18.09.2018 Views

Mink_Buersten-Abdichten_DK

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Mink</strong> INformativ!


<strong>Mink</strong> holder tæt !


Anvendelsmuligheder til afdækning<br />

PERSIENNER<br />

POOLAFDÆKNING SVINGDØRE<br />

SVÆVEBANE<br />

KABELGENNEMFØRING<br />

MEKANISK KALESCHE<br />

DØRKARRUSEL<br />

RENRUMSDØR<br />

SERVERSKAB<br />

HÅNDVÆRKTØJ<br />

HJULKASSER<br />

MASKINHUSET<br />

BEARBEJDNINGSCENTRE<br />

ROTORVARMEVEKSLERE


Tætning af håndværktøj<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Ved bygning eller renovering af huse bliver der ofte anvendt gipsplader. Ved bearbejdning af overfladerne<br />

bliver der brugt slibemaskiner.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

<strong>Mink</strong> tætningsbørster er fastgjort til suge hovedet på en slibemaskine. Børsterne forhindrer udslip af<br />

støv og slibende partikler og tjener samtidig også som afstandsstykker.


Tætning af Poolafdækning<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

En tur i den varme sommersol kan være varmt, bliv afkølet med en dukkert i poolen eller i den udendørs<br />

swimmingpool.


Vore <strong>Mink</strong> børstelister bruges som tætning ved swimmingpool overdækning . De tætner poolens kant<br />

for at forhindre indtrængen af dyr , blade og snavs. Desuden reducerer <strong>Mink</strong> Børstelister også varmetab<br />

i vandet.


Tætning af svingdøre<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Svingdøre er moderne og ser godt ud. Man ser dem i offentlige bygninger og virksomheder. En automatisk<br />

svingdør kræver minimal plads ved maksimal åbningsbredde.


<strong>Mink</strong> børstelister, som er fastgjort på svingdøre sikre for både træk og varmetab. Samt de fleksible børstelister<br />

forebygger risikoen for at komme i klemme.


Afdækning af mekanisk kalesche<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Om sommeren kan du se dem igen, bilerne „topløse“. Cabriolets forbinder mange med „ren frihed“.<br />

Køreturen gennem et smukt landskab i strålende solskin er en særlig glæde.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

I bagagerummet på en Cabriolet befinde mekanikken til kalechen sig. Her forhindrer <strong>Mink</strong> børstelister<br />

at der kommer snavs og små genstande i de mekaniske dele. Desuden tjener børsterne også som<br />

beskyttelse ved indgrebsmekanismen og som optisk afdækning.


Tætning ved kabelgennemføring<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Bag TV-møbler, telefonsystemer og frem for alt under skriveborde er det altid en udfordring at holde<br />

styr på kablerne. Og så snart man forsøger at ændre noget, bliver man selv viklet med ind .


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

De er fleksible og nemme at montere, <strong>Mink</strong> Børstelister bliver blandt andet brugt til at skjule visuelt<br />

forstyrrende åbninger ved kabelgennemføringer. De forbygger at snavs og støv kommen ind og holder<br />

kablerne på plads.


Afdækning ved bearbejdningscentre<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Ved fræsning, drejning og boring af emner opstår der spåner og sprøjt af kølesmøremidler.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

<strong>Mink</strong> børster afdækker ved boring og fræsning for spåner. Takket være børsternes fleksibilitet kan de<br />

tilpasses til mange forskellige anvendelsesområder og det give en stor fordel.


Tætning af serverskabe<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

I serverrum er der ofte høje temperaturer, hvilket kan beskadige elektronikken. Ved hjælp af klimatiserede<br />

dobbeltgulve bliver serverrummet afkølet, så der ikke opstår skader på Hardwaren.


<strong>Mink</strong>’s børste Skott tjener blandt andet som kabelføring i serverskabe og som tætning af klimatiserede<br />

dobbeltgulve. De forhindre støv og snavs i at trænge ind samt tab at køleluft. Som følge heraf undgås<br />

systemfejl grundet overophedning.


Afdækning af hjulkasser<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Flere og flere rejsende bruger bussen. Turen er oftest direkte og uden omstigninger. Derudover er<br />

busrejser mere miljøvenlige og afslappende.


<strong>Mink</strong> børster bruges på hjulkasserne som stænkafskærmning på busser og lastbiler. Afdækning på<br />

forskellige hjulkasser størrelser er muligt takket være den fleksible <strong>Mink</strong> børsteliste.


Afdækning af maskinhuse<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Industrielle anlæg er komplekse arbejdscentre. Inde i disse anlæg dannes der støv, snavs og fugt.


<strong>Mink</strong> børstelister bruges som tætning af industrimaskiner. De forhindre at støv og snavs slipper både<br />

ud eller ind og derved undgås alvorlige følgeskader.


Afdækning af rulleskodder<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Solafskærmnings systemer af enhver art er med til at beskytte mod at man bliver blændet, overophedning<br />

samt optimering af indeklimaet og dermed spare man energi.


De effektive <strong>Mink</strong> børstelister bruges blandt andet også til rulleskodder. De forhindre at der kommer<br />

snavs og sne ind, samt de tjener som insekt forebyggelse og støjreduktion


Tætning af rulleporte<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

En garage er ikke kun en parkeringsplads til biler, men også en lagerplads til mange andre ting.<br />

Visuelt er der i dag mange forskellige design af garager.


Mest ikke synlig, men meget effektive, sådan er <strong>Mink</strong> børstelister fastgjort til døre og porte. Deres<br />

formål er, at forhindre træk og snavs, og at afvise insekter samt minimere løbestøj ved rulleport<br />

systemer.


Afdækning ved kabelbaner<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Takket være stolelift, gondollift eller svævebaner er det ikke længere et problem at komme op i bjergene<br />

for at vandre eller stå på ski om vinteren.


<strong>Mink</strong> børstelister bruges ved indgang og udgang som visuel afdækning eller frem for alt som tætning<br />

for smørefedt, is og sne


Tætning af Renrumsdøre<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

De såkaldte renrum er nødvendige til specielle fremstillingsprocesser, især ved fremstilling af farmaceutiske<br />

produkter. Her er det meget vigtigt, at koncentrationen af luftbårne partikler reduceres<br />

mest muligt.


<strong>Mink</strong> Bubble-Brush børstelister bruges som en pålidelig tætning f.eks. ved renrums døre.


Tætning af varmevekslere<br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Roterende varmevekslere er et effektivt system til genopretning af termisk energi / varme, f.eks. i produktionsområder<br />

i virksomheder.


Såkaldte lækager på rotor varmevekslere reducere deres effektivitet .<br />

<strong>Mink</strong> Bubble Brush hjælper effektivt med til at minimere sådanne lækager.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> Bürsten Think aus diesem <strong>Mink</strong>! Baum ®<br />

eine Küche wird?<br />

Hvis dette har gjort jer nysgerrig og i har fundet interesse i<br />

vores ideer , så kontakt os venligst .<br />

Vi ser frem til at høre fra jer .<br />

Med venlig hilsen<br />

Med venlig hilsen<br />

Martin Knödler<br />

Marketingsleder<br />

Zentrale<br />

August <strong>Mink</strong> KG<br />

Fabrikation<br />

technischer Bürsten<br />

Wilhelm-Zwick-Straße 13<br />

D-73035 Göppingen<br />

fon +49 (0)71 61 40 31-0<br />

fax +49 (0)71 61 40 31-500<br />

info@mink-buersten.de<br />

Benelux<br />

<strong>Mink</strong>-Bürsten B.V.<br />

Hanzeweg 6<br />

NL-8061 RC Hasselt<br />

fon +31 (0)38 3 86 61 77<br />

fax +31 (0)38 3 86 61 78<br />

info@mink-buersten.nl<br />

England<br />

<strong>Mink</strong>-Brushes (UK) Ltd.<br />

Cash´s Business Centre<br />

Cash´s Lane<br />

GB-CV1 4PB Coventry<br />

fon +44 (0)24 76 63 25 88<br />

fax +44 (0)24 76 63 25 90<br />

sales@mink-brushes.co.uk<br />

Frankreich<br />

<strong>Mink</strong>-France S.A.R.L.<br />

2, rue de l’Octroi<br />

F-78410 Aubergenville<br />

fon +33 (0)1 34 84 75 64<br />

fax +33 (0)1 34 84 01 81<br />

info@mink-france.fr<br />

Italien<br />

<strong>Mink</strong>-Italia s.r.l.<br />

Società con Socio unico<br />

Via Speranza 5<br />

I-40068 S. Lazzaro<br />

di Savena (BO)<br />

fon +39 0 51 45 26 00<br />

fax +39 0 51 62 78 325<br />

info@mink-italia.it<br />

Skandinavien<br />

<strong>Mink</strong>-Bürsten ApS<br />

Glasvænget 2<br />

<strong>DK</strong>-5492 Vissenbjerg<br />

fon +45 70 26 20 77<br />

fax +45 70 26 20 78<br />

info@mink-buersten.dk<br />

www.mink-buersten.com<br />

HIER BLÄTTERN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!