Views
1 week ago

SamletV02

Undervisningsplan Marts

Undervisningsplan Marts Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven kan formidle viden med billeder Eleven kan etablere en udstilling i fælles billedprojekter Eleven har viden om udstillingsformer Eleven har viden om layout og billeders kommunikative funktion inden for andre fagområder Håndværk og kunst Her er der fokus på den kreative side af beboerne! Vi skal finde den indre kunstner frem og få frembragt vores egne mesterværker. Måske den næste van Gogh er at finde på Ny Fjordbo? Fokus i perioden vil være på at male. En kunstner bliver tilknyttet til at undervise i forskellige stilarter og hjælper beboerne med at blive fortrolige i malerkunsten. Beboerne skal lære at udtrykke sig ved at male. En god eller dårlig ting kan opleves på en anderledes måde, når det bliver malet på lærred. Måske det er nemmere at male sig til noget, fremfor at skulle sige det. Her er muligheden. Udover at male på lærred, vil beboerne skulle male på eksempelvis kopper eller tallerkner, som beboeren får med sig efter endt emne. Emnet slutter af med en fernisering af værkerne i Ergoterapibygningen, hvor interesserede kan følge med i udviklingen. +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

Undervisningsplan April/Maj Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion Bæredygtighed Hvad vil det sige at noget er bæredygtigt? Vi ser på betydningen af en bæredygtig produktion og hvad det egentligt indebærer. Et af delemnerne vil omhandle Jelling Festival, hvor vi ser på, hvordan man kan gøre en festival for over 35.000 mennesker til en bæredygtig festival. Der er flere virksomheder i nærområdet, der har stort fokus på bæredygtighed og på vedvarende energi. Vi går i dybden med flere af dem og på hvordan deres hverdag er. Muligheden vil være der for at komme til Økodag, som er dagen, hvor de økologiske dyr bliver lukket ud på græs. I den anledning ser vi på forskelle mellem økologisk og konventionelt landbrug. Ved at undersøge forskellige erhvervstyper, vil muligheden være der for at den enkelte beboer opnår større indsigt i bæredygtighed og vigtigheden herom. +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

dilemmaet - Arbejdsmiljørådet
dilemmaet - Arbejdsmiljørådet
HELHEDSPLAN FOR LØGET BY - BolivVejle
Opfølgning på indsatser 2011/januar - ByLivKolding
Digitalt koblede kontekster til erhvervsuddannelserne - UC Viden
Hent helhed og plan - Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net
Læs helhedsplanen - BolivVejle
Folder "Vil du være frivillig i Johannesgården"?
jub.skrift03 OK - Niverød IV
Lokalsamfundsanalyse maj 2011 - Sund i Hømarken
Download her - Boligforeningen 3B
Undervisningsmateriale om Femø kvindelejr
BoDanmarkNyt - Boligkontoret Danmark
Kapitel I Afhandlingens udgangspunkt - PURE
Final2 MarieBladet juni 2010.pmd - Mariehjemmene
Mental models when using acute care testing devices - InfinIT
03 SOL Q2 DK 20082013 V1.indd - Solar.eu
inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for aeldre i ... - s02g320
1: Introduktion til projektet - Jens Hvass
klik her - Idrætshøjskolen i Sønderborg
Specialbørnehaven Udviklingsplan 2008 - 2010 - Københavns ...
Download (pdf) - Center for boligsocial udvikling