Views
7 months ago

SamletV02

Undervisningsplan

Undervisningsplan Juni/Juli Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven kan samtale om kroppens reaktioner på fysisk aktivitet Eleven har viden om fysiske forskelle og forudsætninger Eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper om idrætslege Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter Aktivitet og udeliv I sommermånederne har vi fokus på aktiviteter og udeliv. Forhåbentligvis er vejret med os, så det ikke bliver en våd omgang, da mange aktiviteter foregår udendørs. Vi har et stort fokus på at lave sociale aktiviteter, hvor alle beboere kan være med. Der vil eksempelvis blive lavet mad over bål, hvor beboerne selv står for det. I lighed med grundskolerne afholder vi en idrætsdag, hvor beboerne er med til at planlægge og udføre alle aktiviteter, med udgangspunkt i at aktivere så mange som muligt. Udeliv er baggrunden for et besøg i Vingsteds historiske værksted, hvor beboerne kan stifte bekendtskab med aktiviteter, der tager udgangspunkt i jernaldermenneskets hverdag. Det kunne fx være træarbejde, markdyrkning, madlavning m.m. Perioden byder også på muligheden for et besøg på dyrskuet i Horsens, hvor et væld af forskellige dyr kan opleves på nærmeste hold. Herudover er der lejrskole på programmet for alle beboere, hvor der er fælles tur med 2 overnatninger og med mange aktiviteter på programmet. +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

Undervisningsplan August Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven har viden om miljøfaktorer i forskellige biotoper Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser Natur I august får vi naturen ind under huden. Med udgangspunkt i vores fantastiske omgivelser arbejder vi med flora og fauna. Vi ser på, hvad der findes af dyr og planter i vores nærmiljø. Vi laver undersøgelser af dyr i jordbunden og ser på, hvilke livsbetingelser der er til stede i skoven og stranden omkring os. Vi har et samarbejde med en naturvejleder, der hjælper os med undersøgelser af de forskellige biotoper vi er i. Beboerne opnår herved viden om planter, urter, insekter, krybdyr, fisk og meget mere, når vi undervises af naturvejlederen. For at blive klogere på menneskets påvirkning af naturen går vi i dybden med global opvarmning og konsekvenserne heraf. Er det noget, som vi mærker i vores hverdag? +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

dilemmaet - Arbejdsmiljørådet
HELHEDSPLAN FOR LØGET BY - BolivVejle
Digitalt koblede kontekster til erhvervsuddannelserne - UC Viden
Læs helhedsplanen - BolivVejle
Folder "Vil du være frivillig i Johannesgården"?
Hent helhed og plan - Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net
Undervisningsmateriale om Femø kvindelejr
03 SOL Q2 DK 20082013 V1.indd - Solar.eu
inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for aeldre i ... - s02g320
klik her - Idrætshøjskolen i Sønderborg
Specialbørnehaven Udviklingsplan 2008 - 2010 - Københavns ...
1: Introduktion til projektet - Jens Hvass
Få mere at vide om OK Benzinkortforsikring (pdf)
Acrobat Reader-dokument - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net
Nordens børn Udvikling af nordiske familiecentre
Fokus på Smart Home teknologi - Statens Byggeforskningsinstitut
beboerblad for højbjerg andelsboligforening - LiveBook
KFBU's folder - Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge
Report and Wire-O - Gladsaxe Kommune
Farverige foreninger – Gode idéer og erfaringer ... - Integrationsviden
Jørgen Samson 24.09.1918 - 03.02.2005 DKF's miljøpris tildelt ...
Dokumentation af højskolekompetencer (pdf) - FFD.dk
TURISTER I GRØNLAND - Greenland