WEB_TopNu_marts_2018

monadahl

magasin

Tebstrup Ris Ejer Tåning Bjødstrup Horndrup Hylke Ustrup Brørup Båstrup

1 2018 10. årgang

Jazz med

udsigt

Side 28

Indendørs

fodboldstævne

Bliv klogere på

bæredygtigt

byggeri

Lokalrådet i Ejer

Bjerge

– Hvad og hvorfor?

BIERFEST

i Tåning forsamlingshus

Side 10 Side 6 Side 17


ADELGADE 100 – 8660 SKANDERBORG – 86520234

www.hugomortensen.dk – Følg os på Facebook!

2 top.nu 1 · 2018


Indhold

5 Samlæsning i Landsbyordningen

6 Lokalrådet i Ejer Bjerge – hvad og hvorfor?

7 Fremtidsforsker: Ejer Bjerge har det, der skal

til!

8 Jazz med udsigt

10 Skærtorsdag – nadverens indstiftelse

Påskeoptakt med børne- og juniorkoret

Bliv klogere på bæredygtigt byggeri

11 ”Hil dig, frelser og forsoner” –

en Johannespassion

Fernisering af ny altertavle i Tåning kirke

12 ”Et letsindigt ord“ – musikken i Danmark

under besættelsen

Fugletur til Vorsø

Pinselig fødselsdag med violin og kaffebord

13 Hjertemeditation

Forårskoncert med kor og instrumentalmusik

14 Valgborgsaften fejres mandag den 30. april

Festgudstjeneste i Hylke med Ed Jones trio

"Naturen holder pinsefest” ved Fårbjerg

15 Sommermøde med Biskop og Grundtvig

Sommerudflugt til Lemvig den 23. august

17 Bierfest

Nyt fra pigeklubben

19 Nyt fra Hylke Forsamlingshus

TAK til alle for hjælp med maling og

oprydning!

Ousted Tåning skytteforening nu

med rygmærker

21 Spejdernes nytårsparade 2018

Sommerlejre 2018

Familiespejd

23 Hvor er muldvarpen og kan man grave

sig ned til den?

25 Velkommen i Tebstrup Forsamlingshus og

Borgerforening

Bliv medlem, vi har brug for dig

Energigruppe Ejer Bjerge arbejder på

fælleskøb af varmepumper

27 27 kvadratmeter ly og læ på vej

28 Så ruller bolden i RTI!

RTI for både et- og 100-årige

30 Præstegårdsstien tager form


1 2018 10. årgang

Foråret

UDGIVER

Foreningen top.nu

REDAKTION

Benedikte Vejlby Baggesgaard (ansvarshavende)

Carsten Bojsen

Jens Christian Huusmann

Finn Kobberø

Anna-Christa Bjerg, acbjerg@gmail.com

OPLAG

1.300 eksemplarer

TRYK

Zeuner Grafisk as · zeuner.dk

MILJØMÆRKNING

DISTRIBUTION

KFUM Spejderne Ejer Baunehøj Gruppen

er kommet til

Ejer Bjerge

”Foreningens (top.nu) formål er at understøtte det sociale og kulturelle liv i

Tåning, Hylke og Ovsted Kirkesogne. Foreningens aktiviteter skal bidrage til

sammenhold samt styrke og udvikle lokalområdet på tværs af foreninger og institutioner.

Med udgangspunkt i tværgående aktiviteter skal foreningen styrke

det forpligtende fællesskab og folkeoplysningen med henblik på, at områdets

borgere tilskyndes til at tage ansvar for eget liv samt til at deltage aktivt og

engageret i samfundslivet.”

I disse dage er top.nu´s formål er ved at blive realiseret.

En flok borgere har startet en bevægelse med det mål at opdyrke lokalområdets

store potentiale. Aktivitetsgrupper, borgermøde og en målrettet energi og

glæde, der ikke er set længe. Hvis vi sammen griber øjeblikket, står vi med en

mulighed for at ride med på den udflytningsbølge, der er på vej fra de store

byer. Lad os skabe fornyet liv i foreningerne, befolke skolen, institutionerne og

åbne vejen for bedre omsætning i vores butikker.

Med venlig hilsen

Carsten Bojsen

Formand for top.nu

NÆSTE NUMMER

August 2018

ANNONCER

Bestilling af annoncer senest den 1. september

Levering af annoncer senest den 21. september

Annoncer tegnes hos Margit Aagaard

T: 2987 8015

E: mogp.aagaard@gmail.com

ABONNEMENT

Bor du uden for Hylke, Tåning og Ovsted sogne,

kan du bede om at få magasinet tilsendt ved

at rette henvendelse til: Benedikte Baggesgaard.

FORSIDE

Poul Emil Bjerregård Thomsen arrangerer

Jazz-festival i Tåning for 5. gang.

Foto: Karin Majland

4 top.nu 1 · 2018


KONTAKT: TLF. 2116 6276

LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Samlæsning i Landsbyordningen

Af Marie-Louise Møller Dahl, musiklærer

Vi har haft et tværfagligt samarbejde mellem engelsk, billedkunst

og musik i 5. og 6. klasse i vinter. Lærerne var Signe

Bodtfeldt og Marie-Louise Møller Dahl. Målet med forløbet

var at skabe en forståelse for nye udtryk både i musikken og

for det at skabe et billede.

Først lyttede vi og talte om musikken. Derefter fandt vi

teksten, og oversatte den til dansk fra engelsk. I billedkunst

fortolkede vi teksten og derefter gik vi i gang med at producere

billeder.

Mens vi producerede billederne, talte vi selvfølgelig om

de mange tolkninger, der kan lægges i musiknummeret og

teksten, pointen er at kunst ikke er entydigt, men opstår i

samklang med hver enkelt person.

MUSIKKEN BAG BILLEDERNE

Irah (ny dansk gruppe) med nummeret

Into dimensions

UDSTILLINGEN KAN SES

Hænger på Skoletorvet frem

til den 25. april, hvor vi har

forårskoncert og udstilling

Samlæsning er et nyt

indsatsområde. Vi øver

os i på en gang at

bryde faggrænser

ned, arbejde i

større grupper

og få

ressourcerne

til at

passe.

top.nu 1 · 2018 5


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Lokalrådet i Ejer Bjerge – hvad og

hvorfor?

Af Karin Toftegaard Matthiesen

Der er i disse år et politisk fokus fra Skanderborg Kommune på at styrke kommunens landsbyer. Det vil med andre

ord sige, at landsbyerne modtager en politisk hjælpende hånd, hvis de selv er villige til at tage initiativ og ”smøge

ærmerne op”. Det har vi i Ejer Bjerge valgt at gøre ved at etablere et lokalråd med engagerede borgere fra Ris, Tåning,

Tebstrup, Ejer og Horndrup.

Lokalrådet har siden foråret 2017 arbejdet

aktivt på en fælles strategi for området,

og den første prioritet har været

at få aktiveret alle landsbyer med lige

høj prioritet under ét navn.

Skoledistriktet som den naturlige

geografiske afgrænsning

Men hvilket område er så med i Ejer Bjerge?

Det korte svar er: Skoledistriktet.

– Ejer Bjerge er nemlig defineret ud

fra Landsbyordningen Ejerbavnehøjs

skoledistrikt, som favner landsbyerne

Tebstrup, Ris, Tåning, Horndrup og Ejer.

Det giver en naturlig afgrænsning af

det område, vi ønsker at udvikle – og

det gør det nemt at kommunikere, hvad

vi arbejder med. Og på den måde kan vi

stå stærkt i kommunens udviklingsplan,

for jo flere vi er, jo mere politisk slagkraft

har vi, forklarer Kathrine Dyrvig

fra lokalrådet.

Ejer Bjerge blev hørt på Fælleden

Ejer Bjerge kom godt fra land i 2018,

da vi var inviteret til et informationsmøde

på Fælleden omkring det

kommende arbejde med Skanderborg

kommunes landsbyer. Her gav Morten

Rose Vilholm fra lokalrådet de mange

deltagere et indblik i, hvordan vi har

organiseret os samt en status på vores

arbejde – og fra både politikere og

øvrige deltagere på mødet var der positive

tilkendegivelser om, at ”det så

rigtig godt ud, det vi har gang i oppe

i Ejer Bjerge”.

HER KAN DU MØDE

LOKALRÅDET:

www.ejerbjerge.dk

Find os på :

Ejer Bjerge – Et

aktivt landsbyliv

Vil du give en hånd i

lokalrådet – eller har du

gode ideer til arbejdet?

Så kan du skrive til:

info@ejerbjerge.dk

6 top.nu 1 · 2018


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Fremtidsforsker: Ejer Bjerge har det,

der skal til!

Af Karin Toftegaard Matthiesen

Knap havde krudtrøgen fra nytårsaften lagt sig, før man som borger i Ejer Bjerge blev mødt af en flyer i postkassen og

store plakater med overskriften ”Borgermøde”.

Op mod 200 borgere fra byerne Tebstrup,

Ris, Horndrup, Ejer og Tåning

mødte op til borgermøde en kold tirsdag

aften i januar på Ejer Bavnehøjskolen.

Her kunne de opleve fremtidsforsker

Jesper Bo Jensen og komme med deres

egne ideer til, hvordan de fem landsbyer

under sammenslutningen Ejer Bjerge bliver

et endnu bedre sted at bo.

En god hverdag – og hurtigt til

Aarhus

Jesper Bo Jensen indledte mødet – og

hans budskab var ikke til at tage fejl af:

– I har det, som de unge børnefamilier

gerne vil have. I ligger lunt og godt

i det Østjyske Bybånd med en formidabel

infrastruktur. Motorvejen til Aarhus

er endda ved at blive udvidet lige nu,

og det betyder, at antallet af minutter

til Aarhus bliver endnu mindre. Det er

en rigtig stor fordel for jer.

– Når de unge børnefamilier kigger

efter hus, er de meget opmærksomme

på, at de kan få en god hverdag til at

fungere med skole, daginstitution og

indkøb – og I har det hele. Plus en

smuk og attraktiv natur.

Et festfyrværkeri af farverige post

it’s med ideer og inspiration

I anden halvleg af borgermødet fik borgerne

taletid.

– Det ligger os meget på sinde at

sikre et ”fælles fodslaw” i Ejer Bjerge,

og vi er superglade for, at der simpelthen

bare blev griflet løs på de mange

post-it’s rundt om i grupperne. Vi har

fået rigtig mange ideer frem i lyset fra

alle afkroge af vores område, og vi er

lige nu i gang med at bruge dem til

det videre arbejde, som skal munde ud

i konkrete udviklingsforslag til Skanderborg

Kommune senere på foråret,

forklarer Morten Rose Vilholm fra lokalrådet

i Ejer Bjerge.

Arbejdet med en samlet præsentation

af udviklingsforslagene for Ejer

Bjerge til Skanderborg Kommune står

nu øverst på lokalrådets dagsorden

– og inspirationen til dette arbejde

kommer i vid udstrækning fra borgermødet.

Planen er, at lokalrådet mødes

med kommunen i slutningen at foråret

og præsenterer forslagene.

Foreningerne forenes

Mens én gruppe i lokalrådet knokler

med at få udviklingsplanerne gjort spiselige

over for Skanderborg Kommune,

har en anden gruppe i lokalrådet fordybet

sig i områdets mange skønne foreninger.

– Tanken er at samle alle foreninger

i Ejer Bjerge i en fælles aktivitetskalender

og dermed skabe overblik – samt at

samle de bedste aktiviteter i lokalsamfundet

på kryds af foreningerne,

således at der med tiden kommer færre

arrangementer, men med større fremmøde

og opbakning, fortæller Bjarne

Toftgaard Møller fra lokalrådet.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen på

scenen.

Der var god opbakning i salen

Borgerne havde mange ideer

Gruppearbejdet bød på mange gode

ideer fra de engagerede borgere.

Oplæg fra lokalrådet, ved Morten

Rose Vilholm

Borgermødet gav lokalrådet grønt lys

til at arbejde videre med de planer,

som lokalrådet præsenterede.

top.nu 1 · 2018 7


PORTRÆTTET

Jazz med udsigt

Poul Emil Bjerregård Thomsen bor nu igen på sin fædrene gård i Tåning. Efter et langt og begivenhedsrigt arbejdsliv på EU’s

kommunikationskontor i Bruxelles har han valgt at vende tilbage til Tåning og slå sine folder her. Poul kan godt lide at

sætte ting i gang, så selv om han nu er pensionist af titel, har han tænkt sig at fortsætte med det. Jazz-festivalen i Tåning

er en af aktiviteterne, der afvikles for femte gang i 2018.

Af Anna-Christa Bjerg

Poul Emil Bjerregård Thomsen er født

i 1952 og opvokset i Tåning, som den

yngste i en søskendeflok på seks drenge.

Her har jeg hjemme

– Det er her, jeg har størst tilknytning,

og her jeg føler, jeg hører til. Derfor var

jeg ikke i tvivl om, at det var her, jeg

gerne ville tilbage til efter min karriere

i EU, smiler Poul.

Men før hans pensionering, kom han

hjem, fordi hans aldrende mor Gudrun

havde brug for hjælp. Gudrun var en

kendt skikkelse i Tåning og omegn, hun

blev 99 år og døde i 2015.

– De sidste par år flyttede jeg derfor

arbejdssted fra Bruxelles til EU’s repræsentationskontor

i København, så jeg

kunne rejse hjem til Tåning i weekenden

og være sammen med mor, fortæller

han.

– Det var en dejlig ting at kunne,

hun stod mig meget nær. Det var også

hende, der havde opfordret mig til at

rejse ud og opleve verden, da jeg var

ung. Selv havde hun rejst fra Bjerregrav

ved Randers til Tåning, og skabt sig

et liv her på Tåning Overgård sammen

med min far og senere alene, da min far

8 top.nu 1 · 2018

døde forholdsvis ung i 1970, fortæller

han og spekulerer:

– Det var måske langt at rejse i hendes

ungdom.

Med afsæt i en handelseksamen

Realeksamen efterfulgt af en handelseksamen

er Pouls udgangspunkt, ovenpå

har han taget en højere handelseksamen

på Aarhus Købmandsskole.

Det første job var halvandet år hos

Lego, hvorefter Poul kom til EU i Bruxelles

på en seks måneders kontrakt.

– Jeg blev ansat i EU’s Personaleafdeling

i 1979 på en seks måneders kontrakt,

det endte med at blive til 37 års arbejde

for EU, flest i Bruxelles og de sidste par

år på EU’s repræsentationskontor i København,

fortæller Poul.

Alt i alt er det blevet til et langt og

begivenhedsrigt arbejdsliv, hvor hans

evne og engagement i at bringe folk

sammen til kulturelle arrangementer

og sportsbegivenheder m.m. kom til at

ligge paralelt med hans arbejde som

embedsmand i Bruxelles, og ofte spillede

de to ting rigtig godt sammen – gik op i

en højere enhed, kan man også sige.

I 2016 sagde Poul farvel til EU

kommisionen ved en afskedsreception

i Nyhavn præget af den mangfoldige

gruppe af mennesker, han er kommet til

at kende gennem sit arbejdsliv, dels som

embedsmand og dels som arrangør af

events.

Fritidsinteresserne fodbold og tennis

Poul er glad for fodbold, og i den forbindelse

har han arrangeret både busture

til EM i Frankrig, frokost for de professionelle

danske fodboldspillere i Bruxelles og

forsøgt at arrangere tværeuropæiske fodboldkampe

mellem de daværende EF- og

Comecon-lande. Da han blev overflyttet

fra Eu’s personaleafdeling til velfærdstjenesten,

skulle han også tage sig af underholdning

for børn og fodboldturneringer

m.m. I den forbindelse begyndte han

at arrangere lilleput-turneringer i fodbold

for de daværende 12 EU-lande, og det udviklede

sig senere til større turneringer i

perioden 1986 til 1996. Bl.a. lykkedes det

også at få lilleputter fra Dynamo Moskva

med i turneringen og det inspirerede igen

til oprettelsen af en Børnefond med Gorbatjov

som protektor.

– Vi sendte bl.a. 3 x 300.000 børnevitaminer

til børnehjem i Rusland

og støttede udveksling og deltagelse i

fodboldturneringer. Her kom mit store

netværk mig til gode, for det lykkedes at

få mange til at sponsorere, fortæller Poul


PORTRÆTTET

Bjerregaard Thomsen.

Han har lært, at det er vigtigt, at

have nogle gode rådgivere.

– Mange gange tror man, at man kan

det hele selv. Det har jeg lært af erfaring

– også egen erfaring. Det er ikke hver

gang tingene lykkes, fortæller han.

Selv dyrker han tennis, fitness og

andet sport til husbehov.

– Det er så hyggeligt og er en god

måde at netværke på, siger han.

En kort lokalpolitisk karriere

– En af mine store forbilleder er Henning

Christophersen, som jeg har været

så heldig at kende personligt. Han var

et ualmindeligt godt menneske fortæller

Poul.

Venstre i Skanderborg spurgte Poul

Emil Bjerregaard Thomsen om han ville

stille op til kommunalvalget i efteråret

2017. Efter en del tvivlende overvejelser

stillede han op for at repræsentere det

internationale udsyn og de muligheder

det giver, også til lokalområdet.

– Det er os, der er EU! Folk lægger

ikke mærke til de mange forbedringer, der

er sket over årene, og de tillægger heller

ikke nok af æren for forbedringerne til

EU, mener Poul.

Eksempelvis er det på grund af EU’s

indre marked, at vi kan rejse forholdsvis

billigt rundt i Europa.

– I starten da jeg arbejdede i Bru-

xelles kostede det en bondegård at

komme hjem i weekenden, så det var ikke

noget, man gjorde ret ofte, det er blevet

helt anderledes i dag, fortæller Poul

Et andet eksempel er telefoni, som er

70 procent billigere i dag end i 1992.

Det lykkedes ikke at blive valgt ind i

Skanderborg kommune i denne omgang,

men dog at levere lidt EU-begejstring i

valgkampen. Det ligger Poul Bjerregaard

Thomsen på sinde at arbejde for større

tolerance, kulturforståelse og åbenhed.

Danmark fik massiv Marshallhjælp efter 2.

Verdenskrig, det skal vi huske i stedet at

have ondt af, at der går nogle støttekroner

til de østeuropæiske lande, ligesom

få måske er opmærksom på, at Polen er

det 8. største eksportland for Danmark.

Eventmager som livsform

At sætte noget i gang, arrangere koncerter,

udstillinger og andre ting, der samler

folk, er blevet en livsform for Poul.

– At sætte noget i gang, det er livet,

der er selvfølgelig også en risiko, men

man skal turde, siger Poul og fortsætter:

– Det er spændende at få noget til

at gå op i en højere enhed på en dag,

der er ligesom ikke flere chancer. Har du

fået det hele med? Det er spændende, og

det er vigtigt at planlægge i god tid, så

kan man justere hen af vejen, forklarer

Poul om det, der fascinerer ham ved at

arrangere events.

Kreativiteten, tilfredsstillelsen, når

noget lykkes, at få noget til at ske i

lokalområdet og finde en niche, der ikke

er prøvet før, det er noget af det, der

motiverer ham.

Poul arrangerede underholdning

første gang i studietiden ved en fest på

handelsgymnasiet. Han hyrede skuespilleren

John Martinus, som inspirerede

ham meget, og derfra fortsatte han bare.

Mens Poul var hos Lego, fik han bl.a. sat

Den Grønne Elevator med Kirsten Walter

og Jørgen Ryg på plakaten og Charles

Tante med Ulf Pilgaard samt Dirch Passer,

Klyderne, Victor Borge og mange, mange

flere. I Bruxelles var den danske gruppe

rigtig glade for at kunne opleve dansk

kultur i form af Eddie Skoller, Kim Larsen

og Per Højholt med Gittes Monologer

m.fl.

Selve ideen med en Jazz-festival, som

nu er blevet til Tåning Jazz-festival, er

egentlig noget hans gode venner Anders

Errebo og Jesper Klein foreslog engang.

En anden ide han arbejder med er et

EU-folkemøde, det kunne være rigtigt

spændende. Om det bliver til noget vides

endnu ikke, men det er i hvert fald Pouls

plan, at der skal ske mere i Tåning og

omegn.

''Jeg vil gerne sætte lidt

gang i tingene''

Festivalen løb af stabelen første gang i 2014 med Doc Houlin All Stars, senere

bl.a. Kansas City Stompers og Jesper Thilo. Der har været Tåning Jazz-festival

hvert år siden. Der er tradition for højt humør med fest og dans. Sidste år deltog

ca. 300 gæster i Tåning Jazz-festival.

ÅRETS NAVNE

Errboe-Svarres Jazz og Humorforsyning med musikerne Jan Svarre og

Anders Errebo samt Vestre Jazzværk fra Kolding med musikkerne Ove Larsen –

trompet, Poul Schmidt – basun og sang, Ole Weibel – klarinet og sang,

Tom Nissen – banjo og sang, Povl Erik Philipsen – kontrabas og

Hans Rømer på trommer

Søndag den 29. Juli 2018 kl. 12-18

Sted: Festivalpladsen ligger på den gamle møddingsplads bag Tåningvej 6.

Pladsen byder på en flot udsigt over Mossø. Ved dårligt vejr bliver

festivalen flyttet til et telt på gårdspladsen.

VÅDT OG TØRT

Sandwich og pølser fra Hårbyslagteren

samt en bar med udskænkning af blandt

andet den traditionelle ”Gin og Tåning”.

2018

BILLETSALG

Mail til poulbjerregaard@hotmail.com,

telefon 28816555 eller tilmelding online

på: www.taaningjazzfestival.dk

top.nu 1 · 2018 9


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

KONTAKT: TLF. 8653 8279

Skærtorsdag –

nadverens indstiftelse

Skærtorsdag indstiftedes nadveren – ved Jesu sidste

måltid. Men nadverens historie rækker meget længere

bagud, og dens betydning rækker ind i nutid og

fremtid. Her fortolket af Emil Nolde i 1909.

Skærtorsdag hører og smager vi hvordan. Vi dækker

op i Hylke kirke, og Kirsten Jensen serverer bibelske

tapas for os. De små retter serveres mellem læsninger,

salmer og bønner, så det hele går op i en højere

énhed. Kom og hør – og smag. Hotkoret medvirker

Det er i Hylke kirke, Skærtorsdag den 29. marts

kl. 18.00.

Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig –

bvb@km.dk eller 8653 8279

Påskeoptakt med

børne- og juniorkoret

Der bliver svinget med palmegrene ved gudstjenesten

i Ovsted kirke Palmesøndag den 25. marts kl. 11.00,

når børne- og juniorkoret markerer dagen ved at synge

om Jesu, der kommer ridende på et æsel til Jerusalem.

”Hosianna i det højeste”, synges der, som udtryk

for glæde og forhåbning ved Jesu indtog.

Før gudstjenesten bydes på kaffe, the, cacao og små

påskeæg.

Bliv klogere på bæredygtigt byggeri

Alle er velkomne til et engagerende og inspirerende fordrag

af Nikolaj Hyllestad, der hylder de gamle principper for at

bygge bæredygtigt. Det drejer sig om helheden i byggeriet,

samtidig med at der også tages mest muligt hensyn til

naturens helhed. Ved istandsættelse af 1700-tals bygninger

er det et klogt valg, at anvende materialer og konstruktioner,

der ikke hæmmer hele husets egen evne til at afdampe fugt.

Systemet med den komplekse sammenbygning af ganske

mange materialetyper, skal kunne holde sig selv tør i så

lange perioder som muligt. Derfor er det vigtigt for gamle

10 top.nu 1 · 2018

huse, at der i vid udstrækning anvendes materialer, der er

fugttransporterende (diffusionsåbne) eller i dagligdags sprog

“de skal kunne ånde“. Det kaldes husets bygningsfysik. En

anden afgørende faktor for en vellykket istandsættelse er

husets naturlige luftskifte. Det handler kort sagt om fugtbalance,

temperatur og luftskifte. Og de samme bygningsfysiske

principper gælder iøvrigt ligeledes for nybyggerier. Alle

er meget velkomne onsdag den 4. april i Stalden kl. 19.30

– og vi serverer en kop kaffe og måske en håndværksbajer

undervejs :)


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

”Hil dig, frelser og forsoner” –

en Johannespassion

Påsken og Jesu afskedstaler i Joannes-evangeliet

Langfredag den 30. marts kl. 13.30 kan man i Tåning

kirke opleve et passionsforløb, opbygget på en anden

måde – med basis i påsketekster fra det meget poetiske

Johannesevangelium. Teksterne veksler med ny

spændende påskemusik af komponisten Bo Grønbech for

orgel og obo.

For musikken står Duo Danica ved organist Asger

Troelsen fra Ravnsbjergkirken i Viby J. og oboist

Merete Hoffmann, tidligere i Aarhus Symfoniorkester,

mens teolog Emmy Haahr fra Beder –Malling tager sig af læsningerne.

Johannesevangeliets tekster, der i sig selv er dramatiske og velskrevne epistler, spiller op til Bo Grønbechs musik,

som understøtter teksterne. Med nænsom hånd pointerer Grønbech grundstemningen i de enkelte musikindslag,

således at disse lægger sig op af teksterne, og koncerten fremstår som et hele. Forløbet slutter efter en kort

pause med ”Hil dig, frelser og forsoner” som fællessalme. Vel mødt til koncert-gudstjeneste i Tåning.

Fernisering af ny altertavle i Tåning kirke

Påskemorgen søndag den 1. april,

ved Gudstjenesten kl. 11.00

Fernisering af den 3. og sidste af de nye

altertavler i Tåning kirke. Så har vi til hele året

– fra – når påske og pinse og jul står for døren;

eller snarere: påske, høst og jul.

Vi begyndte til høst med kunstmaler og

grafiker ved TV2 (bl.a. Bonderøven og Den

store kagedyst) Nanna Ernsts smukke billede af

skovbundens myldrende liv og gyldne farver.

Til advent indviede vi præst og kunstmaler

Kirsten Dissing Overgaards midnatsblå

julemirakel – med Ejer Bavnehøj i baggrunden.

Og Påskemorgen indvier vi det sidste billede.

Det er tidligere sygeplejerske, kunstner Margit

Fjerbæk fra Horsens, der har arbejdet med billedet

henover vinteren. Og gjort sig mange tanker om

påskens opstandelse i og omkring os. Kom og se

det færdige resultat i Tåning kirke påskemorgen.

Her kan man også hilse på kunstneren og lytte til

Lasse Damsgaard Andersens dejlige saxofon.

top.nu 1 · 2018 11


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

”Et letsindigt ord“ –

musikken i Danmark

under besættelsen

Søndag den 8. april kl. 19.30 inviteres til koncert

i Tåning kirke ved gruppen “Et letsindigt ord”, som i

ord og toner fokuserer på musikken i Danmark under

besættelsen. Koncerten er suppleret med små læsninger

og fortællinger om de komponister, tekstforfattere og

musikere, der skabte og fremførte musikken.

I besættelsestidens censurerede Danmark blev både

swingmusikken og revyen særligt populære, og mange

revyer forsøgte at gå helt til stregen med åbenlys eller

underforstået humor. Musikken og revyerne kunne

bruges både som en protestmulighed og anledning til

adspredelse.

Repertoiret er derfor primært revysange, swingnumre og

filmmelodier skrevet og spillet af bl.a. Poul Henningsen

(PH), Kai Norman Andersen, Gerda og Ulrik Neumann,

Børge Müller, Leo Mathiesen, Svend Asmussen. Men

også sange som Lili Marleen og Den blå anemone er på

repertoiret.

Siden 2014 har “Et letsindigt ord” spillet for udsolgte

huse og til stående bifald over hele Danmark og har

desuden medvirket i TV2’s udsendelse “Aldrig mere 9.

april”. “Et letsindigt ord” præsenteres af sangerinden

Karoline Budtz, guitaristen Jens Christian Kwella

og bassisten Kim Mikkelsen. De tre musikere er

konservatorieuddannede og har lang erfaring med

koncerter på spillesteder, festivaler og jazzklubber både i

Danmark og udlandet.

Velkommen til en besættende musikalsk time aftenen

før niende april.

Pinselig fødselsdag med

violin og kaffebord

Pinse er fejring af Helligånden og er samtidig

kirkens fødselsdag. Vi markerer højtiden

Pinse er fejring af Helligånden og er samtidig kirkens

fødselsdag. med smukt Vi markerer violinspil højtiden første med pinsedag smukt violinspil ved

første Keike pinsedag Maria Clauson-Kaas ved Keike Maria Ørrild Clauson-Kaas ved guds-

Ørrild

ved gudstjenesterne søndag søndag den den 20. 20. maj maj i i Tåning og

Ovsted. Før Før gudstjenesterne indbydes indbydes til fødselsdags-

til fødselsdagskaffe

og rundstykker og i rundstykker Tåning i Tåning kirke

kirke fra kl. 9.00 og gudsfra

kl. 9.00 og gudstjeneste

kl. 9.30. i Ovsted Efter gudstje-

kirke

tjeneste kl. 9.30. Efter

gudstjenesten

kl. nesten 11.00 i serveres Ovsted fødselsdags- kirke kl.

lagkage og kaffe!

Fugletur til Vorsø

Lørdag den 19. Maj tager vi til Vorsø og studerer fugle med

afgang fra Sneptrup Præstegård kl. 9.30 – eller ved enden af

Vorsøvej (ved overgang til Vorsø) kl. 10.00. Der bliver serveret

en sandwich og en øl/vand. Jens Gregersen og Svend

Møller vil guide os på turen.

12 top.nu 1 · 2018


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Hjertemeditation

Søndag den 22. april kl. 19.30 vil Helle Bhavanti

Nielsen og Trine Geltzer Dinesen i en times tid lede

en hjertemeditation i Hylke kirke med healende

fløjtetoner fra sjælens dyb.

Aftenen starter med et præludium og fællessalme,

hvorefter Helle Bhavanti Nielsen vil lave en guidet

meditation, som giver balance og ro i sjæl og krop, så

du kan slippe dagens gøremål, stress og jag. Du inviteres

med til at synge med på de fire ærkeengles vokale lyde

eller til blot at lytte og mærke, hvad lyden gør i og ved

dig. Via dit åndedræt kommer du helt ind i kroppen og

finder ro både fysisk og psykisk. Denne meditation går

stille og roligt over i en fløjtehealing, hvor deltagerne

med fløjtens smukke toner får åbnet for deres hjerter,

for dermed at kunne finde ind til en indre glæde og fred.

Nogle mennesker har svært ved at turde stilheden i sig

selv, men her er den beroligende musik en stor hjælp.

Vi slutter af med en bøn ved præsten, fællessalme og

postludium. Hjerteligt velkommen.

Helle Bhavanti Nielsen er uddannet Nordlys-massagelærer,

suppleret med Reiki Healing, tre års undervisning på

Mysterieskolen og har siden 2014 arbejdet med lydhealinger

ved hjælp af vokal lyd, syngeskåle, trommer m.m.

Trine Geltzer Dinesen er uddannet klassisk fløjtenist fra

Det jyske Musikkonservatorium i 1992, og har siden undervist

på musikskoler og arbejdet som freelancemusiker.

Har de sidste fem år haft sin egen virksomhed Sjælens

tone, hvor hun bl.a. fløjtehealer døende, pårørende,

demente, holder foredrag om sorg og musik, og spiller

intuitiv musik til gudstjenester m.m.

Efterfølgende vil der være nogle minutters stilhed, hvor

man kan reflektere over det, der måtte komme til én.

Forårskoncert med kor og instrumentalmusik

Ved årets forårskoncert i Ovsted kirke torsdag den 24.

maj kl. 19.00 kan man høre en mangfoldighed af dejlige

korsange, instrumentalmusik og fællessalmer. De optrædende

er lokale børnekorsangere fra Ejer Baunehøjskolen

og i voksenkategorien: HOT-koret og -kvartetten. I mel-

lem korindslagene spiller duoen Jens Jensen og Flemming

Alleslev violin og guitar. Duoen lægger stor vægt

på inderligheden i udformningen af sange og melodier.

Repertoiret er egne numre og folkemusik fra ind- og

udland.

Og så bruger de løs af især den danske sangskat, bl.a.

fra højskolesangbogens righoldige udvalg af årstidssange,

kærlighedssange m.fl. Efter koncerten bydes på

en forfriskning i våbenhuset.

Alle er velkomne i kirken, som vil være smukt pyntet

med forårsblomster.

Torsdag den 24. maj kl. 19.00

top.nu 1 · 2018 13


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Valgborgsaften fejres

mandag den 30. april

Valborgsaften er en gammel, folkelig tradition, med rødder i okkult

frugtbarheds-religion, overleveret gennem keltiske druider.

På egnen omkring Skanderborg har man helt op i vores tid holdt

Valborgsaften i stil med Skt. Hans aften – med bål som værn

mod onde kræfter.

Vi fejrer en kort gudstjeneste omkring Valborgsbålet i Annas

Have, nedenfor Ovsted kirke; spejderne tænder op i bålet og serverer

et måltid mad – medbring gerne siddeunderlag/klapstol,

tallerken og bestik.

I Annas have den 30. april kl. 17.30

Festgudstjeneste i Hylke med

Ed Jones trio

Søndag den 17. juni i Hylke festuge er der lagt op til en festlig koncertgudstjeneste

kl.19.30 med Ed Jones, sang og perkussion, Astrid Elbek,

piano og Morten Elbek, guitar.

Ed Jones livbekræftende ensemble har tidligere gæstet Hylke kirke. Vi

havde stor lyst til et genhør med Ed, som synger og spiller med sjæl, swing

og stor charme. Som jazzsanger og trommeslager, qua sine amerikanske

rødder og sine +80 år, er han fuldstændig autentisk i sit udtryk. Astrid Elbek

er bl.a. er kendt fra sin tid i bandet Shit og Chanel og Morten Elbæk

har i årtier har været en allestedsnærværende musiker i det århusianske

musikmiljø. Alle er velkomne. Det bliver en fest, kom og vær med!

"Naturen holder pinsefest” ved

Fårbjerg

Mandag den 21. maj kl. 11.00 – anden pinsedag – spilles atter op til udendørs pinsegudstjeneste

i det naturskønne Fårbjerg ved Hylke. Stemningen plejer at være helt

i top, når vi samles derude i Guds grønne natur. I år har vi inviteret AM-musiklærer

ved Brøruphus Efterskole Anne Meyer og perkussionist Martin Klaussen til at medvirke

med et sommerligt repertoire. Vi skal høre Anne synge og spille akkompagneret

af Martin på trommer, cajon og perkussion – bl.a. kendt fra Sigurd Barrett-trio.

Der vil som sædvanligt være fællessalmer om natur og Helligånd og bønner både til

at bede og drikke. Efter gudstjenesten bydes på kaffe med brød og avec. Vel mødt i

det grønne ved P-pladsen ved Fårbjerg. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indenfor – i

Hylke Kirke.

14 top.nu 1 · 2018


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Sommermøde med Biskop og Grundtvig

Årets sommermøde søndag den 10. juni kl. 14.00 begynder

i Ovsted kirke. Her vil biskop over Århus Stift og nyudnævnt

kgl. konfessionarius, Henrik Wigh-Poulsen forestå gudstjenesten

og prædikenen. Efter gudstjenesten samles vi i Stalden

ved Sneptrup Præstegård, hvor vores biskop, der er tidligere

leder af Grundtvigakademiet Vartov vil fortælle om Grundtvigs

liv og tænkning på en ligefrem, oplysende og munter

måde.

Der er grund til at glæde sig til på én gang at blive klogere

og at more sig, kort sagt: at blive oplyst!

Dagen afsluttes med grillmad – af hensyn til mængder og

madspild, skal vi bede om tilmelding til bvb@km.dk – 8653

8279

Sommerudflugt til Lemvig den 23. august

By ved bakkekranste Strande yderst i Nordvest,

Egn ved Limfjords lyse Vande, smyk dig nu til Fest!

Rundt fra Danmarks Egne kommer Gæster til dit Bo

for at se dig i din Sommer, solbestraalet, fro.

Ja, for nu kommer vi – Ovsted-Tåning-Hylke Sognes sommerudflugt

på besøg i Lemvig den 23. august – den lille smukke

købstad i sin lune krog af Limfjorden.

Det er Lemvigs store skjald, Thøger Larsen, der indleder

sit hyldestdigt til sin by med disse linjer.

Ham husker vi for mange dejlige digte – og sange, som

”Danmark, nu blunder den lyse nat”.

Lemvig gemmer mange overraskelser for den besøgende. I

kirken, hvis tårn med løg-spir ses på billedet ovenfor, finder

man et fornemt rokokko-inventar og et alterbillede, malet af

kunstneren, Bodil Kaalund. To fine museer har byen; Lemvig

Museum har blandt andet mange minder om digteren, Thøger

Larsen, og Det religiøse Museum rummer en spændende fast

udstilling og har derudover løbende udstillinger. Planetstien

er en vandringssti, langs hvilken man møder solen og planeterne

i solsystemet – i korrekt størrelsesforhold og dertil

svarende indbyrdes afstand.

Lemvigs omgivelser er et himmelsk paradis, kronet med Gjeller

Odde, en bakket halvø, der krummer sig ud i Limfjorden.

Der er nok mange, der kan huske tegneren, Gantriis, hvis

tegneserie, ”Livets gang i Lidenlund”, hentede inspiration i

kunstnerens fødeby. Gantriis mindes også med en udstilling

på Lemvig Museum.

Vi skal naturligvis ikke kun opleve Lemvig; vi forestiller

os også at besøge Harboøre, som bærer en barsk historie om

en fiskerbefolknings hårde eksistenskamp – en historie, som

forfatteren, Harboøre-ætlingen, Hans Kirk, har fortalt

i sit storværk, ”Fiskerne”. Endelig skal vi møde maleren,

Jens Søndergaards herlige naivistiske billedfortællinger i

museet i Ferring – helt ude på kanten af Jylland. Ja, vi ville

gerne nå meget mere – Trans Kirke, Bovbjerg Fyr, Thorsminde,

men – det må nok vente til en anden gang. Foreløbig

vil vi indbyde jer til en sogneeftermiddag om turen tirsdag

den 24. april kl. 14, hvor vi kan se billeder og snakke om

turens indhold – og om, hvorvidt noget bør ændres i planen.

Tilmelding til bvb@km.dk eller 8653 8279.

Der vil som vanligt på facebook-siden blive bragt billedrammer

med korte tekster om steder, vi skal besøge.

Vi glæder os meget til at rejse sammen med jer!

Benedikte og Flemming.

top.nu 1 · 2018 15


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Baby

salmesang

Vi synger med de mindste, fra 0-3 år, fordi sangen har vinger –

og er sundt for sjælen. Og den musiske sans kan ikke

stimuleres for tidligt.

Se i Gudstjenestelisten side 31

hvor og hvornår.

OG HUSK:

Tilmelding senest dagen før til mail

gudnason@os.dk

eller telefon 40 28 20 51

Døbte, viede og

begravede

OVSTED KIRKE

Konfirmander:

Kristi Himmelfartsdag, den 10. maj

kl. 11.00:

Josefine Køpke Andersen

Mai Winther Christensen

Caroline Andersen Ehlers

Amalie Horslund Eriksen

Karen Sjølander Ernstsen

Ingrid Sofie Lomholdt Jespersen

Amelie Laforcé Lauridsen

Astrid Tranholm Lehmann-Poulsen

Alberte Kaja Grønskov Loft

Emily Halling McCumber

Frida Marie Holsteen Nielsen

Mitzi Hanne Sperling Nielsen

Celine Schuster Spanglev

Sidsel Kronborg Sørensen

Clara Dalgaard Toustrup

Sidsel Maae Østergaard

Marcus Dahl Andersen

Mathias Angaard Bruun Christensen

Aske Tovgaard Enevoldsen

Emil Horslund Laursen

Sebastian Bille Nielsen

Anton Edelberg Pedersen

Døbte:

Arthur Wittendorff Pi Esbensen

Izabell Lykke Karlsen

Albert Borggaard Blaabjerg

Bisatte eller begravede:

Inga Schreiber

Volker Jörg Gülich

HYLKE KIRKE

Konfirmander:

St. Bededag den 27. april kl. 11.00:

Nadia Elsborg Christensen

Katrine Reinhardt Fagård

Penille Elene Elmose Frandsen

Esther Gröde

Helene Drikkjær Johansen

Emily Druve Jørgensen

Caroline Stenholt Krogh

Karla Haack Rasmussen

(Karoline Marie Segall)

Gustav Bruun

Mathias Hermann Jensen

Jonathan Stenholt Krogh

Emil Bock Sørensen

Døbte:

Aske Riber Toftegaard

Viede:

Aase Forbæk Ladegaard og

Jørgen Forbæk Ladegaard

Mia Frausing Thybo og

Jacob Grund Frausing Thybo

Bisatte eller begravede:

Jenny Herle Nielsen

Ansatte ved

Ovsted, Tåning og

Hylke kirker

Sognepræst

Benedikte Vejlby Baggesgaard

Sneptrup Præstegård

Sneptrupvej 4

8660 Skanderborg

T: 86 53 82 79 / M: bvb@km.dk

Organist

Lene Gudnason

T: 86 99 44 16 / 40 28 20 51

M: gudnason@os.dk

Graver ved Ovsted Kirke

Liss Mikkonen

Ewaldsvej 24, Østbirk

T: 75 78 18 97 / 30 32 84 60

Graver ved Hylke og Tåning

kirker

Christiane Hansen

T: 24 86 13 11

Kirkeværge Ovsted

Kirsten Friis Rasmussen

Tåningvej 51, Tåning,

T: 75 66 52 51

Kirkeværge Tåning

Elsebeth Hansen

Horndrupvej 4, Tåning,

T: 28 38 92 92

elsebethhorndrup@gmail.com

Kirkeværge Hylke

Inge Benfeldt

Hylkevej 33, 8600 Skanderborg

T: 86 53 80 54

Sogn.dk og

Kirkekalenderen

Oplysninger om Ovsted, Hylke og

Tåning kirker, gudstjenester og

andre aktiviteter kan også findes

på www.sogn.dk, på Facebook

(Ovsted, Tåning og Hylke kirker)

samt i appen Kirkekalenderen.

16 top.nu 1 · 2018


KONTAKT: TLF. 2035 1220

TÅNING FORSAMLINGSHUS

Tåning Forsamlingshus

Tåning forsamlingshus

BIERFEST

Så er det på med “lederhosen” og

hop i “tyroler-kjolen”, når vi holder

Bierfest med jukeboks, fadøl og

Wienerschnitzel.

DET SKER

Lørdag den 7. april kl. 18.30

TILMELDING

Kaj 5170 4020/

Birgitha 6017 4041 senest 2. April

Pris

200 kr.

Indbetal dit

medlemskontingent

Et nyt kalenderår er startet og det er

derfor tid til at forny dit medlemskab

eller blive medlem af forsamlingshuset.

Medlemskabet koster:

En person koster 100 kr., mens en hel

hustand koster 200 kr.

Indbetales på konto nr. 6191

9040212946 Sparekassen Kronjylland

Vi vil meget gerne opfordre til, at du

tilmelder dig PBS !

Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk

KONTAKT: TLF. 2987 8015

Nyt fra pigeklubben

TEBSTRUP PIGEKLUB

Egentlig er vi ikke piger længere,

men er det alligevel, vi er jo medlemmer

af Pigeklubben. Som startede

op i 2009 ved et indkaldt møde

i Tebstrup Forsamlingshus. Der var

tænkt på det i flere år. I det der var

mange nye tilflyttere.

Vi har det hyggeligt samme uanset

vores alder og mødes til julefrokost,

nytårskur og andre arrangementer.

Desuden tager vi på virksomhedsbesøg,

bl.a. har vi besøgt Snocelhuset

på Sølund , Apotek, Pilgrim. Vi

har også haft foredrag i en bank om

kvinder og pension samt været på

udflugt til shelter med madkurv ved

Ejer Bjerge. De seje piger cyklede

derop i torden og regn.

2018 er ikke planlagt helt endnu.

De første arrangementer bliver et besøg

hos Alma´s gårdbutik og siden

hos Skanderborg Bryghus.

Har det vakt din interesse, er du

altid velkommen i Pigeklubben, uanset

din bopæl.

Yderlige oplysninger fås hos

mogp.aagaard@gmail.com

eller 2987 8015

På gensyn i Pigeklubben

top.nu 1 · 2018 17


Professionel reparation

og service af bilen!

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

Vroldvej 59

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 15 27

www.vroldvejsauto.dk

Hylkevej 92

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

Tag home med på råd, når du skal videre

... vi kender køberne og ved præcis, hvad der skal til

S.P. FODER & ENERGI

• Brændsel

• Foder

• Storsækkeservice

Kontakt dit lokale home-team på: 86522811

SKANDERBORG • HØRNING

Ansv. indehaver Annette Rønne

Ejendomsmægler SKANDERBORG • HØRNING & valuar, MDE

SKANDERBORG Adelgade Ansv. indehaver 120, Annette 8660 Rønne • HØRNING

Skanderborg

Ansv. Ejendomsmægler indehaver & valuar, Annette MDE

skanderborg@home.dk Rønne

Adelgade 120, 8660 Skanderborg

Ejendomsmægler

facebook.com/homeSkanderborgRy

& valuar, MDE

skanderborg@home.dk

Adelgade facebook.com/homeSkanderborgRy

120, 8660 Skanderborg

Tlf.

skanderborg@home.dk

Tlf. 86 86 52 28 521128 11

facebook.com/homeSkanderborgRy

home.dk

Tlf. 86 52 28 11

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Birkholmvej 2

8752 Østbirk

Tlf. 76 69 00 10

www.spfoderogenergi.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

GRØN ENERGI

HJEMME HOS JER

Hylke Ridecenter

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

Jordvarme & solvarme

Vi tilbyder rideundervisning

Stokerfyr & VVS

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

mulighed for part i en hest

eller pony.

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

r.

S.

• Br

• Fo

• St

Birk

875

Tlf

ww

18 top.nu 1 · 2018


KONTAKT: TLF. 2021 2638

HYLKE FORSAMLINGSHUS

HUSK: Hylke Forsamlingshus er den

perfekte ramme om din fest!

- plads til 120 spisende gæster

- vis dine private film eller billeder på stort lærred

- velfungerende A/V-udstyr og bredbånd til dine foredrag

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg ·hylkeforsamlingshus.dk

KONTAKT: TLF. 2296 6001

OUSTED-TÅNING SKYTTEFORENING

TAK til alle for hjælp med

maling og oprydning!

Af Flemming Mikkelsen, formand

Da sommeren gik på held, lavede vi den 23. september en

arbejdsdag ved vores udendørsbane med det formål, at male

klubhus indvendigt samt generel oprydning inde og ude.

Til min store glæde var der tilmeldt 11 voksne og 6

børn. Vi begyndte dagen med fælles morgenkaffe og

senere med en let frokost og kage, og der i mellem en

masse hårdt arbejde.

En fantastisk dag som er med til at styrke fællesskab

og klubånd. TAK til alle!

Ousted Tåning skytteforening

nu med rygmærker

I efteråret har vi med hjælp fra fire sponsorer kunnet

tilbyde vores medlemmer nye T-shirts og trøjer med skytteforeningens

logo på ryggen til favorable priser.

Det er med til at styrke sammenholdet blandt vores medlemmer

og ser godt ud, når vi deltager i stævner rundt i

landet.

Støt vore sponsorer Reguvent, AP service,

Min Honning og Vroldvejs auto!

De støtter os!

top.nu 1 · 2018 19


S.P

H

• Bræ

• Fod

• Sto

Birkh

8752

Tlf.

www

Hylke Maskinstation

ved Carsten Nielsen

M: 2082 8787

E: hms@nielsen.mail.dk

W: Hylke-maskinstation.dk

Professionel reparation

og service af bilen!

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

Vroldvej 59

8660 Skanderborg

Honning fra dit Nærområde.

Hylkevej 92 Forhandles hos:

8660 Tlf. Skanderborg 86 52 Tebstrup 15 27Dagli´brugs

Tlf. 86 53 80 70 Hos Købmanden Hylke

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg · hylkeforsamlingshus.dk

www.min-honning.dk

www.vroldvejsauto.dk

Husk hvad blomster

kan gøre...

BlomsterVærkstedet

20 top.nu 1 · 2018

Adelgade 86 8660 Skanderborg

Hylke Ridecenter

KLINIK NØR

v/Betina Nør-Jensen

Tilbyder www.kliniknør.dk

opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

Horsensvej 129, Tebstrup

r.

8660 Skanderborg

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, Avanceret ridefysioterapi

og handicapridning Clairvoyance og samt Spirituel Healing

hypnoterapi

mulighed for part i en hest

eller pony.

Tlf.: 29 38 20 99 - Mail: betinanrj@gmail.com

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

22 top.nu 3 · 2017


KONTAKT: TLF. 5019 2743

KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN

Spejdernes nytårsparade 2018

Af Heidi Mølgaard

Traditionen tro deltog spejderne igen i år ved gudtjenesten i

Ovsted Kirke sidste søndag efter helligtrekonger. Humøret var

højt, himlen blå og fanen vajede højtideligt, da KFUM-spejderne

i Ejerbavnehøj gruppe vandrede i samlet trop til kirke søndag

den 21. januar. De fyldte tilsammen med tre dåbsfamilier

kirken med glade stemmer.

En del af gudstjenesten havde spejderne forberedt, så indog

udgangsbøn, skriftlæsning og senere bønnelæsning og

tænding af lys var spejdernes opgave. Sangstemmerne blev

rørt til bl.a. Ingemanns smukke salme I østen stiger solen

op, som vi netop havde øvet os på ved det traditionelle morgenbord

i Dalskovhytten inden afgang til kirken. Desuden

kunne vi alle stemme i på gudstjenestens sidste fællessalme,

Grundtvigs Dejlig er den himmel blå, for så til slut at optræde

med vores egen spejder-salme med tekst af Yvonne Engeldrum:

Tak Gud – spejdersangen.

Med humøret i top efter en hyggelig gudstjeneste vandrede

vi fra kirke tilbage gennem Ris og ned til Dalskovhytten,

hvorefter dette års nytårskur blev fløjtet af. Men særligt for

to spejdere; Sara Engeldrum og Louise Mølgaard var dagen

højtidelig, da de hver også modtog deres mærke for at bære

spejdertørklædet i 365 dage.

Nu ser spejderne frem til forårets arrangementer, der bl.a.

byder på en fælles gruppe-weekendlejr i hytten. For de små

spejderes vedkommende venter også en distriktsturnering, og

de store spejdere er gået i træningslejr til DM i spejder senere

på foråret.

Sommerlejre 2018

I kan godt begynde at glæde jer!

Spejderne skal til Norge fra den 30. juni til 7. juli.

Bævere og ulve skal også afsted i uge 27, og det

bliver i Danmark sammen med spejdergruppen fra

Flemming.

FAMILIESPEJD

Familiespejd er for 3-6 årige børn sammen med

deres forældre. Vi mødes sidste SØNDAG i måneden i

Dalskoven, Dalskovhytten, Dalskovvej 4 fra kl. 10-12.

Planlagte datoer: 25. marts, 29. april og 27. maj.

Kom og prøv om det er noget for dig, man

kan starte til spejder når som helst på året.

Familiespejd består pt. af fem familier, og vi

hygger os og børnene elsker det. Søskende

er også velkomne.

Så giv dine børn og dig selv en

særlig oplevelse og blev en del af

fællesskabet.

Hilsen

Karina Dühring Jæger

Mobil 5122 7631

top.nu 1 · 2018 21


Professionel reparation

og service af bilen!

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

Vroldvej 59

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 15 27

www.vroldvejsauto.dk

Hylkevej 92

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

TEBSTRUP VANDVÆRK

– sikrer dit vand!

Tebstrup Vandværk sætter en ære i at levere:

• høj forsyningssikkerhed

• rent vand

• lavest mulig pris

Vandværket er et andelsselskab og drives primært af

frivillige og folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket

har sikret området et moderne vandværk med en god

økonomi.

Hylke Ridecenter

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til

Tebstrup

græsfolde

Vandværk

og 3 gange

a.m.b.a.

fodring

Hylkevej

med varieret

3

foder.

8660 Skanderborg

T: 4072 9165

r.

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

mulighed for part i en hest

eller pony.

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

S.P. FODER & ENERGI

Horndrup Smedeværksted ApS

udfører ordreproduktion

• Brændsel af alt inden for stål.

• Foder

• Storsækkeservice

Ekspert i altaner, trapper, stålbroer,

Birkholmvej 2

8752 Østbirk

rækværker, siloer og m.m.

Godkendt som Excl. 3

Tlf. 76 69 00 10

Horndrup Smedeværksted ApS

www.spfoderogenergi.dk

Horndrupvej 16, 8660 Skanderborg

T: 8657 9411 - M: 2726 1750

CVR nr. 36446390S.P

• Br

• Fo

• Sto

Birkh

8752

Tlf

www

22 top.nu 1 · 2018


KONTAKT: TLF. 2297 3181

VUGGESTUEN EVIGGLAD

Hvor er muldvarpen og kan man

grave sig ned til den?

Af Marianne Honoré Jürgensen, Pædagogisk Leder

Den sidste tid har vi i Evigglad taget minibussen rundt i lokalområdet,

vi har været på legepladser og biblioteket i Gedved.

Vi har også besøgt de børnehaver, som nogle af vores

børn er startet i, så de har oplevet en tryg overgang til børnehavelivet.

Vi ved at ro, nærvær og omsorgen for det enkelte barn giver

de bedste forudsætninger for læring. De følelsesmæssige behov

skal være dækket, før barnet kan modtage læring, tage det lærte

til sig og bruge det i den videre udvikling. Derfor oplever barnet

hos os voksne, der har tid og overskud til både at igangsætte

spændende aktiviteter og til at have fokus på et enkelte barns

udvikling og trivsel.

Når relationerne er stærke mellem børn og voksne og mellem

børnene indbyrdes, er det skønt at lave sjov på legepladsen

og male med hjemmelavede farver sammen med sine

venner, at være på gåtur i området og have alle sanser i brug

i sne og vandpytter og at komme tilbage til vuggestuen og

hygge. Lige nu er vi i gang med at pynte op til fastelavn.

Det siger forældrene om vuggestuen: Evigglad er indbegrebet

af en hyggelig og meget personlig vuggestue, hvor

alle børnene kender og respekterer hinanden. De ansatte

giver sig tid til hvert enkelt barn, og det er en fornøjelse at

hente sin glade og nogle gange trætte søn. Når jeg afleverer

om morgenen, oplever jeg en rolig og rigtig god stemning,

og der er tid til, at man lige kan videregive informationer.

Personalet i Evigglad er altid rolige og venlige i omgangen

med børnene. Børnene får aldrig skældud, men får fortalt

på en god og meget pædagogisk måde, hvis noget ikke er i

orden. Det betyder, at børnene også automatisk er søde og

venlige over for hinanden.

Sprogligt er min søn

simpelthen så dygtig,

og her kan jeg kun rose

personalet for at være

en kæmpe del af denne

udvikling. Jeg kan kun

anbefale Vuggestuen

Evigglad, hvis man også

ønsker en lille, rolig og

personlig vuggestue,

hvor der tages hensyn

til hvert enkelt barn og

hvor der altid er tid til

det hele.

. FODER & ENERGI

ændsel

der

rsækkeservice

olmvej 2

Østbirk

. 76 69 00 10

.spfoderogenergi.dk

top.nu 1 · 2018 23


Restaurant

• Barnedåb

,redøm ,renoitpeceR •

• Fødselsdag

• Busselskaber

• Bryllup

M u e • d o nilits s g

s e er r

•K -dlug,-vløs,-reb ob • Vinsmagninger

og diamant bryllup

go retrecnokmitnI •

redehgilditjøhedniM underholdning


Vi er beliggende lidt uden for Gedved og kan afholde

selskaber op til 150 personer.

Vores nyrenoverede lokaler samt den store terrasse med

udsigt over søen og parken danner de idylliske rammer

omkring de forskellige arrangementer.

Vi leverer naturligvis også ud af huset

– med eller uden personale.

Kontakt os næste gang du skal holde et arrangement

og få et uforpligtende tilbud på netop dine ønsker.

Læs mere og lad dig inspirere på vores hjemmeside.

www.mollebaek.dk

Gl. Kattrupvej 2 – 8752 Gedved – Tlf. 75 66 52 10

info@mollebaek.dk

find os på

www.hugomortensen.dk

26 boligbutikker og 1 salær!

Aalborg

Klarup

Aars

Hadsund

Hobro Mariager

Hos John Frandsen bliver din

bolig sat til salg i 26 afdelinger.

Dette medfører en helt unik

kontakt med boligkøberne.

Herning

Karup

Viborg

Randers

Langå

Auning

Bjerringbro

Hammel

Hadsten

Hinnerup

Aarhus

Skanderborg

Horsens

Glesborg

Kolind

Rønde

Ebeltoft

Grenaa

Kontakt os allerede

i dag for en GRATIS

salgsvurdeing.

Fredericia

SKANDERBORG

Mindet 1, 8660 Skanderborg

86 52 52 86

skanderborg@johnfrandsen.dk

HORSENS

Nørretorv 13, 8700 Horsens

88 53 55 00

horsens@johnfrandsen.dk

24 top.nu 1 · 2018


KONTAKT: TLF. 2163 6033

TEBSTRUP FORSAMLINGSHUS OG BORGERFORENING

Velkommen i Tebstrup Forsamlingshus og

Borgerforening

Horsensvej 117, Tebstrup, 8660 Skanderborg mail@tebstrupforsamlingshus.dk

www.facebook.com/tebstrupforsamlingshus.dk/ www.tebstrupforsamlingshus.dk

Forsamlingshuset danner rammen om forskellige arrangementer

for medlemmerne og offentligheden i løbet af

året og nye idéer modtages gerne. Arrangementerne annonceres

hovedsageligt på Facebook.

Borgerforeningen er, så vidt muligt, repræsenteret på alle

møder vedrørende udviklingen af vores lokalområde.

Huset udlejes til private arrangementer – tjek for ledige

tider og priser (rabat til medlemmer) på hjemmesiden.

BLIV MEDLEM, VI HAR BRUG

FOR DIG

Medlemmerne er vores eksistensgrundlag. Et medlemskab giver

adgang til rabatter i forbindelse med arrangementer og er

med til at sikre forsamlingshusets økonomiske overlevelse.

Et medlemskab koster 300 kr./år pr. husstand (150 kr. for

pensionister og enlige uden hjemmeboende børn over 18

år) og løber fra generalforsamling til generalforsamling.

Alle, som ønsker at støtte os med deres medlemskab,

bedes overføre beløbet til reg.nr. 6191 konto nr. 0006

766 099 og mærke overførslen med ”kont” + navn og

adresse (gerne forkortet).

Opret eventuelt en automatisk overførsel pr. 1. februar

hvert år, således at du ikke glemmer det. Send meget gerne

en mail med besked om at du har betalt.

En anden mulighed er at købe medlemskab via vores

hjemmeside under fanen ”Billetter”. Der påløber et gebyr

på 10 kr. pr transaktion.

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk

ENERGIGRUPPE EJER BJERGE

ARBEJDER PÅ FÆLLESKØB AF VARMEPUMPER

Der kommer ikke fjernvarme til Tebstrup. Det fremgår af

Skanderborg Kommunes strategiske varmeplan. Derfor har

en arbejdsgruppe siden vinteren 2016/17 arbejdet sammen

med kommunen om at finde måder at hjælpe private

af med oliefyr og over til mere klimavenlige former for

opvarmning. Gruppen blev nedsat efter et borgermøde i

Tebstrup Forsamlingshus i december 2016. Forskellige muligheder

er vurderet, og gruppen har bl.a. haft besøg af

forskellige leverandører af varmepumper ligesom de har

trukket på ekspertise fra Teknologisk Institut. Initiativgruppen

har nu yderligere trukket deltagere ind fra Ejer, Ris

og Tåning, så gruppen nu hedder Energigruppe Ejer Bjerge.

En række af de bedste leverandører er inviteret til at give

bud på levering og servicering af 10, 30, 50 og 100 stk.

varmepumper i for Landsbyordningen Ejer Bavnehøjs skoledistrikt.

Teknologisk Institut vil bistå ved den endelige udvælgelse.

Energigruppen håber på den vis at få en god pris

på nogle gode varmepumper, som er attraktive for mange.

Der vil blive en periode med promovering af de valgte løsninger,

bl.a. med et borgermøde den 3. maj, se kalenderen.

Varmepumper er et godt, klimavenligt alternativ, fordi

FÆLLESPROJEKT

de kan sættes til at køre, når der er overskud af vindmøllestrøm

i el-nettet, og de får ca. 3,5 gange mere varme

ud af strøm end el-radiatorer. Varmepumper findes i tre

former: vand-vand, luft-vand og luft-luft varmepumper.

Vand-vand varmepumper er det samme som jordvarme,

hvor både ude-delen (jordslangerne) og inde-delen (radiatorer)

indeholder vand/væske. I modsætning til træpillefyr

kan varmepumper klare sig selv, og de har ingen

udledning af røg og partikler. Man skal dog være opmærksom

på at sætte varmepumpens ude-del sådan, at lyden

fra den ikke generer naboen. Det kan man klare ved placering,

afstand og/eller støjskærm til naboen samt et underlag,

som ikke reflekterer lyden. Kommunens interesse

kommer af klimahensyn, fordi hver liter afbrændt olie udleder

ca. 2,5 kg CO 2

.

Alle er velkomne til at kontakte Energigruppe Ejer Bjerge,

som består af: Søren Krause, John A. Laursen, Søren

Damsgaard, Peter Eriksen og Flemming Højsgaard Hansen

fra Tebstrup, Lars Brink fra Tåning, Flemming Mølgaard fra

Ejer og Anders Damkier fra Ris. Kontaktpersoner hos kommunen

er Viggo Rasmussen og Susanne Skårup.

top.nu 1 · 2018 25


Mindre opgaver udføres

Udskiftning af vinduer og døre

Tagarbejde www.sobresol.dk

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Telefon 86 52 53 44

www.butik-elle.dk

Horsensvej 135

8660 Skanderborg

Tlf.

2625 4527

info@sobresol.dk

janik consult

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

8660 Skanderborg

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Hylkevej 92 Telefon 86 52 53 44

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

www.butik-elle.dk

TEBSTRUP VVS

SERVICE ApS

AP SERVICE


Horsensvej 98

www.ap-s.dk

v/Anders Poulsen Tlf: 51 80 29 42

Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg

GARANTI

Udgravning, kloakering samt

støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Nedfældning af gylle

i sortjord og græsmarker

Salg af wraphø

top.nu 3 · 2011 31

janik consult

HJ

HJ

VALEUR

VALEUR

PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA

PC PC / PLC

Tlf. / PLC STYRINGER

75 •

78 13 22 • INDUSTRIAUTOMATIK

• www .hj-valeur .dk

EL-INSTALLATION 8660 • ALARMANLÆG Skanderborg

• • TELE / / DATA

Tlf. 75 756678 1013 7422 • www.nielsen-touboel.dk

• .hj-valeur .dk

Østbirk tlf. 75 78 13 22 - Hovedgård tlf. 75 66 10 74

www.hj-valeur.dk

Mindre opgaver udføres

Hylke Ridecenter

Udskiftning af vinduer og døre

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

2 Ridehaller og 2 udendørsbaner.

Tagarbejde www.sobresol.dk

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

Horsensvej 135

mulighed for part i en hest

8660 Skanderborg

eller pony.

Tlf.

2625 4527

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 info@sobresol.dk

43 66 85

26 top.nu 1 · 2018

Udgravning, kloakering samt

Nørgaardbiler.dk

S.P.

støbning

FODER

af grunde

& ENERGI

og stalde

Markarbejde af enhver art

• Brændsel

• Foder

• Storsækkeservice

NYHED! Vognmandsforretning

Nedfældning af gylle

i sortjord Containerudlejning

og græsmarker

Kran og Grab

Salg af wraphø

Birkholmvej Lille Tåningvej 2 24, 8660 Skanderborg

8752 Østbirk

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf. 76 69 00 10

www.spfoderogenergi.dk

Tlf.: 4026 2990

Nørgaardbiler.dk

TEBSTRUP VVS

Vognmandsforretning

SERVICE ApS

Containerudlejning

Kran og Grab

Horsensvej 98

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf.: 4026 2990

GARANTI

31


KONTAKT: TLF. 2163 6033

EJER BAVNEHØJS VENNER

27 kvadratmeter ly og

læ på vej

Af Viggo Rasmussen

”Når det blæser – stormer det på toppen.” Det har været

kendt viden lige siden offentligheden fik lovlig adgang til

Ejer Bavnehøj i 1917. Behovet for læ og ly er ikke blevet

mindre med årene. Tværtimod forventer turister (ca. 40.000

årligt) komfort, når de smutter forbi. Det basale er tilgængelighed,

parkeringsforhold, gode toiletforhold og gæsterne efterspørger

også borde-bænke. At der tilmed er en åben kiosk,

hvor man i sommerhalvåret kan forsyne sig med en variation

af mad og drikke, gør kun opholdet mere fornøjeligt.

Men hvor opnår publikum læ og ly, når det for alvor rusker

og regner? Man kan til nød finde læ bag et tårnben, i en

trappeopgang, omkring toiletbygningen eller på et toilet.

Men det holder ikke i længden.

Ifølge en omfattende fredning af Ejer Bavnehøj fra 2006

må et areal på 3,3 ha omkring tårnet ikke bebygges eller

beplantes. Formålet er at sikre og forbedre naturværdierne

på stedet – herunder at udsigten til/fra højen og tårnet ikke

hindres. Det handler også om at forbedre rammerne for offentlighedens

adgang til og ophold på Ejer Bavnehøj.

Naturklagenævnet besluttede dengang, at Genforeningstårnet

skal bevares og vedligeholdes. Samtidig gav nævnet

tilladelse til, at man kunne opføre en toiletbygning med

kiosk ved bus- og vendepladsen. Det skete i 2010. Forinden

gav Skanderborg Kommune landzonetilladelse til, at Ejer Bavnehøjs

Venner kunne opføre Møllehjulet på 37 m 2 + espalier.

I dag er alle er glade for Møllehjulet, om end pladsen

er trang. Den opfylder en række servicefunktioner, matcher

harmonisk ind i landskabet og er robust. Så vidt så godt.

Solen smelter slikket

Skiftende kioskforpagtere har ofte beklaget sig over manglende

læ og ly omkring bygningen. Det forringer mulighederne

for kiosksalg og begrænser besøgendes ophold på

Danmarks tag. Der er først og fremmest behov for en overdækning,

der kan afskærme for blæst og regn. Dernæst en

overdækning, der kan afskærme for solens stråler, som får

slik og andre kioskvarer til at smelte og gør dem usælgelige.

I sæson-2017 forsøgte vi med midlertidige parasoller og

har fået tegnet flere løsningsmuligheder med sejldug. Erfaringen

er, at løse sejl ikke kan holde til vindforholdene. To

parasol-betræk blev blæst i stykker.

Derfor har vi bestilt Arkitektfirmaet KAMP – der står bag

Møllehulet – til at tegne en fast overdækning koblet på den

eksisterende bygning. Der er tale en overdækning på 27 m2

med en geometri, der spiller op mod Møllehjulet. Hældningen

på overdækningen er afpasset med Møllehjulets facade

og tag. Ved udsyn fra tårnets top vil overdækningen ikke

skæmme udsigten, men tværtimod fremstå integreret med

stedets arkitektur.

Overdækningen bliver udført med farvet glastag, der placeres

på en stålkonstruktion magen til nuværende espalier.

I skrivende stund har Fredningsnævnet givet dispensation

til projektet, og kommunen har givet landzonetilladelse.

Om alt går vel, biver det muligt at nyde en is, pølse og

en kop kaffe i tørvejr til påske. For tredje år i træk står

Tina Henriksen klar som kioskforpagter. I perioden påske

til september er kiosken åben hver weekend og helligdage

kl. 11-18. Og i hele skoleferien er der åbent hver dag. Ved

særaftaler kan du ringe på tlf. 2498 6966.

IDÉOPLÆG TI

Bygherre

Tegning: Den nye tilbygning tegnet af Arkitektfirmaet KAMP, som giver

afskærmning til Møllehjulet og overdækning til gæster.

top.nu 1 · 2018 27


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

KONTAKT: TLF. 2163 6033

Så ruller bolden i RTI

Lørdag den 7. april kl. 9.00-17.00 slår RTI dørene op,

til en omgang futsal stævne, hvor 16 hold dyster om

fede præmier:

– Præmier til 1., 2. og 3. pladsen

– Spurt præmier

– Deltagere fra 16 år

– 4 spillere på banen

– Max 3 udskiftere

– Plads til 16 hold

– Først til mølle

Se mere på Rti-if.dk

RTI for både et- og 100-årige

I RTI gymnastik tilbyder vi aktiviteter og hold for børn og voksne fra et år og op til 100+ år.

Hold der udfordrer deltagernes motorik og kroppe. En krop, der fungerer godt, er i udgangspunktet en stærk ressource.

Oplev glæde og gejst og få mange oplevelser med gymnastik i RTI.

Forælder/barn gymnastik giver motorik og lov til at lege

De yngste børn kan tage deres forældre med til gymnastik i

festsalen.

Fokus på dette hold er grundmotorikken. Børn og voksne

leger og bevæger sig til musik og sang. Vi triller, ruller, kravler,

løber, hopper og meget mere.

Alt dette er med til at styrke børn og voksnes balance og

forudsætninger for deltagelse i hverdagens udfordringer. Vi

er vilde og vi er stille sammen.

Motorikken er kroppens alfabet, og det kan være afgørende

for en persons mod, selvtillid, glæde ved bevægelse

og mestring af hverdagens udfordringer, at man har en god

motorik.

Børnegymnastik med bevægelse og fællesskab

Børnegymnastik er et hold med masser af fart, ballade og sjov.

Holdet henvender sig til børn på 3-6 år. De børn, der er tilmeldte

og som går i den lokale børnehave, bliver hentet af instruktørerne

før gymnastikstart. På holdet vil gymnastikinstruktørerne

igangsætte sanglege, bevægelseslege og udfordrende

redskabsbaner, som kan udfordre alle børnene – der er fart over

feltet. Der vil være fokus på den enkelte i fællesskabet.

Det er et hold, hvor børnene kan føle sig i trygge hænder,

når instruktørerne leger, hopper og danser med børnene. Vi

har fokus på balance, koordinationsøvelser samt at lære, at

være mange børn og der skal tages forskellige hensyn til det

enkelte barn. Børnene skal ex. lære at stå i kø og vente på

at det bliver ens tur. Vi arbejder meget med at rulle og lave

koldbøtter på springmåtter, måtter og trampolin, da det er

her børnene virkelig udvikler sig og kan bruge det i andre

sammenhænge/sportsgrene.

Vi instruktører oplever glade, sjove og skønne børn, der

kommer med masser af

gå på mod og smil. Det

smitter af på lysten til at

give børnene masser af

gymnastik oplevelser.

Vi afslutter sæsonen

med opvisning for familierne.

Det er noget børnene

ser meget frem til. Vi har

de sidste par år haft et tema i

gymnastikopvisningen, herunder

viser vi de ting, børnene gerne

vil vise, og trænerne tilrettelægger

et program for dagen,

der viser, hvad vi har arbejdet

med i sæsonens løb.

Springgymnastik for drenge og piger

Springgymnastik er for børn i 0.-4. kl. Vi har først og fremmest

fokus på, at det skal være sjovt at gå til gymnastik, det

er et hold bestående af både piger og drenge. Børnene hjælper

hinanden og har et hyggeligt samvær.

På 1½ time har vi forskellige udfordringer fra gang til

gang, samtidig laver vi noget genkendeligt, så børnene oplever,

de bliver bedre til de ting, de træner – børn kan godt

lide gentagelser. På holdet starter vi altid med en opvarmningsleg,

exempelvis bruger vi hukommelse og kondition

i samme leg med kortpyramider, hvor vi bruger spillekort i

opvarmningen, børnene får også lov til at komme med input

til, hvad de kunne tænke sig, på den måde oplever de ejerskab

og får motivation heraf.

Gymnastikken tilpasses både piger og drenge, da vi har

28 top.nu 1 · 2018


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

rytmedans, samt boldspil så alle kan føle sig involveret. Vi vil

i den kommende sæson prøve, at få lidt parkour ind i gymnastiktimen,

blandet med noget dans. (Exempler på dette vises

til gymnastikopvisningen den 3. marts 2018). På den måde

ønsker vi at fastholde samt tiltrække lige mange piger og

drenge til holdet.

Holdet er et springhold, derfor øver vi naturligvis en del

spring og bruger redskaber som springmåtte, trampolin, måtter

og forskellige plinter. Vi forsøger så vidt muligt at bruge

de fleste redskaber, vi har til rådighed i timerne, det synes

børnene er sjovt. Vi har fokus på, at alle er individuelle i deres

niveau og tager udgangspunkt i det – så børnene oplever,

at de udvikler sig.

Diskodans giver glæde

To danseglade piger med stor erfaring i diskodans hos Mads

Vad (kendt fra med Vild med dans) tilbyder dans til alle fra

3-6 klasse. Der er knald på farver og musik, og de laver nogle

fantastiske inspirerende danse til pigerne. De deler gerne ud

af deres glæde ved dansen.

Seniorgymnastik for krop og sind

Seneste skud på stammen er seniorgymnastik. Forskning viser,

at vi efter 60+ mister mange af vores muskelfibre, vi træner

derfor forebyggende.

Vores fokus er på samvær, øvelser og aktiviteter, der giver

smil på læben samtidig med at deltagerne får pulsen op og

styrker krop og sind. Vi laver øvelser, der styrker balance,

kropsholdning, koordination og hukommelse. Alle deltager på

det niveau, de kan og udgangspunktet for den enkelte er at

få øje på de små fremskridt.

Vi træner med bolde og håndvægte på ½ kg. Det er med

til at få lidt adspredelse ind i gymnastikken. Det handler om

at holde kroppen ved lige og klare dagligdags udfordringer.

Her trænes der for krop og sind.

”... Vi træner ikke for at blive yngre,

men for at blive ældre ...”

Yoga for styrke og smidighed

Yoga er for kvinder og mænd, der har lyst til 1,5 times selvforkælelse

og hyggelig samvær. Vi laver øvelser, der er med

til styrke og smidiggøre kroppen, øvelser der giver sved på

panden og udfordrer vores balance, selv om vi ”bare” laver

øvelser på yogamåtten.

Vi kommer hele kroppen igennem, laver ”De 5 tibetanere”

og har også øvelser, hvor vi får vendt bunden i vejret og hovedet

nedad, hvilket er godt for bl.a. fordøjelse, krop og psyke.

Vi afslutter hver gang med mindst 10 minutters afspænding

og afslapning under tæpper og lavendelduftende øjenpuder.

I maj, juni og midt august til september tilbyder vi outdooryoga,

hvor vi uanset vejret, mødes og går en tur i stilhed. På

gåturen har vi et par pauser, hvor vi laver yogaøvelser.

Alt sammen noget, der er godt for krop og sjæl.

Body power med sved på panden

Body power er et fitness hold for de voksne. Her vil der være

forskellige øvelser med inspiration fra bl.a. aerobic, pilates,

step og salsa, så der er lidt for enhver.

Der vil være timer med fokus på intervaltræning og opstramningsøvelser,

og til alle timer vil der være garanti for

sved på panden og høj puls.

Puls og styrke

Timen er en kombination af både styrke- og konditionstræning.

vi garanterer at pulsen kommer op – helt op, og samtidig

fokuseres der også på forskellige styrkeøvelser, herunder

fx maveøvelser. Det er en sjov time med høj intensitet, og

alle kan være med uanset alder og kondi, da øvelserne laves

i eget tempo. Eneste vi kan garantere er, at man får sved på

panden og nogle gode grin. Børn er velkomne, de må gerne

lege/være i hallen samtidig med at mor/far træner.

I sommerperioden rykker vi udenfor, og ”leger” på skolens

grund.

For træningstider kig på www.rti-if.dk

top.nu 1 · 2018 29


FÆLLESPROJEKT

En 7,5 meter lang egetræsslange fra Edens Have er ved at blive skabt af træskulptør

Allan Bo Jensen. Slangen kan også bruges som bænk og til at lege på.

Foto: Karen Engholm Jensen

Præstegårdsstien tager form

Af Jens Huusmann og Viggo Rasmussen

Præstegårdsstien har haft sine bump

på vejen. Ting tager som bekendt tid,

men nu kører det. I Top.nu nr. 1-2017

skrev vi om Vejdirektoratets nye skilte

med ’gang og cykling forbudt’ ved motorvejsrampen

vest for Landsbyordningen

Ejer Bavnehøj. Skiltene skyldes, at

vejen betragtes som en del af motorvejen,

hvor man ikke vil have bløde trafikanter.

I stedet gik Vejdirektoratet med til

at anlægge en sti parallelt med motorvejsrampen.

Der blev købt lidt jord af

Ris Østergård. Arealet blev overdraget

til Skanderborg Kommune, som har det

daglige driftsansvar. Og så troede vi endelig,

at der var grønt lys efter tre års

forhandlinger og indsamlinger. Men nej

– mere vejbureaukrati var nødvendigt.

Kommunens vejmyndighed skulle lave

en såkaldt afmærkningsplan, så gående

kan krydse vejen, der hvor motorvejsrampen

rammer Risvej i et T-kryds. Til

sidst skulle Politiet og Vejdirektoratet

godkende afmærkningsplanen.

Som tiden gik, valgte vi at vente med

at sætte en minigraver i jorden til efter

høst 2017. Nu er der anlagt godt 100

meter sti fra Risvej til der, hvor grusvejen

fortsætter forbi tanken på frakørsel

54 vest og under motorvejen frem til

Præstegården. Hvor er det skønt at se,

at stien allerede bliver brugt.

For at give Landsbyordningens børn

mulighed for at cykle, rulle eller skate,

blev der i efteråret lagt asfalt på den

del af stien, der går fra Ejer Bavnehøj

Hallen hen forbi petanquehytten til

T-krydset.

Træsti og træfigurer på vej

Hen over vinteren er der lagt planer for

næste etape – herunder den nye del

af Præstegårdsstien, der skal forbinde

Sneptrup med Tebstrup. Frivillige har allerede

ryddet nogle af de buske, der skal

give plads til en halvanden meter bred

sti. Og Skanderborgfirmaet Wood-Ways

er bestilt til at levere en 100 meter lang

træsti gennem Bredmosen. Lange bropiller

i robiniatræ bliver presset ned i mosedyndet,

indtil de støder på fast bund.

Stien kommer til at sno sig naturligt ind

gennem mosen, og der kommer en platform

på 42 m2 til at opholde sig på. Det

bliver en del af oplevelsen.

Kommunen har givet tilladelse til,

at stien går gennem et naturbeskyttet

område. de berørte lodsejere har accepteret,

at der kommer sti på deres jorde.

Bredmosen er kendetegnet ved mange

små moselodder. Det hænger sammen

med, at der har været gravet tørv, som

gennem århundreder og under 1. og 2.

verdenskrig blev brugt til brænde. En af

lodsejerne er Alex Korsbakke, som har

været så venlig at forære et moselod på

1.423 m 2 til Præstegården, således at

jordkabalen går op. Mange tak for det!

Det Grønne Partnerskab, der står bag

projektet, er desuden meget taknemlig

for, at Bent Askholm, Annemarie

Jensen, Kirsten & Thyge Rasmussen og

Ingrid Thrane & Jesper Bavngaard har

givet tilladelse til, at en del af stien

kan gå på deres jorde.

Det særlige ved Præstegårdstien

er, at en række træfigurer er med til

at fortælle konkrete historier fra Det

Gamle Testamente. Eksempelvis slangen

i Edens Have. Træskulptør Allan Bo

Jensen fra Søndersø er i fuld gang med

at udskære fortællende figurer. Nogle

figurer får funktion som stopler i overdækninger

og sheltere udført af Palle

Wisbech fra Tebstrup.

Vil du vide mere?

Kontakt en fra Det Grønne Partnerskabs styregruppe, hvis

du vil vide mere om Præstegårdstien og tilbyde frivillig

arbejdskraft:

Benedikte Baggesgaard, Birgit Secher, Pernille Lethenborg,

Rene Toustrup, Viggo Rasmussen eller formand Jens

Huusmann. Konsulent er landskabsarkitekt Bendt Nielsen

30 top.nu 1 · 2018


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Gudstjenester og arrangementer

Arrangementerne foregår i Hylke, Ousted eller Tåning kirke samt i Stalden, som er sognets

menighedshus i Sneptrup præstegårds ombyggede staldbygning, Sneptrup præstegård,

Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg.

Kirkebil ved henvendelse til præsten på telefon 8653 8279 senest dagen før.

MARTS

Tirsdag den 20. marts

Babysalmesang, se side 16

Hylke kirke kl. 10.00

NB! HUSK TILMELDING

Onsdag den 21. marts

Babysalmesang, se side 16

Ovsted kirke kl. 10.00

NB! HUSK TILMELDING

Søndag den 25. marts

Palmesøndag

med børnekor

Ovsted kl. 11.00

Torsdag den 29. marts

Skærtorsdag

Måltidsgudstjeneste

Hylke kirke kl. 18.00

NB: HUSK TILMELDING

senest 26. marts

bvb@km.dk

86 53 82 79

Fredag den 30. marts

Langfredag

Liturgisk musisk

Tåning kirke kl. 13.30

APRIL

Søndag den 1. april

Påskedag

Ovsted kl. 9.30

Tåning kl. 11.00

Fernisering af ny altertavle

Lasse Damsgaard Andersen,

saxofon

Mandag den 2. april

2. påskedag

Hylke kirke kl. 11.00

Lasse Damsgaard Andersen,

saxofon

Onsdag den 4. april

Foredrag: Bæredygtigt Byggeri

Stalden kl. 19.30

Søndag den 8. april

1. Søndag efter påske

”Et letsindigt ord ”

Koncert m. fortælling og læsning

Tåning kirke kl. 19.30

Tirsdag den 17. april

Babysalmesang, se side 16

Hylke kirke kl. 10.00

NB! HUSK TILMELDING

Onsdag den 18. april

Babysalmesang, se side 16

Ovsted kirke kl. 10.00

NB! HUSK TILMELDING

Søndag den 15. april

2. Søndag efter påske

Tåning kirke kl. 9.30

Heidi Torp

Søndag den 22. april

Hjertemeditation

Hylke kirke kl. 19.30

Tirsdag den 24. april

Sogneturs-indledning

Flemming Schreiber

Stalden kl. 14.00

Fredag 27. april

St. bededag

Hylke kirke kl. 11.00

Konfirmation

Søndag den 29. april

4. søndag efter påske

Ovsted kirke kl. 11.00

Mandag den 30. april

Valborgsaften

Anna Have kl. 17.30

Bålgudstjeneste med børnekor

og spisning ved spejdere

MAJ

Søndag den 6. maj

5. søndag efter påske

Tåning kirke kl. 11.00

Torsdag den 10. maj

Kristi Himmelfartsdag

Ovsted kirke kl. 11.00

Konfirmation

Tirsdag den 15. maj

Babysalmesang, se side 16

Hylke kirke kl. 10.00

NB! HUSK TILMELDING

Onsdag den 16. maj

Babysalmesang, se side 16

Ovsted kirke kl. 10.00

NB! HUSK TILMELDING

Søndag den 13. maj

6. søndag efter påske

Hylke kl. 9.30

Lørdag den 19. maj

Fugletur til Vorsø, se side 14

Søndag den 20. maj

Pinsedag

Tåning kl. 9.30 (morgenkaffe

kl. 9.00)

Ovsted kl. 11.00

Mandag den 21. maj

2. pinsedag

Fårbjerg, Hylke kl. 11.00

Torsdag den 24. maj kl. 19.00

Forårskoncert

Ovsted kirke, se side 12

Søndag den 27. maj

Trinitatis søndag

Yding Skovhøj kl. 14.00

JUNI

Søndag den 3. juni

1. søndag efter trinitatis

Hylke kirke kl. 9.30

Line Rudbech

Søndag den 10. juni

2. søndag eftert rinitatis

Sommermøde

Ovsted kirke kl. 14.00

Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Derefter kaffe, foredrag og

grill-mad i stalden

Tirsdag den 12. juni

Babysalmesang, se side 16

Hylke kirke kl. 10

NB! HUSK TILMELDING

Onsdag den 13. juni

Babysalmesang, se side 16

Ovsted kirke kl. 10

NB! HUSK TILMELDING

Søndag den 17. juni

3. søndag efter trinitatis

Tåning kirke kl. 11.00

Hylke kirke kl. 19.30

Festuge-gudstjeneste m.

Ed jones, Astrid og Morten Elbek

Søndag den 24. juni

4. søndag efter trinitatis

Hylke kirke 9.30

Ovsted kirke kl. 11.00

JULI

Søndag den 8. juli

6. søndag efter trinitatis

Tåning kirke kl. 9.30

Lisbeth Kristensen

Søndag den 22. juli

8. søndag efter trinitatis

Ovsted kirke kl. 11

Søndag den 29. juli

9. søndag efter trinitatis

Hylke kirke kl. 11.00

AUGUST

Søndag den 12. august

10. søndag efter trinitatis

Ovsted kirke 9.30

Tåning kirke kl. 11.00

Søndag den 19. august

11. søndag efter trinitatis

Hylke kirke kl. 9.30

Ovsted kirke kl. 11.00

Torsdag den 23. august

Sogneudflugt til Lemvig og

omegn

egenbetaling: 200 kr.

Tilmelding til bvb@km.dk

8653 8279

Søndag den 26. august

12. søndag efter trinitatis

Ejer Baunehøj kl 11.00

Finn Rønnow, Sydslesvig

top.nu 1 · 2018 31


Kalender

2018

MARTS

Familiespejder

Søndag den 25. marts med flere

Dalskovhytten kl. 10-12, se side 21

Kioskåbning af sæson 2018

Ejer Bavnehøj

Torsdag den 29. marts kl. 11-18

'Hil dig, frelser og forsoner' en

Johannespassion

Langfredag den 30. marts kl. 13.30

Tåning kirke, se side 11

APRIL

Bliv klogere på bæredygtigt byggeri

Onsdag den 4. april kl. 19.30, se side 10

Stalden, Sneptrupvej 4, 8660

Skanderborg

Spejderne: Weekendtur og

generalforsamling

Fredag-lørdag den 6-7. april

Bierfest i Tåning Forsamlingshus

Lørdag den 7. april kl. 19.30, se side 17

'Et letsindigt ord' – musikken under

besættelsestiden

Søndag den 8. april kl. 19.30

Tåning kirke, se side 12

Hjertemeditation

Søndag den 22. april kl. 19.30

Hylke kirke, se side 13

Spejderne: Bæver- og ulveturnering

Lørdag den 14. april

MAJ

Borgermøde om varmepumper

Energigruppen Ejer Bjerge

Tebstrup Forsamlingshus

Torsdag den 3. maj kl. 19.00

Pinselig fødselsdag med violin og

kaffebord

Søndag den 20. maj kl. 9.30 og 11.00

Tåning og Ovsted kirker, se side 12

”Naturen holder pinsefest'

Mandag den 21. maj kl. 11.00

Fårbjerg, se side 14

Forårskoncert med kor og

instrumentalmusik

Torsdag den 24. maj kl. 19.00

Ovsted kirke, se side 13

JUNI

Grundlovsmøde på Ejer Bavnehøj

Arr. Venstre i Skanderborgkredsen

Tirsdag den 5. juni kl. 14

Festgudstjeneste med Ed Jones trio

Søndag den 17. juni kl. 19.30

Hylke kirke, se side 14

Skt. Hans bål med spejderne

Tirsdag den 26. juni

Sted annonceres senere

AUGUST

Hylke Veterantræf

Pit stop på Ejer Bavnehøj

Lørdag den 18. august kl. 11.30

More magazines by this user