Views
1 week ago

Holger Danske nr. 1 2018

Ansvarlig for nyheder:

Ansvarlig for nyheder: Jakob Kjærsgaard Mortensen Skal stå for at udgive medlemsbladet både i fysisk og online, derudover undersøge mulighed for at få DFU mere i Dansk Folkeblad. Sikre at DFU’s medlemmer er orienteret om, hvad der foregår i DFU lokalt og nationalt gennem et månedligt nyhedsbrev. Ligeledes sikre at hjemmesiden er opdateret. Ansvarlig for kampagner og DFU’s historie: Kristoffer Gadeberg Lave de overordnede kampagner, herunder en ny generel hvervefolder. Her er tryksagerne og større kampagner en kernesag gennem kortere kampagnevideoer eller andre måder, hvorpå DFU ellers kan profilere sig. Derudover at arbejde på at samle op på DFU’s historie. Ansvarlig for UNR: Christian Bülow 8 Skal øge kendskabet om Ungdommens Nordiske Råd til DFU’s medlemmer samt sikre, at vi får så meget politik gennemført som muligt. Ligeledes pleje kontakten til vores venner i andre partier ude i verden. Skal ligeledes assistere de andre hovedbestyrelsesmedlemmer, når det kræves. Ansvarlig for DUF og tværpolitisk samarbejde: Sille Nielsen Skal sikre et godt og konstruktivt samarbejde med DUF og de andre ungdomspartier samt sikre, at DFU’s medlemmer er orienteret om, hvad der foregår hos DUF ikke mindst af tilbud om kurser. Ligeledes er det den DUF-ansvarlige, der skal sikre, at lokalforeningerne lever op til de krav, der er stillet. Ansvarlig for lokalforeninger: Marlene Sørensen Skal stå for at udvikle og hjælpe lokalforeningerne. Ansvarlig for at lokalforeningerne er engageret og laver arrangementer. Derudover regional sparring i form af formandsmøder. Skal sikre at medlemsplejen er i top.

Ansvarlig for møder og valg: Jeremy Pedersen Skal stå for aktiviteter og organisering af Skolevalget 2019 samt et eventuelt folketingsvalg, Folkemødet samt Ungdommens Folkemøde både politisk og organisatorisk. Skal sikre at DFU blive repræsenteret bedre på Twitter og Facebook ved at styre ”DFU - Det Fandeme Undercover”. Ansvarlig for at #mitdfu bliver endnu mere udbredt. Ansvarlig for arrangementer og korrektur: Sandie Frydenlund Mortensen Sikre de praktiske rammer for arrangementerne. Har ansvaret for årshjulet. Skal sikre at DFU’s materiale er så tæt på fejlfrit som overhovedet muligt på tryk og skrift. Skal administrer DFU’s beskeder på Facebook. 9

Dansk Folkeblad nr. 1 Marts 2004 - Dansk Folkeparti
Dansk Folkepartis medlemmer vil ikke se ændringer i den danske ...
Tækkemanden 1/2010 - Dansk Tækkemandslaug
Dansk Folkeblad nr. 4 - 2003 - Dansk Folkeparti
Tækkemanden 1/2011 - Dansk Tækkemandslaug
Dansk Folkeblad nr. 1 februar 2012 - Dansk Folkeparti
Journalen nr. 1/2011 - Den Danske Dyrlægeforening
Dansk Folkeblad nr. 2 april 2004 - Dansk Folkeparti
Hvem bestemmer i Danmark ? - Dansk Folkeparti
Nr. 129 - Danske Torpare
Politisk Horisont nr. 1 2008 - Konservative Folkeparti
80151 DF 04-2012_01-32_web.pdf - Dansk Folkeparti
Socialrådgiveren nr. 1-2010 - Dansk Socialrådgiverforening
nr. 4 2009 - Dansk Handicap Forbund Aalborg afd.
Sandheden om parabolerne s. 30 Pia og Peter i ... - Dansk Folkeparti
Socialrådgiveren nr. 1-2009 - Dansk Socialrådgiverforening
Socialrådgiveren nr. 1-2013 - Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU
DAT nr. 1 - Artilleriofficersforeningen
Alt om Årsmøde 2000 - Dansk Folkeparti