Nyt fra DJV April 2018

vanh2018

Dansk-Jødisk Venskab

Postboks 39

4100 Ringsted

Konto 1551 000932 7398

mail: info@djvenskab.dk

web: www.djvenskab.dk

webmaster: Dan Herron

BESTYRELSE:

Eva Ravn Møenbak, formand,

4465 6252. E-mail:

ravn.moenbak@mail.tele.dk

Filip Graversen, kasserer

5765 8989.

E-mail: graversen4171@os.dk

Kirsten Graversen, 5765 8989

E-mail:graversen4171@os.dk

Menigheden og Israel –

et åndeligt bånd

Vi bringer her 2. del af Eva Ravn

Møenbaks undervisning i forbindelse

med Dansk-Jødisk Venskabs Israelstævne

d. 4.11. 2017

Eva Ravn Møenbak

Denne sandhed, at kristne er medarvinger, fortæller

Paulus ved at tegne to oliventræer. Han viser, at ved tro på Kristus er de kristne

indpodet i det ædle oliventræ, som samlet set er Israel.

Linda Møller, rejsesekretær,

5056 6414

E-mail: elkaer1@gmail.com

Marvel Gulbrandsen, 36410623

E-mail: gax@privat.dk

Greta Axelsen, 30255329

E-mail: gax@privat.dk

Repræsentant i Israel

For tiden ingen repræsentant

(Enzo) Bonaventura 4, apart. 5

9378704 Jerusalem

Israel

Nyt fra

DANSK-JØDISK VENSKAB

Redaktion:

Greta Axelsen, ansv.red.

Se ovenfor

Eva Ravn Møenbak

se ovenfor

Layout: Greta Axelsen

Oversætter: Dan Herron

DJV VOLONTØR

Kontaktperson:

Linda Møller, se ovenfor

BLADSEKRETÆR

Ole Hamann

E.mail:alice-ole@hotmail.com

Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab

kan bestilles hos redaktøren eller et

af bestyrelsens medlemmer eller hos:

Dansk-Jødisk Venskab,

Postboks 39, 4100 Ringsted

ARTIKLER, der gengives i bladet,

dækker ikke nødvendigvis

redaktionens synspunkter

EFTERTRYK

med tydelig kildeangivelse er

tilladt

Forsiden: Israel 70 år

Fotos: Linda Møller, Marvel

Gulbrandsen, Filip Graversen

ISSN:2245-1021

For at forklare hvordan det forholder sig med Israel, dvs. det jødiske folk, og også for

at forklare, hvordan forholdet mellem Israel og den kristne menighed skal forstås,

bruger Paulus et billede, en metafor. Han tegner for os et oliventræ. Vi ved ud fra

Bibelen, at oliventræet er et billede på Israel, dette billede bliver brugt flere gange i

Det Gamle Testamente, f.eks. hos profeten Jeremias 11,6: ”Et grønt oliventræ med

smukke frugter, kaldte Herren dig”. Hos Hoseas 14,6 står der om Israel, at ”dets grene

skal brede sig, så det bliver prægtigt som oliventræet”.

Det ædle oliventræ bliver altså brugt som et billede for det sted, hvor velsignelsen er.

Set i sammenhæng med pagtstanken, kan vi sige, at roden på dette ædle oliventræ er

Abrahamspagten, og den velsignelse, som Gud har lovet skal flyde fra denne pagt, og

som Jesus opfylder og formidler til alle, der tror. Vi er som ikke-jøder ved tro podet

ind på dette træ og sammen med de troende jøder, har vi del i hele velsignelsesfylden.

Her er der ikke forskel på jøde og ikke-jøde, men det vil ikke sige, at kristne bliver til

jøder eller at menigheden bliver til Israel. Vi skal huske på, siger Paulus, at det ikke er

os ikke-jøder, der bærer roden, men det er roden der bærer os. Lige fra starten, dvs.

lige fra Det Gamle Testamente, var det forudsagt, at hedningerne, at folkeslagene,

skulle velsignes i Abrahamspagten. Lige fra begyndelsen var det Guds mening, at

ikke-jøderne skulle deltage. Troende ikke-jøder deler Israels velsignelse i troen på

Jesus. Men den sandhed ophæver ikke en fremtidig frelseshistorisk rolle, en

betydning for det nationale Israel.

For at opsummere kan vi sige, at Efeserbrevet 2 og Romerbrevet 11 beskriver

enheden mellem troende jøder og hedninger/ikke-jøder. Men sideløbende hermed

eksisterer det nationale Israel, som står uden for troen på Jesus, og dette etniske,

nationale Israel vedbliver med at have sin helt unikke funktion som Guds udvalgte

folk. En udvælgelse, et kald, som Gud aldrig har trukket tilbage.

DJV

DJV - side 2

More magazines by this user
Similar magazines