04.12.2018 Views

Ejer Bjerge November 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Magasin

TEBSTRUP, RIS, EJER, TÅNING, BJØDSTRUP, HORNDRUP, HYLKE, USTRUP, BRØRUP, BÅSTRUP

3 2018 10. årgang

Ejer Bjerge

Tilflyttere med

begejstring

for området

Side 14

SANGAFTEN

med Kristian

Enevoldsen og

højskolesangbogen

PRÆSTEGÅRDENS

RENOVERING

FÆLLESSPISNING

i Tåning

JULETRÆSFEST

med RTI og Landsbyordningen

Side 10 Side 17 Side 29


– leverandør af frisk luft

* INDUSTRIVENTILATION

* KOMFORTVENTILATION

* CTS/BYGNINGSAUTOMATIK

* VENT-certificeret service

Vi har 30 års erfaring og tør godt garantere at

med os som samarbejdspartner, er du altid

sikret bæredygtigt håndværk til tiden – ikke

mindst til den rette pris.

Der er stadigvæk mulighed for

tilskud til energioptimeringer

Vi finder løsningen!

Rådgivning – projektering

– levering – montering – servicering

Reguvent ApS | Oustedvej 4 | 8660 Skanderborg | Telefon 75 66 17 77 | Mail: mail@reguvent.dk | www.reguvent.dk

– leverandør af frisk luft

✓ Industriventilation

✓ Komfortventilation

✓ VENT-certificeret service

✓ Energirådgivning/-projektering

Vi har 30 års erfaring og tør godt garantere

at med os som samarbejdspartner, er du altid

sikret bæredygtigt håndværk til tiden – ikke

mindst til den rette pris.

Vi finder løsningen!

ADELGADE 100 – 8660 SKANDERBORG – 86520234

Rådgivning – projektering – levering – montering – servicering

www.hugomortensen.dk – Følg os på Facebook!

Reguvent ApS | Oustedvej 4 | 8660 Skanderborg | Telefon 75 66 17 77 | Mail: mail@reguvent.dk | www.reguvent.dk

2 Ejer Bjerge 3 · 2018

2 | Bladet Arbejdsgiverne | 10/2014


Indhold

5 Nyindviet Præstegårdssti skiller sig ud

6 Børnekunst i Landsbyordningen

8 Tilflyttere med begejstring for området

10 Præstegården i Sneptrup

11 Første søndag i advent

”Der var engang i Betlehem”

Adventsmøde i Stalden

12 Krybbespil

De 9 læsninger

Helligtrekonger

13 Oktober ’43 – Redningen af de danske jøder

Kyndelmisse

14 Sangaften med Kristian Enevoldsen

”Et mukkehjem? – scener fra et ægteskab”

15 Dorthe Højland Group – ‘Nordic Stories’

16 Banko i Tåning forsamlingshus

Husk fotokonkurrencen

17 Fællesspisning i Tåning

Tånings julebazar

Nyt fra pigeklubben

20 Spejdernes sommer

23 Cykelklubben Team Ris

Ejer Bjerge igen på banen!

Tak til Allan for 24,5 engagerede år!

25 Høstfest i Tebstrup Forsamlingshus

27 Verdensmesteren fra Riis-Tebstrup IF

28 Har du lyst til at gøre en forskel for

idrætslivet i Ejer Bjerge?

TAK TIL ALLAN! SE SIDE 23

29 Juletræsfest

30 Første etape af helhedsplan


Magasin

Ejer Bjerge

UDGIVER

Foreningen Ejer Bjerge

REDAKTION

Carsten Bojsen

Karen Magrethe Poulsen

Jens Christian Huusmann

Kirsten Broch

Anna-Christa Bjerg, mail@acbjerg.dk

OPLAG

1.300 eksemplarer

TRYK

Zeuner Grafisk as · zeuner.dk

MILJØMÆRKNING

DISTRIBUTION

5. og 6. klasse i Landsbyordningen

NÆSTE NUMMER

Marts 2018

ANNONCER

Bestilling af annoncer senest den 16. januar

Levering af annoncer senest den 29. januar

Annoncer tegnes hos Margit Aagaard

T: 2987 8015

E: mogp.aagaard@gmail.com

ABONNEMENT

Bor du uden for Hylke, Tåning og Ovsted sogne,

kan du bede om at få magasinet tilsendt ved

at rette henvendelse til: Helene Hay.

Vi kan og vi vil!

Længe før området Ejer Bjerge fik sit navn, har beboerne samarbejdet om initiativer

til fælles bedste. Som relativt ny tilflytter har jeg lagt øre til historier

om ”dengang vi byggede hallen, holdt halbal og havde årlig revy – ja, der var

der fællesskab og sammenhold.”

Jeg må blot konstatere, at området stadig kan skabe noget fælles. Nuvel,

det er ikke ét stort bygningsværk, det drejer sig om, men mange forskellige

projekter. Jeg refererer her bl.a. til etablering af ny kiosk og informationscenter

Ejer Bavnehøj, ny institutionsbygning i Landsbyordningen, Hylke

Multihus, Dalskovhytten, kampen for bus 107’s overlevelse, tilbagevendende

begivenheder som Maj Marked, Danmarks Smukkeste Traktortræk, Danmarks

Højeste Bjergløb og byfesterne. Blandt initiativer bør selvfølgelig også nævnes

Præstegårdsstien, som ikke blot områdets beboere bruger flittigt, men også

folk udefra nyder godt af. Ja, vi kan og vil stadig!

Alt dette kommer dog ikke af ingenting. Bag ved står der mange og solide

kræfter. Kræfter som sidste år har formået at etablere et politisk synligt lokalråd

med en visionsplan, som skal trække tilflyttere til området og skabe et

attraktivt område for os, der bor her. Lokalrådets arbejdsgrupper har ligeledes

skabt kimen til bedre samarbejde på tværs af foreningerne samt en hjemmesidde,

en facebook-gruppe og en intstagram-profil, der på fineste vis holder

områdets beboere informeret og samtidig, til alle udefra, promoverer Ejer

Bjerge som det aktive landsbyliv, det er.

Det stopper dog ikke her, for som område kan og vil vi mere. Arealet omkring

Ejer Bavnehøj er netop nu under forvandling og udvidelse. Udendørs

fitness-område og en MTB-teknikbane på RTI’s & Landsbyordningens område

er undervejs, projekter for at skabe et synligt fællesskab og genkendelighed i

områdets byer tager form, ligesom en bosætningskampagne med grundejere og

ejendomsmæglere vil se dagens lys i foråret.

Ja, vi kunne dengang, vi byggede hallen, men vi kan og vil stadig – og her

skal der lyde en tak til alle dem, der gør et helt uundværlig stykke arbejde i

diverse foreninger og institutioner i Ejer Bjerge ... I både vil og kan fortsat!

Med venlig hilsen

Morten Rose Vilholm, formand for Ejer Bjerge

FORSIDE

Tilflyttere med begejstring for området – Morten

Rose Vilholm og Johannes Flensted-Jensen har

engageret sig i lokalrådet og udviklet et unikt

samarbejde.

Foto: Karin Majland

Sang til indvielse af Præstegårdsstien den 25. august 2018

Tekst: Jacob Køhn Andersen

Mel.: Jeg ser de bøgelyse øer.

4 Ejer Bjerge 3 · 2018

Vort liv er skabt af ord og spor,

af fuglesang og sol;

fortællinger, som bærer

os frem mod håbets pol.

De stier, som vi færdes på,

har anelser af tid,

som ikke er vor egen

men gjort af andres flid.

Bevogtet af kerubers blik

står livets under frem,

det minder os om paradishavens

lyse hjem.

En udsigt fra en bavnehøj,

et indblik i en dal;

for livet er det hele,

naturens grønne sal.

En sti lyst op af fortidsglimt

i hver en årstids dragt,

den er som selve livet

i både sorg og pragt.

Vi ser det hele, som det er,

og lægger øret til

de minder, som den hvisker,

den drøm, der var på spil.

Vort liv er skabt af ord og spor

og drømme, som vi har.

Vi drømmer, mens vi vandrer

og tanken bliver klar.

De fodspor, vi nu træder i

på hjerteegnens kort,

er taget ét ad gangen,

men næste skridt er vort.


KONTAKT: TLF. 4018 9357

Fællesprojekt

Nyindviet Præstegårdssti skiller sig ud

Af Viggo Rasmussen og

Jens Christian Huusmann

Indvielsen af Sneptrup Præstegårdssti

blev et tilløbsstykke. Over 400 mennesker

var stuvet sammen i den firlængede

271 år gamle Præstegård, da Sneptrup

Præstegårdssti blev indviet 25. august.

Trækplasteret var først og fremmest

de særlige kvaliteter i den ca. fem kilometer

lange natursti mellem Landsbyordningen

Ejer Bavnehøj og Sneptrup.

Herunder spændende træfigurer og et

unik shelter á la Noas ark strandet på

Granhøjen. Og ikke mindst broforbindelsen

gennem Bredmosen, så man nu

kan nå tørskoet til Tebstrup.

Viceborgmesteren i Skanderborg

Kommune Frank Damgaard sagde i sin

indvielsestale:

”Hold da op, hvor er det et imponerende

projekt, I har fået skabt. Aktive

borgere har puklet for at nå i mål. Forleden

aften kunne man høre spadestik

og prusten. Man kunne nok også lugte

sved. Og man kunne se 20 frivillige

grave en masse pæle ned til piktogrammer

og rutevisning.”

”Nogle ville tænke, ”Åh, det kunne nu

også være dejligt med en sti her”, og så

ville de ikke få gjort noget ved det. Sådan

er det ikke her i området. I drømmer OG I

handler – og derfor står vi her i dag.”

”Foreninger har samarbejdet og ydet

en uvurderlig indsats. Sådan et sammenhold

skaber resultater. I Skanderborg

Kommune er vi meget optaget

af samspillet med aktive borgere og

det, der kan ske, når aktive mennesker

møder andre mennesker.”

Inden Frank Damgaard klippede et

naturligvis grønt silkebånd – med en

grensaks – spændt ud mellem to keruber

ved Edens Have, fremhævede han:

”Præstegårdsstien er resultatet af,

det vi kalder ’et grønt partnerskab’. Det

er en arbejdsform, vi er begejstrede for

i Skanderborg Kommune – og berømte

for. Hvis der var et Danmarksmesterskab

i grønne partnerskaber, ville vi

bestemt bejle til guldmedaljen. Humlen

i et grønt partnerskab er, at projektet

skal komme fællesskabet til gode. Præstegårdsstien

er ingen undtagelse."

Slangen og æbleskroget minder os

om fristelser

Præst Benedikte Baggesgaard fortalte i

sin tale om baggrunden for bibelske fortællinger

omsat til træfigurer langs stien:

”Efterhånden som ideerne tog form,

oplevede vi nærmest, at vi gik rundt her,

i det hellige land; i den gamle paradishave

– hvor fortællingen om de første mennesker

nu rejste sig om os for alle vores

sanser med fuglesang og blomsterduft.

På en regnvejrsdag åbner himlens sluser

sig over Noas ark og Granhøjen blev et

helt lille Ararat. Det bjerg hvor Noas ark

strandede efter syndfloden.”

”De tre store verdensreligioner der

samles i det, der hedder Abrahams hus.

Abraham er nemlig stamfar til os alle

sammen. Og Abrahams hus har vores

træskulptør Allan Bo Jensen lavet som et

madpakkehus – med søjlerne Abraham,

Sarah og Ismael – og mon ikke Isak er

undervejs: Og under taget i madpakkehuset

– der kan man virkelig mærke, at vi

alle bor under den samme himmel.”

”Det var tanken, at hele området

hernede skulle være en vandring gennem

det hellige landskab – og edens

have– en have med frugttræer, skabt til

leg og glæde – skulle naturligvis med:

den vogtes, som I kan se, af to keruber

– to engle – med flammesværd.”

”Men som I ved, er der altid en slange

i paradis – og den ligger her, stor

og farlig – ved siden af det æble, Adam

spiste af, da Eva rakte ham det. Som

slangen fristede Eva fristede hun Adam

– æbleskroget minder os om, hvor let

det er at lade sig friste. Til at snyde i

skat – fortælle en hvid løgn – tænke på

os selv frem for andre. Måske en tur ud

omkring æblet indimellem kan hjælpe

en og anden i en indre sjælekamp – så

vi bliver bedre til at vælge det gode –

det sande og det smukke.”

”Og glemte man det alligevel i et

svagt øjeblik – så har vores lokale

træmand, Palle Wisbech, opført Noas

ark som et shelter. Her kan man finde ly

og læ i livets stormvejr. Og bjærge sig

i land trods alle sine fejl og fald. Selve

skovrummet omkring arken er nærmest

som en kathedral – og jeg tror det bliver

populært til udendørs vielser – hvor

man kan vie sit liv til hinanden under

livstræets kroner. Man kan holde hele

festen derude, ved det flotte langbord –

og så rede arken op som en brudesuite.”

Helstegt pattegris til alle, sponsoreret

af Havreballegård, gik som

varmt brød til indvielsen. Den flotte

indvielsesfest var muliggjort af en stor

anonym donation. Og Sigurd Barrett

spillede med band sin populære fortolkning

af bibel-historien.

FAKTA

Følgende foreninger og institutioner indgår i det Grønne Partnerskab

Sneptrup Præstegårdssti: Ejer Bjerge, KFUM-Spejderne

Ejer Bavnehøj Gruppen, Ejer Bavnehøjs Venner, Naturstyrelsen

Søhøjlandet, Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg, Friluftsrådet

Søhøjlandet, Museum Skanderborg, VisitSkanderborg,

Tebstrup Forsamlingshus og Borgerforening, Landsbyordningen

Ejer Bavnehøj, Dagli’Brugsen i Tebstrup, Sneptrup Præstegård,

Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd og Skanderborg Kommune

– Kultur, Borger og Plan samt Vej og Trafik.

Projektet er finansieret via støtte fra Naturstyrelsen,

Friluftsrådet, Den Folkekirkelige Udviklingsfond, Forkyndelsespuljen,

Vanførefonden, Lokale og Anlægsfonden samt kommunens

Skønpulje, Landdistriktspulje og Grøn Partnerskabspulje.

Ejer Bjerge 3 · 2018 5


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

KONTAKT: TLF. 2116 6276

Børnekunst i Landsbyordningen

Af Carsten Bojsen

I Landsbyordningen er vi rigtigt glade

for at være blevet en mere integreret

del af Præstegårdsstien.

Den har hele tiden gået tæt forbi

vores bygninger på matriklen, men nu

har vi fået forbundet Landsbyordningen

med den natur, som stien er en del af,

børn og voksne ledes fra vores afdelinger

ud på stien og besøgende ledes fra

stien ind omkring Landsbyordningen.

En grundig forberedelse

Arbejdet begyndte i marts 2017,

hvor vi sammen med Viggo Rasmussen

og top.nu, som det hed den

gang, formulerede en ansøgning til

en kommunal pulje om støtte. Vores

dygtige billedkunstlærer Signe

Bodtfeldt var allerede fra starten af

ankerkvinde på både kunstnerisk udformning

og pædagogisk planlægning.

Top.nu fik pengene bevilliget

og donerede dem til skolen, så de

32.000,- kr. kunne danne et solidt

grundlag for virkeliggørelsen af de

mange gode ideer.

Kreativitet foregår i tæt samspil med

håndværk

Vi har som opgave at understøtte- og

udvikle børns kreativitet. Det kræver,

at der er klare rammer at udfolde sig

indenfor og tydelige mål at arbejde

frem mod. Al kreativitet foregår i tæt

samspil med håndværk, i dette tilfælde

6 Ejer Bjerge 3 · 2018


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

med det billedkunstfaglige og det pædagogiske

håndværk.

Vi oplevede stort engagement fra

børnene og en stor stolthed ved at

være med til at skabe skønhed i de

daglige rammer.

En meget aktiv uge

Mandag den 3. september startede børn

og voksne i skole og børnehave på arbejdet.

Der blev produceret fuglekasser og

skabt en masse insekter. Hallen blev, i

hele sin længde, smukkere og smukkere i

løbet af ugen. Allan Bo Jensen, der også

har skabt de flotte figurer på Præstegårdsstien,

var hyret ind til at skære i

de store egestammer, der var købt ind til

lejligheden.

På gavlen ud mod parkeringspladsen

skabte børn og lærere i samarbejde

med vores serviceleder et træ, hvor der

nu kravler en masse smukke insekter,

skabt af ståltråd rør og perler.

På Hallens gavl, malede børnehavebørn

og pædagoger Landsbyordningens

ny logo.

Ugen sluttede med en fernisering,

hvor forældre og børn beundrede resultatet

af det arbejde, der startede i

marts måned 2017.

Ejer Bjerge 3 · 2018 7


PORTRÆTTET

Tilflyttere med

begejstring for

området

To engagerede tilflyttere har det seneste år været nøglepersoner i borgerinitiativet Ejer Bjerge. Det er nu blevet til

lokalrådet Ejer Bjerge, og efter fusionen med foreningen top.nu til lokalrådet og foreningen Ejer Bjerge, der samler nye

og gamle kræfter i arbejdet med at skabe og fastholde en positiv udvikling, som gør området i og omkring Ejer Bjerge

attraktivt at bosætte sig i.

Mange i hele lokalområdet har arbejdet sammen om initiativet, der har ført til visionsplan Ejer Bjerge – Et aktivt

landsbyliv. I centrum af den store gruppe af frivillige og engagerede borgere har Morten Rose Vilholm og Johannes Flensted-

Jensen været drivende kræfter. De har udviklet et unikt og frugtbart samarbejde i processen.

Af Anna-Christa Bjerg

De to lærte først hinanden at kende for

omkring et år siden ved Johannes Flensted-Jensens

kone Ingelises mellemkomst.

Johannes havde vist interesse

for området ved at deltage i et borgermøde

indkaldt af brugsens bestyrelse.

Morten ville gerne lokke den erfarne

amtsrådspolitiker, som lige var flyttet

ind på villavejen i Tebstrup, med i lokalrådet.

Så da Ingelise gik ude i haven

næste eftermiddag, spurgte han hende,

om Johannes mon ikke ville være med.

– Det vil han sikkert gerne, svarede

Ingelise.

Så var det aftalt, og allerede samme

aften var Johannes med til det første

styregruppemøde i lokalrådet, for at

finde ud af, hvad ideen var.

Energien greb mig

– Den rigtig gode energi og de gode

planer, som lokalrådet havde, var det,

der fik mig til at gå med, fortæller Johannes

Flensted-Jensen.

Her var der en gruppe

mennesker, der havde sat

sig ned, tænkt og lagt

en strategi

8 Ejer Bjerge 3 · 2018

Det lå lige for at arbejde med på

planerne, bidrage og bruge de erfaringer,

han havde fra sit arbejde med politik.

– Desuden er det en god måde at

lære folk i området at kende, smiler

Johannes og tilføjer:

– Ingelise og jeg har jo ikke hverken

småbørn eller hundehvalp mere, så må

man gøre noget andet for at komme i

kontakt med folk.

Om samarbejdet med Morten Rose

Vilholm, forklarer Johannes:

– Morten styrer slagets gang og jeg

gør, hvad der bliver sagt, skriver lidt

tekster og passer processerne ind i en

politisk ramme.

Konerne spiller med

Hver for sig er Morten Rose Vilholm og

Johannes Flensted-Jensen travle folk.

Morten med fuldtidsarbejde, familie,

formandskab i Landsbyordningen Ejer

Bavnehøj m.m., og Johannes med en

del bestyrelsesposter foruden ”driverlivet”

som pensionist.

– Morten må bestemme, Jeg har

jo altid tid, jeg er pensionist, sagde

Johannes beskedent, da vi skulle finde

tid til interview.

Ikke desto mindre kan han ikke på

de tidspunkter, Morten foreslår, og

Johannes kommer direkte fra et møde

i København til interviewet, så noget

sker der i hans pensionistliv.

Da Ingelise foreslog Johannes, at

de skulle flytte til Tebstrup, var han

lidt forbeholden. Han havde fra sin tid

i byrådet i Skanderborg en udefineret

fornemmelse af, at Tebstrup var en del

af kommunen, hvor der ikke skete så

meget. Men Ingelise holdt fast, og det

er han rigtig glad for nu.

Morten Rose Vilholm flyttede med

sin kone Trine til den moderne villa i

Tebstrup fra en lejelejlighed i Skanderborg

i 2010. Lejligheden var en mellemstation,

mens de tjekkede området ud.

Trine fandt lejligheden, da hun fik arbejde

i Skanderborg og lavede lejeaftalen mv.

færdige, mens Morten var på mandetur i

Nepal, så han kom let til en ny bolig.

Pigen og Danmark trak ham hjem

Morten Rose Vilholm er uddannet eksporttekniker

i Randers og var efter sin

uddannelse et års tid ved et firma i Aalborg,

før han blev tilbudt en stilling i

Singapore. Morten rejste rundt i Asien

fra basen i Singapore gennem tre år. Så

manglede firmaet GEA en mand i Kina,

Morten takkede ja, og flyttede til Kina i

fire år, hvor han var direktør i en salgsog

produktionsvirksomhed. Det var en

stor oplevelse, bl.a. var der en delegation

på besøg fra Danmark arrangeret

af Danish Chambre de Commerce, hvor

han skulle fortælle delegationen om

sit arbejde, og han kom til at stå for at


PORTRÆTTET

Et ekstra plus er, at der

er et fænomenalt godt

pizzaria

bygge en fabrik i Kina og meget, meget

mere, som en så ung person ikke ville

have fået lov til herhjemme.

– Det var syv gode år, der var rige på

oplevelser og personlig udvikling. Efter

de syv år vidste jeg dog, at det var tid

at rejse hjem til Danmark, hvis jeg ville

stifte familie med en dansk pige, siger

Morten.

Som tænkt så gjort. Hjemme igen

fandt Morten sammen med Trine, som

han har kendt helt tilbage fra sin

ungdom i Himmerland. Idag arbejder

han som leder af produkt management

ved Alfa Laval, det er noget med Fluid

handling, ventiler og automation.

Praktisk hverdag og et skønt område

Morten og hans kone Trine flyttede til

Skanderborg i 2007. Børnene Oliver (8

år) og Sofie (6 år) kom til og mere plads

var påkrævet. De flyttede til Tebstrup og

Ejer Bjerge, fordi det, ud over at være et

skønt område, ligger tæt ved motorvejen,

så Morten kunne komme til sit arbejde,

uanset hvor i Midtjylland det lå,

og vigtigst, at det var tæt ved Trines arbejde

hos Jyske Bank Erhverv. Afgørende

for valget af Tebstrup var, at det var tæt

på en skole, og at der var en dagligvarebutik

i nærheden.

– Et ekstra plus er, at der er et fænomenalt

godt pizzaria, griner Morten

og Johannes.

Morten er medlem af cykelklubben og

bruger terrænet på den måde, nogle få

gange får han tid til at gå på jagt, han

har spillet fodbold, men nu er det Oliver

og Sofie, der bruger idrætsforeningen.

Fra københavner til midtjyde

Johannes Flensted-Jensen er uddannet

cand. mag. i historie og idræt og flyttede

til Skanderborgområdet fra København

i 1973, fordi han blev ansat på

Skanderborg Gymnasium.

I de mellemliggende 45 år er han

blevet midtjyde af hjertet, og har boet

adskillige steder før den nuværende

base i Tebstrup, bl.a. i Vrold, i kollektivet

Gyldenmuld i Stilling og i forvalterboligen

til godset Julianelyst.

– Det er et vidunderligt sted her i

Tebstrup, tilpas både stort og småt, og

så ligger det lige i kanten af Søhøjlandet,

siger Johannes.

Sammen med Ingelise har han to

voksne børn, som bor henholdsvis i

Mårslet og Gl. Ry.

– Børnene har beriget os med fire

dejlige børnebørn, fortæller han glad.

Et driverliv som pensionist

Efter et langt arbejdsliv, hvor han også

har været aktiv politiker, har Johannes

Flensted-Jensen sat farten ned og nyder

pensionisttilværelsen. Et udpluk af

de vigtigste politiske poster han har bestridt

er: Byrådsmedlem i Skanderborg

kommune, medlem af og formand for

skolekommissionen, medlem af Aarhus

amtsråd, heraf otte år som amtsborgmester,

medlem af Region Midtjylland.

– Det bedste ved at være blevet

pensionist er, at man selv bestemmer,

hvornår man vil stå op, og man kan

holde fri i weekenden, smiler Johannes.

Han er dog fortsat i udvalgte

bestyrelser, efter at han holdt op som

politiker, også efter at han blev pensionist.

År for år siger han flere fra,

men nogle få holder han ved, specielt

bestyrelsen for Moesgaard Museum,

hvor han er formand, er et hjertebarn

pga. hans historiebaggrund. Ingelise

og Johannes spiller golf i fritiden og

har stor glæde af at synge i to kor.

Kom frisk og vær med!

– Vi vil gerne have så mange som muligt

til at arbejde med, og vi vil gerne

være rummelige og favne så mange forskellige

mennesker som muligt, siger

Morten Rose Vilholm.

Morten kommer fra en lille by i

Himmerland, hvor de havde bygget

et fantastisk foreningsliv op med en

meget aktiv borger- og idrætsforening.

Det har været hans inspiration.

– Når alle trækker på samme hammel,

så er det fantastisk, hvad man kan

opnå, siger han.

Han opfordrer alle, der har en ide

eller et synspunkt til at komme og få

en dialog med lokalrådet.

– Vi er ikke en lille sluttet kreds,

tværtimod vil vi gerne have alle

Vi er ikke en lille sluttet

kreds, tværtimod vil vi

gerne have alle

repræsenteret

repræsenteret, siger han og Johannes

Flensted-Jensen nikker bekræftende.

Derfor var de også glade for, at

næsten 200 lokale borgere valgte at

deltage på borgermødet og give deres

støtte til initiativet sidste år, så lokalrådet

kunne oprettes.

Form fremtiden

Konkret arbejder lokalrådet med en

overordnet styregruppe og tre arbejdende

undergrupper:

• Kommunikation og markedsføring –

denne gruppe samarbejder også med

kommunen.

• By og egnsudvikling – undersøger og

udvikler mulige ideer for området.

• Sammenhold og samarbejde – arbejder

på at styrke foreningsarbejdet.

Desuden er der en ”sponsorgruppe” med

de foreninger og institutioner, som er

medlem af paraplyorganisationen Ejer

Bjerge.

– Hvert skridt kommunikeres åbent

ud og godkendes af styregruppen, ligesom

sponsorgruppen også orienteres en

gang imellem, fortæller Morten.

Er det mon snart tid at holde en

fest, overvejer Morten og Johannes.

– Måske kommer der en naturlig

anledning, eller vi kan også bare fejre,

at så mange aktører i området har arbejdet

sammen og nået så langt, smiler

de og slutter af med det fælles ønske:

– At så mange som muligt vil støtte

op, være rummelige og give plads til

det fælles, støtte det lokale indkøb, de

lokale håndværkere og foreningerne.

Arbejdet starter først nu, det er kun

kimen, der er lagt. Hvis alle gør deres

ypperste, så skal det nok blive godt.

Ejer Bjerge 3 · 2018 9


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Præstegården i Sneptrup

Det startede med en stor energiregning, som fik menighedsrådet

til at søge provstiet om penge til et fyr med træpiller.

Svaret var, om vi ikke skulle have et moderne jordvarmeanlæg

i stedet. Men et gammelt bindingsværkshus fra 1747

uden moderne isolering kan ikke varmes op af jordvarme, så

en stor energirenovering blev projekteret. ”Det er billigere

at rive huset ned og bygge et nyt”, skrev provstiudvalget.

Så kom sindene i kog i menighedsrådet, og der blev heftigt

debatteret for og imod. Drøftelserne endte med en beslutning

om at bevare den smukke gamle bygning. Undervejs

er vi blevet mere bevidste om, hvorfor vi gerne vil beholde

det gamle hus. Det handler ikke kun om, at vi har en meget

smuk og usædvanlig stor (ca. 300 m 2 ) bindingsværksbygning

med højt til loftet og stor rejsning på stråtaget. Det handler

også om den måde, vi gerne vil være sammen på herude på

landet. Og det handler om, at vi ikke har lyst til at bidrage

mere end højst nødvendigt til ”køb og smid væk”-kulturen.

CUBO arkitekter v /Sune Nielsen har udarbejdet et forslag til

en grundlæggende renovering af den gamle præstebolig. Det

ydre bevares fuldstændigt intakt og der sættes en modern

kerne ind i huset, der herefter er en tidsvarende embedsbolig.

En bolig, hvor der eksperimenteres med privat bolig og

offentlige rum i form af præstekontor, mødelokale mm.

Sneptrup Præstegård ligger som et prominent stop på Præstegårdsstien.

Der er således gode muligheder for på sigt at udnytte

sammenhængen og relationen mellem præstegården og

præstegårdsstien til offentlige, kulturelle og rekreative formål.

Bæredygtighed er en væsentlig del af visionen for omdannelsen

af Sneptrup Præstegård. Ud over den nødvendige energifornyelse

vil der i videst mulige omfang blive valgt bæredygtige løsninger

i relation til arkitekturen og de tekniske konstruktioner.

Med omdannelsen og fornyelsen af præstegården er det muligt

at gå forrest og præge udviklingen af præstens rolle på

landet og samtidig vise, hvordan en kulturhistorisk bygning

kan revitaliseres med respekt for stedets ånd og naturen omkring.

På den måde bliver Sneptrup Præstegård tresognets

gård; et sted, hvor menigheden i fremtiden inviteres helt indenfor

i en stemningsfuld bolig, hvor der i næsten 300 år

har været tænkt, læst og skrevet store tanker og ført eksistentielle

samtaler.

Der arbejdes i efteråret 2018 med at søge fonde, der kan se

muligheder i at medfinansiere renoveringen.

Præstegårdens renovering

Torsdag den 27. november kl. 19.30 kan du

høre mere om planerne for præstegården og

se arkitektens forslag til renovering af præsteboligen

på Sneptrup Præstegård.

Sune Nielsen, CUBO arkitekterne og formand

for Ovsted, Tåning og Hylke Meninghedsråd

Niels Povlsgaard holder oplæg i

Stalden ved Sneptrup Præstegård.

10 Ejer Bjerge 3 · 2018


KONTAKT: TLF. 8653 8279

OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Første søndag i advent

Søndag den 2. december begynder adventstiden,

den søde ventetid før jul, hvor vi forbereder os til

jul. Det nye kirkeår starter første søndag i advent

med lys i adventskransen, adventssalmer og korsang

i Ovsted og Tåning kirker ved børne- og juniorkoret.

I Hylke kirke medvirker konfirmanderne i gudstjenesten.

Efter gudstjenesten bydes på godter til børn

og barnlige sjæle.

Adventsmøde i Stalden

Onsdag den 5. december er der

adventsmøde i Stalden. Vi skal

hygge os med historiefortælling,

sang, kaffe og pakkeleg. Hver deltager

bedes medbringe en pakke til

en værdi af ca. 20 kr. I år medvirker

journalist Anders Qwist, som

med lune og humor vil beskrive

Den Gode Histories opbygning og

substans: Det er sjovt, underholdende

og hyggeligt. Anders Qwist

kan komme vidt omkring i sine

fortællinger, f.eks. om en giraf, der fik hovedet i

klemme i et soltag, eller om livet som porredyrker

med store hænder. Anders Qwist har i 40 år

været journalist i DR, og er uddannet pædagog

og landmand.

Vi begynder kl. 14.00. Kirkebil kan bestilles ved

henvendelse til præsten på tlf. 8653 8279, senest

dagen før.

”Der var engang i Betlehem”

Tirsdag den 4. december inviteres til stemningsfuld

julekoncert-fortælling kl. 19.00 i

Tåning kirke ved freelancesanger og fortæller

Søren Schelling, som under overskriften

”Der var engang i Betlehem” byder på foredrag,

solosang, fællessang og en rigtig julehistorie.

Julefortællingen er en af den vores vigtigste

grundfortællinger – historien om julenat i

en stald i Betlehem, om Josef og Maria og

det lille Jesus-barn. Hvert år ved juletid får

historien liv og form gennem et utal af

fortællinger og tekster og ikke mindst

musik, sange og salmer. Sammen vil vi

finde ind til julestemningen og gå på

opdagelse i det vidunderlige julerepertoire.

Ejer Bjerge 3 · 2018 11


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Krybbespil

Søndag den 9. december kl. 11.00 opfører skuespillerelever

i 2. klasse fra Hylke Skole krybbespil i

Hylke kirke. Kom og oplev børnene synge og spille

sig igennem det let omskrevne juleevangelium om

Kejser Augustus, jomfru Maria, Josef, kroværten,

hyrderne, englene og de tre vise mænd. Som handlingen

skrider frem, synger vi dejlige julesalmer.

Efter krybbespillet er der et honninghjerte til alle

børn i kirken.

Helligtrekonger

den 6. januar

Julen varer ikke lige til påske, men i kirken varer

den til Helligtrekonger! Hvis man vil følge gammel

skik, skal man først pynte op til jul umiddelbart før

juleaften og vente med at jule af til Helligtrekonger,

hvor juletræet tages ned, og den sidste gave

uddeles. Vores gave er nybagte helligtrekongerbrød

og en kop kaffe, som vi nyder i våbenhuset

efter gudstjenesten i Ovsted kirke.

De 9 læsninger

Ind under jul opføres – traditionen tro – musikgudstjenesten

”De 9 Læsninger” i Ovsted kirke. Vi begynder

med Lucia-optog ved børne- og juniorkoret og

fortsætter med ni bibellæsninger ved sognepræst

Helene Hay m.fl. Der læses om:

• Skabelsen

• Syndefaldet

• Profetien om Jesus

• Bebudelsen

• Jesu fødsel

• Hyrderne på marken

• De hellige tre konger

• Inkarnationen

• Kristushymnen.

Hver læsning besvares musikalsk af korsang, solosang

eller fællessang. Kom forbi Ovsted kirke.

Lyt, syng med og kom i dejlig julestemning. Det er

tredje søndag i advent, den 16. december kl. 14.30.

Efter gudstjenesten bydes på kaffe og hjemmebagte

julesmåkager m.m. i våbenhuset.

12 Ejer Bjerge 3 · 2018


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

OKTOBER ’43 – Redningen af de danske jøder

Musikalsk dokumentarfortælling med Klezmerduo

Torsdag den 17. januar kl. 19.00 i Hylke kirke

I oktober 2018 er det 75 år siden, at én af de største vellykkede

enkeltaktioner mod Nazitysklands jødeforfølgelser fandt sted. Det

var her i Danmark under anden verdenskrig i oktober 1943. Mere

end 7000 jøder blev på mindre end en måned bragt i sikkerhed

i Sverige – sejlet over Øresund i fiskerbåde og andre småskibe.

Hvordan kunne det lade sig gøre?

Hundredevis af danskere blev i løbet af få dage dybt involveret i

en redningsaktion, der stadig står som et enestående eksempel på

civil modstand i Europa, og som betød, at mere end 98 % af de

danske jøder blev reddet. ”Hvad skulle jeg ellers have gjort”

siger den unge ambulancechauffør Jørgen Knudsen, da han bagefter

bliver spurgt om, hvorfor han kørte rundt og advarede og

transporterede jøder, som han ikke kendte. I en ramme af livsbekræftende

jødisk klezmermusik fortæller Klezmerduo ved

Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt historien om danske jøder,

der måtte flygte over hals og hoved, og om nogle af de mange,

der satte livet på spil for at hjælpe.

Midtvejs holdes pause med forfriskninger.

KYNDELMISSE

Søndag den 3. februar er det kyndelmisse.

Det er årets koldeste tid med Kjørmes

Knud og sneflokke, der kommer trimlende.

Frem til 1770 var kyndelmisse en officiel

helligdag, indtil den blev afskaffet af

Struense. Lysene tændte man til jomfru

Marias ære og renselse og for at lyse op

i mørket.

Som i mange andre kirker fejrer vi i Hylke

kirke denne mærkedag med en veritabel

lysmesse med et hav af stearinlys.

Vi starter kl. 15.30, når det begynder at

blive mørkt, tænder lys og synger sammen

med HOT-koret om lys og håb.

Ejer Bjerge 3 · 2018 13


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

SANGAFTEN

med Kristian Enevoldsen

og højskolesangbogen

Tirsdag den 19. februar kl. 19.30 inviteres til sangaften

i Stalden ved komponisten Kristian Enevoldsen om

tilblivelsen af den kommende højskolesangbog og om

Enevoldsens passion for at skrive melodier. Kristian Enevoldsen

deltog i 2018 i et seminar for sangskrivere og

komponister, med det formål at skrive nye sange til den

nye højskolesangbog, der udkommer i 2020.

Vi skal denne aften høre om nogle af de tanker, der ligger

bag udviklingen af den nye højskolesangbog og

synge nogle af de sange, Kristian Enevoldsen har sat

melodi til m.fl. Midtvejs er der kaffebord ved Kirsten

Marie Jensen.

Kristian Enevoldsen er uddannet pianist og korleder fra Det

jyske Musikkonservatorium, og arbejder til dagligt som pianist,

organist og korinstruktør for børn og voksne i mange

forskelige sammenhænge.

”ET MUKKEHJEM? – scener fra et ægteskab”

Torsdag den 7. marts inviteres til et causerende dobbeltforedrag

ved Benedikte Vejlby Baggesgaard, sognepræst i Holme

kirke og Jacob Køhn Andersen, provst i Skanderborg provsti. Til

daglig er de gift med hinanden og forældre til en flok sammenbragte

børn. De seneste år har de desuden været begunstiget af

at have Bedstefar boende. Så når de med reference til Bergman

og Ibsen gengiver typiske situationer fra et hvilket som helst

ægteskab, så ved de, hvad de taler om . De kaster et kærligt

og humoristisk blik på de faldgruber, de fleste af os oplever i

den daglige trummerum – og vender dem til muligheder. Ind i

mellem vil også være mere ”saglige indlæg” fra Benedikte Vejlby

Baggesgaard, som også er parrådgiver.

14 Ejer Bjerge 3 · 2018


Søndag den 17. marts kl. 16.00 byder Ovsted Kirke indenfor

til koncerten Nordic Stories – en kontrastfyldt koncert

med ny-komponeret nordisk jazz og islandske billeder som

visuel baggrund.

Nordic Stories er et co-composing projekt af saxofonisten Dorthe

Højland i samarbejde med den svenske fotograf Fredrik

Holm. De spektakulære fotos fra den islandske natur har været

inspiration for musikken og bidrager til koncerten, som visuel

stemningsskaber. Orkesteret spiller flydende i et nærmest filmisk

og eftertænksomt univers, hvor saxofonens distinkte tone spiller

op imod Fredrik Holms fabelagtige naturfotos fra Island.

Dorthe Højland Group spiller åben impro-jazz med en sans

for klang og dynamik. Men der vil også være en islandsk salme

og korsang på programmet.

Gruppen består af Dorthe Højland, saxofoner. Jacob Højland,

klaver. Andreas Dreier (Norge), kontrabas og Henrik Nielsen,

trommer.

OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Dorthe Højland Group – ‘Nordic Stories’

Fredrik Holm, svensk geolog og fotograf, bor og arbejder som

fotograf i Reykjavik. Hans passion er at fotografere naturen,

fra nordlys til vulkanudbrud. Hans arbejde er blandt andet

brugt på forsiden af magasinet Nature, i bøger, tv- programmer

og dokumentarer. Forvent en oplevelse ud over det

sædvanlige. Efter koncerten serveres tørret islandsk fisk med

smør, kiks, kaffe og en lille én.

Med ‘nordic stories’ vil jeg gerne give publikum en unik en oplevelse

af ægthed og enkelthed. Jeg vil gerne give folk tid og

ro til at absorbere de mange forskelige indtryk, der er under

en koncert: billederne og samspillet mellem naturen og vores

leg med musikken. – Dorthe Højland

Foto: Matt Charnock

Foto: Fredrik Holm

Ejer Bjerge 3 · 2018 15


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Ansatte ved

Ovsted, Tåning og

Hylke kirker

Sognepræst

Helene Hay

Sneptrup Præstegård

Sneptrupvej 4

8660 Skanderborg

T: 86 53 82 79 / M: hvh@km.dk

Organist

Lene Gudnason

T: 86 99 44 16 / 40 28 20 51

M: gudnason@os.dk

Graver ved Ovsted Kirke

Liss Mikkonen

Ewaldsvej 24, Østbirk

T: 75 78 18 97 / 30 32 84 60

Graver ved Hylke og Tåning kirker

Christiane Hansen

T: 24 86 13 11

Kirkeværge Ovsted

Kirsten Friis Rasmussen

Tåningvej 51, Tåning,

T: 75 66 52 51

Kirkeværge Tåning

Elsebeth Hansen

Horndrupvej 4, Tåning,

T: 28 38 92 92

elsebethhorndrup@gmail.com

Kirkeværge Hylke

Inge Benfeldt

Hylkevej 33, 8600 Skanderborg

T: 86 53 80 54

Sogn.dk og

Kirkekalenderen

Oplysninger om Ovsted, Hylke og

Tåning kirker, gudstjenester og

andre aktiviteter kan også findes på

www.sogn.dk, på Facebook

(Ovsted, Tåning og Hylke kirker)

samt i appen Kirkekalenderen.

FÆLLES

GENERALFORSAMLING

for Tåning Vandværk og

Tåning Forsamlingshus

Tirsdag den 5. februar

– Forsamlingshuset kl. 19.30

– Vandværket kl. 20.30

FÆLLESSPISNING

KL. 18.30

Baby

salmesang

I denne sæson vil der igen være tilbud om babysalmesang i Hylke

og Ovsted kirker ved organist Lene Gudnason. Vi stimulerer børnenes

musiske sans og lydhørhed over for sang og rytmik med salmer

og børnesange, fagter og dans, rim og remser og forskellige instrumenter.

I Hylke kirke er målgruppen 0-3-årige børn med dagplejere

eller forældre på barsel. I Ovsted kirke er målgruppen

0-1-årige børn med forældre på barsel. Se i gudstjenestelisten hvor

og hvornår. Tilmelding senest dagen før til gudnason@os.dk.

Se i Gudstjenestelisten hvor og hvornår.

OG HUSK:

Tilmelding senest dagen før til mail

gudnason@os.dk

HUSK NU

VORES FOTO

KONKURRENCE!

Forsamlingshuset

trænger til nogle flotte

nye motiver på de

nymalede vægge, så

send gerne dine flotteste

fotos til Hjamabila@gmail.com

inden

Revy 2019 (dato i

starten af 2019).

16 Ejer Bjerge 3 · 2018


KONTAKT: TLF. 2035 1220

TÅNING FORSAMLINGSHUS

Tåning Forsamlingshus

FÆLLESSPISNING I TÅNING

Torsdag 15. November kl. 18 (og nu kun

med ét tidspunkt) spiser vi sammen

Tilmelding til Kaj: 5170 4020 senest 13. november.

Alle er velkommen

50,- pr voksen

25,- pr barn

Børn under tre år

gratis

TÅNINGS JULEBAZAR

Søndag den 2. december kl. 10-16

Igen i år afholder Tåning Kirke gudstjeneste

kl. 9.30, og er man kommet i julestemning, kan man

kigge ind i forsamlingshuset til en dejlig dag med bazar,

glögg, æbleskiver, lun frokost, gran,

julehygge og mon ikke julemanden igen i år har sat en

kurv med slikposer til alle frække nissebørn.

Er du interesseret i en stand til

100 kr. pr. bord (må gerne deles),

så kontakt: Birgitha Tlf. 6017 4041

Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk

KONTAKT: TLF. 2987 8015

Nyt fra pigeklubben

TEBSTRUP PIGEKLUB

Kom gennem efteråret og vinter med

pigeklubben

Grillaftenen hos Karina blev desværre aflyst i år. Efter en

lang varm sommer er pigeklubben klar til efterårets aktiviteter,

og du er velkommen i klubben.

Nytårskur i Stalden

Vores traditionsrige nytårskur

bliver i år afholdt

Onsdag den 30. januar 2019

kl. 18.00

med medbragt mad til buffet

og drikkevarer.

TILMELDING SENEST

23. januar.

Julefrokost

Kirsten Marie,

Horsensvej 74, Tebstrup,

lægger hus til årets julefrokost

Torsdag den 29. november

kl. 18.00.

Medbring egne drikkevarer.

TILMELDING SENEST

23. november.

Besøg hos

Alma´s

gårdbutik

Til foråret har

vi planlagt en

tur med madkurv,

hvor vi

besøger Alma´s

gårdbutik.

Datoer kommer

senere.

Tilmelding til mail: mogp.aagaard@gmail.com eller

mobil: 2987 8015

Ejer Bjerge 3 · 2018 17


ster

1vs

{-Y Tømrer, Murer & Kloakmester

, Vedligeholdelse

J John A. Laursen1vs

af grønne arealer

- Vognmandsforretning

& containerudlejning

- Thermografi & tæthedstest

med certifi kat

- Nedsivning,

minirensningsanlæg

& brolægning

- Tømrer- & snedkeropgaver

- Murer- & fl isearbejde

- Jord-, beton-

& kloarkeringsarbejde

Græsslåning • Havearbejde• Hækklipning

Flishugning • Beskæring• Snerydning

Salg af brænde

Vedligeholdelse

af grønne arealer

Græsslåning • Havearbejde• Hækklipning

Flishugning • Beskæring• Snerydning

Salg af brænde

v.

- TV inspektion af kloak mv.

med certifi kat.

- Ejendomsvedligehold fra

maler til snerydning

- Udlejning, lifte,

gravemaskiner osv.

Skov & Park Service ApS

Skov & Park Service ApS

Nybro Skov & Park Service

8660 Skanderborg

Tlf.: 22 89 80 20

Nybro Skov & Park Service

8660 Skanderborg

Tlf.: 22 89 80 20

Tag home med på råd, når du skal videre

... vi kender køberne og ved præcis, hvad der skal til

m .,\ Murer og Entreprenør

._,::::UrikHegaard:Nielsen:i

Risvej 110 Ejer 8660 Skanderborg

Tlf. 8657 9112 mobil 2028 9990

t11"egree11®

Økologi bragt lige til din dør.

m .,\ Murer og Entreprenør

._,::::UrikHegaard:Nielsen:i

Kontakt dit lokale home-team på: 86522811

SKANDERBORG • HØRNING

Ansv. indehaver Annette Rønne

Ejendomsmægler & valuar, MDE

SKANDERBORG • HØRNING

SKANDERBORG Adelgade Ansv. indehaver

Risvej

120, Annette 8660 Rønne

110

• HØRNING

Skanderborg

Ejendomsmægler & valuar, MDE

Ejer 8660 Skanderborg

Ansv. skanderborg@home.dk

indehaver Annette Rønne

Adelgade 120, 8660 Skanderborg

Ejendomsmægler

facebook.com/homeSkanderborgRy

& valuar, MDE

skanderborg@home.dk

Tlf. 8657 9112 mobil 2028 9990

Adelgade facebook.com/homeSkanderborgRy

120, 8660 Skanderborg

Tlf. Tlf. 86 86

skanderborg@home.dk

52 28 521128 11

facebook.com/homeSkanderborgRy

home.dk

Tlf. 86 52 28 11

home.dk

t11"egree11®

Økologi bragt lige til din dør.

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Gratis udbringning i Ejer Bjerge's udgivelsesområde

– skriv "lokal" i gavekortfeltet i webshoppen.

Se og bestil fra vores kæmpe udvalg af

lækre økologiske fødevarer, hud pleje,

rengøring og meget andet på:

www.puregreen.dk

Ej

Ejendomsmæglerkæde for

18 Ejer Bjerge 3 · 2018


KONTAKT: TLF. 2021 2638

HYLKE FORSAMLINGSHUS

HUSK: Hylke Forsamlingshus er den

perfekte ramme om din fest!

- plads til 120 spisende gæster

– vis dine private film eller billeder på stort lærred

– velfungerende A/V-udstyr og bredbånd til dine foredrag

I perioden 1. januar

til 1. april 2019

er der lukket for

middagsselskaber på

grund af ombygning

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg ·hylkeforsamlingshus.dk

Hylke Maskinstation

ved Carsten Nielsen

M: 2082 8787

E: hms@nielsen.mail.dk

W: Hylke-maskinstation.dk

Honning fra dit Nærområde.

Forhandles hos:

Tebstrup Dagli´brugs

Hos Købmanden Hylke

www.min-honning.dk

Ejer Bjerge 3 · 2018 19


S.P

H

• Bræ

• Fod

• Sto

Birkh

8752

Tlf.

www

KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN

KONTAKT: TLF. 5019 2743

Spejdernes sommer

Ejer Baunehøj gruppe har haft en begivenhedsrig sommer. Bævere og Ulve

var ved Ravnsø, de store Spejderne var på Road trip i Norge og uventede

gæster dukkede op i Tebstrup.

Sommerlejr ved Ravnsø

Af Sine Andersen

Bæver og Ulve var på sommerlejr ved Ravnsø med tre overnatninger

i uge 27. Ikke langt hjemmefra, men et skønt område, der

bare havde alt. Bævere-ulvegruppen bestod af 11 glade børn, og

i år havde vi valgt at tage af sted sammen med Flemming

gruppen fra Horsens. Tilsammen var vi 38, og det var lidt

sjovere, når vi var mange. Børnene blev inddelt i blandede

grupper, og det fungerede fint. Alle bekymringer om de ”fremmede”

blev hurtigt glemt. Vi havde madtanter med, som lavede

den lækreste mad og dessert. Spejderne skulle kun betjene den

store industriopvaskemaskine. De syntes, det var en hård tjans.

Professionel reparation

og service af bilen!

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

Vroldvej 59

På grund af den varme sommer var vandaktiviteterne absolut

det største hit. Der blev badet i stor stil, roet i kano og

kajakker. Vi havde ”Omvendt dag”, hvor dagen startede med 8660 Skanderborg

aftenkaffe og aftensmad og sluttede med morgenmad. I starten Hylkevej 92

8660 Tlf. Skanderborg 86 52 15 27

lidt akavet, men børnene levede sig ind i det. En dag havde vi Der blev fundet nye venner på tværs af grupper, og det helt

Tlf. 86 53 80 70

Indianerdag, hvor der

Hylke

blev

forsamlingshus

lavet buer, pile, fjerpynt

· Hylkevej

og drømmefangere.

Der gik rigtig meget tid med at ramme skydeskiven. gamle venner. Ӂh Milla, super Silla, beat boy,

120 · 8660

store

Skanderborg www.vroldvejsauto.dk

hit var at klappe

· hylkeforsamlingshus.dk

forskellige remser med sine nye og

papegøje”.

Husk hvad blomster

kan gøre...

BlomsterVærkstedet

20 Ejer Bjerge 3 · 2018

Adelgade 86 8660 Skanderborg

Hylke Ridecenter

KLINIK NØR

v/Betina Nør-Jensen

Tilbyder www.kliniknør.dk

opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.

Horsensvej 129, Tebstrup

r.

8660 Skanderborg

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, Avanceret ridefysioterapi

og handicapridning Clairvoyance og samt Spirituel Healing

hypnoterapi

mulighed for part i en hest

eller pony.

Tlf.: 29 38 20 99 - Mail: betinanrj@gmail.com

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

22 top.nu 3 · 2017


KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN

Road trip i Norge

Af Ida og Jonas

Den 30. juni var dagen, som otte spejdere og deres ledere

længe havde set frem til. Endelig årets sommerlejr i Norge.

Vi mødtes i Dalskovshytten, hvor vi pakkede den lejede

minibus samt Jonas’ bjergged af en Hyundai. Vi sejlede fra

Hirtshals til Kristiansand, og kørte videre op igennem Setes

dalen mod Hovden og de norske fjelde. Efter mange timer

med transport, overnattede vi ved en smuk skovsø i gruppens

nye tunneltelte. Under hele turen benyttede vi os af

den norske ”alle mands ret”. Maden blev lavet på trangia, og

spejderne havde selv planlagt, hvad de skulle have at spise.

Dag 2 var en af turens højdepunkter, da spejderne skulle

riverrafte. Det var en fed og sjov oplevelse, da det var første

gang for næsten alle. Undervisning og instruktion forgik på

engelsk, da guiderne var fra Frankrig og Tyskland. Ikke noget

problem for vores seje spejdere, så ned gik det igennem

brusende vandfald.

Efter rafting kørte vi mod Hovden og uheldigvis også turens

FØRSTE tur på skadestuen. En skadet fod fik god behandling.

Oven på gårsdagens strabadser og med en mand nede, lejede

vi fire kanoer. Vi sejlede ud på Har-tevatnet. Vi holdt spisepause

og byggede svævebane hen over vandet, og der blev

badet til den store guldmedalje. Efter sejladsen gik turen

endelige mod sneen og de høje fjelde ved Haukaliseter.

Dag 5 var spejdernes første vandretur op i fjeldet med fuld

oppakning. Vi fandt et lækkert sted at slå lejr, og derefter

vandrede dem der havde

overskud længere op i fjeldet.

Tilbage i lejren stod den på

hjemmelavet pool, mad på

trangia, konkurrencer og fødselsdagsfejring af Victor, hvor

han selvfølgelig fik serveret fjeldlagkage på stenfad. Efter

overnatningen på fjeldet gik turen vestover til fjord Norge på

en snørklet vej med to færgeturer.

Dag 7 var endnu en af turens højdepunkter, nemlig Prædikestolen.

Det var en hård tur, men alle seje spejderne klarede turen.

Spejderne nød den fantastiske og lidt skræmmende udsigt ud

over Lysefjorden med imponerende 604 m lodret ned. Også

dagen med et lille Pitt stop på skadestuen med et styk øjenbetændelse.

Den sidste dag var også den sidste køretur i Norges smukke

natur, hvor de sidste indtryk skulle nydes. Vi nåede dog lige at

besøge sygehuset i Kristiansand, som ikke var noget problem,

da vi havde en vis rutine i at omgås det norske sundhedsvæsen.

En albue var kommet i klemme i bildøren. Et røntgenbillede

viste heldigvis, at ingen skade var sket ud over fire timers

ventetid. Alle kom godt ombord på færgen og var klar til at

komme hjem i deres bløde senge uden myg og et liggeunderlag

på klippegrund.

Tyske spejdere flytter ind

Af Yvonne Engeldrum

Pludselig kom både Sara og Ronja løbende

ind i huset: ”Mama! Komm! Schnell! Da sind

deutsche Pfadfinder und die suchen eine

Garage” Hvad for noget, tænkte jeg.

Udenfor kaldte naboen på mig ”Kom, du

kan tale tysk” Vi fandt ud af, at de fire

piger var spejdere fra Tyskland på en 3-dages hike, og nu

ledte de efter en garage at sove i. De havde ledt et stykke

tid, men havde haft problemer med at tale med folk. Enten

var folk ikke gode til engelsk eller åbnede slet ikke døren.

Pigerne fik et værelse hos os, og der blev udvekslet spejdererfaringer

og spejdermærker. Det var rigtig hyggeligt, og vi

kan kun varmt

anbefale at åbne

døren for fremmede.

Ejer Bjerge 3 · 2018 21


Professionel reparation

og service af bilen!

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

Vroldvejs Auto

Vroldvej 59

8660 Skanderborg

Tlf. 86 52 15 27

www.vroldvejsauto.dk

Hylkevej 92

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

S.P. FODER & ENERGI

TEBSTRUP VANDVÆRK

– sikrer dit vand!

Tebstrup Vandværk sætter en ære i at levere:

• høj forsyningssikkerhed

• rent vand

• lavest mulig pris

Vandværket er et andelsselskab og drives primært af

frivillige og folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket

har sikret området et moderne vandværk med en god

økonomi.

Hylke Ridecenter

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til

Tebstrup

græsfolde

Vandværk

og 3 gange

a.m.b.a.

fodring

Hylkevej

med varieret

3

foder.

8660 Skanderborg

T: 4072 9165

r.

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

mulighed for part i en hest

eller pony.

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85

22 Ejer Bjerge 3 · 2018

• Brændsel

• Foder

• Storsækkeservice

Birkholmvej 2

8752 Østbirk

Tlf. 76 69 00 10

BESTÅ MED GARANTI

www.spfoderogenergi.dk

HOS BAKKENS KØRESKOLE

Kontakt Kim på +45 21 28 21 19 eller på

info@bakkenskoreskole.dk

og hør mere om næste holdstart.

Se mere på:

BAKKENSKØRESKOLE.DK

Se mere på:

BAKKENSKØRESKOLE.DK

Bakkens Køreskole

Ladegårdsbakken 16H

8660 Skanderborg

+45 21282119

bakkenskoreskole.dk

BESTÅELSES-

GARANTI

HOS BAKKENS

KØRESKOLE

S.P

• Br

• Fo

• Sto

Birkh

8752

Tlf

www


KONTAKT: TLF. 8755 2803

CYKELKLUBBEN TEAM RIS

Cykelklubben Team Ris

Af Bjarne Toftgaard Møller

Cykelklubben Team Ris blev stiftet tilbage i 2004. I løbet af årene

kom der flere til, så vi i dag er 28 medlemmer. Klubben er en

selvstændig cykelklub, som har til formål at skabe en aktiv klub

for alle interesserede cykelmotionister. Glæden ved at cykle en

lang tur en dejlig sommerdag, bliver for de fleste langt større,

når man kan gøre det i et felt med mange ryttere. Alder spiller

ingen rolle, er du 15 år eller 65 år, så har vi altid plads til en til.

Vi er jo så heldige, at vi bor i nok Danmarks bedste cykelområde,

og det prøver vi at udnytte på bedst mulig måde. Sommeren

igennem køres der på velpudsede racere, og når vinteren står for

døren, er det på mountainbike i skovene.

I Team Ris har vi, som mange andre cykelklubber i Danmark,

indset, at der ofte er et problem

med farten. Problemet består i, at

når man samles til træning, er der

ofte stor forskel på de enkelte rytteres

formåen, træningstilstand og

ambitioner. Da vi i Team Ris har

den holdning, at der skal være plads til alle, har vi valgt at inddele

træningen i to forskellige hold. Dette giver nye medlemmer

en god mulighed for at deltage på flere niveauer. Vores motto er

"vi kører ud sammen og vi kommer hjem sammen".

Kunne du tænke dig at være en del af cykelklubben, eller

bare høre noget mere, så kontakt formand Bjarne Toftgaard

Møller på beth@pc.dk eller tlf. 87552803

Ejer Bjerge igen på banen!

Af Johannes Flensted-Jensen

Se mere om Ejer Bjerge

på: www.ejerbjerge.dk,

facebook: Ejer Bjerge

et aktivt landsbyliv og

Instagram: Ejer Bjerge

. FODER & ENERGI

ændsel

der

rsækkeservice

Skanderborg Kommune havde inviteret til et inspirationsmøde

på Fælleden mandag den 1. oktober.

Ni landsbyer – heriblandt Ejer Bjerge – var blevet bedt om at

præsentere sine visioner for fremtiden.

I borgmester Jørgen Gaardes velkomst fremgik tydeligt en

stor tilfredshed med det engagement og de mange ideer, som

Kommuneplanprocessen indtil videre havde medført. Om selve

planprocessen fremgik det desværre klart, at vi må væbne

os med tålmodighed. Det kommer til at tage tid – formentlig

mindst et par år.

Stor lydhørhed om arbejdet i Ejer Bjerge

Ejer Bjerges lokalrådsformand Morten Rose Vilholm præsenterede

den proces og det arbejde, der er kommet ud af vores

proces. Det gjorde han godt og levende – og med meget stor

lydhørhed blandt de fremmødte.

Det er helt klart, at det lange forberedelsesarbejde i Ejer

Bjerge og det store antal medvirkende i processen er noget,

der er blevet lagt mærke til i kommunen.

. 76 69 00 10

Vi har det, der skal til

Mortens afsluttende konklusion var: Vi har, hvad der skal til:

Skole, daginstitutioner, natur, stærke foreninger og dagligvarebutik.

Og det, vi har brug for hjælp til i Ejer Bjerge, er:

Flere tilflyttere

Mulighed for varierede boligformer og flere enkeltudstykninger

– med kommunen som aktiv medspiller

Forskønnelse & aktivt område

Delvis kommunal finansiering

TAK TIL ALLAN FOR 24,5 ENGAGEREDE ÅR!

Trafik

– Kommunens hjælp til fortsat mange afgange med rute 107

– Kommunens hjælp i dialogen med Vejdirektoratet om støjreduktion

– Fortsat kommunalt fokus på sikre skoleveje

Af de andre landsbyers oplæg fremgik det, at det i hovedtræk

er stort set de samme ting, som landsbyerne slår på.

Alt i alt en inspirerende aften – med Ejer Bjerge på banen

igen.

Efter 24,5 år som uddeler i Tebstrup Brugsforening, har Allan Jakobsen valgt at trække sig tilbage ved udgangen af 2018.

Allan har været med til flere udvidelser af butikken og ikke mindst den sidste ombygning, hvor parkeringsplads og indgangsparti

blev flyttet, lagret blev inddraget til butik og et nyt lager blev bygget. Alt dette afspejlede en tid med rigtig meget vækst.

olmvej 2

Østbirk

Efter liberalisering af lukkeloven stoppede væksten, og det har givet store udfordringer at drive forretning i Tebstrup. Allan giver

nu bolden videre, og vi håber, at finde en afløser med lige så stort engagement i forretningen og lokalsamfundet. Allan har været

synonym med Brugsen igennem alle årene. Mange unge har haft deres første job med Allan som arbejdsgiver. Vi vil ønske Allan en

.spfoderogenergi.dk rigtig god 3. alder, og vi siger ham TAK for knap 25 år i Tebstrup Brugsforening.

Jens Huusmann, formand for Tebstrup Brugsforening

Ejer Bjerge 3 · 2018 23


Restaurant

• Barnedåb

,redøm ,renoitpeceR •

• Fødselsdag

• Busselskaber

• Bryllup

M u e • d o nilits s g

s e er r

•K -dlug,-vløs,-reb ob • Vinsmagninger

og diamant bryllup

go retrecnokmitnI •

redehgilditjøhedniM underholdning


Vi er beliggende lidt uden for Gedved og kan afholde

selskaber op til 150 personer.

Vores nyrenoverede lokaler samt den store terrasse med

udsigt over søen og parken danner de idylliske rammer

omkring de forskellige arrangementer.

Vi leverer naturligvis også ud af huset

– med eller uden personale.

Kontakt os næste gang du skal holde et arrangement

og få et uforpligtende tilbud på netop dine ønsker.

Læs mere og lad dig inspirere på vores hjemmeside.

www.mollebaek.dk

Gl. Kattrupvej 2 – 8752 Gedved – Tlf. 75 66 52 10

info@mollebaek.dk

find os på

www.hugomortensen.dk

Tømrerfirmaet

Magnus Pedersen ApS

Vild med vinduer, tosset med tag

og vi udfører også DIN tømreropgave

Tlf.: 21754991

kontakt@toemrerfirmaet-magnus.dk

Tømrerfirmaet Magnus Pedersen ApS

24 Ejer Bjerge 3 · 2018


KONTAKT: TLF. 2163 6033

HØSTFEST

i Tebstrup Forsamlingshus

Lørdag den 22. september var der høstfest i Tebstrup Forsamlingshus,

og hvilken fest, det var!

Maden bestod af helstegt pattegris med tilbehør fra Yding

Enggård Slagtervarer og smagte fortrinligt. Thyge Rasmussen

og Bent Askholm havde valgt at invitere deres folk til høstfest

hos os i år, og det gjorde, at vi kunne melde næsten udsolgt,

og at salen var fyldt allerede under spisningen.

TEBSTRUP FORSAMLINGSHUS OG BORGERFORENING

Der blev danset og festet igennem. Og festen fortsatte længe

efter at musikken var slut. Selvom udskænkningen stoppede

klokken 02 blev folk hængende, og de sidste var stadig i gang

med at skaffe en taxa, da vi lukkede og slukkede klokken 04.

Tak for en fed fest alle sammen, I ved selv, hvem I er, og vi

håber at se jer igen en anden god gang.

Kærlig hilsen fra Formandinden

Vi havde entreret med det Skanderborg-baserede band Railroad,

som skulle komme og spille for vores gæster. Da de gik

på ved 21-tiden, var der desværre en del gæster, som syntes

at det var lige larmende nok og valgte at tage hjem. Salen

blev dog ikke tom af den grund, for i stedet valgte andre at

dukke op, til hvad der skulle vise sig at blive et brag af en

koncert.

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk

Ejer Bjerge 3 · 2018 25


Mindre opgaver udføres

Udskiftning af vinduer og døre

Tagarbejde www.sobresol.dk

Alm. Tømrer-snedkerarbejde

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Telefon 86 52 53 44

www.butik-elle.dk

TEBSTRUP VVS

SERVICE ApS

AP SERVICE

Horsensvej 135

www.ap-s.dk

8660 Skanderborg

72545262.flT

5262 .flT

info@sobresol.dk


Horsensvej 98

v/Anders Poulsen Tlf: 51 80 29 42

Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg

GARANTI

janik consult

Hylke Tømrer-

og Snedkerforretning

8660 Skanderborg

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg

Hylkevej 92 Telefon 86 52 53 44

8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 80 70

www.butik-elle.dk

Udgravning, kloakering samt

støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Nedfældning af gylle

i sortjord og græsmarker

Salg af wraphø

top.nu 3 · 2011 31

janik consult

HJ

HJ

VALEUR

VALEUR

PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA

PC PC / PLC

Tlf. / PLC STYRINGER

75 •

78 13 22 • INDUSTRIAUTOMATIK

• www .hj-valeur .dk

EL-INSTALLATION 8660 • ALARMANLÆG Skanderborg

• • TELE / / DATA

Tlf. 75 756678 1013 7422 • www.nielsen-touboel.dk

• .hj-valeur .dk

Østbirk tlf. 75 78 13 22 -Hovedgård tlf. 75 66 10 74

www.hj-valeur.dk

Udgravning, kloakering samt

Nørgaardbiler.dk

støbning af grunde og stalde

Markarbejde af enhver art

NYHED! Vognmandsforretning

Nedfældning af gylle

i sortjord Containerudlejning

og græsmarker

Kran og Grab

Salg af wraphø

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

E-mail: info@norgaardbiler.dk

Mindre opgaver udføres

Hylke Ridecenter

Udskiftning af vinduer og døre

Tlf.: 4026 2990

Nørgaardbiler.dk

TEBSTRUP VVS

SERVICE ApS

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang

til græsfolde og 3 gange Tagarbejde

fodring

www.sobresol.dk

med varieret foder.

Vognmandsforretning

Containerudlejning

2 Ridehaller og 2 udendørsbaner.

Kran og Grab

Alm. Tømrer-snedkerarbejde Horsensvej 98

Vi tilbyder rideundervisning

på alle niveauer, ridefysioterapi

og handicapridning samt

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg

Horsensvej 135

mulighed for part i en hest

E-mail: info@norgaardbiler.dk

8660 Skanderborg

eller pony.

72545262.flT

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 info@sobresol.dk

43 66 85

GARANTI

Tlf.: 4026 2990

26 Ejer Bjerge 3 · 2018

31


KONTAKT: TLF. 2297 2163 3181 6033

RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

VERDENSMESTEREN fra Riis-Tebstrup IF

Af Thea Askholm

Jeanette Bille, håndboldspiller i RTI, kunne stolt vende hjem fra

dette års Verdensmesterskab i Brasilien i sommers med en guldmedalje

om halsen. Med en håndboldkarriere på 22 år i RTI, har

Jeanette opnået mere end de fleste ”amatører” kan drømme om.

Som 4-årig havde Jeanette Bille et ønske om at starte til håndbold.

– Egentlig skyldes det nok, at min mor spillede håndbold,

fortæller Jeanette.

Hun fik hurtigt selv interessen for spillet. Hun har spillet

på de fleste pladser på banen, og har nu brugt de sidste 22

år i en RTI-trøje – kun med få års pause, da hun ventede

sine to børn. For 2,5 år siden toppede Jeanette’s håndboldkarriere,

da hun blev tilbudt en plads på det Danske Døvelandshold.

Jeanette er født hørehæmmet, men det har aldrig

været en hindring for hende på håndboldbanen.

– Siden jeg var halvandet år gammel har jeg haft høreapparat,

og for 9 år siden fik jeg en CI operation, så jeg faktisk

kan høre i dag, når jeg har det tændt, fortæller hun.

Når hun spiller med døvelandsholdet, må hun ikke have

det tændt – der er der ingen, der må kunne høre noget,

ligesom at man skal have et gennemsnitligt høretab på 55

decibel. Det kan i livet godt være en udfordring at være døv,

men på håndboldbanen også en fordel.

– Når vi ikke kan høre noget, bruger vi meget mere alle

vores andre sanser, og vi er mere opmærksomme. I håndbold

er det rigtig godt at være vant til, fordi man ”læser” spillet

bedre, fortæller Jeanette.

Hun fortæller også, at det dog godt kan være en udfordring

i en håndboldkamp, men at hun er vant til at forberede

deltagere i klubturneringerne på det.

– Jeg har altid taget mine forholdsregler – jeg nævner

det altid for dommeren i starten af kampen, fordi der kan

være situationer, hvor jeg ikke hører ham fløjte... Det ender

ofte ud i nogle sjove situationer, hvor alle står og kigger

forundret på mig, fordi jeg bare spiller videre efter fløjten

har lydt, fortæller Jeanette og griner, men samtidig har mine

holdkammerater altid været rigtig gode til at hjælpe og har

haft forståelse for mine udfordringer – enten ved at forklare

mig, hvad træneren lige har sagt, eller ved at skubbe mig i

siden til opdækning i forsvaret, fordi jeg ikke kan høre, hvad

der bliver sagt, tilføjer hun og bryder ud i latter.

Til verdensmesterskabet i Brasilien fik Jeanette og hendes

holdkammerater på døvelandsholdet bevist, at det ikke

behøver at være en hindring ikke at kunne høre for at spille

håndbold. De danske damer tog en sikker sejr med hjem med

et resultat på 31-11 i finalen, og Jeanette Bille er nu det

første medlem i RTI, der er verdensmester.

– Det er selvfølgelig vildt fedt, og vi er rigtig beærede over

Jeanette Bille med Døvelandsholdets pokal fra Verdensmesterskabet i Brasilien i sommers.

Ejer Bjerge 3 · 2018 27


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING

den måde alle har taget imod os på – også dem, der ikke kender

os, eller kender noget til døvesport. Men det havde heller

ikke været så stor en oplevelse, hvis ikke jeg havde haft den

støtte jeg har haft fra mit klubhold i RTI, tilføjer hun.

– RTI er en helt speciel klub – måske især fordi vi kender

hinanden rigtig godt, og vi kender hinandens familier. Det

er et meget trygt miljø at være i, og det skyldes måske, at

mange af mine holdkammerater er nogle, jeg har spillet sammen

med i mange år … Det er lidt som om der er en tendens

til, at man bliver ”hængende” i RTI, smiler Jeanette, der har

spillet i RTI siden hun var 16 år.

– Det skyldes helt klart også, at vi har rigtig gode og kompetente

trænere, der brænder for sammenholdet og for at lære

os noget. Og så skyldes det alles indstilling til, hvordan vi er

overfor hinanden – vi tager hånd om hinanden, og det er for

mig rigtig vigtigt, når man bruger meget af sin tid i klubben.

Og Jeanette har ikke planer om at stoppe endnu.

– Min mor spillede til hun var 54 år, så vi har mange år

endnu, afslutter Jeanette med et smil på læben.

Døvelandsholdet jubler over medaljerne.

Og RTI kan med glæde og stolthed sige, at vi med Jeanette

Bille nu har en verdensmester blandt medlemmerne.

Har du lyst til at gøre en forskel for

idrætslivet i Ejer Bjerge?

RTI er en breddeidrætsforening et sted for alle, hvor vi giver

plads uanset alder, køn, niveau eller ambitioner.

RTI har fokus på trivsel og godt humør, vi arbejder målrettet

for at involvere både spillere, trænere, forældre og udvalg i

aktiviteterne, således at vi hjælper alle med at motivere vores

unge til at dyrke idræt på et socialt og sportsligt plan,

for derigennem at styrke dem, klubben og lokalsamfundet.

Kunne foreningsarbejde være noget for dig, så afholder RTI

generalforsamling mandag den 25. februar kl 19:00 i RTI’s

lokaler i Landsbyordningen Ejer Bavnehøj.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte

RTI’s formand Line Eriksen på mobil 52151418

eller mail: risvej41@gmail.com

28 Ejer Bjerge 3 · 2018

Ejer Bjerge 2 · 2018 28


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ

Juletræsfest med flæskesteg

Torsdag den 6. december 2018

kl. 16.00 til 19.30

Alle børn i RTI/Landsbyordning, søskende

og forældre samt foreningens trænere og

frivillige hjælpere, inviteres hermed til fælles

juleafslutning i hallen.

Vi gøre det igen i år, så i forældre slipper for at

lave aftensmad. Maden koster 50 kr. pr. voksen og

25 kr. pr. barn.

Tilmelding nødvendigt via RTI hjemmeside eller send en sms til

Rita Eriksen 2620 8614, senest den 30. november 2018.

Der vil være: klip og klister til juletræet ♥ Julemusik

♥ Dans om juletræet ♥ Besøg af julemanden ♥ Godteposer til alle børn

samt mulighed for at købe kage, kaffe og saftevand.

Men vi vil gerne bede om jeres hjælp!

Har du/I mulighed for at give en hånd med – enten til praktiske gøremål

eller måske til at bage en fantastisk julekage – så giv os endelig besked.

RING ELLER SEND EN SMS TIL

Maria 2047 8889, senest den 3. december 2018

HUSK

– MEDBRING DET GODE HUMØR NISSEHUE OG SAKS !

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig nissehilsen

RTI – Aktivitetsudvalget


BØRN UNDER 10 ÅR, SKAL VÆRE IFØLGE MED EN VOKSEN


♥ ♥


♥♥


Ejer Bjerge 3 · 2018 29


EJER BAVNEHØJS VENNER

KONTAKT: TLF. 4018 9357

Første etape af helhedsplan

Af Viggo Rasmussen

En række visionære anbefalinger af,

hvordan man fremhæver Ejer Bavnehøjs

unikke natur- og kulturværdier bliver

udført netop nu. Målet er at skabe attraktive

rammer for besøg og forsamlinger

med stærke og bevægende indtryk.

Første del af planen er udført henover

efteråret 2018 i et samarbejde

mellem Skanderborg Kommune,

Realdania, Ejer Bavnehøjs Venner

og rådgivere fra landskabsarkitektfirmaet

Bruun & Møllers. Følgende

ændringer og elementer er på vej:

• Betonkanter og kraftige træbænke

rundt om den flyttede Genforeningssten

• Opholdsarealet ved Genforeningsstenen

forbindes med en trappe

til Sporet i Ejer

• Terrænregulering, træfældning og

oprydning i Gryden

• ’Himmeltrappe’ og sceneområde i

Gryden

• Adgangssti med trappe mod nord

og service-/brandvej mod syd-øst

• Opholdsrepos’er med borde og

bænke mod syd

• Ny belægning på opholdsarealet i

trekanten ved kiosken.

Anlægsarbejdet bliver udført af kommunens

Entreprenørafdeling. Udfordringen

har været, at der er store højdeforskelle

i Gryden. Fra toppen af Gryden til bunden

er der et fald på 10 meter over kort

afstand. Det betyder, at de nye stier

belagt med hårdt komprimeret grus bliver

forholdsvis stejle. Anderledes kan

det ikke være.

Undervejs fik man en overraskelse

– faktisk to: I bunden af Gryden

gemte sig et gammelt vandværk

med vandpumpe, trykbeholder og

en 30 meter dyb brønd, som har

forsynet Restaurant Ejer Bavnehøj.

Altså med direkte adgang til grundvandet.

Ved siden af var en udtørret

septitank. Begge dele er nu sløjfet.

Det samlede anlægsarbejde bliver

færdigt inden nytår.

Helhedsplanen bygger på input

fra borgere/rådgivere og et forprojekt

om en helhedsorienteret

udviklingsplan. I 2015 bevilgede

Realdania op til 2,3 mio. kr. til at

gennemføre et projekt med henblik

på at styrke Ejer Bavnehøjs status

som destination og vartegn.

Landskabsarkitektfirmaet Bruun &

Møllers vandt derefter en minikonkurrence

med et visionært forslag

til at opnå en nuanceret helhedsbearbejdning

af området omkring Ejer

Bavnehøj ved hjælp af få, enkle og

markante greb.

Helhedsplanen opdeler højdepunktet

i fem tematiske delområder:

ankomstområdet, Genforeningstårnet,

Genforeningsstenen, Gryden

og et udsigts- og legeområde. Det

nuværende terræn og beplantningen

vil også blive bearbejdet for at skabe

en bedre sammenhæng, udsigt

og naturoplevelse i Ejer Bjerge. Hvis

projektet gennemføres i sin helhed,

vil man øge og tilføre følgende kvaliteter

til Ejer Bavnehøj:

• Fremhæve den historiske betydning

omkring bavneblus samt

genforeningsstenen og –tårnet

• Styrke landskabelige og naturmæssige

oplevelser på Danmarks

tag via bedre anlæg, faciliteter

og naturpleje

• Skabe gode muligheder for

folkemøder, grundlovsmøder og

forskellige kulturelle arrangementer

• Skabe fuld tilgængelighed for alle

i et kuperet terræn med respekt

for naturen

• Give motorvejsgæster og andre

korttidsbesøgende lyst til og

forudsætninger for at blive i

længere tid, for at opleve denne

danske natur- og kulturperle.

Helhedsplanen gennemføres etapevis

afstemt med omfanget af yderligere

ekstern finansiering. Så sig

endelig til, hvis du har en rig onkel

eller kender en gavmild tante.

30 Ejer Bjerge 2 · 2018


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE

Gudstjenester og arrangementer

Arrangementerne foregår i Hylke, Ousted eller Tåning kirke samt i Stalden, som er sognets

menighedshus i Sneptrup præstegårds ombyggede staldbygning, Sneptrup præstegård,

Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg.

Kirkebil ved henvendelse til præsten på telefon 8653 8279 senest dagen før.

NOVEMBER

Tirsdag den 27. november

Om renoveringen af Sneptrup

Præstegård ved Sune Nielsen,

Cubo Arkitekter og fmd.

Niels Bjørn Povlsgaard

Stalden kl. 19.30

DECEMBER

Søndag den 2. december

1. søndag i advent

Tåning kl. 9.30 m. børneog

juniorkor

Ovsted kl. 11.00 m. børneog

juniorkor

Hylke kirke kl. 14.00.

Konfirmander medvirker

Tirsdag den 4. december

Babysalmesang

For 0-3-årige

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Hylke kl. 10.00

Tirsdag den 4. december

Julekoncert-fortælling

”Der var engang i Betlehem”

Tåning kl. 19.00

Onsdag den 5. december

Babysalmesang

For 0-1 årige

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Ovsted kl. 11.00

Søndag den 9. december

2. søndag i advent

Krybbespil

Honninghjerter til alle børn

Hylke kl. 11.00

Søndag den 16. december

3. søndag i advent

”De 9 læsninger”

Ovsted kirke kl. 14.30

Mandag den 24. december

Juleaften

Tåning kirke kl. 13.30:

Familiegudstjeneste

Hylke kl. 14.45

Ovsted kl. 16.00

Tirsdag den 25. december

Juledag

Tåning kl. 9.30

Ovsted kl. 11.00

Onsdag den 26. december

2. juledag

Hylke kl. 11.00

JANUAR

Tirsdag den 1. januar

Nytårsdag

Hylke kl. 15.00

Søndag den 6. januar

Helligtrekonger

Helligtrekonger-brød og kaffe

Ovsted kl. 11.00

Søndag den 13. januar

1. søndag efter Helligtrekonger

Tåning kl. 9.30

Hylke kl. 11.00

Torsdag den 17. januar

”Oktober '43 – Redningen af de

danske jøder”

Musikalsk dokumentarfortælling

ved Klezmerduo

Hylke kirke kl. 19.00

Søndag den 20. januar

2. søndag efter Helligtrekonger

Spejderparade

Ovsted kl. 11.00

Søndag den 27. januar

3. søndag efter Helligtrekonger

Hylke kl. 9.30

Tåning kl. 11.00

FEBRUAR

Søndag den 3. februar

Kyndelmissegudstjeneste

HOT-koret medvirker

Hylke kirke kl. 15.30

Tirsdag den 5. februar

Babysalmesang

For 0-3-årige

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Hylke kl. 10.00

Onsdag den 6. februar

Babysalmesang

For 0-1-årige

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Ovsted kl. 11.00

Søndag den 10. februar

5. søndag efter Helligtrekonger

Ovsted kl. 9.30

Tåning kl. 11.00

Søndag den 17. februar

Septuagesima

Hylke kl. 11.00

Tirsdag den 19. februar

Sangaften med Kristian

Enevoldsen

Stalden kl. 19.30

Søndag den 24. februar

Seksagesima – juniorkoret

medvirker

Tåning kl. 9.30

Ovsted kl. 11.00

MARTS

Søndag den 3. marts

Fastelavn – spirekor

og børnekor medvirker

kl. 14.00

(sted annonceres ved opslag)

Tirsdag den 5. marts

Babysalmesang

For 0-3-årige

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Hylke kirke kl. 10.00

Onsdag den 6. marts

Babysalmesang

for 0-1-årige

NB: Tilmelding til

gudnason@os.dk

Ovsted kirke kl. 11.00

Torsdag den 7. marts

Dobbeltforedrag ”Et mukkehjem?”

ved Benedikte & Jacob

Stalden kl. 19.30

Søndag den 10. marts

Første søndag i Fasten

Tåning kl. 11.00

Søndag den 17. marts

2. søndag i Fasten – juniorkoret

medvirker

Hylke kl. 11.00

Søndag den 17. marts

Koncert ”Nordic Stories”

Musik og islandske naturfotos

Ovsted kl. 16.00

Søndag den 24. marts

3. søndag i Fasten

Ovsted kl. 11.00

Søndag den 31. marts

Midfaste

Hylke kl. 11.00

Ejer Bjerge 3 · 2018 31


Kalender

2018

NOVEMBER

Fællesspisning i Tåning

Torsdag 15. november kl. 18.00

Tilmelding se side 17

Renoveringen af Sneptrup Præstegård

Tirsdag den 27. november kl. 19.30

Ved Sune Nielsen, Cubo Arkitekter

og fmd. Niels Bjørn Povlsgaard.

Stalden, se side 10

DECEMBER

Tånings Julebazar

Søndag den 2. december kl. 10-16,

se side 17

Der var engang i Betlehem

Tirsdag den 4. december kl. 19.00

Koncertfortælling ved Søren Schelling

Tåning kirke, se side 11

Adventsmøde

Onsdag den 5. december kl. 14.00

Stalden, se side 11

RTI og Landsbyordningens Juletræsfest

Torsdag den 6. december kl. 16-19.30,

se side 29

Krybbespil

Søndag den 9. december kl. 11.00

2. klasse fra Hylke skole opfører

krybbepil, se side 12

Hylke kirke

De 9 læsninger

Søndag den 16. december kl. 14.30

Luciaoptog, læsninger, kor og sang

Ovsted kirke, se side 12

2019

JANUAR

Oktober '43 – Redningen af de danske

jøder

Torsdag den 17. januar kl. 19.00

Musikalsk dokumentarfortælling med

Klezmerduo

Hylke kirke, se side 13

Pigeklubbens nytårskur i Stalden

Onsdag den 13 januar kl. 18, se side 17

FEBRUAR

Kyndelmisse

Søndag den 3. februar kl. 15.30

HOT-koret synger om lys og håb

Hylke kirke, se side 13

Generalforsamling for Tåning

Vandværk og Tåning Forsamlingshus

Tirsdag den 5. februar, se side 17

Sangaften med Kristian Enevoldsen

Tirsdag den 19. februar kl. 19.30

Om tilblivelsen af den nye

højskolesangbog

Stalden, se side 14

Støt idrætslivet deltag i

RTI’s generalforsamling

Mandag den 25. februar kl. 19.00,

se side 28

MARTS

Et mukkehjem? – scener fra et

ægteskab

Torsdag den 7. marts kl. 19.30

Causerende dobbeltforedrag ved

Benedikte & Jacob

Stalden, se side 14

”Nordic Stories” – Dorthe Højland

Group

Søndag den 17. marts kl. 16.00

koncert med islandske naturfotos

Ovsted kirke, se side 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!