Views
10 months ago

SamletV02

Undervisningsplan

Undervisningsplan December/Januar Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder Eleven kan placere historiske perioder i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om elementer, der indgår i historiske scenarier Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie Traditioner & historie I perioden lægges der vægt på nationale og globale traditioner. Vi undersøger vore egne traditioner, oprindelse og betydning. Det kan fx være Mortens Aften, Halloween, Påsken osv. Vi går også i dybden med, hvordan højtider fejres i andre kulturer. Med udgangspunkt i vikingetiden arbejdes der med periodens betydning for Danmark og vore nabolande, herunder danske ord i det engelske sprog. Vi kommer omkring de stolte søfarertraditioner og den danske geografiske udbredelse i perioden. Vi besøger Kongernes Jelling, hvor historien fortælles meget levende og hvor eleverne ved interaktive tavler kan opnå viden og indsigt i vikingetiden. Besøget omfatter også Jellingestenene, hvor eleverne kan se Danmarks dåbsattest ved selvsyn. For at tilgodese den praktisk/musiske del af undervisningen, planlægges et Luciaoptog med afdelingens andre beboere, hvorefter STU’erne har til opgave at formidle den historiske baggrund for traditionen til de andre beboere. +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

Undervisningsplan Februar Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven kan diskutere rollen som forbruger Eleven kan beskrive privatøkonomiske problemstillinger og valgmuligheder Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse Eleven kan redegøre for sociale grupper og fællesskabers rolle i socialiseringen Identitet og medborgerkab I perioden arbejdes der med forskellige emner. Når vi tænker identitet og medborgerskab, så tænker vi på den enkelte beboer som en brik i et større puslespil. Vi arbejder ud fra beboeren som en forbruger i en hverdag, hvor man oplever mange forskelligartede problemstillinger. Derfor inddrager vi bl.a. budgetlægning og privatøkonomi som et emne. Den digitale hverdag fylder mere og mere og vi giver mulighed for at blive bedre i brugen af eksempelvis E-boks, NemId og andre digitale elementer. For at få en forståelse af en anden type hverdag, arbejder vi i dybden med forskellige ungdomskulturer. Både nationale og internationale. Med udgangspunkt i grundskolens "Sex i uge 6", får vi besøg af en seksualvejleder, som bl.a. snakker med de unge mennesker om skiftet fra unge til voksne. +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

dilemmaet - Arbejdsmiljørådet
HELHEDSPLAN FOR LØGET BY - BolivVejle
Læs helhedsplanen - BolivVejle
Folder "Vil du være frivillig i Johannesgården"?
dilemmaet - Arbejdsmiljørådet
Hent helhed og plan - Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed
Faglighed - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net
Acrobat Reader-dokument - Jeppe Bundsgaard - bundsgaard.net
Opfølgning på indsatser 2011/januar - ByLivKolding
Undervisningsmateriale om Femø kvindelejr
Hent flyer om museets omvisninger og aktiviteter i ... - Gammel Estrup
03 SOL Q2 DK 20082013 V1.indd - Solar.eu
HOTSPOT BRØNDBY - Ny i Danmark
Opfølgning på indsatser 2011/januar - ByLivKolding
Download den samlede beskrivelse af projektet ... - Ældre Sagen
Innovative bykvarterer - Dansk Byplanlaboratorium
Download Skræppebladet november 2012 i pdf-format uden indstik
Læs hele årsberetningen HER - ADHD: Foreningen
inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for aeldre i ... - s02g320
klik her - Idrætshøjskolen i Sønderborg
Specialbørnehaven Udviklingsplan 2008 - 2010 - Københavns ...
1: Introduktion til projektet - Jens Hvass
Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem ...
VIPU viden side 26 i PDF-format - Center for Ligebehandling ...
Få mere at vide om OK Benzinkortforsikring (pdf)
Forbrug af økologiske fødevarer - DCE - Nationalt Center for Miljø og ...