Views
8 months ago

SamletV02

Undervisningsplan

Undervisningsplan September Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven kan analysere teater- og dramaproduktioner Eleven kan agere i dramaproduktioner med forskellige virkemidler Eleven kan gennemføre en filmproduktions forløb i alle dens faser Eleven har viden om faser og opgaver i en filmproduktions forløb Eleven har viden om anvendelse af film i mediekontekster Kultur And action! I denne periode finder vi ud af, om vi har den næste Bille August eller Nikolaj Lie Kaas gående i blandt os. September byder på film, som beboerne selv skal lave. Det vil sige, at alle processer skal dækkes ind. Der skal både bruges manuskriptforfattere, instruktører, skuespillere og redigeringsfolk. Der vil være rig mulighed for alle for at passe ind, også selvom at det er ukendt land. Alle har som udgangspunkt en rolle i filmen, dog vælger man selv, hvor aktiv en del man skal spille. Vi tager udgangspunkt i en film, som beboerne er med til at vælge og så laver vi vores egen version. Tidligere har vi lavet Klodshans og The Godfather efter meget fri fantasi! Handling og forløb vælges udelukkende af beboerne. Filmen optages i vores nærmiljø, med mulighed for at bruge faciliteterne på Hotel Vejlefjord og naturen omkring os. Perioden sluttes af med en filmpremiere, hvor hele crewet er værter for en hyggelig aften. +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

Undervisningsplan Oktober Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Eleven har viden om kroppens næringsbehov og energiomsætning Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition Eleven har viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår Eleven har viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition Sundhed Hvad har det af betydning, om vi lever sundt eller ej? Det skulle beboerne gerne være klogere på efter endt forløb omkring sundhed. Vi kigger på de forskellige faktorer, der spiller ind, når det er sundhed, det drejer sig om. Vi arbejder med at finde ud af, hvad den rigtige kost er for den enkelte og hvilken indvirkning det kan have, ikke at få den rigtige kost. Herunder skal vi også i køkkenet og lave enkelte forslag til den rigtige kost. Motion bliver også et emne, som beboerne kigger nærmere på. Hvad har det af effekt at dyrke motion og hvad får vi ud af det? Hvad sker der, når kroppen ikke får motion? Netop selve kroppen går vi også efter i sømmene. Anatomien bliver undersøgt og virkningerne af en sund og en usund hverdag. Beboerne får mulighed for at opnå viden omkring sammenhæng mellem sundhed, livsstil og levevilkår, da det ikke er alle, der har samme vilkår. Som et led i dette emne deltager vi i Skolernes Motionsdag, som finder sted fredag i uge 41. Vi er ude at motionere med en lille del af de over 700.000 børn, der motionerer denne dag. +45 7682 3333 sekretariatet@vejlefjord.dk www.vejlefjord.dk Sanatorievej 27b 7140 Stouby

dilemmaet - Arbejdsmiljørådet
Opfølgning på indsatser 2011/januar - ByLivKolding
jub.skrift03 OK - Niverød IV
Lokalsamfundsanalyse maj 2011 - Sund i Hømarken
Download her - Boligforeningen 3B
BoDanmarkNyt - Boligkontoret Danmark
Kapitel I Afhandlingens udgangspunkt - PURE
Final2 MarieBladet juni 2010.pmd - Mariehjemmene
Mental models when using acute care testing devices - InfinIT
GEUS Årsberetning 2000, GEUS' international arbejde
Genvind livskraften i naturen 2012 - Nordfyns Højskole
Er skrivning et problem? – Ikke længere - UC Viden
Det skriger langt væk af, at her er en handicappet” - UC Viden
Medborgercentre 14.9.12 - Kulturstyrelsen
Sprogtræning og lektiehjælp til voksne.pdf - Frivillignet.dk
Se fin folder her! - Mit Vadehav
Råstofaktiviteter og natur - og miljøhensyn i Grønland
Generelt om mærker i DDS - Det Danske Spejderkorps
Handicap og ligebehandling i praksis, Socialforskningsinstituttet 2008