27.05.2018 Views

FFS_Maj18

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SVØMMENYT<br />

NR. 2 39. ÅRGANG maj 2018


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Nr. 2<br />

39. årgang<br />

Næste nummer november 2018<br />

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til<br />

redaktionen senest 16. oktober 2018<br />

_______________________________________<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER<br />

Maj Lundqvist 44 95 15 46<br />

Kaj Svendsen 44 99 45 12<br />

TRYK<br />

_______________________________________<br />

KLUB ADRESSE<br />

FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Farum Svømmehal<br />

Farum Park 20, st. tv.<br />

3520 Farum<br />

Internetadresser<br />

www.farumfamiliesvom.dk<br />

kontor@farumfamiliesvom.dk<br />

KLUBKONTOR<br />

Farum Svømmehal<br />

Lone Vorm<br />

Tlf.: 44-95-67-89<br />

Kære medlemmer<br />

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der<br />

ringes på hverdage mandag til fredag.<br />

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra<br />

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.<br />

BESTYRELSE<br />

Tlf. Valgt for<br />

Formand<br />

Gert Mortensen 44 95 37 03 2017-18<br />

Lillevangsvej 90, 3520 Farum<br />

Sekretær<br />

Maj Lundqvist 44 95 15 46 2017-18<br />

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum<br />

Kasserer<br />

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2018-19<br />

Dyssevangen 9, 3520 Farum<br />

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer<br />

Lene Andreasen 44 95 66 10 2018-19<br />

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2017-18<br />

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2018-19<br />

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2017-18<br />

Suppleanter<br />

Robert Doeleman 26 32 43 60 2018<br />

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2018<br />

Revisor<br />

Finn Larsen 48 18 76 33 2018<br />

Revisorsuppleant<br />

Gerd Lundqvist 42 83 11 43 2018<br />

AFDELINGER, UDVALG, etc.<br />

Se næstsidste side.<br />

Side 2


SVØMMENYT<br />

NR. 2 39. ÅRGANG maj 2018


SVØMMENYT<br />

NR. 2 38. ÅRGANG maj 2017


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Nr. 1<br />

38. årgang<br />

Næste nummer november 2017<br />

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til<br />

redaktionen senest 18. oktober 2017<br />

_______________________________________<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER<br />

Maj Lundqvist 44 95 15 46<br />

Kaj Svendsen 44 99 45 12<br />

TRYK<br />

Furesø Kommune Intern Service<br />

_______________________________________<br />

KLUB ADRESSE<br />

FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Farum Svømmehal<br />

Farum Park 20, st. tv.<br />

3520 Farum<br />

Internetadresser<br />

www.farumfamiliesvom.dk<br />

kontor@farumfamiliesvom.dk<br />

KLUBKONTOR<br />

Farum Svømmehal<br />

Lone Vorm<br />

Tlf.: 44-95-67-89<br />

Kære medlemmer<br />

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der<br />

ringes på hverdage mandag til fredag.<br />

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra<br />

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.<br />

BESTYRELSE<br />

Tlf. Valgt for<br />

Formand<br />

Gert Mortensen 44 95 37 03 2017-18<br />

Lillevangsvej 90, 3520 Farum<br />

Sekretær<br />

Maj Lundqvist 44 95 15 46 2017-18<br />

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum<br />

Kasserer<br />

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2016-17<br />

Dyssevangen 9, 3520 Farum<br />

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer<br />

Lene Andreasen 44 95 66 10 2016-17<br />

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2015-16<br />

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2016-17<br />

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2015-16<br />

Suppleanter<br />

Robert Doeleman 26 32 43 60 2017<br />

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2017<br />

Revisor<br />

Finn Larsen 48 18 76 33 2017<br />

Revisorsuppleant<br />

Knud Arne Jensen 44 95 15 46 2017<br />

AFDELINGER, UDVALG, etc.<br />

Se næstsidste side.<br />

Side 2


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG<br />

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER<br />

Svømme<br />

Alle instruktører som har svømmehold<br />

Vandgymnastik Lone 44956789 Tove, Inge-Lise, Lise-Lotte<br />

Phillip<br />

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Lise-Lotte, Sebastian V, Astrid, Kasper,<br />

Simone, Johanne, Steffen, Julie,<br />

Pernille<br />

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,<br />

Livredning Maj 44 95 15 46 Jeff, Michael<br />

Handicap Merete 22 82 88 54 Phillip, Michael, Freja HK<br />

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, Lucas, Victor,<br />

Freya<br />

Vandskræk Inge-Lise 24 22 05 27 Tina, Johanne, Merete<br />

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John<br />

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER<br />

Blad Kaj 44 99 45 12 Maj, Knud Arne<br />

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg<br />

IT Bo 60 60 71 92<br />

Svømme Maj 44 95 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete, Sebastian V<br />

Henrik, Inge-Lise<br />

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob<br />

Jule Lone 44 95 67 89<br />

Side 23


KALENDER<br />

St. Bededag fredag den 12. maj<br />

Kristi Himmelfart Torsdag den 25. maj<br />

Sommerferie fra torsdag den 1. juni til torsdag den 31. august<br />

Efterårsferie: 16.oktober til 21 oktober<br />

Alle de nævnte feriedage er inklusive<br />

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum<br />

FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Adresse og telefon nummer se side 2


Sidste nyt fra kontoret<br />

Først tak for en god sæson, hvor vi fik testet<br />

det nye renseanlæg i den store hal og andre<br />

nye ting i hallen, som blev færdig til starten 1.<br />

september 2017, som var aftalt og jo viste sig<br />

at virke til fuld tilfredshed.<br />

I træningsbassinet planlægges der at udskifte<br />

renseanlægget i sommeren 2018 fra 15. juni –<br />

15. august, hvis alle dele kan leveres til tiden,<br />

som f.eks. sandfiltrene. Vi håber det lykkes.<br />

Træterrassen i den store hal var rådnet op,<br />

derfor er den netop nu ved at blive udskiftet.<br />

Derfor det blå plast for, så hygiejnen kan<br />

overholdes i området ved bassinet.<br />

maj 2018, hvor den nye databeskyttelsesforordning<br />

træder i kraft. Det indebærer vi<br />

kan varetage både personalets og medlemmernes<br />

data rigtigt efter gældende lov.<br />

Sæson 2017-2018 er ved at være slut og ny<br />

nærmer sig. Tilmelding for kommende sæson<br />

starter 1. juni 2018 på<br />

www.farumfamiliesvom.dk<br />

Den nye holdoversigt er i bladet, og kan<br />

desuden ses på <strong>FFS</strong> hjemmeside.<br />

Husk venligst at rette jeres profil til, hvis I<br />

skifter mobil nr. eller mail adresse ellers<br />

meddel det til kontoret.<br />

Hvis medlemmer i løbet af sæsonen ønsker<br />

holdflytning og det er aftalt med<br />

instruktørerne skal det meddeles til kontoret,<br />

så holdlisterne er opdateret.<br />

Ny sæson starter 01. september 2018 og<br />

slutter 31. maj 2019<br />

Sommerskolen er oprettet på hjemmesiden,<br />

hvor der kan tilmeldes under event og der<br />

undervises i uge 23+24+25+26.<br />

Aqua Camp afvikles i uge 31 og 32, man kan<br />

tilmelde sig via linket på <strong>FFS</strong> hjemmeside<br />

under nyhed. Begge Aqua Camps er i<br />

samarbejde med Rema 1000 og Dansk<br />

Svømmeunion. Vi ønsker, at tilbyde de<br />

tilmeldte børn, mange sjove oplevelser og<br />

udfordrende svømmeaktiviteter.<br />

Databeskyttelsesforordning. Kasserer Jeff<br />

og Daglig leder Lone var sidst i februar<br />

måned på kursus i den nye lovgivning inden<br />

for persondatabeskyttelse. Det var et meget<br />

oplysende og meget lærerigt kursus, så<br />

Farum-Familie-Svøm nu er klædt på til 25.<br />

I denne sæson har vi måtte sige farvel til<br />

enkelte instruktører, og det er vi kede af.<br />

Heldigvis er nye kommet til, så holdene<br />

kunne køre videre.<br />

Farum Svømmehal har lukket i uge<br />

28+29+30. Der er morgen svømning de<br />

øvrige uger i sommerferien.<br />

Lone<br />

Side 3


Børnebilleder fra foråret<br />

Børn begynder lørdag<br />

Side 4


Aqua Camp 2018<br />

Farum-Familie-Svøm afholder Aqua-Camp i uge 31 + 32<br />

For alle børn i alderen 7 – 12 år<br />

Uge 31 fra den 30-07-2018 - 03-08-2018 i tidsrummet kl. 09.00 -16.00<br />

Uge 32 fra den 06-08-2018 - 10-08-2018 i tidsrummet kl. 09.00-16.00<br />

Hvis du er glad for vand og godt kan lide nye udfordringer, så er Aqua Camp noget<br />

for dig!<br />

Du vil blive udfordret med bl.a. svømning, livredning, vandgymnastik, dykning,<br />

udspring og vandlege i bassinerne i den store hal. Vi vil også lave sjove<br />

udendørslege.<br />

Du skal selv medbringe madpakke og drikkedunk, af hensyn til allergi.<br />

Vi sørger for frisk frugt og saft hver dag.<br />

Aqua Camp afholdes i samarbejde med Dansk Svømmeunion og Rema 1000.<br />

Pris: 1200,- kr. pr. camp. Hver på 5 dages Aqua-Camp, som betales ved tilmelding.<br />

Tilmelding via Dansk Svømmeunions hjemmeside eller benyt linket på Farum-<br />

Familie-Svøms hjemmeside.<br />

Vi har max plads til 32 børn, så først til mølle<br />

Vi mødes<br />

i Farum Svømmehal<br />

Farum Park 20 st. tv.<br />

3520 Farum<br />

44 95 67 89<br />

Vi glæder os til at se dig!<br />

Side 5


Bestyrelsens beretning<br />

I år kan vi starte årsberetningen på præcis<br />

samme måde, som vi har gjort de to foregående<br />

år, og sige: ” Med årsberetning vil vi<br />

gerne give en status på Farum-Familie-Svøms<br />

aktuelle helbred. Hvordan har klubben det?<br />

Farum-Familie-Svøm har det godt. Det kan vi<br />

sige fordi klubben har et meget stabilt<br />

medlemstal, stabile instruktører og klubben<br />

lever op til sit værdigrundlag. Der er:<br />

<br />

<br />

<br />

Svømning en idræt for alle<br />

Læring gennem leg<br />

Kvalitet i undervisningen”<br />

Det gjaldt sidste år og årene før og det gælder<br />

også i år, så vi kunne stoppe beretningen her,<br />

det gør vi dog ikke. Selvom Farum-Familie-<br />

Svøm har det godt, er der også nogle udefra<br />

kommende bekymringspunkter. Vi ser et<br />

stigende pres på adgangen til vandet, strammere<br />

økonomi i Furesø Kommune og et<br />

stigende bureaukrati med flere indberetninger.<br />

Farum-Familie-Svøm har stabilt 1.100<br />

medlemmer fordelt på 130 hold. Vi har 14<br />

juniorinstruktører, 29 instruktører, 7<br />

garderobevagter og en daglig leder. Hvilket er<br />

på niveau med de foregående år. Farum-<br />

Familie-Svøm har 8 aktive afdelinger:<br />

Svømmeskolen, Vandgymnastik, Livredning,<br />

Udspring, Kajak, Vandskræk, Fuserne og<br />

Faklerne. Det betyder, at vi kan tilbyde<br />

svømmeundervisning og vandaktiviteter til<br />

både børnene og voksne på rigtig mange<br />

niveauer. Denne bredde betyder, sammen med<br />

en god og stabil økonomi, at Farum-Familie-<br />

Svøm også i 2017 havde mulighed for at gå<br />

ind i samarbejder med kommunen og andre<br />

organisationer, om at finde plads til en lille<br />

gruppe mennesker med særlige behov. Det<br />

kan være børn, der blot skal have et lille skub,<br />

for at komme ind på et hold og fungere fint<br />

der. Det kan også være mennesker, der har<br />

brug for lidt mere. Vi er åbne for forslag og er<br />

spændt på, hvad det kan bringe til klubben af<br />

positive oplevelser i fremtiden.<br />

Ud over at levere gode og spændende<br />

vandaktiviteter til en bred brugergruppe, skal<br />

en række forudsætninger være på plads.<br />

Nogle forudsætninger har vi selv indflydelse<br />

på, andre forudsætninger kommer udefra.<br />

En forudsætning har Farum-Familie-Svøm<br />

selv indflydelse på. Det er, at sikre vi har<br />

dygtige instruktører. Det betyder både, at vi<br />

skal holde på dem vi har og at sikre der<br />

kommer nye til. Derfor lægger vi mange<br />

kræfter i at rekruttere og uddanne nye<br />

instruktører. En vej vi ofte ser, er fra svømmehold,<br />

over garderobevagt og juniorinstruktør<br />

til færdiguddannet instruktør, der<br />

kan have egne hold. Heldigvis stopper det<br />

ikke her, da langt de fleste instruktører<br />

fortsætter uddannelsen med specialkurser,<br />

som kan være alt fra kurser i svømmeteknik,<br />

Side 6


til specialkurser om undervisning af børn og<br />

voksne med særlige behov. Det er ikke<br />

Farum-Familie-Svøms hovedopgave, men vi<br />

vil rigtig gerne være med til at udvikle unge<br />

mennesker, så de til sidst står med et flot CV,<br />

der kan bruges i deres videre erhvervsforløb.<br />

Man må ikke undervurdere den indsats, viden<br />

og erfaring, det kræver at stå med en flok<br />

børn, der skal undervises i svømning. Og det<br />

uanset alderen på børnene, der er ikke så stor<br />

forskel på, om de er 6 år eller 60år.<br />

Den anden forudsætning er adgangen til<br />

vandplads. I de sene eftermiddags- og tidlige<br />

aftentimer er kampen om vandpladsen en<br />

realitet. Her er hallen åben og i stort omfang<br />

tilgængelig for klubberne, så det er de indbyrdes<br />

prioriteringer, der er udfordringen.<br />

Heldigvis har vi et rigtig godt samarbejde<br />

med de andre klubber i hallen, så det er ikke<br />

noget problem.<br />

Om formiddagen er der til gengæld plads og<br />

ro i hallen, så her har Farum-Familie-Svøm<br />

udvidet aktiviteten, uden at det konkurrerer<br />

med andre hold eller andre klubber. Det<br />

kræver dog, at svømmehallen er bemandet,<br />

åben og ikke er reserveret til andre<br />

kommunale formål. Frygten for reduceret<br />

vandtid om formiddagen, hænger selvfølgelig<br />

sammen med Furesø Kommunes Økonomi,<br />

for selvfølgelig koster det, at holde en svømmehal<br />

åben, det anerkender vi fuldt ud.<br />

Den tredje forudsætning er den kommunale<br />

økonomi og tilskudsmulighederne. I dag<br />

modtager Farum-Familie-Svøm, ud over<br />

medlemstilskud, også en del kommunale<br />

tilskud til vores instruktøruddannelser, noget<br />

vi også i fremtiden vil være afhængig af, hvis<br />

vi skal fastholde et højt niveau blandt vores<br />

undervisere.<br />

Den fjerede forudsætning er, at Farum-<br />

Familie-Svøm kan opretholde en effektiv<br />

administration. Det er nødvendigt, da en del<br />

af administrationen udføres af frivillige. Det<br />

er derfor bekymrende, at vi konstant pålægges<br />

nye administrative opgaver, i form af<br />

omfangsrige lokalebookningssystemer, flere<br />

indberetninger, større dokumentationskrav<br />

medvidere. De fleste af os er gået ind i det<br />

frivillige arbejde, fordi vi synes det er sjovt at<br />

få en svømmeklub til at fungere og udvikle<br />

sig, ikke for at holde et kommunalt bureaukrati<br />

beskæftiget.<br />

Problemer kan heldigvis løses, når man tager<br />

dem op med de mennesker, der kan gøre<br />

noget ved dem. Farum-Familie-Svøms<br />

bestyrelse vil derfor gå i dialog med kommunens<br />

forvaltning og politikere. Så Farum-<br />

Familie-Svøm også kan have det godt i de<br />

kommende år.<br />

Vi skal både ved Farum-Familie-Svøms 40års<br />

jubilæum næste år og ved de kommende<br />

generalforsamlinger kunne sige:<br />

Farum-Familie-Svøm har det godt. Udviklingen<br />

er stabil, og vi lever fortsat op til vores<br />

grundværdier.<br />

<br />

<br />

<br />

Svømning en idræt for alle<br />

Læring gennem leg<br />

Kvalitet i undervisningen<br />

Det kan kun lade sig gøre fordi Farum-<br />

Familie-Svøm har gode samarbejdspartnere<br />

og veluddannede og engagerede<br />

medarbejdere. Det vil bestyrelsen gerne sige<br />

tak for.<br />

Side 7


Vandforsigtige Lørdag<br />

I denne sæson har vandforsigtigbørnene<br />

udviklet sig meget. Vi startede i<br />

det lave med vandtilvænningsøvelser,<br />

som børnene hurtigt blev dygtige til, og<br />

de svømmer nu alle i de dybere<br />

bassiner. Dette er kun opnået grundet<br />

børnenes vilje til at udvikle sig.<br />

Til trods for, at de er vandforsigtige, kan<br />

man ikke komme udenom, at de alle<br />

møder op med store smil og lyst til at<br />

lære.<br />

Børn begynder lavt vand lørdag<br />

kl. 10.20<br />

I denne sæson har fremmødet været stort på<br />

børn begynder lavt vand lørdag. Alle børnene<br />

er glade for vand, og det afspejles tydeligt i<br />

deres svømning. Om end vi<br />

svømmer med slanger, plader<br />

eller helt uden noget, så griber<br />

alle børnene til de givne opgaver<br />

med stort engagement.<br />

Børnene hygger sig med<br />

hinanden, hvilket ses tydeligt når<br />

vi leger til slut i undervisningen.<br />

Side 8


Børn begynder dybt vand lørdag 11.00<br />

På børn begynder dybt vands holdet har<br />

børnene udviklet sig enormt. De er blevet<br />

dygtige til at svømme baner med henholdsvis<br />

crawl, rygcrawl og andre svømmeformer,<br />

samt løse de opgaver, der bliver stillet.<br />

Opgaverne kan være alt lige fra at svømme<br />

som en delfin, samarbejdsøvelser på de store<br />

plader eller at balancere en ring på en plade.<br />

Det er et dejligt hold, hvor humøret er højt.<br />

Freja H og Johanne<br />

Side 9


Børn begynder dybt vand onsdag kl. 16.20<br />

I dag den 4. april på børn begynder dybt vand<br />

træner vi brystsvømning. Og på billederne<br />

kan i se dem træne brystarme siddende på<br />

slange som hjælp, så de bare skal koncentrere<br />

sig om armene. Der er også øvelser for ben og<br />

vejrtrækning. Til sidst sammensættes de 3<br />

øvelser. Det skal de nok lære på ingen tid :)<br />

Michael<br />

Side 10


Børn øvede onsdag kl. 16.20.<br />

Her onsdag d. 4/4 har vi vores hold børn<br />

øvede. I dag har de fokuseret på crawl,<br />

som kommer ned til det helt finttekniske.<br />

De sidste par gange har vi øvet<br />

butterfly, hvor børnene har gjort kæmpe<br />

fremskridt på kort tid. De syntes dog, at<br />

det er hårdt, men samtidig også sjovt at<br />

lære denne nye stilart. Til sidst under<br />

træningen havde vi en ”Legoklodsstafet”<br />

hvor, at alle eleverne blev delt op<br />

i to hold og skulle konkurrere om at<br />

bygge det højeste tårn. Eleverne måtte<br />

dog kun hente en legoklods af gangen, så<br />

det blev til mange ture<br />

Kevin<br />

Side11


Udspring – Begynder stævne den 25. november 2017.<br />

Flot fremmøde til dette stævne.<br />

AGF, Frem Odense, Jyllinge,<br />

Lyngby LUK, og Farum-Familie-<br />

Svøm havde alle spændte nye<br />

udspringere med til dette stævne,<br />

ca. 45 deltagere.<br />

Farum-Familie-Svøm’s springere<br />

klarede konkurrencerne fint , selvom<br />

alt var nyt og spændende og<br />

lidt skræmmende med dommere<br />

og tilskuer.<br />

<strong>FFS</strong> havde 2 springere med i trin<br />

1, som både stillede op fra kant og<br />

1m. Arnold vandt guld på begge<br />

højder og Ella vandt sølv i samme<br />

stil.<br />

I trin 2 på 1m stillede 3 op fra <strong>FFS</strong><br />

og blev henholdsvis nr. 7, 10 og<br />

14, vi glæder os til næste stævne,<br />

hvor de er blevet mere sikre i<br />

springene.<br />

Trin 3 på 1m fik <strong>FFS</strong> forsvaret sig fint med<br />

Pelle på 1. pladsen, Valdemar på 3. pladsen.<br />

Julie og Agnes snuppede 4. og 5. pladserne ud<br />

af 8 deltagere.<br />

Trin 4 på 1m var lige så fint<br />

repræsenteret på medaljeskamlerne,<br />

hvor Emma vandt guld og Laura<br />

sølv.<br />

5. trin på 1m var Emil med sine<br />

fine spring på podiet og vandt sølv<br />

mod 7 konkurrenter.<br />

Konkurrencerne på 3 m blev også<br />

afviklet i fin stil.<br />

Trin 2 3m blev Julie nr. 4 i pige<br />

rækken. Trin 2 3m for drenge blev<br />

Pelle nr. 6.<br />

Trin 3 3m Vandt Valdemar guld og<br />

lige efter med sølvet kom Emil.<br />

Det var en rigtig god dag med glade og<br />

spændte børn. Tak for hjælpen og den store<br />

opbakning fra jer forældre.<br />

Lone<br />

Side 12


<strong>FFS</strong> udspring stod for årets første Trip Trap<br />

stævne, hvor der blev konkurreret i DM<br />

format, altså med springserier passende til<br />

årgangsmesterskaberne<br />

Med et nyt år rykkede Maj og Emilie et trin<br />

op, med et ekstra spring i deres serier. Det<br />

klarede de så godt at de allerede i debuten i<br />

disse serier opnåede kvalifikationskravet til at<br />

kunne stille op til efteråret.<br />

Viktor har sit sidste år i B rækken (op til 15<br />

år). Han viste stor fremgang, ikke mindst på<br />

sin springhøjde, så hans forår ser lovende ud.<br />

Talentgruppen springer stadig i 42 serien,<br />

klarede det flot, og snuppede flere medaljer<br />

Minitalentgruppen er efter ½ års eksistens<br />

også begyndt at banke på DM format<br />

gruppen. Emil Olling viste, som den første,<br />

vejen og opnåede en fortjent bronzemedalje i<br />

31 serien på 1m.<br />

Men de unge har flere ambitioner. Derfor<br />

trænes der flittigt med både styrketræning og<br />

springgymnastik. Denne satsning begynder nu<br />

at give forbedringer med mulighed for<br />

udvikling til nye spring.<br />

Årets første Trip Trap stævne<br />

27. 1 2018<br />

Hans Krogenlund<br />

Side 13


Udspring DM-format stævnet i Lyngby<br />

Til dette stævne den 3. marts 2018 vandt<br />

Farum springerne mange medaljer. De sprang<br />

godt denne dag til stævnet, som Lyngby<br />

udspringsklub var vært for. Frem Odense,<br />

AGF og Jyllinge deltog også i stævnet.<br />

Vi glæder os til de næste stævner som bl.a. er<br />

kvalifikation til DM for nogle af vores<br />

kandidater.<br />

Vi stiller op i Odense og i Helsinki til maj og<br />

vi er selv vært for årets junior og senior<br />

mesterskab på vipper den 9.-10. juni 2018.<br />

<strong>FFS</strong> udspring har 5-6 deltagere til DM i tårn<br />

som afvikles i Greve svømmehal den 21. april<br />

2018. Årgangsmesterskaberne afvikles i<br />

Lyngby svømmehal den 6. – 7. oktober 2018.<br />

<strong>FFS</strong> udspring har derfor travlt med at træne<br />

og få nye spring øvet.<br />

Lone<br />

Side 14


Stor tilslutning ved udsprings-begynderstævnet den 17. marts.<br />

Hele 6 danske klubber var repræsenteret til dette stævne. Vi kunne byde velkommen til<br />

Hovedstadens Svømmeklub for første gang. De øvrige klubber var Frem-Odense, Jyllinge,<br />

AGF, Lyngby udspringsklub og Farum-Familie-Svøm som var vært. Der var 62<br />

forventningsfulde børn og unge tilmeldt og de fleste tilmeldt både på 1m og 3m vippe.<br />

Farum-Familie-Svøms deltagere klarede sig rigtig fint blandt de andre konkurrenter.<br />

Debutanten Berivan i trin 2 1m piger vandt sølv mellem 6 andre springere.<br />

I trin 3 1m piger snuppede Ella sølvet og i samme trin i drengegruppen vandt Pelle sølv.<br />

Nikoline var ny i trin 4 og sprang sig til en flot bronzemedalje, mens Valdemar også i trin 4<br />

drenge, snuppede sølvet.<br />

Trin 5 her vandt Laura en flot guldmedalje på 1m og på 3 m i samme trin en fin bronze.<br />

Trin 2 3m drenge vandt Pelle sølv og Mads bronze og sidste sejr var Valdemar der sprang sig<br />

til førstepladsen i trin 3 på 3m.<br />

Tillykke med de flotte placeringer til Farum springerne, vi forsætter med træning og ser hvad<br />

næste stævne kan føre til.<br />

Tak for en god dag og for stor hjælp til Jakob som styrede sekretariatet og holdt styr på point<br />

og resultater og tak til Carla og Sofie som speakede og skrev de mange diplomer.<br />

Lone<br />

Ella med SØLV<br />

Pelle med SØLV<br />

Laura med GULD<br />

Valdemar med SØLV<br />

Berivan med SØLV<br />

Nicoline med BRONZE<br />

Side 15


DM i tårn spring<br />

Greve svømmehal var vært til dette års DM i<br />

tårn, da det er den eneste svømmehal på<br />

Sjælland der opfylder Finas krav om, at have<br />

alle højder, som er 5m, 7,5m og 10m tårn.<br />

<strong>FFS</strong> havde 5 springere tilmeldt og alle 5 piger<br />

sprang sig til medaljer.<br />

Grp. D for de yngste sprang Anne Sofie<br />

Tranto Bräuner sig til guld og debutanten<br />

Sille Wolff snuppede sølv. Pga. deres unge<br />

alder på 10 år må de højst springe fra 5m.<br />

Grp B gjorde Maj Trolle en stor indsats og<br />

sprang sig til en guldmedalje foran sin<br />

springkammerat Emilie Draiby, som kunne<br />

hjembringe en bronze.<br />

I Senior rækken sprang Cecilie Vorm sig til<br />

en bronze med 3 spring fra 5m og 2 spring fra<br />

7,5m.<br />

Meget flot sprunget piger og stor tak for jeres<br />

altid enorme træningsindsats hjemme til<br />

træning, det giver pote.<br />

Næste udfordring bliver til Harveli Cup i<br />

Helsinki i Kristi Himmelfarts ferien og til<br />

Junior/senior DM i juni, hvor Farum-Familie-<br />

Svøm er vært.<br />

Lone<br />

Anne Sofie med GULD<br />

Cecillie med BRONZE<br />

Medaljepiger DM tårn den 21. april<br />

Side 16


Fra vandskræk til vandhund!<br />

Vandskræk 2 er blevet til vandhunde” Bende og Susanne er nu klar til at gå videre<br />

til andre svømmehold. STORT TILLYKKE til jer begge.<br />

Inge-Lise<br />

Aqua Gymnastik tirsdag kl. 10.00<br />

Foto af svømmende oprydder!<br />

Oprydning efter at alle Aqua Punkt redskaberne har været i spil på et meget aktivt aquapunkthold.”<br />

Tak for en hyggelig sæson.<br />

Inge-Lise<br />

Side 17


”Stærkt” svømmende børnehavebørn!!<br />

Børnehaven Skomagerbakken har<br />

som vanen tro svømmet hver onsdag<br />

formiddag i september-november og<br />

januar-marts med deres før<br />

skolebørn. De har været meget<br />

motiveret, glade og nysgerrige på at<br />

lære at svømme. Børnene har her i<br />

marts gennemført svømmediplomet<br />

med mange forskellige svømmeøvelser,<br />

samt rutchebanetur og spring fra<br />

1m vippen. Svømmeøvelserne er<br />

udført i springbassinet og dyk<br />

øvelserne i 90cm. Børnene har den<br />

14. marts svømmet sig til meget flotte<br />

distancemål til deres diplom. De har<br />

koncentreret og glade svømmet i 50 minutter<br />

til følgende resultater:<br />

Gabriel 600m, Viktor 800m, Smilla<br />

1000m, Nicoline og Albert 1050m,<br />

Luca 1200m og endelig Bastian<br />

1350m<br />

Jeg er meget stolt af dem, når man tænker på<br />

de kun er 5 og 6 år gamle. Tak for denne<br />

sæson til fantastiske børn og stort tak til<br />

Henriette, som altid følger, motiverer og selv<br />

deltager aktivt i vandet med børnene.<br />

Den sidste svømme onsdag var den kommende<br />

gruppe af nye svømmebørn med for at<br />

prøve vandet og se,<br />

hvor dygtige denne<br />

sæsons børn er<br />

blevet. Det var et<br />

hyggeligt besøg med<br />

aktive spændte nye<br />

vandglade børn.<br />

Tak for de fine<br />

svømme-tegninger,<br />

som jeg værdsætter<br />

meget.<br />

På gensyn<br />

Svømme Lone<br />

Side 18


På fuserne er det fællesskab, hygge og sjove udfordringer, der driver holdet til at møde op<br />

hver mandag kl 19.40<br />

Vi laver en masse lege og fysisk træning hvor vi kombinere masser af humor med svømning<br />

Vi benytter alle bassinerne fra 90 cm til 4 m, og der træner vi alt fra dykning og samarbejdsøvelser<br />

til lege som rundbold og "triatlon"<br />

Fællesskabet er så stort hos Fuserne, at vi også laver videoaftner en gang i mellem, hvor vi mødes<br />

en dag i weekenden og ser film og spiser pizza.<br />

Fuserne er den holdtype, der ikke er bange for<br />

at udfordre sig selv, kan svømme på øvede<br />

niveau og ha' et stort smil på læben.<br />

Jeg er i hvert fald ikke stoppet med at gå der<br />

endnu (bare på de ældres hold)<br />

Steffen Jensen Fuser<br />

Side 19


Hans Krogenlund som har undervist hos <strong>FFS</strong> i 20 år den 01. april 2018<br />

Inge-Lise Hansen som har undervist hos <strong>FFS</strong> i 20 år den 15. august 2018<br />

Christian Simonsen som har undervist hos <strong>FFS</strong> i 10 år den 01. september 2018<br />

Lise-Lotte Nielsen som har undervist hos <strong>FFS</strong> i 10 år den 01. januar 2018<br />

Cecilie Vorm som har været ansat hos <strong>FFS</strong> i 10 år den 01. september 2017<br />

<strong>FFS</strong> er meget glade for jeres stabile indsats og takker mange gange.<br />

Side 20


Nicolai R. Jørgensen<br />

Pelle Sort, som nu får ansvaret for egne hold i kommende sæson.<br />

Der er i alt i sæson 2017-2018 uddannet 7 hjælpetrænere til selvstændige instruktører.<br />

Alle instruktørerne har også en gyldig bassinlivredderprøve og en gyldig børneattest.<br />

Vi glæder os til jeres udfoldelser på kanten i kommende sæson.<br />

Side 21


SOMMERSKOLE FRA FREDAG DEN 1. JUNI – FREDAG DEN 29. JUNI 2018<br />

ID<br />

nr. Hold ugedag tid instruktør pris hold placering<br />

Udspring K- og Takent hold<br />

SO01 ( uge 23+24+25+26) Ma+on+fr 17.00-19.00 Lone/Hans 500 kr. springbassin<br />

SO02<br />

Udspring mini talent (uge<br />

23+24+25+26) Man+fre 16.00-17.00 Lucas/Cecilie 300 kr. springbassin<br />

SO03 Udspring begynder 6-9 år Onsdag 16.20-17.00 Lucas/Carla 160 kr. springbassin<br />

Udspring begynder 10-12<br />

SO04 år torsdag 16.00-17.00 Cecilie/ 200 kr. springbassin<br />

SO05 Udspring begynder 6-9 år torsdag 16.00-16.40 Lucas/Sofie 160 kr. Springbassin<br />

Udspring begynder 10-12<br />

SO06 år torsdag 17.00-18.00 Cecilie/ 200 kr. springbassin<br />

SO07 Udspring begynder 6-9 år torsdag 16.40-17.20 Lucas/Sofie 160 kr. springbassin<br />

SO08 Udspring begynder 6-9 år torsdag 17.20-18.00 Lucas/Sofie 160 kr. springbassin<br />

SO09<br />

SO10<br />

SO11<br />

SO12<br />

SO13<br />

SO14<br />

SO15<br />

Børn 5-7 år - Klar ved<br />

poolkanten onsdag 16.00-16.40 Phillip/Therese 160 kr. 90cm ved væggen<br />

Børn 3-5 år - klar ved<br />

poolkanten onsdag 16.00-16.40 Michael/ 160 kr. 90cm ved vinduerne<br />

Børn 5-7 år - Klar ved<br />

poolkanten onsdag 16.40-17.20 Phillip/Therese 160 kr. 90cm ved væggen<br />

Børn 3-5 år - klar ved<br />

poolkanten onsdag 16.40-17.20 Michael/ 160 kr. 90cm ved vinduerne<br />

Børn begynder dybt vand<br />

fra 6 år onsdag 17.20-18.00 Phillip/Therese 160 kr. 25m bane 5+6<br />

Børn 5-7 år – klar ved<br />

poolkanten onsdag 17.20-18.00 Michael/ 160 kr. 90cm ved vinduerne<br />

Børn begynder dybt vand<br />

fra 6 år onsdag 18.20-19.00 Phillip/Therese 160 kr. 180cm bane 5+6<br />

Tilmelding via hjemmeside: www.farumfamiliesvom.dk under event øverst til venstre!<br />

Tilmelding til Udspring konkurrence, talent og mini talent kræver udtagelse af<br />

instruktørerne.<br />

Side 22


Sommerskole holdbeskrivelser<br />

Børn 3-5 år - klar ved poolkanten<br />

Børn 5-7 år - Klar ved poolkanten<br />

Børn begynder dybt vand<br />

Udspring begynder 6-9 år og 10-12 år<br />

Udspring Talent og Konkurrence<br />

3 dage pr uge mini talent 2 dage pr.<br />

uge<br />

Børn 3 - 5 år sammen med en voksen.<br />

Færdigheder: Ingen krav på dette hold.<br />

Undervisningen er med en forælder i vandet.<br />

Undervisningen går gennem den voksne så barnet<br />

føler sig tryg. Der bruges materialer i<br />

undervisningen, da legen gør undervisningen sjov<br />

og udfordrende.<br />

Bemærkninger: Undervisningen foregår i 90cm<br />

bassinet. Der betales kun for barnet.<br />

Børn 5 - 7 år uden en voksen med i vandet.<br />

Færdigheder: Ingen krav på dette hold.<br />

I undervisningen benyttes leg, så barnet motiveres<br />

og det er sjovt at lære grundøvelserne og så barnet<br />

føler sig tryg. Der bruges materialer i<br />

undervisningen, som gør undervisningen sjov og<br />

udfordrende.<br />

Børn fra 6 år som gerne vil svømme i 180cm<br />

bassinet. Bælte og vinger må gerne benyttes. Ingen<br />

specielle krav om færdigheder. Der øves crawl og<br />

ryg crawl. Der benyttes redskaber i undervisningen<br />

så det er sjovt og motiverende.<br />

Barnet skal selv kunne svømme ind til kanten uden<br />

brug af hjælpemidler.<br />

Der lægges vægt på leg for at bekæmpe frygt og til<br />

styrkelse af motorikken. Formålet er at skabe basis<br />

for at kunne kombinere afsæt, spring og landing.<br />

Der undervises både fra kanterne og fra vipperne.<br />

Vi starter fra kanterne af hensyn til tryghed og<br />

sikkerhed.<br />

For de udspringere der allerede er tilmeldt og<br />

udtaget på Talent- og konkurrencehold samt mini-<br />

Talent.<br />

Vi glæder os til at undervise dig på sommerskolen – vi ses!!!<br />

Side 23


Svømmehold sæson 2018 - 2019<br />

Svømmehold Mandag Tirsdag Onsdag. Torsdag Fredag Lørdag<br />

Plask og leg<br />

3-5 år<br />

Med forældre i vandet<br />

16.20<br />

17.00<br />

17.40<br />

16.00<br />

16.40<br />

17.20<br />

11.40<br />

Børn beg. lavt vand<br />

5-7 år<br />

Uden forældre i vandet<br />

Børn beg. dybt vand<br />

7-10 år<br />

Med hjælpemidler<br />

Børn beg. Lavt vand<br />

Fra 8 år<br />

Børn beg. Dybt vand<br />

Fra 8 år<br />

Børn let øvede<br />

Fra 9-12 år<br />

Uden hjælpemidler<br />

Børn øvede<br />

Fra 10 år<br />

15.40<br />

16.20<br />

15.40<br />

19.10<br />

18.20<br />

15.40<br />

16.20<br />

17.00<br />

17.40<br />

18.20<br />

16.20<br />

17.00<br />

17.40<br />

18.20<br />

19.00<br />

15.40<br />

16.20 15.40<br />

16.20<br />

17.00<br />

17.40<br />

18.20<br />

19.10 16.20<br />

17.00<br />

19.00<br />

Ung motion + 12år 18.10<br />

Voksen motion 18.20 19.10<br />

18.50<br />

19.50<br />

19.30*<br />

10.40<br />

17.40<br />

18.20<br />

19.00<br />

Voksen beg. svøm 09.00 18.40<br />

Vok. Beg/let øv. svøm 10.40* 10.30<br />

Voksen Familie Svøm 19.00<br />

Forældresvøm 15.40<br />

19.00<br />

Open Water 21.00*<br />

16.00<br />

16.40<br />

17.20<br />

18.00<br />

18.00 16.00<br />

17.20<br />

09.40<br />

10.20<br />

11.00<br />

09.00<br />

10.20<br />

11.40<br />

16.40 09.40<br />

12.20<br />

16.00<br />

16.40<br />

17.20<br />

11.00<br />

09.40<br />

10.20<br />

11.00<br />

09.00<br />

11.40<br />

12.20<br />

De *markerede hold er på mere end 1 lektion.<br />

Tilmelding via hjemmeside.<br />

Forbehold for ændringer.<br />

Side 24


Specialhold sæson 2018 - 2019<br />

Specialhold: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag<br />

Aqua Fitness 19.20<br />

Vandgymnastik 10.00 10.00 10.00<br />

19.00<br />

Crawl voksne begynder 09.40<br />

Crawl voksen let øvede 10.00<br />

Crawl voksne øvede 09.00<br />

Fuser 10-14 år 19.00* 15.00*<br />

Fuser 12-15 år 19.40* 19.40*<br />

Fuser 15-18 år 19.40*<br />

FAKlerne +18år 20.40*<br />

Handicap børn svøm 5-9år 18.10<br />

Handicap børn svøm 9-17år 18.30<br />

Livredning 19.50*<br />

Senior svøm 14.00 14.00<br />

Børn vandforsigtig I 09.00<br />

Børn vandforsigtig II 18.00<br />

Voksen vandskræk I 10.20<br />

19.50<br />

Voksen vandskræk II 10.40<br />

Kajak 20.30* 20.40* 20.30*<br />

Udspring 6-9 år 16.20 16.20 09.00<br />

17.00<br />

Udspring beg. 10-12 år 16.00 16.00<br />

16.40<br />

16.00 16.00 09.40<br />

10.20<br />

17.20<br />

Udspring + 12 år 19.00*<br />

Udspring + 14 år 19.00*<br />

Udspring mini talent 16.20* 17.00*<br />

Udspring familiehold 11.00<br />

Udspring konkurence 16.40* 16.40* 16.40*<br />

Udspring talent 17.00* 17.00*<br />

Tilmelding til K1, K2 og Mini Talent kræver udtagelse.<br />

De *markerede hold er på mere end 1 lektion. Tilmelding via hjemmeside.<br />

Der tages forbehold for ændringer.<br />

Side 25


Udspring:<br />

Diplomstævne 3. -2 -<br />

2018<br />

Børn begynder dybt vand<br />

onsdag<br />

Luca fra Børnehaven<br />

Skomagerbakken<br />

Side 26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!