Views
4 months ago

Holger Danske nr. 1 2018

Ansvarlig for nyheder:

Ansvarlig for nyheder: Jakob Kjærsgaard Mortensen Skal stå for at udgive medlemsbladet både i fysisk og online, derudover undersøge mulighed for at få DFU mere i Dansk Folkeblad. Sikre at DFU’s medlemmer er orienteret om, hvad der foregår i DFU lokalt og nationalt gennem et månedligt nyhedsbrev. Ligeledes sikre at hjemmesiden er opdateret. Ansvarlig for kampagner og DFU’s historie: Kristoffer Gadeberg Lave de overordnede kampagner, herunder en ny generel hvervefolder. Her er tryksagerne og større kampagner en kernesag gennem kortere kampagnevideoer eller andre måder, hvorpå DFU ellers kan profilere sig. Derudover at arbejde på at samle op på DFU’s historie. Ansvarlig for UNR: Christian Bülow 8 Skal øge kendskabet om Ungdommens Nordiske Råd til DFU’s medlemmer samt sikre, at vi får så meget politik gennemført som muligt. Ligeledes pleje kontakten til vores venner i andre partier ude i verden. Skal ligeledes assistere de andre hovedbestyrelsesmedlemmer, når det kræves. Ansvarlig for DUF og tværpolitisk samarbejde: Sille Nielsen Skal sikre et godt og konstruktivt samarbejde med DUF og de andre ungdomspartier samt sikre, at DFU’s medlemmer er orienteret om, hvad der foregår hos DUF ikke mindst af tilbud om kurser. Ligeledes er det den DUF-ansvarlige, der skal sikre, at lokalforeningerne lever op til de krav, der er stillet. Ansvarlig for lokalforeninger: Marlene Sørensen Skal stå for at udvikle og hjælpe lokalforeningerne. Ansvarlig for at lokalforeningerne er engageret og laver arrangementer. Derudover regional sparring i form af formandsmøder. Skal sikre at medlemsplejen er i top.

Ansvarlig for møder og valg: Jeremy Pedersen Skal stå for aktiviteter og organisering af Skolevalget 2019 samt et eventuelt folketingsvalg, Folkemødet samt Ungdommens Folkemøde både politisk og organisatorisk. Skal sikre at DFU blive repræsenteret bedre på Twitter og Facebook ved at styre ”DFU - Det Fandeme Undercover”. Ansvarlig for at #mitdfu bliver endnu mere udbredt. Ansvarlig for arrangementer og korrektur: Sandie Frydenlund Mortensen Sikre de praktiske rammer for arrangementerne. Har ansvaret for årshjulet. Skal sikre at DFU’s materiale er så tæt på fejlfrit som overhovedet muligt på tryk og skrift. Skal administrer DFU’s beskeder på Facebook. 9

Årsmødets gæstetaler: - Dansk Folkeparti
Politisk Horisont nr. 3 2008 - Konservative Folkeparti
SKB nyt nr. 1 2013.pdf - SKB.DK
Nepal Vision 2011, nr. 1 - Dansk-Nepalesisk Selskab
Telegrafen Nr. 1 2014 - Forsvarskommandoen
Generalforsamling - Dansk Færgehistorisk Selskab
Gasteknik nr. 1, februar 2006 [PDF] - Dansk Gas Forening
Gasteknik nr. 1, februar 2003 [PDF] - Dansk Gas Forening
Blad 1, 2008 - Region Nordjylland
Nr. 3-2010 - Konservative Folkeparti
55.855 Zone_feb.indd - FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter
Socialrådgiveren nr. 9-2008 - Dansk Socialrådgiverforening
Dansk El-Forbund Gruppelivsforsikring sikrer, hvis ... - ALKA forsikring
Valgretskommissionens betænkning - Dansk Ungdoms Fællesråd
Årsberetning 2003 - Dansk Psykiatrisk Selskab
Energibranche.dk nr. 1/09 - Dansk Energi Brancheforening
Energibranchen.dk nr. 1. 2011 - Dansk Energi Brancheforening
DUGSNyt nr. 1. 2012 - Dansk Urogynækologisk Selskab
Münsterländeren nr. 1 i 2010 - Dansk Münsterländer Klub
Krudtslam Nr.1-2011 - Forbundet Af Danske Sortkrudtskytteforeninger
Kredsløbet nr. 1 - 2010 - Dansk Sygeplejeråd
Nr. 1 2013 • 21. årg. - Odder Golfklub