Views
6 months ago

Opstandelsener

Harmonisk analyse (En

Harmonisk analyse (En analyse af et musikstykkets akkorder (harmonier)) Salmen står i mol. Takt 1 til 3 bevæger sig mellem en tonika (treklang opbygget ved mol skalaens første tone) og en dominantakkord (treklang opbygget op fra molskalaens femte tone). Takt 4 til 7 består af f-dur, d-mol, c-dur og g-dur. Dette betyder at salmens harmoni bevæger sig her i molskalaens parallel skala (hver molskala er forbundet med en durskala og omvendt, de deler det samme tonemateriale). Takt 8 til 11 vender tilbage til tonika og dominantakkord i mol. Takt 3 (treenighed) til takt 4 (jorden) Harmonien skifter mellem takt 3 og 4 fra dominantakkorden til paralleltoneartens subdominant (treklangen opbygget på skalaens 4. tone). Dette er udtryksfulde harmoniske skift. I sammenhang med melodiens bevægelse opstår der i sig selv en musikalsk proces som i den klassiske kompositionsmusik er forbudt (kvint- og oktavparallel), fordi alle stemmer går i samme retning. I dette tilfælde opad. Det kunne igen fortolkes som Jesu opstandelse. Det er også muligt at forstå harmoniens opadgående bevægelse som Jesu ophøjelse: Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Johannes, 3, vers 14-15 Fremover sker bevægelsen lige præcis i den takt hvor taktarten skifter fra 3/4 til 2/4. I takt 6 bevæger harmonien sig henimod toneartens parallel dur tonika og havner i toneartens paralleldominant i takt 7. Hvis man beregner den gyldne snit (lat.: sectio aurea, proportio divina, handler om at opdele et linjestykke i to stykker, således at forholdet mellem det største og det mindste stykke er lig med forholdet mellem hele linjestykket og det største for hele salmen, forholdet ligger på 61,8% (Major) til 32,8% (Minor)) til hele salmen (11 takter) ligger det gyldne snit lige ved overgangen !4

mellem takt 6 og 7. I uropførelsen varierer Helene Blum dette sted i hvert vers med forskellige udsmykninger. Hvis man beregner det gyldne snit fra salmens bagside så havner man i Takt 4 hvor der, som tidligere beskrevet, sker et taktskifte og en udtryksfulde harmonisk skift. Citat fra Johann Sebastian Bach? Melodiens 3 sidste toner består af ledetonen efterfulgt af grundtonen. Et af Johann Sebastian Bachs mest kendte værker, Matthæuspassionen BWV 244, afslutter på samme måde. I Matthæauspassionen er teksten: „Hvil nu roligt, hvil i fred!“ Har man salmens kontekst og opstandelsestematik i mente, kan det måske antages, at melodiens afslutning er et citat fra Johann Sebastian Bach. Slutord En gang snakkede jeg med en veninde om salmen. Hun bemærkede fravær af Jesus og Gud i teksten. Der har hun ret i. Men faktisk er Jesu korsfæstelse og opstandelse og Guds nye pagt mellem ham/hende og skabning til stede så ganske tydeligt endda. Ikke i teksten, men i salmens musikalske univers. København d. 12. april, 2018 Marcel Gaul, organist i Præstebro Kirke, Herlev !5