27.05.2018 Views

FFS_Nov17

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SVØMMENYT<br />

NR. 3 38. ÅRGANG november 2017<br />

<strong>FFS</strong>´deltagere i DM


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Nr. 3<br />

38. årgang<br />

Næste nummer marts 2018<br />

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til<br />

redaktionen senest 15. februar 2018<br />

_______________________________________<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER<br />

Maj Lundqvist 44 95 15 46<br />

Kaj Svendsen 44 99 45 12<br />

TRYK<br />

_______________________________________<br />

KLUB ADRESSE<br />

FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Farum Svømmehal<br />

Farum Park 20, st. tv.<br />

3520 Farum<br />

Internetadresser<br />

www.farumfamiliesvom.dk<br />

kontor@farumfamiliesvom.dk<br />

KLUBKONTOR<br />

Farum Svømmehal<br />

Lone Vorm<br />

Tlf.: 44-95-67-89<br />

Kære medlemmer<br />

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der<br />

ringes på hverdage mandag til fredag.<br />

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra<br />

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.<br />

BESTYRELSE<br />

Tlf. Valgt for<br />

Formand<br />

Gert Mortensen 44 95 37 03 2017-18<br />

Lillevangsvej 90, 3520 Farum<br />

Sekretær<br />

Maj Lundqvist 44 95 15 46 2017-18<br />

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum<br />

Kasserer<br />

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2016-17<br />

Dyssevangen 9, 3520 Farum<br />

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer<br />

Lene Andreasen 44 95 66 10 2016-17<br />

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2015-16<br />

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2016-17<br />

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2015-16<br />

Suppleanter<br />

Robert Doeleman 26 32 43 60 2017<br />

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2017<br />

Revisor<br />

Finn Larsen 48 18 76 33 2017<br />

Revisorsuppleant<br />

Knud Arne Jensen 44 95 15 46 2017<br />

AFDELINGER, UDVALG, etc.<br />

Se næstsidste side.<br />

Side 2


Jule-invitation til hele familien<br />

Farum-Familie-Svøm indbyder til en fantastisk eventyrlig juleafslutning<br />

Lørdag den 9. december 2017 kl. 14.00-17.00<br />

for alle vores medlemmer og deres familie.<br />

Hele familien er velkommen i badetøj!<br />

Program for dagen:<br />

Entre fra kl. 14.00<br />

Syng og dans om juletræet med levende musik<br />

Opvisninger<br />

Juleskattejagt for alle børnene<br />

Spis frisk frugt, hjemmebragt juice og pebernødder<br />

Dans fælles boogi woogi i 90cm bassinet<br />

Kl. 16.00-17.00 er der æbleskiver og saft i cafeen<br />

Kl. 17.00 farvel og alle ønskes en glædelig jul<br />

Ps. Sidste undervisningsdag er den 20. december 2017<br />

Første undervisningsdag efter juleferien er den 03. januar 2018


Formandens hjørne<br />

Det er altid spændende at starte en ny sæson<br />

op. Der er rigtig mange ting, der skal passe<br />

sammen, når vi vil være en familieklub. Der<br />

skal tilbydes de rigtige holdtyper i den rigtige<br />

kombination, så flest mulig i familien kan<br />

svømme samtidig. Det betyder så, at der skal<br />

være en tilsvarende blanding af instruktører,<br />

så alle undervisningsformer kan dækkes ind,<br />

igen på samme tid. Når vi ser på fordelingen<br />

af deltagere på holdene og på, hvordan<br />

fordelingen på ventelisterne ser ud, så synes<br />

vi faktisk, at det er lykkedes ret godt igen i år.<br />

I år var opstarten ekstra spændende, fordi<br />

svømmehallen har fået nyt vandbehandlingsanlæg.<br />

Var projektet blevet<br />

forsinket, var sæsonstarten også blevet<br />

forsinket. Hallen holdt os godt orienteret<br />

under hele projektet, og vi oplevede, at der<br />

var styr på tingene. Alligevel var den sidst<br />

opdatering vi fik lidt foruroligende. Den vist<br />

denne tidsplan:<br />

29. august tages den uvildige<br />

vandprøve, der skal godkende<br />

indholdet af frit klor og pH.<br />

31. august får vi resultatet af<br />

vandprøven.<br />

1. september kl. 6 – genåbner vi 50m<br />

bassinet.<br />

Vi kan nu konstatere, at det lykkedes. Vi<br />

kunne starte sæsonen som planlagt. Stor ros<br />

til hallens ledelse og personale og til de<br />

mange håndværkere, der gjorde det muligt.<br />

Udskiftningen af vandbehandlingsanlægget<br />

var en kæmpe opgave. Projekteret til at koste<br />

6,4 mio. kr. og vare 14 uger. Det nye<br />

vandbehandlingsanlæg skal både reducere<br />

vandforbruget og sikrer endnu renere vand i<br />

bassinerne. Det nye anlæg er lidt mere<br />

følsomt end det gamle anlæg var. Derfor er<br />

det fortsat vigtigt, at holde en høj<br />

hygiejnestandard. Det er derfor vigtigt, at vi<br />

alle følger de anvisninger, der sidder i<br />

baderummene.<br />

Nyd det gode vand, hinandens selskab og lad<br />

os hjælpe hinanden med at få en fantastisk<br />

sæson. For husk: Det skal være sjovt at gå til<br />

svømning – hver gang.<br />

Gert Mortensen<br />

En af de to returvands tanke<br />

Side 4


Sidste nyt fra kontoret.<br />

Velkommen til ny sæson efter en velfortjent<br />

sommerferie.<br />

Sæsonen er begyndt planmæssigt, selvom der<br />

har været et større renoveringsarbejde i gang i<br />

kælderen med ombygning af rensningsanlægget.<br />

Der er kommet 6 nye sandfiltertanke<br />

(blå), som er sat op, de er meget store og det<br />

har krævet lidt ombygning og nedrivning af<br />

det gamle anlæg. Det gamle anlæg måtte<br />

skæres i stykker for at komme ud af kælderen.<br />

Vi glæder os til alt det nye og rene badevand.<br />

Udspringsanlægget har fået 3 nye vipper,<br />

tårnet og 1m sokler er blevet malet, understøtning<br />

af vipperne er blevet sandblæst.<br />

Plexiglaspladerne på tårnet er blevet udskiftet,<br />

så det hele er blevet så fint. Vipperne er<br />

udskiftet med den samme kvalitet, som Fina’s<br />

regler kræver for afholdelse af mesterskaber.<br />

Så <strong>FFS</strong> udspring stadig kan være værter for<br />

Trip-Trap stævner og Mesterskaber fremover.<br />

De store maskiner til gravearbejdet foran<br />

vinduerne til 180cm og 90cm bassinet er til 2<br />

returvandtanke. Tankene som er 2 x 19m<br />

lange er nu lagt i jorden, så der kan genbruges<br />

mere vand fra overløb og returskyld af<br />

sandfiltrene. Vandet renses og genbruges i<br />

bassinerne. Det er stadigt vigtigt at blive<br />

vasket og få skyllet håret - uden badetøj på-,<br />

før man hopper i bassinet og igen efter evt.<br />

toiletbesøg. Forældre bedes være<br />

opmærksomme på, at mindre børn har været<br />

på toilettet og er vasket før svømmelektion.<br />

Vedr. undervisning: Venligst mød op 5<br />

minutter før undervisning, der hvor holdet er<br />

placeret og ikke tidligere, så det ikke giver<br />

grund til misforståelser og ulykker. De sidste<br />

hold om aftenen skal være helt ude af<br />

omklædningen kl. 22.20, så livredderne kan<br />

lukke hallen helt 22.30<br />

Børnefødselsdage: Man kan i kommende<br />

sæson også holde børnefødselsdag i svømmehallen<br />

lørdag og søndag. Man booker dato og<br />

tid hos Pernille i cafeen.<br />

Vaske kampagne: Uge 42, 43 og 44 deles<br />

gule sæbesvampe ud til badegæster for at<br />

minde om vigtigheden, at man skal vaske sig,<br />

før man hopper i bassinerne.<br />

Juleferie: I denne sæson starter juleferien den<br />

21. december 2017 og den første undervisning<br />

igen er den 3. januar 2018.<br />

Lone Vorm<br />

Nyt i den store hal: Kajakkerne som hang på<br />

bagvæggen er flyttet ind i materialerummet,<br />

og svømmefødderne er nu placeret i en reol<br />

ved 180cm bassinet. Vi håber, det bliver lidt<br />

mere overskueligt at holde orden i svømmefødderne,<br />

samt de er tættere på de mange<br />

svømmehold i den store hal.<br />

Side 5


Farums udspringere fik en Danmarksmester!<br />

Farum Familie Svøms udspringsafdeling<br />

kunne i maj måned markere en ny milepæl i<br />

vores udvikling ved opnåelse af et dansk<br />

mesterskab i seniorrækken. Det skete i 1m<br />

konkurrencen i Lyngby Svømmehal, hvor de<br />

bedste danske kvindelig udspringere var<br />

samlet. Igennem konkurrencen blev det til et<br />

tæt opløb med Cecilie Vorm liggende på 2.<br />

pladsen gennem hele konkurrencen. Så det<br />

tydede på en sølvmedalje mere, end den hun<br />

havde erobret dagen i forvejen i konkurrencen<br />

på 3m vippen. Men i sidste spring satte<br />

Cecilie en 1½ molberg perfekt og snuppede<br />

guldet. Klubben kan glæde sig over endelig at<br />

have fået en dansk mester under Dansk<br />

Idrætsforbunds regi. En stor ære, som<br />

markerer en milepæl i udviklingsarbejdet i<br />

<strong>FFS</strong>’s udspringsafdeling. For den 22 årige<br />

Cecilie er det opnåelsen af et mål, der giver<br />

lyst til internationale udfordringer<br />

Den kun 13 årige Maj Yde Trolle klarede det<br />

også flot. I juniormesterskabet, der blev<br />

gennemført i samme stævne, opnåede Maj i<br />

3m konkurrencen, for piger op til 18 år, en<br />

flot 2. plads. En succes, der peger frem mod<br />

en stor karriere i udspring. Anne-Sofie Tranto<br />

Bräuner på bare 9 år fik de flotteste karakterer<br />

for sine spring, som var grundspring, men<br />

med ikke så høj sværhedsgrad, derfor ingen<br />

medaljer. Hun sprang sig flot i finalen på 1m.<br />

Viktor Tranto Bräuner var i hård konkurrence<br />

med nogle noget større drenge, derfor ingen<br />

medalje, selvom flot præstation. Anastacia<br />

Derret sprang sig også i finalen på 1m, dog<br />

slået af konkurrenter med en større sværhedsgrad.<br />

Hans og Lone<br />

[Skriv tekst]<br />

Side 6<br />

Anne Sofie<br />

Cecilie


Sommerafslutning for fredags crawlhold<br />

Meget friske crawlere fik dyppet tæerne til<br />

afslutningen fredag den 26. maj 2017 ved<br />

Furesø bad. Vandet var 12 grader, så smilene<br />

var lidt stive, men…… alle kom i og fik<br />

svømmet. Det var en skøn morgen med høj<br />

sol og lige så højt humør efter svømmeturen,<br />

Benny vover<br />

pelsen<br />

hvor der ventede en lun kop kaffe og en skive<br />

brød.<br />

Tak for sjov sæson – vi tager en omgang mere<br />

efter sommerferien!<br />

Pia tager det<br />

med et smil<br />

Hans<br />

Seje sild<br />

Seje<br />

vandhunde<br />

Robert i fuld<br />

crawl<br />

Side 7


Udspring sommerafslutning den 31. maj 2017<br />

Mange tak for alle de mange, der havde<br />

tilmeldt sig og kom og bakkede op om<br />

sæsonens afslutning.<br />

Der var tilmeldt 36 udspringere samt deres<br />

søskende og forældre, vi endte samlet på 75<br />

deltagere, super flot og mange tak.<br />

Programmet var en kort opvisning fra<br />

konkurrenceholdet, herefter viste springerne<br />

et spring. Synkro- konkurrencen var næste<br />

punkt, der skulle samles par og øves og der<br />

blev øvet.<br />

Det var svært med de mange kreative og<br />

modige spring der blev vist, at finde vindere,<br />

men….1. pladsen gik til Liva med sin super<br />

seje onkel og 2. pladsen gik til Emil med sin<br />

modige far.<br />

Priser skulle uddeles for den forgangne<br />

sæson:<br />

Årets udspringer 2017: Maj Yde Trolle - for<br />

sin flid, tillært sig nye spring, store<br />

engagement og sin flotte sølvmedalje til DM.<br />

Årets højdespringer 2017: Anne-Sofie Tranto<br />

Bräuner - for sin flid, tillært sig nye spring,<br />

1. pladsen gik til Liva med sin super<br />

seje onkel<br />

store engagement, flotte præstation til DM og<br />

gode humør.<br />

Årets venskabspris 2017: Emilie Draiby – for<br />

sit gode humør og altid tålmodig og milde<br />

søde væremåde over for sine kammerater,<br />

samt sin modige natur som viser vejen for<br />

andre.<br />

Årets flidspræmie 2017: Viktor Tranto<br />

Bräuner – for sin store flid med træning,<br />

styrketræning og gymnastiktræning, han er<br />

altid på og i godt humør. Emma Lomholt for<br />

sin flittige træning på vipperne og til<br />

gymnastik, har lært mange nye spring i denne<br />

sæson. Cecilie Vorm som også er meget flittig<br />

til træning, både styrketræning og gymnastik.<br />

Har lært nye svære spring og vandt guld i<br />

senior rækken til DM i Maj 2017.<br />

Smølfe-konkurrencen: denne konkurrence er<br />

vigtig for den er sjov og anerkender, at det<br />

gør lidt ondt engang i mellem at lande forkert<br />

i vandet, så det giver blå mærker. De der har<br />

haft de flotteste blå mærker og alligevel er<br />

seje, rejser sig , kommer igen og springerne<br />

er: Viktor, Julie, Anne-Sofie, Maj, Sille og<br />

Cecilie.<br />

Lone<br />

2. pladsen gik til Emil<br />

med sin modige far.<br />

Side 1. pladsen 8 gik til Liva med sin super seje<br />

onkel


Hædring af smølferne<br />

Sille og Julie<br />

Synkro-konkurrence<br />

Amalie og Thor<br />

Og publikum<br />

Hædring af resultater og<br />

flittige springere<br />

Side 9<br />

Side 9


Aqua-Gymnastik<br />

Aqua Gymnastik er et hold, der henvender sig<br />

til alle, som gerne vil træne i vand. Vand er en<br />

fantastisk træningsmakker.<br />

Undervisningen henvender sig til unge og<br />

ældre.<br />

Undersøgelser fra sundhedsvæsenet viser, at<br />

faktisk lever hver femte dansker med smerter<br />

fra led og muskler.<br />

Undervisningen foregår i almindeligt<br />

svømmehalsvand og omfatter basisøvelser for<br />

arme & skuldre, lænd & mave, hofter & ben.<br />

Herudover særlige øvelser til styrkelse af<br />

ryggen, da mange døjer med ondt i ryggen.<br />

Undervisningen afsluttes med afkobling og<br />

velvære.<br />

Der er mange forskellige kombinationer af<br />

øvelserne, som det godt kan tage et stykke tid<br />

for kroppen at vænne sig til.<br />

Øvelserne udføres ikke til musik, da grundideen<br />

er, at hver deltager udfører øvelserne i<br />

eget tempo og ud fra hver deltagers fysiske<br />

kræfter og formåen.<br />

Hensigten er at træningen ud fra den enkeltes<br />

fysiske niveau får så høj intensitet, at pulsen<br />

stiger og man føler sig forpustet.<br />

Øvelser fra Aqua Punkt indgår i<br />

undervisningen.<br />

Inge-Lise Hansen<br />

Side 10


HJERTELIG VELKOMMEN TIL:<br />

7 er begyndt som hjælpetrænere:<br />

Lærke Sjøberg<br />

Pelle M. Johnsen Sort<br />

Shivam Lal<br />

Pi Udby<br />

Mads Beck Holm<br />

Ludvig Hartelius Dall<br />

Therese Holm Kristensen,<br />

Nye garderobevagter er:<br />

Victor Dekker Elias Alsing Karoline Oppfeldt<br />

Lucas Ø. Munns Maria Jørgensen Amanda Rosgaard<br />

Fiona O´hagan Petersen<br />

Yelda Dogan er ansat som ny instruktør i klubben.<br />

Side 11


Aqua Camp sommer 2017<br />

Igen i år afholdt <strong>FFS</strong> Aqua Camp i uge 31 +<br />

32. I år var det små camps med 26 børn på<br />

hver, da vi kun havde træningsbassinet fordi<br />

den store hal skulle renoveres.<br />

Det var nogle særdeles gode camps med de 2<br />

x 26 børn, da vi nåede at lære børnene at<br />

kende. Der var masser af tid til at svømme,<br />

men også at hygge og lege, samt lave<br />

udendørs aktiviteter med bl.a. stafetter.<br />

Børnene fik svømmet sig til forskellige<br />

diplomer som distance og svømmeøvelser.<br />

Børnene fik prøvet livredning og lidt spring<br />

fra kanten. De fik også en cd med fotos fra<br />

Campen med hjem, som vi håber, de kan få<br />

glæde af. Vi glæder os allerede til sommer<br />

2018.<br />

Tak for nogle gode uger sammen med alle jer<br />

børn<br />

Johanne, Steffen og Lucas<br />

C<br />

a<br />

m<br />

p<br />

u<br />

g<br />

e<br />

3<br />

1<br />

C<br />

a<br />

m<br />

p<br />

u<br />

g<br />

e<br />

3<br />

2<br />

Side 12


Den årlige august træningslejr<br />

11 udspringere blandet fra mini talent, talent<br />

og K-holdet i udspring var på den årlige<br />

træningslejr i Odense.<br />

Det er en tilbagevendende opstartslejr for<br />

begge klubber, som har virket i mange år.<br />

Klubberne skiftes til at være vært. Der var 19<br />

springere + 4 trænere og nogle super forældre<br />

som lavede mad og frugt, samlet til en meget<br />

aktiv weekend. Fredag aften efter ankomst var<br />

der træning fra vipper fra kl. 17.30-20.00.<br />

Dejlig aftensmad i Frem’s klubhus og tidligt i<br />

soveposen. Lørdag og søndag gymnastik fra<br />

07.30-10.00 i en fantastisk gymnastikhal,<br />

hvor alt tørtræning kan udføres fra airtrack,<br />

tumblingbane, store trampoliner, små trampoliner<br />

til springgrav osv. Hjem til en times<br />

pause og frokost. Lørdag og søndag fra kl.<br />

12.00-17.00 var der udspringstræning i<br />

svømmehallen, med cirkeltræning, hvor der<br />

skiftes mellem 1m, 3m, kant og tørtræning-<br />

/tekniktræning. Springerne havde en god<br />

opstartslejr, så de nu er klar til ny sæson med<br />

Dm-format-stævne den 23. september og<br />

DÅM allerede den 7. -8. oktober 2017. Derfor<br />

har nogle af springerne trænet flittigt både i<br />

juni og august. Vi glæder os til ny sæson.<br />

Hans og Lone<br />

Side 13


Livredder weekend i august<br />

På den årlige udflugt med livredderholdet var<br />

vi i år i Sejerøbugten. Der var planlagt med<br />

godt vejr, og det fik vi faktisk. Vi gik gode<br />

ture bl.a. på Højderygstien fra Høve og ud til<br />

shelterpladsen. Vi badede - vist alle sammen,<br />

og fik lavet rigtig fin mad i fællesskab.<br />

Vi har efterhånden så mange faste punkter, at<br />

underholdningen giver sig selv. Der var bl.a.<br />

sang med harmonika akkompagnement, og så<br />

i år planlægning af en rund fødselsdag.<br />

Maj<br />

Livredderholdet<br />

Vi har fra Trygfonden fået nye dukker til at<br />

øve Hjerte-Lunge-redning. (HLR) Hver dukke<br />

fylder betydelig mindre end den gamle, og vi<br />

har fået 5! De er betydelig mere handy. Desuden<br />

fik vi alt muligt udstyr til at øve HLR<br />

med bl.a. hjertestarter og pocket masker. Vi<br />

har allerede brugt dem flittigt, og de bliver<br />

også brugt til alle vores instruktører, når de<br />

skal tage Basinlivredderprøven.<br />

Når bladet her udkommer, skal vi til at starte<br />

næste runde af undervisningen i livredning.<br />

(d. 28/11) Det betyder, at nye kan starte og få<br />

et fuldt kursus på 8 gange efterfulgt af evt<br />

prøve. Hvis du i forvejen går på et <strong>FFS</strong> hold,<br />

kan du gratis tilmelde dig en omgang<br />

livredning. Det er tirsdag kl 19.50 til 21.10.<br />

Der er altid plads til flere. Vi har langbane og<br />

tid nok til at hjælpe nye i gang.<br />

Undervisningen dækker: flydning, træde<br />

vande, svømme langt, bjærge, dykke, ophaling,<br />

HLR, og hallens indretning mht.<br />

alarmering og evakuering. Hvert emne har en<br />

aften eller en del af en, samtidig med at vi<br />

træner de foregående emner.<br />

Side 14


Trip Trap stævner med nerver udenpå badetøjet<br />

Er det sundt for børn at blive udsat for pres?<br />

Vel egentlig til en vis grad? Specielt hvis man<br />

selv har ambitioner og selv har sat<br />

forventningerne, kan det vel være meget godt<br />

at blive udfordret?<br />

Trip Trap DM-format stævnet, den 23.<br />

september med <strong>FFS</strong> som vært i Farum<br />

Svømmehal, var en af slagsen, hvor mange<br />

udspringere fik afprøvet deres nervesystem.<br />

Et rekord stort antal, 45 udspringere, fra 7<br />

forskellige klubber mødtes i kampen om<br />

medaljer, så der var stort tidspres med<br />

begrænset tid til indspring, før og mellem<br />

konkurrencerne. Men for mange var jagten på<br />

medaljerne ikke i fokus. 10 af deltagerne,<br />

heraf 2 fra <strong>FFS</strong>, havde muligheden for at<br />

kvalificere sig til årgangsmesterskaberne, som<br />

afvikles 14 dage efter, og skulle opnå en vis<br />

score.<br />

Det lykkedes for 10 årige Sille Wolff, der<br />

efter en lang periode havde været hæmmet af<br />

smerter i foden (efter et uheld i skolegården).<br />

Efter forskellige diagnoser, der kun udsatte<br />

helingen, fandt familien den rigtige<br />

behandling i foråret. Og derefter er det gået<br />

stærkt, og Sille forbedrer sine spring konstant<br />

og vandt bronze. Hun fortjener at debutere i<br />

årgangsmesterskaberne.<br />

Desværre må Johannes Boldt vente et år med<br />

deltagelse i årgangsmesterskaberne. Han<br />

havde forstuvet foden et par dage i forvejen,<br />

men viste vilje og gennemførte, trods smerter,<br />

sin 4+2 serie på 1m.<br />

Silles jævnaldrende, Anne-Sofie Bräuner, var<br />

allerede kvalificeret, men viste sit format ved<br />

at vinde konkurrencen i årgangsserien 4+2.<br />

De øvrige <strong>FFS</strong> springere, kæmpede godt, men<br />

sæsonstarten gik ikke som forventet. Men<br />

med årgangsmesterskaberne har de chancen<br />

igen!<br />

Hans Krogenlund<br />

Anne Sofie Guld<br />

Sille Bronze<br />

Side 15


Vandskræk 1 og 2<br />

Hvad er vandskræk?<br />

Det kan være farligt ikke at<br />

kunne svømme<br />

Vi lever i et land, som er<br />

omgivet af vand. Vi holder<br />

ferie i nærheden af havet,<br />

tager til stranden, på<br />

charterferier og i badeland<br />

med børnene. Desuden er<br />

svømning en sport, som store<br />

og små i en familie kan være<br />

sammen om.<br />

Både børn og voksne kan<br />

have vandskræk. Vandskræk<br />

er at være bange for vand og<br />

for at få hovedet under vand.<br />

Vandskræk kan være mere<br />

eller mindre dybtliggende.<br />

Det kan tage lang tid at bearbejde sin<br />

vandskræk. For nogle mennesker kan det<br />

være en livslang proces.<br />

Farum-Familie-Svøm har to hold for voksne,<br />

Vandskræk 1 og Vandskræk 2<br />

For at komme på Vandskræk 2 forudsættes<br />

det, at du har gennemgået Vandskræk 1 eller<br />

har haft tilsvarende undervisning.<br />

Bende får råd og vejledning<br />

af Inge-Lise<br />

Når børn er bange for vand, kan det f.eks. vise<br />

sig ved, at de græder, når de skal have vasket<br />

hår eller skal vaskes under en bruser. De viser<br />

angst og ulyst til at komme til svømning. De<br />

ryster og spænder så meget i musklerne, at de<br />

fryser og ryster af frygt. Mange voksne tror<br />

fejlagtigt, at børnene ryster, fordi de tror, at<br />

vandet er koldt. I Farum Svømmehal er<br />

vandet 27 grader. Altså varmere end havet<br />

omkring Danmark.<br />

I magasinholderen på væggen<br />

til venstre i forhallen hænger<br />

der nyreviderede foldere, som<br />

ALLE er velkommen til at<br />

tage.<br />

Inge-Lise Hansen<br />

Rikke træner flydning<br />

og åndedræt<br />

Side 16


I weekenden den 6.-8. oktober 2017 blev<br />

DÅVM afholdt i Odense. Det var en hyggelig<br />

weekend med en del på spil. Mange gik efter<br />

medajler, og nogle efter også at blive<br />

kvalificeret til Nordiske Mesterskaber.<br />

Fra Farum-Familie-Svøm vandt:<br />

Anne-Sofie Tranto Bräuner guld på 1m i grp<br />

D (den yngste årgang)<br />

Sille Wolff sprang sig til sølv på 1m i grp. D<br />

(den yngste årgang)<br />

Maj Trolle sprang sig til 2 sølvmedaljer i grp.<br />

C både på 1m og 3m<br />

Tak for <strong>FFS</strong> deltagernes gode humør og<br />

sociale samvær, både til forældre og<br />

springere.<br />

Hans og Lone<br />

Danske årgangs vippe mesterskaber<br />

Tillykke:<br />

Hans Krogenlund<br />

Fylder 70 år i november<br />

Vi glæder os over du tager endnu en sæson som instruktør<br />

Det er værdsat!<br />

Side 17


En dag i oktober<br />

Springhold i gang med undervisningen. Læg mærke til Lone og hendes aktive instruktion af<br />

børnene.<br />

Side 18


Plask og legehold<br />

Terningeleg,<br />

udspring fra kant<br />

og til slut det varme bassin.<br />

Side 19


Renovering af vandbehandlingsanlæg.<br />

I uge 22 mødte entreprenør ind, da det var<br />

muligt, allerede på det tidspunkt, at forberede<br />

rørfremføring til vandbehandlingsanlæg for<br />

træningsbassinet og de varme bassiner. Denne<br />

rørføring gør det muligt at rense det vand som<br />

ellers ville ryge direkte i kloak ved det<br />

ugentlige returskyl/rensning af sandfiltre.<br />

Næste skridt var at nedtage det gamle stålkar<br />

som indeholdt 60 stk. filterposer til filtrering<br />

af bassinvandet. Stålkarret blev simpelthen<br />

skåret i mindre stykker for at det kunne<br />

fragtes op til terræn. Det samme skete med<br />

den gamle udlignings tank.<br />

Rørfremføring langs den ene side af<br />

50m bassin<br />

Så er kælderen ryddet<br />

Så ligger der ”skrot” klar til bortkørsel.<br />

De nye dele er allerede begyndt at komme.<br />

Pumper som det første så de nye sandfiltre 6<br />

stk.<br />

Side 20


To jordtanke på hver 90 m 3 og 19m i længde.<br />

De skal ligge ved siden af hinanden ”under<br />

græsplænen” syd for svømmehallen.<br />

Torsdag d. 24. august udførtes den<br />

obligatoriske farveprøve, der skal sikre, at alle<br />

bunddyser i bassinet virker optimalt og at<br />

klorholdigt vand renset for urenheder i vore<br />

nye sandfiltre, kan strømme op i bassinet.<br />

Efter 10 minutter er der en jævn fordeling af<br />

frugtfarven i hele bassinet og Teknologisk<br />

Institut godkender situationen.<br />

Side 21


Farum Familie Svøm går i arv.<br />

Arvid var i mange år instruktør hos os.<br />

Underviste i dykning, men medbragte også<br />

sin søn Stefan til familie svøm. Nu er det<br />

Stefan, der kommer med sin søn .<br />

Kajak hold tirsdag aften.<br />

Der er godt gang i kajak/motion:<br />

Vendinger, vendinger , vendinger!<br />

Side 22


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG<br />

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER<br />

Svømme<br />

Alle instruktører som har svømmehold<br />

Vandgymnastik Lone 44956789 Inge-Lise, Lise-Lotte, Yelda<br />

Phillip<br />

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Lise-Lotte, Sebastian V, Astrid, Kasper,<br />

Simone, Johanne, Steffen, Julie,<br />

Pernille<br />

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,<br />

Livredning Maj 44 95 15 46 Jeff<br />

Handicap Merete 22 82 88 54 Tina, Therese, Pi, Freja HK<br />

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, Lucas, Victor,<br />

Freya, Sofie, Johanna,<br />

Vandskræk Inge-Lise 24 22 05 27 Tina, Johanne, Merete<br />

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John<br />

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER<br />

Blad Kaj 44 99 45 12 Maj, Knud Arne<br />

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg<br />

IT Bo 60 60 71 92 Robert, benny<br />

Svømme Maj 44 95 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete, Sebastian V<br />

Henrik, Inge-Lise<br />

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob<br />

Jule Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg<br />

Side 23


KALENDER<br />

Juleferie Tor. 21. dec. 2017 - Tir. 2. jan. 2018<br />

Vinterferie Man. 12. feb. 2018 - Søn. 18. feb. 2018<br />

Påskeferie Man. 26. mar. 2018 - Man. 2. apr. 2018<br />

St. Bededag Fre. 27. apr. 2018<br />

Kr. Himmelfartsdag Tor. 10. maj. 2018<br />

Pinseferie Man. 21. maj. 2018<br />

Sommerferie Fre. 1. jun. 2018 - Fre. 31. aug. 2018<br />

Alle de nævnte feriedage er inklusive<br />

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum<br />

Vanskræk med fortjente diplomer<br />

FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Adresse og telefon nummer se side 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!