19.04.2018 Views

Construction Trade 2018 - Danish

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DK

Byggemarkeder

Produktkatalog

Danish | 2018-19

Premium slibeværktøj siden 1919

www.tyrolit.com


Byggemarkeder

Produktkatalog


TYROLIT-KONCERNEN 2

TYROLIT-koncernen

En global virksomhed

Familievirksomheden TYROLIT har som en af

verdens førende producenter af bundet slibe-,

skære-, save-, bore- og afretterværktøj samt

systemværktøj og -maskiner til byggeindustrien

siden 1919 stået for produkter af bedste kvalitet,

innovation og optimal service.

Eksperterne hos TYROLIT udvikler dagligt

skræddersyede løsninger til kunder fra hele verden

og bidrager dermed til, at vores kunder har succes

med deres respektive virksomheder. Med cirka

80 000 tilgængelige produkter sætter vi normer

i mange forskellige brancher.


TYROLIT-KONCERNEN 3

Forretningsområder

TYROLIT tilbyder sine kunder økonomiske og økologiske

løsninger inden for aktuelt fire forretningsområder. Med

salgsorganisationer i hele verden og et team bestående af

erfarne anvendelsesteknikere tilbyder TYROLIT desuden

en optimal servicekvalitet.

Byggeri

Handel

Metal / præcision

Sten – keramik – glas

Inden for forretningsområdet

Byggeri er TYROLIT

den førende systemleverandør

til borsystemer,

væg- og wireskæremaskiner,

gulvsave og til overfladebearbejdning

af betonbelagte

motorveje.

Med salg i hele verden er

TYROLIT inden for forretningsområdet

Handel, ud

over premiumløsninger

inden for de tre kerneområder

(skæring, slibning og

overfladebehandling), garant

for en meget kundeorienteret

marketingsupport.

Fra præcisionsbearbejdning

i motor- og maskinindustrien

til fremstilling af skæreskiver

til stålindustrien

- produktsortimentet inden

for forretningsområdet metal

og præcision omfatter

højtteknologiske værktøjer

til utallige anvendelsesområder.

De skræddersyede

diamantværktøjer og

slibeløsninger inden for

forretningsområdet sten –

keramik – glas begejstrer

med deres enestående

ydeevne og kvalitet.

Kvalitet og innovation

TYROLIT er blandt de førende i branchen

på verdensplan. Vi lægger vægt

på bedste præcision – både hvad

angår kvaliteten af de fremstillede

produkter, og når det gælder innovation.

Den kontinuerlige videreudvikling

og forbedring af produkterne inden

for alle forretningsområder

er et centralt virksomhedsmål.

Knowhow til kunder

Vi tilbyder vores kunder førsteklasses

service med hensyn til rådgivning og

opfølgning. Inden for alle virksomhedens

forretningsområder har vi et

team bestående af eksperter med

mange års brancheerfaring, der står

klar med skræddersyet support på

stedet.

Skræddersyede produkter

TYROLIT råder over et meget bredt

produktsortiment til mange forskellige

anvendelsesområder. Dette omfatter

både standardprodukter til den

daglige brug og individuelt tilpassede

specialprodukter til kundespecifikke

processer.


LOGISTIK OG SERVICE 4

Produktionsog

salgsfaciliteter i hele verden

TYROLIT har egne produktions- og salgsfaciliteter i

29 lande og lokale samarbejdspartnere i yderligere

65 lande.

Vi har således mere end hundrede konsulenter på

markedet hos vores slutkunder, der står til rådighed

med råd og vejledning. Under vores utallige besøg hos

forskellige støder vi naturligvis igen og igen på nye

anvendelsestekniske udfordringer, hvilket for os er lig med

muligheder for at udvikle nye produkter.

Egne salgsafdelinger i Argentina,

Australien, Belgien, Brasilien, Kina,

Danmark, Tyskland, Estland, Finland,

Frankrig, Storbritannien, Indien,

Indonesien, Italien, Canada, Holland,

Norge, Østrig, Polen, Portugal, Sverige,

Schweiz, Spanien, Sydafrika, Thailand,

Tjekkiet, Ungarn, USA, UAE.

Distributører i mere end 65 lande i

hele verden

TYROLIT produktionsfaciliteter

stederne nævnes kun en gang

TYROLIT salgsfaciliteter

stederne nævnes kun en gang | inkl. servicefaciliteter


LOGISTIK OG SERVICE 5

Globalt fokus

TYROLIT tænker og handler globalt. Med et

verdensomspændende salgsnet i pt. 65 lande

samt produktionsfaciliteter i 11 lande tilbyder

vi vores kunder alle fordelene ved en global

agerende virksomhed.

Lokal tilgængelighed

Tænk globalt, handl lokalt - på dit lokale sprog og direkte

hos dig. Det er den devise, vi bygger på i omgangen med

vores kunder. Med lokale kontaktpersoner og teknisk support

i mange lande kan vi garantere dig den bedst mulige

kundeservice.

Kundeservice

En nøje afstemt leverandørkæde, fra produktion til overlevering,

garanterer kunderne en høj grad af leveringssikkerhed.

Brugen af moderne planlægningssystemer samt et

team af specialiserede kundeservicemedarbejdere sørger

desuden for, at alle bestillinger afvikles hurtigt og effektivt.

Verdensomspændende logistik

Med i alt 10 lagre rundt omkring i hele verden sikrer vi, at

vores produkter er tilgængelige for vores kunder 365 dage

om året.

TYROLIT lagersteder

––

Argentina

––

Brasilien

––

Frankrig

––

Spanien

––

Thailand

––

Tjekkiet

––

Storbritannien

––

USA

––

Østrig

––

Sydafrika

3 300 000

pakker forlader Benatky hvert år.

7 700 000

pakker forlader Schwaz hvert år.


KVALITETSLINIER 6

Kvalitetslinier

TYROLIT har i næsten 100 år været en førende

producent af værktøjer til profesionelle brugere

og opgaver.

For at gøre det lettere at finde det helt rette produkt

har vi opdelt vores program i tre kvalitets-linier.

Dermed kan vi tilbyde den perfekte løsning til alle

formål!

––

Bedste skæreevne og

materialeafslibningsydelse

––

Standtid og levetid over gennemsnittet

––

De bedste arbejdsresultater

––

Bedste økonomi

––

Meget bredt sortiment - Det

perfekte produkt til alle anvendelsesformål

––

Brug af meget innovativ teknologi

og de bedste råmaterialer

––

Meget høj komfort pga. få vibrationer

og lille støjudvikling

––

Meget god skæreevne og

materialeafslibningsydelse

––

Meget god standtid og

levetid

––

Meget gode arbejdsresultater

––

Meget god økonomi

––

Bredt sortiment - Til de

vigtigste anvendelsesformål

––

God skæreevne og

materialeafslibningsydelse

––

God standtid og levetid

––

Gode arbejdsresultater


SPECIFIKKE OPLYSNINGER 7

Specifikke oplysninger

Diamantværktøj

Produktlabel

Registreret varemærke

Specifikation

Maks. omdrejningstal

Kvalitetslinie

Anvendelses- og

sikkerhedspiktogrammer

Mål udvendig Ø x

indvendig Ø

Segmenthøjde

og -længde

Typenummer

TYROLIT,

grundlægger af oSa ®

Materialets egnethed

Farvekoder

Label

Universalt Beton Hårde sten Fliser Marmor Asfalt Slibende materialer Støbejern

Farvekode

GUL RØD BLÅ GRØN GRØN GRÅ GRÅ VIOLET

Materiale

Universelle

byggematerialer

Beton Hårde sten Fliser, keramiske

materialer

Bløde sten,

marmor

Slibende

materialer

Slibende

materialer

Støbejern


TEKNOLOGIER OVERSIGT 8

Teknologier,

der imponerer

TGD ® – TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION

TYROLIT diamantværktøjer med TGD ® -teknologiens intelligente

fordeling af diamanter sikrer en ensartet fordeling af belastningen,

optimeret køling og høj skæreydelse. Det gør, at værktøjet holder

betydeligt længere, og at maskinerne belastes mindre.

+ + Lang levetid

+ + Høj skæreevne

+ + Øget effektivitet

TGD ® Segment

Konventionelt

Segment

Produkter med teknologien er på de efterfølgende

sider markeret med denne ikon.


TEKNOLOGIER OVERSIGT 9

P2 ® - PERMANENT POWER

P2 ® - PERMANENT POWER - er en højfrekvensteknologi,

der er registreret af TYROLIT, som på

bedste vis samler den kompakte konstruktion fra

elektriske systemer og pålideligheden og ydelsen fra

hydrauliske systemer i én maskine Dette innovative

driftskoncept er baseret på et princip bestående af

hovedmotorer med permanente magneter og giver

mulighed for at arbejde med et højt omdrejningsmoment,

samtidig med at motoromdrejningstallene er

reduceret. De kompakte maskiners vedligeholdelsesvenlige

opbygning gør servicearbejdet lettere og

reducerer.

+ + Høj driftssikkerhed

+ + Effektiv

+ + Kompakt konstruktion

Modular System

Modulprincippet i TYROLIT Modular System gør, at de

enkelte komponenter kan bruges inden for deres respektive

anvendelsesområder eller til forskellige formål. Det gør arbejdet

både nemmere og mere effektivt, samtidig med at man

sparer penge. ModulDrill-lynspændesystemet er f.eks. en

del af TYROLIT Modular System, som gør det muligt hurtigt

at skifte vores boremotorer mellem forskellige TYROLIT

borestandere.

+ + God økonomi

+ + Effektivt arbejde

+ + Nem anvendelse


Frihånds

Diamantklinger til tørskæring

Diamantslibeskiver

Hånd- og ringsavklinger

Maskiner

Bordskæring

Diamantskæreskiver

til bordskæremaskine

Maskiner

Fugeskæring

Gulvklinger

Maskiner

Diamantbor

Diamantbor vådboring

Diamantbor tørboring

Flise boring

Diamantboremaskiner

Skæring og slibning

Bakelitbundne skæreskiver

Bakelitbundne slibeskiver

Henvisninger

Sikkerhed

Omdrejningstabel

TYROLIT-adresser

Symboler

Sikkerhed

Materiale

Maskiner

Teknologier


Frihånds

Tørskæring 15

Information 16

Diamantklinger til tørskæring 18

Frihånds

Diamantslibeskiver 33

Information 34

Diamantslibeskiver 36

Hånd- og ring skæring 41

Information 42

Hånd- og ringsavklinger 44

Maskiner 46


Tørskæring

Frihånds


TØRSKÆRING 16

Frihånds

Diamantklinger til tørskæring

til vinkelsliber og benzinskæreren

TYROLIT tilbyder såvel lasersvejste som også direkte

sintrede diamant tørskæreskiver, som overholder de

højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Med diamant tørskæreskiver fra TYROLIT har du mulighed for at bearbejde en

lang række standardmaterialer som f.eks. hårde sten, beton eller asfalt samt

plast, glasfiber eller pansret glas. Den kontinuerlige videreudvikling og optimering

af vores diamantprodukter understreges af innovative produkter såsom

supertynde og støjdæmpede diamant tørskæreskiver.

Service

TGD ® -teknologi

TGD ® (TYROLIT GRAIN DISTRIBUTI-

ON) er en enestående teknologi udviklet

af TYROLIT, som pga. den optimerede

kornfordeling giver mulighed

for en konstant hurtig skæreydelse,

meget lang levetid og mærkbart lavt

støjniveau. Dette giver ikke alene et

rent snit, som overflødiggør efterbehandling,

men også væsentligt færre

vibrationer. Det mindsker belastningen

af brugeren og maskinen. Især

ved konstant brug kan disse fordele

mærkes på økonomien: Brugeren

kan fordele sit arbejde konstant over

dagen, og maskiner kan bruges i

længere tid.

+ + Hurtig levering

+ + Fås i alle relevante diametre

+ + Gængse mål fra lager

Bemærkninger /

anbefalinger

+ + Overhold sikkerheds- og

brugsanvisninger

+ + Sikkerhedsanvisningerne kan også

rekvireres ved behov

+ + Maks. arbejdshastighed er på

80 m / s


TØRSKÆRING 17

Anbefaling vedrørende anvendelse

Frihånds

Kvalitetslinie Specifikation Universalt Beton Hårde

sten

Slibende

materialer

Bløde

sten

Asfalt Fliser Stål Plast Støbejern

Side

DCU*** 4in1 TGD ® 18

DCU*** 19

DCU***-FC 4in1 19

DCU***-S 19

DCC*** 21

DCC***-FC 22

DCH*** TGD ® 23, 24

DCH*** 24

DCH***-FC 24

DCAB*** 25

DCAB***

25

Murfræser

DCM*** 26

DCT*** 26

DCA*** 27

DCA+C*** 2in1 28, 29

Tagtækkerskive 30

FOCUR SA 31

DCCI*** Combi 31

DCU** 20

DCU**-FC 20

DCC** 22

DCC**-LL 23

DCA** 27

DCA+C** 2in1 29

DCU* 20

DCU*-FC 21

DCH* 25

DCAB* 26

DCT* 27

DCA* 28

DCA+C* 2in1 29

FC - FASTCUT S - SILENT LL - LONGLIFE


TØRSKÆRING 18

Frihånds

Diamantklinger til tørskæring

DCU*** 4in1 | i TGD ® -teknologi

+ + Lave skæreomkostninger

pga. den høje

skærehastighed.

+ + Mindre belastning af

brugeren

takket være det yderst lave

støjniveau.

+ + Utallige anvendelsesmuligheder

på beton, hårde sten, slibende

materialer og stål.

Materialer, der kan bearbejdes: Universale

byggematerialer som beton,

natursten, mursten, porebeton osv.

Detaljer: Diamantklingen til tørskæring

DCU*** 4in1 overbeviser med

fremragende ydelsesværdier samt

ved skæring af beton, hårde sten,

slibende materialer samt stål.

De mange anvendelsesmuligheder

gør, at brugeren får et produkt, der

hele tiden er klar til brug, uden at der

skal skiftes skive, og sikrer, at projektet

kan gøres færdigt med succes.

Diamantklinger til tørskæring

DCU*** 4in1 | i TGD ® -teknologi

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3W 704617 230x2,4x22,23 14

736088 300x2,6x20 14

22373 300x2,6x22,23 14

59580 300x2,6x25,4 14

736102 350x3x20 14

22377 350x3x25,4 14

59543* 400x3,2x20 14

59545* 400x3,2x25,4 14

* Kun tilladt til vådslibning


TØRSKÆRING 19

Diamantklinger til tørskæring

DCU***

Frihånds

Materialer, der kan bearbejdes: Universale byggematerialer som f.eks.

beton, mursten, natursten, stål osv.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C6W 464537 115x2,2x22,23 10

464539 125x2,2x22,23 10

464540 150x2,4x22,23 12

464543 180x2,4x22,23 12

464544 230x2,4x22,23 12

464545 300x2,6x20 12

464546 300x2,6x22,23 12

464549 300x2,6x25,4 12

464551 350x3x20 12

464552 350x3x22,23 12

464553 350x3x25,4 12

464555 400x3,2x20 12

464556 400x3,2x25,4 12

DCU***-FC 4in1

C6R 474743 115x2x22,23 10

474746 125x2x22,23 10

474751 150x2,4x22,23 9

474752 180x2,4x22,23 9

474753 230x2,4x22,23 9

DCU***-S | SILENT

C3G 474771 230x2,6x22,23 9


TØRSKÆRING 20

Frihånds

Diamantklinger til tørskæring

DCU**

Materialer, der kan bearbejdes: Universale byggematerialer som f.eks.

beton, mursten, natursten, stål osv.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3 467443 115x2x22,23 7

467444 125x2x22,23 7

467445 150x2,6x22,23 9

467446 180x2,6x22,23 9

467448 230x2,6x22,23 9

464853 300x2,6x20 10

464854 300x2,6x22,23 10

464855 300x2,6x25,4 10

464858 350x3x20 10

464859 350x3x25,4 10

465667 400x3,2x20 10

DCU**-FC

C3R 467414 115x2x22,23 7

467416 125x2x22,23 7

467428 150x2,4x22,23 9

467430 180x2,4x22,23 9

467431 230x2,4x22,23 9

467433 300x3x20 10

467434 300x3x22,23 10

467435 300x3x25,4 10

467436 350x3x20 10

467439 350x3x25,4 10

Diamantklinger til tørskæring

DCU*

Materialer, der kan bearbejdes: Universale byggematerialer som beton,

mursten, natursten osv.

Detaljer: Reduktionsring 20–16 mm følger med ved diameteren 105 mm.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3 466082 105x2x20 7

466083 115x2x22,23 7

466084 125x2x22,23 7

466086 150x2,6x22,23 9

466087 180x2,6x22,23 9

466090 230x2,6x22,23 9


TØRSKÆRING 21

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

Frihånds

C3 466093 300x2,6x20 10

466094 300x2,6x22,23 10

466095 300x2,6x25,4 10

466096 350x3x20 10

466098 350x3x22,23 10

466099 350x3x25,4 10

529399 400x3,2x25,4 10

529401 450x3,2x25,4 10

DCU*-FC

C3R 467266 105x2x20 7

467267 115x2x22,23 7

467268 125x2x22,23 7

467271 150x2,4x22,23 9

467273 180x2,4x22,23 9

467276 230x2,4x22,23 9

467280 300x3x20 10

467281 300x3x22,23 10

467282 300x3x25,4 10

467285 350x3x20 10

467288 350x3x22,23 10

467289 350x3x25,4 10

Diamantklinger til tørskæring

DCC***

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, armeret beton, betonprodukter,

hårde materialer osv.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C6W 465488 115x2,2x22,23 10

465489 125x2,2x22,23 10

465490 150x2,4x22,23 12

465491 180x2,4x22,23 12

465492 230x2,4x22,23 12

465493 300x2,6x20 12

465494 300x2,6x22,23 12

465495 300x2,6x25,4 12

465496 350x3x20 12

465498 350x3x22,23 12

465499 350x3x25,4 12

465501 400x3,2x20 12


TØRSKÆRING 22

Frihånds

Diamantklinger til tørskæring

DCC***-FC murillefræser

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, mursten, porebeton. Detaljer: Værktøj

til fræsning af riller i beton og murværk.

Til brug med alle gængse murrillefræsere.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3R 598008 125x2x22,23 7

598010 140x2,4x22,23 9

598011 150x2,4x22,23 9

Diamantklinger til tørskæring

DCC**

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, armeret beton, betonprodukter,

hårde materialer osv.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3 474774 115x2x22,23 7

474775 125x2x22,23 7

536789 130x2,2x22,23 7

474777 150x2,6x22,23 9

474778 180x2,6x22,23 9

474780 230x2,6x22,23 9

465503 300x2,6x20 10

465505 300x2,6x22,23 10

465507 300x2,6x25,4 10

465509 350x3x20 10

465662 350x3x22,23 10

465512 350x3x25,4 10

485041 400x3,2x20 10


TØRSKÆRING 23

Diamantklinger til tørskæring

DCC**-LL

Frihånds

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, armeret beton, betonprodukter,

hårde materialer osv.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3W 484994 300x2,6x20 10

484996 300x2,6x22,23 10

484999 300x2,6x25,4 10

485001 350x3x20 10

485003 350x3x22,23 10

485004 400x3,2x20 10

Diamantklinger til tørskæring

DCH*** | i TGD ® -teknologi

+ + Lave skæreomkostninger

pga. den høje

skærehastighed.

+ + Ingen efterbehandling

pga. de meget rene

skærekanter.

+ + Mindre belastning

af brugeren

takket være det yderst lave

støjniveau.

+ + Konstant, hurtig skæreydelse,

meget lang levetid og

mærkbart lavt støjniveauv

med TGD ® -teknologi

(TYROLIT GRAIN

DISTRIBUTION), der er en

enestående teknologi med

optimeret kornfordeling udviklet

af TYROLIT.

Materialer, der kan bearbejdes: Betonsten,

granit, gnejs, porfyr, brobelægning

osv. Detaljer: Diamantklingen

til tørskæring DCH*** i TGD ® -teknologi,

der er udviklet specielt til hårde

sten, imponerer med sin skæreevne

og et lavt støjniveau.

Reduceret kraftanstrengelse i hele

levetiden giver mulighed for en højere

produktivitet. Segmenterne, der er

optimerede til anvendelsen, danner

meget rene, spånefrie kanter og sørger

for et perfekt resultat.


TØRSKÆRING 24

Frihånds

Diamantklinger til tørskæring

DCH*** | i TGD ® -teknologi

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3W 707365 230x2,4x22,23 14

736095 300x2,6x20 14

43485 300x2,6x25,4 14

736105 350x3x20 14

43490 350x3x25,4 14

Diamantklinger til tørskæring

DCH***

Materialer, der kan bearbejdes: Granit, gnejs, porfyr, brolægning,

hårde kalksten osv.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C6W 464698 125x2,2x22,23 10

464702 300x2,6x20 12

464703 300x2,6x22,23 12

464706 300x2,6x25,4 12

464707 350x3x20 12

464710 350x3x22,23 12

464711 350x3x25,4 12

464712 400x3,2x20 12

Diamantklinger til tørskæring

DCH***-FC

Med DCH***-FC fra TYROLIT kan brugeren foretage skærearbejde uden

stor kraftanstrengelse, målrettet og på kort tid. DCH***-FC er en supertynd

diamantskæreskive med en segmenttykkelse på hhv. 1,2 og 1,9 mm.

Den udmærker sig ved en ekstremt god skæreevne, lille støvbelastning

samt lavt støjniveau.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3 475790 115x1,2x22,23 7

475793 125x1,2x22,23 7

C3W 475797 180x1,9x22,23 9

475800 230x1,9x22,23 9


TØRSKÆRING 25

Diamantklinger til tørskæring

DCH*

Frihånds

Materialer, der kan bearbejdes: Granit, porfyr, brolægning,

hårde kalksten osv.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3 467386 115x2x22,23 7

467387 125x2x22,23 7

467388 180x2,6x22,23 9

467389 230x2,6x22,23 9

467391 300x2,6x20 10

467392 300x2,6x22,23 10

467394 300x2,6x25,4 10

467395 350x3x20 10

467396 350x3x22,23 10

467400 350x3x25,4 10

Diamantklinger til tørskæring

DCAB***

Materialer, der kan bearbejdes: slibende beton, porebeton, mørtel,

murpuds, pimpsten osv.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3W 465976 115x2,2x22,23 10

465977 125x2,2x22,23 10

465979 150x2,2x22,23 10

C3SW 465980 230x2,4x22,23 10

Diamantklinger til tørskæring

DCAB*** murfræser

Materialer, der kan bearbejdes: Mørtelfuger. Detaljer: Værktøj til udfræsning

og reparation af mørtelfuger.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

FRSU 563873 115x7,2x22,23 7

535829 125x7,2x22,23 7


TØRSKÆRING 26

Frihånds

Diamantklinger til tørskæring

DCAB*

Materialer, der kan bearbejdes: slibende beton, porebeton, mørtel,

murpuds, pimpsten osv.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3W 465672 115x2,2x22,23 9

465674 125x2,2x22,23 9

465677 150x2,2x22,23 10

465686 230x2,4x22,23 10

Diamantklinger til tørskæring

DCM***

Materialer, der kan bearbejdes: Marmor, GFK, PVC, kulfiber,

kompositmaterialer, glasfiber, panserglas osv.

Detaljer: med galvanisk belægning, også velegnet til redningsindsatser.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

UC3 315968 115x2,5x22,23 2

315967 125x2,5x22,23 2

547611 150x3x22,23 2

315966 180x3x22,23 2

315965 230x3x22,23 2

490961 350x3x20 2,5

490962 350x3x25,4 2,5

Diamantklinger til tørskæring

DCT***

Materialer, der kan bearbejdes: Keramiske fliser, stentøj, porcelæn.

Detaljer: Reduktionsring 20–16 mm følger med ved diameteren 105 mm.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

1A1R 639558 105x1x20 10

639559 115x1,2x22,23 10

639560 125x1,2x22,23 10

639634 180x1,4x22,23 10

676791 200x1,6x22,23 10

639635 230x1,6x22,23 10

Tilbehør til diamanttørskæring

Skærpeklods til diamantklinger

Typenummer

Mål

SP6 662791 55x25x320


TØRSKÆRING 27

Diamantklinger til tørskæring

DCT*

Frihånds

Materialer, der kan bearbejdes: Keramiske fliser.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

1A1R 475975 100x1,6x22,23 7

475978 115x1,6x22,23 7

475980 125x1,6x22,23 7

475983 180x2x22,23 9

475986 230x2x22,23 9

Diamantklinger til tørskæring

DCA***

Materialer, der kan bearbejdes: Asfalt, sandsten, ekstremt slibende

materialer. Detaljer: Støttesegmenter mod undercutting-effekt.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C7SW 465982 300x2,8x20 10

465983 300x2,8x22,23 10

465984 300x2,8x25,4 10

465985 350x3x20 10

465987 350x3x25,4 10

Diamantklinger til tørskæring

DCA**

Materialer, der kan bearbejdes: Asfalt, sandsten, ekstremt slibende

materialer. Detaljer: Støttesegmenter mod undercutting-effekt.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1SW 465519 300x2,8x20 10

465520 350x3x20 10

465522 350x3x25,4 10

465525 400x3,2x25,4 10

465526 450x3,6x25,4 10


TØRSKÆRING 28

Frihånds

Diamantklinger til tørskæring

DCA*

Materialer, der kan bearbejdes: Asfalt, sandsten, ekstremt slibende materialer.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1SW 465649 300x2,8x20 10

465656 300x2,8x22,23 10

465650 300x2,8x25,4 10

465651 350x3x20 10

465652 350x3x25,4 10

529402 400x3,2x25,4 10

529403 450x3,6x25,4 10

Diamantklinger til tørskæring

DCA+C*** 2in1

+ + Større fleksibilitet

egnet til skæring af beton

og asfalt.

+ + Kan også anvendes på

gulvsave og til vådskæring

takket være den optimerede

specifikation.

+ + Skrå støttesegmenter som

beskyttelse mod segmenttab

formindsker effekten af underskæringen

af kroppen.

Materialer, der kan bearbejdes:

Asfalt, frisk beton med bløde til hårde

materialetilslag og betinget hærdet

beton. Detaljer: Støttesegmenter mod

undercutting-effekt.


TØRSKÆRING 29

Diamantklinger til tørskæring

DCA+C*** 2in1

Frihånds

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C73SW 465640 300x2,6x20 10

465642 350x3x25,4 10

Diamantklinger til tørskæring

DCA+C** 2in1

Materialer, der kan bearbejdes: Asfalt, frisk beton med bløde til hårde

materialetilslag og betinget hærdet beton.

Detaljer: Støttesegmenter mod undercutting-effekt.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1SW 34168634 300x2,8x20 10

34237091 300x2,8x25,4/20 10

34168635 350x3x20 10

34237092 350x3x25,4/20 10

Diamantklinger til tørskæring

DCA+C* 2in1

Materialer, der kan bearbejdes: Asfalt, frisk beton med bløde til hårde

materialetilslag og betinget hærdet beton.

Detaljer: Støttesegmenter mod undercutting-effekt.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1SW 736309 300x2,8x20 10

736311 300x2,8x25,4 10

736313 350x3x20 10

80653 350x3x25,4 10

Tilbehør til diamanttørskæring

Skærpeklods til diamantklinger

Typenummer

Mål

SP1 497322 55x25x320

484627 160x30x320

484672 320x55x320


TAGTÆKKERSKIVE 30

Frihånds

Tagtækkerskive

+ + Utallige anvendelsesmuligheder

til alle gængse

tagmaterialer.

+ + Skærebelægning

med ribbe

til minimalt skæretryk.

+ + Fri for overophedning

også ved intensiv

belastning.

+ + Sørger for lige snit

og rene skærekanter.

TYROLIT tagtækkerskiven er udviklet

specielt til tagtækkerens mange varierede

behov og er egnet til skæring

af alle gængse former for tagmaterialer

– lige fra beton over lertagsten

til fibercement. Skærebelægningen

med ribbe og den hærdede stålkerne

sørger for et minimalt skæretryk og

rene, lige snit i hele levetiden.

Tagtækkerskive

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C6R 103283 230x2,4x22,23 9


TØRSKÆRING 31

FOCUR SA

Diamantskæreskive til grå- og SG-jern

Frihånds

FOCUR SA diamantskæreskiver fra TYROLIT er det optimale værktøj til

bearbejdning af grå- og SG-jern. Produkterne kombinerer en lang standtid

med en optimal økonomi.

FOCUR SA skæreskiver fås i diameter fra 178 op til 600 mm.

Form Typenr Mål Specifikation PS

UC3 34213575 115x2,8x22,23 DC CI 1

34192268 125x3,0x22,23 DC CI 1

102811 180x3,0x22,23 DC CI 1

102813 230x3,0x22,23 DC CI 1

FOCUR SA

Diamantskæreskive til grå- og SG-jern

til langsomt roterende maskiner

FOCUR SA diamantskæreskiver fra TYROLIT er det optimale værktøj til

bearbejdning af grå- og SG-jern. Produkterne kombinerer en lang standtid

med en optimal økonomi.

vmax = 50 m / sec

FOCUR SA skæreskiver er specielt udviklet til langsomt roterende maskiner

og fås kun med en diameter på 350 mm.

Form Typenr Mål Specifikation PS

UC3 34367418 350x4,1x20 3 DC CI 1

Skære- og affasningsskive

DCCI*** Combi

Den nye skære- og affasningsskive DCCI*** Combi er især udviklet til bearbejdning

af kunststofrør. Den galvaniserede skærekant og den diamantbelagte

affaser muliggør en konstant og ren skæring og samtidig affasning.

Skæredybdeanslaget udgør en yderligere hjælp.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

UC3 34228075 125x3x22,23 3


Diamantslibeskiver

Frihånds


DIAMANTSLIBESKIVER 34

Frihånds

Diamantslibeskiver

til vinkelsliber

TYROLIT diamantslibeskiver muliggør en hurtig og

præcis overfladebearbejdning af beton, sten og mørtel.

Høje slibeydelser og lang standtid er - ud over de

utallige anvendelsesmuligheder - nøgleordene for

diamantslibeskiver fra TYROLIT.

Service

+ + Hurtig levering

+ + Fås i alle relevante diametre

+ + Gængse mål fra lager

Bemærkninger / anbefalinger

+ + Overhold sikkerheds- og brugsanvisninger

+ + Sikkerhedsanvisningerne kan også rekvireres

ved behov


DIAMANTSLIBESKIVER 35

Anbefaling vedrørende anvendelse

Frihånds

Kvalitetslinie Specifikation Hårde sten Beton Slibende

materialer

Universalt

Side

DGU*** Turbo 36

DGU*** 37

DGU** enkeltrækket 37

DGU** torækket 37

DGU** Turbo 38

DGU**-T | Continuous 38

DGAB** 38

DGC** 39

DGH** 39

DGU**-FC 39

FC - Fastcut S - Silent LL - Longlife


DIAMANTSLIBESKIVER 36

Frihånds

Diamantslibeskiver

DGU***-Turbo | W-Segment

+ + Fint slibemønster og en ren

kantbearbejdning

vha. turboslibetallerken.

+ + Fremragende ydelse

og lang levetid.

+ + Hurtig fjernelse af støv.

Materialer, der kan bearbejdes:

Beton, natursten og almindelige

byggematerialer Detaljer:

Turbo-slibetallerken, der giver et

finere slibemønster og en renere kantbearbejdning.

Hurtig fjernelse af støv.

Reduktionsring 22,23–16 mm følger

med ved en diameter på 100 mm.

Diamantslibeskiver

DGU***-Turbo | W-Segment

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STS-T 598061 100x20x22,23 5

34179930 125x23x22,23 5

34179971 180x32x22,23 5


DIAMANTSLIBESKIVER 37

Diamantslibeskiver

DGU***

Frihånds

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, natursten og almindelige byggematerialer

Detaljer: Med PU-skum, der giver en rolig slibning og en ren

kantbearbejdning.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STHD 356569 100x18x22,23 5

350694 110x18x22,23 5

367833 110x18xM14 5

348387 125x18x22,23 5

828013 180x19x22,23 5

Diamantslibeskiver

DGU** enkeltrækket

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, natursten og almindelige byggematerialer

Detaljer: Enkeltrækket segment, hvilket giver en stor afslibning af

materiale. Reduktionsring 22,23–16 mm følger med.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STS-S 494333 100x18x22,23 5

Diamantslibeskiver

DGU** torækket

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, natursten og almindelige byggematerialer

Detaljer: Segmentering i to rækker, hvilket giver en mellemstor

afslibning af materiale og lang levetid. Reduktionsring 22,23–16 mm følger

med ved diameteren 100 og 110 mm.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STS-D 494339 100x18x22,23 5

494349 110x18x22,23 5

494361 125x18x22,23 5

494394 180x32x22,23 5


DIAMANTSLIBESKIVER 38

Frihånds

Diamantslibeskiver

DGU**-Turbo

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, natursten og almindelige byggematerialer.

Detaljer: Turbo-slibetallerken, der giver et finere slibemønster og en

renere kantbearbejdning.

Hurtig fjernelse af støv. Reduktionsring 22,23–16 mm følger med ved en

diameter på 100 mm.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STS-T 494342 100x18x22,23 5

494365 125x20x22,23 5

494391 180x32x22,23 5

Diamantslibeskiver

DGU**-T | Continuous

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, natursten og almindelige byggematerialer.

Detaljer: Segmenteret turboslibetallerken til den fineste overfladekvalitet

kombineret med høj slibeydelse

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STS-TC 34247005 100x18,5x22,23 6

34247126 115x18,5x22,23 6

34247127 125x18,5x22,23 6

34247128 180x18,5x22,23 6

Diamantslibeskiver

DGAB** | T-Segment

Materialer, der kan bearbejdes: Slibende beton, porebeton, mørtel, murpuds,

pimpsten, etc.

Detaljer: Slibeskive med T-segment til slibende materialer. Imponerende

slibeydelse.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STS-TS 34247129 100x21x22,23 5

34247130 115x21x22,23 5

34247151 125x21x22,23 5

34247152 180x30,2x22,23 5


DIAMANTSLIBESKIVER 39

Diamantslibeskiver

DGC** | T-Segment

Frihånds

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, almindelige byggematerialer.

Detaljer: Slibeskive med T-segment til universal anvendelse.

Imponerende slibeydelse.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STS-TS 34247153 100x21x22,23 5

34247154 115x21x22,23 5

34247155 125x21x22,23 5

34247156 180x30,2x22,23 5

Diamantslibeskiver

DGH** | T-Segment

Materialer, der kan bearbejdes: Natursten, granit, hårde byggematerialer

Detaljer: Slibeskive med T-segment til hårde materialer.

Imponerende slibeydelse.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STS-TS 34247157 100x21x22,23 5

34247158 115x21x22,23 5

34247159 125x21x22,23 5

34247160 180x30,2x22,23 5

Diamantslibeskiver

DGU**-FC | L-Segment

Materialer, der kan bearbejdes: Beton, almindelige byggematerialer. Detaljer:

Slibeskive med L-segment, med specielt store huller til bedre udsugning, til

universal brug.

Fast Cut-version – meget høj slibeydelse.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

STS-LS 34247161 100x20,5x22,23 5

34247162 115x20,5x22,23 5

34247164 125x20,5x22,23 5

34247165 180x30x22,23 5


Hånd- og ring skæring

Frihånds


HÅND- OG RINGSAVKLINGER 42

Frihånds

Hånd- og ringsavklinger

til benzinskæreren

Årtiers erfaring med produktion og anvendelse af

håndsavklinger sikrer TYROLIT et forspring inden for dette

specialområde. Vi kan således levere økonomiske resultater i

det daglige arbejde på byggepladsen.

Håndsavklinger er særligt egnet til at

skære åbninger eller lave gennembrydninger

i vægge eller lofter med

lav tykkelse.

TYROLIT ringsavklinger er

kendetegnet ved at være hurtige

og enkle at håndtere samt ved rene

skærekanter. Den imponerende skæreydelse

er konstant i hele klingens

levetid. TYROLIT-programmet dækker

alle gængse anvendelsesområder

og ringsavemaskiner (hydrauliske,

elektriske, brændstofdrevne).


HÅND- OG RINGSAVKLINGER 43

Anbefaling vedrørende anvendelse

Frihånds

Må kun anvendes til vådslibning

Kvalitetslinie Specifikation Beton Side

HSL*** TGD ® 44

RSL*** 44

RSL***-C 45

RSL***-FC 45

RSM*** 45

HSL**-FC 44

Farvekode

Low Power /

ikke slibende materialer

Medium Power /

til bløde, slibende materialer


HÅND- OG RINGSAVKLINGER 44

Frihånds

Håndsavklinge

HSL*** | i TGD ® -teknologi

Materialer, der kan bearbejdes: Kan anvendes i beton med og uden armering

med en maks. vægtykkelse på op til 15 cm.

Detaljer: Anvendes i system med brændstofdrevne, elektriske eller hydrauliske

skæremaskiner.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C77W 54902 405x2,8x25,4 10

732290 416x2,8x25,4 10

Håndsavklinge

HSL**-FC

Materialer, der kan bearbejdes: Kan anvendes i beton med og uden armering

med en maks. vægtykkelse på op til 15 cm.

Detaljer: Anvendes i system med brændstofdrevne, elektriske eller hydrauliske

skæremaskiner.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C7W 34291707 350x4,2x25,4 10

Ringsavklinge

RSL*** | Ø 406 mm / 506 mm

Materialer, der kan bearbejdes: Kan anvendes i beton med og uden armering

med en maks. vægtykkelse på op til 40 cm (Ø 506 mm) / 30 cm (Ø 406 mm).

Detaljer: Ringsavklingerne er udviklet til at arbejde perfekt sammen med

TYROLIT Hydrostress-maskinen HRG500***. Ved hvert klingeskift skal den

glideplade, som er vedlagt hver ringsavklinge, også udskiftes.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1W 738471 406x3,9x326,8 10

738473 506x3,9x421,7 10

Ringsavklinge

RSL*** | Ø 366 mm

Materialer, der kan bearbejdes: Kan anvendes i beton med og uden armering

med en maks. vægtykkelse på op til 26 cm.

Detaljer: Anvendes i system med brændstofdrevne, elektriske eller

hydrauliske ringsavemaskiner. Ved hvert klingeskift skal drivhjulet, som er

vedlagt hver ringsavklinge, også udskiftes.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1W 739886 366x4,2x288 10


HÅND- OG RINGSAVKLINGER 45

Ringsavklinge

RSL***-C | Ø 406 mm

Frihånds

Materialer, der kan bearbejdes: Kan anvendes i beton med og uden armering

med en maks. vægtykkelse på op til 30 cm (Ø 406 mm).

Detaljer: Ringsavklingerne er udviklet til at arbejde perfekt sammen med

TYROLIT Hydrostress-maskinen HRG500***. Ved hvert klingeskift skal den

glideplade, som er vedlagt hver ringsavklinge, også udskiftes.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1W 34058668 406x3,9x326,78 10

Ringsavklinge

RSL***-FC | Ø 306 mm / Ø 406 mm

Materialer, der kan bearbejdes: Kan anvendes i beton med og uden armering

med en maks. vægtykkelse på op til 30 cm (Ø 406 mm).

Detaljer: Ringsavklingerne er udviklet til at arbejde perfekt sammen med

TYROLIT Hydrostress-maskinen HRG500***. Ved hvert klingeskift skal den

glideplade, som er vedlagt hver ringsavklinge, også udskiftes.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1W 34249061 306x3,9x225,2 10

34258692 406x3,9x326,78 10

Ringsavklinge

RSM*** | Ø 366 mm

Materialer, der kan bearbejdes: Kan anvendes i beton med og uden armering

med en maks. vægtykkelse på op til 26 cm.

Detaljer: Anvendes i system med brændstofdrevne, elektriske eller

hydrauliske ringsavemaskiner. Ved hvert klingeskift skal drivhjulet, som er

vedlagt hver ringsavklinge, også udskiftes.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1W 739887 366x4,2x25,4 10

= low = medium


MASKINER 46

Frihånds

Håndsav HBE350***

Skæredybde op til 125 mm

Savklinge på 355 mm med en

skæredybde på op til 125 mm

Elmotor på 2,8 kW med fuldt

integreret elektronik

Indbygget støvsugertilslutning

for støvfrit og rent

arbejde

HBE350*** er en elektrisk håndsav

med en skæredybde på op til

125 mm. Savene kan bruges til både

våd- og tørboringer. En integreret

støvsugertilslutning gør det muligt at

udføre rent arbejde.

Den kompakte konstruktion, den lave

vægt samt de aftagelige føringsruller

forenkler håndteringen og maskinstyringen.

Det elektriske drev med 230 V

giver mulighed for fleksibelt brug

både indendørs og udendørs.


MASKINER 47

System og tilbehør

Frihånds

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Diamantklingeholder

125 mm

355 mm

25,4 mm

Håndsav HBE350***

10996674 Håndsav HBE350*** / 230 V

10997263 Sugeramme

Drev

Drev / motor

Spænding / frekvens

Effekt

Elektrisk

230 V / 50–60 Hz

2,8 kW

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt (uden klinge)

625 mm

250 mm

365 mm

7,9 kg


MASKINER 48

Frihånds

Håndsav HBE400***

Skæredybde op til 150 mm

405 mm diamantklinge med

skæredybe op til 150 mm og

glatskæringsfunktion med

ekstra tilbehør

3,2 KW elmotor med fuldt

integreret elektronik

Indbygget støvsugertilslutning

for støvfrit og rent

arbejde

HBE400*** er en 3,2 kW håndsav til

skæredybder på op til 150 mm. Kombineret

med vores tilbehør-kit

er denne håndsav særdeles velegnet

til glatskæring. Denne model kan

til både våt og tørr applikasjoner

brukes, og den integrerede støversugertilslutning

giver mulighed for

at udføre rent arbejde. Den kompakte

konstruktion, lave vægt og de

aftagelige føringsruller gør håndtering

og mekanisk føring nem at udføre for

brugeren. Det elektriske 230 V drev

giver mulighed for fleksibelt arbejde

både indendørs og udendørs.


MASKINER 49

System og tilbehør

Frihånds

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Diamantklingeholder

150 mm

405 mm

25,4 mm

Håndsav HBE400***

10991700 Håndsav HBE400*** / 230 V

Drev

Drev / motor

Spænding / frekvens

Effekt

Elektrisk

230 V / 50–60 Hz

3,2 kW

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt (uden klinge)

735 mm

259 mm

365 mm

9,1 kg


MASKINER 50

Frihånds

Ringsav HRE400***

Skæredybde op til 317 mm

Enestående skæredybde på

op til 317 mm

Elmotor på 2,8 kW med fuldt

integreret elektronik

Enestående kraftoverførsel

og forebyggelse af en

slippeeffekt takket være det

patenterede drivrullesystem

HRE400*** er en elektrisk håndsav

til væg- og gulvskæring med en

skæringsdybde på op til 317 mm.

Ringsavene gør det muligt at udføre

arbejde uden oversnit og udgør

dermed et alternativ til hjørneboringer

og diamantkædesave. Det patenterede,

selvlåsende og skridsikre

drivrullesystem giver mulighed for en

enestående kraftoverførsel og forebygger

slippeeffekt. Savene overbeviser

med en særdeles kompakt og let

konstruktion og en intelligent vægtfordeling.

Det elektriske drev med 230 V

giver mulighed for fleksibel brug både

indendørs og udendørs.


MASKINER 51

System og tilbehør

Frihånds

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

317 mm

406 mm

Ringsav HRE400***

10996672 Ringsav HRE400*** / 230 V

10996673 Ringsav HRE400*** / 110 V

Drev

Drev / motor

Spænding / frekvens

Spænding / frekvens valgfri

Effekt

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt (uden klinge)

Elektrisk

230 V / 50–60 Hz

110 V / 50–60 Hz

2,8 kW

568 mm

186 mm

450 mm

10 kg

Tilbehør

10997013 Skæreføring i alt 300 mm

10997014 Skæreføring i alt 400 mm

10996678 Øverste drivhjul

10996679 Nederste drivhjul

10997164 Gearoliebeholder (5 ml)


Bordskæring

Information 54

Diamantskæreskiver til bordskæremaskine 56

Maskiner 60

Bordskæring


BORDSKÆRING 54

Bordskæring

Diamantskæreskiver

til bordskæremaskine

TYROLIT bordskærer-diamantklinger overbeviser med en

fremragende skæreydelse og lang levetid. De er optimeret til

det respektive materiale eller den respektive anvendelse.

TYROLIT bordskærer-diamantklinger

er udviklet til at arbejde perfekt

sammen med TYROLIT Hydrostressmaskinerne

og er dermed garant for

de bedste resultater ved alle former

for skærearbejde og -udfordringer.


BORDSKÆRING 55

Anbefaling vedrørende anvendelse

Kvalitetslinie Specifikation Universalt Hårde sten Maskinemursten

Slibende

materialer

Bløde sten Fliser Side

TSU*** 56

Bordskæring

TSU***-SILENT 57

TSH*** 57

TSH***-SILENT 57

F40*** 57

TSS10*** 58

ES-T*** 58

DCT*** 58

Service

+ + Hurtig levering

+ + Fås i alle relevante diametre

+ + Gængse mål fra lager

+ + Udviklet til at arbejde perfekt sammen med

TYROLIT Hydrostress-maskinerne.

+ + Reduktionsringe medfølger, alt efter klingediameter

og -fastspænding

Bemærkninger / anbefalinger

+ + Overhold sikkerheds- og brugsanvisninger

+ + Sikkerhedsanvisningerne kan også rekvireres

ved behov

+ + Maks. arbejdshastighed er på 63 m / s

+ + Værktøjet må kun anvendes til vådskæring

(undtagelser er udtrykkeligt angivet)


BORDSKÆRING 56

Bordskæring

Bordskæring-diamantklinge

TSU***

+ + Utallige anvendelsesmuligheder

til forskellige byggematerialer

som mursten, beton, kalksandsten

osv.

+ + Stor sortimentsdybde.

+ + Maksimal ydelse og lang

levetid.

Materialer, der kan bearbejdes:

Porebeton, kalksandsten, pimpsten,

mursten osv. Detaljer: op til diameteren

550 mm medfølger reduktionsringe på

35–30 mm og 30–25,4 mm. Fra og med

en diameter på 625 mm følger der en

reduktionsring på 60–55 mm med.

Bordskæring-diamantklinge

TSU***

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C2W 34180849 250x2,2x35 10

34180294 300x2,4x35 10

34180293 350x2,8x35 10

34180291 400x3,2x35 10

34180270 450x3,2x35 10

34218744 500x3,6x35 10

34180268 550x3,6x35 10

C1W 34180263 625x3,6x60/55 10

34171018 650x3,9x60/55 10

34171019 700x3,9x60/55 10

34171020 900x4,8x60/55 10

34171031 1000x4,8x60/55 10


BORDSKÆRING 57

Bordskæring-diamantklinge

TSU***-SILENT

Materialer, der kan bearbejdes: Porebeton, kalksandsten, pimpsten, mursten

osv. Detaljer: op til diameteren 550 mm medfølger reduktionsringe på

35–30 mm og 30–25,4 mm. Fra og med en diameter på 625 mm følger der

en reduktionsring på 60–55 mm med.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C2GW 34180292 350x2,8x35 10

C1GW 34181275 625x3,6x60 10

Bordskæring

34180295 700x3,9x60/55 10

34305288 900x4,8x60/55 10

Bordskæring-diamantklinge

TSH***

Materialer, der kan bearbejdes: Granit, gnejs, hårde kalksandsten,

hårde mursten osv.

Detaljer: Reduktionsringe på 35–30 mm og 30–25,4 mm følger med.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C2 34277672 250x2,2x35 10

34221327 300x2,8x35 14

34221325 350x2,8x35 14

TSH***-SILENT

C2G 34221324 300x2,8x35 14

34097755 350x2,8x35 14

Bordskæring-diamantklinge

F40***

Materialer, der kan bearbejdes: Typen F40 er især beregnet til skæring af

ildfaste produkter.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C2W 817603 350x2,8x25,4 7

817607 400x3,2x25,4 7

547136 500x3,6x25,4 7


BORDSKÆRING 58

Bordskæring-diamantklinge

TSS10***

Materialer, der kan bearbejdes: Typen TSS10 er designet specielt til bearbejdning

af maskinemursten (f.eks. Stradalit).

Detaljer: Reduktionsringe på 35–30 mm og 30–25,4 mm følger med.

Bordskæring

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1 894258 350x2,8x35 9

Bordskæring-diamantklinge

ES-T***

Materialer, der kan bearbejdes: Bløde sten som f.eks. marmor og kalksten.

Detaljer: Reduktionsringe på 35–30 mm og 30–25,4 mm følger med.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C2 5684 300x2,4x35 7

5685 350x2,8x35 7

Bordskæring-diamantklinge

DCT***

Materialer, der kan bearbejdes: Keramiske fliser, stentøj, terrazzo-plader.

Detaljer: Supertynde savklinger med fremragende egenskaber.

Reduktionsringe på 35–30 mm og 30–25,4 mm følger med.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

1A1R 639566 180x1,4x35 10

701934 200x1,6x35 10

639568 230x1,6x35 10

639569 250x1,6x35 10

639570 300x2x35 10

639571 350x2x35 10

Tilbehør til diamanttørskæring

Skærpeklods til diamantklinger

Typenummer

Mål

SP6 662791 55x25x320


www.tyrolit.com


MASKINER 60

Bordskæring

Fliseskærer TRE250***

Skæredybde op til 60 mm

Skærelængde op til 1 meter

til skæring af store fliser

Rene snit, takket være det

præcise skærehoved og et

robust design

Sikker og nem transport, takket

være de sammen foldige

fødder og transport hjulene

TRE250*** fliseskærer gør det muligt

at skære forskellige flise størrelser

og typer til en skærelængde på 1 m.

En række af justerings- og applikationsmuligheder

sikre maksimal

fleksibilitet. Det robuste design og

præcise savhoved guide garantere

et rent snit. Hjul og foldebordsfødder

gør det let transportere.


MASKINER 61

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Skærelængde

60 mm

250 mm

940 mm (1 050 mm)*

Fliseskærer TRE250***

10989500 Fliseskærer TRE250*** / 230 V

10989100 Fliseskærer TRE250*** / 110 V

Bordskæring

Diamantklingeomdrejningstal

2 800 1 / min

Tilbehør

Diamantklingeholder Ø

25,4 mm

10995459 Sidestænkbeskyttelse

* Dyksnit

10995489 Parallelføring

Drev

Drev / motor

Elektrisk

Effekt

1,3 kW

Spænding / frekvens standard

230 V / 50 Hz

Spænding / frekvens valgfri

110 V / 60 Hz

Motorkøling

Luftkøling

Diamantklingedrev

Direkte

Design

Skæredybder, der kan indstilles trinløst

Vinkelsnitfunktion (vinkelanslag)

Geringssnitfunktion

Kapsnitfunktion

Elektrisk vandpumpe

Sammenklappelige fødder

Mål og vægt

Længde

1 375 mm

Bredde

740 mm

Højde

1 275 mm

Vægt

79 kg


MASKINER 62

Bordskæring

Stenskæremaskine TBE350**

Skæredybde op til 110 mm

Det drejelige savhoved giver

mulighed for geringssnit på

45°

To robuste rullefødder giver

højeste manøvredygtighed på

anvendelsesstedet

Inkluderet vinkelbeslag til snit

mellem 30° og 90°

Bordsavene TBE350** tilbyder et

kompromisløst pris-/ydelsesforhold

med høj fleksibilitet grundet de mange

indstillings- og anvendelsesmuligheder.

Et solidt savbord med skridsikker

støtte er garanti for rene snit.

Det drejelige savhoved giver mulighed

for enkel udførelse af geringssnit.

Aftagelige bordfødder og transportbånd

sørger for en problemfri

transport.


MASKINER 63

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Skærelængde

110 mm

400 mm

600 mm

Stenskæremaskine TBE350**

10981423 Stenskæremaskine TBE350** / 230 V

10981424 Stenskæremaskine TBE350** / 110 V

Bordskæring

Diamantklingeomdrejningstal

2 800 1 / min

Diamantklingeholder Ø

25,4 mm

Drev

Drev / motor

Elektrisk

Effekt

2,2 kW

Spænding / frekvens standard

230 V / 50 Hz

Spænding / frekvens valgfri

110 V / 60 Hz

Motorkøling

Luftkøling

Diamantklingedrev

Direkte

Design

Skæredybder, der kan indstilles trinløst

Vinkelsnitfunktion (vinkelanslag)

Geringssnitfunktion (drejeligt savhoved)

Kapsnitfunktion

Vandkar af pulverbelagt stål

Elektrisk vandpumpe

Kan skilles ad

Mål og vægt

Længde

1 140 mm

Bredde

640 mm

Højde

1 230 mm

Vægt

79 kg


MASKINER 64

Bordskæring

Stenskæremaskine TME700***

Skæredybde op til 270 mm

Udtageligt vandkar letter

rengøringsarbejdet

Den stabile og afbalancerede

transporthank giver mulighed

for problemfri transport med

kran

Præcise geringssnit ved

hjælp af geringsanslag

TME700*** overbeviser med den

højeste stabilitet og belastningsevne.

Den nøjagtige savebordsguide

af rustfrit stål er garanti for rene

snit. Styreruller, truckguider og en

krankrog til byggepladser sikrer en

problemfri transport. Løbende køling

af værktøj og minimering af servicearbejde

på grund af placeringen af

vandpumpen, der ikke kan snavses

til. Via den intelligente skærmkonstruktion

er der mulighed for hurtig og

enkel klingemontering.


MASKINER 65

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Skærelængde

270 mm

700 mm

600 mm

Stenskæremaskine TME700***

10989600 Stenskæremaskine TME700*** / 400 V

Tilbehør

Bordskæring

Diamantklingeomdrejningstal

1 380 1 / min

10978735 Geringsanslag (Jolly-bord)

Diamantklingeholder Ø

60 mm

Medbringer Ø

11,5 mm

Delkreds Ø

120 mm

Drev

Drev / motor

Elektrisk

Effekt

5,5 kW

Spænding / frekvens standard

400 V / 50 Hz

Motorkøling

Luftkøling

Diamantklingedrev

Direkte

Design

Skæredybder, der kan indstilles trinløst

Vinkelsnitfunktion (vinkelanslag)

Geringssnitfunktion (drejeligt savhoved)

Transporthanke og truckguider

Udtageligt vandkar

Elektrisk vandpumpe

Mål og vægt

Længde

1 470 mm

Bredde

910 mm

Højde

1 350 mm

Vægt

220 kg


MASKINER 66

Bordskæring

Stenskæremaskine TME1000***

Skæredybde op til 380 mm

Mulighed for store skæredybder

på op til 380 mm (med

diamantklinge Ø 1 000 mm)

Nøjagtige geringssnit ved

hjælp af geringsanslag

Truckguider til enkel og sikker

transport

TME1000*** overbeviser med den

højeste stabilitet og belastningsevne.

Den nøjagtige savebordsguide

af rustfrit stål er garanti for rene

snit. Styreruller, truckguider og en

krankrog til byggepladser sikrer en

problemfri transport. Via den intelligente

skærmkonstruktion er der mulighed

for hurtig og enkel klingemontering.

Servicearbejde minimeres via

det vedligeholdelsesnemme diamantklingedrev

ved hjælp af et gear.


MASKINER 67

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Skærelængde

380 mm

1 000 mm

660 mm

Stenskæremaskine TME1000***

10989800 Stenskæremaskine TME1000*** / 400 V

Tilbehør

Bordskæring

Diamantklingeomdrejningstal

910 1 / min

10978735 Geringsanslag (Jolly-bord)

Diamantklingeholder Ø

60 mm

Medbringer Ø

11,5 mm

Delkreds Ø

120 mm

Drev

Drev / motor

Elektrisk

Effekt

7,5 kW

Spænding / frekvens standard

400 V / 50 Hz

Motorkøling

Luftkøling

Diamantklingedrev

Via gear

Design

Skæredybder, der kan indstilles trinløst

Vinkelsnitfunktion (vinkelanslag)

Geringssnitfunktion (geringsanslag valgfrit)

Transporthanke og truckguider

Vandkar af plast (udtageligt)

Elektrisk vandpumpe

Mål og vægt

Længde

1 800 mm

Bredde

1 030 mm

Højde

1 500 mm

Vægt

324 kg


Fugeskæring

Information 70

Gulvklinger 70

Til hærdet beton 72

Til asfalt 75

Til frisk beton 77

Maskiner 78

Fugeskæring


GULVKLINGER 70

Fugeskæring

Diamantklinger

til gulvsaven

Årtiers erfaring med produktion og anvendelse af

diamantklinger og -maskiner sikrer TYROLIT et forspring

inden for dette specialområde. Vi kan således levere

innovative løsninger til store projekter og økonomiske

resultater i det daglige arbejde på byggepladsen.

TYROLIT diamantklinger er udviklet til at arbejde perfekt sammen med

TYROLIT Hydrostress-maskinerne samt alle gængse gulvsave.

+ + Høj, konstant skæreydelse og lang levetid

+ + Kan anvendes universalt

+ + Innovativ opbygning af diamantsegmenterne

+ + Roligt løb på armeringsjern

+ + Rene skærekanter

+ + Bredt sortiment: Diameter på 300–1 200 mm

i forskellige segmentbredder

Farvekode

Low Power

(≤15 kW)

Medium Power

(>15–25 kW)

Beton

Asfalt


GULVKLINGER 71

Anbefaling vedrørende anvendelse

Kvalitetslinie Specifikation Universalt Hærdet beton Asfalt Frisk beton Side

FSL***-C TGD 72

FSM***-C TGD 73

FSC*** 74

FSL***-A 75

FSA*** 76

DCA+C*** 76

Fugeskæring

DCU* 74

DCA* 76

DCA+C* 2in1 77

Bemærkninger / anbefalinger

+ + Optimale anvendelsesbetingelser / periferihastighed

Asfalt

55–60 m / s

Hærdet beton bløde tilslagsstoffer, lav armering 40–50 m / s

Service

+ + Mulighed for boringer og medbringerhuller

til specielle maskiner ved

angivelse

Hærdet beton hårde tilslagsstoffer 35–45 m / s

Frisk beton

50–55 m / s

+ + Ved arbejde med gulvsave skal de medfølgende sikkerheds- og brugsanvisninger

følges. Sikkerhedshåndbogen kan rekvireres ved behov.


GULVKLINGER TIL HÆRDET BETON 72

Gulvklinge | Hærdet beton

FSL***-C | i TGD ® -teknologi

Fugeskæring

+ + Konstant, hurtig skæreydelse

og mærkbart lavt støjniveau

med TGD ® -teknologi (TYROLIT

GRAIN DISTRIBUTION), der er

en enestående teknologi med

optimeret kornfordeling udviklet

af TYROLIT.

+ + Meget lang levetid.

Maskiner op til 15 kW | bløde til meget

hårde tilslagsmaterialer. Detaljer:

Lasersvejst op til diameter 1 200 mm.

Særlig segmentform med beskyttelsesfunktion

mod for tidlig slitage

på stambladet i forbindelseszonen

(undercutting-effekt).

Egnet til renovering og demontering

af beton i veje, motorveje, lufthavne,

broer og industribygninger.

Også til fjernelse af beskadigede

betonlofter og til gennembrydning af

lofter af maks. 50 cm tykkelse.

Værktøjerne er kendetegnet ved en

ekstremt hurtig skæringsfremføring,

en meget lang levetid og et lavt skæretryk,

hvilket beskytter maskinen.

Gulvklinge | Hærdet beton

FSL***-C | i TGD ® -teknologi

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C77W 620570 350x3,2x25,4 10

620571 350x3,9x25,4 10

612893 450x3,9x25,4 10

613264 450x4,4x25,4 10

613271 500x3,9x25,4 10

613272 600x3,9x25,4 10

638179 600x3,9x25,4 10

648205 600x3,9x60/25,4 10

613273 600x4,4x25,4 10

615335 600x5x25,4 10

103020 650x3,9x25,4 10


GULVKLINGER TIL HÆRDET BETON 73

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

613274 700x3,9x25,4 10

615338 700x4,4x25,4 10

613276 800x3,9x25,4 10

615339 800x4,4x25,4 10

615340 900x4,4x25,4 10

615341 1000x4,4x25,4 10

646183 1200x4,4x35/25,4 10

Gulvklinge | Hærdet beton

FSM***-C | i TGD ® -teknologi

Maskiner op til 25 kW / hydraulisk drev op til 50 kW | bløde til meget

hårde tilslagsmaterialer. Detaljer: Lasersvejst op til diameter 1 200 mm.

Særlig segmentform med beskyttelsesfunktion mod for tidlig slitage på

stambladet i forbindelseszonen (undercutting-effekt).

Fugeskæring

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C77W 620572 350x3,2x25,4 10

620573 350x3,9x25,4 10

739750 350x3,9x35/25,4 10

615342 450x3,9x25,4 10

653498 450x3,9x35/25,4 10

613277 450x5x25,4 10

631830 450x5x35/25,4 10

613280 500x3,9x25,4 10

613284 600x3,9x25,4 10

613285 600x4,4x25,4 10

613286 600x5x25,4 10

624783 600x5x35/25,4 10

613287 700x3,9x25,4 10

615343 700x4,4x25,4 10

643676 700x4,4x35/25,4 10

613288 800x4,4x25,4 10

621887 800x4,4x35/25,4 10

34167502 800x5x25,4 10

613289 900x4,4x25,4 10

613291 1000x4,4x25,4 10

633953 1000x4,4x35/25,4 10

620575 1200x4,4x25,4 10

= low = medium


GULVKLINGER TIL HÆRDET BETON 74

Gulvklinge | Hærdet beton

FSC***

Maskiner op til 15 kW | bløde til mellemhårde tilslag. Detaljer: Lasersvejst

op til diameter 600 mm. Med målboring, der skal gøre det nemt at kontrollere

segmenthøjden for slitage.

Reduktionsring 35–25,4 mm følger med ved savklinger med en huldiamater

på 35 mm.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C7W 574853 300x3,2x25,4 12

574854 350x3,2x25,4 12

574855 400x3,2x25,4 12

574856 450x3,6x25,4 12

574857 500x3,6x25,4 12

Fugeskæring

574858 600x3,6x25,4 12

34237521 700x3,6x35/25,4 12

34237523 800x3,9x35 12

Gulvklinge | Hærdet beton

DCU*

Maskiner op til 15 kW | bløde til mellemhårde tilslag. Detaljer: Alle værktøjer

lasersvejste. Også velegnet til benzinskærere.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C3W 466095 300x2,6x25,4 10

466099 350x3,0x25,4 10

529399 400x3,2x25,4 10

529401 450x3,6x25,4 10


GULVKLINGER TIL ASFALT 75

Gulvklinge | Asfalt

FSL***-A

+ + Konstant, hurtig skæreydelse,

lang levetid

pga. bred fortanding.

+ + Skrå støttesegmenter

beskytter mod for tidlig slitage

på stambladet i forbindelseszonen

(undercutting-effekt).

Fugeskæring

Maskiner op til 25 kW | bløde til meget

hårde tilslagsmaterialer. Detaljer:

Lasersvejst op til diameter 600 mm.

Med støttesegmenter, der beskytter

mod for tidlig slitage på stambladet i

forbindelseszonen (undercutting-effekt).

Reduktionsring 35–25,4 mm

følger med ved savklinger med en

boring på 35 mm.

Egnet til reperation af asfalt, for

installation af kabler kanaler i beton

og asfalt. Samt fjernelse af asfalt op

til 50 cm tykkelse. Klingerne er perfekt

til ekstrem hurtig skæring, lang

levetid og et lavt maskintryk.

Gulvklinge | Asfalt

FSL***-A

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C7SW 620541 350x3,2x25,4 11

620542 400x3,2x25,4 11

620544 450x3,6x25,4 11

621163 450x5x25,4 11

599004 500x3,6x25,4 11

620558 600x3,6x25,4 11

621164 600x5x35/25,4 11

34237486 700x4,7x35/25,4 11

34237487 800x4,7x35/25,4 11

C1S 620553 900x4,7x35/25,4 11

620555 1000x4,7x35/25,4 11

620556 1200x4,7x35/25,4 11

= low = medium


GULVKLINGER TIL ASFALT 76

Gulvklinge | Asfalt

FSA***

Maskiner op til 15 kW | bløde til hårde tilslag. Detaljer: Lasersvejst op til

diameter 600 mm. Med støttesegmenter, der beskytter mod for tidlig slitage

på stambladet i forbindelseszonen (undercutting-effekt), og måleboring,

der skal gøre det nemt at kontrollere segmenthøjden for slitage. Reduktionsring

35–25,4 mm følger med ved savklinger med en huldiameter på

35 mm.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C7SW 574838 300x3,2x25,4 9

574844 350x3,2x25,4 9

574845 400x3,2x25,4 9

574846 450x3,6x25,4 9

574848 500x3,6x25,4 9

Fugeskæring

574850 600x3,6x25,4 9

34237480 700x4,2x35/25,4 9

34237482 800x4,2x35/25,4 9

Gulvklinge | Asfalt

DCA*

Maskiner op til 15 kW | bløde til mellemhårde tilslag. Detaljer: Alle diamantklinger

er lasersvejste. Med støttesegmenter, der beskytter mod for tidlig

slitage på stambladet i forbindelseszonen (undercutting-effekt).

Også velegnet til benzinskærere.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1SW 465650 300x2,8x25,4 10

465652 350x3,0x25,4 10

529402 400x3,2x25,4 10

529403 450x3,6x25,4 10

Gulvklinge

DCA+C*** 2in1

Maskiner op til 15 kW | bløde til mellemhårde tilslag. Materialer, der kan

bearbejdes: Frisk beton, asfalt og betinget hærdet beton. Detaljer: Alle

diametre er lasersvejste. Med støttesegmenter, der beskytter mod for

tidlig slitage på stambladet i forbindelseszonen (undercutting-effekt). Også

velegnet til benzinskærere.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C73SW 465640 300x2,6x20 10

465642 350x3,0x25,4 10

= low


GULVKLINGER TIL FRISK BETON 77

Gulvklinge

DCA+C* 2in1

Materialer, der kan bearbejdes: Asfalt, frisk beton med bløde til hårde

materialetilslag og betinget hærdet beton.

Detaljer: Støttesegmenter mod undercutting-effekt.

Form Typenummer Mål Segmenthøjde

C1SW 736309 300x2,8x20 10

736311 300x2,8x25,4 10

736313 350x3x20 10

80653 350x3x25,4 10

Fugeskæring


MASKINER 78

Gulvsav FSG513***

Skæredybde op til 170 mm

Fugeskæring

Brugervenlig skæredybdeindstilling

og praktisk omdrejningstalsregulering

Optimeret tyngdepunkt over

akslen

Anvendelse i mange

sammenhænge ved hjælp

af funktionen til venstre og

højre snit

Takket være det yderst robuste

chassis af høj kvalitet har FSG513***

en høj belastningsevne, og ved hjælp

af funktionen til venstre og højre snit

samt funktionen til jævnt hjørnesnit er

det en yderst fleksibel sav. Den pålidelige

Honda-benzinmotor indeholder

et cyklonfilter.


MASKINER 79

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Diamantklingeomdrejningstal

Diamantklingeholder Ø

Medbringer Ø

Delkreds Ø

170 mm

450 mm

2 600 1 / min

25,4 mm

11,5 mm

57,4 mm

Gulvsav FSG513***

10988800 Gulvsav FSG513*** inkl. vandtank-kit

Drev

Drev / motor

Type

Effekt

Brændstof

Brændstoftank

Motorkøling

Fremføring

Diamantklingedrev

Benzin

Honda

8,2 kW / 11 PS

Blyfrit

6,1 l

Luftkøling

Manuelt

Via kilerem

Fugeskæring

Design

Manuel, trinløs skæredybdeindstilling via spindel

Skæredybdevisning

Køling af værktøj via vandgaffel

Funktion til venstre eller højre snit

Funktion til jævnt hjørnesnit

25 l vandtank

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt

1 136 mm

578 mm

1 016 mm

113 kg


MASKINER 80

Gulvsav FSG620**

Skæredybde op til 230 mm

Fugeskæring

Særdeles enkel håndtering

via smart placeret kontrolpanel

Kontrolleret arbejde takket

være digital driftstimetæller

og pålidelig visning af benzinniveau

Også mulighed for sideskift

af klingebeskyttelse med få

greb

FSG620** har en fremragende skæreevne

på grund af den intelligente

vægtfordeling, og funktionen til venstre

og højre snit øger fleksibiliteten.


MASKINER 81

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Diamantklingeomdrejningstal

Diamantklingeholder Ø

Medbringer Ø

Delkreds Ø

230 mm

600 mm

2 120 1 / min

25,4 mm

11,5 mm

57,4 mm

Gulvsav FSG620**

10984041 Gulvsav FSG620**

Tilbehør

10984389 Sæt til frisk beton med 350 mm skærm og transmissionssæt

(3 000 omdr. / min.)

Drev

Drev / motor

Type

Effekt

Brændstof

Brændstoftank

Motorkøling

Fremføring

Diamantklingedrev

Fremdriftshastighed

Benzin

Honda

13 kW / 18 PS

Blyfrit

7,6 l

Luftkøling

Hydraulisk

Via kilerem

0–24 m / min

Fugeskæring

Design

Manuel, trinløs skæredybdeindstilling via spindel

Køling af værktøj via vandgaffel

Funktion til venstre eller højre snit

25 l vandtank

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt

840 mm

580 mm

1 030 mm

184 kg


MASKINER 82

Gulvsav FSE811***

Skæredybde op til 320 mm

Fugeskæring

Gearet sikrer optimale

skærehastigheder

Funktion til venstre eller højre

snit

Vedligeholdelsesfrit remdrev

Gulvsaven FSE811*** er perfekt egnet

til brug indendørs, da den er udviklet

til svært tilgængelige steder, og da

det er nemt og hurtigt at skifte fra

venstre til højre skæring.

Derudover udmærker denne sav

sig ved at have en jævn justering af

skæredybden takket være en præcis

og beskyttet spindel.


MASKINER 83

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Diamantklingeomdrejningstal

Diamantklingeholder Ø

Medbringer Ø

Delkreds Ø

320 mm

800 mm

1 250 1 / min

25,4 mm

11,5 mm

57,4 mm

Gulvsav FSE811***

10992000 Gulvsav FSE811***

Drev

Drev / motor

Effekt

Spænding / frekvens

Motorkøling

Fremføring

Diamantklingedrev

Elektrisk

7,5 kW

400 V / 50 Hz

Luftkøling

Manuelt

Via kilerem

Fugeskæring

Design

Manuel, trinløs skæredybdeindstilling via spindel

Skæredybdevisning

Køling af værktøj vha. funktion

Funktion til venstre eller højre snit

Funktion til jævnt hjørnesnit

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt

1 100 mm

600 mm

980 mm

158 kg


MASKINER 84

Gulvsav FSD930**

Skæredybde op til 350 mm

Fugeskæring

Enkel, kontrolleret arbejde

takket være et overskueligt

kontrolpanel

Vandregulering for optimal

afkøling af værktøjet samt

nyttig belysning, der altid er

inden for rækkevidde

Nøjagtig indstilling af maskinen

ved hjælp af skæreindikator

På grund af den intelligente vægtfordeling

har FSD930** en fremragende

skæreevne. Det hydrauliske

fremføringsdrev samt den

elektrisk-hydrauliske skæredybdeindstilling

giver mulighed for komfortabel

og ergonomisk betjening.


MASKINER 85

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Diamantklinge

Maks. skæredybde

Maks. Ø diamantklinge

Diamantklingeomdrejningstal

Diamantklingeholder Ø

Medbringer Ø

Delkreds Ø

350 mm

900 mm

1 400 1 / min

25,4 mm

11,5 mm

57,4 mm

Gulvsav FSD930**

10984042 Gulvsav FSD930**

Tilbehør

10984390 Sæt til frisk beton med 450 mm skærm og transmissionssæt

(2 300 omdr. / min.)

Dieselpartikelfilter og transmissionssæt fås på forespørgsel

Drev

Drev / motor

Type

Effekt

Brændstof

Brændstoftank

Motorkøling

Fremføring

Diamantklingedrev

Fremdriftshastighed

Diesel

Deutz

22 kW / 30 PS

Diesel

22,8 l

Luftkøling

Hydraulisk

Via kilerem

0–61 m / min

Fugeskæring

Design

Elektrisk-hydraulisk justering af skæredybden

Skæredybdevisning

Køling af værktøj via vandgaffel

Funktion til venstre eller højre snit

Funktion til jævnt hjørnesnit

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt

1 170 mm

820 mm

1 250 mm

655 kg


Diamantbor

Vådboring 89

Information 90

Diamantbor vådboring 94

Tilbehør 103

Tørboring 105

Information 106

Diamantbor tørboring 108

Tilbehør 113

Flise boring 115

Flisebor 116

Fliseborssæt 117

Diamantboremaskiner 120

Guide til valg af diamantboremaskine 120

Maskiner 122

Diamantbor


Diamantbor vådboring

Diamantbor


DIAMANTBOR VÅDBORING 90

Diamantbor

Diamantbor

til vådboring

Årtiers erfaring med produktion og anvendelse af

diamantbor og boremaskiner sikrer TYROLIT et forspring

inden for dette specialområde.

Vi kan således levere innovative

løsninger til store projekter og økonomiske

resultater i det daglige arbejde

på byggepladsen. Særligt velegnet til

boringer i armeret eller ikke-armeret

beton. Anvendes med føring på borestander

eller håndholdt.

TYROLIT diamantbor er udviklet til at

arbejde perfekt sammen med

TYROLIT Hydrostress-maskinerne.

TGD ® -teknologi

TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION

sikrer en konstant høj boreydelse takket

være optimeret kornfordeling.


DIAMANTBOR VÅDBORING 91

Omdrejningstal

Diameter Omdrejningstal Driftsydelse

Beton (2–3 m / s)

mm min–1 kW

18 2 100–3 200

32 1 200–1 800

42 900–1 400

52 750–1 100

62 620–950

72 550–800

82 470–700

102 370–550

122 310–470

152 250–380

162 240–350

182 210–320

202 190–280

250 150–230

300 130–190

400 100–140

500 80–120

1

2

3

4

Diamantbor

Service

+ + Produkter til beton (asfalt, murværk, stål og

specialanvendelser på forespørgsel)

+ + Holdere og tilslutningsgevind kan leveres, så de overholder

de lokale standarder og passer til alle motortyper

(elektrisk, hydraulisk)

+ + Perfekt systemløsning sammen med TYROLIT

Hydrostress-boremotorer og -borestandere.

+ + Omfattende tilbehørsprogram

+ + Specialmål og individuelle løsninger på forespørgsel.

+ + Vi står gerne rådighed med teknisk support og systemløsninger

på specielle opgaver

Bemærkninger / anbefalinger

+ + Høje ydelsesværdier ved en periferihastighed på

2–3 m / s i beton (1,2–1,8 m / s i armering, 3,2–3,8 m / s

ved meget slibende materialer)

+ + Fra og med en bordiameter på 450 mm anbefales

flangen med stort hul (GR-F) som boradapter.

Borprogrammed GR-F-fastspænding fås på

forespørgsel

+ + En korrekt borestanderfastgørelse er meget nødvendig

+ + En optimal boreydelse kræver desuden den rette

kølemiddelmængde (skyllevand med „mælkeagtig“

konsistens)

+ + Læs altid sikkerheds- og anvendelsesbetingelserne for maskinen,

inden arbejdet påbegyndes. Sikkerhedshåndbogen

om boring kan rekvireres efter ønske


DIAMANTBOR VÅDBORING 92

Standtider

TYROLIT diamantbor til vådboring

Design

CDL***

CDM***

CD660***

CD640***

CD840***

Diamantbor

B1*

CDL**

CDM**

Farvekode

Low

(< 2,4 kW)

Medium

(< 3,5 kW)

Levetid


DIAMANTBOR VÅDBORING 93

Anbefalinger vedrørende anvendelse

TYROLIT diamantbor til vådboring

Materialeegenskaber

Specifikation

CDL***

CDM***

CD640***

CD660***

CD840***

CDL**

CDM**

B1*

Tilslagsstoffer Slibeevne Armering

blød middel hård meget

hårdt

Kalk

Granit

Kvarts

Granit

Rhingrus

Donaugrus

Flint

lav middel høj lav middel høj

Diamantbor

Maskinydelse

Specifikation

CDL***

CDM***

CD640***

CD660***

CD840***

CDL**

CDM**

B1*

Maskinydelse

Omdrejningstal

–2,4 kW –3,5 kW >3,5 kW middel middel høj

Egnethed

Anbefales i høj grad

Anbefales

Anbefales betinget

Anbefales ikke


DIAMANTBOR VÅDBORING 94

Diamantbor vådboring

CDL*** | i TGD ® -teknologi (fra og med Ø 47 mm)

+ + Konstant, hurtig skæreydelse og

mærkbart lavt støjniveau

med TGD ® -teknologi (TYROLIT

GRAIN DISTRIBUTION), der er

en enestående teknologi med

optimeret kornfordeling udviklet af

TYROLIT.

+ + Meget lang levetid.

Diamantbor

Boremotorer op til 3 kW | bløde til

mellemhårde betontilslagsmaterialer.

Kvalitetsværktøj til strenge krav

og bedst mulig arbejdsøkonomi.

Fremragende og konstant ydelse,

bredt anvendelsesområde og

problemfri kerneudtagning. Segmenteret

bor fra og med Ø 47 mm med

TGD ® -teknologi og ny segmenthøjde

på 11,3 mm. Lasersvejste segmenter

op til Ø 250 mm er din garanti for høj

sikkerhed.

Diamantbor vådboring

CDL*** | i TGD ® -teknologi (fra og med Ø 47 mm)

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL3 854317 14x400xR½" 7

474990 15x400xR½" 7

474991 16x400xR½" 7

474993 18x400xR½" 7

474995 20x400xR½" 7

474997 22x400xR½" 7

475000 24x400xR½" 7

475009 25x400xR½" 7

475010 28x400xR½" 7

475011 30x400xR½" 7

475012 32x400xR½" 7

475014 37x450xR½" 7

475015 40x450xR½" 7

475016 42x450xR½" 7

= low


DIAMANTBOR VÅDBORING 95

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1 34178733 47x450x1¼" 11,3

34067834 52x450x1¼" 11,3

34072174 52x500xPIXIE 11,3

34170724 57x450x1¼" 11,3

34159556 62x450x1¼" 11,3

34072175 62x500xPIXIE 11,3

34067836 67x450x1¼" 11,3

34178734 72x450x1¼" 11,3

34072176 72x500xPIXIE 11,3

34017777 82x450x1¼" 11,3

34018370 82x500xPIXIE 11,3

34018473 92x450x1¼" 11,3

34018474 92x500xPIXIE 11,3

34018475 102x450x1¼" 11,3

34018476 102x500xPIXIE 11,3

34018477 107x450x1¼" 11,3

34018478 112x450x1¼" 11,3

34018479 112x500xPIXIE 11,3

34018480 117x450x1¼" 11,3

34018511 122x450x1¼" 11,3

34018512 122x500xPIXIE 11,3

Diamantbor

34018513 127x450x1¼" 11,3

34018514 132x450x1¼" 11,3

34018515 132x500xPIXIE 11,3

34018516 138x500xPIXIE 11,3

34018517 142x450x1¼" 11,3

34018518 142x500xPIXIE 11,3

34017778 152x450x1¼" 11,3

34018519 152x500xPIXIE 11,3

34018520 162x450x1¼" 11,3

34018521 162x500xPIXIE 11,3

34018523 172x450x1¼" 11,3

34018524 172x500xPIXIE 11,3

34018525 182x450x1¼" 11,3

34018526 182x500xPIXIE 11,3

34018527 186x500xPIXIE 11,3

34018528 192x450x1¼" 11,3

34017779 202x450x1¼" 11,3

34018529 202x500xPIXIE 11,3

34018530 212x450x1¼" 11,3

34018531 226x500xPIXIE 11,3

34018533 250x450x1¼" 11,3

34018534 250x500xPIXIE 11,3

= low


DIAMANTBOR VÅDBORING 96

Diamantbor vådboring

CDM*** | i TGD ® -teknologi (fra og med Ø 82 mm)

Boremotorer over 3 kW | mellemhårde til hårde betontilslagsmaterialer.

Kvalitetsværktøj til strenge krav og bedst mulig arbejdsøkonomi. Fremragende

og konstant ydelse, bredt anvendelsesområde og problemfri kerneudtagning.

Segmenteret bor fra og med Ø 82 mm med TGD ® -teknologi og

ny segmenthøjde på 11,3 mm. Lasersvejste segmenter op til Ø 250 mm er

din garanti for høj sikkerhed.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL3 606482 47x450x1¼" 8,5

606527 52x450x1¼" 8,5

607085 52x500xPIXIE 8,5

606530 57x450x1¼" 8,5

606485 62x450x1¼" 8,5

607086 62x500xPIXIE 8,5

606536 67x450x1¼" 8,5

606541 72x450x1¼" 8,5

607087 72x500xPIXIE 8,5

HOHL1 34018562 82x450x1¼" 11,3

34018563 82x500xPIXIE 11,3

34018564 92x450x1¼" 11,3

Diamantbor

34018565 92x500xPIXIE 11,3

34018566 102x450x1¼" 11,3

34018567 102x500xPIXIE 11,3

34018568 107x450x1¼" 11,3

34018569 112x450x1¼" 11,3

34018570 112x500xPIXIE 11,3

34018571 117x450x1¼" 11,3

34018572 122x450x1¼" 11,3

34018573 122x500xPIXIE 11,3

34018574 125x450x1¼" 11,3

34018575 127x450x1¼" 11,3

34018576 132x450x1¼" 11,3

34018577 132x500xPIXIE 11,3

34018578 138x500xPIXIE 11,3

34018579 142x450x1¼" 11,3

34018581 142x500xPIXIE 11,3

34018584 152x450x1¼" 11,3

34018585 152x500xPIXIE 11,3

34018587 162x450x1¼" 11,3

34018588 162x500xPIXIE 11,3

34018589 172x450x1¼" 11,3

34018590 172x500xPIXIE 11,3

= medium


DIAMANTBOR VÅDBORING 97

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1 34018601 182x450x1¼" 11,3

34018602 182x500xPIXIE 11,3

34018603 186x500xPIXIE 11,3

34018604 193x450x1¼" 11,3

34018605 202x450x1¼" 11,3

34018606 202x500xPIXIE 11,3

34018607 212x450x1¼" 11,3

34018608 225x450x1¼" 11,3

34018609 226x500xPIXIE 11,3

34018610 250x450x1¼" 11,3

34018611 250x500xPIXIE 11,3

711343 300x450x1¼" 11,3

711344 350x450x1¼" 11,3

711347 400x450x1¼" 11,3

711348 450x450x1¼" 11,3

711349 500x450x1¼" 11,3

Diamantbor vådboring

CD840***

Diamantbor

Boremotorer over 3 kW | bløde til mellemhårde betontilslagsmaterialer.

Kvalitetsværktøj til strenge krav og bedst mulig arbejdsøkonomi. Universal

ydelse og problemfri kerneudtagning. Ny segmenthøjde på 11,3 mm til lang

levetid, ny segmentgeometri til høj materialeafslibningsydelse.

Lasersvejste segmenter op til Ø 250 mm er din garanti for høj sikkerhed.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1D 34235150 82x450x1¼" 11,3

34235193 92x450x1¼" 11,3

34233042 102x450x1¼" 11,3

34235146 107x450x1¼" 11,3

34239079 112x450x1¼" 11,3

34235690 117x450x1¼" 11,3

34239092 122x450x1¼" 11,3

34235147 127x450x1¼" 11,3

34235149 132x450x1¼" 11,3

34239094 142x450x1¼" 11,3

34233043 152x450x1¼" 11,3

34239095 162x450x1¼" 11,3

34239096 172x450x1¼" 11,3


DIAMANTBOR VÅDBORING 98

Diamantbor vådboring

CD840***

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1D 34239097 182x450x1¼" 11,3

34233045 202x450x1¼" 11,3

34239999 212x450x1¼" 11,3

34240000 250x450x1¼" 11,3

34240001 300x450x1¼" 11,3

34240003 350x450x1¼" 11,3

34240004 400x450x1¼" 11,3

34240005 450x450x1¼" 11,3

34240006 500x450x1¼" 11,3

Diamantbor vådboring

CD640***

Diamantbor

Boremotorer op til 3 kW | mellemhårde til meget hårde betontilslagsmaterialer.

Kvalitetsværktøj til strenge krav og bedst mulig arbejdsøkonomi. Universal

ydelse og problemfri kerneudtagning. Ny segmenthøjde på 11,3 mm

til lang levetid, ny segmentgeometri til høj materialeafslibningsydelse.

Lasersvejste segmenter op til Ø 250 mm er din garanti for høj sikkerhed.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1D 34239204 47x450x1¼" 11,3

34235195 52x450x1¼" 11,3

34239032 57x450x1¼" 11,3

34239056 62x450x1¼" 11,3

34235196 67x450x1¼" 11,3

34239057 72x450x1¼" 11,3

34235197 75x450x1¼" 11,3

34239058 82x450x1¼" 11,3

34239059 92x450x1¼" 11,3

34233006 102x450x1¼" 11,3

34239060 107x450x1¼" 11,3

34239071 112x450x1¼" 11,3

34239072 122x450x1¼" 11,3

34239073 127x450x1¼" 11,3

34239074 132x450x1¼" 11,3

34239075 142x450x1¼" 11,3

34233007 152x450x1¼" 11,3

34239076 162x450x1¼" 11,3

34239077 172x450x1¼" 11,3

= medium


DIAMANTBOR VÅDBORING 99

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1D 34239078 182x450x1¼" 11,3

34233008 202x450x1¼" 11,3

34239991 212x450x1¼" 11,3

34239992 250x450x1¼" 11,3

34239993 300x450x1¼" 11,3

34239994 350x450x1¼" 11,3

34239995 400x450x1¼" 11,3

34239996 450x450x1¼" 11,3

34239997 500x450x1¼" 11,3

Diamantbor vådboring

CD660***

Boremotorer op til 2,5 kW | bløde betontilslagsmaterialer. Kvalitetsværktøj

til strenge krav og bedst mulig arbejdsøkonomi. Universal ydelse og

problemfri kerneudtagning. Ny segmenthøjde på 11,3 mm til lang levetid,

ny segmentgeometri til høj materialeafslibningsydelse.

Lasersvejste segmenter op til Ø 250 mm er din garanti for høj sikkerhed.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1D 34239202 47x450x1¼" 11,3

34238995 52x450x1¼" 11,3

Diamantbor

34238996 57x450x1¼" 11,3

34238997 62x450x1¼" 11,3

34238998 67x450x1¼" 11,3

34238999 72x450x1¼" 11,3

34239203 75x450x1¼" 11,3

34239000 82x450x1¼" 11,3

34239011 92x450x1¼" 11,3

34233009 102x450x1¼" 11,3

34239012 107x450x1¼" 11,3

34239013 112x450x1¼" 11,3

34239015 122x450x1¼" 11,3

34239017 127x450x1¼" 11,3

34239021 132x450x1¼" 11,3

34239023 142x450x1¼" 11,3

34233010 152x450x1¼" 11,3

34239027 162x450x1¼" 11,3

34239029 172x450x1¼" 11,3

34239030 182x450x1¼" 11,3

34233012 202x450x1¼" 11,3

= low


DIAMANTBOR VÅDBORING 100

Diamantbor vådboring

CD660***

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1D 34239984 212x450x1¼" 11,3

34239985 250x450x1¼" 11,3

34239986 300x450x1¼" 11,3

34239987 350x450x1¼" 11,3

34239988 400x450x1¼" 11,3

34239989 450x450x1¼" 11,3

34239990 500x450x1¼" 11,3

Diamantbor vådboring

CDL**

Boremotorer op til 3 kW | bløde til mellemhårde betontilslagsmaterialer.

Detaljer: Kvalitetsværktøj til daglig brug. Stærkt forhold mellem borehastighed

og levetid. Bredt anvendelsesområde, solid kvalitet.

Lasersvejste segmenter op til en diameter på 250 mm er din garanti for høj

sikkerhed.

Typenummer Mål Segmenthøjde

Diamantbor

HOHL3 475019 32x400xR½" 7

475024 42x450xR½" 7

HOHL1D 34292638 52x450x1¼" 11,3

34292640 62x450x1¼" 11,3

34292816 72x450x1¼" 11,3

34292820 82x450x1¼" 11,3

34292821 92x450x1¼" 11,3

34292823 102x450x1¼" 11,3

34292824 107x450x1¼" 11,3

34292826 112x450x1¼" 11,3

34292827 122x450x1¼" 11,3

34292828 127x450x1¼" 11,3

34292829 132x450x1¼" 11,3

34292831 152x450x1¼" 11,3

34292832 162x450x1¼" 11,3

34292833 182x450x1¼" 11,3

34292834 202x450x1¼" 11,3

34292835 250x450x1¼" 11,3

= low


DIAMANTBOR VÅDBORING 101

Diamantbor vådboring

CDM**

Boremotorer over 3 kW | mellemhårde til hårde betontilslagsmaterialer. Detaljer:

Kvalitetsværktøj til daglig brug. Stærkt forhold mellem borehastighed

og levetid. Bredt anvendelsesområde, solid kvalitet.

Lasersvejste segmenter op til en diameter på 250 mm er din garanti for høj

sikkerhed.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1D 34293083 52x450x1¼" 11,3

34293087 62x450x1¼" 11,3

34293089 72x450x1¼" 11,3

34293111 82x450x1¼" 11,3

34293115 92x450x1¼" 11,3

34293116 102x450x1¼" 11,3

34293120 107x450x1¼" 11,3

34293122 112x450x1¼" 11,3

34293124 122x450x1¼" 11,3

34293125 127x450x1¼" 11,3

34293129 132x450x1¼" 11,3

34293132 152x450x1¼" 11,3

34293137 162x450x1¼" 11,3

34293139 182x450x1¼" 11,3

34293140 202x450x1¼" 11,3

Diamantbor

34293149 250x450x1¼" 11,3

34292830 142x450x1¼" 11,3

34334960 300x450x1¼" 11,3

= medium


DIAMANTBOR VÅDBORING 102

Diamantbor vådboring

CDM** tynd væg

Mellemhårde til hårde betontilslagsmaterialer. Detaljer: Kvalitetsværktøj til

daglig brug. Stærkt forhold mellem borehastighed og levetid. Bredt anvendelsesområde,

solid kvalitet.

2,0 mm segmentbredde op til en diameter på 121 mm og 2,5 mm segmentbredde

fra en diameter på 131 mm.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL2 495674 36x350xR½" 7

495817 41x350xR½" 7

495818 51x350xR½" 7

495820 61x350xR½" 7

495824 71x350xR½" 7

495826 81x350xR½" 7

495830 91x350xR½" 7

495832 101x400xR½" 7

495833 111x400xR½" 7

495834 121x400xR½" 7

495836 131x400xR½" 7

495837 141x400xR½" 7

Diamantbor

495838 151x400xR½" 7

495841 161x400xR½" 7

495842 171x400xR½" 7

495843 181x400xR½" 7

495844 191x400xR½" 7

495845 201x400xR½" 7

Diamantbor vådboring

B1*

Boremotorer op til 2,5 kW | bløde betontilslagsmaterialer. Kvalitetsværktøj

til daglig brug. Ny segmenthøjde på 11,3 mm til forbedret levetid.

Lasersvejste segmenter op til Ø 250 mm er din garanti for høj sikkerhed.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1D 34239241 47x450x1¼" 11,3

34239244 52x450x1¼" 11,3

34239245 57x450x1¼" 11,3

34206245 62x450x1¼" 11,3

34206246 67x450x1¼" 11,3

34239181 72x450x1¼" 11,3

34206248 77x450x1¼" 11,3

34206249 82x450x1¼" 11,3

= low


DIAMANTBOR VÅDBORING 103

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHL1D 34239183 92x450x1¼" 11,3

34203877 102x450x1¼" 11,3

34206261 107x450x1¼" 11,3

34206262 112x450x1¼" 11,3

34206263 122x450x1¼" 11,3

34239093 127x450x1¼" 11,3

34206265 132x450x1¼" 11,3

34239186 142x450x1¼" 11,3

34239187 152x450x1¼" 11,3

34206267 162x450x1¼" 11,3

34239188 172x450x1¼" 11,3

34206269 182x450x1¼" 11,3

34239189 202x450x1¼" 11,3

34240086 212x450x1¼" 11,3

34240087 250x450x1¼" 11,3

Diamantbor vådboring tilbehør

Adapter

Typenummer Maskin gevind Diamantbor gevind

Diamantbor

ADAPT 374035 1¼" F R½" F

381983 R½" M 1¼" M

462700 HT 1,5 F 1¼" M

681095 HT 2 F 1¼" M

759007 R½" M 10

909220 1¼" F 3-LOCH

Diamantbor vådboring tilbehør

Skærpeplader

Typenummer

Mål

SP1 497322 55x25x320

484627 160x30x320

484672 320x55x320


DIAMANTBOR VÅDBORING 104

Diamantbor vådboring tilbehør

Håndtag

Typenummer

Forbindelse

34277925 ½" / 1¼"

Diamantbor vådboring tilbehør

Loddemagneter

Typenummer

Mål

HMAG 529455 56x0,75x1

529456 56x0,5x1,25

Diamantbor

Diamantbor vådboring tilbehør

Forlængerled

Typenummer Længde Gevind

HVERL 400439 100 R½"

378198 100 1¼"

359475 200 R½"

359471 200 1¼"

359476 300 R½"

359472 300 1¼"

889232 400 R½"

359473 400 1¼"

707230 500 R½"

359474 500 1¼"

Diamantbor vådboring tilbehør

Vandskyllebøsninger

Typenummer Gevind Diamantbor gevind

WSPB 478074 SW12 R½"


Diamantbor tørboring

Diamantbor


DIAMANTBOR TØRBORING 106

Diamantbor

Diamantbor

til tørboring

Årtiers erfaring med produktion og anvendelse af

diamantbor og boremaskiner sikrer TYROLIT et forspring

inden for dette specialområde.

Vi kan således levere innovative

løsninger til store projekter og økonomiske

resultater i det daglige arbejde

på byggepladsen. Særligt velegnet til

boringer i armeret eller ikke-armeret

beton. Anvendes med føring på borestander

eller håndholdt.

TYROLIT diamantbor er udviklet til at

arbejde perfekt sammen med

TYROLIT Hydrostress-maskinerne.


DIAMANTBOR TØRBORING 107

Vælg det rette tør diamantbor

Gipsplader

Porebeton

Plastrør (PVC, PP, PE)

Bløde ildfaste sten

Sandsten, porøse natursten

Fliser (kakler)

Tagsten

Klinker

Stentøj

Uden slagdrift

Kalksandsten, bløde

Mursten

Lette betonsten

Træspåne-dæksten og -plader

Chamottesten

Slagdrift anbefalet

(ingen borehammer)

Betonsten

Kalksandsten, hårde

Terrazzo

Beton

Beton, let armeret

Slagdrift påkrævet

(ingen borehammer)

Service

+ + Hele sortimentet fås fra lager

+ + Fra og med en diameter på 91 mm vedlægges

desuden en afstandsring til den optimale brug af

vakuum-udsugningshætten

Bemærkninger / anbefalinger

+ + Anvendes på maskiner med og uden blød effekt med

en ydelse på 1 000 til 2 000 W

+ + Brug ikke borehammer – den ødelægger værktøjet

+ + Overhold altid sikkerheds- og anvendelsesbetingelserne,

der er vedlagt den enkelte maskine

+ + Disse sikkerhedsanvisningerne kan også rekvireres ved

behov

Diamantbor


TØRBORSSYSTEM 108

Tørboring

på armeret beton

TYROLIT eksperterne ved, hvad der er vigtigt i

forbindelse med tørboring. Den knowhow, vi har

fra specialprojekter, f.eks. sikker nedrivning af

kernekraftværk, indgår derfor i forbindelse med

udviklingen af vores tørboringsprodukter. Det

helt nye TYROLIT tørborssystem er det første

kommercielle system på markedet, som gør det

nemt og økonomisk at bore i armeret beton.

Enestående

+ + Enkel betjening.

+ + Rent arbejde uden kompressor

+ + Prisbillig

+ + Fremragende resultater

i armeret beton

TYROLIT tørboring

i TGD ® -teknologi

Diamantbor

+ + Lasersvejste segmenter med lang levetid

+ + Ideelle til boring i armeret beton

+ + Stort udvalg af nyttelængder og diametre

+ + Korte længder til håndholdt boring

TGD ® -tørborskroner giver en solid

boring i armeret beton og bliver

ikke deforme.

Boremotor DME19DP***

+ + Blød effekt, der kan slås til, og 1 ¼"- og ½"-holdere

+ + System med blød start og LED-kontroldisplay til optimal

borehastighed

+ + Centreringshjælp til præcis borekroneføring


TØRBORSSYSTEM 109

System og tilbehør

System og tilbehør

Boremotor DME19DP***

10988200 Boremotor DME19DP*** (230 V)

10990100 Borestander DRU160*** tørskæring

10995437 Centreringsudstyr til borekroner til DRU160***

10995156 Udsugningstap ½"

10995087 ModulDrill-opspændingskrave-adapterplade

Tilbehør

976014 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975372 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar CH

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Tilbehør

10995373 Centreringsspids 450 mm

10997916 Centreringsspids 250 mm

10995661 Centreringsvinge Ø 52 mm

10995662 Centreringsvinge Ø 62 mm

10995663 Centreringsvinge Ø 68 mm

10995664 Centreringsvinge Ø 72 mm

10995665 Centreringsvinge Ø 82 mm

10995666 Centreringsvinge Ø 92 mm

10995667 Centreringsvinge Ø 102 mm

10995668 Centreringsvinge Ø 112 mm

10995669 Centreringsvinge Ø 122 mm

10995670 Centreringsvinge Ø 127 mm

10995671 Centreringsvinge Ø 132 mm

10995672 Centreringsvinge Ø 142 mm

10995673 Centreringsvinge Ø 152 mm

10995674 Centreringsvinge Ø 162 mm

Diamantbor

961955 Adapter ½" > M16

10994032 Adapter 1 ¼" > M16

10983964 Udsugningsadapter M16

10983845 Centreringsspids 140 mm

10986189 Centreringsspids 233 mm

10986190 Båndnøgle

497322 Skærpeplade

980304 Mejsel

34215616 Slibekorn til tørboring

10996089 Tørsuger BSS 506 (230 V)


DIAMANTBOR TØRBORING 110

Diamantbor tørboring

DDL***-RM | i TGD ® -teknologi

+ + Konstant, hurtig skæreydelse og

mærkbart lavt støjniveau

med TGD ® -teknologi (TYROLIT

GRAIN DISTRIBUTION), der er

en enestående teknologi med

optimeret kornfordeling udviklet af

TYROLIT.

+ + Meget lang levetid.

Diamantbor

Tørborskronerne TGD ® -teknologi

er i kombination med boremotoren

DME19DP*** den perfekte løsning til

standerført tørboring i armeret beton.

Diamantbor tørboring

DDL***-RM | i TGD ® -teknologi

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHLT 34227784 47x450x1¼" 11,3

34203041 52x450x1¼" 11,3

34203212 57x450x1¼" 11,3

34220540 62x450x1¼" 11,3

34210273 82x450x1¼" 11,3

34203220 102x450x1¼" 11,3

34279921 107x450x1¼" 11,3

34267610 112x450x1¼" 11,3

34220543 122x450x1¼" 11,3

34227727 132x450x1¼" 11,3

34227728 142x450x1¼" 11,3

34227729 152x450x1¼" 11,3

34227730 162x450x1¼" 11,3


DIAMANTBOR TØRBORING 111

Diamantbor tørboring

DDL***-HH | i TGD ® -teknologi

Den nyudviklede PREMIUM***-tør diamantbor vækker begejstring på

to områder. Den patenterede metode til fremstilling af de kun 3 mm

brede segmenter sørger ud over en reduceret vægt for betydeligt kortere

boretider, mindre tryk og reduceret støvudvikling.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHLT 34074200 52x250x1¼" 8

34074212 62x250x1¼" 8

34074213 68x250x1¼" 8

34074214 82x250x1¼" 8

34074215 92x250x1¼" 8

34074216 102x250x1¼" 8

34074217 107x250x1¼" 8

34074218 112x250x1¼" 8

34074219 122x250x1¼" 8

34074220 127x250x1¼" 8

34074221 132x250x1¼" 8

34074223 142x250x1¼" 8

34074224 152x250x1¼" 8

34074225 161x250x1¼" 8

Diamantbor

Diamantbor tørboring

DDL***

PREMIUM*** tørkerneboret har mange fordele. Takket være den patenterede

produktionsmetode for de kun 3 mm brede segmenter opnås en

betydelig reduktion af vægten, hvilket giver kortere boretid med mindre tryk

og støv.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHLT 597949 67x70xM16 9

597950 81x70xM16 9

479949 51x150xM16 9

532197 55x150xM16 9

499798 61x150xM16 9

499802 67x150xM16 9

532198 71x150xM16 9

475894 81x150xM16 9

532200 91x150xM16 9

499803 101x150xM16 9

532201 106x150xM16 9

532202 111x150xM16 9

532204 116x150xM16 9


DIAMANTBOR TØRBORING 112

Diamantbor tørboring

DDL***

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHLT 553205 121x150xM16 9

499804 126x150xM16 9

532206 131x150xM16 9

532207 141x150xM16 9

532208 151x150xM16 9

Diamantbor tørboring

DDE*** | i TGD ® -teknologi

Optimalt værktøj til trækning af stik- og forgreningsdåser samt mindre

gennembrydningsopgaver.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHLT 34201286 68x70xM16 11,3

34201288 82x70xM16 11,3

Diamantbor

Diamantbor tørboring

DDL**

Kvalitetsværktøj til den daglige brug, overbevisende ydelse

og levetid.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHLT 899272 32x150xM16 6,5

899271 42x150xM16 6,5

252911 52x150xM16 6,5

252912 56x150xM16 6,5

252913 62x150xM16 6,5

252914 68x150xM16 6,5

252915 72x150xM16 6,5

252916 82x150xM16 6,5

252917 92x150xM16 6,5

252918 102x150xM16 6,5

252919 107x150xM16 6,5

252920 117x150xM16 6,5

252921 127x150xM16 6,5

252923 162x150xM16 6,5

252924 200x150xM16 6,5


DIAMANTBOR TØRBORING 113

Diamantbor tørboring

DDL*

Optimalt værktøj til trækning af stik- og forgreningsdåser samt mindre

gennembrydningsopgaver.

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHLT 650292 68x70xM16 6,5

650293 82x70xM16 6,5

Diamantbor tørboring tilbehør

Tilslutning til alle gængse maskiner

Adapter, der passer til alle gængse maskiner - med og uden blød effekt.

Tilslutning diamantbor: M16.

Typenummer Maskin gevind Centreringsbor /

Centreringsspids

850026 ⅝" Centreringsbor SDS

850011 HEX SW12 Centreringsbor SDS

Diamantbor

116264 HEX SW12 Centreringsbor konus

707827 HEX SW12 Centreringsspids

120/233 mm

707831 SDS Centreringsspids

120/233 mm

707834 M18x2,5 Centreringsspids

120/233 mm

707824 ⅝" Centreringsspids

120/233 mm

762471 HEX SW12 Centreringsbor SDS

762477 ⅝" M16 Centreringsbor SDS


DIAMANTBOR TØRBORING 114

Diamantbor tørboring tilbehør

Kompakt udsugningssystem, der kan anvendes universalt

Udsugningsadapter, der passer til alle bordiametre.

Typenummer Betegnelse Produktinfo

10983845 Centreringsspids 140 mm BASIC* kernebor

PREMIUM*** kernebor

NL 70 mm

10986189 Centreringsspids 233 mm Diamantbor

NL 150 mm

10986190 Båndnøgle Hjælp til at løsne boret

fra adapteren

10983964 Støvadapter

med M16 gevind

Tilslutning til

industri støvsuger

Diamantbor tørboring tilbehør

Centreringshjælp

Diamantbor

Centreringsbor med SDS-tilslutning eller konus gør det lettere at positionere

diamantborene nøjagtigt og giver mulighed for meget præcise resultater.

Når der bruges et centreringsskaft kan der med 150 mm lange borekroner

også laves gennembrud i 30 cm tykke vægge.

Typenummer Betegnelse Produktinfo

579420 Centreringsbor

SDS 160 mm

579424 Centreringsbor

SDS 260 mm

116263 Centreringsbor konus 160 mm

adapter til 116264

579503 Centrer skaft

SDS 250 mm

Diamantbor

NL 60/70 mm

Diamantbor

NL 150 mm

Diamantbor

NL 60/70 mm

Diamantbor

NL 150 mm


Flise boring

Diamantbor


FLISE BORING 116

Flisebor

DDT***

+ + Maksimum borekomfort

takket være at diamanterne vandes

ved boring, nemt at fjerne

betonklodsen.

+ + Universal brug

til keramiske fliser, fint stentøj og

marmor.

+ + Hurtig og præcis boring

ingen kant fliger.

Diamantbor

TYROLITs vakumloddede diamantkjernebor

for alle keramiske fliser,

steintøy og marmorheller. Høyeste

borkomfort, universal anvendbar med

M14-tilkobling for vinkelsliper og adapter

for bormaskiner. Perfekt, oppbrytningsfri

boring i fliser og i VVS-sammenheng.

Flisebor

DDT***

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHLT 34180136 5x35xHEX 4

69833 6x35xHEX 4

69848 8x35xHEX 4

69855 10x35xHEX 4

69856 12x35xHEX 4

69860 14x35xHEX 4


FLISE BORING 117

Flisebor

DDT***

Typenummer Mål Segmenthøjde

HOHLT 34251679 6x35xM14 10

34251680 8x35xM14 10

34251711 10x35xM14 10

34251712 12x35xM14 10

69769 20x45xM14 4

34214903 25x45xM14 4

34214904 35x45xM14 4

69768 38x45xM14 4

34214905 42x45xM14 4

69767 52x45xM14 4

34369203 54x45xM14 4

69766 65x45xM14 4

34369204 68x45xM14 4

51392 75x45xM14 4

34369205 82x45xM14 4

Tilbehør til flise boring

Adapter M14

Diamantbor

Typenummer Maskin gevind Centreringsbor

69774 SDS Centreringsbor konus

69801 HEX Centreringsbor konus

Fliseborssæt HEX Ø 5–14

DDT***

Typenummer

Indhold

34215809 Flisebor Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

Unbrakonøgle


FLISE BORING 118

Fliseborssæt HEX

DDT***

Typenummer

Indhold

34215843 Flisebor Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

Vandflaske 1 l (Typenummer 34215846)

Hjælp til forboring (Typenummer 34215847)

Unbrakonøgle

Fliseborssæt M14 Ø 20+

DDT***

Typenummer

Indhold

HOHLT 34229331 Flisebor Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm

Adapter M14/HEX, M14/SDS

Unbrakonøgle

Centreringsbor 7x110

Diamantbor

Nøgle SW19

Fliseborssæt M14

DDT***

Typenummer

Indhold

34294535 Flisebor Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm

Dobbelt gaffelnøgle

Fliseborssæt XL

DDT***

Typenummer

Indhold

34245899 Flisebor HEX vådboring Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

Flisebor M14 tørboring Ø 20, 38, 52, 65, 75 mm

69774 SDS centreringsbor konus ved forespørgsel

69801 HEX centreringsbor konus ved forespørgsel

Centreringsbor Ø 7 mm

Dobbelt gaffelnøgle SW 19

Unbrakonøgle

34215846 Vandflaske 1 l

34215847 Hjælp til forboring


GUIDE TIL VALG AF DIAMANTBOREMASKINE 120

Guide til valg af

diamantboremaskine

Ydelse, i kW Anvendelse Bordiameter, i mm Anbefalet borestander

1,8

52 162

DME19DP***

DRU160***

2,2

20 180

DME22SU**

DRA150**

2,0

15 180

DME20PU***

DRU160***

Diamantbor

2,0

15 180

DME20PW***

DRU160***

2,5

40 160

DRS162**

Integreret

2,2

40 250

DRU250***

DME24MW***, DME24UW***

DRA250***

3,3

50 450

DRU400***

DME33MW***, DME33UW***

DRA400***

vådskæring nass tørboring trocken også auch håndholdt handgeführt


GUIDE TIL VALG AF DIAMANTBOREMASKINE 121

Tilbehør

Adapter M16 Indsugningsadapter

tørboring,

M16

Loftsdæksel

Vandopsamler

sæt

Forlængere

Centreringsspids

Vakuumsætfastgørelse

Opspændingsspindelfastgørelse

Hurtigspændingsenhed

Vandtrykbeholder

ModulDrillafstandsplade

Antifriktionselement

Chassis

Diamantbor

passer til


MASKINER 122

Boremotor DME19DP***

Kerneborehuller op til Ø 162 mm

Systemløsning til tørboring i

armeret beton

Diamantbor

Blød effekt, der kan slås til

og fra, gør arbejdet hurtigere

Elektronik til blød start og

LED-visning for optimal

boreydelse

DME19DP*** i kombination med

TYROLIT TGD ® -diamant tørbor er løsningen,

når der skal tørbores i armeret

beton. Den praktiske centreringshjælp

sørger for præcis bore føring og en

længere levetid for diamantværktøjet.

Den bløde effekt, der kan slås til eller

fra, gør det hurtigere at arbejde især

i hårde materialer. Den bløde start og

LED-displayet hjælper brugeren med

at vælge den optimale boringshastighed.


MASKINER 123

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Boremotor DME19DP***

Nom. spænding / frekvens 230 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz

Varenr. 10988300 10988700

Bordiameterområde

52–162 mm

Maks. bordiameter

122 mm

i armeret beton

Nom. ydelse

Omdrejningstal

Slagfrekvens

Motorkøling

1,8 kW

1 150 1 / min

28 000 / min

Luft

Værktøjsholder 1 ¼" og R ½"

Betjening

Anvendelse

Elektronisk overbelastningssikring

Mekanisk overbelastningssikring

Borestanderholder

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt

510 mm

95 mm

170 mm

5,2 kg

Håndholdt / borestanderført

TørOpspændingskrave 60 mm

Tilbehør

976014 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min,

0,8 bar EU

975372 Vakuumpumpe CV 45 l / min,

0,8 bar CH

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Boremotor DME19DP***

10990100 Borestander DRU160*** tør

10995437 Centreringsudstyr til borekroner til

DRU160***

10995156 Udsugningstap ½"

10995087 ModulDrill

opspændingskrave-adapterplade

10996089 Støvsuger BSS 506

Tilbehør

10995373 Centreringsspids 450 mm

10997916 Centreringsspids 250 mm

10995661 Centreringsvinge Ø 52 mm

10995662 Centreringsvinge Ø 62 mm

10995663 Centreringsvinge Ø 68 mm

10995664 Centreringsvinge Ø 72 mm

10995665 Centreringsvinge Ø 82 mm

10995666 Centreringsvinge Ø 92 mm

10995667 Centreringsvinge Ø 102 mm

10995668 Centreringsvinge Ø 112 mm

10995669 Centreringsvinge Ø 122 mm

10995670 Centreringsvinge Ø 127 mm

10995671 Centreringsvinge Ø 132 mm

10995672 Centreringsvinge Ø 142 mm

10995673 Centreringsvinge Ø 152 mm

10995674 Centreringsvinge Ø 162 mm

961955 Adapter ½" > M16

10994032 Adapter 1 ¼" > M16

10983964 Udsugningsadapter M16

10983845 Centreringsspids 140 mm

10986189 Centreringsspids 233 mm

10986190 Båndnøgle

Diamantbor

497322 Skærpeplade

980304 Mejsel 300 x 25 mm

34215616 Slibekorn til tørboring


MASKINER 124

Boremotor DME22SU**

Kerneborehuller op til Ø 180 mm

Gearkasse med tre gear for

optimale omdrejningstal

Diamantbor

Tørboring med den vedlagte

M16-adapter

Pakket i praktisk transportkuffert

Boremotor DME22SU** er ideel

til el- og installationsarbejde. Den

indeholder en gearkasse med tre

gear og en variabel hastighedsindstilling

med softstart. Integrerede

overbelastningssikringer og PR-

CD-personbeskyttelsesafbryderen

sørger for sikkert arbejde. Ved hjælp

af den vedlagte M16-adapter kan der

også udføres tørboringer.


MASKINER 125

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Boremotor DME22SU**

Nom. spænding / frekvens

230 V / 50–60 Hz 110 V / 50–60 Hz

Varenr. 10993027 10993028

Bordiameterområde

20–180 mm

Nom. ydelse

2,2 kW

Nom. strøm 9,5 A 18 A

Omdrejningstal ved belastning

400 / 750 / 1 550 1 / min

Omdrejningstal ved tomgang

850 / 1 650 / 3 450 1 / min

Motorkøling

Luft

Værktøjsholder (udvendigt) 1 ¼"

Værktøjsholder (indvendigt) ½"

Betjening

Håndholdt / borestanderført

Anvendelse

Våd / tør

Elektronisk overbelastningssikring


Mekanisk overbelastningssikring


PRDC beskyttelsesafbryder


Borestanderholder

Opspændingskrave 60 mm

Kerneborssystem med DRU160*** borestander

10993027 Boremotor DME22SU**

10987400 Borestander DRU160***

977619 Fastgørelse af opspændingspindel

Tilbehør

400439 Forlængelse ½" 100 mm

359475 Forlængelse ½" 200 mm

359476 Forlængelse ½" 300 mm

889232 Forlængelse ½" 400 mm

707230 Forlængelse ½" 500 mm

378198 Forlængelse 1 ¼" 100 mm

359471 Forlængelse 1 ¼" 200 mm

359472 Forlængelse 1 ¼" 300 mm

359473 Forlængelse 1 ¼" 400 mm

359474 Forlængelse 1 ¼" 500 mm

Diamantbor

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt

552 mm

110 mm

150 mm

6,0 kg

10983964 Udsugningsadapter M16

10983845 Centreringsspids 140 mm

10986189 Centreringsspids 233 mm

10986190 Båndnøgle


MASKINER 126

Boremotorer

DME20PW*** | DME20PU***

Kerneborehuller op til Ø 180 mm

Kompakt og ergonomisk

design

Diamantbor

Ydelses- og servicevisning

samt nivelleringshjælp

Hurtigt skifte mellem våd- og

tørboring med DME20PU***

Boremotor DME20*** tilbyder en

imponerende boreydelse i ydelsessegmentet

op til 2 kW. Den mekaniske

og elektroniske overbelastningssikring

samt metalhuset giver høj

driftssikkerhed. Integrerede ydelses-/

servicevisninger og nivelleringshjælp

giver desuden en enkel betjening. Boremotoren

kan bruges i alle sammenhænge

og kan anvendes inden for

følgende områder: hånd-/borestanderføret

samt våd/tør (DME20PU***).


MASKINER 127

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Boremotorer DME20PW*** DME20PU***

Nom. spænding / frekvens 230 V /

50 Hz

110 V /

60 Hz

230 V /

50 Hz

110 V /

60 Hz

Varenr. 10992077 10992078 10992079 10992080

Bordiameterområde

Nom. ydelse

15–180 mm

2,0 kW

Nom. strøm 9,5 A 18 A 9,5 A 18 A

Omdrejningstal

ved belastning

Omdrejningstal ved tomgang

Motorkøling

520 / 1 400 / 2 900 1 / min

830 / 2 200 / 4 600 1 / min

Luft

Værktøjsholder (udvendigt) 1 ¼"

Værktøjsholder (indvendigt) ½"

Betjening

Håndholdt / borestanderført

Anvendelse Våd Våd / tør

Elektronisk

overbelastningssikring

Mekanisk

overbelastningssikring

PRDC beskyttelsesafbryder

Visning af belastning

Servicevisning

Borestanderholder


Opspændingskrave 60 mm

Mål og vægt

Længde 435 mm 450 mm

Bredde

115 mm

Højde

300 mm

Vægt 6,3 kg 6,5 kg

Kerneborssystem med DRU160*** borestander

10992077 Boremotor DME20PW***

10992079 Boremotor DME20PU***

10987400 Borestander DRU160***

976014 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Tilbehør

400439 Forlængelse ½" 100 mm

359475 Forlængelse ½" 200 mm

359476 Forlængelse ½" 300 mm

889232 Forlængelse ½" 400 mm

707230 Forlængelse ½" 500 mm

378198 Forlængelse 1 ¼" 100 mm

359471 Forlængelse 1 ¼" 200 mm

359472 Forlængelse 1 ¼" 300 mm

359473 Forlængelse 1 ¼" 400 mm

359474 Forlængelse 1 ¼" 500 mm

10996327 Centreringsspids 250–300 mm

10996328 Centreringsspids 400–450 mm

963339 Antifriktionselement 1 ¼", maks. 2,4 kW

974984 Aluminiumsring 1 ¼"

Diamantbor


MASKINER 128

Boremotorer

DME24MW*** | DME24UW***

Kerneborehuller op til Ø 250 mm

Ekstra kompakt og let

Diamantbor

Ydelses- og servicevisning

samt nivelleringshjælp

Tidsbesparende borestanderfastgørelse

ved hjælp af

ModulDrill-lynspændesystem

Den lave vægt og den yderst kompakte

størrelse er de bedste egenskaber

ved DME24*** og sikrer en perfekt

håndtering. Den mekaniske og elektroniske

overbelastningssikring samt

metalhuset giver høj driftssikkerhed.

Integrerede ydelses-/servicevisninger

og nivelleringshjælp giver desuden

en enkel betjening. Boremotoren fås

med forskellige holdere for borestander

(ModulDrill-lynspændesystem

eller universalplade).


MASKINER 129

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Boremotorer DME24MW*** DME24UW***

Nom. spænding / frekvens 230 V /

50 Hz

110 V /

60 Hz

230 V /

50 Hz

110 V /

60 Hz

Varenr. 10992081 10992082 10992083 10992084

Bordiameterområde

40–250 mm

Nom. ydelse

2,2 kW

Nom. strøm 10 A 20 A 10 A 20 A

Omdrejningstal

370 / 590 / 990 1 / min

ved belastning

Omdrejningstal ved tomgang

Motorkøling

710 / 1 130 / 1 900 1 / min

Luft

Værktøjsholder (udvendigt) 1 ¼"

Værktøjsholder (indvendigt) ½"

Betjening

Anvendelse

Elektronisk

overbelastningssikring

Mekanisk

overbelastningssikring

PRDC beskyttelsesafbryder

Visning af belastning

Servicevisning

Borestanderført

Våd


Borestanderholder ModulDrill Universalplade

Mål og vægt

Længde

465 mm

Bredde

115 mm

Højde 175 mm 155 mm

Vægt 7,6 kg 7,7 kg

Kerneborssystem med DRA250*** (stål-dyvelfod)

10992081 Boremotor DME24MW***

10987500 Borestander DRA250***

977619 Fastgørelse af opspændingspindel, beton

Kerneborssystem med DRU250*** (dyvel-vakuumfod)

10992081 Boremotor DME24MW***

10984500 Borestander DRU250***

960795 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Tilbehør

400439 Forlængelse ½" 100 mm

359475 Forlængelse ½" 200 mm

359476 Forlængelse ½" 300 mm

889232 Forlængelse ½" 400 mm

378198 Forlængelse 1 ¼" 100 mm

359471 Forlængelse 1 ¼" 200 mm

359472 Forlængelse 1 ¼" 300 mm

359473 Forlængelse 1 ¼" 400 mm

359474 Forlængelse 1 ¼" 500 mm

963339 Antifriktionselement 1 ¼", maks. 2,4 kW

974984 Aluminiumsring 1 ¼"

Diamantbor


MASKINER 130

Boremotorer

DME33MW*** | DME33UW***

Kerneborehuller op til Ø 450 mm

Stort borediameterområde

på til 450 mm

Diamantbor

Ydelses- og servicevisning

samt nivelleringshjælp

Praktisk håndtag

DME33*** er en yderst effektiv boremotor

med imponerende produktivitet

takket være den optimale drejemomentafstemning.

Den mekaniske

og elektroniske overbelastningssikring

samt metalhuset giver høj

driftssikkerhed. Integrerede ydelses-/

servicevisninger og nivelleringshjælp

giver desuden en enkel betjening. Boremotoren

fås med forskellige holdere

for borestander (ModulDrill-lynspændesystem

eller universalplade).


MASKINER 131

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Boremotorer DME33MW*** DME33UW***

Nom. spænding / frekvens 230 V /

50 Hz

110 V /

60 Hz

230 V /

50 Hz

110 V /

60 Hz

Varenr. 10992085 10992086 10992087 10992088

Bordiameterområde

Nom. ydelse

50–450 mm

3,3 kW

Nom. strøm 15,9 A 30 A 15,9 A 30 A

Omdrejningstal

ved belastning

Omdrejningstal ved tomgang

Motorkøling

180 / 430 / 750 1 / min

360 / 820 / 1 240 1 / min

Luft

Værktøjsholder 1 ¼"

Betjening

Anvendelse

Elektronisk

overbelastningssikring

Mekanisk

overbelastningssikring

PRDC beskyttelsesafbryder

Visning af belastning

Servicevisning

Borestanderført

Våd


Borestanderholder ModulDrill Universalplade

Kerneborssystem med DRA400*** (stål-dyvelfod)

10992085 Boremotor DME33MW***

10987600 Borestander DRA400***

964906 ModulDrill-afstandsplade Ø +180 mm

977619 Fastgørelse af opspændingspindel, beton

Kerneborssystem med DRU400* (dyvel-vakuumfod)

10992085 Boremotor DME33MW***

10984600 Borestander DRU400***

977368 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Tilbehør

378198 Forlængelse 1 ¼" 100 mm

359471 Forlængelse 1 ¼" 200 mm

359472 Forlængelse 1 ¼" 300 mm

359473 Forlængelse 1 ¼" 400 mm

359474 Forlængelse 1 ¼" 500 mm

969138 Adapter 1 ¼" udvendigt – ½" indvendigt

Diamantbor

Mål og vægt

Længde

575 mm

Bredde

145 mm

Højde 185 mm 180 mm

Vægt 13,7 kg 13,6 kg

400439 Forlængelse ½" 100 mm

359475 Forlængelse ½" 200 mm

359476 Forlængelse ½" 300 mm

889232 Forlængelse ½" 400 mm

10992646 Let frigørelseselement


MASKINER 132

Kerneborssystem DRS162**

Kerneborehuller op til Ø 162 mm

Effektiv motor på 2,5 kW

Diamantbor

1 gear til borediameter op til

162 mm

Pladsbesparende fastgørelsesmulighed

ved hjælp af

dyvelfod

DRS162** er den ideelle begynder

model. Boremotor og borestander er

afstemt optimalt efter hinanden og

udgør en enhed. Det fast indstillede

omdrejningstal og den kompakte

letvægtskonstruktion sikrer en enkel

håndtering og brugervenlighed. En

integreret PRCD-personbeskyttelsesafbryder

sikrer maksimal sikkerhed.

Vakuumpladen, der fås som ekstraudstyr,

giver mere fleksibilitet ved

systemfastgørelse.


MASKINER 133

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Borestander (integreret i systemet)

Bordiameterområde

Maks. borekronelængde

40–162 mm

556 mm

Kerneborssystem DRS162**

10990700 Kerneborssystem DRS162** / 230 V (dyvelfod)

10993966 Fastgørelse af opspændingsspindel

Boremotor (integreret i systemet)

Bordiameterområde i beton ca. 40–162 mm

Nom. ydelse

2,5 kW

Nom. strøm

11,5 A

Nom. spænding / frekvens standard 230 V / 50 Hz

Omdrejningstal ved belastning

450 1 / min

Køling

Luftkøling

Værktøjsholder, udvendigt gevind 1 ¼"

Værktøjsholder, indvendigt gevind ½"

Betjening

Borestanderført

Anvendelse

Våd

Elektronisk overbelastningssikring

Mekanisk overbelastningssikring

PRDC beskyttelsesafbryder

Tilbehør

974270 Borekrone-udbygningsenhed

977353 Borekerne-udbygningsenhed

10991465 Vandtrykbeholder 10 l

10993961 Vakuumplade komplet

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975372 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar CH

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Diamantbor

Design

Dyvelfod af aluminium

Fremføring med håndsving

Justerbar fod (M12)

1 greb

Motor fast integreret

Mål og vægt

Længde

Bredde

Højde

Vægt (kerneborssystem)

365 mm

185 mm

855 mm

15,5 kg


MASKINER 134

Borestander DRA150**

Kerneborehuller op til Ø 152 mm

Integreret centrumsindikator

Diamantbor

Kompakt dyvelfod

Vakuumplade som ekstraudstyr

Boremotor DRA150** er fremragende

til el- og installationsarbejde. Denne

borestander er ideel til 550 mm lange

diamantbor og vinkelboringer. En

centrumsindikator, et vaterpas og et

håndtag forenkler håndteringen.


MASKINER 135

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Borestander DRA150**

Kerneborssystem med DRA150**

Bordiameterområde

20–152 mm

10993967 Borestander DRA150**

Maks. borekronelængde

550 mm

10993027 Elektrisk boremotor DME22SU**

10993966 Fastgørelse af opspændingspindel

Design

Dyvelfod

Tilbehør

Fremføring med håndsving

10993961 Vakuumplade komplet

Kan indstilles skråt 90°–45°

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

Centrumsindikator

975372 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar CH

Vinkeldisplay

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Vaterpas

Justerbar fod

10993964 Vandsamlering komplet Ø 152 mm

Greb

10993965 Tætningspakning Ø 152 mm

Opspændingskrave Ø 60 mm

974270 Borekrone-udbygningsenhed

Mål og vægt

Længde

Bredde

330 mm

240 mm

977353 Borekerne-udbygningsenhed

10991465 Vandtrykbeholder 10 l

Diamantbor

Højde

950 mm

Vægt

9,5 kg


MASKINER 136

Borestander DRU160***

Kerneborehuller op til Ø 160 mm

Nøjagtigt arbejde takket

være støtte af høj kvalitet

med stabile trækhjul

Diamantbor

Utallige anvendelsesområder

takket være mulighed for

skrå indstilling 90°–45°

Effektiv opsætning af borestander

ved hjælp af den

standardiserede centrumsindikator

DRU160*** er letvægtsudgaven af

borestandere op til Ø 160 mm. Det

standardiserede opspændingskravesystem

giver mulighed for hurtig

montering af almindelige boremotorer.

Øget brugervenlighed takket være

en centrumsindikator, et vinkeldisplay

og et vaterpas, hvilket også er tidsbesparende

i forbindelse med opsætning

af borestander. Dyvel- eller

vakuum-fastgørelsesmuligheden øger

desuden anvendelsesfleksibiliteten.


MASKINER 137

System og tilbehør

Tekniske data

System og tilbehør

Borestander DRU160***

Tilbehør

Bordiameterområde

15–160 mm

976014 Vakuumsæt

Maks. bordiameter

med vandsamlering

Maks. borekronelængde

130 mm

560 mm

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975372 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar CH

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Design

Dyvel-vakuumfod af aluminium

Fremføring med håndsvingskryds

Kan indstilles skråt 90°–45°

Centrumsindikator

977394 Hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977448 Klemme til hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977593 Fastgørelse af opspændingspindel til vakuumfod

977614 Fastgørelse af opspændingspindel KS, til vakuumfod

Vinkeldisplay

Vaterpas

Justerbar fod (M12)

Trækhjul, der kan indstilles og udskiftes

2 greb

Opspændingskrave Ø 60 mm

Mål og vægt

Længde

400 mm

976136 Vandsamlering komplet Ø 70 mm

976134 Vandsamlering komplet Ø 130 mm

977437 Vandringholder, inkl. centreringsudstyr til forboring

977348 Tætningspakning Ø 70 mm

976128 Tætningspakning Ø 130 mm

974270 Borekrone-udbygningsenhed

977353 Borekerne-udbygningsenhed

Diamantbor

Bredde

Højde

200 mm

866 mm

976616 Værktøjstaske

Vægt

9 kg

10991465 Vandtrykbeholder 10 l

Systemforslag

Kerneborssystem med DRU160***

10987400 Borestander DRU160***

10992077 Elektrisk boremotor

DME20PW***

976014 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min,

0,8 bar EU

975381 Vakuumslange 3 m komplet


MASKINER 138

Borestandere

DRA250*** | DRU250***

Kerneborehuller op til Ø 250 mm

ModulDrill-lynspændesystemet

– hurtig, enkel og sikker

montering af boremotor

Ergonomisk, energibesparende

arbejde takket være

fint fremføringsdrev (i=1:3,5)

Diamantbor

DRU250*** med dyvel-vakuumfod

af aluminium

Boring på små områder med

stål-dyvelfod DRA250***

Borestandere DRA250*** | DRU250***

tilbyder imponerende stabilitet og

boreydelse takket være den solide

bearbejdning og robuste og brede

boresøjle-fortanding. Den optimerede

støtte med stabile trækhjul

sikrer nøjagtig boring. Det pålidelige

Modul Drill-lynspændesystem

muliggør hurtig og sikker montering

af boremotorer. Øget brugervenlighed

takket være en centrumsindikator

(DRU250***), et vinkeldisplay og to

fremføringsgear, hvilket også sparer

værdifuld arbejdstid. Den kompakte

letvægtskonstruktion for nem transport

samt montering og afmontering

afrunder systemet.


MASKINER 139

System og tilbehør

Tekniske data

Borestandere DRA250*** DRU250***

Bordiameterområde

40–250 mm

Maks. bordiameter med vandsamlering

200 mm

Maks. borekronelængde 600 mm 582 mm

Design

Dyvel-vakuumfod af aluminium (DRU250***)

Stål-dyvelfod (DRA250***)

Fremføring med to gear i=1:1 og i=1:3,5

Fremføring med håndsvingskryds

Kan indstilles skråt 90°–45°

Centrumsindikator (DRU250***)

Vinkeldisplay

Vaterpas

Justerbar fod (M12)

Trækhjul, der kan indstilles og udskiftes

Greb 1 stk. 2 stk.

ModulDrill-lynspændesystem

Mål og vægt

Længde 305 mm 447 mm

Bredde 205 mm 250 mm

Højde 933 mm 908 mm

Vægt 17 kg 14 kg

Systemforslag

Kerneborssystem med DRA250*** (stål-dyvelfod)

10987500 Borestander DRA250***

10992081 Elektrisk boremotor DME24MW***

977619 Fastgørelse af opspændingspindel, beton

Tilbehør DRA250***

975378 Vakuumplade komplet

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975372 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar CH

975381 Vakuumslange 3 m komplet

961614 Loftsdæksel

977394 Hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977448 Klemme til hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977619 Fastgørelse af opspændingspindel, beton

977464 ModulDrill-monteringsplade

974270 Borekrone-udbygningsenhed

977353 Borekerne-udbygningsenhed

977392 Chassis

967588 Værktøjstaske

10991465 Vandtrykbeholder 10 l

Kerneborssystem med DRU250*** (dyvel-vakuumfod)

10984500 Borestander DRU250***

10992081 Elektrisk boremotor DME24MW***

960795 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Tilbehør DRU250***

960795 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975372 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar CH

975381 Vakuumslange 3 m komplet

961614 Loftsdæksel

977394 Hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977448 Klemme til hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977593 Fastgørelse af opspændingspindel til vakuumfod

977614 Fastgørelse af opspændingspindel KS, til vakuumfod

977464 ModulDrill-monteringsplade

10988902 Vandsamlering komplet Ø 200 mm

960785 Vandringholder, inkl. centreringsudstyr til forboring

960693 Tætningspakning Ø 200 mm

974270 Borekrone-udbygningsenhed

977353 Borekerne-udbygningsenhed

977392 Chassis

967588 Værktøjstaske

10991465 Vandtrykbeholder 10 l

Diamantbor


MASKINER 140

Borestandere

DRA400*** | DRU400***

Kerneborehuller op til Ø 400 mm

Slidstærke trækhjul, der

er nemme at indstille og

udskifte

Diamantbor

Enkel udførelse af skrå boringer

takket være vinkeldisplay

DRA400*** med dyvelfod af

stål. DRU400***-vakuumfastgørelse

– boring uden

dyvelfastgørelse

DRA400*** og DRU400***, det professionelle

kerneboringssystem til

anvendelse i mange sammenhænge.

Den optimerede støtte med stabile

trækhjul sikrer nøjagtig boring. Det

pålidelige ModulDrill-lynspændesystem

muliggør hurtig og sikker

montering af boremotorer. Øget

brugervenlighed takket være en centrumsindikator,

et vinkeldisplay og to

fremføringsgear, hvilket også sparer

værdifuld arbejdstid. Den kompakte

letvægtskonstruktion for nem transport

samt montering og afmontering

afrunder systemet.


MASKINER 141

System og tilbehør

Tekniske data

Borestandere DRA400*** DRU400***

Bordiameterområde

Maks. bordiameter

med afstandsplade 180 mm

Maks. bordiameter

med vandsamlering

50–250 mm

400 mm 400 mm

(250 mm*)

250 mm

Maks. borekronelængde 746 mm 737 mm

* med vakuum-fastgørelse

Design

Dyvel-vakuumfod af aluminium (DRU400***)

Stål-dyvelfod (DRA400***)

Fremføring med to gear i=1:1 og i=1:3,5

Fremføring med håndsvingskryds

Kan indstilles skråt 90°–45°

Centrumsindikator (DRU400***)

Vinkeldisplay

Vaterpas

Justerbar fod (M12)

Trækhjul, der kan indstilles og udskiftes

Greb 1 stk. 2 stk.

ModulDrill-lynspændesystem

975381 Vakuumslange 3 m komplet

961614 Loftsdæksel

977394 Hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977448 Klemme til hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977593 Fastgørelse af opspændingspindel til vakuumfod

977614 Fastgørelse af opspændingspindel KS, til vakuumfod

964906 ModulDrill-afstandsplade Ø +180 mm

977464 ModulDrill-monteringsplade

10988898 Vandsamlering komplet Ø 250 mm

977438 Vandringholder, inkl. centreringsudstyr til forboring

977447 Tætningspakning Ø 250 mm

974270 Borekrone-udbygningsenhed

977353 Borekerne-udbygningsenhed

977392 Chassis

967588 Værktøjstaske

10991465 Vandtrykbeholder 10 l

Kerneborssystem med DRA400***

10987600 Borestander DRA400P***

10992085 Elektrisk boremotor DME33MW***

964906 ModulDrill-afstandsplade Ø +180 mm

977619 Fastgørelse af opspændingspindel, beton Dyvelfod

Diamantbor

Mål og vægt

Længde 305 mm 507 mm

Bredde 205 mm 300 mm

Højde 1 055 mm 1 063 mm

Vægt 19 kg 18 kg

Systemforslag

Kerneborssystem med DRU400***

10984600 Borestander DRU400***

10992085 Elektrisk boremotor DME33MW***

977368 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975381 Vakuumslange 3 m komplet

Tilbehør DRU400***

977368 Vakuumsæt

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975372 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar CH

Tilbehør DRA400***

975378 Vakuumplade komplet (DRA400***)

984035 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar EU

975372 Vakuumpumpe CV 45 l / min, 0,8 bar CH

975381 Vakuumslange 3 m komplet

961614 Loftsdæksel

977394 Hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977448 Klemme til hurtigspændingsenhed, 1,7–3,1 m

977619 Fastgørelse af opspændingspindel, beton Dyvelfod

964906 ModulDrill-afstandsplade Ø +180 mm

977464 ModulDrill-monteringsplade

974270 Borekrone-udbygningsenhed

977353 Borekerne-udbygningsenhed

977392 Chassis

967588 Værktøjstaske

10991465 Vandtrykbeholder 10 l


Skæring og slibning

Information 144

Bakelitbundne skæreskiver 145

Bakelitbundne slibeskiver 157

Skæring

og slibning


SPECIFIKKE OPLYSNINGER 144

Eksempelside

Specifikke oplysninger

Produktlabel

Maks. arbejdshastighed og

højst tilladte omdrejningstal

Registreret varemærke

Kvalitetslinie

Holdbarhedsdato

Anvendelses- og

sikkerhedspiktogrammer

DS/ENsikkerhedsstandarder

Specialtilbud

(fås ikke alle steder)

Form og specifikation

oSa-sikkerhedsanvisninger

Typenr

Mål DxTxH

metrisk og tommer

Skæring

og slibning

Materialets egnethed

EAN-kode

Farvekoder

Label Stål 2in1/3in1 INOX Ikke-jernholdige

metaller

Støbejern

Sten

Farvekode BLÅ BLÅ RØD ORANGE VIOLET GRØN

Materiale Stål 2in1 = Stål og

rustfrit stål, 3i1

stål, rustfrit stål og

støbejern

Rustfrit stål

Aluminium, kobber,

zink, messing,

bronze

Støbeemner

Sten


Skæring

Skæring

og slibning


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 146

Skæring

Skæring

og slibning

Cut off-slibning er inden for industri og håndværk blandt

de vigtigste opgaver, når det gælder bearbejdning metaller.

TYROLIT tilbyder det ideelle værktøj til såvel nemt og

hurtigt arbejde på vinkelslibere som store benzinskærere.

De innovative og økonomiske fordele

ved vores skæreskiver viser sig især

ved skæring af tynde plader og

profiler. Især med vores PREMIUM***

produkter tilbyder vi den højeste ydelse

og længste standtid, meget rene

skæreflader og en lav termisk belastning.

Dette giver giver begrænsede

efterbehandlingstider,

så du kan spare høje omkostninger.

Hos TYROLIT har vores kunders

sundhed dog første prioritet. Derfor

overholder skæreskiver fra TYROLIT

de højeste sikkerhedskrav og udgør

et vigtigt bidrag i forhold til en forbedring

af arbejdsbetingelserne hos

jer. Færre vibrationer og reduktion

af støjbelastningen forbedrer din

arbejdskomfort væsentligt.

I vores særlige industrihandelskatalog

kan du finde vores komplette sortiment

af skæreskiver til alle opgaver.


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 147

Anbefaling vedrørende anvendelse

Kvalitetslinie Specifikation Stål Rustfrit stål 2in1 Ikke-jernholdige

metaller

Skinner Sten Sider

A60Q-BFP 149

A46Q-BFP 149

TA60P-BFXA 149, 150

A30Q-BFXA 150

A60R-BFP 151, 152

A46R-BFP 151, 152

A46N-BFP 153

A60N-BFP 153

A30N-BFXA 154

A24Q-BF100 156

A30S-BF 148

A46R-BFS 152

A60R-BFS 152

A30R-BFS 152

C30S-BF 154

A30S-BF100 155

A46Q-BFB 150, 151

A60Q-BFB 150

Skæring

og slibning

A30Q-BF 150, 151

A30Q-BFB 151

C30S-BF 155

A30S-BF 100 156


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 148

Skæreskive

Til stål

Denne skæreskive giver ikke alene en økonomisk løsning med hensyn

til det daglige arbejde, men lever også op til TYROLIT’s sædvanlige høje

sikkerhedsstandard. Dette sikres af STANDARD** skæreskivens meget

lange standtid og høj stabilitet. Dette værktøj er især velegnet til skæring af

helmateriale.

Sortimentet af STANDARD** skæreskiver går fra 2,5 til 3,0 mm. Skiven har

en lang levetid og kan anvendes universalt.

Form Typenr Mål Specifikation PS

41 367565 115x2,5x22,23 A30S-BF 25

367569 125x2,5x22,23 A30S-BF 25

367578 178x3,0x22,23 A30S-BF 25

367583 230x3,0x22,23 A30S-BF 25

42 367781 115x2,5x22,23 A30S-BF 25

367786 125x2,5x22,23 A30S-BF 25

367800 178x3,0x22,23 A30S-BF 25

367803 230x3,0x22,23 A30S-BF 25

Skæreskive

Supertynde skæreskiver 2in1 til stål og rustfrit stål

Skæring

og slibning

+ + Forbedret økonomi

Signifikant øget levetid og skæreevne,

hvilket især mærkes i 1.snits

skæreevne. Skiven giver de bedste

resultater med forkortede skæretider

fra første snit.

+ + Reducerede arbejdstider

Den ringe belastning på emnet

og de korte skæretider gør, at du

hurtigt opnår et optimalt resultat.

Der er ikke behov for yderligere

efterbehandling som f.eks. rensning

og afgratning.

+ + Bedste arbejdskomfort

Skæreskiven arbejder uden

tilbageslag og uden at komme

i klemme og med 30 % mindre

støvudvikling. En yderligere

støj- og vibrationsdæmpning gør

de supertynde skæreskiver fra

TYROLIT til en sikker og komfortabel

skæreskive.


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 149

Med næste generation af

PREMIUM*** 2in1 skæreskiver får

du en højere ydelse, samtidig med

at skæreskivens slitage er reduceret

betydeligt. Disse supertynde 2in1

skæreskiver med en tykkelse fra 1,0

til 1,6 mm er udviklet til bearbejdning

af stål og rustfrit stål.

Disse skæreskivers kemiske renhed

danner grundlag for bearbejdningen

af rustfrie ståltyper. Derved forhindres,

at emnet påvirkes negativt,

f.eks. i form af korrosionsdannelse,

gravrust eller reducering af

udmattelsesstyrken. Ud over at

produktiviteten øges betydeligt, giver

disse skæreskiver mulighed for at

arbejde miljøvenligt pga. den reducerede

affaldsmængde.

Skæreskive

Supertynde skæreskiver 2in1 til stål og rustfrit stål

Form Typenr., nyt Typenr., gl. Mål Specifikation PS

41 34332791 773268 115x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332793 14082 115x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332792 773269 125x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332794 14085 125x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332796 920351 150x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332797 34165056 178x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332798 920353 230x1,9x22,23 A46Q-BFP 25

Skæreskive

2in1 med DEEP CUT PROTECTION til stål og rustfrit stål

+ + Øget sikkerhed

Den DEEP CUT PROTECTION

metalbøsning, vi har udviklet,

forhindrer, at skivens krone går

af, og at boringen bryder løs.

Skæring

og slibning

+ + Bedre økonomi

Muligheden for længere tids

brug reducerer antallet af nødvendige

skift af skæreskive.

+ + Mange anvendelsesmuligheder

ærktøjet er ideelt til små tværsnit

på plader, profiler og rør. Der kan

også uden problemer skæres i

stave og armeringsjern.

Ved hjælp af den nyudviklede teknik

og brugen af nye materialer er det

lykkedes os at bevæge os et skridt videre

med hensyn til brugersikkerhed.

PREMIUM*** skæreskive med DEEP

CUT PROTECTION giver brugeren

mulighed for at opnå en maksimal

indstiksdybde i emnet, uden at skiven

ødelægges. Nu er der ikke længere

fare for, at skivens krone går af pga.

kontakt med skarpe kanter på emnet.


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 150

Skæreskive

2in1 med DEEP CUT PROTECTION til stål og rustfrit stål

Form Typenr Mål Specifikation PS

42 34042238 115x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

34042239 125x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

Skæreskive

2in1 til stål og rustfrit stål

Denne højtydende skæreskive er konstrueret, så det kan anvendes på

både stål og rustfrit stål, og er i standardbredderne en økonomisk løsning

på udfordringer med hensyn til omkostninger. Dette skyldes PREMIUM***

2in1’s lange standtid og stabilitet. Denne skæreskive er velegnet til skæring

af plader, profiler, rør, stave og helmateriale.

Sortimentet af 2in1 PREMIUM*** skæreskiver går fra 1,6 til 1,9 mm for et

hurtigt og komfortabelt arbejde med en lang standtid på skiven og fra 2,5

til 3,0 mm for en lang levetid og stabilitet.

Form Typenr Mål Specifikation PS

41 872338 115x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872339 125x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872341 178x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872343 230x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

42 872346 115x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872347 125x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872350 178x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

872351 230x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

Skæring

og slibning

Skæreskive

2in1 til stål og rustfrit stål

Denne skæreskive er konstrueret, så det kan anvendes både på stål og

rustfrit stål. Vores BASIC* skæreskive 2in1 har en lang standtid og god

stabilitet. Denne skæreskive er velegnet til skæring af plader, profiler, rør,

stave og helmateriale.

Skæreskiven på 1,6 mm i BASIC* sortimentet er især velegnet til hurtigt og

komfortabelt arbejde med et minimum af grater. Skiverne fra 2,0 til 3,0 mm

har en lang levetid og kan anvendes universalt.

Form Typenr., nyt Typenr., gl. Mål Specifikation PS

41 34332870 34051373 115x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332872 222899 115x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332871 34051374 125x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332873 222900 125x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332875 633506 178x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332876 633509 230x1,9x22,23 A46Q-BFB 25

222997 115x2,5x22,23 A30Q-BF 25


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 151

Form Typenr., nyt Typenr., gl. Mål Specifikation PS

41 222998 125x2,5x22,23 A30Q-BFB 25

34332877 291949 230x2,0x22,23 A30Q-BFB 25

223002 230x3,0x22,23 A30Q-BF 25

42 223021 115x2,5x22,23 A30Q-BF 25

223022 125x2,5x22,23 A30Q-BF 25

223023 178x3,0x22,23 A30Q-BF 25

222044 230x3,0x22,23 A30Q-BF 25

Skæreskive

Supertynde skæreskiver til rustfrit stål

+ + Forbedret økonomi

Signifikant øget levetid og skæreevne,

hvilket især mærkes i 1.snits

skæreevne. Skiven giver de bedste

resultater med forkortede skæretider

fra første snit.

+ + Reducerede arbejdstider

Den ringe belastning på emnet

og de korte skæretider gør, at du

hurtigt opnår et optimalt resultat.

Der er ikke behov for yderligere

efterbehandling som f.eks. rensning

og afgratning.

+ + Bedste arbejdskomfort

Skæreskiven arbejder uden

tilbageslag og uden at komme

i klemme og med 30 % mindre

støvudvikling. En yderligere

støj- og vibrationsdæmpning gør

de supertynde skæreskiver fra

TYROLIT til en sikker og komfortabel

skæreskive.

Skæring

og slibning

Med næste generation af

PREMIUM*** skæreskiver til rustfrit

stål får du en højere ydelse, samtidig

med at skæreskivens slitage er reduceret

betydeligt. Vi tilbyder supertynde

skæreskiver i en tykkelse fra 0,75

til 1,6 mm. De er specielt velegnede

til plader, profiler og rør med tynde

vægge, men også til armeringsjern.

Også ved små tværsnit og stave i

rustfrit stål samt korrosions- og syrebestandigt

rustfrit stål giver denne

skæreskive en nem bearbejdning.

Disse skæreskivers kemiske renhed

er ved bearbejdningen af rustfrie ståltyper

en forudsætning for, at emnet

ikke påvirkes negativt, f.eks. i form

af korrosionsdannelse, gravrust eller

reducering af udmattelsesstyrken.


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 152

Skæreskive

Supertynde skæreskiver til rustfrit stål

Form Typenr., nyt Typenr., gl. Mål Specifikation PS

41 34332800 610935 115x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332802 674471 115x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332804 51841 115x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332801 610937 125x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332803 674473 125x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332805 51844 125x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332807 291583 150x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332808 34059901 178x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332809 230x1,9x22,23 A46R-BFP 25

Skæreskive

Til rustfrit stål

Denne skæreskives kemiske renhed er ved bearbejdningen af rustfrie

ståltyper en forudsætning for, at emnet ikke påvirkes negativt, f.eks. i form

af korrosionsdannelse, gravrust eller reducering af udmattelsesstyrken.

Denne skæreskive er velegnet til skæring af plader, profiler, rør, stave og

helmateriale. Sortimentet af skæreskiver går fra en tykkelse på 1,0 til 1,9,

hvilket giver en hurtigere og mere komfortabel skæring med et minimum af

grater. Mellem 2,0 og 2,5 mm, stabilitet og desuden har skiven en meget

lang levetid, og de kan anvendes universalt.

Form Typenr., nyt Typenr., gl. Mål Specifikation PS

41 34332830 367562 115x1,0x22,23 A60R-BFS 25

34332833 367561 115x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332832 367568 125x1,0x22,23 A60R-BFS 25

Skæring

og slibning

34332834 367567 125x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332891 367576 178x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332838 367581 230x1,9x22,23 A46R-BFS 25

34332839 367780 230x2,0x22,23 A30R-BFS 25


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 153

Skæreskive

Supertynde skæreskiver til ikke-jernholdige metaller

+ + Forbedret økonomi

Signifikant øget levetid og

skæreevne, hvilket især mærkes

i 1.snits skæreevne. Skiven giver

de bedste resultater med forkortede

skæretider fra første snit.

+ + Reducerede arbejdstider

Ved brug på aluminium, aluminiumsbronze,

aluminiumslegeringer,

kobber, bronze, messing,

nysølv og titan forkortes

skæretiderne.

+ + Bedste arbejdskomfort

Skæreskiven arbejder uden

tilbageslag og uden at komme

i klemme og med 30 % mindre

støvudvikling. En yderligere

støj- og vibrationsdæmpning gør

de supertynde skæreskiver fra

TYROLIT til en sikker og komfortabel

skæreskive.

Næste generation af TYROLIT

PREMIUM*** skæreskiver giver en

højere ydelse end andre PREMIUM***

skiver, samtidig med at skæreskivens

slitage er reduceret betydeligt. Ved

skæring af ikke-jernholdige metaller

er det afgørende, at skæreskiven har

en god skæreevne. Til det formål har

TYROLIT udviklet en særlig formel og

fremstillingsmetode, så der også kan

opnås korte skæretider på ikke-jernholdige

metaller.

De nye specifikationer forhindrer, at

skæreskiven, som det ellers har været

tilfældet, tilsmudses og slides pga.

Rester fra emnet.

Skæring

og slibning

Skæreskive

Supertynde skæreskiver til ikke-jernholdige metaller

Form Typenr., nyt Typenr., gl. Mål Specifikation PS

41 34332821 840247 115x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332823 623553 115x1,6x22,23 A46N-BFP 25

34332822 257533 125x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332824 739982 125x1,6x22,23 A46N-BFP 25


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 154

Skæreskive

Til ikke-jernholdige metaller

Ved skæring af ikke-jernholdige metaller er det afgørende, at skæreskiven

har en god skæreevne. Til det formål har TYROLIT udviklet en særlig

formel og fremstillingsmetode, så der også kan opnås korte skæretider på

ikke-jernholdige metaller.

De nye specifikationer forhindrer, at skæreskiven, som det ellers har været

tilfældet, tilsmudses og slides pga. rester fra emnet.

Form Typenr Mål Specifikation PS

41 32141 178x2,5x22,23 A30N-BFXA 25

32142 230x2,5x22,23 A30N-BFXA 25

Skæreskive

Til sten

Denne STANDARD** skæreskive har en særdeles god skæreevne, hvilket

gør, at der skal bruges mindre kraft til arbejdet. Ved brug på sten imponerer

skiven med rene skærekanter og en god skærekvalitet. Det gør, at der ikke

bliver behov for unødvendig efterbearbejdning.

Form Typenr Mål Specifikation PS

41 367566 115x2,5x22,23 C30S-BF 25

367572 125x2,5x22,23 C30S-BF 25

367580 178x3,0x22,23 C30S-BF 25

367585 230x3,0x22,23 C30S-BF 25

42 367782 115x2,5x22,23 C30S-BF 25

Skæring

og slibning

367787 125x2,5x22,23 C30S-BF 25

367801 178x3,0x22,23 C30S-BF 25

367804 230x3,0x22,23 C30S-BF 25


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 155

Skæreskive

Til sten

BASIC* skæreskiven har en god skæreevne, der gør, at brugeren kan arbejde

med mindre kraftanvendelse. Ved brug på gængse byggematerialer

imponerer skiven med rene skærekanter og en god skærekvalitet. BASIC*

skiverne fra 2,5 til 3,0 mm har en god levetid og kan anvendes universalt.

Arbejdet bliver endnu mere miljøvenligt pga. en reducering af skæreaffaldet,

hvilket er endnu en fordel ved skiven.

Form Typenr Mål Specifikation PS

41 223012 115x2,5x22,23 C30S-BF 25

223015 125x2,5x22,23 C30S-BF 25

222042 178x3,0x22,23 C30S-BF 25

223019 230x3,0x22,23 C30S-BF 25

42 223025 115x2,5x22,23 C30S-BF 25

223027 125x2,5x22,23 C30S-BF 25

223029 178x3,0x22,23 C30S-BF 25

223031 230x3,0x22,23 C30S-BF 25

Skæreskive

Til stål

TYROLIT har de mest optimale skæreskiver til brug på stationære skæremaskiner

inden for kapsnit. Disse special skæreskiver er især velegnet til

skæring af emner med store tværsnit, men er også velegnet til helmateriale

og profiler. Det indvendige væv og de ru sideflader sikrer skæring af emner

med et minimum af grater. Ligesom alle STANDARD** skæreskiver fra

TYROLIT er denne skive også optimeret til en særdeles god skæreevne og

lang standtid.

Form Typenr Mål Specifikation PS

41H 384756 350x4,0x20 A30S-BF100 10

384758 350x4,0x25,4 A30S-BF100 10

Skæring

og slibning


BAKELITBUNDNE SKÆRESKIVER 156

Skæreskive

Til stål

Strukturen på BASIC* skæreskiven til stål med 2 udvendige væv gør den

velegnet til skæring af profiler, helmateriale og store tværsnit. Med BASIC*

skiven opnår du kortere skæretider med mindre kraftanvendelse.

Udviklet til brug på håndskæremaskiner med el- eller benzinmotor.

Egnet til anvendelse i fri hånd eller delvist fri hånd.

Form Typenr Mål Specifikation PS

41H 223042 350x4,0x20 A30S-BF100 10

Skæreskive

Til skinner

Denne skive er udviklet gennem optimering af specifikationen til skæring af

skinner. Selv under ekstreme anvendelsesbetingelser som f.eks. fugt, kulde

og temperaturudsving giver skæreskiven til skinner fra TYROLIT korte

skæretider med ringe kraftanvendelse. Specielt rene og blanke skæreflader

reducerer efterbearbejdningen og arbejdstiden.

Udviklet til brug på håndskæremaskiner med el- eller benzinmotor. Egnet til

anvendelse i fri hånd eller delvist fri hånd.

Form Typenr Mål Specifikation PS

41H 671108 350x3,8x25,4 A24Q-BF100 10

676428 400x4,3x25,4 A24Q-BF100 10

Skæring

og slibning


Slibning

Skæring

og slibning


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 158

Slibning

Skæring

og slibning

TYROLIT tilbyder også et bredt udvalg af bakelitbundne

slibeværktøjer. Der er f.eks. vores effektive skrubskiver,

der giver de bedste resultater ved såvel standard- som

specialopgaver. Kontinuerlig videreudvikling, f.eks. gennem

indføring af „Comfort Start“-kanten, som gør, at alle

brugere får optimale resultater helt fra starten, gør vores

skrubskiver til de mest progressive værktøjer i branchen.

TYROLIT har desuden udviklet

RONDELLER ® til brug på vinkelsliberen.

Den helt særlige geometri og

noprede struktur giver mulighed for

en fremragende spåntransport, kold

slibning med minimalt slid på værktøjet

og ergonomisk korrekt arbejde.

Især ved store og tunge komponenter

anbefaler vi, at man arbejder med

slibekopper, da de er særligt robuste

og holdbare. Med slibekopperne

opnår du høje afslibningsværdier og

lange standtider.

Ud over det brede udvalg af bakelitbundne

slibemidler finder du i sortimentet

fra TYROLIT desuden meget

forskellige slibematerialer på lærred

som feks. lamelskiver, skrubskiver

osv. Uanset formålet og den foretrukne

form: Der findes altid et passende

produkt.

I vores særlige industrihandelskatalog

kan du finde vores komplette

sortiment af skrubskiver, slibestifter,

fræsere, børster og slibematerialer

pålærred.


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 159

Anbefaling vedrørende anvendelse

Kvalitetslinie Specifikation Stål Rustfrit stål 2in1 Sten Plast All In One Sider

A24Q-BFX 160

ZA24S-BFX 161

A36Q-BF 163

C36S-BF 164

C60S-BF 164

C100S-BF 164

1C16L4B2 165

1C60J4B2 165

ZA40-B 166, 167

ZA60-B 166, 167

ZA80-B 166, 167

28 VL GR 169

A24S-BF 161

A30R-BFINOX 162

C30S-BF 162

C16J-B 165

C60J-B 165

ZA120-B 167, 168

ZA40-B 167, 168

ZA60-B 167, 168

Skæring

og slibning

ZA80-B 167, 168

A30Q-BF 161

C30S-BF 162

ZA40-B 168

ZA60-B 168

ZA80-B 168

A-B01 C JX 169


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 160

Skrubskive

2in1 til stål og rustfrit stål

Skrubskive med og uden

Comfort Start.

+ + Forbedret økonomi

Høj aggressivitet og væsentligt

længere levetid.

TYROLIT Film

Se en film om produktet på

YouTube.

www.youtube.com/

TYROLITgroup

+ + Øget arbejdskomfort

„Comfort Start“-funktionen gør,

at der ikke skal stikkes i emnet,

og starten bliver nemmere og

mere behagelig.

+ + Mindre arbejde

Materialet ødelægges ikke ved,

at skiven stikkes ind, og det betyder,

at man undgår overflødig

efterbearbejdning.

Skæring

og slibning

Denne skrubskive er velegnet til

arbejde i stål og rustfrit stål. Det blødere

design gør, at der kan arbejdes

hurtigt og komfortabelt med

PREMIUM*** 2in1 uden stor kraftanvendelse.

Dette muliggøres af en ny

binding med grovere korn samt en ny

belægningsstruktur.

Men det, der gør vores nye 2in1

skrubskive så enestående, er, at

kanten på værktøjet ikke er afrundet,

men skrå og defineret.

„Comfort Start“-kanten gør, at brugeren

kan få en behagelig start ved

slibning, og at arbejdskomforten øges

betydeligt.

Skrubskive

2in1 til stål og rustfrit stål

Form Typenr Mål Specifikation PS

27 34046120* 115x7,0x22,23 A24Q-BFX 10

34046131* 125x7,0x22,23 A24Q-BFX 10

34046133* 178x7,0x22,23 A24Q-BFX 10

34046134* 230x7,0x22,23 A24Q-BFX 10

* Med Comfort Start-kant


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 161

Skrubskive

2in1 til stål og rustfrit stål

Denne skrubskive er pga. dens blødere design velegnet til brug på stål

og rustfrit stål. Med BASIC* 2in1 kan der desuden arbejdes hurtigt og

komfortabelt uden stor kraftanvendelse. Denne skrubskive har utallige

anvendelsesmuligheder og kan anvendes til både overflade- og

kantslibning.

Form Typenr Mål Specifikation PS

27 222858* 115x6,0x22,23 A30Q-BF 10

222860* 125x6,0x22,23 A30Q-BF 10

222863* 178x6,0x22,23 A30Q-BF 10

222865* 230x6,0x22,23 A30Q-BF 10

* Med Comfort Start-kant

Skrubskive

LONGLIFE til stål

PREMIUM*** LONGLIFE er en effektiv skrubskive, der er velegnet til overflade-

og kantslibning. Den udmærker sig ved sin lange levetid.

I tykkelserne 7, 8 og 10 mm giver LONGLIFE skrubskiven en yderligere,

specielt god formstabilitet ved behandling af svejsesøm. 4 mm tykke

LONGLIFE skrubskiver anvendes især inden for bygning af rørledninger og

til bearbejdning af kantsøm.

Form Typenr Mål Specifikation PS

27 34353683* 115x7,0x22,23 ZA24S-BFX 10

34353684* 125x7,0x22,23 ZA24S-BFX 10

34353687* 178x7,0x22,23 ZA24S-BFX 10

34353689* 230x7,0x22,23 ZA24S-BFX 10

* Med Comfort Start-kant

Skæring

og slibning

Skrubskive

Til stål

STANDARD** skrubskiven til stål er en effektiv skrubskive, der er velegnet

til overflade- og kantslibning. Skrubskiven er optimeret med hensyn til

slibeevne, og har en lang levetid.

Allerede ved et lavt slibetryk er skiven aggressiv og komfortabel med

hensyn til håndteringen.

Form Typenr Mål Specifikation PS

27 367377* 115x6,0x22,23 A24S-BF 10

367771* 125x6,0x22,23 A24S-BF 10

367773* 178x6,0x22,23 A24S-BF 10

367775* 230x6,0x22,23 A24S-BF 10

* Med Comfort Start-kant


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 162

Skrubskive

Til rustfrit stål

Den effektive skrubskive er udviklet specielt til brug på rustfrit stål.

STANDARD** skrubskiven Rustfrit stål kombinerer lang levetid og den

bedste slibeevne.

Dette opnås ved hjælp af normalkorund. Denne skrubskive er lavet specielt

til arbejde i rustfrit stål.

Form Typenr Mål Specifikation PS

27 367545* 115x6,0x22,23 A30R-BFINOX 10

367548* 125x6,0x22,23 A30R-BFINOX 10

367551* 178x6,0x22,23 A30R-BFINOX 10

367554* 230x6,0x22,23 A30R-BFINOX 10

* Med Comfort Start-kant

Skrubskive

Til sten

Denne aggressive STANDARD** skrubskive til sten gør, at der kan arbejdes

hurtigt og komfortabelt uden stor kraftanvendelse. Den er velegnet til bløde

og hårde sten, natur- og kunststen samt beton.

Denne skrubskive med siliciumkarbid er specielt velegnet til sten og materialer

med kort spån.

Form Typenr Mål Specifikation PS

27 367546* 115x6,0x22,23 C30S-BF 10

367549* 125x6,0x22,23 C30S-BF 10

367552* 178x6,0x22,23 C30S-BF 10

367557* 230x6,0x22,23 C30S-BF 10

* Med Comfort Start-kant

Skæring

og slibning

Skrubskive

Til sten

Denne aggressive BASIC* skrubskive til sten giver mulighed for at arbejde

hurtigt og komfortabelt uden stor kraftanvendelse. Den er velegnet til bløde

og hårde sten, natur- og kunststen samt beton.

Denne skrubskive med siliciumkarbid er specielt velegnet til sten og materialer

med kort spån.

Form Typenr Mål Specifikation PS

27 222873* 115x6,0x22,23 C30S-BF 10

222889* 125x6,0x22,23 C30S-BF 10

222043* 178x6,0x22,23 C30S-BF 10

222898* 230x6,0x22,23 C30S-BF 10

* Med Comfort Start-kant


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 163

RONDELLER ®

2in1 til stål og rustfrit stål

+ + Høj arbejdskomfort

Disse sliberondeller giver

mulighed for at arbejde

uden vibrationer og ergonomisk

korrekt og skåner

således både brugeren og

maskinen.

+ + Nem at anvende

Nem montering uden

brug af specialtilbehør

som f.eks. bagflange og

opspændingsmøtrik.

+ + Universeller Einsatz

Er særdeles velegnet til

brug på stål og rustfrit

stål og til samtlige slibe-,

afgratnings- og formgivningsarbejder

på buede

overflader.

TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER ®

forener alle produktfordelene ved forskellige

slibeværktøjer og er samtidig

nemme at håndtere. Den helt særlige

geometri på vores RONDELLER ®

giver mulighed for kold slibning med

minimalt slid på værktøjet og er ergonomisk

korrekt.

Muligheden for at arbejde helt uden

vibrationer og med optimal tilpasning

til emnet ved alle former for slibe- afgratnings-

og formgivningsarbejder

gør det muligt at bearbejde buede

overflader helt perfekt.

RONDELLER ®

2in1 til stål og rustfrit stål

Skæring

og slibning

Form Typenr Mål Specifikation PS

29RON 908225 115x22,23 A36Q-BF 25

908227 125x22,23 A36Q-BF 25

908230 178x22,23 A36Q-BF 25


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 164

RONDELLER ®

Til sten

TYROLIT PREMIUM*** RONDELLER ® forener alle produktfordelene ved forskellige

slibeværktøjer og er samtidig nemme at håndtere. Den helt særlige

geometri og placeringen af den noprede struktur på vores RONDELLER ®

giver mulighed for kold slibning med minimalt slid på værktøjet og er

ergonomisk korrekt.

Muligheden for at arbejde helt uden vibrationer og med optimal tilpasning

til emnet ved alle former for slibearbejde gør det muligt at bearbejde buede

overflader helt perfekt.

Form Typenr Mål Specifikation PS

29RON 908233 115x22,23 C36S-BF 25

908220 178x22,23 C36S-BF 25

908221 178x22,23 C60S-BF 25

908223 178x22,23 C100S-BF 25

Skæring

og slibning


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 165

Bakelit slibekopsten

Til sten

Slibekopsten giver en optimal slibeydelse og standtid ved slibearbejde på

store overflader. Slibekopsten til sten er især velegnet til slibning af ujævnheder

på synlige betonoverflader, affasning og forslibning af kunststen og

terazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit.

Brugeren kan vælge mellem hul udførelsen H=22,23 mm og gevind

udførelsen M14 som værktøjsholder. Overhold arbejdshastigheden: maks.

50 m / s

Form Typenr Mål Specifikation PS

Maks.

omdrejningstal

11ZB 310992 110/90x55xM14 1C16L4B2 2 8 680

321211 110/90x55xM14 1C60J4B2 2 8 680

Bakelit slibekopsten

Til sten

Med slibekopsten opnås en særdeles god slibeydelse og standtid ved

slibearbejde på store overflader. Slibekopsten til sten er især velegnet til

slibning af ujævnheder på synlige betonoverflader, affasning og forslibning

af kunststen og terazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer

og granit.

Brugeren kan vælge mellem hul udførelsen H=22,23 mm og gevind udførelsen

M14 som værktøjsholder. Overhold arbejdshastigheden: maks. 50 m / s

Form Typenr Mål Specifikation PS

Maks.

omdrejningstal

11ZB 895676 110/90x55xM14 C16J-B 2 8 680

895677 110/90x55xM14 C60J-B 2 8 680

Skæring

og slibning


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 166

Lamelskive

2in1 til stål og rustfrit stål

PREMIUM*** 2in1 lamelskiven kombinerer en meget lang levetid med

en meget høj afslibning. TYROLIT 2in1 lamelskiven bruges både på

højlegeret og rustfrit stål og på u- og lavlegeret stål. Problemfri behandling

af svejsesøm samt kant- og overfladeslibning, især ved brug af effektive

vinkelslibere.

Form Typenr Mål Specifikation PS

27A 668642 115x22,23 ZA40-B 10

668644 115x22,23 ZA60-B 10

668649 115x22,23 ZA80-B 10

668663 125x22,23 ZA40-B 10

668664 125x22,23 ZA60-B 10

668665 125x22,23 ZA80-B 10

Lamelskive

LONGLIFE C-TRIM til stål og rustfrit stål

Skæring

og slibning

+ + Lang levetid

PREMIUM*** LONGLIFE

C-TRIM har den længste levetid

med ensblivende aggressivitet

og slibeydelse.

+ + Robust konstruktion

Det øgede antal tætliggende

lameller gør, at denne

skive kan holde til selv

meget store belastninger.

+ + 100 % udnyttelse af

skiven

LONGLIFE C-TRIM kan

pga. bæreelementet i plast

nemt trimmes, hvilket

gør det muligt at udnytte

skiven 100 %. Skiven kan

nemt nulstilles i kanterne,

så der hele tiden kan

slibes på nyt lærred.

PREMIUM*** LONGLIFE C-TRIM tilbyder

pga. den innovative opbygning

en fremragende slibeydelse, og med

muligheden for trimning opnås 100 %

udnyttelse af skiven med samme

gode resultat. Derved opnås værdier,

der er uden sidestykke med hensyn

til levetid.

LONGLIFE C-TRIM kan bruges både

på højlegeret og rustfrit stål og på

u- og lavlegeret stål. Problemfri behandling

af svejsesøm samt kant- og

overfladeslibning, især ved brug af

effektive vinkelslibere. Den kompakte

konstruktion sikrer en lang levetid ved

afgratning af skarpe kanter på tynde

plader.


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 167

Lamelskive

LONGLIFE C-TRIM til stål og rustfrit stål

Form Typenr Mål Specifikation PS

28N 34239191 115x22,23 ZA40-B 10

34239192 115x22,23 ZA60-B 10

34239193 115x22,23 ZA80-B 10

34239195 125x22,23 ZA40-B 10

34239196 125x22,23 ZA60-B 10

34239197 125x22,23 ZA80-B 10

Lamelskive

2in1 til stål og rustfrit stål

STANDARD** 2in1 lamelskiven har to fordele. For det første får brugeren et

produkt med en meget lang levetid, og for det andet er skiven garant for en

særdeles god ydelse.

TYROLIT 2in1 lamelskiven bruges både på højlegeret og rustfrit stål og på

u- og lavlegeret stål.

Form Typenr Mål Specifikation PS

27A 572473 115x22,23 ZA40-B 10

454393 115x22,23 ZA60-B 10

455312 115x22,23 ZA80-B 10

50801 115x22,23 ZA120-B 10

824385 125x22,23 ZA40-B 10

455303 125x22,23 ZA60-B 10

458587 125x22,23 ZA80-B 10

243069 125x22,23 ZA120-B 10

28A 537021 115x22,23 ZA40-B 10

537084 115x22,23 ZA60-B 10

537089 115x22,23 ZA80-B 10

Skæring

og slibning

537093 115x22,23 ZA120-B 10


BAKELITBUNDNE SLIBESKIVER 168

SOFTJOB

2in1 til stål og rustfrit stål

Vores STANDARD** SOFTJOB lamelskive står for bedste fleksibilitet ved

bearbejdning af svært tilgængelige steder. Det brede anvendelsesområde

omfatter: Forberedelse og forbedring af overflader, forberedelse af svejseopgaver

og rengøring af svejsesøm.

Bearbejdning af konturer og profilerede overflader, bearbejdning af gelændere

og rør, rengøring af overflader, fjernelse af rust og farverester.

Form Typenr Mål Specifikation PS

28S 246987 115x22,23 ZA40-B 10

246988 115x22,23 ZA60-B 10

246990 115x22,23 ZA80-B 10

246994 115x22,23 ZA120-B 10

246995 125x22,23 ZA40-B 10

246996 125x22,23 ZA60-B 10

246998 125x22,23 ZA80-B 10

247001 125x22,23 ZA120-B 10

Lamelskive

2in1 til stål og rustfrit stål

BASIC* 2in1 lamelskiven giver en god fleksibel skæreydelse. Takket være

en ny opdatering opnår BASIC* lamelskiven en hidtil udset levetid og en

merydelse på 30 %.

TYROLIT 2in1 lamelskiven bruges både på højlegeret og rustfrit stål og på

u- og lavlegeret stål.

Form Typenr Mål Specifikation PS

27A 34318364 115x22,23 ZA40-B 10

34318365 115x22,23 ZA60-B 10

Skæring

og slibning

34318366 115x22,23 ZA80-B 10

34318369 125x22,23 ZA40-B 10

34318370 125x22,23 ZA60-B 10

34318391 125x22,23 ZA80-B 10

28A 34318539 115x22,23 ZA40-B 10

34318551 115x22,23 ZA60-B 10

34318552 115x22,23 ZA80-B 10


Henvisninger

Sikkerhed 172

Sikkerhed er TYROLIT’s varemærke 172

Montering / reparation 172

Anvendelse 173

Sikkerhedsanvisninger 173

Omdrejningstabel 174

Problemdiagnose vådborskroner 175

Problemdiagnose diamantskæreskiver 176

Generelt 178

POS 178

Byggemarkeder 180

TYROLIT-adresser 181

Kolofon 188

Henvisninger


SIKKERHED 172

Sikkerhed

Sikkerhed er TYROLIT’s

varemærke

Vores mål var og er at gøre vores

produkter endnu mere sikre for vores

brugere:

Gennem vores arbejde som grundlæggende

medlem af Organisation

for the Safety of Abrasives (oSa ® ),

gennem tæt samarbejde med sikkerhedsmyndigheder

og standardiseringsinstitutter

og gennem praktisk

kommunikation med brugere over

hele verden.

Sikkert arbejde med slibeværktøj

kræver, at

––

maskinproducenten,

––

slibemiddelproducenten og

––

brugeren

hver især yder et passende bidrag.

TYROLIT garanterer, at alle værktøjer

overholder kravene i oSa ® og europæiske

standarder. CE-mærkningen

på vores maskiner garanterer, at de

overholder alle relevante EU-sikkerhedskrav.

Montering / reparation

Diamantværktøj skal undersøges

visuelt for revner og andre skader før

fastspænding.

Undlad at anvende ødelagt diamantværktøj!

Diamantværktøjets mål skal svare til

oplysningerne på maskinen og må

ikke overstige de angivne mål.

Sørg for, at værktøjets maksimale

arbejdshastighed (omdr / min.) ikke

overstiges.

Bemærk ved montering, at pilen på

diamantværktøjet skal svare til

maskinens drejeretning.

Sørg for, at diamantværktøjets

boring passer til maskinens spindel –

boringen må ikke ændres.

Sørg for, at maskinens spindel er

ren og hel. Hvis den er ikke-cirkulær,

vil det ødelægge klinge og sav.

Flanger bør være rene, flade, af

samme størrelse og af korrekt type til

diamantværktøjet. Undlad at benytte

ødelagte flanger.

Diamantværktøjet skal være korrekt

monteret og kunne dreje frit, og

flangerne skal være spændt korrekt.

Tving aldrig en skive på maskinen.

Brug kun maskiner med passende

skærme.

Tag maskinen af strømforsyningen

inden montering eller fjernelse af et

diamantværktøj.

Din maskine må kun repareres af

kvalificeret personale, der bruger

originale reservedele.

Henvisninger

TYROLIT fraråder kraftigt brugen

af slibeværktøj, som ikke bærer

symboler fra oSa ® , EN13236

(diamantværktøjer), EN12413

(skære- og slibeskiver) eller EN13743

(lamelskiver).


SIKKERHED 173

Anvendelse

Undgå utilsigtet start af maskinen.

Sørg for, at maskinen er slukket, før

den sluttes til strømforsyningen.

Sørg for at sikre materialet for at forhindre,

at det glider ved et uheld.

Understøt plader eller store stykker

materiale for at mindske risikoen for,

at hjulet klemmer, og tilbageslag.

Store stykker materiale har en

tendens til at synke ned under deres

egen vægt.

Bær altid personligt sikkerhedsudstyr

og øjenbeskyttelse. Personligt sikkerhedsudstyr

som f.eks. handsker,

skridsikre sikkerhedssko, hjelm og

høreværn, altid afhængigt af værktøjets

art og formål, kan reducere

risikoen for kvæstelse.

Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning

og passende beskyttelsesforanstaltninger

i forhold til det materiale,

der skal maskinbehandles, ved arbejde

med skære- og skrubslibeskiver.

Hold godt fast i maskinen, og sørg for

hele tiden at holde balancen. Stil din

krop i en position, hvor du kan standse

tilbageslag.

Sørg for, at dit hoved ikke er på linje

med det roterende hjul. Undlad at

placere kroppen i det område, hvor

maskinen bevæger sig hen i tilfælde

af et tilbageslag.

Hvis skæreskiven er kørt fast, eller

hvis du af en eller anden grund

ønsker at afbryde et snit uden grund,

skal maskinen slås fra og holdes

stille, indtil skiven stopper helt.

Forsøg aldrig at fjerne skiven fra

snittet, mens den stadig er i

bevægelse, da der i så fald kan

ske tilbageslag.

Undlad at genstarte skæringen,

mens du holder skiven mod materialet.

Lad skiven nå op på fuld hastighed,

før den sættes i snittet igen.

Lad skiven stoppe af sig selv, når du

har slået maskinen fra. Forsøg aldrig

at bremse den ved at holde den ind

mod noget andet, f.eks. jord, træpaller

eller sko, og læg aldrig maskinen

ned, før skiven er stoppet helt. Den

roterende skive kan risikere at fange

overfladen.

Sikkerhedsanvisninger

Henvisninger

Bær håndbeskyttelse

Bær maske

Må kun anvendes til

vådslibning

Må ikke anvendes til

sideslibning

Bær øjenværn

Bær beskyttelsestøj

Må ikke anvendes til

vådslibning

Frihånds- og hånd-holdt

slibing er ikke tilladt

Bær høreværn

Følg vejledningen

Beskadigede skiver

må ikke anvendes


SIKKERHED 174

Omdrejningstabel

Henvisninger

Omdrejningstal [RPM] afhængigt af værktøjets udvendige diameter [D] og arbejdshastigheden [VS]

Anbefalet arbejdshastighed VS i m / s

Boring Savning Tørskæring

D i mm 2 3 40 50 60 80 100

14 2 730 4 090

16 2 390 3 580

20 1 910 2 860

25 1 530 2 290

32 1 190 1 790

42 910 1 360

52 730 1 100

62 620 920

72 530 800

82 470 700

100 380 570 7 640 9 550 11 460 15 280 19 100

115 330 500 6 640 8 300 9 960 13 290 16 610

125 310 460 6 110 7 640 9 170 12 220 15 280

150 250 380 5 090 6 370 7 640 10 190 12 730

180 210 320 4 240 5 310 6 370 8 490 10 610

200 190 290 3 820 4 770 5 730 7 640 9 550

230 170 250 3 320 4 150 4 980 6 640 8 300

250 150 230 3 060 3 820 4 580 6 110 7 640

300 130 190 2 550 3 180 3 820 5 090 6 370

350 110 160 2 180 2 730 3 270 4 370 5 460

400 100 140 1 910 2 390 2 860 3 820 4 770

450 80 130 1 700 2 120 2 550 3 400 4 240

500 80 110 1 530 1 910 2 290

600 60 100 1 270 1 590 1 910

700 50 80 1 090 1 360 1 640

800 50 70 950 1 190 1 430

900 40 60 850 1 060 1 270

1 000 40 60 760 950 1 150

1 200 30 50 640 800 950


SIKKERHED 175

Problemdiagnose

vådborskroner

1. For omfattende

segmentslid

––

Utilstrækkelig kølemiddeltilførsel.

Tilpas vandtilstrømningen, og / eller

kontrollér tilledningerne.

––

Borekronens omdrejningstal er for

lavt. Borekroner virker væsentligt

blødere ved for lavt et omdrejningstal.

Øg omdrejningstallet.

––

Motor er for kraftig. Tilpas motorydelsen

efter bordiameteren.

––

Maskinen vibrerer. Fastmontér

borestanderen, og / eller kontrollér

maskinens tilstand (f.eks. leje og

ruller).

––

Den valgte borekrone er muligvis

ikke egnet til det materiale, der

skal bearbejdes, materialet er for

slibende. Anvend en hårdere specifikation

(z.B. CDL - CDM).

2. For omfattende slid

på røret

––

Maskinen vibrerer. Fastmontér

borestanderen, og / eller kontrollér

maskinens tilstand (f.eks. leje og

ruller).

––

Borekronen er bøjet.

––

Borekronen er ikke fastgjort

korrekt. Kontrollér, om borekronen

sidder korrekt på motorspindlen.

––

I boret sidder der rester, som ikke

er blevet fjernet fra kølemidlet. Øg

kølemiddeltilførslen midlertidigt.

3. Segmenter er

knækket af

––

Et kort afbrydelse af kølingen kan

ved loddede segmenter føre til

ødelæggelse af loddeforbindelsen

pga. overophedning.

––

Kronen er stødt på armering eller

skivebrud flere gange i borehullet.

Fjern kronen, og fjern alle løse stålog

segmentdele, inden der sættes

en ny krone på.

––

Borekronen skærer i løs armering.

Reducer omdrejningstallet ved

boring i armering for at undgå, at

borekronen beskadiges.

4. Borekronen borer ikke

Overbelastning af segmentet

Glatte segmentoverflader, evt. deformering

af segmentet, mange pullouts

(>50 %), kronen klaprer

––

Periferihastigheden er for lav.

Øg omdrejningstallet.

––

Slibetrykket er for højt. Reducer

trykket.

––

Det materiale, der skal bearbejdes,

er muligvis for blødt og slibende

til den anvendte specifikation. Anvend

en hårdere specifikation (z.B.

CDL - CDM).

5. Borekronen borer ikke

Underbelastning af segmentet

––

Periferihastigheden er for høj.

Reducer omdrejningstallet.

––

Slibetrykket er for lavt. Øg trykket.

––

Motor er for svag. Tilpas motorydelsen

efter bordiameteren.

––

For høj kølemiddeltilførsel, der

kommer kun klart vand ud af borehullet

(intet boreslam). Reducer

vandtilførslen, og hold øje med

boreslammets konsistens (mælkeagtig/uklar).

––

Det materiale, der skal bearbejdes,

er muligvis for hårdt og slibende

til den anvendte specifikation. Anvend

en blødere specifikation (z.B.

CDM - CDL).

6. Borekronen

klemmer fast

––

Der er skivebrud mellem kernen

og rørvæggen (stål, materialerester).

Fjern borestanderen, og

drej kronen vha. en skruetrækker

skiftevis fra side til side, indtil den

kan fjernes. Fjern materialerester

fra borehullet, før borekronen monteres

igen.

––

Borestanderen er ikke fastgjort

korrekt og har løsnet sig under

boringen. Borestander og borekrone

er ikke længere rettet ind.

Ret borestanderen ind på ny, og

spænd fastgørelsesskruen til borestanderen

efter.

Henvisninger

––

Du borer i løst materiale (f.eks.

skærve).

Glat segmentoverflade, diamant polerer

(skinner, ingen skarpe hjørner)

––

Diamantsegmenterne er for glatte

(polerede). Skærp kronen på

ny ved at bore i blødt, slibende

materiale, eller brug en TYROLIT

skærpeplade.


SIKKERHED 176

Problemdiagnose

diamantskæreskiver

1. For hurtigt slidt

3. Saven skærer ikke

5. Segmentab

––

Den savspecifikation, som anvendes,

er for blød til det materiale,

der skal bearbejdes. Anvend en

hårdere specifikation.

––

Utilstrækkelig vandtilførsel. Tilpas

vandtilstrømningen, og / eller kontrollér

tilledningerne.

––

Diamantklingen kører ikke-cirkulært

(lodret slag), hvilket fremskynder

slid. Årsagen til det lodrette

slag kan være dårligt leje, slid på

akslen eller brug af en savspecifikation,

der er for hård i forhold

til materiale, der skal skæres.

Kontrollér maskinens tilstand, eller

anvend en blødere specifikation.

––

Diamantklingens periferihastigheden

er for lav. Save har en

væsentlig lavere ydelse, hvis periferihastigheden

er lav. Øg omdrejningstallet.

––

Specifikationen er for hård til det

materiale, der skal bearbejdes.

Kontrollér, om specifikationen er

egnet. Let polerede eller sløve diamantklinger

kan skærpes igen vha.

skæring i blødt, slibende materiale.

––

Maskinens driftsydelse er for lav til

den anvendte specifikation. Sørg

for, at maskinydelsens specifikation

er tilpasset materialet. Kontrollér

desuden kileremsspændingen

jævnligt for at sikre, at der er en

optimal kraftoverførsel.

––

Omdrejningstallet er for højt.

Reducer omdrejningstallet. Hvis

omdrejningstallet ikke kan ændres,

skal snittet laves i flere positioner.

––

Klingen er ikke monteret korrekt.

Sørg for, at savens løbsretning er

korrekt (drejeretningspil).

––

Maskinen rykkes, mens saven

stadig er i snittet.

––

Saven er for hård til det materiale,

der skal bearbejdes og begynder

er slå i snittet. Anvend en blødere

specifikation.

––

Klingen er blevet underskåret.

Sørg for, at der tilføres tilstrækkelige

mængder vand, og undlad at

skære i vejbelægningens underlag

(skærve).

––

Et kort afbrydelse af kølingen kan

ved loddede segmenter føre til

ødelæggelse af loddeforbindelsen

pga. overophedning.

––

Saven er ikke blevet monteret

korrekt og begynder at svinge.

Advarsel: Værktøjet må af sikkerhedsårsager

ikke længere anvendes!

Henvisninger

2. Underskæring

Effekten af klingens underskæring

er et specifikt problem, der primært

opstår ved skæring af asfalt, frisk

beton eller andre slibende materialer.

Klingen bliver meget spids under

segmentet, hvilket kan ende med at

føre til segmenttab.

––

Sørg for tilstrækkelig vandtilførsel.

Det er kun ved brug af tilstrækkelige

mængder vand, at den slibende

slibeslam transporteres væk fra

kontaktzonen, hvilket mindsker

underskæringseffekten.

––

Undlad at skære i vejbelægningens

underlag (skærve eller sand).

Det løse materiale skurer kraftigt

mod klingen, så den bliver spids

under segmentet.

4. Overophedning

Overophedning kan medføre flere

forskellige problemer, f.eks. spændingstab,

revner i klingen eller

segmenttab (ved loddede save).

Overophedning kan ses ved, at der

forekommer en sort- eller blåfarvning

på klingen eller segmenter.

––

Sørg ved vådklinger for, at der tilføres

tilstrækkeligt vand. Kontrollér

vandtilførslen, og sørg for, at der

skylles vand ind på begge sider af

dimamantklingen.

––

For højt skæretryk fører til overophedning

ved tørskæringsværktøjer.

Arbejd i pendulsnit, og indlæg

nødvendige kølepauser. Arbejd

ikke med for højt slibetryk – maskinens

vægt er tilstrækkelig.

6. Revner i segmentet

––

Saven er for hård til det materiale,

der skal bearbejdes; saven

begynder er slå i snittet. Anvend

en blødere specifikation.

––

Utilstrækkelig vandtilførsel (overophedning).

Tilpas vandtilstrømningen,

og / eller kontrollér tilledningerne.

Advarsel: Værktøjet må af sikkerhedsårsager

ikke længere anvendes!


SIKKERHED 177

7. Revner i klingen

––

Saven er for hård til det materiale,

der skal bearbejdes. Anvend en

blødere specifikation.

––

For højt skæretryk pga. for lav

fremdrift skabet stærke spændinger

i klingen ved ændringer i

belastning. Materialetræthed ender

med at føre til revner.

––

Diamantklingen slår og kører ikke-cirkulært.

Kontrollér maskinens

tilstand (f.eks. klingeholder og leje)

og monteringen af savklingen.

––

Sørg for, at maskinens skæreføring

er lige. Skær ikke i ark, og kontrollér

drivakslens position.

Advarsel: Værktøjet må af sikkerhedsårsager

ikke længere anvendes!

8. Uensartet segmentslid

9. Spændingstab

––

Klingen blev overophedet. Sørg

ved vådklinger for, at der er en

korrekt vandtilførsel.

––

Diamantklingen er for hård til dette

formål. Årsagen til spændingstabet

er en kraftig friktion i siden pga.

skævløb.

––

Kontrollér, om der er indstillet et

korrekt omdrejningstal, og at der

anvendes den rette flange.

––

Sørg for, at diamantklingen sidder

korrekt på spindlen. Sørg for at,

medbringerstiften også anvendes

ved alle maskiner.

––

Sørg for, at maskinens skæreføring

er lige. Skær ikke i ark, og kontrollér

drivakslens position.

Send diamantklingen retur til producenten

for reparation ved tab af

spænding.

––

Sørg ved vådklinger for, at der tilføres

tilstrækkeligt vand. Kontrollér

vandtilførslen, og sørg for, at der

skylles vand ind på begge sider af

diamantklingen.

––

Diamantklingen er slidt ikke-cirkulært

pga. et ødelagt leje, slidte

borehuller eller en slidt drivaksel.

Afhjælp dette ved at udskifte eller

reparere lejet eller akslen.

––

Sørg for, at maskinens skæreføring

er lige. Skær ikke i ark, og kontrollér

drivakslens position.

10. Beskadiget skæring

––

Flangen eller drivakslen er slidt.

Kontrollér flangen og drivakslen for

slid, og udskift slidte dele.

––

Diamantklingen er ikke blevet

spændt ordentligt op. Kontrollér, at

boringen og akslen har dette rette

mål, og spænd spændeflangemøtrikkerne

tilstrækkeligt efter. Fjern

ikke medbringerstifte, da de giver

en optimal kraftoverførsel.

Henvisninger

Send diamantklingen retur til producenten

for reparation.


Premium grinding tools since 1919

www.tyrolit.com

Premium-Schleifwerkzeuge seit 1919

www.tyrolit.com

DIAMOND WIRE WSE 2226

Gesintertes Seil für große Schnittflächen in wenig bis mittelstark armierten Beton

drive concept combines maximum reliability and optimum performance

with reduced service costs. For the best results for your application we

recommend the use of TYROLIT wall saw blades in TGD ® technology.

POS 178

Fælles succes

Vi betragter vores kunder som partnere. Kundernes succes

baserer sig på kvaliteten af vores produkter, vores viden

om at omsætte teknologien i praksis samt løsningen af

kundespecifikke opgaver på stedet. Det nære samarbejde

med vores kunder fører til bemærkelsesværdige strategiske

innovationer og garanterer langsigtet succes for begge parter.

Præcis markedsføring

TYROLIT POS-systemet hjælper med at vælge det rigtige værktøj. Entydige

farvekodesystemer, letforståelige piktogrammer og anvendelsesanbefalinger:

Et fleksibelt og praktisk præsentationsmedie, der fås som vægdisplay, gulvstander

eller borddisplay.

Hvis du ønsker det, hjælper vi dig også gerne med planlægningen af produktsortimentet

ud fra dine kunders krav og behov og rådgiver dig omkring den

optimale markedsføring.

Wall saws for the

highest demands

Developed for the most exacting of construction site requirements, with

an as yet unparalleled depth of cut of up to 1 metre. The pioneering P2 ®

Plakater

Henvisninger

TGD ® – TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION

LANGLEBIG. SCHNITTIG. EFFIZIENT.

Roll-up

Brochurer

Strandflag


POS 179

Vægdisplay

Henvisninger

Gulvstander

Borddisplay


German | Katalog Nr. 20

Premium-Schleifwerkzeuge seit 1919

www.tyrolit.com

Premium-Schleifwerkzeuge seit 1919

www.tyrolit.com

German | Katalog Nr. 20

Industriefachhandel

Werkzeugkatalog

Produktkatalog

Byggemarkeder

Industriefachhandel

Werkzeugkatalog

Du finder yderligere oplysninger om vores sortiment i vores

katalog til byggemarkeder.

Bestil på catalogue@tyrolit.com


TYROLIT-adresser

Henvisninger


GENERELT 182

TYROLIT-adresser

AT

TYROLIT CONSTRUCTION

PRODUCTS GMBH

Swarovskistrasse 33

6130 Schwaz

Austria

Tel: +43 5242 606-0

Fax: +43 5242 63398

construction@tyrolit.com

www.tyrolit.com

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE K.G.

Swarovskistrasse 33

6130 Schwaz

Austria

Tel: +43 5242 606-0

Fax: +43 5242 63398

atdeinfo@tyrolit.com

www.tyrolit.com

TT

ALLIED INDUSTRIAL SUPPLIES

COMPANY LTD.

# 2-12 Prince Charles Street

San Fernando

Trinidad and Tobago

Tel: +868-6526900

Fax: +868-652-6901

simonalexander@aiscl.net

iscl@aiscl.net

brendaalexander@aiscl.net

US

CA

DIAMOND PRODUCTS LLC

333 Prospect St.

P.O. Box 1080

44035-6121 Elyria, Ohio

United States

Tel: 1 440 323 46 16

Fax: 1 440 323 86 89

dp@diamondproducts.com

www.diamondproducts.com

GR

T. I. RAPTOPOULOS & SIA O.E.

Spirou Patsi 73

Votanikos - Athens

T.K. 118 55

Greece

Tel: +30 210 3455473

Fax: +30 210 3412352

E-mail: contact@raptopoulos.gr

Site: www.raptopoulos.gr

ZA

GRINDING TECHNIQUES

28 Van Eck Street

Chamdor

Krugersdorp

South Africa

Tel: +27 11 271 6400

Fax: +27 11 271 6464

info@grindtech.com

www.grindtech.com

Henvisninger

PA

BE

INTERGLOBE TRADING

Bayside Center Coronado, Unit 17

Coronado

Panama

N.V. TYROLIT BELGIUM S.A.

Verwelkomingsstraat 17

1070 Bruxelles

Belgium

Tel: +507-2401475

keith@interglobepanama.com

www.interglobepanama.com

Tel: +32 2 556 08 00

Fax: +32 2 521 62 04

tyrolit-be@tyrolit.com

www.tyrolit.com

NL

TYROLIT B.V.

Postbus 2198

1500 GD Zaandam

Netherlands

Tel: 0900 653 14 34

Fax: +32 2 521 62 04

tyrolit-nl@tyrolit.com

www.tyrolit.com


GENERELT 183

SR

SLIMBOUW

Rode Palmstraat 1

Paramaribo

Suriname

Tel: +597-8575931

info@slimbouw.com

www.slimbouw.com

IL

TENEGAL AGENCIES

52A Hamasger Street

IL-61573 Tel-Aviv

Israel

Tel: +972-523105105

menahem@tenegal.com

www.tenegal.com

AU

NZ

TYROLIT AUSTRALIA PTY LTD.

9 Tarlington Place I Smithfield

NSW 2164

Australia

Tel: +61 2 9316 6600

Fax: 1300 235689

info.au@tyrolit.com

www.tyrolit.com

DK

FO

TYROLIT A/S

Hestedostervej 21, 2. Sal,

2600, Glostrup

Denmark

Tel: +45 43 55 74 00

Fax: +45 43 55 74 60

ordrer-dk@tyrolit.com

www.tyrolit.com

NO

TYROLIT AS

Rosenborgveien 9

1630 Gamle Fredrikstad

Norway

Tel: +47 975 47 990

ordrebygg-no@tyrolit.com

www.tyrolit.com

IS

SE

TYROLIT A/B

c/o Tyrolit AB

Enhagsslingan 4 /Box 533

183 25 Täby

Sweden

Tel: +46 8 544 715 00

Fax: +46 8 544 715 01

order-se@tyrolit.com

www.tyrolit.com

AR

BO

EC

PY

CL

CO

PE

UY

DO

VE

TYROLIT ARGENTINA S.A.

Cnel. Manuel E. Arias 3751-17th floor

C1430CRG Buenos Aires

Argentina

Tel: +54 11 5543-2200

Fax: +54 11 5543-2232

ventas@tyrolit.com.ar

www.tyrolit.com.ar

EE

ME

HR

RU

SI

BA

BG

CZ

RO

RS

SK

TYROLIT BALTICS OÜ

Läike tee 2/5

75312 Peetri küla, Rae vald,

Harjumaa

Estonia

TYROLIT CEE K.S.

Tovární 363

294 71 Benátky nad Jizerou

Czech Republic

Tel: +37 2 6066 841

Fax: +37 2 6066 842

info@tyrolit.ee

www.tyrolit.com

Tel: +420 326 766 111

Fax: +420 326 766 105

cz.info@tyrolit.com

www.tyrolit.com

Henvisninger


GENERELT 184

BR

TYROLIT DO BRASIL LTDA.

Rod. D. Gabriel Paulino Bueno Couto,

Km 81, 13315-970 Cabreúva

Sao Paolo

Brazil

Tel: +55 11 45298 70 0

Fax: +55 11 45297 25 7

brasil@tyrolit.com

www.tyrolit.com.br

DE

TYROLIT GMBH

Frauenstrasse 38

82216 Maisach

Germany

Tel: +49 81 41 393-0

Fax: +49 81 41 393-100

atdeinfo@tyrolit.com

www.tyrolit.de

CH

NESTAG DIAMANT- &

SCHLEIFTECHNIK AG

Industriegebiet Matten

4458 Eptingen

Switzerland

Tel. +41 62 285 10 10

Fax. +41 62 285 10 20

info@nestag.com

www.tyrolit.com

Rte André Piller 33E

1762 Givisiez

Switzerland

Tel. +41 26 460 84 80

Fax + 4126 460 84 88

Witzbergstrasse 18

8330 Pfäffikon ZH

Switzerland

Tel. +41 44 952 18 51

Fax +41 44 952 18 19

HU

TYROLIT KFT.

Fáy U.4.

1139 Budapest

Hungary

Tel: +361 237 14 80

Fax: +361 237 14 89

tyrolit@t-online.hu

www.tyrolit.com

PT

TYROLIT LDA.

Zona Industrial do Alto da Cruz

4780 Santo Tirso

Portugal

Tel: +351 252 859 390

Fax: +351 252 859 361

tyrolit-pt@tyrolit.com

www.tyrolit.com.pt

IE

UK

TYROLIT LTD.

Eldon Close, Crick

Northants NN6 7UD

United Kingdom

Tel: +44 845 6868 200

Fax: +44 1788 823089

gb_enquiries@tyrolit.com

www.tyrolit.co.uk

Henvisninger

EG BD LB NG IR PK

BT NP ZA IQ QA LY

OM UG JO SA BH KW

KE

IN

SY

TYROLIT MIDDLE EAST FZE

P.O. Box 17842

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Tel: +971 4 813 9111

Fax: +971 4 813 9100

infotme@tyrolit.com

www.tyrolit.com

AZ

KZ

LK

KG

AE

FI

TYROLIT OY

c/o Tyrolit AB, box 533

183 25 Täby

Sweden

Tel: +46 8 544 715 00

Fax: +46 8 544 715 01

tilaus-fi@tyrolit.com

www.tyrolit.com


GENERELT 185

PL

AD ES MA

TYROLIT POLAND SP. Z O.O.

Białołęcka 233A

03-253 Warsaw

Poland

TYROLIT S.A.

Avda. 3a del Parc Logístic, nr. 26

Parc Logístic de la Zona Franca E-08040

Barcelona | Spain

Tel: +48 22 814 22 02

Fax: +48 22 814 22 03

biuro@tyrolit.com

www.tyrolit.com

Tel: +34 93 223 98 20

Fax: +34 93 223 98 27

tyrolit-es@tyrolit.com

www.tyrolit.es

MU

TN

DZ

FR

TYROLIT SAS

3 rue Vitruve, Z.A. de la Prairie

91140 Villebon sur Yvette

France

Tel: +33 1 69 31 95 50

Fax: +33 1 69 31 95 51

tyrolit-fr@tyrolit.com

www.tyrolit.com

PR

ABRA-METAL, INC.

724 Ave Julio Andino

PR-00924 San Juan

Puerto Rico

Tel: +787-2740505

info@abrametal.com

www.abrametal.com

IT

SM

TYROLIT S.R.L.

Via dell‘Elettronica 6

36016 Thiene (VI)

Italy

Tel: +39 0445 80 18 36

Fax: +39 0445 359972

construction.it@tyrolit.com

www.tyrolit.com

KH

TW

MY

VN

ID

HK

SG

PH

LA

KR

MN

TH

JP

TYROLIT THAI DIAMOND CO., LTD

1550 New Petchburi Road,

Thanapoom Tower 20th Floor,

10400 Bangkok | Thailand

Tel: +6624021733

Fax: +6622517863

thtyroth@tyrolit.com

www.tyrolit.com

BY

LV

LT

UA

UAB “TTS TOOLTECHNIC SYSTEMS”

Ašigalio g. 6

LT-49142 Kaunas

Lithuania

Tel: +370-61235295

vma@tts-company.lt

www.tts-company.lt

CY

N. APOSOLOU GENERAL TRADING LTD

Theonos 5

1016 Nicosia

Cyprus

Tel: +35799685101

Mail: napostoloutrading@cablenet.

com.cy

CN

SPET

Tower 2, No 239 Jiuyuan Road, Qingpu

201712 Shanghai

PR China

Tel: +86 21 6265 6982/83/85

Fax: +86 21 6265 3335

davis@spetrading.cn

www.spetrading.cn

Henvisninger


Henvisninger


Henvisninger


GENERELT 188

Katalog

Generel information

Informationerne om levering, fremtoning,

effekt og mål for det i kataloget

viste værktøj skal overholde aktuelle

standarder på tidspunktet for trykning.

Vi videreudvikler hele tiden vores

produkter. Vi forbeholder os ret til

ændringer uden forudgående varsel.

Med forbehold for alle fejl og fejltryk.

Vi udvikler vores produkter løbende.

Vi forbeholder os ret til ændring uden

forudgående varsel. Genoptryk og

enhver anden slags reproduktion –

selv delvist – er ikke tilladt uden en

skriftlig tilladelse fra TYROLIT CON-

STRUCTION PRODCUTS GmbH,

6130 Schwaz / Austria.

Henvisninger

En detaljeret version af vores vilkår og

betingelser kan findes på

www.tyrolit.com


TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GmbH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Se en oversigt over vores afdelinger på

vores hjemmeside www.tyrolit.com

Follow us on Facebook

facebook.com/TYROLIT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!