03.10.2018 Views

Magasinet PLUS oktober 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ET MAGASIN TIL DIG FRA PLUS BOLIG

Elever er et

stort plus

I Johannes

V. Jensens

fodspor

Vind

brunch

for to

Glad gymnastik

i Gug

MAGASINET PLUS · OKTOBER · 2018


Gode og lærerige

afdelingsmøder

"Det gør mig

virkelig glad

at mærke

al den

livsglæde.”

Jeg har nået at være med til 11 afdelingsmøder rundt omkring i Plus Bolig i år – og det har været en fornøjelse.

Noget af det særlige ved at bo i Plus Bolig er nemlig beboerdemokratiet. Som beboer har man mulighed for at

få stor indflydelse på, hvordan tingene foregår i den afdeling, hvor man bor.

Krumtappen i beboerdemokratiet er det årlige afdelingsmøde i enten august eller september – for det er hér,

at de væsentligste beslutninger i afdelingen bliver taget.

18

26

PLUS indhold

04

06

07

08

09

10

12

16

18

25

26

30

32

35

36

Nu begynder Plus Boligs hidtil største renovering

Attraktive boliger bliver endnu bedre

Renovering skrider frem

Tvillingesilo giver elevpladser til unge

45 elever på siloen

Silomaleri gav elevplads til Mabinty

Elever er et stort plus

Festlig og fornøjelig fodbolddag

Glad gymnastik i Gug

Boligselskab i Farsø med i Plus Bolig

I Johannes V. Jensens fodspor

7 spørgsmål til Ditte

7 spørgsmål til Kasper

Vind brunch for to

Opslagstavlen

For mig har årets afdelingsmøder været et lærerigt kig ind i de afdelinger, som jeg har besøgt.

Man fornemmer hurtigt på stemningen på mødet, om det er en afdeling med et godt naboskab, hvor man

tager hensyn til hinanden, eller om der er plads til forbedring.

Det har helt generelt været nogle meget positive møder, og det gør mig virkelig glad at mærke al den

livsglæde og varme, som jeg har mødt rundt omkring i afdelingerne. Jeg har også fået masser af inspiration

og input til, hvordan vi i Plus Bolig kan hjælpe med at gøre både afdelingsmøderne og livet i afdelingerne

endnu bedre fremover.

Heldigvis sker der allerede mange positive og spændende ting blandt beboerne rundt omkring i Plus Bolig.

Det er der som altid masser af gode eksempler på i dette nummer af Magasinet PLUS. Måske kan du selv

finde inspiration til din afdeling?

God læselyst!

16

Mette Bach Kjær

Direktør i Plus Bolig

Magasinet PLUS udgives af: Plus Bolig + Alexander Foss Gade 7 + 9000 Aalborg + 96 31 41 51 + www.plusbolig.dk

Ansvarshavende redaktør: Mette Bach Kjær, direktør i Plus Bolig · Redaktion: Mette Bach Kjær + Jane Christensen +

Rohini Ustrup + Cecilie Rubæk + Henrik Jensen · Annoncer: Rohini Ustrup + 25 79 95 56

Foto: Michael Bo Rasmussen + Lars Horn + arkiv · Layout: Kunø Designs ®

Tekst og tilrettelæggelse: Journalist Henrik Jensen – HOS JOURNALISTERNE

2 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 3


Et stort flertal af beboerne

i Plus Boligs afdeling på

C. P. Holbølls Plads, Peter

Bruuns Vej og Carl Rothes

Vej i Gug har stemt ja til

en gennemgribende

renovering af afdelingens

290 boliger.

Birgit og Jesper Olesen

ser frem til, at deres

rækkehus snart bliver

renoveret.

Fakta om renoveringen

Afdelingen på C. P. Holbølls Plads, Peter Bruuns Vej og Carl Rothes Vej

bliver renoveret både udvendig og indvendig. Renoveringen indeholder

blandt andet:

+ Ny tagbeklædning

+ Nye isolerende facader

+ Nye yderdøre

+ Renovering af altaner og altangange

+ Nye terrasser

+ Nye køkkener

+ Nye badeværelser

+ Nye gulve

+ Maling af vægge og lofter

+ Ombygning til ny og moderne indretning

+ Nye el- og vvs-installationer

+ Nye ventilationsanlæg

+ Nye grønne områder

Nu begynder

Plus Boligs hidtil

største renovering

4 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018

Birgit og Jesper Olesen er lykkelige for deres rækkehus på Carl Rothes Vej i

Gug. Hun har boet i huset i 49 år. Han flyttede først ind for 31 år siden

nogenlunde samtidig med, at de blev gift. Her har de tænkt sig at blive

boende i mange år endnu.

”Jeg har altid været glad for at bo her. Men jeg må indrømme, at det efterhånden

er blevet noget gammelt byggeri. Afdelingen trænger virkelig til den

helt store renovering, så det også kan være et godt sted at bo i fremtiden,”

siger Birgit Olesen.

Hun er derfor glad for, at det nu er blevet vedtaget, at hele deres afdeling

skal gennemgribende renoveres og moderniseres i løbet af de kommende år.

Det samme er hendes mand.

”Det er en dejlig afdeling, men vi kommer ikke udenom, at her efterhånden

er blevet meget nedslidt. Så vi glæder os til renoveringen. Det bliver jo

næsten helt nye boliger,” siger Jesper Olesen.

Bliver en attraktiv afdeling

Det er den hidtil største og dyreste renovering i Plus Boligs historie, som et

flertal af beboerne i afdelingen på C. P. Holbølls Plads, Peter Bruuns Vej og

Carl Rothes Vej i Gug vedtog, da renoveringsprojektet var til afstemning på

et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. juni.

Her stemte et stort flertal af beboerne ja til renoveringsprojektet, som

kommer til at koste hele 380 millioner kroner.

Projektet er så omfattende, at det kun kan lade sig gøre, fordi Landsbyggefonden

har givet tilsagn om at støtte renoveringen med næsten

200 millioner kroner.

”Jeg er meget glad for, at vi nu omsider kan komme i gang med renoveringen.

Det er virkelig tiltrængt, og med det store projekt, vi nu sætter i gang,

vil vi få en attraktiv og fremtidssikret afdeling,” siger Tom Pedersen, der er

formand for afdelingen.

Nej til første plan

Da renoveringen blev vedtaget af beboerne i sommer, var det anden gang,

at projektet var til afstemning i afdelingen. Første afstemning, som var i

efteråret sidste år, endte med, at et flertal stemte nej.

Herefter blev den oprindelige plan revideret og ændret for at tage højde for

beboernes kommentarer i forbindelse med den første afstemning.

Blandt andet blev det besluttet, at bygningerne alligevel bliver facade-

isoleret, og at alle boliger får nye gulve, hvilket ikke var en del af den første

plan. Desuden kommer der mere bordplads og skabsplads i de nye køkkener,

der bliver lavet i alle boligerne.

”Vi har stemt ja begge gange, men vi må indrømme, at den nye renoveringsplan

faktisk er endnu bedre end den første plan. Så måske var det godt nok,

at den første plan ikke blev vedtaget. Dog er jeg først og fremmest glad for,

at renoveringen nu omsider kan komme i gang,” siger Birgit Olesen.

Betonskader og utætte tage

Afdelingen er fra 1964 og består af 290 boliger i forskellig størrelse. Fra små

1 værelses ungdomsboliger til store 4 værelses familieboliger.

Byggetekniske undersøgelser har vist, at tagene i afdelingen mange steder

er utætte, og der er konstateret masser af betonskader på vægge, altangange

og trapper. Samtlige el- og vvs-installationer trænger til at blive

udskiftet, og så er bygningerne generelt dårligt isolerede, og mange beboere

har problemer med indeklimaet.

”Vi har selv store problemer med at holde på varmen hjemme hos os. Vi bor i

et rækkehus i to etager, og især i stueplanet er der tit meget koldt, fordi der

ikke er nogen særlig isolering under gulvene. Det bliver dejligt at få en bedre

isolering af vores bolig,” siger Jesper Olesen.

Renoveringen bliver alt for omfattende til, at beboerne kan blive boende,

mens deres lejligheder bliver renoveret. Derfor vil alle beboerne blive

genhuset i en periode under renoveringen. Plus Bolig har ansat en genhusningskonsulent,

som vil hjælpe beboerne med at komme godt igennem

genhusningen.

Det er planen, at selve renoveringen vil gå i gang i løbet af 2020.

Stort flertal stemte ja

Renoveringen blev vedtaget på et ekstraordinært beboermøde den 29. juni.

+ 68 procent stemte ja.

+ 28 procent stemte nej.

+ 4 procent stemte blankt.

MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 5


Der kommer også nye

yderdøre i rækkehusene på

Ananasvej og Løvstikkevej.

Renovering

skrider frem

i naboafdeling

Mens beboerne på Ananasvej og Løvstikkevej venter på, at

renoveringen af deres afdeling skal begynde, er håndværkerne

allerede i fuld gang i den nærliggende afdeling på Deltavej og Kappavej.

Planerne for renoveringen af de to afdelinger er næsten identiske.

Ligesom på Ananasvej og Løvstikkevej får de 97 rækkehuse på

Deltavej og Kappavej også lagt nye tage og skiftet alle vinduer og

udvendige døre.

Afdelingsformand Jesper

Reckweg glæder sig til

renoveringen af Ananasvej

og Løvstikkevej.

Færdig til sommer

”Renoveringen på Deltavej og Kappavej forløber rigtig godt.

Håndværkerne er blevet en smule forsinkede på grund af regnvejr,

men ellers kører det hele, som det skal. Det bliver rigtig godt,” siger

Martin Pedersen, der er bygningsinspektør i Plus Bolig.

Det er planen, at renoveringen af Deltavej og Kappavej vil være

afsluttet i løbet af sommeren næste år.

Håndværkerne er

i fuld gang på

Deltavej og Kappavej.

Attraktive boliger bliver endnu bedre

De nedskidte tage og

vinduer bliver skiftet.

Stor renovering på vej

af 195 boliger i Plus

Boligs afdeling på

Ananasvej og

Løvstikkevej i

Mølholm.

Det er ikke svært at forstå, at rækkehusene på Ananasvej

og Løvstikkevej er blandt de mere eftertragtede boliger

i Plus Bolig. De 195 rækkehuse fremstår næsten som en

lille hyggelig landsby, og beliggenheden i Mølholm fejler

ikke noget - tæt på natur og fjord og heller ikke langt fra

Aalborg centrum.

Nu bliver de attraktive boliger kun endnu bedre. Et stort

flertal af beboerne har stemt ja til en større renovering af

afdelingen. Renoveringen, som kommer til at løbe over

det næste halvandet år, betyder først og fremmest, at

der skal lægges helt nye tage på husene, og at alle udvendige døre og vinduer

bliver skiftet.

”Det bliver rigtig godt. Renoveringen kommer til at give hele afdelingen et

stort løft. Men det er også tiltrængt. Vi har efterhånden en del beboere, som

har problemer med utætte tage eller vinduer, der ikke kan lukkes tæt. Så vi

glæder os,” siger Jesper Reckweg, der er afdelingens formand.

De første tage smuldrede

Det er ikke første gang, at der er problemer med tagene i afdelingen.

Da rækkehusene blev bygget i 1985 var det netop samtidig med, at Dansk

Eternit Fabrik havde ændret produktionen af deres tagplader.

Dansk Eternit Fabrik holdt midt i 80’erne op med at bruge de utroligt stærke

asbest-fibre i deres tagplader, fordi det havde vist sig, at fibrene var uhyre

kræftfremkaldende. Derfor begyndte de at bruge andre slags fibre, men de

første forsøg på at lave asbestfri eternitplader var mildest talt ikke nogen

succes.

Da boligerne på Ananasvej og Løvstikkevej blev bygget, var det med den første

generation af eternitplader uden asbest. Der gik ikke ret mange år, før tagene

begyndte at smuldre. Så allerede i begyndelsen af halvfemserne blev alle tagplader

i afdelingen skiftet ud på eternitfabrikkens regning.

”Det er 25 år siden, og nu holder de nuværende tagplader heller ikke længere,”

siger Jesper Reckweg.

Husene bliver flottere

Kvaliteten af eternitplader er siden blevet langt bedre, og de nye tagplader,

som bliver lagt i forbindelse med renoveringen, forventes at have en væsentlig

bedre holdbarhed og en levetid på 30-35 år.

Det bliver sorte bølgeeternit-plader, som skal erstatte de gamle falmede rødbrune

tage. Sammen med de nye vinduer og døre overalt kommer afdelingen

til at fremstå meget flottere end i dag.

”Vi har allerede en rigtig god afdeling, men jeg er sikker på, at det bliver endnu

bedre at bo her efter renoveringen. Man bliver jo gladere for at bo et sted, når

det hele bare er i orden,” siger Jesper Reckweg.

Det er planen, at renoveringen af rækkehusene på Ananasvej og Løvstikkevej

kan begynde sidst på året, og at håndværkerne vil være færdige i løbet af

første halvdel af 2020.

På Deltavej og Kappavej bliver

tagene også skiftet.

6 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018

MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 7


53 elever på siloen

I alt 53 erhvervsskoleelever har været involveret i kunstprojektet på

Plus Boligs tvillingesilo på Eternitten.

Først har elever fra mureruddannelsen pudset siloerne og gjort dem klar

til at blive malet. Det er kunstneren Jonas Pihl, som har lavet skitserne

til kunstværket på siloen, men det er fortrinsvis malerelever fra Tech

College, som i løbet af foråret og sommeren har arbejdet på at overføre

kunstnerens skitser til den 32 meter høje silo.

I alt 53 elever

har været med

på siloen.

Er enormt stolte

Også andre faggrupper har været med. Elever fra elektrikeruddannelsen

har monteret lamper på toppen af siloen, som skal oplyse kunstværket

om natten.

Teknisk tegner-studerende har designet de kæmpestore bærearme,

som lamperne er monteret på, og det er elever fra smedeuddannelsen,

der har lavet bærearmene.

Blandt de øvrige faggrupper, som har været involveret i projektet, er

kokke- og bagerelever, som hver dag har lavet mad og forplejning til de

unge håndværkere på byggepladsen.

”Det har været en stor oplevelse for vores elever. De er enormt stolte

over, at de har været med til at lave Aalborgs nye vartegn,” siger praktikpladskonsulent

Anja Lundstrøm fra Tech College.

Kunstneren Jonas Pihl

har arbejdet sammen

med eleverne fra Tech

College.

Tvillingesilo giver

elevpladser til unge

Praktikpladskonsulent

Anja Lundstrøm har

været daglig leder for de

unge håndværkerelever

på tvillingsiloen.

Mindst 14 unge

håndværkerstuderende

har fået en elevplads på

grund af kunstværket

på Plus Boligs silo

på Eternitten.

Der er alt for få elevpladser i Danmark. Hvert år er der masser af unge, som

gerne vil være fx malere, murere eller elektrikere, der må droppe deres uddannelse,

fordi de ikke kan finde en elevplads.

Andre vælger at gennemføre uddannelsen ved at tage hele eller dele af deres

elevtid i såkaldt ”skolepraktik”, som er en slags nødløsning i stedet for en

normal elevplads i en rigtig virksomhed.

”Der er simpelthen for mange virksomheder, som ikke tager elever, og

dermed ikke er med til at uddanne fremtidens håndværkere. Det er et meget

stort problem. Både for de unge, som ikke kan finde en elevplads, men også

for samfundet, fordi vi risikerer at komme til at mangle uddannede håndværkere

i fremtiden,” siger Per Dennis Kristensen, der er praktikcenterchef

på Tech College i Aalborg.

Et fantastisk projekt

Han er derfor begejstret for, at Plus Bolig sammen med en række virksomheder

og fonde har ladet unge erhvervsskoleelever fra Tech College, som

mangler en elevplads, stå for at male og udsmykke Aalborgs nye vartegn -

den kæmpemæssige tvillingesilo på hjørnet af Plus Boligs grund på

Eternitten i det centrale Aalborg.

”Det er et fantastisk projekt. Vi er superglade for, at vores unge mennesker

har været med i siloprojektet. De har lært utrolig meget og har fået en helt

uvurderlig erfaring, og siloen er dæleme også blevet flot,” siger Per Dennis

Kristensen.

Det har fra starten været planen, at det store kunstprojekt på tvillingesiloen

skulle fungere som et udstillingsvindue for unge fra maleruddannelsen

og andre håndværksuddannelser, som er i ”skolepraktik”, fordi de

mangler en rigtig elevplads.

”Vi vil gerne hjælpe de unge håndværkerstuderende med at få noget

erhvervserfaring, så de lettere kan få en elevplads og gøre deres

uddannelse færdig. Og jeg er enormt glad for, at det er lykkedes så godt,”

siger Plus Boligs direktør Mette Bach Kjær.

En masse dygtige unge

Siden kunstprojektet gik i gang før sommerferien har i alt 14 af de unge,

som har været med til at arbejde på siloen, fået en elevplads. Det viser en

optælling, som Tech College har lavet for Magasinet PLUS.

”Vi har haft i alt 53 unge studerende med på siloprojektet. Og indtil videre

har 14 af dem fået en elevplads, og jeg er ret sikker på, at det bliver til endnu

flere, inden siloprojektet er helt slut,” siger Anja Lundstrøm, der er praktikpladskonsulent

på Tech College.

Hun fortæller, at der er tale om elevpladser, som de unge næppe ville have

fået, hvis de ikke havde været med på siloprojektet.

”Det er hurtigt rygtedes blandt håndværksvirksomhederne, at vi har en

masse dygtige unge mennesker til at gå her på stilladset. På den måde er

flere af virksomhederne kommet i tanke om, at de måske alligevel godt kan

bruge en elev,” siger Anja Lundstrøm.

Aalborgs nye vartegn

Plus Boligs tvillingesilo på Eternitten er 32 meter høj. Den er

placeret tæt på Sønderbro, som er en af hovedindfaldsvejene fra

syd mod Aalborg midtby.

Kunstprojektet er et samarbejde mellem blandt andre Plus Bolig,

Jyske Bank, Flügger, Stjerne Stilladser og Tech College.

Motivet er skabt af kunstneren Jonas Pihl og symboliserer Aalborgs

udvikling fra industriby til vidensby.

Det er malerelever fra Tech College, som sammen med kunstneren

selv har malet motivet på siloen.

8 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 9


Mabinty Kamara da hun stadig gik

på stilladset ved tvillingesiloen.

Silomaleri

gav elevplads

til Mabinty

"Jeg er stolt over,

at jeg har været

med til at male

tvillingesiloen."

Malermester hentede sin

nye elev på Plus Boligs

tvillingesilo, og det

har han ikke fortrudt.

Henrik Bonderup fra Aalborg-Nørresundby

Malerfirma er glad for sin nye elev.

38-årige Mabinty Kamara var i foråret forgæves rundt og banke på hos en

lang række malerfirmaer i Aalborg og omegn. Hun er ved at uddanne sig

til maler og har derfor brug for en elevplads. Men ingen af malerfirmaerne

havde dengang plads til Mabinty.

”Det er svært at finde en elevplads. Jeg har søgt rigtig mange steder, men

der er slet ikke elevpladser nok, så det er ikke nemt,” siger hun.

Derfor var hun nødt til at fortsætte efter grundforløbet på maleruddannelsen

i såkaldt ”skolepraktik” på Tech College, som er en slags nødløsning

for de elever, der ikke har en elevplads i en rigtig virksomhed.

”Skolepraktik er fint nok. Men det er ikke så godt som en rigtig elevplads i

et malerfirma,” siger Mabinty Kamara.

Hun ved, hvad hun taler om, for efter blot tre ugers malerarbejde på Plus

Boligs tvillingesilo på Eternitten blev hun i sommer kontaktet af et lokalt

malerfirma, som tilbød hende en elevplads.

”Jeg er så glad for, at jeg nu har fået en elevplads. Det var sørme heldigt, at

jeg kom med på siloprojektet, for ellers var det nok ikke sket,” siger hun.

Et udstillingsvindue

Mabinty Kamara er en af de 53 elever fra Tech College, som i løbet af foråret

og sommeren har været med til at male og udsmykke tvillingesiloen på

hjørnet af den tidligere Eternit-grund i det centrale Aalborg.

”Jeg er stolt over, at jeg har været med til at male tvillingesiloen. Hver gang

jeg kører forbi med min datter, så siger hun, at den har mor lavet,” siger hun.

Udover at forskønne området, har det været et vigtigt mål med kunstprojektet,

at udsmykningen af tvillingesiloen også skulle hjælpe unge

håndværkerelever, som manglede en elevplads.

”Eleverne har prøvet kræfter med en opgave, som er mere spændende

og udfordrende, end hvad de normalt kommer ud for i deres skolepraktik

hjemme på erhvervsskolen. Og samtidig har det været planen, at kunstprojektet

gerne skulle fungere som et udstillingsvindue, der mindede de

lokale håndværkerfirmaer om, at de burde tage en elev,” siger afdelingsdirektør

Lene Hjorth fra Jyske Bank, som har givet støtte til projektet.

En ekstra elev

Planen er lykkes. I alt 14 håndværksfirmaer har indtil videre valgt at tilbyde

en elevplads til en af de unge på siloprojektet.

En af dem er Henrik Bonderup, som er direktør i Aalborg-Nørresundby

Malerfirma.

”Jeg har altid haft elever, og jeg kom til at tænke på, at vi da godt kunne

tage en ekstra elev. Så jeg svingede forbi siloen på Eternitten, og efter en

kort samtale med Mabinty, tilbød jeg hende en elevplads,” siger Henrik

Bonderup. Han mener, at håndværksfirmaer har pligt til at tage elever.

”Der er desværre alt for mange firmaer, som ikke tager elever. Det er for

dårligt,” siger han.

Henrik Bonderup har nu haft sin nye elev i nogle måneder, og han har

bestemt ikke fortrudt.

”Mabinty er en solstråle. Hun er en dygtig og glad elev, som passer godt ind

i vores firma. Hende er vi glade for,” siger han.

Mabinty Kamara kommer oprindelig fra Sierra Leone men flyttede til

Danmark for snart ti år siden. Her bor hun i Frejlev sammen med sin mand

Kenneth og datteren Omoye.

10 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018

MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 11


Cecilie Rubæk blev færdig

med sin uddannelse til

kontorassistent 1. september

og er blevet ansat i Plus Bolig

efter sin elevtid.

Elever

er et

stort

plus

Plus Bolig er ikke kun et boligselskab for beboerne

og en arbejdsplads for boligselskabets medarbejderne.

Det er også et uddannelsessted. I Plus Bolig

er der hele tiden et antal unge, som er i gang med

at uddanne sig til fx ejendomsserviceteknikere eller

kontorassistenter.

”Vi ønsker at bidrage til samfundet, og det gør vi

blandt andet ved at tilbyde elevpladser til unge, så de

kan tage sig en uddannelse,” siger Mette Bach Kjær,

der er direktør i Plus Bolig.

Er meget tilfreds

23-årige Cecilie Rubæk er en af de unge, som har haft elevplads i Plus Bolig.

”Selvom jeg har taget min uddannelse på Aalborg Handelsskole, så har

Plus Bolig vil gerne

give unge mulighed

for at uddanne sig

og tager flere elever,

end boligselskabet

behøver.

langt det meste af min uddannelsestid forgået her i Plus Bolig,” siger Cecilie

Rubæk, som har været kontorelev i boligselskabet.

Hun blev færdig med sin uddannelse 1. september og har været meget

tilfreds med sit uddannelsesforløb.

”Jeg er simpelthen så glad for, at jeg har kunnet tage min uddannelse i Plus

Bolig. Jeg har lært utrolig meget og har udviklet mig helt vildt både fagligt

og personligt. Det har bare været rigtig godt,” siger hun.

Lige nu kun to elever

Normalt er der tre elever ad gangen i boligselskabet. Lige nu er der dog kun

to elever, fordi den nye kontorelev, som skal overtage pladsen efter Cecilie

Rubæk, først begynder til nytår.

De to nuværende elever er begge i gang med at uddanne sig til ejendomsserviceteknikere.

Kasper Schack Sørensen og

Ditte Exner begyndte begge som

elever i Plus Bolig i januar.

”Jeg har tidligere prøvet flere forskellige uddannelser. Jeg har været i gang

med at uddanne mig til landmand, og jeg har også læst jura på universitetet

i en periode, men nu har jeg endelig fundet den helt rigtige uddannelse for

mig,” siger 25-årige Ditte Exner.

Hun startede som ejendomsserviceteknikerelev i Plus Bolig i januar.

”Vi lærer meget og kommer i løbet af uddannelsen rundt i alle teams.

Det er nogle rigtig gode kolleger, som gerne vil lære fra sig. Jeg er enormt

glad for at være her,” siger hun.

"Vi lærer meget

og kommer i løbet

af uddannelsen

rundt i alle teams."

Lærer noget hver dag

Den anden elev, som er ved at uddanne sig til ejendomsservicetekniker, er

23-årige Kasper Schack Sørensen.

Han begyndte også sin elevtid i januar ligesom Ditte Exner. Bortset fra nogle

kortere skoleforløb kommer langt det meste af uddannelsen for dem

begge til at foregå i Plus Bolig.

”Det er en god arbejdsplads. Folk er meget åbne, og selvom vi er elever,

bliver der lyttet til os, og vi bliver taget alvorligt. Jeg synes, at jeg lærer

noget hver dag,” siger Kasper Schack Sørensen.

Han er også sikker på, at han har valgt den rigtige uddannelse.

”Det er et dejligt og meningsfyldt job at være ejendomsservicetekniker.

Jeg har mulighed for at gøre en forskel for beboerne, så jeg kan gå hjem

efter arbejde hver dag med en god mavefornemmelse. Det kan jeg godt

lide,” siger han.

Flere elever end nødvendigt

Der er generelt mangel på elevpladser i Danmark. Derfor forventes det, at

et boligselskab som Plus Bolig tager elever. Faktisk har Undervisningsministeriet

lavet et mål for, hvor mange elever Plus Bolig bør have.

Ifølge ministeriet vil det være nok for boligselskabet at have en enkelt elev

ad gangen. Alligevel vælger Plus Bolig normalt at have tre elever.

”Vi tager flere elever, end vi behøver. Det gør vi først og fremmest for at

give de unge mulighed for at få en uddannelse. Men vi gør det også for selv

at få nemmere ved at finde gode medarbejdere til fremtiden, fordi vi har

mulighed for at ansætte nogle af de dygtige elever, som vi selv har oplært,”

siger Mette Bach Kjær.

Læs mere om de to Plus Bolig-elever

Ditte og Kasper på side 30-34.

12 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 13


Skal dine gulve være i orden

– så ring til Morten

Mere end 22 års erfaring med gulvafslibning

Ring 20 95 65 44

www.aalborggulve.dk

SKIFT TIL EN BANK

DER BRÆNDER

FOR DIG

malerspand

Malerspand.dk er din lokale

Malermester & Maler i Aalborg

MALERFIRMAET

PREBEN LARSEN’S Eftf.

MALERMESTER

Kenneth Pedersen

AALBORG

GULVE ApS

Book et uforpligtende møde,

hvor vi gennemgår dine muligheder

på tel. 98 70 33 33

Vestergade 75

9400 Nørresundby

T: +45 60 124 142

malerspand@malerspand.dk

Priorgade 11 · Postboks 53 · 9100 Aalborg

Telefon 9811 4577 · Mobil 4081 3585

E-mail: malerprebenlarsen@stofanet.dk

Malet med garanti

Har du brug for en

ny bolig i Farsø?

Farsø Boligselskab har næsten 200 lejeboliger

centralt placeret i byen.

• Vi har boliger til unge og ældre.

• Vi har boliger til enlige og børnefamilier.

• Vi har små og store boliger.

• Vi har både lejligheder og rækkehuse.

Måske har vi også dit næste hjem!

Bliv medlem!

Farsø Boligselskab er med i

Nordjyllands største boligportal

BoiAalborg, som er en fælles

venteliste for en lang række boligselskaber

i Nordjylland.

BoiAalborg gør det billigt og nemt

at finde en lejebolig – også i Farsø.

Meld dig ind og få adgang til

mere end 20.000 boliger i Farsø

og i resten af Nordjylland – det

koster kun 200 kroner om året.

Der er ledige

boliger lige nu!

Ring 96 31 41 51

- og hør nærmere.

En verden fuld af

hvidevarer, el-artikler,

belysning og radio/TV

Find os her:

Otto Mønsteds Vej 6

9210 Aalborg

Telefon: 98180011

Mall: salg@elsalgaalborg.dk

Tryg med fjernovervågede

røgalarmer fra ista

• Fjernovervågning og løbende funktionstest

• Færre fejlalarmer med intelligent røgdetektering

• LED-lys for bedre orientering i tilfælde af brand

• 10 års levetid på batteri

Kontakt din administration for mere information.

Kompatibel

med ista radiator

radionetværk

ista er certifi ceret af

Dansk Brand- og

sikringsteknisk Institut

Varmekontrol A/S er

en del af ista-gruppen

Varmekontrol A/S

Varmekontrol A/S

Hobrovej 317A · DK-9200 Aalborg SV

Hobrovej 317 A · DK9200 Tlf. +45 Aalborg 96 30 24 SV44 · Fax +45 98 12 61 44 · v@rmekontrol.dk

Tlf. +45 96 30 24 44 · Fax +45 98 12 61 44 · v@rmekontrol.dk www.varmekontrol.dk

www.varmekontrol.dk

14 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 15


Der var plads til både små

og store, da Plus Bolig holdt

fodbolddag i sommer.

"Hvor er det bare dejligt at se

så mange glade mennesker

hygge sig sammen."

Driblestærke Phillip med røde strømper er på

hjemmebane på Changs baner.

Malene Hoxer øverst til

højre deltager næsten

med et helt fodboldhold.

Festlig og

fornøjelig

fodbolddag

Plus Bolig holdt sit eget

hyggelige fodboldstævne

under VM i fodbold.

”Jeg tror, at vi har startet en ny tradition.”

Beboerrådgiver Ali Hassan er normalt en afdæmpet og besindig mand, men

denne søndag stråler han om kap med solen, mens han begejstret følger spillet

på fodboldbanerne.

”Hvor er det bare dejligt at se så mange glade mennesker hygge sig

sammen. Det må vi helt sikkert gøre igen næste år,” siger han.

Hygge og fælleskab

Det er den sidste søndag i juni midt under verdensmesterskaberne i fodbold,

og Ali Hassan og Plus Bolig har inviteret beboere og ansatte i boligselskabet til

en fodbolddag på fodboldklubbens Changs anlæg på Provstejorden.

”Sommeren står jo i fodboldens tegn, og det danske herrelandshold spiller

med til VM-slutrunden i Rusland. Derfor tænkte vi, at det ville være oplagt, at

vi i Plus Bolig holdt vores eget lille fodboldstævne. Simpelthen for at have en

hyggelig dag og for at få fælleskabet til at blomstre,” siger Ali Hassan.

Hepper fra sidelinjen

Der spilles på to baner, og der bliver kæmpet ivrigt om bolden på de tilfældigt

sammensatte hold. Både på børnebanen og på banen for de voksne. De fleste

Farideh Ali og datteren Amiyar fra

Beatesmindevej i snak med genboen

Heidi Rasmussen.

Beboerrådgiver Ali Hassan

passer grillen i pausen.

af de godt 60 deltagere spiller med, mens nogle foretrækker at heppe fra

sidelinjen.

”Det er en rigtig god ide med en fodbolddag,” siger Nicola Smith, der

sammen med sin familie bor i hus i Plus Boligs afdeling på Præstemarken

tæt på Changs baner.

Hun sidder i græsset sammen datteren Sophia og hepper på sønnen Phillip

og kæresten Dennis, som spiller med på hver sin bane.

8-årige Phillip er en driblestærk dreng, som gør god gavn for sit hold.

”Jeg spiller selv fodbold her i Chang, så jeg er på hjemmebane. Det er sjovt

at spille med en masse børn, som jeg ikke kender i forvejen,” siger han.

Fodbold og familietræf

Lidt længere henne på sidelinjen sidder Malene Hoxer, som også bor i Plus

Boligs afdeling på Præstemarken.

”Det er en megagod ide med sådan en fodbolddag,” siger hun.

Hendes familie fylder godt op på banen. Udover sin egen kæreste har hun

tre døtre med, som hver også har taget deres kærester med til fodbolddagen.

Den ene kærestes to mindre brødre spiller også med.

”Min ældste datter og hendes kæreste er hjemme fra København, så vi

skulle mødes alligevel allesammen i dag. Derfor slog vi det sammen med

fodbolddagen her, og det er bare alletiders,” siger Malene Hoxer.

Det er smadderhyggeligt

Mens der pustes ud mellem fodboldkampene bliver der serveret pølser fra

grillen og kolde øl og vand. Heidi Rasmussen og Farideh Ali, der begge bor i

Plus Boligs afdeling på Beatesmindevej, er faldet i snak.

”Det er smadderhyggeligt. Både fodboldkampene og også det sociale for

os, der ikke lige spiller med,” siger Farideh Ali, som har sin datter Amiyar og

sønnen Piyar med til fodbolddagen.

Heidi Rasmussen, som deltager med sin søn Junes, er enig.

”Sådan nogle arrangementer må der gerne være flere af. Vi kommer i hvert

fald også næste år, hvis der er fodbolddag igen,” siger hun.

16 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018

MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 17


Glad

gymnastik

i Gug

Hver onsdag mødes omkring 90

friske ældre til gymnastik og

samvær i Plus Boligs fælleshus

på Hellevangen.

18 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 19


Kjeld Nøhr Christensen er

glad for at holde sig i form.

Grethe Korthsen har haft sit gymnastikhold

på Hellevangen siden 2010.

"Det er en dejlig

måde at starte dagen

på om onsdagen."

De fleste af de omkring 45 deltagere på gymnastikholdet

er kommet i god tid.

Det er første onsdag i september og første gang,

at holdet er samlet efter sommerferien, så det er

rart lige at have tid til at få hilst på hinanden, inden

gymnastikken begynder.

Holdets instruktør Grethe Korthsen sidder klar ved

et bord og tager imod deltagerne og de 75 kroner

per snude, det koster at være med på gymnastikholdet

for en hel sæson.

”De fleste har været med på holdet i flere år, og det

er tydeligt, at de har glædet sig til, at vi skal i gang igen efter feriepausen.

Det er bare skønt,” siger hun.

Låner fælleshuset

Vi er i fælleshuset i Plus Boligs afdeling på Hellevangen i Gug. Her har Grethe

Korthsen haft sit gymnastikhold siden 2010.

Hun er tilknyttet Ældre Sagen, og man skal være medlem af foreningen for

at være med på holdet, så gennemsnitsalderen er lidt i den høje ende.

”De yngste er vel midt i 60’erne, og vi har et par stykker, som er over 90 år.

Men Grethe er god til at tilpasse gymnastikken, så alle kan være med,” siger

78-årige Inger Kristensen, som selv bor i afdelingen på Hellevangen.

Faktisk er det hendes fortjeneste, at gymnastikholdet blev startet op i sin

tid. Tidligere havde der været et mindre gymnastikhold, men det stoppede,

og det syntes Inger Kristensen var en skam.

”Jeg ringede til kommunen og til andre, for at få dem til at starte et nyt

gymnastikhold, men der var ingen, som var interesserede. Til sidst ringede

jeg til Ældre Sagen, og da Grethe kom og så lokalet her på Hellevangen, var

hun klar til at give det en chance,” siger Inger Kristensen.

”Ja, det er et rigtig fint lokale, og det er kun fordi, at vi kan låne det gratis

af Plus Bolig, at vi kan gøre det så billigt. Det er vi meget glade for,” siger

Grethe Korthsen.

To hold hver onsdag

Hun holder øje med tiden, for præcis klokken 9 skal hun have tændt for

musikken, så gymnastikken kan begynde.

Alle borde og stole i fælleshuset er trukket ud til væggene, så der er plads til

alle på gulvet.

”Der var kun en 15 stykker med, dengang vi startede op i 2010. Men vi er

vokset år efter år, og i dag har vi omkring 90 deltagere fordelt på to hold,”

siger Grethe Korthsen.

Udover hendes gymnastikhold fra kl. 9-10 har en kollega et tilsvarende hold

i fælleshuset kl. 11-12 hver onsdag.

Man behøver ikke at bo i Plus Boligs afdeling på Hellevangen for at komme

med på holdet, selvom de fleste kommer fra nabolaget.

”Vi har deltagere, som kommer fra andre dele af byen, men de fleste

kommer fra Plus Boligs afdelinger i området,” siger Grethe Korthsen.

Vi har det sjovt sammen

En af de andre garvede på holdet er 72-årige Sonja Nyrup, som har været

med i 6-7 år. Hun bor også selv på Hellevangen.

”Grethe er en dygtig instruktør, og vi har et supergodt hold. Jeg er her først

og fremmest for gymnastikkens skyld, men vi har det også sjovt sammen

på holdet. Det er en dejlig måde at starte dagen på om onsdagen,” siger

hun.

De første år var der kun kvinder med, og de er stadig i klart overtal. Men i år

er der hele syv mænd med på Grethes hold.

”Jeg har været taxavognmand i 48 år, og ved siden af har jeg altid holdt mig i

form. Det vil jeg gerne blive ved med,” siger 72-årige Kjeld Nøhr Christensen,

som deltager sammen med sin kone. De bor ikke i Plus Bolig men kommer

cyklende til Hellevangen fra deres parcelhus i Vejgaard.

”Vi synes, det er dejligt at komme her. Det er rigtig fin motionsgymnastik,

og det er vældig hyggelig at få en sludder med de andre på holdet.

Det sociale er også en del af det,” siger Kjeld Nøhr Christensen.

Kaffe og sang

Klokken er nu 10 og sæsonens første gymnastiktime er forbi.

Nogle af deltagerne takker af, mens andre bærer et par borde ud midt på

gulvet. Flere har taget en termokande kaffe med, og så går snakken ellers

lystigt rundt om bordene.

”Efter gymnastikken tager vi altid en halv time, hvor dem, der har lyst, får

en kop kaffe, og hvis der er stemning for det, synger vi et par sange fra

DGI’s sangbog. Jeg går altid herfra i godt humør,” siger Grethe Korthsen.

Vil du være med?

Der er to gymnastikhold hver onsdag i fælleshuset på Hellevangen.

Et hold kl. 9-10 og et hold kl. 11-12. Der kan godt være en lille venteliste.

Det er Ældre Sagen, som står for gymnastikken, og man skal være

medlem af foreningen for at deltage. Derudover koster det 75 kroner for

hele sæsonen, og man kan deltage uanset hvor i Aalborg, man bor.

Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte instruktør Grethe

Korthsen på telefon 21 79 13 46.

Inger Kristensen har

været med på holdet

fra starten.

For Sonja Nyrup er

gymnastikken en god

start på dagen.

20 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 21


FØRENDE,

RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED

MED EN 360º-TILGANG

Brug for

ekstra plads?

Hurtig og nem leje af depotrum

hos Greybox

Guided tours i Aalborg

Genhusning eller

blot brug for et

ekstra depotrum ?

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi

for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang.

Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at

skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.

døgnvagt70 112 112

Kundeservice &

Du kan leje/låne

flyttebil og trailer

hos GreyBox

Oplev byen

på en ny og

spændende

måde

Skadeservice Danmark er

landets førende virksomhed

inden for akut hjælp

til behandling og udbedring

af brandskade, vandskade,

skimmel, fugtskader og

mange andre skader.

• Brand/sod

• Vand

• Fugt

• Skimmel

• Graffitti

Døgnet rundt • Danmark rundt • Året rundt

www.skadeservice-danmark.dk

GreyBox har depotrum i alle størrelser

Ring 4120 0200 for en

uforpligtende snak

Porsvej 2, 9000 Aalborg • Tlf. 41 200 200 • www.greybox.dk

Aalborg Tours tilbyder bla. Walking tour, Street art tour, Bike Tour,

Food tour, under besættelsen eller hvad med en Grand Tour?

Vi er tilgængelig hver dag fra

Maj til Oktober

Læs mere eller book direkte

på Aalborg-tours.dk eller skriv

til info@bikemedia.dk

Du kan også finde os her

22 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 23


Vejgaa rd

Tæppemontering

Plus Boligs nye afdeling i

Farsø er placeret centralt i

byen tæt på Farsø Sø.

Vi flytter stadig

møblerne med smil

Din garanti

for en god handel

Vejgaa rd

Tæppemontering

HADSUNDVEJ 64-68

9000 AALBORG

TLF. 98 13 94 99

DANMARKS

BEDSTE INTERNET

For 7. år i træk

* Kilde: Loyalty Group BrancheIndexTM 2018

Waoo – Eniigs internetløsning – er for 7. år i træk

blevet kåret som bedst i test af kunderne.

Interesseret? Så spørg efter fibernet i din afdeling, bestil

på eniig.dk/fibernu eller ring til os på 87 10 15 15.

Waoo leveres af dit lokale energiselskab

Se mere på

www.vejgaard-tm.dk

Boligselskab

i Farsø med

i Plus Bolig

Lille boligselskab ser fordele

ved at være blevet en del af

det store boligselskab.

Plus Bolig har fået

en afdeling i Farsø.

Plus Bolig har fået en afdeling i den vesthimmerlandske by Farsø.

Det tidligere Farsø Ældreboligselskab har valgt at stoppe som selvstændigt

boligselskab for i stedet at blive en del af Plus Bolig.

”Vi har altid har været et lille boligselskab med en god økonomi. Men med

blot 24 boliger gav det ikke rigtig mening at fortsætte som et selvstændigt

boligselskab. Derfor er vi glade for, at Plus Bolig har sagt ja til, at vi nu er

blevet en afdeling i Plus Bolig,” siger Ruth Langvang Pedersen, der nu kan

kalde sig afdelingsformand i Plus Bolig afdeling 74.

Attraktiv central placering

De 24 boliger blev opført i 1997 på en attraktiv placering centralt i byen med

en naturskøn beliggenhed tæt på Farsø Sø.

”Vi ligger et fantastisk pragtfuldt sted lige ned til søen og i gåafstand til

butikkerne i det centrale Farsø. Vi har aldrig haft problemer med at leje vores

boliger ud,” siger Ruth Langvang Pedersen.

Hun fremhæver desuden, at beboerne i afdelingen har et utroligt godt

forhold til hinanden.

”Blandt andet holder vi regelmæssigt fællesspisningsaftener, hvor vi hygger

os og spiser sammen. Jeg holder meget af at bo her,” siger hun.

Ikke kun ældre beboere

Trods det tidligere navn har det ikke alene været et boligselskab for ældre

mennesker.

”Navnet er lidt misvisende og skyldes vist, at det i begyndelsen var tanken,

at det skulle være et boligselskab for ældre mennesker. Men gennem årene

har vi haft flere børnefamilier og yngre lejere, og vi vil også fremover gerne

have en blandet beboergruppe,” siger afdelingsformanden.

Hun ser flere fordele ved at være blevet en del af Plus Bolig.

”I det daglige betyder det ikke det store for vores beboere. Men i Plus Bolig

er vi ikke så sårbare, hvis der pludselig opstår uforudsete ekstraordinære

udgifter, og så slipper vi først og fremmest for en masse administration,”

siger Ruth Langvang Pedersen.

Læs mere på de næste sider

24 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 25


I Johannes

V. Jensens

fodspor

Hans Støttrup

Jensen er formand

for bestyrelsen på

Johannes V. Jensen

Museet i Farsø.

74-årige Kamma Elisabeth

Madsen er den beboer, som har

boet i afdelingen længst.

Kendt historie af den danske

nobelpristager foregik lige præcis,

hvor Plus Boligs afdeling i Farsø nu ligger.

Et af træreliefferne i fælleshuset

forestiller et motiv fra Johannes

V. Jensens ”Syvsoverne”.

Hvis man går rundt mellem husene i Plus Boligs

afdeling i Farsø, vandrer man samtidig næsten

bogstaveligt rundt i fodsporene af den store

danske forfatter Johannes V. Jensen. Nobelprismodtageren

blev født i Farsø, og en af

forfatterens mest kendte noveller ”Syvsoverne”

foregår netop her, hvor beboerne i de 24 boliger

i Plus Boligs afdeling i byen bor i dag.

Tilknytningen til en af Danmarks største forfattere

er dog ikke noget, som afdelingens beboere

er synderligt bevidste om i dag.

”Jeg har hørt, at vi vist på en eller anden måde

har en tilknytning til en af Johannes V. Jensens historier. Men jeg er slet ikke

styr på, hvordan det hænger sammen,” siger 74-årige Kamma Elisabeth

Madsen, der er den beboer, som har boet i afdelingen længst. Hun flyttede

ind i sin lejlighed i år 2000 et par år efter, at afdelingen var blevet bygget.

Virkelige hændelser

Johannes V. Jensen blev født i Farsø i 1873, hvor han også voksede op. Byen

og den vesthimmerlandske hjemegn spillede frem til hans død i 1950 en

afgørende rolle i hans forfatterskab.

Mange af hans digte, noveller og romaner handler om virkelige personer,

steder og begivenheder i Farsø og omegn, som forfatteren lod sig inspirere

af og digte videre på. Det gælder også handlingen i historien”Syvsoverne”,

som Johannes V. Jensen udgav i 1904. Det er dén novelle, der har en særlig

forbindelse til Plus Boligs afdeling i Farsø.

”Historien ”Syvsoverne” er en af Johannes V. Jensens mest kendte Himmerlandshistorier.

Ligesom de fleste af hans andre fortællinger, bygger den

formentlig på virkelige hændelser fra 1800-tallets Farsø og Himmerland,”

siger Hans Støttrup Jensen, der er formand for bestyrelsen på Johannes V.

Jensen Museet i Farsø.

En grov nytårsspøg

Det meste af handlingen i ”Syvsoverne” foregår på en bondegård, som i

novellen hedder Bakgården. Her boede en familie, der nytårsaften blev udsat

for en grov spøg.

Da det var blevet mørkt nytårsaften, var der nogle karle fra nabolandsbyen,

som dækkede alle vinduer, sprækker og nøglehuller i Bakgården med papir,

så beboerne i huset ikke opdagede, at det blev morgen, da solen stod op.

Faktisk endte beboerne på Bakgården med at sove i tre døgn efter nytårsaften,

inden de opdagede, hvad der var sket.

Efter denne nytårsaften blev Bakgården aldrig kaldt for andet end

”Syvsovergården”.

”Det er en utrolig sjov og humoristisk historie. Jeg vil sige, at hvis man ikke

har læst den før, så bør man virkelig gøre det,” siger Hans Støttrup Jensen.

"Syvsovergården" er blevet fælleshus

Alt tyder på, at ”Syvsovergården” eksisterede i virkeligheden, og at gården

lå præcis på den grund, hvor Plus Boligs afdeling i Farsø nu ligger.

Ifølge Lokalhistorisk Arkiv For Farsø og Omegn blev ”Syvsovergården” revet

ned omkring 1875 altså cirka samtidig med, at Johannes V. Jensen blev født.

Nogle år senere blev en ny gård opført på samme sted, og den overtog

hurtigt kælenavnet ”Syvsovergården”.

I dag er det meste af denne gård også forsvundet, men stuehuset er blevet

bevaret og eksisterer stadig og ligger lige midt i Plus Boligs afdeling i Farsø.

Da de 24 boliger i afdelingen blev opført i 1997, valgte man at bygge

boligerne i en rundkreds omkring det gamle stuehus, som i dag bruges

fælleshus for beboerne i afdelingen.

”Det er et rigtigt fint fælleshus, som vi blandt andet bruger, når vi cirka hver

anden måned spiser sammen her i afdelingen. Der er også nogle værelser i

fælleshuset, som vi kan leje, hvis vi har overnattende gæster," siger Kamma

Elisabeth Madsen.

Tre trærelieffer

Udover stuehuset fra ”Syvsovergården” kan kendere også finde andre

referencer i afdelingen til Johannes V. Jensens forfatterskab.

Blandt andet har Farsø Kommune givet vejen, som afdelingen ligger på,

navnet Gråbølle. Når Johannes V. Jensens skrev om Farsø i sine noveller og

romaner, brugte han netop det opdigtede bynavn Gråbølle om sin fødeby.

Når beboerne i afdelingen holder fællesspisningsaftener, kan de kigge på

nogle unikke træ-relieffer, som pryder væggene i fælleshuset.

Reliefferne har tidligere været en del af udsmykningen i den daværende

Sparekassen Farsøs hovedsæde, men sparekassen valgte at forære reliefferne

til afdelingen på Gråbølle på grund af stedets tilknytning til byens

forfattersøn.

De fine kunstværker er lavet af billedhuggeren Franz V. Hansen og forestiller

motiver fra Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier heriblandt et

motiv fra ”Syvsoverne”.

”Det er nogle meget fine relieffer, og på Johannes V. Jensen Museet er vi da

lidt misunderlige på boligselskabet, selvom vi nok må erkende, at de nok

hænger på det rette sted,” siger bestyrelsesformand Hans Støttrup Jensen

fra Johannes V. Jensen Museet.

Museet lånte reliefferne tidligere på året i forbindelse med en særudstilling

af illustrationer til Himmerlandshistorier.

År 1900

2018

”Syvsovergården” i begyndelsen af 1900-tallet

og i dag, hvor stuehuset fungerer som

fælleshus i Plus Boligs afdeling i Farsø.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv For Farsø og Omegn

26 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018

MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 27


FÅ ET GODT

TILBUD

40 88 43 21

KVALITET TIL TIDEN

Vi har Nordjyllands største serviceafdeling med et stort antal

servicebiler. Kunderne værdsætter, at de kan stole på, at

opgaverne bliver løst i den aftalte kvalitet til den aftalte tid.

Vi uddanner løbende et stort antal lærlinge og er meget

bevidste om at fastholde de dygtigste medarbejdere ved at

tilbyde en stabil arbejdsplads, hvor det er godt at være.

FRA VISION TIL

VIRKELIGHED

Skibbrogade 5 · Aalborg

· Tlf.: 98 77 89 99

www.kubenman.dk

Bygherrerådgiveren fra Kuben Management er din

partner, som tager ansvar for at bringe byggeriet

videre.

I tæt dialog giver vi indhold til idéerne. I involverede

processer kaster vi engagement og kompetencer i at

realisere visionerne.

Vi tilbyder bistand inden for administrativ, teknisk

og social bygherrerådgivning samt proces- og

projektudvikling i forbindelse med nybyggeri,

renovering og udvikling af by- og boligområder.

Vi udfører:

• Service, herunder servicering af boligselskaber

• Alt i glasarbejde

• Licitations- og tilbudsopgaver

• Renoveringsopgaver

• Værkstedsopgaver

Kvalitetsarbejde udført af fagfolk med

godt grej til en konkurrencedygtig pris

Ørum’s er en driftig nordjysk virksomhed, som udfører

en bred vifte af serviceopgaver for både private og

erhverv. Vores folk har fagekspertise og erfaring, og vi

råder over en omfattende maskinpark, som kan løse

enhver opgave.

Professionel service

indenfor rengøring,

vinduespolering

og ejendomsservice.

Følg

"Ørumservice"

på Facebook

Har du en god historie…

… fra din afdeling i Plus Bolig?

Så hører vi gerne fra dig!

Kontakt PLUS-redaktionen

på tip@plusbolig.dk.

Hjulmagervej 7 · DK-9000 Aalborg · Tlf. 40 88 43 21 · info@orumservice.dk

28 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 29


Mød 25-årige Ditte Exner. Hun er i fuld gang med at uddanne

sig til ejendomsservicetekniker, og har siden januar været elev

i Plus Bolig. For tiden er Ditte mest tilknyttet Team MV, men

hun vil i løbet af sin elevtid komme rundt i alle Plus Boligs fire

serviceteams, inden hun er færdiguddannet i oktober 2020.

Når Ditte ikke er på arbejde, tilbringer hun det meste af sin

fritid sammen med sin konkurrencehest ”Exner’s Athene”,

som hun træner sammen med indenfor spring og dressur.

Privat bor Ditte i lejlighed i Aalborgs Øgadekvarter.

Der er omkring 50 medarbejdere i Plus Bolig. Nogle er

ansat som ejendomsserviceteknikere og arbejder mest ude i

afdelingerne, hvor beboerne bor. Andre er ansat i de forskellige

afdelinger i administrationen. Alle sammen arbejder de for at

gøre Plus Bolig til det bedste boligselskab for beboerne.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Plus Bolig?

Jeg holder meget af at være elev i Plus Bolig. Det er

spændende, og det bedste er vel, at arbejdet er meget

alsidigt, så ikke to dage er ens. Og så min søde kolleger

selvfølgelig.

"Ligesom min musiksmag

er min madsmag

vist lidt moden eller

gammeldags."

Hvad laver du i din fritid?

Jeg er sammen med min hest ”Exner’s Athene” mindst tre

timer næsten hver dag. Hun er en unghest på fire år, og

planen er, at hun skal blive en fantastisk konkurrencehest

indenfor spring og dressur. Jeg har redet det meste af mit liv

og har haft egen hest, siden jeg var 13 år.

Faktisk har jeg to heste nemlig også Athenes mor, men

hun er pensioneret.

Ditte har redet

næsten hele sit liv.

Har du nogle skjulte talenter?

Jeg er god til at finde på skæve og alternative løsninger, når

der opstår problemer eller udfordringer. Måske nogle gange

lidt for fantasifulde løsninger.

Hvilken kendt person ville du helst tilbringe en aften med?

Celine Dion. Jeg er opvokset med hendes musik, og jeg tror,

at hun kunne være hyggelig at være sammen med en aften.

Selvom hun er en kæmpe verdensstjerne, så virker det ikke

som om, at det er steget hende til hovedet. Hun er meget

jordnær og ydmyg, og det kan jeg godt lide.

Hvad er din livret?

Det er helt klart tarteletter. Altså den gode gammeldags

slags med kylling og asparges og helst min mors. Jeg kan

godt lide traditionel dansk mad – fx også stegt flæsk eller

mad med en god sovs. Ligesom min musiksmag er min

madsmag vist lidt moden eller gammeldags.

spørgsmål

til Ditte

Hvis du vandt ti millioner i Lotto?

Jeg ville købe mit eget lille landssted, hvor jeg kunne have

mine heste. Og så ville jeg nok også tage min familie med

ud at rejse. Herefter ville jeg nyde at se resten af pengene

stå på min bankkonto.

Hvilken Plus Bolig-afdeling ville du helst bo i?

Jeg kender ikke alle afdelinger i Plus Bolig endnu, men af

dem jeg kender, tror jeg faktisk, at jeg godt kunne bo på

Agertoften i Scheelsminde. Det er nogle fine huse med egen

have, og det virker til at være et dejligt sted.

Ditte er sammen

med sin hest

næsten hver dag.

30 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018

MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 31


Mød 23-årige Kasper Schack Sørensen. Siden januar har han

været elev i Plus Bolig. Her skal han være indtil oktober 2020,

hvor han bliver færdiguddannet ejendomsservicetekniker.

For tiden er han en del af Team SV, men i løbet af elevtiden

skal han rundt i alle Plus Boligs fire serviceteams.

I sin fritid er Kasper gerne sammen med vennerne dog ikke

de tre dage om ugen, hvor han spiller serie 2-fodbold i Øster

Hornum IF.

Privat bor Kasper i ungdomsbolig på havnen i Aalborg i Plus

Boligs afdeling på Beddingen. Her boede han allerede inden,

han fik sin elevplads i boligselskabet.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Plus Bolig?

Jeg kan godt lide det gode humør blandt medarbejderne.

Og at de ”gamle” altid er klar til at lære fra sig. Jeg synes,

at jeg udvikler mig og lærer noget nyt næsten hver dag.

Hvad laver du i din fritid?

Jeg har altid spillet fodbold, og det gør jeg stadig tre gange

om ugen. To gange træning og så kamp i weekenden. En af

mine venner fik mig overtalt til at spille for Øster Hornum,

hvor jeg er med på klubbens serie 2-hold. Jeg har trøjenummer

12, som også er min fødselsdato.

"Jeg er jo nordjyde,

så jeg har ikke nogle

vilde planer."

Har du nogle skjulte talenter?

Åh, jeg ved ikke, om jeg har nogle talenter, der er skjulte. Jeg

er god til at være tålmodig, men jeg ved ikke, om det tæller

som et skjult talent.

Hvilken kendt person ville du helst tilbringe en aften med?

Så ville jeg vælge komikeren Mick Øgendahl. Jeg ser en

masse standup - mest på Skråen, hvor jeg også har set Mick

Øgendahl. Han er simpelthen den sjoveste. Det ville være

helt vildt morsomt at være sammen med ham en aften.

Kasper har altid

spillet fodbold.

Hvad er din livret?

Min livret er stjerneskud. Den smager så godt, synes jeg.

Jeg køber tit stjerneskud som takeaway på Skalborg Kro.

Med brød, salat, fiskefilet, laks, rejer, æg, asparges, kaviar,

dressing og det hele. Det er dæleme godt.

Kasper træner med

sit serie 2-hold xxx i

Øster Hornum IF.

spørgsmål

til Kasper

Hvis du vandt ti millioner i Lotto?

Jeg ville tage drengene med på en bytur. Det ville være det

første, jeg ville bruge nogle af pengene på. Resten ville jeg

spare op.

Jeg er jo nordjyde, så jeg har ikke nogle vilde planer.

Hvilken Plus Bolig-afdeling ville du helst bo i?

Jeg vil helst bo der, hvor jeg allerede bor nemlig i min

ungdomsbolig på Beddingen. Det er en god afdeling, og

der er jeg glad for at bo.

32 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018

MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 33


KONKURRENCE

- FORDI VI ELSKER HUMOR ...

VI UDLODDER

5 X BRUNCH

FOR TO

LÆKKER BRUNCH

PÅ VICTORS MADHUS

Vind brunch for to med

Magasinet PLUS på det populære

madhus, som netop har åbnet en

ny afdeling i Aalborg.

12.-13. oktober (2. del)

Christian

Fuhlendorff

Lørdag 13. oktober

Jan

Gintberg

Lørdag 20. oktober

Tobias

Dybvad

I snart fem år har Victors Madhus i Nørresundby haft

succes med at servere lækker mad af gode råvarer til

fornuftige priser. Konceptet har fungeret så godt, at

Victors Madhus nu også er kommet til Aalborg.

Restauranten har netop åbnet en helt ny afdeling på

Eternitten – i øvrigt som nabo til Plus Boligs

administration.

Det fejrer vi i Magasinet PLUS ved at udlodde 5 x brunch

for to.

Vi udlodder 5 x Victors Brunch for to. Du bestemmer selv, om

brunchen skal nydes i den nye Victors Madhus på Eternitten eller

i Victors Madhus på havnefronten i Nørresundby.

Besvar spørgsmålet nedenfor og send det til: vind@plusbolig.dk - senest den 22. oktober.

Husk at skrive dit navn og din adresse i mailen.

Vi trækker lod blandt de rigtige svar og giver vinderen direkte besked.

SE HELE

VORES PROGRAM PÅ

AKKC.DK

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg

Billetkontor: Man. - tors.kl. 10-16 · Fre. kl. 10-15 · Tlf. 9935 5566

Den populære Victors Brunch består af skyr med müesli,

variation af gode charcuterier med lækkert tilbehør,

udvalg af danske og franske oste, amerikanske

pandekager, 2 slags brød og smør, røræg med pølser og

bacon, "salat" af tomat, hytteost og avocado, frisk frugt

og mini croissant. Med til brunchen er der kaffe, the og

juice ad libitum. (Værdi 120 kroner pr. brunch).

Spørgsmål:

Hvad hedder Plus Boligs to unge elever, som er ved at uddanne sig til

ejendomsserviceteknikere?

A.

Sussi og Leo

B.

Hans og Grete

C.

Ditte og Kasper

34 + MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 MAGASINET PLUS · Oktober · 2018 + 35


BORGMESTER AFSLØRER

”TVILLINGER”

Har du lyst til at være med, når borgmester Thomas Kastrup Larsen

afslører Aalborgs nye vartegn?

Siden foråret har kunstneren Jonas Pihl og 53 elever fra Tech College

været i sving på stilladserne med at udsmykke Plus Boligs tvillingetårne

på Eternitten.

Nu er det enorme kunstværk ”Tvillinger” klar til at blive præsenteret for

offentligheden.

Du mere end velkommen til at deltage onsdag den 10. oktober kl. 10, når

der er fernisering ved siloerne med taler, musik, lidt morgenmad og en

sjov konkurrence.

For de friske vil der endda til sidst være mulighed for en gåtur op til

toppen af den 32 meter høje silo, hvor der er en fantastisk 360 grader

udsigt over Aalborg.

En god aften i teatret

Nadia Skriver, som bor i Plus Boligs afdeling på

Follingsvej, var en af vinderne i konkurrencen i sidste

nummer af Magasinet PLUS om to billetter til

forestillingen ”Lang dags rejse mod nat” på

Aalborg Teaters lille scene.

Nadia (tv.) tog sin mormor Helle med, og som

det fremgår af det skønne billede, havde de en

god aften i teatret.

”Det var rigtig godt. Jeg går normalt aldrig i

teatret, men det var virkelig en positiv overraskelse.

Det var en meget intens oplevelse

på teatrets lille scene, og skuespillerne

gjorde det bare så godt. Jeg tror snart,

jeg skal i teatret igen,” lød det fra Nadia

Skriver efter forestillingen.

KOM TIL REJSEGILDE

Sådan får du fat i dit teamkontor

Har du brug for at tale med det teamkontor, der dækker din afdeling,

så kan du ringe eller møde op i kontortiden:

Alle hverdage: 10.30 - 11.30

Mandage også: 07.30 - 08.00

På andre tider kan du få fat i dit team ved at sende en mail eller en sms.

Så vender de tilbage. Find numre og mailadresser til alle teamkontorer under

”kontakt” på plusbolig.dk.

Plus Bolig er ved at omdanne den tidligere Poul Paghs Gade Skole

i Aalborg Vestby til 152 attraktive ungdomsboliger.

Det er et uhyre spændende byggeprojekt, som med respekt for de

historiske bygninger og den eksisterende arkitektur skal skabe nyt liv

i den gamle skole.

Nu er Plus Bolig klar til at indbyde til det traditionelle rejsegilde, hvor

håndværkerne, rådgiverne og arkitekterne på projektet skal fejres.

Rejsegildet holdes fredag

den 12. oktober kl. 12.00 på

Poul Paghs Gade 2.

På dagen vil der også være

mulighed for at gå rundt i

byggeriet og smugkigge i de

gamle bygninger.

Vi har nu mere

end 3.700 "likes"

på Facebook

Her bor vi!

Plus Boligs åbningstider

Mandag - onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 17.00

Fredag: 09.00 - 13.00

T : 96 31 41 51

E : bo@plusbolig.dk

Plus Bolig

Alexander Foss Gade 7

9000 Aalborg

Du er altid velkommen!

Skal vi være venner?

”Synes godt om” os på Facebook!

På Plus Boligs Facebook-side finder du

masser af spændende indhold - nyt fra Plus

Bolig, interessante bolignyheder og sjove

konkurrencer.

www.PLUSbolig.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!