Views
1 week ago

SamletV02

Undervisningsplan

Undervisningsplan December/Januar Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder Eleven kan placere historiske perioder i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie Traditioner & historie I perioden lægges der vægt på nationale og globale traditioner. Vi undersøger vore egne traditioner, oprindelse og betydning. Det kan fx være Mortens Aften, Halloween, Påsken osv. Vi går også i dybden med, hvordan højtider fejres i andre kulturer. Med udgangspunkt i vikingetiden arbejdes der med periodens betydning for Danmark og vore nabolande, herunder danske ord i det engelske sprog. Vi kommer omkring de stolte søfarertraditioner og den danske geografiske udbredelse i perioden. Vi besøger Kongernes Jelling, hvor historien fortælles meget levende og hvor eleverne ved interaktive tavler kan opnå viden og indsigt i vikingetiden. Besøget omfatter også Jellingestenene, hvor eleverne kan se Danmarks dåbsattest ved selvsyn. For at tilgodese den praktisk/musiske del af undervisningen, planlægges et Luciaoptog med afdelingens andre beboere, hvorefter STU’erne har til opgave at formidle den historiske baggrund for traditionen til de andre beboere. +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

Undervisningsplan Februar Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven kan diskutere rollen som forbruger Eleven kan beskrive privatøkonomiske problemstillinger og valgmuligheder Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen Identitet og medborgerkab I perioden arbejdes der med forskellige emner. Når vi tænker identitet og medborgerskab, så tænker vi på den enkelte beboer som en brik i et større puslespil. Vi arbejder ud fra beboeren som en forbruger i en hverdag, hvor man oplever mange forskelligartede problemstillinger. Derfor inddrager vi bl.a. budgetlægning og privatøkonomi som et emne. Den digitale hverdag fylder mere og mere og vi giver mulighed for at blive bedre i brugen af eksempelvis E-boks, NemId og andre digitale elementer. For at få en forståelse af en anden type hverdag, arbejder vi i dybden med forskellige ungdomskulturer. Både nationale og internationale. Med udgangspunkt i grundskolens "Sex i uge 6", får vi besøg af en seksualvejleder, som bl.a. snakker med de unge mennesker om skiftet fra unge til voksne. +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

dilemmaet - Arbejdsmiljørådet
dilemmaet - Arbejdsmiljørådet
HELHEDSPLAN FOR LØGET BY - BolivVejle
Opfølgning på indsatser 2011/januar - ByLivKolding
Hent helhed og plan - Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net
Digitalt koblede kontekster til erhvervsuddannelserne - UC Viden
jub.skrift03 OK - Niverød IV
Lokalsamfundsanalyse maj 2011 - Sund i Hømarken
Undervisningsmateriale om Femø kvindelejr
Download her - Boligforeningen 3B
Læs helhedsplanen - BolivVejle
Folder "Vil du være frivillig i Johannesgården"?
BoDanmarkNyt - Boligkontoret Danmark
03 SOL Q2 DK 20082013 V1.indd - Solar.eu
Kapitel I Afhandlingens udgangspunkt - PURE
Final2 MarieBladet juni 2010.pmd - Mariehjemmene
Mental models when using acute care testing devices - InfinIT
inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for aeldre i ... - s02g320
1: Introduktion til projektet - Jens Hvass
klik her - Idrætshøjskolen i Sønderborg
Specialbørnehaven Udviklingsplan 2008 - 2010 - Københavns ...
Få mere at vide om OK Benzinkortforsikring (pdf)