Views
10 months ago

217747_VS_A4_brochure_2018_High

Museum Skanderborg

Museum Skanderborg tilbyder et væld af oplevelser med familien i centrum. Ikke mindre end fem museer byder velkommen. Læs mere på www.museumskanderborg.dk Museet på Adelgade Adelgade 5, 8660 Skanderborg (+45) 86 52 24 99 Skanderborg Bunkerne Kindlersvej 6, 8660 Skanderborg (+45) 86 51 02 27 / 86 52 24 99 Øm Kloster Museum Munkevej 8, Emborg, 8680 Ry (+45) 86 89 81 94 Museet på Gl. Rye Mølle Møllestien 5, Gl. Rye, 8680 Ry (+45) 86 89 86 75 Mandag - søndag, kl. 10-16 Lukket: 24. - 25. - 26. og 31. december samt 1. januar 9. april og 4. maj, kl. 17.00 - 20.00 1. april - 31. maj: søndag, kl. 13.00 - 16.00 1. juni - 31. juli: lørdag - søndag, kl. 13.00 - 16.00 18. august - 31. august: lørdag - søndag, kl. 13.00 - 16.00 1. september - 30. september: søndag, kl. 13.00 - 16.00 Maj – oktober (til og med uge 42): Tirsdag - søndag, kl. 10.00 - 16.00 Mandag lukket Maj - september: tirsdag - fredag, kl. 10.00 - 16.00 Lørdag - søndag, samt helligdage, kl. 13.00 - 16.00 Skolernes efterårsferie: søndag - fredag, kl. 10.00 - 16.00 Mandag lukket Museum Skanderborg - steder man vender tilbage til 12 OPLEV SØHØJLANDET 2018

Vikingen fra Fregerslev Levende historier om krig og fred I stenalderen slog grupper af jægerfolk sig ned ved åerne og søerne i Søhøjlandet, og i jernalderen var Alken Enge ved Mossø og Illerup Ådal skueplads for tusindtallige krigeres dramatiske slag og ofringer. I vikingetiden blev en af kongens betroede mænd, og hans righoldigt udstyrede hest, begravet i Fregerslev ved Hørning, og i middelalderen opførte tilrejsende munke det imponerende Øm Kloster ved Mossøs bred. Stenene fra Øm Kloster blev siden brugt til at opføre et renæssanceslot på Slotsholmen i Skanderborg. I 1840’erne talte St.St. Blicher om folkestyre på Himmelbjerget, og under 2. verdenskrig satte Luftwaffe sine tydelige spor. Siden var det tyske flygtninge, som for en tid fik deres hverdag i Gl. Rye. Alle historier om krig og fred, hverdagsliv og omvæltninger, bliver nærværende når I besøger Museum Skanderborgs afdelinger, eller går med på en af de mange fortællerture (se begivenheder). Gå heller ikke glip af Hotel Democracys fejring af grundloven på Himmelbjerget 5. juni eller de hyggelige arrangementer på skovejendommen Høgdal, hvor frivillige i gamle dragter tager jer ved hånden og om hjertet. History about war and peace comes to life During the Stone Age, groups of hunters settled down by the streams and lakes of the Lake District, and during the Iron Age, Alken Enge by Mossø Lake and Illerup Ådal set the scene for dramatic battles and sacrifices featuring thousands of warriors. In the Viking Ages, one of the King’s trusted men, and his richly decorated horse, was buried in Fregerslev near Hørning and in the Middle Ages, visiting monks built the impressive Øm Monastery by the shore of Mossø Lake. The stones from Øm Monastery was later used to build a royal Renaissance castle on Slotsholmen in Skanderborg. During the 1840s, St. St. Blicher talked about democracy at Himmelbjerget and during the World War 2, the Luftwaffe left discernable marks in Skanderborg Dyrehave. Later on, German refugees came to live in Gl. Rye for a time. All the stories about war and peace, daily life and upheavals become tangible when you visit Museum Skanderborg’s departments or go on one of the many guided tours (see the event calendar). Don’t miss Hotel Democracy’s celebration of the constitution at Himmelbjerget on June 5th or the remarkable events at the farmhouse Høgdal where volunteers in historical costumes will grab your hand and your heart. MOMU ER ET MUST Når I gæster Søhøjlandet, er et besøg på Moesgaard Museum ved Aarhus et must. Oplev den flotte formidling og de mange særudstillinger. MOMU IS A MUST When visiting the Lake District, a visit to Moesgaard Museum near Aarhus is a must. Here you can experience the impressive exhibitions. VIKINGEN FRA FREGERSLEV Sæt X i kalenderen 25. august, hvor eSCAPE inviterer til en spektakulær event ved ryttergraven i Fregerslev ved Hørning. THE VIKING FROM FREGERSLEV Mark your calendars – on August 25th, eSCAPE invites you to a spectacular event at the Viking gravesite in Fregerslev near Hørning. Facebook: eSCAPE Moesgaard Museum Hotel Democracys fejring af grundloven OPLEV SØHØJLANDET 2018 13

VisitSkanderborg_brochure
18. årgang, nr. 3: juni · juli · august 2009 - Svostrup-Voel Pastorat
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
Kig & Lyt juni - august 2010 - Ballerup Kommune
Sæsonprogram 2012 - Kolding Kommune
JUNI · JULI · A UGUST 2012 - Ribe Domkirke
Juni - Juli - August 2010 - Balle Kirke
Kirkenyt nr. 3/2013 - Sct. Peders sogn
Fra 1. juni til 31. august 2012 - Sankt Petri Schule
Cirkus Kanutski 2012 - Sankt Helene Skole
Kirkeblad 593 Maj - August 2011 - Hundborg kirke
Døstrup Mjolden - Døstrup og Mjolden sogne
Kirkebladet - Øsløs, Vesløs og Arup kirker