FFS_Marts18

doeleman

SVØMMENYT

NR. 1 39. ÅRGANG marts 2018


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM

Nr. 1

39. årgang

Næste nummer maj 2018

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til

redaktionen senest 15. april 2018

_______________________________________

REDAKTION

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER

Maj Lundqvist 44 95 15 46

Kaj Svendsen 44 99 45 12

TRYK

_______________________________________

KLUB ADRESSE

FARUM-FAMILIE-SVØM

Farum Svømmehal

Farum Park 20, st. tv.

3520 Farum

Internetadresser

www.farumfamiliesvom.dk

kontor@farumfamiliesvom.dk

KLUBKONTOR

Farum Svømmehal

Lone Vorm

Tlf.: 44-95-67-89

Kære medlemmer

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der

ringes på hverdage mandag til fredag.

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.

BESTYRELSE

Tlf. Valgt for

Formand

Gert Mortensen 44 95 37 03 2017-18

Lillevangsvej 90, 3520 Farum

Sekretær

Maj Lundqvist 44 95 15 46 2017-18

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum

Kasserer

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2016-17

Dyssevangen 9, 3520 Farum

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Lene Andreasen 44 95 66 10 2016-17

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2017-18

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2016-17

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2017-18

Suppleanter

Robert Doeleman 26 32 43 60 2017

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2017

Revisor

Finn Larsen 48 18 76 33 2017

Revisorsuppleant

Knud Arne Jensen 44 95 15 46 2017

AFDELINGER, UDVALG, etc.

Se næstsidste side.

Side 2


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes søndag den 8. april 2018 kl. 10.00

I Farum Svømmehal i FSU-lokalet (Lokalet lige inden for vindfanget).

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Regnskab forelægges til godkendelse

4) Indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelsen

6) Valg af suppleanter

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

8) Eventuelt

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren fra 14 dage før

generalforsamlingen.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg

Kasserer Jeff Andreasen

Bestyrelsesmedlem: Lene Andreasen

Bestyrelsesmedlem: Benny Jakobsen

Valg af suppleanter.

Robert Doeleman

Karen Jakobsen

Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg

Revisor: Finn Larsen

Revisor suppleant: Knud Arne Jensen


Sidste nyt fra kontoret

Uheld i bassinvand onsdag midt januar. Vi

erfarede, at det nu tager 27 timer fra ekstra

klor er tilsat, at rense vandet efter opkast eller

afføring i bassinvandet. Først skal der ekstra

klor i bassinvandet og det skal gennem

renseanlægget 6 gange. Herefter skal den

ekstra tilsatte klor ud af vandet igen og så kan

der svømmes. Klubberne opfordrer derfor:

Tag ingen chancer ved mulig sygdom.

Hvis der skiftes mobil nr. eller mail adresse til

en eller flere kontaktpersoner er det vigtigt at

meddele det FFS kontor, så I kan modtage

beskeder ved f.eks. akutte aflysninger. I kan

maile ændringer til:

kontor@farumfamiliesvom.dk

Aqua Camp, FFS afholder camps i uge 31 og

32 i Farum Svømmehal. Der kommer opslag

på vores hjemmeside med tilmelding, tider og

priser.

Aflysning af al undervisning pga. Farum CUP

svømmestævne den 4. – 5. maj. FFS har

erstatningsundervisning i Kristi Himmelfartsferien

den 11. – 12. maj 2018.

Påskeferie, der er ikke undervisning de 3

hverdage før påske og der er heller ikke

offentligt åbent.

Pinseferie, hallen er lukket mandag den 21.

maj 2018, ingen undervisning.

Sæsonens sidste undervisningsdag er den 31.

maj 2018

Sommerskole i ugerne i juni måned, der er

info i bladet om hold og priser. Tilmelding er

via FFS hjemmeside

www.farumfamiliesvom.dk under event.

Bevægelse for børn.

Svømning er ikke blot baner frem og tilbage,

men egner sig lige så godt til sammenarbejde,

holdånd og succesoplevelser, hvilket er

filosofien på mit og Nicolais hold bevægelse

for børn fredag aften, hvor vi altid svømmer

med.

Her præsenteres børn og unge for svømmeøvelser

med fokus på balance, motorik og

taktik. Børnene har blandt andet prøvet at

sejle i kajak, svømmet med svømmefødder,

spillet undervandsfodbold, og sunget hit med

sangen under vandet. Som det næste på

dagsordenen skal der kigges på lidt livredning.

Skulle man have en sjov historie på

hjertet, er der også tid til at lytte, og inkludere

gode ideer i timerne.

Knus Marie

Lone

Side 4


Formandens hjørne

Farum-Familie-Svøm er en særdeles stabil

klub. Medlemstallet ligger stabilt omkring de

1.100. Instruktørstaben er stabil, hvilket vi får

bekræftet, når vi hører hvilke udfordringer

andre klubber har. Selvfølgelig kan vi mærke,

at en del af instruktørerne er studerende, der

har eksamener, større skriftlige afleveringsopgaver

og til tider får mulighed for rejser og

udlandsophold. Det betyder, at medlemmerne

med mellemrum vil opleve, at der kommer

nye instruktører og vikarer på holdene. Det

glædelige er, at rigtig mange instruktører

kommer tilbage til klubben, når de får mulighed

for det.

Alle instruktører har en egen stil, som er med

til at give afveksling. Klubbens opgave er at

sikre, at alle instruktører er veluddannede og

kan levere en ensartet høj kvalitet i undervisningen.

Skal Farum-Familie-Svøm fortsat være i stand

til at uddanne instruktørerne på det høje

niveau, vi gør i dag, kræver det, at rammebetingelserne

er til stede, herunder at de

kommunale tilskud fastholdes på en sådan

måde, at de fortsat muliggør og tilskynder til

uddannelse af klubbernes instruktører.

Klubberne har over de senere år mærket

kommunens ønske om en kosteffektiv drift af

idrætsanlæggene - en pæn omskrivning af

ordet besparelser. Vi anerkender selvfølgelig,

at klubberne skal bidrage med deres rimelige

del af de kommunale besparelser. Vi håber

blot, at besparelserne findes i en åben og ærlig

dialog, så vi finder dem der, hvor de gør

mindst ondt.

Det var på den baggrund, at Farum-Familie-

Svøm stillede op til kommunens folkeoplysningsudvalg.

Vi ville gerne tættere på de

kommunale processer og beslutninger. Det

blev til en suppleantpost, hvilket vel ikke er så

ringe, når det er første gang vi melder os på

den bane.

Gert Mortensen

Side 5


Voksen begynder svøm.

Anne-Marie og Finn er gode eksempler på, at

det at kan lade sig gøre at tilegne sig nye

færdigheder.

Både Anne-Marie og Finn, der har nået den

arbejdsfri alder har stadig overskud og vilje til

at lære nyt.

Efter en periode at have været deltagere på ”

Voksen begynder svøm”, har Anne-Marie og

Finn begge opnået at kunne tage et 600 meter

diplom.

600 meter diplomet er det foretrukne diplom,

for de af vore medlemmer, der ønsker at sejle

i kano/kajak. Kano/kajak klubberne har et

krav om, at man skal kunne svømme 600

meter for at kunne blive medlem.

Anne-Marie og Finn har imidlertid ikke

nogen intentioner om at kaste sig over dette,

men har et ønske om at kunne følge

børnebørns udvikling i vandet.

Godt gået !!

Ps. (sig det ikke videre).

Jeg satser nu på at lokke både Anne-Marie og

Finn til en smule udspring, inden sæsonen er

slut.

Voksen begynder svøm er et hold der

torsdag formiddag øver i træningsbassinet.

I øjeblikket er alderen fra 27 til 85; alle med

godt humør og gå på mod til at møde nye

udfordringer.

Jeff

Side 6


VANDSKRÆK 1

”STORT TILLYKKE TIL KAREN. Karen har med flot resultat modtaget diplom for afslutning af

Vandskræk 1”.

Hver tirsdag morgen går deltagerne på vandskræk 1 med engagement og gåpåmod ihærdigt i gang

med at øve flyde, dykning, vendinger, spring og lette crawløvelser samt rygsvømning.

VANDSKRÆK 2

Hver tirsdag formiddag øver svømmerne på vandskræk 2 sig nu på 180 cm og 4 m. Her skal der

dykkes, vendes, flydes og springes. Deltagerne er nu kommet så langt, at de ”keder” sig på 120 cm i

den lave del i bassinet.

En af udfordringerne ved at arbejde med sin vandskræk er også at turde begive sig ud i andre

svømmehaller.

Sidste sæson tog vi på tur til Værløse Svømmehal. I år har vi planer om at tage på udflugt til større

svømmehaller med flere udfordringer f.eks. East Kilbride i Ballerup og Kildeskovshallen.

Der er meget, der tyder på, at flere på holdet bliver klar til at fortsætte på et begynder/øvede hold

efter sommerferien.

Inge Lise

Side 7


Aqua Inspiration 2017

Af Tina og Merete

Lørdag:

D. 27-29. oktober

Fredag:

Spændte og forventningsfulde drog vi afsted

til en weekend fyldt med både praktiske og

teoretiske workshops på årets Aqua Inspirations

weekend for alle svømmeinstruktører i

Danmark. Som noget nyt skulle det nye samarbejde

mellem Dansk Svømmeunion og DGI

Svømning stå sin prøve, og vi blev ikke

skuffede.

Efter en lang køretur til Esbjerg ankom vi ved

Vandrehjemmet i Esbjerg omk. kl. 21.30 og

blev straks indkvarteret i et fint 4 værelsesrum.

Aktiviteterne skulle starte kl. 10 næste

formiddag efter en kort velkomst. Vi fik

hurtigt en god kontakt til Stine vores nye

roommate, men den 4 beboer forblev ubekendt.

Efter lidt snak og en kop kaffe og gåtur

tørnede vi tidligt ind for at samlede kræfter til

de 10 workshops, som Lone havde været så

rundhåndet at melde os til.

Vi stod op til lækker morgenmads buffet,

hvor næsten alt var hjemmelavet; flere

forskelligt slags brød og marmelader mums!

intet manglede og tanken om hvor heldige og

privilegerede vi var, slog os. Tænk at vi kan

være med til alle disse spændende

inspirerende oplevelser.

Vi samledes alle i badmintonhallen til fælles

præsentation. Her fik vi at vide, at vi var 450

deltagere, og der ville være over 100

workshops at vælge imellem i løbet af

weekenden.

Sikke mange mennesker, og vi fandt hurtigt

ud af, at de fleste var kvinder! Der var en

voldsom trængsel i omklædningsrummet, men

Tina fik kastet sig ind i kampen og skorede to

skabe til os! Sådan! Og dem holdt vi på resten

af weekenden!

Stemningen var god, dialekterne mange og

aldersspredningen stor! Vi startede ud med 4

workshops: Opvarmning for børn 5-8 år og

for børn 8-12 år, Livredning for børn og

endelig Rygcrawl. Alle relevante og lærerige

input fra dygtige formidlere. Øvelser og lege

Side 8


lev krydret med fantasi og stor viden om

børns udvikling, krop, motorik og svømning.

I vores målrettede program så vi os nødsaget

til at støtte vandrehjemmets storslåede frokost

buffet og gik bagefter direkte til 3 teoretiske

workshops om ”Svømmeren som ressource

for hinanden”, og da underviseren Liselotte

Christensen (oprindelig opfinder af Aqua

Event) var så inspirerende, blev vi hængende

til hendes oplæg om ” Selvværd og selvtillid –

at se svømmeren som et helt menneske”, og vi

blev ikke skuffet. Sidste teoretiske oplæg;

”Konfliktløsning” var dog mindre spændende.

Vi sluttede af med en workshop om

”svømning med vandets energi”, hvor mange

øvelser viste, hvordan vi kan arbejde med og

mod vandets strøm.

Endelig et solidt aftensmåltid, men vi var

desværre stadig noget mætte efter frokost, så

der blev holdt lidt igen.

Dagen var dog ikke slut; vi samledes til et

Stand Up arrangement med Tjelle Vejrup,

som viste sig at være ret underholdende og

ikke mindst morsom.

Aftenen sluttede af med natmad (kl. 20.40!!!)

og igen måtte vi springe over og nød en kop

te i hyggeligt selskab, hvor vi snakkede med

andre instruktører fra forskellige svømmeklubber.

Spændende at udveksle erfaringer,

ideer og høre om andre klubforhold. F.eks.

mødte vi en fra en meget lille klub. Hun var

den eneste instruktør!

Vi sov godt den nat!

Søndag.

Atter en dejlig morgenbuffet og så direkte i

vandet til ”Aquafitness for rigtige mænd” Vi

savnede dog de der rigtige mænd, da størstedelen

af deltagerne var modne kvinder, men

vi fik da tonset igennem og fik sved på

panden.

Ellers gik formiddagen med mere ”Aqua

Fitness” og teoretisk workshop om ”Børn

med særlige behov” og endelig ”Udfordrende

aktiviteter både kognitivt og motorisk for

børn”. Atter en masse skønne input fra

dygtige og inspirerende undervisere!

Dagen blev rundet af med et fælles oplæg af

Morten Bruun, tidligere professionel

fodboldspiller, som gav et spændende bud på,

hvad der skal til for at fastholde de unge i

idrætsklubberne.

Turen hjem gik igennem det danske land i

smukke efterårsfarver og sol trods storm!

Med masser af inspiration fra en god weekend

føler vi os klædt godt på til endnu en

fantastisk sæson i klubben. Efter erfaringsudveksling

med de andre svømmeinstruktører

her i weekenden er vores oplevelse endnu en

gang, at Farum Familie Svøm er noget

specielt, nok en af de bedste bredde

svømmeklubber!

Nb! Fotos fra weekenden kan sikkert findes

på DGI hjemmeside. Tina blev desuden

interviewet af en journalist, så bare vent!

Tak for en berigende weekend!

Glad

onsdagssvømmer

Side 9


Vandgymnastik senior mandag og torsdag kl. 10.00, 2. halvår 2018

Igen i denne sæson har der været

et meget flot fremmøde på

holdene. Der kommer ca. 20-22

personer hver gang ud af de 25

tilmeldte. Der vil altid være

nogle på ferie, passe børnebørn

eller sygdom. Det glæder mig, at

folk stadig kommer så talstærkt

efter så mange år. Man kommer

til at kende folk godt og kender

deres stærke og svage sider i

vandet, så man lige kan holde et

ekstra øje her og der. Vi snakker

og griner også stadig meget på

holdene, håber de nye ansigter har fundet sig

til rette. Tak for jeres positive engagement og

indstilling samt flotte fremmøde.

Lone

Side 10


Vandgymnastik mandag og torsdag

Ved vores juleafslutning læste Barbara følgende op:

Farverigt fællesskab

Slanger og stik mig lige en plade

Skiløb, hinke, kænguru hop

Gadedrenge, russisk/tyrkisk

Kajak og kuskeslag

Baglæns og forlæns løb

Cykel og spark

Save brænde i luften og i vandet

Tegn 8 taller på bunden

Piruetter, tumling og vinken

Komme hinanden ved

Kolbøtter, ballet ben

Sidelæns stræk og krabbe

Galionsfigur med smil

Socialt samvær og sauna

Fantastisk velvære

Tak til alle og enhver

Og Glædelig Jul og godt nytår

Side 11


Kære udspringere på K-hold og Talent hold

samt deres forældre. 1000 tak for den store

opmærksomhed på min fødselsdag. Der var

pyntet så flot op, og der blev sunget

fødselsdagssang. Tak for den fine kage og

broccolien med flag – I er fantastiske og

sjove.

Kærlig hilsen

Hans

Side 12


Juleshow den 09. december 2017

Lørdag den 9. december gæstede 250 medlemmer og instruktører Farum svømmehal til

Farum-Familie-Svøms årlige juleshow.

Der blev sunget fælles julesange rundt om

bassinet med træet i midten. Flot opvisning

fra klubbens udspringere med fantastiske

spring og med sjov og ballade; og fra kajak

var der en opvisning, af spændende rul og

øvelser man kan med en kajak. Der var

stor jubel til begge opvisninger.

Herefter fulgte en skattejagt efter

julemanden for de 130 børn der var

mødt op, da børnene havde løst deres

opgaver og fået stikord skulle

julemanden findes. Julemanden fik

travlt med at dele chokoladenisser ud,

da han blev fundet af stolte børn. Der

blev tid til lidt fri leg, inden Boogi-

Woogi i 90cm bassinet. Der blev

sunget, danset og grinet. Til slut blev

der delt æbleskiver og saft ud med

ønsket om en glædelig jul til alle.

Tak til de mange medlemmer der

deltog i festlighederne.

Lone

Side 13


Juleafslutningen 2017

Udspringsopvisning

Boogi Voogi

Side 14


Juleshow 2017

Skattejagter for

3-5 år

5-7 år og

8 til 10 år

Side 15


SOMMERSKOLE

FREDAG DEN 1. JUNI – FREDAG DEN 29. JUNI 2018

ID

nr.

SO01

SO02

SO03

SO04

SO05

SO06

SO07

SO08

Hold ugedag tid Instruktør pris Hold placering

Uspring K og Talent

Uge 23 – 24 – 25- 26

Udspring mini talent

Uge 23 – 24 – 25 -

26

Udspring begynder

6-9 år

Udspring begynder

10 -12 år

Udspring begynder

6-9 år

Udspring begynder

10 -12 år

Udspring begynder

6-9 år

Udspring begynder

6-9 år

ma +on 17.00 –

+ fr 19.00

ma + fre 16.00 -

17.00

onsdag 16.20 –

17.00

torsdag 16.00-

17.00

torsdag 16.00 –

16.40

torsdag 17.00 –

18.00

torsdag 16.40 –

17.20

torsdag 17.20-

18.00

Lone og Hans 500 kr springbassin

Lucas/Cecilie 300 kr springbassin

Lucas 160 kr springbassin

Cecilie 200 kr springbassin

Lucas/Sofie 160 kr springbassin

Cecilie 200 kr springbassin

Lucas/Sofie 160 kr springbassin

Lucas/Sofie 160 kr springbassin

SO09

SO10

SO11

SO12

SO13

SO14

SO15

Børn 5-7 år:

Klar ved poolkanten

Børn 3-5 år:

Klar ved poolkanten

Børn 5-7 år:

Klar ved poolkanten

Børn 3-5 år:

Klar ved poolkanten

Børn begynder dybt

vand fra 6 år

Børn 5-7 år:

Klar ved poolkanten

Børn begynder dybt

vand fra 6 år

onsdag 16.00 –

16.40

onsdag 16.00 –

16.40

onsdag 16.40 –

17.20

onsdag 16.40 –

17.20

onsdag 17.20 –

18.00

onsdag 17.20 –

18.00

onsdag 18.20 –

19.00

Phillip 160 kr 90 cm ved

væggen

Michael 160 kr 90 cm ved

vinduerne

Phillip 160 kr 90 cm ved

væggen

Michael 160 kr 90 cm ved

vinduerne

Phillip 160 kr 180 cm

bane 5+6

Michael 160 kr 90 cm ved

vinduerne

Phillip 160 kr 180 cm

bane 1+2+3

SO16

SO17

Børn begynder dybt

vand fra 6 år

Børn begynder dybt

vand fra 6 år

torsdag 18.00-

18.40

torsdag 18.40 -

19.20

Cecilie/ Shivam 160 kr træningsbassin

Cecilie/ Shivam 160 kr træningsbassin

Tilmelding via hjemmeside: www.farumfamiliesvom.dk under event øverst til venstre!

Tilmelding til Udspring konkurrence, talent og mini talent kræver udtagelse af instruktørerne.

Vi glæder os til at undervise dig på sommerskolen – vi ses!!!


FARUM-FAMILIE-SVØM

SOMMERSKOLE FRA FREDAG DEN 1. JUNI – FREDAG DEN 29. JUNI 2018

Holdbeskrivelse:

Børn 3-5 år - Klar

ved poolkanten

Børn 5-7 år - Klar

ved poolkanten

Børn begynder

dybt van

Udspring

begynder

6-9 år og

10-12 år

Udspring Talent

og Konkurrence

3 dage pr uge

mini talent 2

dage pr. uge

Børn 3 - 5 år sammen med en voksen. Færdigheder: Ingen krav på dette hold.

Undervisningen er med en forælder i vandet. Undervisningen går gennem den voksne,

så barnet føler sig tryg. Der bruges materialer i undervisningen, da legen gør

undervisningen sjov og udfordrende.

Bemærkninger: Undervisningen foregår i 90cm bassinet. Der betales kun for barnet.

Børn 5 - 7 år uden en voksen med i vandet. Færdigheder: Ingen krav på dette hold.

I undervisningen benyttes leg, så barnet motiveres og det er sjovt at lære

grundøvelserne, og så barnet føler sig tryg. Der bruges materialer i undervisningen,

som gør undervisningen, sjov og udfordrende.

Børn fra 6 år som gerne vil svømme i 180cm bassinet. Bælte og vinger må gerne

benyttes.

Ingen specielle krav om færdigheder. Der øves crawl og ryg crawl.

Der benyttes redskaber i undervisningen så det er sjovt og motiverende.

Barnet skal selv kunne svømme ind til kanten uden brug af hjælpemidler.

Der lægges vægt på leg for at bekæmpe frygt og til styrkelse af motorikken.

Formålet er at skabe basis for at kunne kombinere afsæt, spring og landing.

Der undervises både fra kanterne og fra vipperne. Vi starter fra kanterne af hensyn til

tryghed og sikkerhed

For de udspringere der allerede er tilmeldt og udtaget på Talent- og konkurrencehold

samt mini-Talent.

Julie til

udspringsstævne

25-11 2017


Stort tillykke til:

Freya O’Hagan Petersen

Johanna Sørensen

Freja Høgh Hermann

Marius Eichler

som er blevet færdig uddannet som svømmeinstruktører!

Side 18


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER

Svømme

Alle instruktører som har svømmehold

Vandgymnastik Lone 44956789 Inge-Lise, Lise-Lotte, Yelda

Phillip

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Lise-Lotte, Michael, Kasper,

Simone, Johanne, Steffen, Julie,

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,

Livredning Maj 44 95 15 46 Jeff

Handicap Merete 22 82 88 54 Tina, Therese, Pi, Freya OP, Nicolai

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, Lucas, Freya, Sofie, Johanna,

Vandskræk Inge-Lise 24 22 05 27 Tina, Johanne, Merete

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER

Blad Kaj 44 99 45 12 Maj, Knud Arne

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

IT Bo 60 60 71 92 Robert, Benny

Svømme Maj 44 95 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete,

Henrik, Inge-Lise

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob

Jule Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

Side 23


KALENDER

Påskeferie Man. 26. mar. 2018 - Man. 2. apr. 2018

Generalforsamling Søn. 8. apr. kl. 10:00

St. Bededag Fre. 27. apr. 2018

Aflysning

4. og 5. maj

Erstatning

11. og 12. maj

Kr. Himmelfartsdag Tor. 10. maj. 2018

Pinseferie Man. 21. maj. 2018

Sommerferie Fre. 1. jun. 2018 - Fre. 31. aug. 2018

Aqua Camp Uge 31 og 32

Alle de nævnte feriedage er inklusive

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum

FARUM-FAMILIE-SVØM

Adresse og telefon nummer se side 2

More magazines by this user