Untitled - Aalborg Universitet

projekter.aau.dk

Untitled - Aalborg Universitet

Hovedaktivitet Indhold Reference til

Figur 4

I Lokalisering Søgning efter egnet beliggenhed. Det

kan enten være eksisterende ejendom

eller ny udstykning. Hjælp hertil

kan findes i demografier, økonomiske

analyser osv. Samtidig undersøges

lovgivning for området.

II Evaluering I denne fase laves både overordnede

og specifikke markedsundersøgelser.

Samtidig evalueres den finansielle

vurdering af projektet.

III Erhvervelse Ved erhvervelsen af området skal der

både undersøges for lovmæssige forhold,

grunden skal undersøges og

finansielle forhold undersøges.

IV Design og

budgettering

V Byggeansøgning

VI Kontrahering

og udførelse

VII Drift/udlejning/salg

Designprocessen forløber som vi kender

det og bliver hele tiden forfinet,

mhp. interessenter, krav, arkitektur

osv. Derudover opdateres budgettet

sideløbende således investeringen

ikke løber af sporet.

Når det endelige design er klart

udføres projekteringen mhp. byggeansøgning.

I et developmentprojekt

kan der foreligge flere ansøgninger

møntet på forskellige driftsscenarier.

Efter at projekteringen er færdiggjort

til kontrahering og med mindre

at developervirksomheden har intern

udførelse, udliciteres projektet til

entreprenører.

Ved afleveringen overgår byggeriet

til developeren og der er her som

tidligere nævnt, forskellige scenarier

for driftsperioden. Projektet

kan enten overleveres til nye ejere,

udlejes gennem bureau eller drives

af developeren.

Lokalisering

Markedsundersøgelse

Markedsundersøgelse/Ide

Ide/Programmering

Projektering

Udførelse

Drift

Tabel 1: Development projektforløb frit efter [Wilkinson & Reed, 2008].

Som det fremgår af tabellen er der mange ting der skal koordineres

og tages højde for. For at projektet skal blive succesfuldt er det

nødvendigt at developervirksomheden har de nødvendige kompetencer og

erfaringer, der skal til for at kunne foretage denne koordinering.

15

More magazines by this user
Similar magazines