2011044_TOP.NU_magasin_LOW

monadahl

magasin

Tebstrup Ris Ejer Tåning Bjødstrup Horndrup Hylke Brørup Båstrup

1 2017 9. årgang

Med Ris

i bagagen

Side 25

Tebstrup vil nedbringe

sin klimabelastning

Sommermøde

i Gudruns have

Flot 1. plads til hold fra

5. klasse på Ejer Bavnehøjskolen

Danmarks

Smukkeste Traktortræk

Side 15 Side 19 Side 30


Husk hvad blomster

kan gøre...

BlomsterVærkstedet

Adelgade 86 8660 Skanderborg

ADELGADE 100 – 8660 SKANDERBORG – 86520234

www.hugomortensen.dk – Følg os på Facebook!

2 top.nu 1 · 2017


Indhold

5 Fælles arbejdsdag

Nytårskur for klubbens børn

6 Fugle, flyverdragte og fredfyldte stunder

8 Med Ris i bagagen

10 Visionsaften på Sneptrup Præstegård

Påskefanfarer og festligt violinstrøg

Konfirmandernes altertavler

11 Bachs cellosuiter og et eventyr for voksne

Luther Musik – en musikalsk billedfortælling

Studiekreds om Luther

12 Skærtorsdag – nadverens indstiftelse

Fugletur og pip-gudstjeneste

Valborgs aften

13 De syv ord på korset med CoMa-kvartetten

Naturen holder pinsefest ved Fårbjerg

14 Kirkestafetten løber videre

Pinselig fødselsdag med korsang, kaffe, rundstykker

og lagkage

Baby salmesang

Valdemars dag og Hylke festuge i Hylke kirke

15 Gudstjenester på Ejer Bavnehøj

Sommermøde i Gudruns have

Sommertur og en sogne-eftermiddag

17 Årets Revy 2017 - Tåning forsamlingshus

Nyt fra pigeklubben

19 Flot 1. plads til hold fra 5. klasse på Ejer

Bavnehøjskolen

21 Spejderne er vilde med udfordringer,

viden og nørdfaktor

23 Evigglade børn i den lokale vuggestue

25 Tebstrup som eksempel-by

27 Møllehjulet løber rundt

28 Grønt lys til Præstegårdstien

29 RTI’s gymnastikopvisning

Nyt fra Petanque

RTI’s fyrværkerisalg

30 Traktortræk


1 2017 9. årgang

UDGIVER

Foreningen top.nu

REDAKTION

Carsten Bojsen (midlertidig ansvarshavende)

Jens Christian Huusmann

Benedikte Vejlby Baggesgaard

Anna-Christa Bjerg, acbjerg@gmail.com

OPLAG

1.300 eksemplarer

TRYK

Zeuner Grafisk as · zeuner.dk

MILJØMÆRKNING

DISTRIBUTION

PostDanmark

NÆSTE NUMMER

August 2017

ANNONCER

Deadline for bestilling af annoncer 10. maj

Deadline for levering af annoncer 23. maj

Annoncer tegnes hos Margit Aagaard

T: 2987 8015

E: mogp.aagaard@gmail.com

ABONNEMENT

Bor du uden for Hylke, Tåning og Ovsted sogne,

kan du bede om at få magasinet tilsendt ved

at rette henvendelse til: Benedikte Baggesgaard,

T: 86 53 82 79.

FORSIDE

Helene Dose med en opvækst i Ris i bagagen.

Foto: Karin Majland

Kom og deltag!

I denne tid holder foreninger deres generalforsamling og gør

status på året, der er gået. Mange projekter og begivenheder

er realiseret. Husker vi at klappe hinanden og os selv på

skuldrene over succes’erne?

Foreningerne ser også fremad, og gør sig tanker om fremtiden

– hvor går udviklingen hen? Nogle er på valg, og det

kan betyde, at der sker udskiftninger på holdet. Frivillige

har lagt deres arbejde i foreningen og har været med til at

præge udviklingen i området gennem år. Andre har kun været

med i en valgperiode. En stor tak til alle de frivillige, uanset

om det er få eller mange år. For udviklingen i de lokale

foreninger er det afgørende med visionære og nyskabende

foreningsmedlemmer.

Vi har en velfungerende landsbyordning/skole med en

bestyrelse af frivillige. De lokale foreninger skaber liv, fælles

oplevelser og sammenhold på en egn, ligesom vi ikke kan

undvære dagligvareforretningen, vandværket og forsamlingshuset.

Indholdet i fritiden beriges af idrætsforeningerne,

spejderne, skytterne, rideskolen og mange flere. Vi kan ikke

tage dem for givet.

Foreningerne skaber liv og udvikling i vores område, og

de er med til at gøre det attraktivt at bo her. Både nuværende

og nye beboere nyder godt af at området er aktivt og

i udvikling. Det er derfor afgørende, at vi benytter de lokale

tilbud, for ellers forsvinder de. Der er et utal af tilbud, der

frister udenfor lokalområdet. Det gælder både de grundlæggende

tilbud som skole og indkøb, men også på fritidsområdet.

De individuelle valg præger udviklingen, og det betydningsfulde

i et stærkt lokalsamfund udviskes, hvis vi ikke

aktivt udvikler lokalsamfundet.

Vi skal være bevidste om, hvad vi vælger, og være klar

til at indse konsekvenserne. Hvorfor er det så unikt at bo

herude på landet? Der skal selvfølgelig være plads til at nyde

landlivet for sig selv, men hvis vi ikke deltager i og bidrager

til fællesskabet på den ene eller den anden måde, dør det.

Valget træffer vi selv.

De bedste ønsker for et nyt aktivt år i vores område!

Jens Christian Huusmann

4 top.nu 1 · 2017


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Fælles arbejdsdag

Lørdag den 1. april holder børnehaven, skole og fritidsdelen i

vores landsbyordning en fælles arbejdsdag i samarbejde med

den lokale idrætsforening RTI.

Tanken med sådan en dag er at samle alle de gode, positive

og dygtige kræfter, der har tilknytning til Landsbyordningen

i deres dagligdag.

Børn er selvfølgelig meget velkomne denne dag. Der vil

være voksne, som sørger for, at der er bål, hvor man kan

riste en skumfidus, at der er et sted, hvor man kan køre på

moon-car, mulighed for at spille en fodboldkamp med andre

boldglade børn eller lege med sine venner.

I fællesskab skal dagen bruges på at male, reparere og tilføre

vores fælles inde- og udendørsområder nye muligheder.

Alt sammen til glæde og gavn for områdets mange skønne

børn, som har deres daglige gang i børnehaven og skolen eller

er trofaste brugere af idrætsforeningen.

Har du/I mulighed for at bidrage med værktøj, maskiner

eller andet nyttigt materiale, hører vi rigtig gerne fra jer

inden den 15. marts.

Forældre til børn i landsbyordningen kan tilmelde sig dagen

via vores intrasystem, mens brugere med tilknytning til RTI

kan sende en mail til anne.rosenmeyer@skanderborg.dk.

Glæder os til en god og hyggelig dag sammen med alle jer,

der har tid, kræfter og mulighed for at være med.

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl. 8.30 Er der friskbagte boller og kaffe til alle

fremmødte

Kl. ca. 8.50 Trækker vi i arbejdstøjet og fordeler de

forskellige opgaver imellem de fremmødte

Kl. 12.00

Kl. 12.30

Kl. 14.00

Er det tid til en god frokost

Færdiggøres eller løses de opgaver, der er

tilbage

Serveres der kaffe og kage inden fælles

oprydning

Kl. ca. 14.30 Tak for i dag.

Nytårskur for

klubbens børn

Fredag den 13. januar blev der holdt nytårskur for børnene

i Landsbyordningens klub. Festen startede med at klubbens

personale og medlemmer ønskede hinanden godt nytår med

håndtryk. 27 børn deltog i arrangementet, som var blevet

markedsført på morgensamlinger og gennem plakater, der var

fremstillet af børnene selv og hængt op rundt omkring på

skolen.

I dagene op til havde børnene i 3-6. klasse været i gang

med at fremstille bordpynt, handle og gøre klar. Klublokalet

var shinet op med hængende loftspynt og diverse glimmerudsmykning

i planter. Bordene var udsmykket med tegninger

af champagneflasker og andet.

Der blev spist kyllingefilet med salat og pommes frites.

Dessert var is med guf og karamelsovs. Efter maden blev der

quizzet, og i dagens anledning havde de voksne i klubben lavet

en nytårsquiz med 13 spørgsmål til børnene. Her dystede

børnene blandt andet om, hvor højt nytårsraketter kan flyve,

og hvilke slags udstoppede dyr, som tjener James i filmen

90 års fødselsdagen er ved at falde over, efterhånden som

aftenen skrider frem med flere.

Et hyggeligt og vellykket arrangement for både børn og

voksne.

top.nu 1 · 2017 5


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Fugle, flyverdragte og

fredfyldte stunder

Børnene i Landsbyordningens børnehave

har i januar og februar haft fokus

på natur og vinter som årstid. De har

haft fokus på tre ting. For det første har

det handlet om fuglene på vores foderbrætter

og deres liv i vintermånederne.

Dernæst har børnene skullet øve sig i

at tage deres eget udendørstøj på, da

årstiden kræver, at der skal mere tøj på

kroppen, når vi hver dag er udenfor i

skoven eller på legepladsen. Vinterens

mørke måneder kræver mere energi.

Krop og sind har derfor brug for mere

lys og mere hvile. Sidst men ikke mindst

har børnene derfor øvet sig i at fornemme

og mærke deres egen krop ved at gå

fra høj aktivitet til hviletilstand.

Foderbrætter og hjemmelavet fuglemad

Det er særligt småfugle, der overvintre

i skove og haver, som børn og voksne

har brugt tid på at undersøge og kigge

nærmere på. På væggene pynter de

mange flotte tegninger af fugle, som

børnene har fundet sammen med de

voksne på computeren, malet og klippet

ud. I et stort glasskab til udstilling

er der flyttet små udstoppede fugle

ind, som børnene med jævne mellemrum

stopper op foran for at iagttage og

snakke sammen om.

Til samlinger bliver der læst små

historier, lyttet til fuglestemmer og

sunget sange med vinteren som tema.

Disse sange skråles der lystigt videre

på, når børnene selv folder sig ud.

Særligt sangen om snemand Frost og

Frøken Tø bliver sunget, så himlen

åbner sig, når der sidder fem-seks børn

og synger sammen på legepladsens

gynge.

Som en aktivitet er der blevet lavet

mad til fuglene. Børnene har rørt havregryn

og fuglefrø sammen med smeltet

palmin og fyldt blandingerne på tomme

mælkekartoner. Dette foder hænger nu

på foderbrætter og grene i børnehaven

og i børnenes egne haver rundt omkring

i by og opland. Til at lave flotte

foderbrætter har børnehavens børn fået

hjælp af en af skolens dygtige lærere

Michael Weber, der sammen med elever

fra fjerde og femte klasse har hjulpet

Landsbyordningens yngste med at

fremstille dem i sløjdlokalet.

Garderobe, gentagelser og påklædningsdukker

I vintermånederne er der brug for mere

varmt tøj, når legepladsen eller skoven

tages i brug. Derfor øver alle børn

i børnehaven sig på at blive mere selvhjulpne

og i at kunne tage så meget

tøj på selv som muligt. Det er god træning,

og giver børnene en oplevelse af

6 top.nu 1 · 2017


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

at kunne selv. Personalet har hentet

inspiration fra børnehaven i Voerladegaard.

Der er blevet fremstillet påklædningsdukker

til alle børn. De hænger

nu i garderoberne, så barnet sammen

med den voksne kan se, hvad det skal

øve sig i som det næste. Nogle børn

har svært ved at trække lynlåsen i flyverdragten

op, andre i at tage hue på,

men fælles for alle er, at de har deres

egne læringsmål og øver sig i noget.

Stillestund med musik, stearinlys og

massage

Når børn og voksne har udnyttet

dagslyset og udelivet på en skovtur

eller på vores store fine legeplads,

holdes der stillestund. Børnene samles

i deres grupper, hvor lyset er slukket.

Der er tændt stearinlys og noget

roligt baggrundsmusik. Alle børn lægger

sig under tæpper og lader kroppen

få et lille hvil ovenpå dagens

aktiviteter. Mens børnene hviler sig,

får de blid massage på ryggen af de

voksne. For nogle børn er det en stor

udfordring, at få kroppen bragt ned

i tempo. En øvelse som de har brug

for, at de voksne støtter dem i, mens

andre børn fra dag ét har nydt stunden.

Hver dag ser de voksne også,

at enkelte børn simpelthen falder i

søvn og får sig en lille tiltrængt middagslur.

Personalet oplever, at mange

børn har godt af at mærke deres krop

og slappe af på denne måde. De overvejer

derfor at gøre hvilepause til en

mere fast og naturlig del af børnehavens

rytme på sigt.

Efter vinter kommer vår

Vinteren og januar har ført meget

godt med sig for børnene i Landsbyordningens

børnehave. Fuglene

fra foderbrættet er der blevet lyttet

til, kigget efter, farvet, klippet ud,

hængt op, og de har fået mad. Børnene

har fået en fornemmelse af egen

formåen og udvikling, når det handler

om at øve sig i selv at kunne tage

eget tøj på, og endeligt har mange

børn nydt den faste rytme med ro og

hvile i løbet af dagen.

En dejlig tid lakker mod enden,

mens et nyt tema omkring eventyr

venter på at blive udforsket i børnehavehøjde.

Det går vi i gang med, når

fuglene er igennem den værste vinter

og selv kan finde føde, og når byens

bedste børnehavebørn er blevet endnu

bedre til selv at tage deres eget udendørstøj

på.

top.nu 1 · 2017 7


PORTRÆTTET

Evig leg og mange muligheder

”Vi var rigtigt meget ude altid”, siger

Helene.

Når hun tænker tilbage på sin

barndom, forekommer det hende, hun

altid legede mellem husene med sine

søskende og nabobørnene. De brugte

især naturen omkring og mosen bag

Ris, som legeplads. Ellers var hun nede

på skolen med håndbold, fodbold, dans

og kor, hvis hun da ikke var til spejder

i Dalskoven eller til ridning i Hylke.

”Det har været et rigtigt trygt og

dejligt sted, at vokse op”, siger hun.

Med Ris i bagagen

Helene Dose Huusmann er hjemme i Ris for at passe hunden, hestene

og fårene indtil broderen Jonas kommer og tager over, mens forældrene

er på ferie. Helene er yngste medlem af en familie på fem, med mor,

far og to ældre søskende. Hun er født og opvokset i Ris. Her lader hun

op, slapper af, tager ture på hestene, går med hunden og nyder at have

naturen omkring sig. Hun vil helst ikke længere væk fra Ris, end at hun

har mulighed for at komme hjem for at lade op og slappe af med familien,

vennerne, dyrene og naturen.

8 top.nu 1 · 2017

Ejer Bavnehøj skole gav tætte venskaber

Indtil 6. klasse har Helene gået på Ejer

Bavnehøj skole.

”Selv om vi kun var 15 elever i klassen,

betød det ikke noget, vi legede

både med dem, der gik i klasserne over

og under os”, fortæller Helene.

I 7. klasse flyttede hele årgangen til

Morten Børup skolen i Skanderborg. En

kæmpe skole med fire spor, men det var

en naturlig overgang, og Helene kom

ind i en god klasse med gode lærere.

De første skoleår har haft stor betydning

for hende.

”Vennerne fra Ejer Bavnehøj skole er

stadig nogen af mine bedste venner”,

siger Helene.

Efter folkeskolen kom hun på

Skanderborg gymnasium med linjefagene

biologi, matematik, samfundsfag

og engelsk. De tre år gik hurtigt med

skole, lektier og fester.

”De der lange dage og aftener med

afleveringer – det var hårdt, men det

gav også et godt socialt samvær og

sammenhold”, siger Helene.

Den eneste ulempe var de lange ture

frem og tilbage med ”bondebussen”,

når man boede lidt længere væk ude

på landet. Det kunne godt være nogle

lange dage ind imellem.

Hestepige med gode resultater

De tre søskende har og havde hver deres

pony og kender området ud og ind.

”Min mor er selv hestepige og

syntes, det hørte med til en barndom

på landet. Jeg gik mere op i ridning

end mine to søskende, så jeg blev ved

og begyndte træne i Hylke Rideklub”,

fortæller Helene.

Konfirmationsgaven var en pony

nummer to, og hun begyndte at deltage

i spring- og dressurkonkurrencer med

gode resultater, flest på springbanen.


PORTRÆTTET

”Hestesporten har givet mig en

masse gode oplevelser”, fortæller hun.

Det er på en og samme tid en meget

individuel sport og et miljø med et vist

mål af snobberi, og det er også en meget

afstressende og social sport, hvor

man får et stærkt bånd til sin hest.

”Da mine år med ponyridning var

slut, trappede jeg ned på konkurrenceridningen.

Jeg har ikke nogen stor hest

at ride på, og selv om jeg kan låne en,

er tiden og pengene ikke til det lige nu.

Nu rider jeg mig bare ture i landskabet

for fornøjelsens skyld”, siger hun.

Iværksætter med lokal opbakning

I 2015 var studenterhuen i hus. Om

foråret blev Helene og hendes søster

Joanne spurgt, om de kunne tænke sig

at drive kiosken på Ejer Bavnehøj. Det

var en anderledes måde at bruge sit

sabbatår på, og efter nogen overvejelse

de sagde ja.

”Det var dejligt og en oplevelse i sig

selv, at skabe sit eget arbejde i kiosken

og styre virksomheden”, fortæller

Helene og fortsætter: ”Vi skulle både

finde ud af, hvordan vi skulle starte

virksomhed, og hvordan vi ville have

kiosken til at fungere”.

De fandt leverandører til is og slik,

solgte hjemmebagt kringle med kaffe,

og udviklede varesortimentet undervejs,

så de også solgte enkelte lokalt

producerede vare.

”Det var rigtig hyggeligt at stå

på Ejer Bavnehøj og gøre mennesker

glade”, husker Helene.

Det var virkelig rart med den lokale

opbakning. Mange lagde vejen forbi

og købte en is, og Helene og hendes

søster blev kendt blandt børnene

i området. Gæsterne udefra brugte

kiosken som en slags turistinformation,

der fulgte mange opgaver med kiosken.

Helene og Joanne turde kun binde sig

til sæson 2015 i kiosken, da de var i

tvivl om, hvad de skulle året efter.

Man vokser med opgaven

5-6 år som spejderleder er det blevet til.

”Man lærer meget af at være leder,

Vennerne fra Ejer Bavnehøj

skole er stadig nogen

af mine bedste venner.

styre et program og nogle ustyrlige unger”,

smiler Helene. Hun er kommet til

at kende mange af børnene i området.

”Vi har lært hjemmefra, at det er

vigtigt at engagere sig. Det har aldrig

været et spørgsmål”, siger hun.

Året efter arbejdet med kiosken ville

Helene ud at rejse, men hendes rejsemakker

skulle først være færdig med

gymnasiet. Derfor blev Helene lærervikar

og pædagogafløser på sin gamle

skole. ”Det var så mærkeligt at komme

ind på lærerværelset i starten, det var

forbudt område, da jeg gik på skolen”,

siger Helene og fortsætter: ”Børnene

lavede nogle andre ting, end vi lavede.

Jeg blev helt forundret over, hvor

meget der var sket, siden jeg gik på

skolen. Børnene havde ipads allerede i

0. klasse, de gik ind på lærerværelset,

og der var ingen, der sjippede mere,

bare for at nævne et par eksempler”.

Arbejdet som lærer og pædagog passede

Helene rigtig godt og bekræftede,

at her var der noget, hun var god til.

Det var utrolig spændende at være i en

rolle, hvor man betyder noget for andre

og måske er med til at præge dem.

Folk klarer sig med lidt

Efter sommerferien i 2016, hvor Helene

arbejdede i Monarc-cafeen ved motorvejen,

lykkedes det at komme ud at

rejse. Knap tre måneder rejste Helene

og hendes veninde Anne rundt i Sydøstasien

på ryksækrejse. De startede i

Indonesien og rejste videre op igennem

Vietnam og ind i Laos. Folk var flinke,

og det var let at rejse i Vietnam. Laos

var et meget flot, uberørt og ikke så

tilgængeligt land, selv om kineserne

var i gang med at bygge ny infrastruktur.

Herfra fortsatte pigerne et smut

ind i Cambodia og Thailand.

”Vi boede på hostels og sov i sovesale.

Vi mødte andre rejsende, fik tips

om gode steder at besøge, og slog ind

imellem også følge med andre et stykke

tid”, fortæller Helene.

De mødte en masse forskellige

mennesker og nye kulturer. I nogen af

landene kunne man godt se, at befolkningen

ikke havde så meget, men det

fungerede for dem.

”Vi havde forventet at komme steder

hen uden kommunikation, men der

var internet alle vegne, selv ude i små

landsbyer, var det sjældent, vi havde

dage uden internet”, fortæller Helene.

Fremtiden kommer af sig selv

Helene går nu på Silkeborg højskole.

”Jeg vil udvikle mig selv og blive

afklaret med, hvad jeg vil”, siger hun

og fortæller, at hun blev lidt fanget af

højskolens slogan: Det handler om at

blive til nogen, før man kan blive til noget,

og det gør man bedst i mødet med

andre, det fremmede og anderledes.

Hun har balanceret mellem biologi

og et humanistisk fag i lang tid, men

det er efterhånden blevet klart, at

det skal være noget humanistisk. Men

derfor kan det stadig være alt lige fra

lærer, over dansk til idehistorie. Hun

har fået smag for at undervise, så det

må gerne være noget, der peger mod at

undervise på den ene eller anden måde.

”Jeg flytter nok ikke længere væk

end Aarhus, fordi jeg gerne vil kunne

komme herud i naturen og slappe af.

Bondegården her i Ris er for mig et

pusterum, hvor jeg kan gå en tur med

hunden i det grimmeste tøj og mine

orange gummistøvler, det har værdi for

mig”, smiler hun.

top.nu 1 · 2017 9


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Visionsaften på Sneptrup Præstegård:

Landsbykirker med plads til alle

Vi har alle de her vidunderlige kirker, og de er vidunderlige

ikke kun for folk, som tror på Gud. Kom til

Visionsaften på Sneptrup præstegaard den 29. marts

kl. 19.30.

Af Anna Mette Exner

Tegnestuen har således arbejdet med transformationen af

Godsbanen i Aarhus og Hagges Musik Pub i Tønder samt

registrering af bevaringsværdige huse i Øgade-kvarteret

i Aarhus. Anna Mette Exner er medlem af det tværfaglige

netværk Kirkeriet.dk, der har til formål at understøtte udvikling

i kirkelivet.

Sidste efterår udgav Kirkefondet idékataloget Landsbykirken

som aktiv, der giver inspiration til, hvordan middelalderkirkerne

i landsognene kan nytænkes.

Anna Mette Exner Arkitektur har i samarbejde med Kirkefondet

og teolog Ole Kamp stået bag projektet. På forårets

visionsmøde fortæller Anna Mette Exner om idékataloget,

og rejser debatten om, hvordan kirkerne kan skabe

fællesskab i lokalsamfundet på en ny måde som kulturcenter,

forsamlingshus eller mødested for børn og unge.

Landsbykirken som aktiv tager afsæt i seks udvalgte kirker

rundt om i Danmark, hvor de lokale menighedsråd og

arkitekterne, har været i tæt kontakt med lokalbefolkningen

for at finde ud af, hvordan man gerne vil bruge kirken.

Anna Mette Exner Arkitektur udfører opgaver indenfor

renovering og ny brug af fredede og bevaringsværdige

bygninger, kirkeligt byggeri og landdistriktsudvikling.

Fotograf: Karin Majland

Påskefanfarer og festligt

violinstrøg

Første og anden påskedag den 16. og 17. april vil søskendeparret

Hannibal (19 år) og Nikoline (16 år ) Bruun Meyer

forskønne gudstjenesterne i Tåning, Ovsted og Hylke med

flot og festlig påskemusik på kornet og violin. Vi glæder os

til et genhør med de to dygtige instrumentalister, der begge

går på Århus Katedralskole og er aktivt udøvende bl.a. i gymnasiets

musikliv.

Konfirmandernes altertavler

Igen i år har konfirmanderne malet altertavler med Birgitte Meinert. De præsenteres ved gudstjenesten i Ovsted påskedag

søndag den 16. april kl. 11.00 og i Hylke 2. påskedag mandag den 17. april kl. 11.00.

10 top.nu 1 · 2017


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Bachs cellosuiter og et

eventyr for voksne

Torsdag den 20. april kl. 19.30 indbyder Ovsted kirke til musisk

fordybelse i to af J. S. Bachs cello suiter ved cellisten

Anker Sigfusson. Johan Sebastian Bachs cellosuiter rummer

en fantastisk uudtømmelig musikalsk dybde og rigdom. Suiterne

er komponeret mellem 1717 og 1723, og de er kvalitetsmæssigt

uopslidelige. Det er enestående musik, som

kombinerer melodi og harmoni i ét instrument, som kun geniet

Bach kan gøre det. En suite består af en række dansesatser

af forskellig karakter begyndende med et Prélude og

sluttende med en Gigue. I pausen mellem de to suiter, som

hver varer 20-25 minutter, vil Benedikte læse et lille eventyr

for voksne.

Cellisten Anker Sigfusson er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium.

Han har i en årrække spillet i Ålborg og

Sønderjyllands symfoniorkestre foruden at være kammermusiker

og solist i danske kirker. I 2015 valgte Sigfusson at gøre

Bachs cellosuiter til sit speciale. Efter koncerten bydes på et

lille glas til eftertanken i våbenhuset.

Studiekreds om Luther

Hele året mødes en kreds af interesserede ca. en gang om måneden, for at blive klogere på vores reformator,

Martin Luther. Vil man gerne deltage, kan man henvende sig til præsten – 8653 8279 bvb@km.dk

Luther Musik – en musikalsk billedfortælling

Reformatorens tid, liv, tanker og 500 års musik på én time

Bliv klogere på reformationens historie og få svar på,

hvorfor den historie er så vigtig for os i dag, mens du

hører en times musik arrangeret for trompet og orgel.

For at fejre reformationsåret indbyder Tåning kirke onsdag

den 10. maj kl. 19.00 til Luther-koncert. En koncert der med

en visuel fortælling på storskærm går rundt om både mennesket

Martin Luther, reformatoren og reformationen. Historien

bliver fortalt med billeder, citater og film, mens man hører

levende musik i kirken. Ved denne koncert rejser vi under den

visuelle præsentation gennem tiden, og der spilles musik fra

de sidste 500 år fra renæssancen til nutidig musik af komponister

som Susato, Praetorius, Telemann, Bach, Mozart,

Dvorák, Carl Nielsen, Jesper Madsen og Bent Fabricius-Bjerre.

Musikken er arrangeret for orgel og forskellige trompeter,

herunder C-trompet, flygelhorn, kornet og piccolotrompet.

”Næst efter Gud er musikken det, som mest fortjener at

fejres” – Martin Luther

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde 95

kritiske påstande om den katolske kirkes lære og praksis. Luther

ønskede at lægge op til en diskussion om sin tids kirke,

lære og praksis. Den katolske kirke havde, med Paven i spidsen,

en enorm enerådende magt og rigdom, der satte dybe

spor i det enkelte menneskes liv. Især den forhadte afladshandel,

som handlede om sjælens frelse fra Skærsilden, var

et redskab, som den katolske kirke brugte til at manifestere

sin magt med overalt i Europa. Luthers teser, som han slog

op på slotskirkedøren i Wittenberg, blev startskuddet til reformationen

– fornyelsen af den kristne kirke i Europa.

Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen har

spillet sammen siden 1998, da de mødtes på Det Kongelige

Danske Musikkonservatorium. Siden har de spillet over 300 kirkekoncerter

i Danmark og har optrådt i Europa, USA, Asien og

Australien. Dorthe Zielke er orkestermusiker og har vikarieret

i orkestre lige fra DR Big Bandet og Det Kgl. Kapel til det berømte

Mahler Chamber Orchestra. Hun spiller ofte ved begivenheder

i kirken. Søren Johannsen er organist i Christians Kirke,

København. Han har opført J.S. Bachs samlede orgelværker

otte gange i koncertrækker og en gang over 22 timer i samme

døgn, hvilket man kan finde i Guiness Book of Records 2001.

top.nu 1 · 2017 11


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

MÅLTIDSGUDSTJENESTE

Skærtorsdag –

nadverens indstiftelse

Skærtorsdag indstiftedes nadveren – ved Jesu sidste måltid.

Men nadverens historie rækker meget længere bagud,

og dens betydning rækker ind i nutid og fremtid.

Skærtorsdag hører og smager vi hvordan. Vi dækker op

i Ovsted kirke og Kirsten Jensen serverer bibelske tapas

for os. De små retter serveres mellem læsninger, salmer

og bønner, så det hele går op i en højere énhed. Kom og

hør – og smag. Saxofonist Dorthe Højland bidrager med

stemningsfuld musik sammen med HOT-koret.

Det er i Ovsted kirke, Skærtorsdag

den 13. april kl. 17.30

Fugletur og pip-gudstjeneste

Søndag den 14. maj inviterer vi til en guidet fugletur i de

tidlige morgentimer. Igen i år har Svend Møller lovet at føre

os rundt såvel i skov og eng som i fuglestemmernes mangfoldighed.

Vi mødes kl. 05.00 på Jordbjerggård,

Hylkevej 15, 8600 Skanderborg.

Efter fugleturen holder vi en kort gudstjeneste ude i herligheden

– før menighedsrådet beværter os med et rundstykke

og en kop kaffe.

Valborgs aften

Natten mellem den 30. april og den 1. maj - Majnatten

– hedder Valborgsaften. Den blev oprindelig fejret i

stil med Sankt Hans aften – med bål som værn mod det

onde. Og var en stor folkelig festaften – så festlig, at

både kirkelige og verdslige myndigheder gjorde, hvad de

kunne for at afskaffe den.

Nu genindfører vi den – og holder bålgudstjeneste

sammen med spejderne, i Annas have, neden for Ovsted

kirke. Børnekoret medvirker.

Det sker søndag den 30. april kl. 17.00.

Efter gudstjenesten rister vi en pølse.

12 top.nu 1 · 2017


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

De syv ord på korset med

CoMa-kvartetten

Langfredag den 14. april i Tåning kirke kl. 13.30 opfører

CoMa-kvartetten Joseph Haydns berømte strygekvartet ”De

syv ord på korset”.

Joseph Haydn var en efterspurgt komponist i hele Europa,

da han i 1786 fik en anmodning fra Spanien: Man ville gerne

bestille et stykke musik, der kunne spilles til en oplæsning

af Jesu syv ord på korset. I en kirke i Cadiz havde man nemlig

den tradition, at præsten læste de syv ord højt og efter

hver oplæsning gik til alteret og ledte en fællesbøn, mens

der blev spillet musik. Haydn, som var stærkt troende, fandt

idéen god. Og den spanske opfordring fik ham til at skrive

ét af de mest originale værker fra hele den wienerklassiske

periode.

I sagens natur måtte værket have syv satser, og allerede

det var meget usædvanligt. Dertil supplerede Haydn med

et dystert forspil og en afsluttende sats, der hedder Jordskælvet,

fordi der som bekendt udbrød jordskælv, da Jesus

udåndende på korset. Hver af satserne er skrevet over en

skyggetekst. Dvs. at de syv ord ikke bare fungerer som inspiration,

men at teksternes rytme er brugt i musikken. Man

kan simpelt hen ”synge med” på værket, hvis man følger den

latinske tekst. Eller man kan forholde sig mere meditativt til

musikken og mærke, hvorledes de enkelte korsord har formet

musikken.

CoMa-kvartetten består af fire musikere fra Copenhagen og

Malmø, der har gjort det til deres levevej at spille klassisk

musik på originalinstrumenter, dvs. instrumenter der lyder og

ligner de instrumenter, som Haydn skrev sin musik for. Her

bliver spillet med hestehår på fåretarme! CoMa-kvartetten

turnéer på 7. år med Haydns mesterværk og har nu opført

værket mere end 60 gange.

Den krævende 1. violin-stemme bliver spillet af Fredrik

From, der er koncertmester i flere internationalt kendte

barokorkestre bl.a Concerto Copenhagen og Göteborg Barok.

De øvrige musikere er Julia Dagerfelt (violin), Rastko Roknic

(bratsch) og Kjeld Lybecker Steffensen

(cello). Vel mødt til en smuk og højtidelig

musisk, liturgisk gudstjeneste.

Kirkebil

Hvis man ikke selv har mulighed for at transportere sig til kirke, er man meget velkommen til at

ringe til præsten: 86 53 82 79. Ring senest dagen før. Så koordinerer og bestiller hun en kirkebil.

Naturen holder

pinsefest ved Fårbjerg

Mandag den 5. juni kl. 11.00 afholdes udendørs

pinsegudstjeneste i det naturskønne område ved

Fårbjerg lidt uden for Hylke. Der vil være fællessalmer

om natur og Helligånd og bønner både til

at bede og drikke. Dorthe Højland på saxofon og

Lene Gudnason på piano akkompagnerer og diverterer.

Efter gudstjenesten bydes på kaffe med brød og

avec. Vel mødt i det grønne på p-pladsen ved Fårbjerg.

(I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indenfor

- i Hylke Kirke.)

top.nu 1 · 2017 13


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Kirkestafetten løber videre

For tredje år i træk er der kirkestafet i ni af provstiets kirker.

Denne gang de sidste ni. Heriblandt Ovsted og Hylke kirker.

Vi begynder i Ovsted onsdag den 31. maj og fortsætter hver

onsdag kl. 19 – undtagen i juli måned.

Det annonceres i ugebladet hver uge hvilken kirke, der

står for tur – og man kan hente en folder i kirkerne eller i

Stalden, hvor alle ni kirker er præsenteret med datoer.

Hvert sogn har sin heks og hver by sine trolde – til kirkestafetten

får vi et indblik i de gode fortællinger, der knytter

sig til de enkelte sogne. Vel mødt til ni berigende aftener i

vores smukke kirker.

Pinselig fødselsdag

med korsang, kaffe,

rundstykker og lagkage

Til pinse fejrer vi Helligåndens komme og kirkens

fødselsdag.

Højtiden markeres med korsang ved HOT-kvartetten

ved gudstjenesterne søndag den 4. juni i Tåning og

Ovsted kirke. Før gudstjenesterne indbydes til morgenkaffe

og rundstykker i Tåning kirke fra kl. 9.00 og

gudstjeneste kl. 9.30. Efter gudstjenesten i Ovsted

kirke kl. 11.00 bydes på lagkage og kaffe!

Valdemars dag og Hylke

festuge i Hylke kirke

Torsdag den 15. juni er der festuge-gudstjeneste i

Hylke kirke kl. 19.30.

Det er Valdemars dag, den dag Dannebrog ifølge sagnet

faldt ned fra himlen i favnen på Valdemar sejr

under et slag i Estland i 1219.

Ved gudstjenesten er der mulighed for at høre det

store, velsyngende kor fra Brøruphus efterskole under

ledelse af Anne Meyer. Jonathan Bruun Meyer ledsager

koret på trommer og trombone. Som prædikant

har vi inviteret den nye forstander Andreas Vind, der

har sine ben solidt plantet i den grundtvigske arv.

Kom, mød ham og hør, hvad han har på hjerte.

Baby salmesang

Vi synger med de mindste, fra 0-3 år, fordi sangen har

vinger – og er sundt for sjælen. Og den musiske sans kan

ikke stimuleres for tidligt.

Se i Gudstjenestelisten hvor og hvornår.

Og husk: Tilmelding til bvb@km.dk

tlf. 86 53 82 79

14 top.nu 1 · 2017


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Gudstjenester på Ejer

Bavnehøj

I samarbejde med Østbirk og Yding sogne fejrer vi gudstjeneste

på Ejer Bavnehøj, søndag den 28. maj kl. 14.

Sognepræst Lone Buhl fra Østbirk prædiker. Medbring

gerne en klapstol eller et tæppe. Børnekoret medvirker.

Søndag den 27. august kl. 11 går vi igen op på bjerget

med vores gudstjeneste – denne gang i samarbejde

med grænseforeningen. Hotkoret medvirker.

Sommermøde i Gudruns

have

Søndag den 25. juni kl. 14.00 samles vi til sommermøde

i Gudrun Thomsens have, Tåningvej nr. 6

Vi fejrer gudstjeneste og får kaffebord – og efter kaffen

fortæller sognepræst Thomas Frøkjær fra Skivholme

kirke under overskriften: Tak for’ed! - En hyldest

til originalerne.

I efteråret 2008 udgav Thomas Frøkjær bogen ”Tak

for’ed!” på forlaget Knakken. Bogen, som foreløbig er

udkommet i to oplag, rummer historier og oplevelser

fra forfatterens barndom i 1960’erne i landsbyen Heltborg

i Thy – bl.a. møder med en række mennesker,

som vi nok i dag vil betegne som originaler.

Fortællingen vil forme sig som en rejse tilbage i

tiden til forfatterens barndomsland – til noget af alt

det, han har oplevet. Men selv om det naturligvis i

første omgang er hans land, så vil det også et eller

andet sted være tilhørernes. Historierne vil kalde minder

frem af noget, de har set og oplevet og glædet

sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og

kendt – fra dengang før verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed

og ud af stor taknemmelighed. – Og ikke mindst

med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten

både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men

bestemt også at der skal være noget at grine af og

smile af.

Derefter tænder vi op i grillen og byder på lidt aftensmad.

I tilfælde af dårligt vejr går vi indenfor.

Vel mødt til en

dejlig midsommerdag

i godt

selskab.

Sommertur og en sogneeftermiddag

”. . . Skyggerne af husene tegnede sig så varmt og skarpt;

de kom og forlængede sig og forsvandt, altid i den samme

form. Det var, som behøvede man slet ikke ure der i byen,

så time-ret flyttede de skygger sig altid. . . .”

Hvem har ikke med fryd læst Herman Bangs ”Sommerglæder”

- om det stille-pulserende liv i den lille kønne by, Sæby. Med

et citat fra bogen og et par af Svend Otto S.' dejlige tegninger

vil vi gerne lokke jer med på årets sommertur den 31.

august – til Østvendsyssel.

Vi skal naturligvis ikke bare besøge Sæby; Vendsysselturen

vil bringe os fra Hals ved Limfjorden over Dronninglund,

Storskoven, Voergaard, Sæby og Sæbygaard til Bangsbo og

Frederikshavn – et landskab, fyldt med overraskelser, som

man vanligt lader bag sig i stor fart på sin vej mod Skagen.

Følg med på facebook-siderne, når vi lægger mange

billeder og små fortællinger ud til jer i den kommende tid.

Der vil også være historier om andre dele af Vendsyssel

i billedrammerne, og I må gerne komme med ønsker om

ændringer af turplanen hen ad vejen og på den sogneeftermiddag

om sommerturen, vi indbyder til tirsdag den

25. april kl. 14.

Flemming, Herluf og Benedikte

top.nu 1 · 2017 15


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Kirkens venner

I mange sogne har man en gruppe frivillige, der kaldes ”Kirkens

Venner”, som menighedsrådet kan trække på, når vi mangler

ekstra hænder. Det kan være til at bage kage eller stå for kaffe

i kirken; stille stole og borde an til større arrangementer – eller

hjælpe med opvasken

efter gudstjenester med

spisning.

Vi har talt med flere, der gerne vil være med i sådan en gruppe

– og Tove Rasmussen, som er suppleant til Hylke menighedsråd,

har været venlig at påtage sig opgaven med at lave

lister over Jer, der melder jer som Kirkens Venner, og melde

ud om og koordinere de opgaver, der måtte komme. Hvis

man gerne vil med på listen over Kirkens Venner, kan man

ringe eller skrive til Tove: 2570 4535 – figo@privat.dk

Konfirmationer

samt døbte, viede

og begravede

OVSTED KIRKE

Konfirmation Kristi Himmelfartsdag

kl. 11.00:

Anne Kirstine Bie

Clara Lauf Tikjøb Christensen

Dicte Haugaard-Christensen

Thea Hviid Korsgaard

Malou Celina Sølvsten Nielsen

Mikkel Bitsch Janik

Anton Horslund Laursen

Sebastian Milo Simonsen

Mikkel Maae Østergaard

Oliver Nyland Aarslev

Døbte:

Fie Krogh Jepsen

Theresa Klærke Jensen

Kristian Aaskov Jakobsen

Birk Saxe Dühring Jæger

Sebastian Lykke Jørgensen

Viede:

Karina Lykke Jørgensen og Chris

Lykke Jørgensen

Bisatte:

Anton Bonne Rasmussen

Kirsten Eleonora Madsen

TÅNING KIRKE

Konfirmation Kristi Himmelfartsdag

kl. 9.30:

Camilla Hammer Hartmann

Stine Due Vium

Døbte:

Lasse Einfeldt Mikkelsen

Bisat:

Oda Mariane Svejstrup Andersen

HYLKE KIRKE

Konfirmation St. bededag kl.

11.00:

Mia Ansbjerg Bloch Hansen

Asta Skov Jensen

Ella Møller Kirketerp

Sara Haabendal Kjærsgaard

Asta Juliane Bonde Sørensen

Jonathan Kildal Bach Christensen

Jonas Gasseholm Busk Hansen

Simon Bækgaard Kristiansen

Rasmus Bøwadt Kristensen

Jonas Benjamin Riisberg Payne

Lucas Philip Johansson Rasmussen

Christoffer Juhl Sørensen

Daniel Lund Vigen

Døbte:

Victoria La Cour Lund

Viggo Rod Nielsen

Bisatte :

Sonja Nielsen

Rasmus Rosenberg Hansen

Berta Marie Ditlevsen

Ansatte ved

Ovsted, Tåning

og Hylke kirker

Sognepræst

Benedikte Vejlby Baggesgaard

Sneptrup Præstegård

Sneptrupvej 4

8660 Skanderborg

T: 86 53 82 79

M: bvb@km.dk

Organist

Lene Gudnason

T: 86 99 44 16 / 40 28 20 51

M: gudnason@os.dk

Kirkesanger og kirketjener

Tom Westerman

T: 40 11 42 69

M: tom@w-mann.dk

Graver ved Ovsted Kirke

Liss Mikkonen

Ewaldsvej 24, Østbirk

T: 75 78 18 97 / 30 32 84 60

Graver ved Hylke og Tåning

kirker

Christiane Hansen

T: 24 86 13 11

Kirkeværge Ovsted

Kirsten Friis Rasmussen

Tåningvej 51, Tåning,

T: 75 66 52 51

Kirkeværge Hylke

Inge Benfeldt

Hylkevej 33, 8600 Skanderborg

T: 86 53 80 54

Sogn.dk og

Kirkekalenderen

Oplysninger om Ovsted, Hylke og

Tåning kirker, gudstjenester og andre

aktiviteter kan også findes på

www.sogn.dk

samt i appen

Kirkekalenderen.

16 top.nu 1 · 2017


TÅNING FORSAMLINGSHUS

Tåning Forsamlingshus

Årets Revy 2017

Fredag den 31. marts

Forestilling uden spisning kl 19

Lørdag den 1. april

Forestilling med spisning i forsamlingshuset.

- og det er nu ikke en aprilsnar

Hold øje med opslag! Vi glæder os til

en festlig aften.

Kontingent for 2017

200 kr. pr. husstand

100 kr. pr. person

Giro: (73) 87716341

Sparekassen Kronjylland

6191-9040212946

Kan også betale kontant hos:

Kaj Vestergaard

Nedergårdsvej 13 b, Tåning

Sankt Hans

Tåning forsamlingshus afholder

Sankt Hans. Hold øje med opslag.

Liv i Forsamlingshuset

Endnu engang blev "Liv i Forsamlinghuset" afholdt i november. Ester Brohus og

makker gav en utrolig koncert med små historier, humor og selveste "Tåning blandede

mandskor" bidrog med et af hendes nye numre. En særdeles underholdende

aften. Igen til efteråret forventer vi at holde en "Liv i forsamlingshuset" aften.

Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk

Nyt fra pigeklubben

TEBSTRUP PIGEKLUB

Vi håber, at alle er kommet godt

ind i det nye år, og er klar igen

til nye udfordringer.

Picnic

I maj måned er der planlagt en

tur med madkurv og højt humør,

til en af de lokale Shelterpladser.

Grillaften i

august

Begge arrangementer annonceres

på mail, da det i skrivende stund

ikke er helt på plads.

Alle er velkomne til nogle hyggelige timer,

med nye veninder.

Landsindsamling

til Kræftens bekæmpelse foregår

den 2. april.

Meld dig som indsamler til Margit

Aagaard: mogp.aagaard@gmail.

com eller tlf. 8653 8015

Alle er

velkomne

top.nu 1 · 2017 17


26 boligbutikker og 1 salær!

Aalborg

Klarup

Aars

Hadsund

Hobro Mariager

Hos John Frandsen bliver din

bolig sat til salg i 26 afdelinger.

Dette medfører en helt unik

kontakt med boligkøberne.

Herning

Karup

Viborg

Randers

Langå

Auning

Bjerringbro

Hammel

Hadsten

Hinnerup

Aarhus

Skanderborg

Horsens

Glesborg

Kolind

Rønde

Ebeltoft

Grenaa

Kontakt os allerede

i dag for en GRATIS

salgsvurdeing.

Fredericia

SKANDERBORG

Mindet 1, 8660 Skanderborg

86 52 52 86

skanderborg@johnfrandsen.dk

HORSENS

Nørretorv 13, 8700 Horsens

88 53 55 00

horsens@johnfrandsen.dk

18 top.nu 1 · 2017


HYLKE FORSAMLINGSHUS

HUSK: Hylke Forsamlingshus kan

danne den perfekte ramme om

din fest!

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg ·hylkeforsamlingshus.dk

OUSTED-TÅNING SKYTTEFORENING

Flot 1. plads til hold fra 5. klasse på Ejer Bavnehøjskolen

Af Flemming Mikkelsen, formand

I år deltog et hold fra 5. klasse i den landsdækkende

skoleturnering i skydning. Selv uden deltagelse i de foregående

år lykkedes det eleverne fra Ejer Baunehøjskolen

at erobre 1. pladsen i Sydøstjylland. Holdet bestående

af Amy, Maja, Jonas og Rasmus opnåede et imponerende

resultat med den træning, de fik. Det forløber på den

måde, at der efter lidt træning skydes en tællende serie,

og derefter indberettes resultatet til DGI Sydøstjylland.

Der var i alt 176 hold i landsdelen, som deltog. Amy,

Maja, Jonas og Rasmus fik en flot 1. plads, der betød, at

de kvalificerede sig til landsfinalen i Vingsted. Her blev

det til en 10. plads (super flot). Fra hele landet er der ca.

8-9000 5. klasses elever, som deltager rundt omkring i

landets skytteforeninger.

Fra den 5. april og hver onsdag i sommerhalvåret er vi i gang

på Ousted-Tåning Skytteforenings udendørs skydebane.

Man er altid velkommen til at komme og prøve skydesporten.

top.nu 1 · 2017 19


Adelgade 67

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 07 52

www.anbi8660.dk

Følg os på facebook: Anbi - kvalitetstøj til kvinder

Honning fra dit Nærområde.

Forhandles hos:

Tebstrup Dagli´brugs

Hos Købmanden Hylke

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg · hylkeforsamlingshus.dk

www.min-honning.dk

Din bedemand

er en kvinde

Den kvindelige intuition er med til at lette

svære samtaler. Jeg hjælper dig med at arrangere

en begravelse/bisættelse efter dit

og afdødes ønske, som sikrer, at dit sidste

farvel bliver et rart minde.

www.broholtbegravelse.dk

Broholt Begravelse

v. Edith Broholt

Dækker hele Skanderborg

og omegn.

Husk hvad blomster

kan gøre...

BlomsterVærkstedet

Adelgade 86 8660 Skanderborg

20 top.nu 1 · 2017


KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN

Spejderne er vilde med

udfordringer, viden og nørdfaktor

Af Jonas Dose

Spejderne er vilde med at tage spejdermærker.

Det er dem, der pynter

på uniformens højre ærme. Men det

er mere end pynt, for der er god

mening bag dem. Bæverne starter

enkelt, og der er rigtig meget leg.

De store spejderne lærer avancerede

nørdede spejder-skills.

KFUM spejdernes arbejdsprogram er opbygget

omkring tre kategorier af mærker:

Paletten, Færdigheder og Andre

mærker. Det er en arbejdsmetode, som

understøtter den udvikling, som man

gennemgår fra bæver til seniorspejder.

Opgaverne i kategorierne lapper ind

over hinanden. Vores spejdere har været

i gang med lidt af hvert.

Mærket ”Mekanikmester” har 13

spejdere taget. Spejderne skal opleve,

at det bliver lettere at løse praktiske

opgaver og problemer ved at anvende

nogle af de fysiske principper, som påvirker

os i hverdagen. De byggede i den

forbindelse en hængebro over en kløft.

Spejdere er altid sultne, så ”Bålkok”

og ”Madeventyr” var populære mærker.

Bålkok blev taget på en weekendtur i

efteråret. For at bestå Bålkok, skulle de

gennemføre mindst syv ud af ti opgaver.

Nogle af opgaverne bestod i at tilberede

en tre-retters menu. Bage brød i jordovn,

som de i øvrigt også selv lavede.

Til frokost blev der serveret hjemmerøget

fisk. Madeventyr handlede om, at

madens duft, smag og udseende fortæller

historier og lokker til nye oplevelser.

Spejderne lærte at kende forskel på

sunde og usunde madvaner, så de bliver

bevidst om de valg, de foretager.

”Tidspilot” som syv spejdere tog. Vi

skal møde til tiden i skolen og udnytte

tiden rigtigt. Selv fritid er ikke kun

fri tid, for det er også tid, som har

et start- og sluttidspunkt. Målet med

mærket er at blive mere opmærksom

på, hvad vi bruger tiden til og at få

en præcis tidsfornemmelse, så der er

mindre afhængighed af uret.

I forbindelse med familiehytteturen

var der seks spejdere som tog ”Fantasiens

magi”. De lærte, hvordan en

fantasiramme er med til at forme en

aktivitet, og det gjorde dem i stand

til at lede en leg eller aktivitet og på

forhånd have tænkt over, hvordan man

vil gribe det an.

Der er også mærker, der repræsenterer

lidt andre aspekter af spejderarbejdet.

F.eks. ”24 timer i soveposen”

som 10 spejdere tilbragte på en

weekendtur. Ganske enkelt må

spejderne ikke forlade deres sovepose

i 24 timer! Dog tilladt at

gå på toilet uden… Det var svært,

at lave mad, selvom vi bare lavede

nachos, pølser og pasta. Ren hygge

at ligge og se Frost. Mobiler mv. var

i øvrigt forbudt på turen. Spejdernes

kommentar: ”Det sjoveste mærke vi har

taget i år”.

Spejderne kan lide udfordringer, og

de opsøger selv de mere specielle mærker.”

Shelty” hvor fire spejdere sov i et

nyt shelter en gang om måneden i et

helt år. Ikke noget med at snyde med

tildækning med presenning i de kolde

måneder. Eller mærket ”365” - Maria er

færdig med at gå med spejdertørklæde.

Hun bar det synligt 365 dage. I skole

til fester og alle andre steder.

Rasmus og Esben, der bor i Hylke, er

i gang med ”Biky”. De cykler til spejder

hver uge i et år. Hep på drengene!

Harly er i gang med en ”Shorty”. Han

skal gå i korte bukser til alle spejdermøder

i et år! Det er tilladt at have

lange sokker på, men knæene skal være

synlige. Harley håber på en

mild vinter.

Spejderlejr

Husk at reservere uge 30 til

Spejdernes lejr!

Ejer Bavnehøj spejderne tager afsted

sammen med alle de andre

spejderkorps i Danmark. Lejren ligger

ved Sønderborg.

top.nu 1 · 2017 21


Professionel reparation

og service af bilen!

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

Vroldvej 59

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 15 27

www.vroldvejsauto.dk

Hylkevej 92

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

S.P. FODER KLINIK & ENERGI

NØR

v/Betina Nør-Jensen

www.kliniknør.dk

• Brændsel

• Foder

• Storsækkeservice

Horsensvej 129, Tebstrup

8660 Skanderborg

Birkholmvej Avanceret 2 hypnoterapi

8752 Østbirk Clairvoyance og Spirituel Healing

Tlf. 76 69 00 10

Tlf.: 29 38 20 99 - Mail: betinanrj@gmail.com

www.spfoderogenergi.dk

GRØN ENERGI

HJEMME HOS JER

Hylke Ridecenter

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

Jordvarme & solvarme

Vi tilbyder rideundervisning

Stokerfyr & VVS

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

mulighed for part i en hest

eller pony.

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

r.

Hylke Maskinstation

ved Carsten Nielsen

HJ

HJ

M: 2082 8787

E: hms@nielsen.mail.dk

W: Hylke-maskinstation.dk

VALEUR

VALEUR

PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA

PC PC / PLC

Tlf. / PLC STYRINGER

75 •

78 13 22 • INDUSTRIAUTOMATIK

• www .hj-valeur .dk

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • • TELE / / DATA

Tlf. 75 756678 1013 7422 • www.nielsen-touboel.dk

• .hj-valeur .dk

Østbirk tlf. 75 78 13 22 - Hovedgård tlf. 75 66 10 74

www.hj-valeur.dk

S.P

• Br

• Fo

• Sto

Birkh

8752

Tlf

www

22 top.nu 1 · 2017


VUGGESTUEN EVIGGLAD

Evigglade børn i den

lokale vuggestue

Sandra Jensen, pædagog i Vuggestuen Evigglad

. FODER & ENERGI

ændsel

der

rsækkeservice

. 76 69 00 10

I Vuggestuen Evigglad stræber vi efter at have ’evigglade’

børn. Vi arbejder grundlæggende ud fra en anerkendende

pædagogisk tilgang, hvor en af hjørnestenene er

den gode og anerkendende relation. En sådan relation

hjælper til at styrke børnenes selvstændighed samt udviklingen

af deres selvværd og selvtillid. Vi har stort fokus

på den måde, vi taler til og med børnene, og et af

vores fokusområder lige nu, er det at stille spørgsmål.

Hvornår gør vi det? – og hvornår er det hensigtsmæssigt

at gøre det?

Den gode relation er ligeværdig og består af en grundlæggende

holdning af ligeværd og respekt. Den voksne

må altid se barnet som værende kompetent,

og med ret til sin ’egen virkelighed’,

hvilket vil sige, at den voksne

skal respektere den måde barnet

ser og oplever forskellige situationer.

Som voksen er det vigtigt at være

opmærksom på, at børn oftest handler

ud fra deres følelser, og derfor

er det vigtigt at imødekomme barnet

og anerkende dets følelser. Ligeledes

er det vigtigt, at bekræfte

barnet i den givne situation, såvel

på det nonverbale som det verbale

plan. For at bekræfte barnet,

kan man spejle dets eget udsagn

– dvs. gentage det barnet siger eller sætte

ord på barnets handling, samtidig med, at man med sit

kropssprog udviser accept og forståelse. Når den voksne

udviser forståelse for barnet og bekræfter dets handling,

oplevelse, følelse eller andet, vil det skabe tryghed for

barnet, det bliver friere til at handle, føle og tænke selv.

I hverdagen i Vuggestuen Evigglad kommer dette

meget til udtryk i alle hverdagens små øjeblikke. Når

man bevæger sig rundt i vuggestuen og lytter til snakken

mellem børn og voksne, høres det tydeligt, at følelser er

noget, vi italesætter og bekræfter. Når et barn fx savner

sin mor eller far, bliver det mødt af en åben og kærlig

voksen, der sætter ord på det, barnet føler. ”Du blev lige

ked af det, du savner din mor. Det er okay, nu trøster jeg

dig.”

Måden hvorpå vi taler til og med børn er et vigtigt

olmvej 2

fokuspunkt i det pædagogiske arbejde i Evigglad – og

Østbirk

dette netop for at børnene bliver anerkendt. En af de

ting vi har særligt fokus på, er spørgsmål til børn. Vi er

opdraget til at være høflige og venlige mennesker, og vi

.spfoderogenergi.dk

vant til at stille

mange spørgsmål, men netop her,

er der risiko for at komme til at underkende børn. Det

er vigtigt, at vi som voksne kun stiller spørgsmål, når

børn reelt har et valg. Når vi som voksne spørger barnet

”Vil du med ned og have en ren ble?”, ”Vil du med ud og

sove?” eller ”Vil du med hen og spise?” eller når mange

forældre om eftermiddagen spørger ”Vil du med hjem

nu?”, gør vi det naturligvis for at være høflige, men hvad

så når barnet svare nej? Vi står ofte i en situation, hvor

vi jo faktisk ønsker, at nu skal barnet følge med. Hvis

man så alligevel tager barnet med, underkender man barnet

og det svar, det lige har givet. Hvis barnet gang på

gang oplever at blive underkendt, kan det give en oplevelse

af at være ligegyldig. Dette har selvsagt en dårlig

indflydelse på udviklingen af barnets selvværd og selvtillid.

Hermed ikke sagt, at man aldrig bør stille børn

spørgsmål – man skal bare være opmærksom på, hvornår

man gør det, og dermed kun stille spørgsmål, når barnet

faktisk har et valg. Det kan fx være mellem en rød og blå

kop, forskelligt legetøj, forskellige rugbrødsmadder eller

andet.

Hermed ikke sagt, at vi som pædagogisk personale er

perfekte, og aldrig falder i og begår fejl – vi er jo alle

mennesker, og kan alle begå fejl. Det at komme til at

stille spørgsmål, kan ske for os alle, såvel professionelle

som private. Her handler det blot om at komme bedst

muligt ud af situationen. Hvis man, som forældre, fx

hører sig selv stille spørgsmålet ”Vil du med hjem?”, og

barnet svarer nej, så tag det helt roligt. Her kan man

fx svare ”Det har du ikke lyst til lige nu, det er okay. Så

kan vi lige lege 2 minutter mere – og så går vi hjem.”.

Når man så lidt efter fortæller barnet, at nu skal vi hjem,

er det vigtigt at lægge handling bag sine ord, så barnet

ved, at man er troværdig og

mener, hvad man siger. Nogle

børn vil dog ikke være helt

tilfredse med denne udmelding

og vil protestere. Her er man

som voksen i sin gode ret til

fx at tage barnet i hånden

og sige ”Nu skal vi hjem,

så nu hjælper jeg dig ned i

garderoben” – det vigtigste

her er blot, at man som

voksen bliver ved med at

være troværdig, og at man

sætter ord på det, der sker,

så barnet er forberedt.

top.nu 1 · 2017 23


Restaurant

• Barnedåb

• Receptioner, møder,

• Fødselsdag

• Bryllup

• Kobber-, sølv-, guld-

og diamant bryllup

• Mindehøjtidligheder

• Busselskaber

• Messer og udstillinger

• Vinsmagninger

• Intimkoncerter og

underholdning

Vi er beliggende lidt uden for Gedved og kan afholde

selskaber op til 150 personer.

Vores nyrenoverede lokaler samt den store terrasse med

udsigt over søen og parken danner de idylliske rammer

omkring de forskellige arrangementer.

Vi leverer naturligvis også ud af huset

– med eller uden personale.

Kontakt os næste gang du skal holde et arrangement

og få et uforpligtende tilbud på netop dine ønsker.

Læs mere og lad dig inspirere på vores hjemmeside.

www.mollebaek.dk

Gl. Kattrupvej 2 – 8752 Gedved – Tlf. 75 66 52 10

info@mollebaek.dk

find os på

www.hugomortensen.dk

24 top.nu 1 · 2017


TEBSTRUP FORSAMLINGSHUS OG BORGERFORENING

Deltag i Tebstrup

Forsamlingshus’ sociale liv!

Vi har løbende arrangementer i Tebstrup Forsamlingshus, som

f.eks. irsk aften, baraften, banko med mere.

Følg med på vores hjemmeside: www.tebstrupforsamlingshus.

dk. Her finder du vores aktuelle program, som løbende opdateres.

Eller følg os på facebook, hvor vi også poster arrangementer.

Kontakt os på:

mail@tebstrupforsamlingshus.dk

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk

FÆLLES PROJEKT

Tebstrup som eksempel-by

Hvordan kan Tebstrup nedbringe byens klimabelastning?

Af Susanne Skårup, energimedarbejder i Skanderborg

Kommune

Tebstrup-området kan ikke forvente, at blive koblet på Skanderborg-Hørning

Fjernvarmeværk. Det står klart efter, at Byrådet

har godkendt den Strategiske Varmeplan for Skanderborg

Kommune. Boligejere i både Tebstrup, Ris, Ejer og Hylke

skal derfor finde andre løsninger, når de skal udskifte deres

klimabelastende oliefyr.

Det var der et meget velbesøgt møde om i Tebstrup

Forsamlingshus den 8. december 2016. Mødet var bare en

opstart på processen med at finde en løsning. I øjeblikket er

Tebstrup by ved at blive undersøgt og analyseret for, hvilket

energiforbrug byen har i dag, og hvor langt ned energiforbruget

kan komme med energibesparende tiltag. Når konsulenterne

fra Ekolab, Planenergi, Niras og Alectia er færdige

sidst på foråret, får vi deres bud på mulige løsninger. Deres

arbejde er finansieret af Statens PSO-midler. I sidste ende

er det beboerne i Tebstrup selv, der vælger. For at hjælpe

lidt på vej, har kommunen afsat 100.000 kr. til tiltag, der

kan nedbringe energiforbruget og fremme omlægningen til

vedvarende energi i Tebstrup.

Energigruppe Tebstrup

Søren Krause, beboer i Tebstrup i over 20 år, har foreslået

etablering af ”Energigruppe Tebstrup”. Gruppen har holdt sit

første møde den 23. februar. Gruppen vil være medbestemmende

til, hvordan de 100.000 kr. bedst bidrager til energiforbedringer

og vedvarende energi i Tebstrup. Gruppen kan

lave ting, som øger interessen for og samler relevant viden

om klimavenlige løsninger. Det kan eksempelvis være at arrangere

fælleskøb af varmepumper, arrangere besøg i boliger

med anderledes energiløsninger eller arrangere besøg af energivejleder.

Kontakt

Hvis du har lyst til at deltage i Energigruppe Tebstrup,

kan du kontakte Søren Krause på telefon 8653 8416,

eller Susanne Skårup fra Skanderborg Kommune på mail

susanne.skaarup@skanderborg.dk eller 8794 7176.

top.nu 1 · 2017 25


Mindre opgaver udføres

Udskiftning af vinduer og døre

Tagarbejde www.sobresol.dk

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Telefon 86 52 53 44

www.butik-elle.dk

Horsensvej 135

8660 Skanderborg

Tlf.

2625 4527

info@sobresol.dk

janik consult

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

8660 Skanderborg

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Hylkevej 92 Telefon 86 52 53 44

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

www.butik-elle.dk

TEBSTRUP VVS

SERVICE ApS

AP SERVICE


Horsensvej 98

www.ap-s.dk

v/Anders Poulsen Tlf: 51 80 29 42

Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg

GARANTI

Udgravning, kloakering samt

støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Nedfældning af gylle

i sortjord og græsmarker

Salg af wraphø

top.nu 3 · 2011 31

janik consult

HJ

HJ

VALEUR

VALEUR

PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA

PC PC / PLC

Tlf. / PLC STYRINGER

75 •

78 13 22 • INDUSTRIAUTOMATIK

• www .hj-valeur .dk

EL-INSTALLATION 8660 • ALARMANLÆG Skanderborg

• • TELE / / DATA

Tlf. 75 756678 1013 7422 • www.nielsen-touboel.dk

• .hj-valeur .dk

www.hj-valeur.dk

Østbirk tlf. 75 78 13 22 - Hovedgård tlf. 75 66 10 74

Mindre opgaver udføres

Hylke Ridecenter

Udskiftning af vinduer og døre

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

2 Ridehaller og 2 udendørsbaner.

Tagarbejde www.sobresol.dk

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

Horsensvej 135

mulighed for part i en hest

8660 Skanderborg

eller pony.

Tlf.

2625 4527

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 info@sobresol.dk

43 66 85

26 top.nu 1 · 2017

Udgravning, kloakering samt

Nørgaardbiler.dk

S.P.

støbning

FODER

af grunde

& ENERGI

og stalde

Markarbejde af enhver art

• Brændsel

• Foder

• Storsækkeservice

NYHED! Vognmandsforretning

Nedfældning af gylle

i sortjord Containerudlejning

og græsmarker

Kran og Grab

Salg af wraphø

Birkholmvej Lille Tåningvej 2 24, 8660 Skanderborg

8752 Østbirk

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf. 76 69 00 10

www.spfoderogenergi.dk

Tlf.: 4026 2990

Nørgaardbiler.dk

TEBSTRUP VVS

Vognmandsforretning

SERVICE ApS

Containerudlejning

Kran og Grab

Horsensvej 98

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Tlf.: 4026 2990

GARANTI

31


EJER BAVNEHØJS VENNER

Møllehjulet løber rundt

Læs de gode

anmeldelser af

Møllehjulet på

Google Maps

Af Viggo Rasmussen, Ejer Bavnehøjs

Venner

Kiosken på Ejer Bavnehøj har en opadgående

kurve. Med skiftende forpagtere

går Møllehjulet ind i sin 8. sæson. Okay

– nogen guldgrube er det ikke. Hverken

for forpagteren eller foreningen som

udlejer. Men det giver liv på toppen, og

publikum er glade for god betjening.

Siden indvielsen i 2010 er aktiviteterne

omkring Møllehjulet øget. Udviklingen

er så positiv, at kioskbestyrer

Tina Henriksen er parat til at springe på

sin anden sæson ved kasseapparatet.

”Jeg var spændt på forretningsgrundlaget,

da jeg startede sidste år.

Men efterspørgslen har overrasket mig

positivt. Generelt er folk rigtig glade

for at møde en åben kiosk. Godt humør

og smittende smil er guld værd for

mig,” siger Tina med 17 års erfaring i

bagagen fra Statoils motorvejsbutik.

Besøgstallet er selvfølgelig afhængig

af vejret. Men selv i træls vejr er der

folk, der ifølge Tina, vil have mere end

en storslået udsigt, vind i håret og en

kop kaffe:

”Jeg er nødt til at servere det, folk

ønsker. Især pølser og toast hitter. På

en almindelig god lørdag kunne jeg

sælge op til 70 franske hotdog. Salget

af is gik også rigtig godt. Det er en balancekunst

at sælge interessante ting,

og på den anden side ikke mange flere

forskellige ting, som let giver spild.”

”I år satser jeg på at rulle et køleskab

til drikkevarer ud foran kiosken.

Indendørs er det nemlig småt med

plads. Og så handler det om at fange

folks opmærksomhed, og at give dem

valgmuligheder. Især cyklister er vilde

med kølige Cocio.”

Når eksempelvis en gruppe motorcyklister

melder deres ankomst en sommeraften,

er Tina ikke bleg for at tage

en ekstra tørn.

”Det hænder, at mine drenge spørger,

hvor mor bliver af. Jeg indrømmer

gerne, at de ikke får varm mad hver

aften, når der er gang i butikken. Men

de er heldigvis meget forstående. Uden

opbakning fra familien gik det ikke,”

erkender Tina, der i spidsebelastninger

og ved arrangementer har medhjælp på.

Folk vil have souvenirs og service

Nogle overskydende nøgleringe fra

restaurantens tid gik sidste år som

varmt brød. Selv vandrestokke og små

metalmærkater bliver efterspurgt. Tina

har derfor planer om at have flere souvenirs

på hylderne.

”Flere busselskaber har fået smag på

kiosken. Selv om turistbusserne tilbyder

forplejning ombord, er det tydeligt,

at et kræmmerhus med en variation af

kugleis koblet med en tur i tårnet tiltrækker

mange. Nogle chauffører vender

tilbage og ringer endda på forhånd for

at bestille kaffe og kage. Vi skal derfor

have dyrket kontakten til flere busselskaber,

foreninger og institutioner.”

”Den faste åbningstid fortsætter i

år med kl. 11 – 18 med mulighed for

aftenåbning. Formiddagsgæsterne er

ofte pensionister, der medbringer deres

egen madkurv. Normalt rykker det mest

efter kl. 14,” konstaterer Tina med sans

for god service.

Ejer Bavnehøjs Venner arbejder på at

skabe mere læ og ly omkring kiosken.

For når vejrudsigten melder blæst, stormer

det nærmest på toppen.

Åbningsdage

Hver weekend fra 13. april til 3.

september. Hver dag fra 24. juni

til 13. August

top.nu 2 · 2017 27


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

Grønt lys til Præstegårdstien

Hvad sker der her? Det har rigtig mange sikkert tænkt.

Hvorfor må man ikke længere cykle eller gå ned til tanken

og Præstegården ad Sneptrupvej?

Vejdirektoratet har mange afdelinger, og nogle arbejder hurtigere

end andre. Lige før jul fik vi mundtlig accept til at

etablere et stiforløb langs motorvejsrampen på Præstegårdsstiens

område. Vejdirektoratet accepterede også, at stiens

Grønne Partnerskab tilkøbte lidt jord fra Henrik Næsted og

overførte det til Statens matrikel. Det er dog blevet ændret,

til at det bliver kommunen, som står som ejer. Betingelsen

var, at man ikke må færdes til fods eller på cykel på tilkørselsrampen

til motorvejen. Afdelingen for trafiksikkerhed var

hurtige til at sætte skilte op. Noget hurtigere end dem, der

skulle acceptere en jordoverdragelse.

Når du læser denne artikel, håber vi, at arbejdet er påbegyndt

eller måske endda færdigt, så du lovligt kan færdes til

fods eller på cykel på den nye sti langs Sneptrupvej.

Selv om stien forløber i et kuperet terræn, er det vigtig

for partnerskabet, at den så vidt muligt bliver tilgængelig

for alle. Det betyder blandt andet, at stierne bliver 1,5 meter

brede (med mindre der allerede er vej), og at ny anlagte stier

bliver belagt med hårdt komprimeret grus. Den godkendte

træsti i Bredmosen, bliver også egnet for

barnevogne, klapvogne, rollatorer

og kørestole. Vi er glade for,

at Vanførefonden

støtter

projektet

med

100.000 kr. øremærket til at sikre tilgængeligheden for

personer med bevægelseshandicap.

Bevillingen gør det også muligt at indrette et større

offentlig toilet i forbindelse med Præstegårdens staldbygninger.

Det samlede stiforløb på 5,6 km er godkendt af den

landsdækkende organisation Spor i Landskabet. Det indebærer,

at der er opnået støtte til systematisk afmærkning og en

sporfolder, som man bl.a. kan snuppe fra opstillede folderkasser.

Stien er tilmed også godkendt som et Skolespor, da

Landsbyordningen Ejer Bavnehøj samarbejder om projektet

og forventer at bruge stien i forbindelse med undervisning

og bevægelse i naturen.

Vi er endnu ikke helt i mål med finansieringen, men det

arbejder vi på at blive. Men vi har så stor en del, at vi går i

gang med udførelsen nu i foråret. Der bliver brug for en hel

del frivilligt arbejde, som er en del af finansieringen, for at

vi kan få en rigtig god sti med tilhørende faciliteter.

Der skal ryddes krat, fældes lidt træer, sættes pæle, bygges

shelter, samles/opsættes bord og bænke, laves flere km

sti, bygges træbro, sættes hegn, ryddes op, brygges kaffe,

laves kage og meget andet.

Der bliver brug for mange hænder. Vi planlægger at finde

nogle arbejdsformænd, som får ansvar for forskellige områder.

Der kommer opslag op om arbejdsdage og behov

for frivillige på Facebook, hvor man kan melde sig.

Hvis man ikke er på Facebook, kan man melde sig

til Viggo eller Jens.

Vi håber, at rigtig mange har lyst og tid til

at give en hånd med, så vi kan få en rigtig

flot oplevelses- og motionssti til gavn for

alle i lokal samfundet.

28 top.nu 1 · 2017


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

RTI’s gymnastikopvisning

– 2017

Vi har i år et cirkustema, hvor overskriften er ”det er

bedst, når alle er med”.

Tag hele familien med til en hyggelig formiddag/

middag og se, hvad RTI’s gymnastikbørn har lavet

igennem hele sæsonen.

Tid og sted

Pris

Vi glæder os til at vise jer, hvad vi har lavet :-)

Hilsen

Gymnastikudvalget

Søndag den 2. april 2017 klokken 10 til

13, Ejerbavnehøj skoles gymnastiksal.

25 kr. pr. person (gymnastikbørn er

selvfølgelig gratis)

RTI’s fyrværkerisalg

Mellem jul og nytår havde RTI i samarbejde med Krudtbyen

arrangeret fyrværkerisalg på Horndrupvej for at skaffe

penge til klubkassen. Vi havde nogle rigtig gode dage, som

kulminerede fredag aften med en super flot prøveskydning.

Vi vil gerne sige tak til alle der hjalp, og til alle vores søde

kunder, der valgte at støtte op om dette projekt. I RTI håber

vi, at vi kan gørre det til en tradition, hvor de lokale vil

komme og støtte vores idrætsforening.

Nyt fra Petanque

Petanque er et spil for alle, ung som gammel m/k. Så

kom og bliv grebet af spillet.

Lørdag den 5 maj klokken 10:00 til 12:00

har du/I mulighed for at blive introduceret til spillet.

Petanqueklubben opfordrer alle fra 12 år og op til ? år

til at komme og prøve spillet (vi har kugler).

Der vil blive træningsaftner med DGI instruktører. Det

er en sport, der ikke kræver den hel store investering i

udstyr.

Vi spiller igen i år med tre hold i DGI turnering.

Hilsen

Petanqueudvalget

top.nu 1 · 2017 29


TRAKTORTRÆK

Lørdag den 24. juni 2017

Sneptrup Præstegård

Sneptrupvej 4 8660 Skanderborg

Pladsen åbner kl.10:30

Vi Vi vil vil i i år år starte med en afdeling af DM i havetraktortræk kl.11:00

De store starter kl 15:00


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Gudstjenester og arrangementer i Kirker og Stalden

Stalden er sognets menighedshus i Sneptrup præstegårds ombyggede staldbygning: Sneptrup

præstegård, Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg

MARTS

Søndag den 26. marts

Midfaste

Hylke kirke kl. 9.30

Ovsted kirke kl. 11.00

Tirsdag den 28. marts

Babysalmesang

Hylke kirke kl. 10

NB: HUSK TILMELDING

Onsdag den 29. marts

Babysalmesang.

Ovsted kirke kl. 10

NB: HUSK TILMELDING

Onsdag den 29. marts

Visionsaften

”Liv i landsbykirkerne”

Anne Mette Exner

Stalden kl. 19.30

APRIL

Søndag den 9. april

Palmesøndag

Ovsted kirke kl. 9.30

Præst: Line Rudbech

Torsdag den 13. april

Skærtorsdag

Ovsted kirke kl. 17.30

Måltidsgudstjeneste

Fredag den 14. april

Langfredag

Tåning kirke kl. 13.30

”De 7 ord på korset”

Musisk liturgisk gudstjeneste

ved CoMakvartetten.

Søndag den 16. april

Påskedag -

påskefanfarer

Tåning kirke kl. 9.30

Ovsted kirke kl. 11.00

Mandag den 17. april

2. påskedag -

påskefanfarer

Hylke kirke kl. 11.00

Tirsdag den 18. april

Babysalmesang

Hylke kirke kl. 10

NB: HUSK TILMELDING

Onsdag den 19. april

Babysalmesang

Ovsted kirke kl. 10

NB: HUSK TILMELDING

Torsdag den 20. april

Bachs cellosuiter og et

eventyr for voksne.

Ovsted kirke kl. 19.30

Musik og oplæsning

ved cellisten Anker

Sigfusson og Benedikte.

Søndag den 23. april

1. søndag efter påske

Hylke kirke kl. 11.00

Tirsdag den 25. april

Sogneturs-forberedelse

Stalden kl. 14-16.

Flemming Schreiber

fortæller om Vendsyssel,

som er mål for

årets sogneudflugt den

31. august.

Søndag den 30. april

Valborgsaften

Bålgudstjeneste

kl. 17.00

Annas Have ved

Ovsted kirke

MAJ

Søndag den 7. maj

3. søndag efter påske

Tåning kirke kl. 11.00

Onsdag den 10. maj

Luther Musik – koncert

og billedfortælling.

Dorthe Zielke, trompet

og Søren Johannsen,

orgel.

Tåning kirke kl. 19.00

Fredag den 12. maj

St. Bededag

Konfirmation

Hylke kirke kl. 11.00

Søndag den 14. maj

4. søndag efter påske

Fugletur og pip-gudstjeneste

kl. 05.00

Jordbjerggård,

Hylkevej 15

Guide: Svend Møller

Søndag den 21. maj

5. søndag efter påske

Ovsted kirke 11.00

Præst: Kristian Skovmose

Tirsdag den 23. maj

Babysalmesang

Hylke kirke kl. 10

NB: HUSK TILMELDING

Onsdag den 24. maj

Babysalmesang

Ovsted kirke kl. 10

NB: HUSK TILMELDING

Torsdag den 25. maj

Kristi Himmelfartsdag

Konfirmation

Tåning kirke kl. 9.30

Ovsted kirke kl. 11.00

Søndag den 28. maj

6. søndag efter påske

Ejer Bavnehøj

kl. 14.00

Prædikant: Lone Buhl

Onsdag den 31. maj

Kirkestafet

Ovsted kirke kl. 19.00

JUNI

Søndag den 4. juni

Pinsedag

Tåning kirke kl 9.30

Ovsted kirke kl. 11.00

HOT-kvartetten medvirker

Mandag den 5. juni

2. pinsedag

Udendørs ved Fårbjerg

kl. 11.00

Søndag den 11. juni

Trinitatis

Ovsted kirke kl. 11.00

ved Lisbeth Kristensen

Torsdag den 15. juni

Hylke Festuge

Valdemars Dag

Hylke kirke kl. 19.30

Prædikant: Forstander

Andreas Vind

Brøruphus-koret ved

Anne Meyer

Søndag den 18. juni

1. søndag efter trinitatis

Ovsted kirke kl. 9.30

Tåning kirke kl. 11.00

Tirsdag den 20. Juni

Babysalmesang

Hylke kirke kl. 10

NB: HUSK TILMELDING

Onsdag den 21. juni

Babysalmesang

Ovsted kirke kl. 10

NB: HUSK TILMELDING

Søndag den 25. juni

2. søndag efter trinitatis

Sommermøde

Gudruns have kl. 14.00

Tåningvej 6

Prædikant og foredragsholder:

Thomas

Frøkjær

JULI

Søndag den 2. juli

3. søndag efter trinitatis

Hylke kirke kl. 9.30

Ovsted kirke kl. 11.00

Søndag den 9. juli

4. søndag efter trinitatis

Tåning kirke kl. 11.00

Søndag den 16. juli

5. søndag efter trinitatis

Ovsted

kirke kl.

9.30

Hylke

kirke kl.

11.00

I uge 29-31

henvises til

andre kirker.

AUGUST

Onsdag den 9. august

Kirkestafet

Hylke kirke kl. 19.00

Søndag den 13.

august

9. Søndag efter trinitatis

Ovsted kirke kl. 11.00

Søndag den 20.

august

10. Søndag efter trinitatis

Tåning kirke kl. 9.30

Hylke kirke kl. 11.00

Søndag den 27.

august

11. Søndag efter trinitatis

Ejer Baunehøj kl. 11

HOT-koret medvirker

top.nu 1 · 2017 31


Kalender 2017

MARTS

Visionsaften landsbykirkernes anvendelse

med arkitekt Anna Mette Exner

Onsdag den 29. marts kl. 19.30

Stalden, Sneptrup præstegaard,

se side 10.

Spejdernes Generalforsamling

Torsdag den 30. marts kl. 17.30

Dalskovhytten

Årets Revy 2017 i Tåning

31. marts kl. 19

Tåning Forsamlingshus

APRIL

Årets Revy 2017 i Tåning

- med spisning

Lørdag den 1. april

Tåning Forsamlingshus, se side 17.

RTI’s gymnastikopvisning

Søndag den 2. april 2017 kl. 10-13

Ejerbavnehøj skoles gymnastiksal, se

side 28.

Åbning af kiosksæson 2017

Torsdag 13. april kl. 11.00

Ejer Bavnehøj

Måltidsgudstjeneste med bibelske

tapas i Ovsted kirke

Skærtorsdag den 13. april kl. 17.30

HOT-koret og saxofonist Dorthe Højland

medvirker. Se side 12.

De 7 ord på korset med CoMa kvartetten

Langfredag den 14. april kl. 13.30

Tåning kirke, se side 13.

Bachs cellosuiter og et eventyr for

voksne

Torsdag den 20. april kl. 19.30

Ovsted kirke, se side 11.

Bålgudstjeneste spejderne og kirken

Søndag den 30. april kl. 17.00

Ved Ovsted kirke

MAJ

Majmarked og byfest i Tebstrup

Lørdag 6. maj med mange aktiviteter

og aktører

Luther Musik - koncert og billedfortælling

Onsdag den 10. maj kl. 19.00

Tåning kirke, se side 11.

Cirkus Krone

Søndag 14. maj kl. 15.00

Billetter: www.cirkuskrone.dk

Ejer Bavnehøj

Lys Nat Skanderborg

Fredag den 19. maj

Spejderne sælger pølser

Tur ud i det grønne med pigeklubben

Se Tebstrup pigeklub side 17.

JUNI

Mossø Open - Knallertløb

Lørdag 10. juni pit stop kl. 14.30

Ejer Bavnehøj

Festuge-gudstjeneste med Brøruphus

i Hylke kirke Valdemars Dag

Torsdag den 15. juni kl. 19.30

Prædikant: Forstander Andreas Vind

Brøruphus-koret ved Anne Meyer. Se

side 14.

Sankt Hans bål ved Spejderne

Fredag den 23. juni kl. 17.30

Ved Dalskovhytten for spejdere og borgere

i Ris.

Danmarks Smukkeste Traktortræk

Lørdag den 24. juni 2017

Sneptrup Præstegård, se side 30.

Sommermøde i Gudruns have

Søndag den 25. juni kl.14.00, se side 15.

JULI

Spejdernes lejr uge 30

Torsdag den 22. til fredag den 30. juli

Bævere og Ulve deltager den 22. til 26.

juli.

AUGUST

Hylke Veterantræf

Lørdag 19. august

Hylke og Pit stop på Ejer Bavnehøj

Grænseforeningens dag på toppen

med gudstjeneste

Ejer Bavnehøj

Søndag den 27. august

Grill en sommeraften

Se Tebstrup pigeklub side 17.

Sommerudflugt til Vensyssel

Torsdag den 31. august

Om turen og et formøde, se side 15.

SEPTEMBER

Danmarks Højeste Bjergløb

Søndag 3. september kl. 10.00

Team Ris, RTI og Ejer Bavnehøjs Venner

Ejer Bavnehøj.

More magazines by this user