340 g (melange)

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL

3000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

Grå melange

Sort

NO.

0861

CASUAL DAME SOFTSHELL JAKKE | HÆTTE

Casual jakke med hætte. Kvaliteten er vind- og vandafvisende. Let løst

mesh for i ryggen. Halsen er høj, og hætten kan reguleres med snøre.

Stiklommer i siderne. Justerbar håndledsvidde med Velcro ® . Lynlås i

front med eksklusiv vedhæng. Bunden har løbegang med snøre.

• 100 % polyester

• 290 g (sort) / 340 g melange

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL

3000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

Grå melange

Sort

OVERTØJ 152 | 153


NO.

0870

COMBI STRETCH HERREJAKKE

Funktionel soft shell-jakke med hætte og smarte kontraster. Jakken er

lavet i kombineret materiale, hvor kroppen og ærmer er af en slidstærk

kvalitet med vind- og vandafvisende egenskaber. Siderne på kroppen

og underærmerne er af en strækbar kvalitet, som sikrer god pasform.

Indeni er den kombineret med glat for og børstet fleece. Halsen er høj,

og hætten har en elastikkant, som slutter til og skærmer for blæst og

træk. To sidelommer med lynlås. Lynlås i front med flot ID ® vedhæng.

Elastikkant ved håndled og bund. Inderlomme med lynlås. Flot IDENTITY

print indeni på ryggen.

• 100 % polyester

• 190 g

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

Hvid

Silver grey

Navy

Sort

NO.

0871

COMBI STRETCH DAMEJAKKE

Funktionel soft shell-jakke med hætte og smarte kontraster. Jakken er

lavet i kombineret materiale, hvor kroppen og ærmer er af en slidstærk

kvalitet med vind- og vandafvisende egenskaber. Siderne på kroppen

og underærmerne er af en strækbar kvalitet, som sikrer god pasform.

Indeni er den kombineret med glat for og børstet fleece. Halsen er høj,

og hætten har en elastikkant, som slutter til og skærmer for blæst og

træk. To sidelommer med lynlås. Lynlås i front med flot ID ® vedhæng.

Elastikkant ved håndled og bund. Inderlomme med lynlås. Flot IDENTITY

print indeni på ryggen.

• 100 % polyester

• 190 g

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL

4000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

Hvid

Silver grey

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

OVERTØJ 154 | 155


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018

0900


Tilbage til indeks

NO.

0900

VEST MED TERMO-FOR

Klassisk vest i slidstærkt materiale og varmt for. Eksklusive metallynlåse.

Vesten har to sidelommer og to inderlommer. Smart elastisk effekt ved

ærmegab sikrer god pasform.

• 65 % polyester / 35 % bomuld.

For/fyld: 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

WATER REPELLENT

WINDPROOF

Navy

Sort

NO.

0862

SOFT SHELL HERREVEST

Soft shell-letvægtsvest med høj funktionalitet. Trelags ID ® Tech soft

shell- kvalitet med membran, der er åndbar, vind- og vandafvisende.

Slidstærk overflade med en let mesh-inderside. Mange praktiske lommer.

• 100 % polyester

• 290 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

YKK MAIN ZIPPER

Sort

NO.

0863

SOFT SHELL DAMEVEST

Soft shell-letvægtsvest med høj funktionalitet. Trelags ID ® Tech soft

shell-kvalitet med membran, der er åndbar, vind- og vandafvisende.

Slidstærk overflade med en let mesh-inderside. Mange praktiske lommer.

Let figursyet.

• 100 % polyester

• 290 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

YKK MAIN ZIPPER

Sort

OVERTØJ 156 | 157


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0884

VATTERET HERREVEST

Vatteret vest med polyesterfor. To stiklommer og brystlomme med

lynlås. Justerbar i bund.

• 100 % polyester. For/fyld: 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Navy

Sort

NO.

0885

VATTERET DAMEVEST

Vatteret vest med hætte. To stiklommer og brystlomme med lynlås.

Justerbar i bund. Let figursyet.

• 100 % polyester. For/fyld: 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Navy

Sort

NO.

0882

VATTERET HERREJAKKE

Vatteret jakke. To stiklommer og brystlomme med lynlås samt

inderlomme. Justerbar i bund.

• 100 % polyester. Fyld/for: 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Navy

Sort

NO.

0883

VATTERET DAMEJAKKE

Vatteret jakke med hætte. To stiklommer og brystlomme med lynlås

samt inderlomme Justerbar i bund. Let figursyet.

• 100 % polyester. Fyld/for: 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Navy

Sort

OVERTØJ 158 | 159


NO.

0770

COMBI HERREJAKKE

Smart herrejakke i vand- og vindafvisende og åndbart materiale. Jakken

er lavet i kombineret materiale, hvor kroppen er af vatteret ripstop

metervare med PU coating, og ærmer/sider er af slidstærkt softshellmateriale.

God pasform og mange flotte detaljer. To sidelommer med

lynlås og en skjult brystlomme med lynlås. To inderlommer i mesh og en

inderlomme med lynlås.

• 100 % polyester. Fyld / for: 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Navy

Sort

NO.

0772

COMBI DAMEJAKKE

Smart damejakke i vand- og vindafvisende og åndbart materiale. Jakken

er lavet i kombineret materiale, hvor kroppen er af vatteret ripstop

metervare med PU coating, og ærmer/sider er af slidstærkt softshellmateriale.

God pasform og mange flotte detaljer. To sidelommer med

lynlås og en skjult brystlomme med lynlås. To inderlommer i mesh og en

inderlomme med lynlås.

• 100 % polyester. Fyld / for: 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

OVERTØJ 160 | 161


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0702

PILOT-JAKKE

Let jakke i sporty look med den velkendte Catalina silhuet, der sikrer

perfekt pasform og mange anvendelsesmuligheder. Blødt, strækbart

mesh for og rib i hals, ærmer og bund. Gennemgående lynlås, to

sidelommer og en lomme på venstre ærme og ligeledes inderlomme

med lynlås. En jakke med ikon-status.

• 100 % polyester

• 195 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Lys oliven Navy Sort

OVERTØJ 162 | 163


NO.

0844

CASUAL CATALINA HERREJAKKE

Smart Catalina herre-jakke i quiltet polyester. Blødt polyesterfyld giver

en varm og behagelig jakke. Rib i bund og på ærmer sikrer optimal

pasform. Metalfarvede tænder både på frontlynlås og de to lynlåse på

sidelommerne.

• 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Mørk orange

Lys navy

Sort

NO.

0845

CASUAL CATALINA DAMEJAKKE

Smart Catalina dame-jakke i quiltet polyester. Blødt polyesterfyld giver

en varm og behagelig jakke. Rib i bund og på ærmer sikrer optimal

pasform. Metalfarvede tænder både på frontlynlås og de to lynlåse på

sidelommerne.

• 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Mørk orange

Lys navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

OVERTØJ 164 | 165


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 0730

QUILTED HERREJAKKE

Stilren, klassisk quiltet jakke til allround brug. Flot krave der lukker pænt

til halsen med en trykknap. Lynlås i front og brystlomme. To praktiske

paspolerede sidelommer med lynlås. Trykknapper ved håndled.

• 100 % polyester

• 160 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Navy

Sort

NO. 0731

QUILTED DAMEJAKKE

Stilren, klassisk quiltet jakke til allround brug. Flot krave der lukker

Pænt til halsen. Lynlås i front. To praktiske paspolerede sidelommer

med lynlås. Trykknapper ved håndled.

• 100 % polyester

• 160 g

• S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Navy

Sort

OVERTØJ 166 | 167


NO.

0832

WORKER SOFT SHELL-JAKKE

Ekstra slidstærk tre-lags Worker softshell-jakke. ID Tech ® kvalitet med

membran, der er åndbar, vind- og vandafvisende. Slidstærk vævet

overflade og blød fleece inderside. Smarte refleksdetaljer. Kraftige Vislon ®

lynlåse i kontrast farve. Velcro ® lukning ved håndled.

• 100 % polyester

• 280 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Silver grey

Navy

Sort

NO.

0834

WORKER SOFT SHELL-VEST

Ekstra slidstærk tre-lags Worker softshell-vest. ID Tech ® kvalitet med

membran der er åndbar, vind- og vandafvisende. Slidstærk vævet

overflade med blød fleece inderside. Smarte refleks detaljer. Kraftige

Vislon ® lynlåse i kontrast farve.

• 100 % polyester

• 280 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Silver grey

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

OVERTØJ 168 | 169


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0878

SOFT SHELL HERREJAKKE | HÆTTE

Lækker jakke med hætte i eksklusiv tre-lags kvalitet med membran,

der sikrer høj funktionalitet og er vind- og vandafvisende. Hætten kan

reguleres med spænder og elastikker. Halsen sidder højt for at afdække

for blæst og træk. Den eksklusive polyesterkvalitet har et flot farvespil

i de melerede farver. Indersiden er blød fleece. Store kængurulommer

med lynlås og lædervedhæng med ID ® Identity indgraveret. Rib i bunden

og i ærmer sikrer god pasform.

• 100 % polyester

• 345 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

3000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT MEMBRANE 3-LAYERS

Grå melange

Navy melange

Sort

OVERTØJ 170 | 171


NO.

0872

SOFT SHELL HERREJAKKE | KONTRAST

Funktionel soft shell-jakke med kontrast på lynlås. ID ® Tech broderi

på venstre ærme. Trelagskvalitet. Yderst slidstærk og strækbar vævet

kvalitet. I midten en membran og inderst en blød mikrofleecekvalitet.

Velcro ® lukning ved håndled.

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Grå

Rød

Lime

Navy

Sort

NO.

0873

SOFT SHELL DAMEJAKKE| KONTRAST

Funktionel soft shell-jakke med kontrast på lynlås. ID ® Tech broderi

på venstre ærme. Trelagskvalitet. Yderst slidstærk og strækbar vævet

kvalitet. I midten en membran og inderst en blød mikrofleecekvalitet.

Velcro ® lukning ved håndled. Let figursyet.

• 100 % polyester

• 300 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

Grå

Rød

Lime

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

OVERTØJ 172 | 173


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0898

VINTER SOFT SHELL HERREJAKKE

Funktionel vinter soft shell-jakke med vandafvisende lynlås. Tre-lags ID

Tech ® kvalitet med et varmt og blødt for. Slidstærk og strækbar vævet

kvalitet yderst. Funktionel membran med vind- og vandafvisende

egenskaber. Aftagelig hætte.

• 100 % polyester

• 190 g

• Vatteret for: 135 g i krop og 110 g i ærmer

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

ZIPPER WATERPROOF

Grå

Orange

Lime

Blå

Navy

Sort

NO.

0899

VINTER SOFT SHELL DAMEJAKKE

Funktionel vinter soft shell-jakke med vandafvisende lynlås. Tre-lags

ID Tech ® kvalitet med et varmt og blødt for. Slidstærk og strækbar

vævet kvalitet yderst. Funktionel membran med vind- og vandafvisende

egenskaber. Aftagelig hætte. Let figursyet.

• 100 % Polyester

• 190 g

• Vatteret for: 135 g i krop og 110 g i ærmer

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

4000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

MEMBRANE 3-LAYERS

ZIPPER WATERPROOF

Grå

Orange

Lime

Blå

Navy

Sort

OVERTØJ 174 | 175


NO.

0896

PADDED STRETCH JACKET

Lækker vatteret stretch jakke med lette, smalle diagonale kanaler

og sidestykker i strækbar kvalitet, der giver øget komfort og et sporty

look. Sidelommer med lynlås. Jakken er også velegnet til påtryk og

logobroderi via let lynlås-adgang i rygforet. Lækkert produkt med høj

funktionel komfort.

• Yderstof/for: 100 % nylon.

Padding: 100 % polyester

• 185 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Navy

Sort

NO.

0897

PADDED STRETCH JACKET | DAME

Lækker vatteret stretch jakke med lette, smalle diagonale kanaler

og sidestykker i strækbar kvalitet, der giver øget komfort og et sporty

look. Sidelommer med lynlås. Jakken er også velegnet til påtryk og

logobroderi via let lynlås-adgang i rygforet. Lækkert produkt med høj

funktionel komfort.

• Yderstof/for: 100 % nylon.

Padding: 100 % polyester

• 185 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

OVERTØJ 176 | 177


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0892

STRETCH HERRE BODYWARMER

Lækker vatteret stretch bodywarmer med lette, smalle diagonale kanaler

og sidestykker i strækbar kvalitet, der giver øget komfort og et sporty

look. Sidelommer med lynlås. Stretch bodywarmeren er også velegnet til

påtryk og logobroderi via let lynlås-adgang i rygforet. Lækkert produkt

med høj funktionel komfort.

• Yderstof/for: 100 % nylon.

Padding: 100 % polyester

• 185 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Orange

Blå

Navy

Sort

NO.

0893

STRETCH DAME BODYWARMER

Lækker vatteret stretch bodywarmer med lette, smalle diagonale kanaler

og sidestykker i strækbar kvalitet, der giver øget komfort og et sporty

look. Sidelommer med lynlås. Stretch bodywarmeren er også velegnet til

påtryk og logobroderi via let lynlås-adgang i rygforet. Lækkert produkt

med høj funktionel komfort.

• Yderstof/for: 100 % nylon.

Padding: 100 % polyester

• 185 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Orange

Blå

Navy

Sort

OVERTØJ 178 | 179


NO.

0750

PARKA JAKKE

Smart Parka vinterjakke i slidstærkt materiale med aftagelig hætte.

Vatteret quiltet for holder på varmen. Jakken har to store forlommer og

en ekstra stor lomme bagpå med trykknaplukning. To brystlommer med

vandafvisende lynlås og to gode stiklommer i siden. Rib indvendig ved

håndled holder på varmen og sikrer god komfort. To store inderlommer i

mesh og en inderlomme med lynlås.

• 65 % polyester / 35 % bomuld

• Fyld / for: 100 % polyester

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

WINDPROOF

WATER REPELLENT

Navy

Sort

NO.

0768

3-I-1 FUNKTIONS HERREJAKKE

Kraftig og funktionel helårsjakke i ID Tech ® kvalitet. Med aftagelig

inderjakke og hætte. Yderjakken er åndbar, vind- og vandtæt. Stonorreflekser

og tapede sømme. Inderjakke i blød og varm mikrofleece.

• 100 % kraftig nylon taslan med åndbar

PU-coating

• Inderjakke: 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

6000 BREATHABLE

10000 WATERPROOF

WINDPROOF

TAPED SEAMS

YKK MAIN ZIPPER

Rød

Sort

NO.

0769

3-I-1 FUNKTIONS DAMEJAKKE

Kraftig og funktionel helårsjakke i ID Tech ® kvalitet. Med aftagelig

inderjakke og hætte. Yderjakken er åndbar, vind- og vandtæt. Stonorreflekser

og tapede sømme. Inderjakke i blød og varm mikrofleece.

Let figursyet.

• 100 % kraftig nylon taslan med åndbar

PU-coating

• Inderjakke: 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

6000 BREATHABLE

10000 WATERPROOF

WINDPROOF

TAPED SEAMS

YKK MAIN ZIPPER

Rød

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

0750

OVERTØJ 180 | 181


CHOOSE

your

ZIP’N’MIX

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


ZIP

Tilbage til indeks

’N’

OVERTØJ 182 | 183


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0773

ZIP’N’MIX HERRE SKALJAKKE

Eksklusiv funktionel jakke i ID ® Tech kvalitet med hætte og let, blødt polyester-for.

Jakken er også velegnet til påtryk og logo-broderi via let lynlås-adgang i rygforet.

Slidstærk YKK frontlynlås. Refleksbånd foran, bagpå og på ærmerne, der sikrer

høj synlighed. Justerbar håndledsvidde med Velcro ® . Gode høje sidelommer

samt udvendig brystlomme og to indvendige lommer. Ekstra længde bagtil og

justerbar elastiksnøre nederst på jakken, der hindrer træk. Tapede sømme. Denne

multifunktionelle jakke er en praktisk, anvendelig skaljakke, som også kan kombineres

med Zip‘n‘Mix active fleece (0806) eller Zip‘n‘Mix melange fleece (0847).

• 100 % polyester

• 140 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

ZIP

’N’

MIX

5000 BREATHABLE 10.000 WATERPROOF YKK MAIN ZIPPER TAPED SEAMS

Navy

Sort

NO.

0774

ZIP’N’MIX DAME SKALJAKKE

Eksklusiv funktionel jakke i ID ® Tech kvalitet med hætte og let, blødt polyester-for.

Jakken er også velegnet til påtryk og logo-broderi via let lynlås-adgang i rygforet.

Slidstærk YKK frontlynlås. Refleksbånd foran, bagpå og på ærmerne, der sikrer

høj synlighed. Justerbar håndledsvidde med Velcro ® . Gode høje sidelommer

samt udvendig brystlomme og to invendige lommer. Ekstra længde bagtil og

justerbar elastiksnøre nederst på jakken, der hindrer træk. Tapede sømme. Denne

multifunktionelle jakke er en praktrisk anvendelig skaljakke, som også kan kombineres

med Zip‘n‘Mix active fleece (0807) eller Zip‘n‘Mix melange fleece (0848).

• 100 % polyester

• 140 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

ZIP

’N’

MIX

5000 BREATHABLE

10.000 WATERPROOF

YKK MAIN ZIPPER

TAPED SEAMS

Navy

Sort

NO. 0775

ZIP’N’MIX BUKS

Eksklusiv funktionel overtræksbuks i ID ® Tech kvalitet med let, blødt polyester-for.

Slidstærk YKK lynlås langs sidesømmen, der kan lynes op nede fra foden, og åbnes

ved taljen. Refleksbånd foran og bagpå benene, der sikrer høj synlighed. Justerbar

fodvidde med Velcro ® . En stiklomme i højre side. Tapede sømme.

• 100 % polyester

• 140 g

• XS - S – M – L – XL – 2XL – 3XL

ZIP

’N’

MIX

5000 BREATHABLE 10.000 WATERPROOF YKK MAIN ZIPPER TAPED SEAMS

Navy

Sort

OVERTØJ 184 | 185


NO.

0970

SERVICEBUKS

Servicebuks i kraftig, men blød kanvaskvalitet. Teflon ® behandlet for

smudsafvisende effekt. Fleksibel linning for komfort. YKK-lynlås.

• 65 % polyester / 35 % bomuld

• 300 g

• 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58

YKK MAIN ZIPPER

Sort

NO.

0955

ZIP-OFF BUKS

Zip-off buks. Kan ændres til shorts. To skrålommer og to baglommer.

Lomme på ben.

• 65 % polyester / 35 % bomuld

• 165 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

YKK MAIN ZIPPER

Sort

NO.

0956

ZIP-OFF BUKS | DAME

Zip-off buks i damemodel. Kan ændres til piratbuks. To skrålommer og to

baglommer. Lomme på ben.

• 65 % polyester / 35 % bomuld

• 165 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

YKK MAIN ZIPPER

Sort

NO.

0740

REGNSÆT

Regnsæt med tapede sømme. Jakke med refleks-piping for og bag,

skjult hætte i kraven og blødt mesh-for indvendig. Buks uden for og med

Velcro ® lukning ved fod.

• 100 % nylon med PU-coating

• 95 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

WINDPROOF

7000 WATERPROOF

TAPED SEAMS

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

0970

OVERTØJ 186 | 187


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

GEYSER

Indenfor løb har vi specialiseret os

med markedets mest eksklusive

løbetøj i form af mærket GEYSER.

Mærket er udviklet til den kræsne

løber, der ikke vil nøjes med det

næstbedste, uanset om det handler

om udstyr eller udfordringer.

SPORT 188 | 189


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

G31020

GEYSER LONG TIGHTS

Unisex tights i elastisk svedtransporterende mikrofibermateriale. Smart

flatlock-stikning i siderne med refleksdetalje for optimal synlighed.

Lille lynlåslomme til nøgle eller lignende. Lynlås åbning i benene.

Tætsiddende pasform i meget strækbart materiale. Let børstet

inderside gør disse tights bløde og behagelige at have på.

• 68 % nylon / 32 % elastan

• 240 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

ACTIVE

YKK MAIN ZIPPER

Sort

NO.

G31022

GEYSER KNEE TIGHTS

Unisex tights i elastisk svedtransporterende mikrofibermateriale. Smart

flatlock-stikning i siderne med refleksdetalje for optimal synlighed.

Lille lynlåslomme til nøgle eller lignende. Tætsiddende pasform i meget

strækbart strækbart materiale. Let børstet inderside gør disse tights

bløde og behagelige at have på.

• 68 % nylon / 32 % elastan

• 240 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

ACTIVE

Sort

NO.

G31024

GEYSER SHORT TIGHTS

Unisex tights i elastisk svedtransporterende mikrofibermateriale. Smart

flatlock-stikning i siderne med refleksdetalje for optimal synlighed.

Lille lynlåslomme til nøgle eller lignende. Tætsiddende pasform i meget

strækbart materiale. Let børstet inderside gør disse tights bløde og

behagelige at have på.

• 68 % nylon / 32 % elastan

• 240 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

ACTIVE

Sort

SPORT 190 | 191


NO.

G21022

MAN ACTIVE SHORTS

Ultralette løbeshorts med sideslids, mesh indertrusse og lynlåslomme

bagpå.

ACTIVE

• 100 % polyester

• 75 g

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

Sort

NO.

G21029

MAN ACTIVE WIND PANTS

Ultralet, vindtæt og vandafvisende buks med to lynlåslommer og refleks

på benene.

ACTIVE

• 100 % polyester

• 75 g

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

Sort

NO.

G31002

ACTIVE RUNNING SOCKS

Anatomisk korrekt løbestrømpe. Højre/venstre-strikket.

• 75 % polypropylen / 20 % polyamid / 5 % elastan

• 35/38 - 39/42 - 43/46

• GEYSER

ACTIVE

Hvid

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SPORT 192 | 193


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

G21066

MAN URBAN S/S T-SHIRT

Kortærmet T-shirt i tyndt hurtigttørrende og svedtransporterende

mikrofibermateriale. Smarte detaljer ved halsudskæring og kontrast

flatlock- stikninger. På rygstykket sikrer et smart mesh-panel en bedre

ventilation. T-shirten er figursyet. Velegnet til både inden- og udendørs

aktiviteter.

• 100 % polyester

• 110 g / 130 g på melange farver

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

ACTIVE

Grå melange

Orange

Navy

Sort

NO.

G11066

WOMAN URBAN S/S T-SHIRT

Kortærmet T-shirt i tyndt hurtigttørrende og svedtransporterende

mikrofibermateriale. Smarte detaljer ved halsudskæring og kontrast

flatlock- stikninger. På rygstykket sikrer et smart mesh-panel en bedre

ventilation. T-shirten er figursyet. Velegnet til både inden- og udendørs

aktiviteter.

• 100 % polyester

• 110 g / 130 g på melange farver

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

ACTIVE

Grå melange

Orange

Navy

Sort

SPORT 194 | 195


NO.

G21002

MAN ACTIVE S/S T-SHIRT

Kortærmet T-shirt i tyndt svedtransporterende mikrofibermateriale,

der holder kroppen tør. T-shirten er figursyet og sidder derfor tæt til

kroppen. T-shirtens udformning gør den velegnet til både indendørs og

udendørs fitness, løb eller lignende.

• 100 % polyester

• 110 g / 130 g på melange farver

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

ACTIVE

Hvid

Rød

Orange

Aqua

Kongeblå

Grøn

Navy

Grå

Grå melange

Petrol melange

Sort

NO.

G11002

WOMAN ACTIVE S/S T-SHIRT

Kortærmet T-shirt i tyndt svedtransporterende mikrofibermateriale,

der holder kroppen tør. T-shirten er figursyet og sidder derfor tæt til

kroppen. T-shirtens udformning gør den anvendelig til både indendørs

og udendørs fitness, løb eller lignende.

• 100 % polyester

• 110 g / 130 g på melange farver

• XS - S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

ACTIVE

Hvid

Rød

Orange

Aqua

Kongeblå

Grøn

Pink

Navy

Grå

Grå melange

Petrol melange

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SPORT 196 | 197


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

G21068

MAN URBAN L/S T-SHIRT

Langærmet T-shirt i tyndt hurtigttørrende og svedtransporterende

mikrofibermateriale. Smarte detaljer ved halsudskæring og kontrast

flatlock- stikninger. På rygstykket sikrer et smart mesh-panel en bedre

ventilation. T-shirten er figursyet. Velegnet til både inden- og udendørs

aktiviteter.

• 100 % polyester

• 110 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

ACTIVE

Navy

Sort

NO.

G11068

WOMAN URBAN L/S T-SHIRT

Langærmet T-shirt i tyndt hurtigttørrende og svedtransporterende

mikrofibermateriale. Smarte detaljer ved halsudskæring og kontrast

flatlock- stikninger. På rygstykket sikrer et smart mesh-panel en bedre

ventilation. T-shirten er figursyet. Velegnet til både inden- og udendørs

aktiviteter.

• 100 % polyester

• 110 g

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

ACTIVE

Navy

Sort

SPORT 198 | 199


NO.

G21064

MAN URBAN HOODIE

Langærmet hættetrøje i svedtransporterende interlock-kvalitet. Blød,

børstet inderside i let og behagelig kvalitet. Smart snørelukning i hætten.

Stor kængurulomme foran. Trøjen er ideel til både sport og fritid.

• 100 % polyester

• 230 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

ACTIVE

Grå melange

Navy

Sort

NO.

G11064

WOMAN URBAN HOODIE

Langærmet hættetrøje i svedtransporterende interlock-kvalitet. Blød,

børstet inderside i let og behagelig kvalitet. Smart snørelukning i hætten.

Stor kængurulomme foran. Trøjen er ideel til både sport og fritid.

• 100 % polyester

• 230 g

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

ACTIVE

Grå melange

Navy

Sort

NO.

G21050

MAN WARM TRAINER

Langærmet og højhalset trøje i svedtransporterende Single Jersey

kvalitet. Perfekt til løbeturen på de kolde dage. Trøjen er figursyet og

sidder derfor tæt på kroppen for at få bedre bevægelsesfrihed. Trøjen

har kort lynlås i halsen og hul til tommelfinger i ærmerne.

• 90 % polyester / 10 % spandex

• 200 g

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

ACTIVE

Aqua Grå melange Sort

NO.

G11050

WOMAN WARM TRAINER

Langærmet og højhalset trøje i svedtransporterende Single Jersey

kvalitet. Perfekt til løbeturen på de kolde dage. Trøjen er figursyet og

sidder derfor tæt på kroppen for at få bedre bevægelsesfrihed. Trøjen

har kort lynlås i halsen og hul til tommelfinger i ærmerne.

• 90 % polyester / 10 % spandex

• 200 g

• XS - S - M - L - XL

• GEYSER

ACTIVE

Aqua Grå melange Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SPORT 200 | 201


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

G21052

MAN SOFT SHELL RUNNING VEST

Smart softshell løbevest i tre-lags metervare kombineret med elastisk

jersey kontrast. Mange smarte detaljer som f.eks. reflekspiping og

reflekslogo. Vesten har en brystlomme og en skjult lomme bagpå.

• 100 % polyester. Kontrast: 95% polyester /

5 % spandex

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

5000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

ACTIVE

Sort

NO.

G11052

WOMAN SOFT SHELL RUNNING VEST

Smart softshell løbevest i tre-lags metervare kombineret med elastisk

jersey kontrast. Mange smarte detaljer som f.eks. reflekspiping og

reflekslogo. Vesten har en brystlomme og en skjult lomme bagpå.

Let figursyet.

• 100 % polyester. Kontrast: 95% polyester /

5 % spandex

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

5000 BREATHABLE

WINDPROOF

WATER REPELLENT

ACTIVE

Sort

SPORT 202 | 203


NO.

G11044

WOMAN ACTIVE RUNNING JACKET

Ultralet, vindtæt og vandafvisende løbejakke i tyndt tætvævet

mikrofibermateriale. Jakken har elastiske paneler i siderne og særligt

konstruerede albuer for en bedre komfort. Der er reflekser på både front

og ryg for sikkerhed i mørke samt en lille lomme foran til nøgle, penge eller

lignende.

• 100 % polyester

• XS - S - M - L - XL

• GEYSER

ACTIVE

Sort

NO.

G21041

MAN ACTIVE RUNNING JACKET

Ultralet, vindtæt og vandafvisende løbejakke i tyndt tætvævet mikrofibermateriale.

Jakken har elastiske paneler i siderne og særligt konstruerede

albuer for en bedre komfort. Der er reflekser på både front og ryg for

sikkerhed i mørke samt en lille lomme foran til nøgle, penge eller lignende.

• 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

ACTIVE

Sort

NO.

G21042

MAN ACTIVE RUNNING VEST

Ultralet, vindtæt og vandafvisende løbevest i tyndt tætvævet mikrofibermateriale.

Vesten har elastiske paneler i siderne. Der er reflekser på både

front og ryg for sikkerhed i mørke samt en lille lomme foran til nøgle,

penge eller lignende.

• 100 % polyester

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

ACTIVE

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SPORT 204 | 205


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

G21054

MAN COOL DOWN JACKET

Eksklusiv letforet jakke i behagelig nylonkvalitet med kontrast i

elastisk og flexibel metervare. Jakken har mange smarte detaljer og to

sidelommer med kontrast piping.

• 100 % nylon. Kontrast: 95 % polyester /

5 % spandex

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

ACTIVE

Orange

Aqua

Sort

NO.

G11054

WOMAN COOL DOWN JACKET

Eksklusiv letforet jakke i behagelig nylonkvalitet med kontrast i

elastisk og flexibel metervare. Jakken har mange smarte detaljer og to

sidelommer med kontrast piping. Let figursyet.

• 100 % nylon. Kontrast: 95 % polyester /

5 % spandex

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

ACTIVE

Orange

Aqua

Sort

SPORT 206 | 207


NO.

G21060

MAN WINDSHELL JACKET

Smart letvægts overtræksjakke i transparent ripstop kvalitet. Åndbar,

vindtæt og vandafvisende. Gennemgående frontlynlås i kontrastfarve.

Lille lynlåslomme i siden. Smart elastik-kantbånd i ærmerne. Jakken kan

foldes sammen, så den fylder minimalt. Meget velegnet til cykelturen

eller før og efter løbeturen.

• 100 % polyester

• 40 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GEYSER

ACTIVE 5000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT YKK MAIN ZIPPER

Hvid

NO.

G11060

WOMAN WINDSHELL JACKET

Smart letvægts overtræksjakke i transparent ripstop kvalitet. Åndbar,

vindtæt og vandafvisende. Gennemgående frontlynlås i kontrastfarve.

Lille lynlåslomme i siden. Smart elastik-kantbånd i ærmerne. Jakken kan

foldes sammen, så den fylder minimalt. Meget velegnet til cykelturen

eller før og efter løbeturen.

• 100 % polyester

• 40 g

• S - M - L - XL - 2XL

• GEYSER

ACTIVE 5000 BREATHABLE WINDPROOF WATER REPELLENT YKK MAIN ZIPPER

Hvid

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SPORT 208 | 209


MOVEMEN

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

T

looks

SPORT ACTIVE

ID ® Sport Active er funktionelt

løbe- og træningstøj til al slags

vejr. Det er gennemtænkt

tekstil med optimal komfort

og suveræn bevægelses frihed.

SPORT 210 | 211


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

2030

YES ACTIVE HERRE T-SHIRT

Funktionel T-shirt med V-hals. Svedtransporterende, åndbar og

hurtigttørrende kvalitet. Høj funktionalitet til en skarp pris.

• 100 % polyester

• 130 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• YES

QUICK DRY

Hvid

Orange

Lime

Cyan

Sort

Grå melange

NO.

2032

YES ACTIVE DAME T-SHIRT

Funktionel T-shirt med V-hals. Svedtransporterende, åndbar og

hurtigttørrende kvalitet. Høj funktionalitet til en skarp pris. Let figursyet.

• 100 % polyester

• 130 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• YES

QUICK DRY

Hvid

Orange

Lime

Cyan

Sort

Grå melange

NO.

42030

YES ACTIVE T-SHIRT

Funktionel T-shirt med V-hals til børn. Svedtransporterende, åndbar og

hurtigttørrende kvalitet. Høj funktionalitet til en skarp pris.

• 100 % polyester

• 130 g

• 4/6 - 8/10 - 12/14

• YES

QUICK DRY

Hvid

Orange

Lime

Cyan

Sort

Grå melange

SPORT 212 | 213


NO.

0570

GAME ACTIVE HERRE T-SHIRT

Funktionel T-shirt i ID Tech ® kvalitet. Permanent svedtransporterende,

åndbar og hurtigttørrende. Tætsiddende model.

QUICK DRY +

• 100 % polyester

• 130 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL

• 4XL + 5XL kun i sort

• GAME Active

Hvid

Grå Rød Lime Cyan Azur

Sort

NO.

0571

GAME ACTIVE DAME T-SHIRT

Funktionel T-shirt i ID Tech ® kvalitet. Permanent svedtransporterende,

åndbar og hurtigttørrende. Let figursyet.

• 100 % polyester

• 130 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME Active

QUICK DRY +

Hvid

Grå Rød Lime Cyan Azur

Sort

NO.

0580

GAME ACTIVE HERRE T-SHIRT | FLATLOCK

Funktionel T-shirt med smarte flatlock-stikninger i kontrastfarve. ID

Tech ® interlock-kvalitet. Permanent svedtransporterende, åndbar og

hurtigttørrende. Tætsiddende model.

• 100 % polyester

• 130 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME Active

QUICK DRY +

Hvid

Fluorescerende gul Lime

Lilla Cyan

Sort

NO.

0581

GAME ACTIVE DAME T-SHIRT | FLATLOCK

Funktionel T-shirt med smarte flatlock-stikninger i kontrastfarve. ID

Tech ® interlock-kvalitet. Permanent svedtransporterende, åndbar og

hurtigttørrende. Let figursyet.

• 100 % polyester

• 130 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME Active

QUICK DRY +

Hvid

Fluorescerende gul Lime

Pink

Lilla Cyan

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SPORT 214 | 215


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0585

GAME ACTIVE DAME T-SHIRT | MESH

Funktionel T-shirt i ID Tech ® kvalitet. Smarte kontrastdetaljer i

siderne og ekstra åndbar kvalitet i sider og på ryg. Permanent

svedtransporterende, åndbar og hurtigttørrende. Let figursyet.

• 100 % polyester

• Single Jersey: 120 g / Mesh: 150 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME Active

QUICK DRY +

Rød

Orange Lime Azur Sort

NO.

0584

GAME ACTIVE HERRE T-SHIRT | MESH

Funktionel T-shirt i ID Tech ® kvalitet. Smarte kontrastdetaljer i

siderne og ekstra åndbar kvalitet i sider og på ryg. Permanent

svedtransporterende, åndbar og hurtigttørrende. Tætsiddende model.

• 100 % polyester

• Single Jersey: 120 g / Mesh 150 g

• S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME Active

QUICK DRY +

Rød

Orange Lime Azur Sort

SPORT 216 | 217


NO.

1600

TEAM SPORT T-SHIRT

T-shirt til sport og fritid. Smart model med raglan ærme. Hvid

kontrast på V-hals og piping. ID Tech ® interlock kvalitet. Permanent

svedtransporterende, åndbar og hurtigttørrende.

• 100 % polyester

• 150 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME Active

QUICK DRY +

Rød

Turkis

Sort

NO.

1604

TEAM SPORT SHORTS

Shorts til sport og fritid. Model med net indertrusse og to sidelommer.

Hvid kontrast piping. ID Tech ® interlock kvalitet. Permanent

svedtransporterende, åndbar og hurtigttørrende.

• 100 % polyester

• 150 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

• GAME Active

QUICK DRY +

Sort

NO.

0404

SPORT- OG KLUBSHORTS

Åndbare sports- og klubshorts med mesh-indertrusse. Elastik samt

snøre i linning. To stiklommer. Smart reflekspiping bagpå.

• 100 % polyester. Indertrusse: 100 % polyester

• 150 g

• XS - S - M - L - XL - 2XL

• GAME Active

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

SPORT 218 | 219


CREATE

your

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

TASKER

Vi sørger for at fuldende looket,

uanset om det handler om dokumenttasker,

trolleys eller computertasker

til de travle forretningsfolk

eller om at have praktiske sportstasker

eller poser til idrætsfolket.

Vores taskesortiment har fokus på

praktiske detaljer, og du kan vælge

mellem flere forskellige flotte farvekombinationer.

TASKER 220 | 221


NO.

1800

SPORTSTASKE

Stort hovedrum. Aftagelig skulderrem med metalspænde. To store

sidelommer, heraf en med skopose. Stor lynlåslomme på front.

Inkl. bundplade. SBS-lynlåse.

• 600D x 600D polyester

• Bund: 1680D polyester

• One size

• 60 x 26 x 28 cm / 40 L

Rød

Lime

Kongeblå

Sort

NO.

1801

LILLE SPORTSTASKE

Stort hovedrum. Aftagelig skulderrem med metal spænde.

To sidelommer, heraf en med skopose. Lynlåslomme på front.

Inkl. bundplade. SBS-lynlåse.

• 600D x 600D polyester

• Bund : 1680D polyester

• One size

• 48 x 20 x 24 cm / 20 L

Sort

NO.

1825

RIPSTOP GYM DUFFLE

Sportstaske i et smart og slidstærkt ripstop materiale. Stort hovedrum

og aftagelig skulderrem. Store nylonlynlåse på toppen og på sidelommen

af tasken. Smart gummi lynlåshænger på sidelommen. Praktiske

stropper i de øvrige lynlåse. Taskehåndtaget er lavet af et tyndt gummi

materiale med trykknapper.

• 100 % polyester

• 51 x 31 x 27 cm / 40 L

• 420 g

Grå Rød Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

1805

1825

TASKER 222 | 223


NO.

1805

RIPSTOP BACKPACK

Rygsæk i et smart og slidstærkt ripstop materiale. Stort hovedrum med

ekstra lomme til f.eks. ipad. Tasken har desuden to store frontrum med

skjulte lynlåse samt et mindre frontrum med synlig lynlås og en smart

gummi lynlåshænger. Praktiske stropper i de øvrige lynlåse.

• 100 % polyester

• 40 x 28 x 12 cm

• 420 g

Grå Rød Sort

NO.

1864

EXECUTIVE LAPTOP-RYGSÆK

Flot rygsæk i eksklusiv kvalitet med mange detaljer. Ekstra polstret

rygstykke for bedre komfort. Polstret rum til laptop. Rum med to lommer

til dokumenter. Organiseringsrum til telefon, nøgler, kuglepen m.m.

SBS-lynlåse.

• 1000D polyester

• 45 x 35 x 16 cm

• 15°

Grå

Kongeblå

Sort

NO.

1810

RYGSÆK | BACKPACK

Stort hovedrum med ekstra lomme. Frontrum med mange praktiske

lommer. To sidelommer, heraf en med lynlås. Smart lomme i toppen.

Kraftigt polstret rygstykke og skulderrem. Behageligt håndtag i

gummimateriale. SBS-lynlåse.

• 600D x 600D polyester

• Bund: 1680D polyester

• One size

• 48 x 29 x 14 cm

Lys grå

Rød

Lime

Kongeblå

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

1864

TASKER 224 | 225


1868

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

1868

EXECUTIVE WEEKENDTASKE

Smart taske med stort rum og seks mindre lommer. Tasken kan

bruges til mange formål, og med det store rum er den ideel til

weekend. Tasken har forlomme og er inkl. bærehank og skulderrem.

SBS-lynlås i toppen.

• 1000D polyester

• One size

• 48 x 35 x 19 cm / 30 L

Grå Rød Sort

NO.

1802

STOR SPORTSTASKE | TROLLEY

Stort hovedrum. Trolleyhjul og metalhåndtag i høj kvalitet. To

sidelommer og en frontlomme. Inkl. bundplade. SBS-lynlås.

• 600D x 600D polyester

• Bund: 1680D polyester

• One size

• 70 x 35 x 31 cm / 70 L

NO.

1869

EXECUTIVE REJSETASKE

Sort

Smart rejsetaske i eksklusiv kvalitet. Tasken har en lomme foran

med lynlås. Tasken er inkl. bærehank og aftagelig skulderrem.

Stor lomme indvendig med lynlås. SBS-lynlås.

• 1000D polyester

• One size

• 51 x 25 x 36 cm / 42 L

Sort

TASKER 226 | 227


NO.

1815

LAPTOP | DOKUMENTTASKE

Stort hovedrum med foret lomme til laptop (maks. 15“) og ekstra lomme.

Front med lynlåslomme. Indvendig mange detaljer, praktiske lommer.

Velcro ® lukning. Aftagelig skulderrem med metalspænde. Polstret håndtag

sikrer behageligt greb. SBS-lynlåse.

• 600D x 600D polyester

• Bund: 1680D polyester

• 32 x 40 x 14 cm

Sort

NO.

1866

EXECUTIVE LAPTOP | DOK. TASKE

Smart skuldertaske med separat rum til laptop. Polstret skulderrem.

Praktiske lynlåslommer og organiseringsrum. SBS-lynlåse.

• 1000D polyester

• 39 x 31 x 10 cm

• Reflex piping

Sort

NO.

1845

REVISORTASKE

Klassisk revisortaske med forstærkninger ved håndtag.

Lomme med velcro lukning foran.

• 600Dx600D polyester

• 42 x 38 x 16 cm / lomme: 19 x 36 cm

• One size

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

1866

TASKER 228 | 229


1840

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 1850

GYM BAG | RYGSÆK

Let og god kvalitet med ekstra syninger. Ekstra forstærkninger i hjørner.

Kraftig bomuldssnøre.

• 210D polyester

• One size

• 44 x 33 cm

Fluorescerende gul

Lime

Kongeblå

Sort

NO.

1840

INDKØBS- OG STRANDTASKE

Smart taske til utallige formål. Stor bundfals giver meget rummelig

taske. Tasken har lynlås i toppen. Indvendig lynlåslomme. Ekstra lange

håndtag, så den også kan bruges som skuldertaske. SBS-lynlåse.

• 600D x 600D polyester

• Bund: 1680D polyester

• One size

• 36 x 38 cm / bund: 38 x 17 cm

Lys grå

Lime

Kongeblå

Sort

NO.

1510

BOMULDSPOSE

Bomuldsindkøbspose. Ekstra lange håndtag, så den også kan

bruges som skuldertaske. Forstærkninger ved håndtag.

• 100 % bomuld

• 300 g

• One size

• 42 x 38 x 12 cm

Off White

Sort

NO.

1880

INDKØBSKURV

Sammenklappelig indkøbskurv med aluminiumsramme. Flot design og

nem at folde sammen. Indvendig lynlås lomme og plastikkrog til nøgler

m.m. SBS-lynlås.

• 600D x 600D polyester

• One size

• 46 x 28 cm / højde: 24 cm

Rød

Sort

TASKER 230 | 231


your

LOOK

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

ACCESSORIES

Vores brede sortiment af accessories

omfatter alt fra huer og handsker til

plaider og forklæder. Vi har talrige

idéer til firma- og medarbejdergaver,

og alle har mulighed for tryk, print og

applikationer. Til caféen eller restauranten

findes også et udvalg af forklæder,

der skaber en stilfuld løsning

til for eksempel tjenere, bartendere

eller baristaer.

ACCESSORIES 232 | 233


NO.

0066

ULD-LOOK CAP | FLAD SKYGGE

Moderne cap i uldkvalitet med flad skygge. Lukket bagtil. Vælg imellem

to størrelser.

• 85 % polyester / 15 % uld

• Junior (57 cm) / Senior (59 cm)

Grå melange Navy Sort

NO.

0068

STRETCH CAP

Smart baseball cap i elastisk materiale med god pasform. Lukket bagtil.

• 97 % bomuld / 3 % elastan

• 58 cm

• One size

Rød Navy Sort

NO.

0052

GOLF CAP

Cap i bomuldstwill med justerbar Velcro ® lukning. Ingen syning på

fronten.

• 100 % bomuldstwill

• One size

Hvid

Sand Rød Orange

Lime

Turkis

Kongeblå

Navy

Sort

NO.

0054

TWILL CAP

Cap i børstet bomuldstwill. Justerbar Velcro ® lukning. Ingen syning på

fronten.

• 100 % bomuldstwill

• One size

Hvid

Sand Mørk grå Rød

Azur

Navy

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

0066

ACCESSORIES 234 | 235


NO.

0036

STRETCH HUE

Varm og tætsiddende hue i elastisk materiale. Kontrast flatlockstikninger.

Designet til brug under hætte eller hjelm.

• 57 % bomuld / 38 % polyester / 5 % elastan

• 230 g

• One size

Sort

NO.

0038

STRETCH HALSEDISSE

Varm og elastisk halsedisse i behageligt blødt materiale.

• 57 % bomuld / 38 % polyester / 5 % elastan

• 230 g

• One size

Sort

NO.

0042

STRIKHUE

Enkel og klassisk strikhue.

• 100 % akryl

• One size

Grå

Fluorescerende

orange

Fluorescerende

gul

Blå

Sort

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0044

STRIKHUE

Strikhue med fleecepandebånd indvendig. Med Thinsulate for.

• 50 % uld / 50 % akryl

• One size

Off White Grå Rød Sort

NO.

0046

STRIKHUE STRIBET

Stribet strikhue.

• 50 % uld / 50 % akryl

• One size

Rød/Navy Sort/Blå Sort/Grå

NO.

0048

STRIKHUE - DAME

Smart ensfarvet strikhue.

• 50 % uld / 50 % akryl

• One size

Grå

Rød

Blå

Sort

ACCESSORIES 236 | 237


0021

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0020

GEDESKINDS HANDSKE

Klassisk herremodel med blødt for.

• Gedeskind. For: 100 % polyester

• S/M - L/XL

Sort

NO.

0021

HJORTESKINDS HANDSKE

Klassisk herremodel med blødt for og regulerbar rem over håndled.

• Hjorteskind. For: 100 % polyester

• S/M - L/XL

Sort

NO.

0025

GEDESKINDS HANDSKE

Klassisk damemodel med strikket for.

• Gedeskind. For: 100 % polyester

• S/M - L/XL

Sort

ACCESSORIES 238 | 239


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0010

HÅNDKLÆDE 50 X 100

Håndklæde i blød luksusfrotté kvalitet.

• 100 % bomuld

• 450 g

• One size

• 50 x 100 cm

Hvid

Grå

Navy

Sort

NO.

0011

BADEHÅNDKLÆDE 70 X 140

Badehåndklæde i blød luksus frottékvalitet.

• 100 % bomuld

• 450 g

• One size

• 70 x 140 cm

Hvid

Grå

Lime

Turkis

Azur

Navy

Sort

NO.

0078

FLEECEPONCHO

Fleece poncho i antipilling kvalitet med kontrasttråd på kanterne.

• 100 % polyester

• 280 g

• One size

• 150 x 120 cm

Rød

Sort

ACCESSORIES 240 | 241


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018

0077


Tilbage til indeks

NO.

0075

FLEECETÆPPE | PUDE

Fleecetæppe i antipillingkvalitet i smart pose, der kan anvendes som

pude. Den ene side af posen er vandafvisende.

• 100 % polyester

• 260 g

• One size

• 140 x 160 cm

Sort

NO.

0077

BONDED FLEECEPLAID | TO-FARVET

To-farvet luksus fleeceplaid i meget kraftig og varm dobbelt antipilling

kvalitet.

• 100 % polyester

• 380 g

• One size

• 140 x 160 cm

Sort/Grå

Sort/Rød

NO.

0076

FLEECEPLAID

Fleeceplaid i antipillingkvalitet.

• 100 % polyester

• 200 g

• One size

• 140 x 160 cm

Grå Rød Lime

Azur

Sort

ACCESSORIES 242 | 243


ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

0073

FORKLÆDE

Forklæde med justerbar strop samt lomme på front.

• 65 % polyester / 35 % bomuld

• 260 g

• 90 x 70 cm

Grå

Rød

Mocca

Sort

NO.

0074

SERVERINGSFORKLÆDE

Serveringsforklæde med rummelig lomme på låret.

• 65 % polyester / 35 % bomuld

• 250 g

• 80 x 110 cm

Sort

ACCESSORIES 244 | 245


NO.

1902

OVERTRÆKSVEST | EN 1150

Fluorescerende overtræksvest med elastik og Velcro ® lukning i siderne.

• 100 % polyester

• S/M - L/XL - 2XL

• Godkendt i henhold til EN 1150-standard

Fluorescerende

gul

NO.

1920

OVERTRÆKSTRØJE

Til sport og fritid. Slidstærk kvalitet.

• 100 % polyester

• Senior

Fluorescerende

orange

Fluorescerende

gul

NO.

41902

OVERTRÆKSVEST | EN 1150

Fluorescerende overtræksvest med elastik og Velcro ® lukning i siderne.

• 100 % polyester

• 4/6 - 8/10 - 12/14

• Godkendt i henhold til EN 1150-standard

Fluorescerende

gul

NO.

41920

OVERTRÆKSTRØJE

Til skole, sport og fritid. Slidstærk kvalitet.

• 100 % polyester

• Mini - Junior

Fluorescerende

orange

Fluorescerende

gul

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO. 1904

SIKKERHEDS T-SHIRT | EN 20471

Fluorescerende T-shirt i komfortabel piquékvalitet. Ærme og halsrib

i kontrastfarve.

• 100 % polyester

• 210 g

• XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL

• Godkendt i henhold til EN ISO 20471:2013

• Vedr. klassificering henvises til vor hjemmeside

for yderligere information.

Fluorescerende

orange

Fluorescerende

gul

NO.

1906

SIKKERHEDS POLOSHIRT | EN 20471

Fluorescerende poloshirt. Komfortabel piquékvalitet. Ærmerib og krave

i kontrastfarve.

• 100 % polyester

• 210 g

• XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL

• Godkendt i henhold til EN ISO 20471:2013

• Vedr. klassificering henvises til vor hjemmeside

for yderligere information.

Fluorescerende

orange

Fluorescerende

gul

ACCESSORIES 246 | 247


1915

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

NO.

1901

ARBEJDSVEST | K/Æ | EN 20471

Fluorescerende arbejdsvest med korte ærmer og smart reflekskant.

Holder til navneskilt medfølger.

• 100 % polyester

• S/M - L/XL - 2XL

• Godkendt i henhold til EN ISO 20471:2013

• Vedr. klassificering henvises til vor hjemmeside

for yderligere information.

Fluorescerende

orange

Fluorescerende

gul

NO.

1900

ARBEJDSVEST | EN 20471

Fluorescerende arbejdsvest med Velcro ® lukning på front.

• 100 % polyester

• S/M - L/XL - 2XL

• Godkendt i henhold til EN ISO 20471:2013

• Vedr. klassificering henvises til vor hjemmeside

for yderligere information.

Fluorescerende

orange

Fluorescerende

gul

NO.

1915

LØBEVEST | EN 1150

Løbevest i åndbar kvalitet med refleksstriber. Vind- og vandafvisende på

front. YKK-lynlås.

• 100 % polyester

• XS/S - M/L - XL/2XL

• Godkendt i henhold til EN 1150-standard

• Vedr. klassificering henvises til vor hjemmeside

for yderligere information.

YKK MAIN ZIPPER

Fluorescerende

gul

ACCESSORIES 248 | 249


HVAD BETYDER IKONERNE?

BREATHABLE

2000 BREATHABLE

3000 BREATHABLE

4000 BREATHABLE

5000 BREATHABLE

Åndbarhed måles i MVP

(Moisture Vapour Permeability).

MVP angiver, hvor

meget fugt i gram, der kan

transporteres ud pr. kvm.

pr. 24 timer. Jo højere tal,

jo mere komfort

2000 MVP

3000 MVP

4000 MVP

5000 MVP

ISO 15797

QUICK DRY +

QUICK DRY

ISO 15797 er en international

standard til vurdering af

produkternes egnethed

til industrivask. Testene foregår

i tæt sam arbejde med

eksterne eksperter

Permanent svedtransporterende,

åndbar og hurtigttørrende

kvalitet

Svedtransporterende,

åndbart og hurtigttørrende

kvalitet

6000 BREATHABLE

6000 MVP

YKK MAIN ZIPPER

Kvalitetslynlås fra YKK

7000 BREATHABLE

7000 MVP

ZIPPER WATERPROOF

Vandtæt lynlås

8000 BREATHABLE

8000 MVP

ACTIVE

Produktet til aktiv fritid eller

sport

WINDPROOF

Vindtæt materiale

Damemodel

WATER REPELLENT

WATER PROOF

3000 WATERPROOF

5000 WATERPROOF

6000 WATERPROOF

10000 WATERPROOF

MEMBRANE 3-LAYERS

TAPED SEAMS

Vandafvisende produkt af

vandtæt eller vandafvisende

materiale uden vandtætte

sømme

Vandtæt produkt med vandtætte

sømme. Vandtætheden

måles i mm. og betegnes

vandsøjletryk og er et udtryk

for, hvor meget tryk vand,

en metervare kan modstå

før der bliver presset vand

igennem.

3000 mm vandsøjletryk

5000 mm vandsøjletryk

6000 mm vandsøjletryk

10000 mm vandsøjletryk

Åndbar, vind- og vandafvisende

tre-lags membran

Tapede sømme for at sikre

maximal beskyttelse mod

vind og vand

Unisex

Tætsiddende model

Løstsiddende model

Regulær model

OEKO-TEX ® sikrer, at produktet

over holder grænseværdierne

for indholdet af

sundhedsskadelige stoffer

Produktet er tilpasset en

aktiv livsstil og har god

pasform, som giver optimal

bevægelsesfrihed. ID Tech ®

produktet er tøj med særlige

funktionelle egenskaber

(åndbart, vind- og vandafvisende

og svedtransporterende)

PRO wear er udviklet til

professionel brug. Tåler

daglig vask ved høje temperaturer.

Serien opfylder krav

om styrke, farve ægthed og

pasform

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

STØRRELSER OG MÅL

FIND DEN RIGTIGE STØRRELSE – LET OG ENKELT

Med størrelsesguiden fra ID ® sikres den rigtige størrelse fra starten.

Størrelsesguiden er udtryk for en række standard målemetoder, og der

kan forekomme mindre afvigelser i størrelserne.

Alle målangivelserne er i centimeter.

ID ® målskema og størrelsesangivelser forudsætter korrekt vask

og tørring af produktet.

DAMER

A Brystmål

Brystvidden måles vandret på det bredeste sted

B

C

D

Taljemål

Taljevidden måles vandret på det smalleste sted

Hoftemål

Hoftevidden måles vandret på det bredeste sted

Højde

D

A

B

A

B

D

C

HERRER OG UNISEX

A Brystmål

Brystvidden måles vandret på det bredeste sted

B

D

Taljemål

Taljevidden måles ved bukselinningen

Højde

DAMER

Standard XS S M L XL 2XL 3XL

A Brystmål 80 86 92 100 108 116 124

B Taljemål 64 69 74 80 86 92 98

C Hoftemål 90 95 100 106 112 118 124

D Højde 166 167 168 169 170 171 172

HERRER OG UNISEX

Standard XS S M L XL 2XL 3XL

Skjorter 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

A Brystmål 84 90 96 104 112 120 128

B Taljemål 75 80 85 91 97 103 109

D Højde 178 179 180 181 182 183 184

250 | 251


Show

your

Identity

ID ® IDENTITY KOLLEKTION 2018


Tilbage til indeks

PRODUKTINDEKS

0010 Håndklæde 50 x 100 ................... 241

0011 Badehåndklæde 70 x 140 .............. 241

0020 Gedeskinds handske .................. 239

0021 Hjorteskinds handske ................. 239

0025 Gedeskinds handske .................. 239

0036 Stretch hue ........................... 236

0038 Stretch halsedisse .................... 236

0042 Strikhue .............................. 236

0044 Strikhue .............................. 237

0046 Strikhue stribet ....................... 237

0048 Strikhue - dame ....................... 237

0052 Golf cap ............................... 234

0054 Twill cap .............................. 234

0066 Uld-look cap | flad skygge ............. 234

0068 Stretch cap ........................... 234

0073 Forklæde .............................. 245

0074 Serveringsforklæde ................... 245

0075 Fleecetæppe | pude ................... 243

0076 Fleeceplaid ............................ 243

0077 Bonded fleeceplaid | to-farvet ......... 243

0078 Fleeceponcho ......................... 241

0200 Arbejdsskjorte | bomuld ............... 126

0201 Arbejdsskjorte | pol./bom. ............. 126

0204 Green leaf skjorte | trykknap .......... 126

0212 Herre caféskjorte | stretch ............ 124

0213 Dame caféskjorte | stretch ............ 124

0220 Pilotskjorte | langærmet .............. 122

0221 Pilotskjorte | kortærmet .............. 122

0225 Business-skjorte | langærmet ......... 123

0229 Business-skjorte | kortærmet ......... 123

0240 Casual stretch shirt ................... 124

0241 Casual stretch shirt | dame ............ 124

0256 Non Iron-skjorte | langærmet ......... 123

0257 Non Iron-dameskjorte | langærmet .... 123

0258 Non Iron-skjorte | kontrast ............ 119

0262 Non Iron-skjorte | modern fit .......... 119

0264 Non Iron-dameskjorte | modern fit .... 119

0270 Oxford skjorte ......................... 120

0271 Oxford dameskjorte ................... 120

0274 Eksklusiv Non Iron-skjorte ............. 116

0300 PRO wear T-shirt ........................19

0302 PRO wear T-shirt | kontrast .............21

0310 PRO wear T-shirt | light .................21

0311 PRO wear T-shirt | langærmet ...........22

0312 PRO wear dame T-shirt ..................19

0313 PRO wear dame T-shirt | 3/4-ærmet .....22

0320 PRO wear poloshirt | lomme .............25

0321 PRO wear dame poloshirt ...............25

0322 PRO wear poloshirt | kontrast .......... 26

0324 PRO wear poloshirt | uden lomme ...... 26

0326 PRO wear polo | lomme ................ 29

0328 PRO wear poloshirt | pipings ........... 30

0329 PRO wear dame poloshirt | pipings ..... 30

0330 PRO wear poloshirt | trykknap .......... 29

0332 PRO wear dame T-shirt | strib ...........22

0336 PRO wear polo l/æ | trykknap ........... 29

0360 PRO wear klassisk sweatshirt .......... 34

0362 PRO wear sweatshirt | kontrast ........ 34

0366 PRO wear cardigan ......................33

0367 PRO wear cardigan | dame ..............33

0404 Sport- og klubshorts .................. 218

0500 GAME T-shirt ........................... 50

0501 1X1 rib singlet ...........................61

0502 T-TIME T-shirt | tight ................... 46

0504 1X1 rib granddad T-shirt ................ 58

0505 1X1 rib dame singlet .....................61

0506 Interlock dame T-shirt | v-hals ...........57

0508 Interlock dame T-shirt .................. 54

0509 Interlock dame T-shirt | langærmet ......57

0510 T-TIME T-shirt .......................... 42

0512 T-TIME dame T-shirt .................... 42

0514 T-TIME T-shirt | v-hals .................. 46

0517 Interlock T-shirt ........................ 54

0518 Interlock T-shirt | langærmet ............57

0520 Klassisk poloshirt | lomme ...............73

0521 Klassisk dame poloshirt .................73

0522 Stretch contrast poloshirt .............. 68

0523 Stretch contrast poloshirt | dame ...... 68

0525 Stretch poloshirt ....................... 70

0527 Stretch poloshirt | dame ............... 70

0532 Casual piqué herre poloshirt ............ 74

0533 Casual piqué dame poloshirt ........... 74

0538 1X1 rib T-shirt .......................... 58

0539 1X1 rib dame T-shirt .................... 58

0540 Core o-neck tee ........................ 38

0541 Core o-neck tee | dame ................. 38

0542 Core v-neck tee .........................41

0543 Core v-neck tee | dame ..................41

0546 T-TIME T-shirt | rullekrave .............. 49

0550 T-TIME T-shirt | brystlomme ............ 49

0560 Piqué herre poloshirt ....................77

0561 Piqué dame poloshirt ....................77

0570 GAME Active herre T-shirt ............. 214

0571 GAME Active dame T-shirt ............. 214

0580 GAME Active herre T-shirt | flatlock .... 214

0581 GAME Active dame T-shirt | flatlock .... 214

0584 GAME Active herre T-shirt | mesh ...... 217

0585 GAME Active dame T-shirt | mesh ..... 217

0590 Stretch dame T-shirt ................... 62

0591 Stretch dame T-shirt | 3/4-ærmet ...... 62

0592 Stretch dame top ...................... 62

0593 Stretch dame top | x-tra lang ........... 62

0594 Stretch T-shirt ......................... 65

0600 Klassisk sweatshirt ..................... 83

0601 Klassisk polosweatshirt ................ 99

0603 Sweatshirt ............................. 84

0604 Klassisk sweatshirt ..................... 83

0605 Worker cardigan ........................ 99

0607 Sporty joggingbuks ................... 102

0608 Sporty sweatshorts ................... 101

0611 Sporty sweatpants .................... 102

0613 Eksklusiv sweatshirt ................... 84

0615 Core o-neck sweat ..................... 80

0616 Core o-neck sweat | dame .............. 80

0622 Herre cardigan sweatshirt ...............91

0624 Dame cardigan sweatshirt ...............91

0626 Herre cardigan | kontraststrib ...........91

0627 Dame cardigan | kontraststrib ...........91

0628 Full zip sweat .......................... 92

0629 Full zip sweat | dame ................... 92

0630 Bonded herrecardigan ................. 95

0631 Bonded damecardigan ................. 95

0632 Herrecardigan | kontraststikninger ..... 96

0633 Damecardigan | kontraststikninger ..... 96

0635 Bonded cardigan ....................... 99

0636 Core hoodie ............................ 87

0637 Core hoodie | dame .................... 87

0638 Core full zip hoodie ..................... 89

0639 Core full zip hoodie | dame ............. 89

0640 Business pullover ..................... 107

0641 Business pullover | dame .............. 107

0642 Business cardigan ..................... 108

0643 Business cardigan | dame ............. 108

0644 Casual herre-zip cardigan ..............111

0645 Casual dame-zip cardigan ..............111

0646 Outdoor zip-pulli .......................111

0647 Uniform zip-pulli ...................... 112

0648 Uniform pulli | v-hals .................. 112

0652 Classic v-neck pullover ................ 104

0654 Classic v-neck pullover | dame ......... 104

0667 Sporty sweatpants .................... 102

0668 Sporty sweat capri .................... 101

0680 Army-pullover ......................... 112

0702 Pilot-jakke ............................ 163

0710 Windbreaker .......................... 150

0730 Quilted herrejakke .................... 167

0731 Quilted damejakke .................... 167

0740 Regnsæt .............................. 186

0750 Parka jakke ........................... 180

0768 3-I-1 funktions herrejakke ............. 180

0769 3-I-1 funktions damejakke ............. 180

0770 Combi herrejakke ..................... 160

0772 Combi damejakke ..................... 160

0773 Zip’n’Mix herre skaljakke .............. 185

0774 Zip’n’Mix dame skaljakke .............. 185

0775 Zip’n’Mix buks ......................... 185

0803 Mikrofleece herre cardigan ............ 138

0805 Mikrofleece dame cardigan ............ 138

0806 Zip’n’Mix Active herre fleece ........... 137

0807 Zip’n’Mix Active dame fleece ........... 137

0811 Active fleece herre vest ............... 133

0812 Active fleece dame vest ............... 133

0816 Mikrofleece cardigan | for ............. 140

0818 Multi stretch herrecardigan ........... 130

0819 Multi stretch damecardigan ........... 130

0832 Worker soft shell-jakke ................ 168

0834 Worker soft shell-vest ................. 168

0844 Casual catalina herrejakke ............. 164

0845 Casual catalina damejakke ............ 164

0847 Zip’n’Mix melange herre fleece ........ 134

0848 Zip’n’Mix melange dame fleece ........ 134

0850 Strikfleece herrecardigan ............. 140

0851 Strikfleece damecardigan ............. 140

0852 Strikfleece herrecardigan ............. 143

0853 Strikfleece damecardigan ............. 143

0854 Funktionel herre softshell-jakke ....... 146

0856 Funktionel dame soft shell-jakke ...... 146

0860 Casual herre softshell jakke | hætte ... 153

0861 Casual dame softshell jakke | hætte ... 153

0862 Soft shell herrevest ................... 157

0863 Soft shell damevest ................... 157

0864 Strikfleece herrevest .................. 143

0865 Strikfleece damevest .................. 143

0868 Funktionel soft shell herrejakke ....... 149

0869 Funktionel soft shell damejakke ....... 149

0870 Combi stretch herrejakke .............. 154

0871 Combi stretch damejakke. . . . . . . . . . . . . . 154

0872 Soft shell herrejakke | kontrast ........ 172

0873 Soft shell damejakke| kontrast ........ 172

0875 Soft shell letvægts herrejakke ......... 150

0876 Soft shell letvægts damejakke ......... 150

0878 Soft shell herrejakke | hætte ...........171

0882 Vatteret herrejakke ................... 159

0883 Vatteret damejakke ................... 159

0884 Vatteret herrevest .................... 159

0885 Vatteret damevest .................... 159

0892 Stretch herre bodywarmer ............ 179

0893 Stretch dame bodywarmer ............ 179

0896 Padded stretch jacket ................. 176

0897 Padded stretch jacket | dame ......... 176

0898 Vinter soft shell herrejakke ............ 175

0899 Vinter soft shell damejakke ............ 175

0900 Vest med termo-for ................... 157

0955 Zip-off buks ........................... 186

0956 Zip-off buks | dame .................... 186

0970 Servicebuks ........................... 186

1510 Bomuldspose ......................... 231

1600 Team sport T-shirt .................... 218

1604 Team sport shorts ..................... 218

1800 Sportstaske ........................... 222

1801 Lille sportstaske ...................... 222

1802 Stor sportstaske | trolley .............. 227

1805 Ripstop backpack ..................... 224

1810 Rygsæk | backpack .................... 224

1815 Laptop | dokumenttaske .............. 228

1825 Ripstop gym duffle .................... 222

1840 Indkøbs- og strandtaske ............... 231

1845 Revisortaske .......................... 228

1850 Gym bag | rygsæk ..................... 231

1864 Executive laptop-rygsæk .............. 224

1866 Executive laptop | dok. Taske .......... 228

1868 Executive weekendtaske .............. 227

1869 Executive rejsetaske .................. 227

1880 Indkøbskurv ........................... 231

1900 Arbejdsvest | EN 20471 ................249

1901 Arbejdsvest | k/æ | EN 20471 ..........249

1902 Overtræksvest | EN 1150 ..............246

1904 Sikkerheds T-shirt | EN 20471 .......... 247

1906 Sikkerheds poloshirt | EN 20471 ....... 247

1915 Løbevest | EN 1150 ....................249

1920 Overtrækstrøje .......................246

2000 YES T-shirt ..............................53

2020 YES poloshirt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

2030 YES Active herre T-shirt ............... 213

2032 YES Active dame T-shirt ............... 213

40500 GAME T-shirt ........................ 50

40510 T-TIME T-shirt ....................... 45

40600 Klassisk sweatshirt .................. 83

40610 Hættesweatshirt .................... 87

41902 Overtræksvest | EN 1150 ............246

41920 Overtrækstrøje .....................246

42030 YES Active T-shirt ................... 213

G11002 Woman Active s/s T-shirt ............ 196

G11044 Woman Active running jacket .......204

G11050 Woman warm trainer. . . . . . . . . . . . . . . . 200

G11052 Woman soft shell running vest ...... 203

G11054 Woman cool down jacket ............ 207

G11060 Woman windshell jacket ............208

G11064 Woman urban hoodie ...............200

G11066 Woman urban s/s T-shirt ............ 195

G11068 Woman urban l/s T-shirt ............. 199

G21002 Man Active s/s T-shirt ............... 196

G21022 Man Active shorts ................... 192

G21029 Man Active wind pants .............. 192

G21041 Man Active running jacket ...........204

G21042 Man Active running vest ............204

G21050 Man warm trainer ...................200

G21052 Man soft shell running vest ......... 203

G21054 Man cool down jacket ............... 207

G21060 Man windshell jacket ................208

G21064 Man urban hoodie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

G21066 Man urban s/s T-shirt ............... 195

G21068 Man urban l/s T-shirt ................ 199

G31002 Active running socks ................ 192

G31020 Geyser long tights .................. 191

G31022 Geyser knee tights .................. 191

G31024 Geyser short tights ................. 191

252 | 253


Lægårdvej 138

DK-7500 Holstebro

Tlf. +45 9749 2144

Fax +45 9749 1561

salg@id.dk

www.id.dk

M20141 DANSK

ID, THE ID IDENTITY LOGO, ID TECH ARE TRADEMARKS OF THE COMPANY REXHOLM A/S © 2018 REXHOLM ALL RIGHTS RESERVED

More magazines by this user
Similar magazines