Views
9 months ago

Opstandelsen er lige her

7 forståes i

7 forståes i kristendommen som union mellem treenighed (3, fader, søn og helligånden) og de fire jordiske elementer (4, ild, vand, jord og luft). Kort sagt er tallet 7 et symbol på forbindelsen mellem himmel og jord. Melodien fortæller os dermed at Jesu korsfæstelse, død og Opstandelse er forbindelsen mellem Gud og menneske. Teksten siger: Opstandelsen er lige her. Dette er en konstatering om at opstandelsen er hos os, ikke noget abstrakt, den er lige her. Dette spejles også i tonehøjden: ordet „lige“ ligger meget højere end ordet „her“ (her, verden - lige, himlen). Under hele melodiens forløb findes der 3 septimer. Golgata. I hele melodiens forløb bliver der tre gange brugt et kryds (# - ophøjelse af en tone). Disse tre krydser kan fortolkes som de 3 kors som står ved Golgata (bjerg hvor Jesu var korsfæstet i midten af to andre). Krydser minder rent optisk om et kors (i det tyske sprog bruger man f. eks. det samme ord til kryds og kors „Kreuz“). Fra takt 8 rejser melodien sig op og falder igen. Hvis man følger tonernes bevægelse så viser der sig et bjerg som kan fortolkes som Golgata. (Forbinder man alle tre krydser viser der sig også et bjerg, men dette er selvfølgelig et spørgsmål om salmens layout) Se vi går op til Jerusalem Fra takt 9 til 10 er tonerne opbygget som et trappe. Dette kunne fremvise Jesu gang op til Golgata i Jerusalem. Opgangens besværlige virkning bliver forstærket gennem tonerepetitioner (gentagelse af en tone) og harmonierne (omgivende toner som sætter melodien i kontekst, en salgs farve): Alle brugte toner danner en dominantseptimakkord (treklang med septimen, opbygget på toneskalaens 5. tone). En dominantseptimakkord virker altid ustabil, bærer en spænding i sig selv og kalder på en afspænding. !2

Taktar t Komponisten bruger 2 forskellige taktarter: 3/4-takt (3 slager per takt) og en 2/4-takt. (2 slag per takt). Som sagt før henviser tallet 3 til treenighed. Tallet 2 kan fortolkes enten som et symbol for mennesker (vores krop er bygget symmetrisk., vi har to af hver kropsdel undtagen kropsdelene som ligger ved kroppens symmetriakse) eller dualitetsteorien som referer mere specifikt til kristendommen (døden bærer opstandelsen i sig. Theodicé spørgsmålet). Teksten udvikler sig på samme måde til at fortælle os om den konkrete plads hvor Opstandelsen findes. Den er kommet ned fra Gud til mennesker og har en konkret plads i vores verden. Harmonisk analyse (En analyse af et musikstykkets akkorder (harmonier)) Salmen står i mol. Takt 1 til 3 bevæger sig mellem en tonika (treklang opbygget ved mol skalaens første tone) og en dominantakkord (treklang opbygget op fra molskalaens femte tone). Takt 4 til 7 består af f-dur, d- mol, c-dur og g-dur. Dette betyder at salmens harmoni bevæger sig her i molskalaens parallel skala (hver molskala er forbundet med en durskala og omvendt, de deler det samme tonemateriale). Takt 8 til 11 vender tilbage til tonika og dominantakkord i mol. Takt 3 (treenighed) til takt 4 (jorden) Harmonien skifter mellem takt 3 og 4 fra dominantakkorden til paralleltoneartens subdominant (treklangen opbygget på skalaens 4. tone). Dette er udtryksfulde harmoniske skift. I sammenhang med melodiens bevægelse opstår der i sig selv en musikalsk proces som i den klassiske kompositionsmusik er forbudt (kvint- og oktavparallel), fordi alle stemmer går i samme retning. I dette tilfælde opad. Det kunne igen fortolkes som Jesu opstandelse. Det er også muligt at forstå harmoniens opadgående bevægelse som Jesu ophøjelse: Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Johannes, 3, vers 14-15 Fremover sker bevægelsen lige præcis i den takt hvor taktarten skifter fra 3/4 til 2/4. !3

LIGE ADGANG - Danish Institute for Human Rights
Als & Sundeved - hvor ligger det?
EN LIGE HØJRE JaN FoG - Konservativ Ungdom
“Jeg kan komme til ham, når… altså lige meget, hvad fanden der sker”
- lige de film vi gerne ville se!! Vi vidste det bare ikke... - Kino Grenaa
Jul og traditioner - Roskilde Baptistkirke
Page 1 Page 2 DENcíam/sße @man Auuunt 19H3 for Jesu Kristi ...
Holm - lige i øjet Lokal Udviklingsplan 2010-2020 - Sønderborg ...
©-lig velkommen til Blaksets Bridgecenter - onlinePDF
downaloade hele bladet i pdf-format lige til at printe - Bupl
Klik her for at læse kirkebladet - Hjortshøj Kirke
Søværnsorientering nr. 1 / 2007
2009: Jagten på de kristne symboler - Leder - FDF
huspjece begge huse.qxp - CA a-kasse
Højdepunkter - Det bør du se - Berchtesgadener Land
Næste Globen-tema: Alternative rejser - De Berejstes Klub
- glimt fra Baptistkirken i Roskilde - Roskilde Baptistkirke
Thomas Baunbæk Nielsen underholder med - Frederiksberg HF ...
Bankmand om dagen - pokerhaj om natten - Danske Unions