Views
2 months ago

Pjece om Ungdomskort & SU

Statens

Statens Uddannelsesstøtte (SU) Hvornår kan du få SU Er du fyldt 18 år og er aktiv studerende, kan du søge om at få Statens Uddannelsesstøtte (SU) fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Måned du fylder 18 år Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hvornår kan du søge 1. marts – 30. april (Der kan søges hele april for april måned) 1. juni – 31. juli (Der kan søges hele juli for juli måned) 1. september – 31. oktober (Der kan søges hele oktober for oktober måned) 1. december – 31. januar (Der kan søges hele januar for januar måned) Hvilken måned får du SU fra April måned. Juli måned. Oktober måned. Januar måned. Hvor skal du søge Du søger SU i minSU på www.su.dk. Når du går på en ungdomsuddannelse er du afhængig af dine forældres indkomst Indtil måneden efter du fylder 20 år er satsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst og om du bor hos dine forældre eller ej. (Se satserne på SU-styrelsens hjemmeside www.su.dk)

Udeboendesats når du er under 20 år Er du under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få satsen for hjemmeboende SU - også selv om du er flyttet hjemmefra. I visse tilfælde kan du dog godkendes til at få satsen til udeboende (se mere på SU-styrelsens hjemmeside eller spørg skolen). Er du under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du få en grundsats i SU. Om du kan få mere end denne grundsats afhænger af, hvor stor dine forældres indkomst er per år. Det er dine forældres indkomst to år tilbage, der afgør, hvor stort et tillæg du kan få ved siden af din SU-grundsats. Jo lavere dine forældres indkomstgrundlag er, jo mere kan du få i SU. Det er dine forældres samlede indkomst i løbet af et år (uden fradrag), der afgør, hvor meget du kan få i tillæg til din SU-grundsats. Dine forældre er dine biologiske eller adoptivforældre. Plejeforældre eller stedmødre/stedfædre betragtes ikke som forældre. Udenlandsk statsborger Er du udenlandsk statsborger, skal du også søge SU i minSU. Her skal du desuden udfylde et særligt oplysningsskema for at blive ligestillet med danske statsborgere. Du skal printe og udfylde skemaet og aflevere det på dit uddannelsessted senest tre uger efter, du har søgt i minSU. Det tager typisk mere end de normale to-fire uger at behandle din ansøgning. På www.su.dk kan du finde yderligere oplysninger og få svar på rigtig mange spørgsmål.

Pjece 'Velkommen til Amager Hospital'
Du kan downloade pjecen her - Bupl
Læs hele pjecen her - LO
0669 pjece 9x13 DK
Pjece: Bækkenbunden - Danske Fysioterapeuter
Hent pjecen som PDF - LAP
Pjece om jobsøgning - JA
Hent LOKO-pjece som pdf-fil
Pjece om barsel, adoption mv. - HK
Fleksjob pjece 2004.pdf - HKCoop
Rummelighed - pjece fra Allerød Kommune - dlf
Pjece til enlige forsørgere - Social
Hent pjecen om patientrettigheder - Frederiksberg Hospital
Pjece: Ondt i ryggen - Danske Fysioterapeuter
Pjece "Sundhed på tværs", 2010 - Sundhedsstyrelsen
Introducerende pjece 'Vitaliseringsmodellen' - Forlaget Klim
Pjece Svane Service - Favrskov Kommune