nye gn-headset erobrer rampelyset nye gn-headset ... - GN Store Nord

gn.com

nye gn-headset erobrer rampelyset nye gn-headset ... - GN Store Nord

Kan du høre, hvad jeg siger?

Sæt dig et sted med snak og baggrundsstøj. Luk øjnene. Hold hånden for det ene øre og sæt en fi nger løst i det andet.

Lyt så godt efter og prøv at gengive, hvad der bliver sagt, af hvem og hvorfra. Du har nu en vag fornemmelse af, hvad

nedsat hørelse kan være.

Laurel A. Christensen

Andrew Dittberner

ORDFORKLARINGER

GN Magasinet 1 l 06

”I virkeligheden er nedsat hørelse uendelig mere kompliceret.

Der fi ndes ikke to høretab, der er helt ens. Årsagerne

til hørenedsættelse er også ofte meget forskellige.

Derfor er behandlingen meget kompleks og individuel,”

fortæller Laurel A. Christensen, vice president, Research

Audiology i udviklingsafdelingen i GN ReSound.

Forskningscenter

GN ReSound har gennem mange år foretaget kliniske

diagnoser af personer med nedsat hørelse. Som et supplement

hertil og for at få større viden om årsager til og

behandling af høretab etablerede GN ReSound i august

2005 Auditory Research Laboratory (ARL). Laboratoriet er

placeret i GN’s Technology Center i Chicago. USA er valgt

for at have en bredere base at rekruttere topspecialister fra.

Andrew Dittberner er chef for ARL. Han har sammensat

et forskningsteam med specialister fra mange fagområder

med hver sin vinkel på hørelse, bl.a. elektronik- og

Neurofysiologi: Læren om nervernes og hjernens funktion

Psykoakustik: Læren om hvordan mennesket opfatter lyde af forskellig frekvens og intensitet

”Markedets dom til os i 2004 var meget tydelig: ”Vi kan

godt lide jeres produkter, men I er ikke synlige nok.”

Desuden var vi ikke tilstrækkeligt repræsenteret i distributionskanalerne.

For eksempel blev vores kontor headset

primært solgt via de traditionelle kanaler for produkter til

contact centre og kun i mindre grad via andre distributører

til det store amerikanske kontormarked,” fortæller

Hans Henrik Lund, president for GN Netcom.

Aktivt salg

Derfor gennemførte GN Netcom ved årsskiftet 2004/

2005 en revurdering af hele den amerikanske distribution.

Blandt andet blev amerikanske Hello Direct en central

motor for væksten i salget.

”Hello Direct har direkte kontakt til slutbrugerne, og direkte

kontakt er helt afgørende. Hello Direct sælger vores

headset ’aktivt‘ – dvs. de tager kontakt til de potentielle

akustiskingeniører og specialister inden for datalogi,

hørelsens neurofysiologi, psykoakustik og audiologi.

Teamet består i dag af fem medarbejdere i Chicago og én

i København. De arbejder alle tæt sammen med de øvrige

grene af organisationen. Laboratoriets faciliteter er i

særklasse, og ARL er et af verdens mest avancerede forskningscentre

af sin type. Det har fi re særlige opgaver.

Med andre ører

For det første skal ARL gennemføre forskning i forbedring

af eksisterende teknologier og i udvikling af nye.

Det kan f.eks. være fremtidige metoder til digital lydbehandling

(DSP), forbedringer af retningsbestemt hørelse

og nedsat akustisk tilbagekobling (hyl).

”ARL skal desuden ’lytte til verden’ med den hørehæmmedes

ører – gennem simulering af høretab og afprøvning

af nuværende og fremtidige høreapparater. Hvilke

problemer løses, hvilke opstår, og hvilke står tilbage?

ARL-teamet vil se på høretabet fra bl.a. en matematisk,

en anatomisk og en akustisk vinkel,” forklarer Laurel A.

Christensen.

Synlige kompetencer

En tredje opgave for ARL er avanceret benchmarking

af GN ReSounds høreapparater mod konkurrenternes.

Hvem er førende inden for retningsbestemmelse, feed-

Vind i sejlene på det amerikanske kontormarked

2004 var et mat år for GN Netcom i USA med vigende markedsandele og behersket vækst, trods en teknologisk førerposition

på markedet for trådløse headset til kontormarkedet. Det billede er nu vendt. GN Netcom har gennem 2005 øget

væksten i USA markant, og kursen er sat mod fortsat høj vækst i USA og stigende vækstrater i resten af verden.

4

KONTORMARKED

FORSKNING

brugere, så vi ikke skal vente på, at brugerne opdager os

og vores headset. Samtidig benytter Hello Direct salgsmetoden

‘Try’n’Buy’, hvor den potentielle køber prøver headsettet

gratis i 30 dage og har fuld returret. Dermed får

brugeren mulighed for at prøve headsettet i sin hverdag.

Endelig har salgsindsatsen været fulgt op af en offensiv

markedsføring,” siger Hans Henrik Lund.

Bredere kanaler

Ud over GN’s egen salgskanal Hello Direct sælges og

markedsføres GN Netcoms kontorheadset nu også gennem

kontordetailkæder i USA, f.eks. Offi ceMax og Best

Buy, og via de store distributører af kontorelektronik,

bl.a. Ingram Micro, der er verdens største IT-distributør.

GN Netcoms eksisterende netværk af distributører og

forhandlere har også været oppe til grundig vurdering, og

fremover satser GN Netcom på de mere teknologioriente-

More magazines by this user
Similar magazines