16.10.2018 Views

Nyhedsblad-oktober-2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LEDER

Sikke nogle måneder vi har haft!

Med Dansk Folkepartis Ungdoms største skolestartskampagne til

dato, Ungdommens Folkemøde, Dansk Folkepartis årsmøde samt

Sommermødet, så er der virkelig blevet gået til den efter

sommerferien.

Og hvor efterlader det os så nu? Jo, det efterlader os med en masse

fede oplevelser, nye medlemmer, og et DFU der er kampklar til

Folketingsvalget - hvornår end det kommer.

For et folketingsvalg er på vej - med al sandsynlighed i dette efterår

eller starten på det nye år. Og der vil Dansk Folkepartis Ungdom stå

klar til at erobre landets lygtepæle og debatter med gode

argumenter i rygsækken.

Men hvad byder efteråret og juletiden ellers på? Jo, det byder på

DFU Århus’ store Samsøtur, flere lokale julefrokoster, end der er

weekender, og et nytårsstævne i starten af januar.

Hvis man kommer til at kede sig i Dansk Folkepartis Ungdom i dette

efterår, så er det i hvert fald ens egen skyld, for aktivitet kommer der

nok af!

Forhåbentlig ses vi til en af de mange arrangementer!

Som altid, god læselyst

Venlig hilsen

Jakob Kjærsgaard


#VoresUdfordring


DFU KARAVANEN INDTOG DANMARK!

1

Af Jakob Kjærsgaard

De første to uger af september kørte en delegation fra Dansk Folkepartis

Ungdom landet tyndt for skoler og egne for at få de studerende på

gymnasier og erhvervsskoler i tale omkring, hvad de mener vores

generations største udfordring er.

DFU dukkede selvfølgelig selv velforberedte op med en kampagne om

netop det emne. DFU mener, at vores generations største udfordring er

flygtninge og indvandrere.

Karavanen gav rigtig mange gode oplevelser, og vi kan med glæde også

sige, at der er kommet nogen nye medlemmer til undervejs.

Vi har snakket med en masse af dem, der deltog, for at høre, hvordan de

mener, karavanen gik.

LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE!


THOMAS KASTRUP CHRISTENSEN (DFU Trekanten)

Hvor stor succes føler du, karavanen har haft?

Jeg føler karavanen var en stor succes! Specielt da vi kom ud på skolerne.

Jeg var med, da vi bl.a. besøgte Aabenraa Statsskole, hvor eleverne var

meget positive og friske på en snak omkring vores politik osv. Det har helt

sikkert været en kæmpe succes.

Hvad var din bedste oplevelse på karavanen?

Åh puha, det er svært. Men tror det var at komme ud til eleverne på

skolerne. Det at tage kontakt til elever, som passer præcis ind i

målgruppen, og så tage en snak med dem var helt sikkert en god

oplevelse.

Hvad har din deltagelse i karavanen givet dig?

Det har givet mig endnu en fed oplevelse i DFU. Vores skønne

organisation bliver ved med at “overraske” mig. Det sammenhold, som var

på turen, og den energi som alle lagde i, det var skønt at opleve.

2

MADS ENGELUND LARSEN (DFU Esbjerg og Omegn)

Hvordan var det at være med på karavanen?

Det har været utroligt sjovt og spændende at være med rundt i

landet. Både pga. det sociale med de andre i bussen, der har været

rigtig sjovt. Og at skulle forsvare partiets mærkesager, var en vildt

spændende opgave, som jeg ikke har prøvet som DFU’er før. Og det

har ikke mindst også været at møde nye mennesker.


Har du lært noget i løbet af karavanen?

Jeg har lært, at man bare skal hoppe ud i det, også selvom det nogen

gange kan være lidt pinligt at snakke med nogle, man ikke kender.

Hvad tror du, DFU har fået ud af den her Danmarksturné?

Jeg tror, vi får flere unge vælgere og medlemmer, og at vi får brudt det her

tabu med, at vi er nogle onde mennesker. Det styrker også DF’s position til

næste valg.

3

MATHIAS STOCKFLETH PETERSEN (DFU Vestsjælland)

Hvad var din bedste oplevelse på karavanen?

Den bedste oplevelse fra turen var helt sikkert det fællesskab, der opstår,

når man lever og sover sammen. Men kommer til at kende hinanden på

en anden måde, så det var en fantastisk oplevelse.

Hvad har karavanen givet dig?

Karavanen har været med til at forstærke mine holdninger. Det var en

fantastisk øvelse i at debattere og stå på mål for DF's og DFU's

holdninger. Så det har været en god øvelse i debat og formidling.

Hvad tror du gevinsten ved karavanen har været?

Der har helt sikkert været en kæmpe gevinst ved at være ude i landet med

karavanen. For det første bare at gøre opmærksom på DFU, men også til

dem der så ville have en dialog med os. Så har vi også været med til at

nuancerer vores politik og sætte ansigt på, hvem DFU er.


MIKKEL KEIS SØTBÆK (DFU Lolland/Falster-Vordingborg)

4

Hvad var din bedste oplevelse på karavanen?

Den bedste oplevelse under DFU karavanen var nok på Slagelse

Gymnasium, hvor jeg mødte flere oprigtigt engagerede elever, som ivrigt

debatterede og var villige til at lade sig udfordre og forholde sig kritisk

både til deres egne synspunkter, som til det jeg sagde.

Hvad tror du karavanen har bidraget med til DFU?

Karavanen har jo fået hos helt ud hos den danske ungdom rundt om i hele

landet. Det har hjulpet os gevaldigt, i det mange af de unge, jeg talte med,

havde et helt andet syn på DFU, før de talte med os, i forhold til det billede

af os de fik, da vi havde mødt dem.

Bør karavanen gentages næste år?

Helt klart, nye årgange kommer til, og nye fordomme opstår. Vores

budskab er afgørende for Danmark, og derfor skal vi selvfølgelig ud og

forklare, hvorfor indvandring og EU er hamrende vigtige spørgsmål for os

unges fremtid .


Til slut har vi spurgt DFU’s politiske næstformand Tobias Weischer, som

har været en af de to hovedansvarlige for karavanen. Vi har spurgt ham,

hvordan han synes, det er gået.

TOBIAS WEISCHE (DFU Nordsjælland)

Så er DFU´s karavane slut for denne gang og sikke en succes og

fornøjelse det har været!

Vi har været igennem det meste af landet, over 20 byer og

uddannelsesinstitutioner, arrangeret 6 store debatarrangementer, mødt

tusindvis af engagerede unge, haft en succesfuld weekend på

Ungdommens Folkemøde, været fuldt tæt af pressen og gjort de andre

ungdomspartier godt misundelige, så bliver det ikke større end det.

Det har været fantastisk at komme hele landet rundt og opleve den energi,

passion og vilje, som ethvert medlem af DFU har for vores parti og for

Danmark.

Vi har været et samlet hold, der har kæmpet i 14 dage, 20 timer i døgnet

og for at få flere unge til at melde sig ind i kampen for Danmark med DFU.

Allerede nu har vi fået flere medlemmer og jeg er sikker på at mange flere

vil komme til i den kommende fremtid. Karavanen viste at rigtig mange

unge er enige med DFU i, at ikke-vestlig indvandring er vores generations

største udfordring, og det er vores sejr. Tak til alle jer som har været med

på denne kampagne!

5


6

SE DFU’S NYE KAMPAGNEVIDEO

PÅ VORES FACEBOOKSIDE

ELLER TRYK PÅ BILLEDET OG

KOM DIREKTE IND TIL DEN!


DFU STØTTER VORES SOLDATER

Af Julie Gottschalk

Der er mange ting, som vi elsker og støtter i DFU, og en af de ting er uden

tvivl vores soldater, og vi viser stor taknemmelighed til vores veteraner.

Derfor var der heller ingen tvivl om, at vi på karavanen skulle give et lille

tak med på vejen, da autocamperen kørte igennem garnisonskommunen

Varde.

Da karavanen lagde vejen forbi Esbjerg, blev der indkøbt chokoladeboller

til uddeling på Esbjerg Gymnasium. Der var ca. 100 stk. tilbage, da

kampagnen sluttede. Derfor kørte vi forbi KFUM’s Soldaterhjem, der ligger

lige ved Varde Kaserne og afleverede de resterende, som de besøgende

om aftenen kunne nyde godt af.

DFU siger tak for indsatsen!

7


8

DER SKER MANGE TING

PÅ DFU’S FACEBOOKSIDE.

Tryk på en af kampagnerne og kom direkte ind på siden!


HILSEN FRA FOLKEMØDET!

Af Jeremy Pedersen

Folkemødet 2018 er veloverstået, og én ting står meget tydeligt, når man

kigger tilbage på de festlige dage på Bornholm. Det var en ubetinget

succes for Dansk Folkepartis Ungdom! Omkring 15 DFU’ere havde valgt at

tage turen til Bornholm for at opleve, hvad jeg vil betegne som Danmarks

største festival for politiske nørder.

Udover at de mange DFU’ere

naturligvis gjorde et flot indhug i

forhold til at få udryddet nogle af

de mange gratis øl fra det lokale

Svaneke Bryghus, så havde en del

også æren af at repræsentere

vores ungdomsparti i alt lige fra

hårde debatter til mindst ligeså

hårde sangkonkurrencer.

Ja faktisk så var de mange DFU’ere

med til at sørge for, at det blev et

rekordår for Dansk Folkepartis

Ungdom.

9


DFU var nemlig repræsenteret ved mere end 50 forskellige arrangementer

i løbet af Folkemødet. Det er flere arrangementer, end vi nogensinde før

har dækket, og det var i øvrigt også flere end noget andet ungdomsparti

kunne præstere at dække i år.

Med alt det sagt, så er det nok alligevel ikke debatter om integration eller

sangdyster om uddannelse, der står tydeligst i min hukommelse.

Nej, det er den helt unikke stemning, som jeg oplevede på Bornholm, der

står tydeligst i min hukommelse. Et helt Folkemøde pakket ind i

Dannebrogs flotte farver, da Danmark slog Peru i vores første VM kamp,

men vigtigst af alt et fuldstændig fantastisk sammenhold DFU’erne

imellem, hvor der både var plads til seriøs politisk debat og en masse

humoristiske oplevelser.

Én ting er helt sikkert, Folkemødet er en oplevelse for livet, som man ikke

skal snyde sig selv for. Jeg kommer i hvert fald igen næste år, og jeg føler

mig overbevist om, at det bliver i selskab med endnu flere DFU’ere.

10


VIL DU HAVE EN SIGNERET BOG AF

PIA, TULLE ELLER SKAARUP?

Kender du en, der godt kan tænke sig at blive medlem af

DFU?

Det har aldrig været lettere at blive medlem.

Indmeldelse sker her: https://dfungdom.dk/bliv-medlem/

eller på MobilePay til 10029 (skriv navn, fødselsdag og mail i

kommentarfeltet).

Finder du et nyt medlem eller flere, så kvitterer vi med en

bog af Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl eller Peter

Skaarup.

Det eneste du skal gøre er at sende en mail med navnet på

den person, du har meldt ind til mail@dfungdom.com. 11


12

DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM SATTE

GANG I GELSTED MOSE!

Af Jakob Kjærsgaard

I rigtig dansk sommervejr, som mindede mere som en weekend efter en

varm tropesommer, holdte Dansk Folkepartis Ungdom sit sommermøde i

en spejderhytte nær Gelsted Mose.

Det blev en weekend, der i den grad satte fokus på hygge, sammenhold

og god stemning. Lørdagen startede med, at Dansk Folkepartis Ungdoms

nye sangbog blev offentliggjort, og derefter startede en intensiv træning i

medlemmernes kendskab til de mange klassiske DFU-sange, der nemt

varmede stemmebåndene. Alt fra nationalsangen til DFU’s slagsang blev

øvet, og der var stor begejstring omkring den nye bog.

Derefter var der oplæg fra Danmarks Naturfredningsforening, som lavede

et glimrende oplæg omkring Danmarks natur, hvordan den er i forandring,

og hvad der kan gøres for at redde nogle af Danmarks mest truede

dyrearter. Ligeledes blev ulvedebatten sat i fokus, og vi blev gjort langt

klogere på, hvad der er fup og fakta.

Der var flere workshops, hvor deltagerne skulle diskutere alt fra; hvordan

vi giver flere mennesker, specielt unge, mere naturglæde, til en debat

omkring ulven og dens plads i naturen.


Resten af dagen var sat af til ren og skær sommerhygge!

Medlemmerne gav den gas med ølbowling, og entusiasmen var stor

blandt både deltagere og dommerne. På trods af flere kontroversielle

domme, så var hyggen og glæden stor blandt både vindere og tabere.

13

Til aftensmaden stod en af DFU’s bedste slagtere for en lækker

aftensmad. Der blev nemlig traditionens tro budt på helstegt pattegris. På

trods af at der var et kilo kød til hver mand, så blev der på helt mirakuløst

vis spist helt op. Der var ingen tvivl om, at maden var god, og der var nok

til alle mand.

Lørdag aften bød på

sommerfest, hvor vi fik

besøg af to medlemmer af

Konservativ Ungdom, der

skulle agere

gæstebartendere. Det bød

på en masse af de gamle

danske sangklassikere med

alt lige fra ”VLTJ” til Shu

-bi-duas ”Danmark”. Festen

varede til langt ud på natten

og 80 liter øl blev drukket, så

ingen gik tørstige i seng.


14

Søndagen bød på en rigtig

herrebrunch med scramble eggs,

bacon og cocktailpølser i rigelige

mængder! Alt sammen til de trætte

men glade deltagere, der havde haft

en hård nat i godt selskab.

Derefter var der en hurtig og

effektiv oprydning og så gik turen

hjemad igen med masser af gode

minder i bagagen.

Tak for i år og på gensyn!


#UFM18

15


FULDT HUS HOS DFU TIL

UNGDOMMENS FOLKEMØDE 2018!

16

Af Jakob Kjærsgaard

For blot anden gang blev der afholdt Ungdommens Folkemøde.

Denne gang var det flytte fra Frederiksberg til Valbyparken og

vejret var mere end nådigt. Omkring 35.000 unge studerende havde

fundet vej til folkemødet, der løb af stablen d. 6.-8. september.

DFU’s telt var konstant travlt, og man kan roligt sige, at vores telt uden

sammenligning var det mest besøgte. På de travleste tidspunkter af

dagen, var der mange meters kø til teltet for at få et interview med en

DFU’er, eller for at få fat i folkemødets bedste bolcher!

Men det var ikke kun i DFU’s telt, at DFU'ere var til at finde. Nej, det var

rundt på hele folkemødet til debatter om alt lige fra kultur og EU til

debatter i mellem de ungdomspolitiske landsformænd.


Dansk Folkepartis Ungdoms telt var også

velbesøgt af en masse DF’ere, deriblandt

Kristian Thulesen Dahl, Morten

Messerschmidt samt tidligere formænd for

DFU, Anders Vistisen og Kenneth Kristensen Berth.

Alt i alt var det tre travle, men ekstremt produktive dage, hvor DFU fik talt

med utallige unge mennesker, og de DFU’ere der stod i teltet fik i den grad

trænet sig selv i at blive interviewet. Dette Ungdommens Folkemøde blev

utvivlsomt en endnu større succes end sidste år. Et enormt stort tak skal

lyde til alle dem, som gjorde en indsats i de tavle dage!

17


18

Der deltog mange

DFU’ere til Dansk

Folkepartis

årsmøde.

DFU’erne optrådte til

gallamiddagen med

en selvskrevet sang

”Smuk som en

grænsebom”.

Fotos:

Carsten Lundager.


DANSK FOLKEPARTI INDTOG

HERNING!

Af Jakob Kjærsgaard

Foto: Carsten Lundager

I weekenden d.15.-16. september løb DF’s årsmøde endnu engang af

staben!

Det blev et brag af en weekend, hvor der både blev hygget og snakket en

masse politik. Det var til at mærke, at det var det sidste årsmøde inden

næste folketingsvalg, og hvis der var en ting som stod klart, da

landsformand Kristian Thulesen Dahl var oppe og levere formandens

beretning, så var det, at DF er klar til folketingsvalget!

Under årsmødet talte DFU’s formand Chris Bjerknæs omkring, hvad DFU

ser som vores generations største udfordring, nemlig ikke-vestlig

indvandring.

Bjerknæs slog også et slag for at respekten og støtten til de

underprioriterede erhvervsuddannelser skal tilbage i højsædet. Der blev

derudover også præsenteret en ny video fra DFU, som vi alle sammen vil

kunne se snart på DFU’s facebookside, og I kan godt glæde jer!

Årsmødet bød også på genvalg til de 2 DFU-hovedbestyrelsesveteraner,

Carl Christian Ebbesen og Steen Thomsen, som blev valgt til yderligere 2

år. Stort tillykke til dem herfra!

19


20

Jimmie Åkesson mødte også op til DF’s årsmøde og aldrig har en

svensker fået så stort et bifald på dansk jord.

Der var stor begejstring og

beundring over for Åkesson,

og den indsats han har

leveret, for at Sverige kan få

vendt kursen i deres

udlændingepolitik. Man kunne

tydeligt mærke på DF’erne, at

respekten for at Åkesson

tager den kamp op, i et så

politisk korrekt land som

Sverige, i den grad var til at

føle på.

Lørdag aften bød på en gallafest af de helt store, hvor Brødrene Olsen bød

op til dans, som festens store underholdningsnavn. Lækker mad og god

stemning fyldte MCH den aften og festen fortsatte til langt ud på natten.

Søndag var der tale fra gruppeformand Peter Skaarup, som gav en

reprimande til det danske Politi for ikke at håndhæve

tildækningsforbuddet ordentligt. Til sidst blev der som altid sluttet af med

Kongesangen og på trods af, at folk var trætte, så blev den sunget smukt

som altid.


HILSEN FRA SILLE NIELSEN

Af Sille Kirstine Nielsen

Kære alle,

Jeg vil for fremtiden ikke længere være en del af ledelsen i DFU. Det har

været et privilegie at sidde i jeres hovedbestyrelse, og jeg er yderst

taknemmelig for den mulighed, I medlemmer gav mig ved årsmødet i

februar. Jeg er dog kommet til den konklusion, at mit studie er min

absolutte hovedprioritet, og derfor vil jeg ikke kunne leve op til den

arbejdsbyrde og det enorme ansvar, det er at sidde i jeres landsledelse.

Vores ledelse er enormt hårdtarbejdende og 100 procent dedikeret til

deres arbejde i foreningen.

For mig vil det ikke være muligt at levere en sådan indsats, og derfor er jeg

kommet til den beslutning, at jeg træder tilbage fra mit politiske arbejde.

Jeg er yderst tryg ved min overtager, Marlene, der ud fra, hvad jeg har

oplevet i hovedbestyrelsen, lægger ild og sjæl i sit arbejde.

Jeg ønsker ledelsen og foreningen alt godt og god vind i fremtiden.

De bedste hilsner, Sille.

21

Der skal fra redaktionens side lyde et stort tak til Sille for hendes arbejde i

hovedbestyrelsen. Hun ønskes alt held fremover


Der sker rigtig mange ting i lokalt og landsdækkende. Allerede

i første halvår har der været over 80 aktiviteter, men som

medlem har haft mulighed for at deltage i. Du kan holde dig

opdateret på DFU’s arrangementer på hjemmesiden.

22

Er du interesseret i at se, hvilke aktiviteter der er i din

lokalforening i den kommende tid, eller vil du gerne i kontakt

med din lokalforening, så tryk på kortet. Du vil så blive ført ind

til kortet på hjemmesiden, hvor du kan vælge den

lokalforening, du gerne vil ind på.


KONTAKTOPLYSNINGER

BORNHOLM

ESBJERG OG OMEGN

Sabine Lyngberg

Michael Frandsen

Telefon: 20 46 97 12 Telefon: 61 72 55 05

bornholm@dfungdom.dk

esbjerg@dfungdom.dk

FYN

HERNING/VESTJYLLAND

Dennis Malling

Jakob Kjærsgaard

Telefon: 22 40 44 98 Telefon: 29 84 75 75

fyn@dfungdom.dk

vestjylland@dfungdom.dk

KRONJYLLAND

KØBENHAVN

Rasmus Weis Jørgensen

Julia Margrethe Jensen

Telefon: 30 49 49 66 Telefon: 40 15 18 84

kronjylland@dfungdom.dk

koebenhavn@dfungdom.dk

KØBENHAVNS OMEGN

LOLLAND/FALSTER-VORDINGBORG

Thomas Gantzel Marquardt

Chris Veber Østergaard

Telefon: 22 55 87 45 Telefon: 30 33 09 24

kbhomegn@dfungdom.dk

lolland@dfungdom.dk

MIDTJYLLAND

NORDJYLLAND

Line Pedersen

Marlene Sørensen

Telefon: 23 49 79 90 Telefon: 28 55 63 03

midtjylland@dfungdom.dk

nordjylland@dfungdom.dk

23

NORDSJÆLLAND

NÆSTVED OG OMEGN

Tobias Weische

Anders Hansen

Telefon: 60 76 77 34 Telefon: 42 31 01 13

nordsjaelland@dfungdom.dk

naestved@dfungdom.dk

SØNDERJYLLAND

TREKANTEN

Emely Wind Thomsen

Julie Jørgensen,

Telefon: 27 34 56 23 Telefon: 23 69 50 63

soenderjylland@dfungdom.dk trekanten@dfungdom.dk

VESTSJÆLLAND

ØSTSJÆLLAND

Mathias Stockfleth Petersen

Filip Porebski

Telefon: 27 29 61 62 Telefon: 53 60 06 40

vestsjaelland@dfungdom.dk

oestsjaelland@dfungdom.dk

ÅRHUS/ØSTJYLLAND

Emma Marie Sørensen

Telefon: 22 32 99 33

aarhus@dfungdom.dk


HAR DU EN VEN , VENINDE,

BROR, SØSTER, NABO MV., SOM

SKAL VÆRE MEDLEM AF DANSK

FOLKEPARTIS UNGDOM?

HUSK, AT MAN KAN MELDE SIG IND PÅ

MOBILEPAY!

MAN SKAL BLOT SENDE 75 KR. TIL NR. 10029.

24

SKRIV NAVN, FØDSELSDAG OG MAIL I

KOMMENTARFELTET.


KONTAKTOPLYSNINGER

HOVEDBESTYRELSEN

CHRIS BJERKNÆS

Telefon: 61 62 36 43

E-mail: chbj@dfungdom.dk

JULIE GOTTSCHALK

TOBIAS WEISCHE

Telefon: 22 33 30 85 Telefon: 60 76 77 34

E-mail: jugo@dfungdom.dk

E-mail: towe@dfungdom.dk

JAKOB K. MORTENSEN

CHRISTIAN BÜLOW

Telefon: 29 84 75 75 Telefon: 20 89 24 42

E-mail: jakm@dfungdom.dk

E-mail: chbu@dfungdom.dk

KRISTOFFER GADEBERG

MARLENE SØRENSEN

Telefon: 40 16 36 03 Telefon: 28 55 63 03

E-mail: krga@dfungdom.dk

E-mail: maso@dfungdom.dk

SUPPLEANT

25

JEREMY BO PEDERSEN

Telefon: 40 87 72 17

E-mail: jebp@dfungdom.dk


DANSK FOLKEPARTIS UNGDOM

POSTBOX 2297

1025 KØBENHAVN K

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!