04.12.2018 Views

Ejer Bjerge November 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Magasin<br />

TEBSTRUP, RIS, EJER, TÅNING, BJØDSTRUP, HORNDRUP, HYLKE, USTRUP, BRØRUP, BÅSTRUP<br />

3 <strong>2018</strong> 10. årgang<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

Tilflyttere med<br />

begejstring<br />

for området<br />

Side 14<br />

SANGAFTEN<br />

med Kristian<br />

Enevoldsen og<br />

højskolesangbogen<br />

PRÆSTEGÅRDENS<br />

RENOVERING<br />

FÆLLESSPISNING<br />

i Tåning<br />

JULETRÆSFEST<br />

med RTI og Landsbyordningen<br />

Side 10 Side 17 Side 29


– leverandør af frisk luft<br />

* INDUSTRIVENTILATION<br />

* KOMFORTVENTILATION<br />

* CTS/BYGNINGSAUTOMATIK<br />

* VENT-certificeret service<br />

Vi har 30 års erfaring og tør godt garantere at<br />

med os som samarbejdspartner, er du altid<br />

sikret bæredygtigt håndværk til tiden – ikke<br />

mindst til den rette pris.<br />

Der er stadigvæk mulighed for<br />

tilskud til energioptimeringer<br />

Vi finder løsningen!<br />

Rådgivning – projektering<br />

– levering – montering – servicering<br />

Reguvent ApS | Oustedvej 4 | 8660 Skanderborg | Telefon 75 66 17 77 | Mail: mail@reguvent.dk | www.reguvent.dk<br />

– leverandør af frisk luft<br />

✓ Industriventilation<br />

✓ Komfortventilation<br />

✓ VENT-certificeret service<br />

✓ Energirådgivning/-projektering<br />

Vi har 30 års erfaring og tør godt garantere<br />

at med os som samarbejdspartner, er du altid<br />

sikret bæredygtigt håndværk til tiden – ikke<br />

mindst til den rette pris.<br />

Vi finder løsningen!<br />

ADELGADE 100 – 8660 SKANDERBORG – 86520234<br />

Rådgivning – projektering – levering – montering – servicering<br />

www.hugomortensen.dk – Følg os på Facebook!<br />

Reguvent ApS | Oustedvej 4 | 8660 Skanderborg | Telefon 75 66 17 77 | Mail: mail@reguvent.dk | www.reguvent.dk<br />

2 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong><br />

2 | Bladet Arbejdsgiverne | 10/2014


Indhold<br />

5 Nyindviet Præstegårdssti skiller sig ud<br />

6 Børnekunst i Landsbyordningen<br />

8 Tilflyttere med begejstring for området<br />

10 Præstegården i Sneptrup<br />

11 Første søndag i advent<br />

”Der var engang i Betlehem”<br />

Adventsmøde i Stalden<br />

12 Krybbespil<br />

De 9 læsninger<br />

Helligtrekonger<br />

13 Oktober ’43 – Redningen af de danske jøder<br />

Kyndelmisse<br />

14 Sangaften med Kristian Enevoldsen<br />

”Et mukkehjem? – scener fra et ægteskab”<br />

15 Dorthe Højland Group – ‘Nordic Stories’<br />

16 Banko i Tåning forsamlingshus<br />

Husk fotokonkurrencen<br />

17 Fællesspisning i Tåning<br />

Tånings julebazar<br />

Nyt fra pigeklubben<br />

20 Spejdernes sommer<br />

23 Cykelklubben Team Ris<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> igen på banen!<br />

Tak til Allan for 24,5 engagerede år!<br />

25 Høstfest i Tebstrup Forsamlingshus<br />

27 Verdensmesteren fra Riis-Tebstrup IF<br />

28 Har du lyst til at gøre en forskel for<br />

idrætslivet i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>?<br />

TAK TIL ALLAN! SE SIDE 23<br />

29 Juletræsfest<br />

30 Første etape af helhedsplan


Magasin<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

UDGIVER<br />

Foreningen <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

REDAKTION<br />

Carsten Bojsen<br />

Karen Magrethe Poulsen<br />

Jens Christian Huusmann<br />

Kirsten Broch<br />

Anna-Christa Bjerg, mail@acbjerg.dk<br />

OPLAG<br />

1.300 eksemplarer<br />

TRYK<br />

Zeuner Grafisk as · zeuner.dk<br />

MILJØMÆRKNING<br />

DISTRIBUTION<br />

5. og 6. klasse i Landsbyordningen<br />

NÆSTE NUMMER<br />

Marts <strong>2018</strong><br />

ANNONCER<br />

Bestilling af annoncer senest den 16. januar<br />

Levering af annoncer senest den 29. januar<br />

Annoncer tegnes hos Margit Aagaard<br />

T: 2987 8015<br />

E: mogp.aagaard@gmail.com<br />

ABONNEMENT<br />

Bor du uden for Hylke, Tåning og Ovsted sogne,<br />

kan du bede om at få magasinet tilsendt ved<br />

at rette henvendelse til: Helene Hay.<br />

Vi kan og vi vil!<br />

Længe før området <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> fik sit navn, har beboerne samarbejdet om initiativer<br />

til fælles bedste. Som relativt ny tilflytter har jeg lagt øre til historier<br />

om ”dengang vi byggede hallen, holdt halbal og havde årlig revy – ja, der var<br />

der fællesskab og sammenhold.”<br />

Jeg må blot konstatere, at området stadig kan skabe noget fælles. Nuvel,<br />

det er ikke ét stort bygningsværk, det drejer sig om, men mange forskellige<br />

projekter. Jeg refererer her bl.a. til etablering af ny kiosk og informationscenter<br />

på <strong>Ejer</strong> Bavnehøj, ny institutionsbygning i Landsbyordningen, Hylke<br />

Multihus, Dalskovhytten, kampen for bus 107’s overlevelse, tilbagevendende<br />

begivenheder som Maj Marked, Danmarks Smukkeste Traktortræk, Danmarks<br />

Højeste Bjergløb og byfesterne. Blandt initiativer bør selvfølgelig også nævnes<br />

Præstegårdsstien, som ikke blot områdets beboere bruger flittigt, men også<br />

folk udefra nyder godt af. Ja, vi kan og vil stadig!<br />

Alt dette kommer dog ikke af ingenting. Bag ved står der mange og solide<br />

kræfter. Kræfter som sidste år har formået at etablere et politisk synligt lokalråd<br />

med en visionsplan, som skal trække tilflyttere til området og skabe et<br />

attraktivt område for os, der bor her. Lokalrådets arbejdsgrupper har ligeledes<br />

skabt kimen til bedre samarbejde på tværs af foreningerne samt en hjemmesidde,<br />

en facebook-gruppe og en intstagram-profil, der på fineste vis holder<br />

områdets beboere informeret og samtidig, til alle udefra, promoverer <strong>Ejer</strong><br />

<strong>Bjerge</strong> som det aktive landsbyliv, det er.<br />

Det stopper dog ikke her, for som område kan og vil vi mere. Arealet omkring<br />

<strong>Ejer</strong> Bavnehøj er netop nu under forvandling og udvidelse. Udendørs<br />

fitness-område og en MTB-teknikbane på RTI’s & Landsbyordningens område<br />

er undervejs, projekter for at skabe et synligt fællesskab og genkendelighed i<br />

områdets byer tager form, ligesom en bosætningskampagne med grundejere og<br />

ejendomsmæglere vil se dagens lys i foråret.<br />

Ja, vi kunne dengang, vi byggede hallen, men vi kan og vil stadig – og her<br />

skal der lyde en tak til alle dem, der gør et helt uundværlig stykke arbejde i<br />

diverse foreninger og institutioner i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> ... I både vil og kan fortsat!<br />

Med venlig hilsen<br />

Morten Rose Vilholm, formand for <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

FORSIDE<br />

Tilflyttere med begejstring for området – Morten<br />

Rose Vilholm og Johannes Flensted-Jensen har<br />

engageret sig i lokalrådet og udviklet et unikt<br />

samarbejde.<br />

Foto: Karin Majland<br />

Sang til indvielse af Præstegårdsstien den 25. august <strong>2018</strong><br />

Tekst: Jacob Køhn Andersen<br />

Mel.: Jeg ser de bøgelyse øer.<br />

4 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong><br />

Vort liv er skabt af ord og spor,<br />

af fuglesang og sol;<br />

fortællinger, som bærer<br />

os frem mod håbets pol.<br />

De stier, som vi færdes på,<br />

har anelser af tid,<br />

som ikke er vor egen<br />

men gjort af andres flid.<br />

Bevogtet af kerubers blik<br />

står livets under frem,<br />

det minder os om paradishavens<br />

lyse hjem.<br />

En udsigt fra en bavnehøj,<br />

et indblik i en dal;<br />

for livet er det hele,<br />

naturens grønne sal.<br />

En sti lyst op af fortidsglimt<br />

i hver en årstids dragt,<br />

den er som selve livet<br />

i både sorg og pragt.<br />

Vi ser det hele, som det er,<br />

og lægger øret til<br />

de minder, som den hvisker,<br />

den drøm, der var på spil.<br />

Vort liv er skabt af ord og spor<br />

og drømme, som vi har.<br />

Vi drømmer, mens vi vandrer<br />

og tanken bliver klar.<br />

De fodspor, vi nu træder i<br />

på hjerteegnens kort,<br />

er taget ét ad gangen,<br />

men næste skridt er vort.


KONTAKT: TLF. 4018 9357<br />

Fællesprojekt<br />

Nyindviet Præstegårdssti skiller sig ud<br />

Af Viggo Rasmussen og<br />

Jens Christian Huusmann<br />

Indvielsen af Sneptrup Præstegårdssti<br />

blev et tilløbsstykke. Over 400 mennesker<br />

var stuvet sammen i den firlængede<br />

271 år gamle Præstegård, da Sneptrup<br />

Præstegårdssti blev indviet 25. august.<br />

Trækplasteret var først og fremmest<br />

de særlige kvaliteter i den ca. fem kilometer<br />

lange natursti mellem Landsbyordningen<br />

<strong>Ejer</strong> Bavnehøj og Sneptrup.<br />

Herunder spændende træfigurer og et<br />

unik shelter á la Noas ark strandet på<br />

Granhøjen. Og ikke mindst broforbindelsen<br />

gennem Bredmosen, så man nu<br />

kan nå tørskoet til Tebstrup.<br />

Viceborgmesteren i Skanderborg<br />

Kommune Frank Damgaard sagde i sin<br />

indvielsestale:<br />

”Hold da op, hvor er det et imponerende<br />

projekt, I har fået skabt. Aktive<br />

borgere har puklet for at nå i mål. Forleden<br />

aften kunne man høre spadestik<br />

og prusten. Man kunne nok også lugte<br />

sved. Og man kunne se 20 frivillige<br />

grave en masse pæle ned til piktogrammer<br />

og rutevisning.”<br />

”Nogle ville tænke, ”Åh, det kunne nu<br />

også være dejligt med en sti her”, og så<br />

ville de ikke få gjort noget ved det. Sådan<br />

er det ikke her i området. I drømmer OG I<br />

handler – og derfor står vi her i dag.”<br />

”Foreninger har samarbejdet og ydet<br />

en uvurderlig indsats. Sådan et sammenhold<br />

skaber resultater. I Skanderborg<br />

Kommune er vi meget optaget<br />

af samspillet med aktive borgere og<br />

det, der kan ske, når aktive mennesker<br />

møder andre mennesker.”<br />

Inden Frank Damgaard klippede et<br />

naturligvis grønt silkebånd – med en<br />

grensaks – spændt ud mellem to keruber<br />

ved Edens Have, fremhævede han:<br />

”Præstegårdsstien er resultatet af,<br />

det vi kalder ’et grønt partnerskab’. Det<br />

er en arbejdsform, vi er begejstrede for<br />

i Skanderborg Kommune – og berømte<br />

for. Hvis der var et Danmarksmesterskab<br />

i grønne partnerskaber, ville vi<br />

bestemt bejle til guldmedaljen. Humlen<br />

i et grønt partnerskab er, at projektet<br />

skal komme fællesskabet til gode. Præstegårdsstien<br />

er ingen undtagelse."<br />

Slangen og æbleskroget minder os<br />

om fristelser<br />

Præst Benedikte Baggesgaard fortalte i<br />

sin tale om baggrunden for bibelske fortællinger<br />

omsat til træfigurer langs stien:<br />

”Efterhånden som ideerne tog form,<br />

oplevede vi nærmest, at vi gik rundt her,<br />

i det hellige land; i den gamle paradishave<br />

– hvor fortællingen om de første mennesker<br />

nu rejste sig om os for alle vores<br />

sanser med fuglesang og blomsterduft.<br />

På en regnvejrsdag åbner himlens sluser<br />

sig over Noas ark og Granhøjen blev et<br />

helt lille Ararat. Det bjerg hvor Noas ark<br />

strandede efter syndfloden.”<br />

”De tre store verdensreligioner der<br />

samles i det, der hedder Abrahams hus.<br />

Abraham er nemlig stamfar til os alle<br />

sammen. Og Abrahams hus har vores<br />

træskulptør Allan Bo Jensen lavet som et<br />

madpakkehus – med søjlerne Abraham,<br />

Sarah og Ismael – og mon ikke Isak er<br />

undervejs: Og under taget i madpakkehuset<br />

– der kan man virkelig mærke, at vi<br />

alle bor under den samme himmel.”<br />

”Det var tanken, at hele området<br />

hernede skulle være en vandring gennem<br />

det hellige landskab – og edens<br />

have– en have med frugttræer, skabt til<br />

leg og glæde – skulle naturligvis med:<br />

den vogtes, som I kan se, af to keruber<br />

– to engle – med flammesværd.”<br />

”Men som I ved, er der altid en slange<br />

i paradis – og den ligger her, stor<br />

og farlig – ved siden af det æble, Adam<br />

spiste af, da Eva rakte ham det. Som<br />

slangen fristede Eva fristede hun Adam<br />

– æbleskroget minder os om, hvor let<br />

det er at lade sig friste. Til at snyde i<br />

skat – fortælle en hvid løgn – tænke på<br />

os selv frem for andre. Måske en tur ud<br />

omkring æblet indimellem kan hjælpe<br />

en og anden i en indre sjælekamp – så<br />

vi bliver bedre til at vælge det gode –<br />

det sande og det smukke.”<br />

”Og glemte man det alligevel i et<br />

svagt øjeblik – så har vores lokale<br />

træmand, Palle Wisbech, opført Noas<br />

ark som et shelter. Her kan man finde ly<br />

og læ i livets stormvejr. Og bjærge sig<br />

i land trods alle sine fejl og fald. Selve<br />

skovrummet omkring arken er nærmest<br />

som en kathedral – og jeg tror det bliver<br />

populært til udendørs vielser – hvor<br />

man kan vie sit liv til hinanden under<br />

livstræets kroner. Man kan holde hele<br />

festen derude, ved det flotte langbord –<br />

og så rede arken op som en brudesuite.”<br />

Helstegt pattegris til alle, sponsoreret<br />

af Havreballegård, gik som<br />

varmt brød til indvielsen. Den flotte<br />

indvielsesfest var muliggjort af en stor<br />

anonym donation. Og Sigurd Barrett<br />

spillede med band sin populære fortolkning<br />

af bibel-historien.<br />

FAKTA<br />

Følgende foreninger og institutioner indgår i det Grønne Partnerskab<br />

Sneptrup Præstegårdssti: <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>, KFUM-Spejderne<br />

<strong>Ejer</strong> Bavnehøj Gruppen, <strong>Ejer</strong> Bavnehøjs Venner, Naturstyrelsen<br />

Søhøjlandet, Danmarks Naturfredningsforening Skanderborg, Friluftsrådet<br />

Søhøjlandet, Museum Skanderborg, VisitSkanderborg,<br />

Tebstrup Forsamlingshus og Borgerforening, Landsbyordningen<br />

<strong>Ejer</strong> Bavnehøj, Dagli’Brugsen i Tebstrup, Sneptrup Præstegård,<br />

Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd og Skanderborg Kommune<br />

– Kultur, Borger og Plan samt Vej og Trafik.<br />

Projektet er finansieret via støtte fra Naturstyrelsen,<br />

Friluftsrådet, Den Folkekirkelige Udviklingsfond, Forkyndelsespuljen,<br />

Vanførefonden, Lokale og Anlægsfonden samt kommunens<br />

Skønpulje, Landdistriktspulje og Grøn Partnerskabspulje.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 5


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ<br />

KONTAKT: TLF. 2116 6276<br />

Børnekunst i Landsbyordningen<br />

Af Carsten Bojsen<br />

I Landsbyordningen er vi rigtigt glade<br />

for at være blevet en mere integreret<br />

del af Præstegårdsstien.<br />

Den har hele tiden gået tæt forbi<br />

vores bygninger på matriklen, men nu<br />

har vi fået forbundet Landsbyordningen<br />

med den natur, som stien er en del af,<br />

børn og voksne ledes fra vores afdelinger<br />

ud på stien og besøgende ledes fra<br />

stien ind omkring Landsbyordningen.<br />

En grundig forberedelse<br />

Arbejdet begyndte i marts 2017,<br />

hvor vi sammen med Viggo Rasmussen<br />

og top.nu, som det hed den<br />

gang, formulerede en ansøgning til<br />

en kommunal pulje om støtte. Vores<br />

dygtige billedkunstlærer Signe<br />

Bodtfeldt var allerede fra starten af<br />

ankerkvinde på både kunstnerisk udformning<br />

og pædagogisk planlægning.<br />

Top.nu fik pengene bevilliget<br />

og donerede dem til skolen, så de<br />

32.000,- kr. kunne danne et solidt<br />

grundlag for virkeliggørelsen af de<br />

mange gode ideer.<br />

Kreativitet foregår i tæt samspil med<br />

håndværk<br />

Vi har som opgave at understøtte- og<br />

udvikle børns kreativitet. Det kræver,<br />

at der er klare rammer at udfolde sig<br />

indenfor og tydelige mål at arbejde<br />

frem mod. Al kreativitet foregår i tæt<br />

samspil med håndværk, i dette tilfælde<br />

6 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong>


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ<br />

med det billedkunstfaglige og det pædagogiske<br />

håndværk.<br />

Vi oplevede stort engagement fra<br />

børnene og en stor stolthed ved at<br />

være med til at skabe skønhed i de<br />

daglige rammer.<br />

En meget aktiv uge<br />

Mandag den 3. september startede børn<br />

og voksne i skole og børnehave på arbejdet.<br />

Der blev produceret fuglekasser og<br />

skabt en masse insekter. Hallen blev, i<br />

hele sin længde, smukkere og smukkere i<br />

løbet af ugen. Allan Bo Jensen, der også<br />

har skabt de flotte figurer på Præstegårdsstien,<br />

var hyret ind til at skære i<br />

de store egestammer, der var købt ind til<br />

lejligheden.<br />

På gavlen ud mod parkeringspladsen<br />

skabte børn og lærere i samarbejde<br />

med vores serviceleder et træ, hvor der<br />

nu kravler en masse smukke insekter,<br />

skabt af ståltråd rør og perler.<br />

På Hallens gavl, malede børnehavebørn<br />

og pædagoger Landsbyordningens<br />

ny logo.<br />

Ugen sluttede med en fernisering,<br />

hvor forældre og børn beundrede resultatet<br />

af det arbejde, der startede i<br />

marts måned 2017.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 7


PORTRÆTTET<br />

Tilflyttere med<br />

begejstring for<br />

området<br />

To engagerede tilflyttere har det seneste år været nøglepersoner i borgerinitiativet <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>. Det er nu blevet til<br />

lokalrådet <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>, og efter fusionen med foreningen top.nu til lokalrådet og foreningen <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>, der samler nye<br />

og gamle kræfter i arbejdet med at skabe og fastholde en positiv udvikling, som gør området i og omkring <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

attraktivt at bosætte sig i.<br />

Mange i hele lokalområdet har arbejdet sammen om initiativet, der har ført til visionsplan <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> – Et aktivt<br />

landsbyliv. I centrum af den store gruppe af frivillige og engagerede borgere har Morten Rose Vilholm og Johannes Flensted-<br />

Jensen været drivende kræfter. De har udviklet et unikt og frugtbart samarbejde i processen.<br />

Af Anna-Christa Bjerg<br />

De to lærte først hinanden at kende for<br />

omkring et år siden ved Johannes Flensted-Jensens<br />

kone Ingelises mellemkomst.<br />

Johannes havde vist interesse<br />

for området ved at deltage i et borgermøde<br />

indkaldt af brugsens bestyrelse.<br />

Morten ville gerne lokke den erfarne<br />

amtsrådspolitiker, som lige var flyttet<br />

ind på villavejen i Tebstrup, med i lokalrådet.<br />

Så da Ingelise gik ude i haven<br />

næste eftermiddag, spurgte han hende,<br />

om Johannes mon ikke ville være med.<br />

– Det vil han sikkert gerne, svarede<br />

Ingelise.<br />

Så var det aftalt, og allerede samme<br />

aften var Johannes med til det første<br />

styregruppemøde i lokalrådet, for at<br />

finde ud af, hvad ideen var.<br />

Energien greb mig<br />

– Den rigtig gode energi og de gode<br />

planer, som lokalrådet havde, var det,<br />

der fik mig til at gå med, fortæller Johannes<br />

Flensted-Jensen.<br />

Her var der en gruppe<br />

mennesker, der havde sat<br />

sig ned, tænkt og lagt<br />

en strategi<br />

8 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong><br />

Det lå lige for at arbejde med på<br />

planerne, bidrage og bruge de erfaringer,<br />

han havde fra sit arbejde med politik.<br />

– Desuden er det en god måde at<br />

lære folk i området at kende, smiler<br />

Johannes og tilføjer:<br />

– Ingelise og jeg har jo ikke hverken<br />

småbørn eller hundehvalp mere, så må<br />

man gøre noget andet for at komme i<br />

kontakt med folk.<br />

Om samarbejdet med Morten Rose<br />

Vilholm, forklarer Johannes:<br />

– Morten styrer slagets gang og jeg<br />

gør, hvad der bliver sagt, skriver lidt<br />

tekster og passer processerne ind i en<br />

politisk ramme.<br />

Konerne spiller med<br />

Hver for sig er Morten Rose Vilholm og<br />

Johannes Flensted-Jensen travle folk.<br />

Morten med fuldtidsarbejde, familie,<br />

formandskab i Landsbyordningen <strong>Ejer</strong><br />

Bavnehøj m.m., og Johannes med en<br />

del bestyrelsesposter foruden ”driverlivet”<br />

som pensionist.<br />

– Morten må bestemme, Jeg har<br />

jo altid tid, jeg er pensionist, sagde<br />

Johannes beskedent, da vi skulle finde<br />

tid til interview.<br />

Ikke desto mindre kan han ikke på<br />

de tidspunkter, Morten foreslår, og<br />

Johannes kommer direkte fra et møde<br />

i København til interviewet, så noget<br />

sker der i hans pensionistliv.<br />

Da Ingelise foreslog Johannes, at<br />

de skulle flytte til Tebstrup, var han<br />

lidt forbeholden. Han havde fra sin tid<br />

i byrådet i Skanderborg en udefineret<br />

fornemmelse af, at Tebstrup var en del<br />

af kommunen, hvor der ikke skete så<br />

meget. Men Ingelise holdt fast, og det<br />

er han rigtig glad for nu.<br />

Morten Rose Vilholm flyttede med<br />

sin kone Trine til den moderne villa i<br />

Tebstrup fra en lejelejlighed i Skanderborg<br />

i 2010. Lejligheden var en mellemstation,<br />

mens de tjekkede området ud.<br />

Trine fandt lejligheden, da hun fik arbejde<br />

i Skanderborg og lavede lejeaftalen mv.<br />

færdige, mens Morten var på mandetur i<br />

Nepal, så han kom let til en ny bolig.<br />

Pigen og Danmark trak ham hjem<br />

Morten Rose Vilholm er uddannet eksporttekniker<br />

i Randers og var efter sin<br />

uddannelse et års tid ved et firma i Aalborg,<br />

før han blev tilbudt en stilling i<br />

Singapore. Morten rejste rundt i Asien<br />

fra basen i Singapore gennem tre år. Så<br />

manglede firmaet GEA en mand i Kina,<br />

Morten takkede ja, og flyttede til Kina i<br />

fire år, hvor han var direktør i en salgsog<br />

produktionsvirksomhed. Det var en<br />

stor oplevelse, bl.a. var der en delegation<br />

på besøg fra Danmark arrangeret<br />

af Danish Chambre de Commerce, hvor<br />

han skulle fortælle delegationen om<br />

sit arbejde, og han kom til at stå for at


PORTRÆTTET<br />

Et ekstra plus er, at der<br />

er et fænomenalt godt<br />

pizzaria<br />

bygge en fabrik i Kina og meget, meget<br />

mere, som en så ung person ikke ville<br />

have fået lov til herhjemme.<br />

– Det var syv gode år, der var rige på<br />

oplevelser og personlig udvikling. Efter<br />

de syv år vidste jeg dog, at det var tid<br />

at rejse hjem til Danmark, hvis jeg ville<br />

stifte familie med en dansk pige, siger<br />

Morten.<br />

Som tænkt så gjort. Hjemme igen<br />

fandt Morten sammen med Trine, som<br />

han har kendt helt tilbage fra sin<br />

ungdom i Himmerland. Idag arbejder<br />

han som leder af produkt management<br />

ved Alfa Laval, det er noget med Fluid<br />

handling, ventiler og automation.<br />

Praktisk hverdag og et skønt område<br />

Morten og hans kone Trine flyttede til<br />

Skanderborg i 2007. Børnene Oliver (8<br />

år) og Sofie (6 år) kom til og mere plads<br />

var påkrævet. De flyttede til Tebstrup og<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>, fordi det, ud over at være et<br />

skønt område, ligger tæt ved motorvejen,<br />

så Morten kunne komme til sit arbejde,<br />

uanset hvor i Midtjylland det lå,<br />

og vigtigst, at det var tæt ved Trines arbejde<br />

hos Jyske Bank Erhverv. Afgørende<br />

for valget af Tebstrup var, at det var tæt<br />

på en skole, og at der var en dagligvarebutik<br />

i nærheden.<br />

– Et ekstra plus er, at der er et fænomenalt<br />

godt pizzaria, griner Morten<br />

og Johannes.<br />

Morten er medlem af cykelklubben og<br />

bruger terrænet på den måde, nogle få<br />

gange får han tid til at gå på jagt, han<br />

har spillet fodbold, men nu er det Oliver<br />

og Sofie, der bruger idrætsforeningen.<br />

Fra københavner til midtjyde<br />

Johannes Flensted-Jensen er uddannet<br />

cand. mag. i historie og idræt og flyttede<br />

til Skanderborgområdet fra København<br />

i 1973, fordi han blev ansat på<br />

Skanderborg Gymnasium.<br />

I de mellemliggende 45 år er han<br />

blevet midtjyde af hjertet, og har boet<br />

adskillige steder før den nuværende<br />

base i Tebstrup, bl.a. i Vrold, i kollektivet<br />

Gyldenmuld i Stilling og i forvalterboligen<br />

til godset Julianelyst.<br />

– Det er et vidunderligt sted her i<br />

Tebstrup, tilpas både stort og småt, og<br />

så ligger det lige i kanten af Søhøjlandet,<br />

siger Johannes.<br />

Sammen med Ingelise har han to<br />

voksne børn, som bor henholdsvis i<br />

Mårslet og Gl. Ry.<br />

– Børnene har beriget os med fire<br />

dejlige børnebørn, fortæller han glad.<br />

Et driverliv som pensionist<br />

Efter et langt arbejdsliv, hvor han også<br />

har været aktiv politiker, har Johannes<br />

Flensted-Jensen sat farten ned og nyder<br />

pensionisttilværelsen. Et udpluk af<br />

de vigtigste politiske poster han har bestridt<br />

er: Byrådsmedlem i Skanderborg<br />

kommune, medlem af og formand for<br />

skolekommissionen, medlem af Aarhus<br />

amtsråd, heraf otte år som amtsborgmester,<br />

medlem af Region Midtjylland.<br />

– Det bedste ved at være blevet<br />

pensionist er, at man selv bestemmer,<br />

hvornår man vil stå op, og man kan<br />

holde fri i weekenden, smiler Johannes.<br />

Han er dog fortsat i udvalgte<br />

bestyrelser, efter at han holdt op som<br />

politiker, også efter at han blev pensionist.<br />

År for år siger han flere fra,<br />

men nogle få holder han ved, specielt<br />

bestyrelsen for Moesgaard Museum,<br />

hvor han er formand, er et hjertebarn<br />

pga. hans historiebaggrund. Ingelise<br />

og Johannes spiller golf i fritiden og<br />

har stor glæde af at synge i to kor.<br />

Kom frisk og vær med!<br />

– Vi vil gerne have så mange som muligt<br />

til at arbejde med, og vi vil gerne<br />

være rummelige og favne så mange forskellige<br />

mennesker som muligt, siger<br />

Morten Rose Vilholm.<br />

Morten kommer fra en lille by i<br />

Himmerland, hvor de havde bygget<br />

et fantastisk foreningsliv op med en<br />

meget aktiv borger- og idrætsforening.<br />

Det har været hans inspiration.<br />

– Når alle trækker på samme hammel,<br />

så er det fantastisk, hvad man kan<br />

opnå, siger han.<br />

Han opfordrer alle, der har en ide<br />

eller et synspunkt til at komme og få<br />

en dialog med lokalrådet.<br />

– Vi er ikke en lille sluttet kreds,<br />

tværtimod vil vi gerne have alle<br />

Vi er ikke en lille sluttet<br />

kreds, tværtimod vil vi<br />

gerne have alle<br />

repræsenteret<br />

repræsenteret, siger han og Johannes<br />

Flensted-Jensen nikker bekræftende.<br />

Derfor var de også glade for, at<br />

næsten 200 lokale borgere valgte at<br />

deltage på borgermødet og give deres<br />

støtte til initiativet sidste år, så lokalrådet<br />

kunne oprettes.<br />

Form fremtiden<br />

Konkret arbejder lokalrådet med en<br />

overordnet styregruppe og tre arbejdende<br />

undergrupper:<br />

• Kommunikation og markedsføring –<br />

denne gruppe samarbejder også med<br />

kommunen.<br />

• By og egnsudvikling – undersøger og<br />

udvikler mulige ideer for området.<br />

• Sammenhold og samarbejde – arbejder<br />

på at styrke foreningsarbejdet.<br />

Desuden er der en ”sponsorgruppe” med<br />

de foreninger og institutioner, som er<br />

medlem af paraplyorganisationen <strong>Ejer</strong><br />

<strong>Bjerge</strong>.<br />

– Hvert skridt kommunikeres åbent<br />

ud og godkendes af styregruppen, ligesom<br />

sponsorgruppen også orienteres en<br />

gang imellem, fortæller Morten.<br />

Er det mon snart tid at holde en<br />

fest, overvejer Morten og Johannes.<br />

– Måske kommer der en naturlig<br />

anledning, eller vi kan også bare fejre,<br />

at så mange aktører i området har arbejdet<br />

sammen og nået så langt, smiler<br />

de og slutter af med det fælles ønske:<br />

– At så mange som muligt vil støtte<br />

op, være rummelige og give plads til<br />

det fælles, støtte det lokale indkøb, de<br />

lokale håndværkere og foreningerne.<br />

Arbejdet starter først nu, det er kun<br />

kimen, der er lagt. Hvis alle gør deres<br />

ypperste, så skal det nok blive godt.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 9


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Præstegården i Sneptrup<br />

Det startede med en stor energiregning, som fik menighedsrådet<br />

til at søge provstiet om penge til et fyr med træpiller.<br />

Svaret var, om vi ikke skulle have et moderne jordvarmeanlæg<br />

i stedet. Men et gammelt bindingsværkshus fra 1747<br />

uden moderne isolering kan ikke varmes op af jordvarme, så<br />

en stor energirenovering blev projekteret. ”Det er billigere<br />

at rive huset ned og bygge et nyt”, skrev provstiudvalget.<br />

Så kom sindene i kog i menighedsrådet, og der blev heftigt<br />

debatteret for og imod. Drøftelserne endte med en beslutning<br />

om at bevare den smukke gamle bygning. Undervejs<br />

er vi blevet mere bevidste om, hvorfor vi gerne vil beholde<br />

det gamle hus. Det handler ikke kun om, at vi har en meget<br />

smuk og usædvanlig stor (ca. 300 m 2 ) bindingsværksbygning<br />

med højt til loftet og stor rejsning på stråtaget. Det handler<br />

også om den måde, vi gerne vil være sammen på herude på<br />

landet. Og det handler om, at vi ikke har lyst til at bidrage<br />

mere end højst nødvendigt til ”køb og smid væk”-kulturen.<br />

CUBO arkitekter v /Sune Nielsen har udarbejdet et forslag til<br />

en grundlæggende renovering af den gamle præstebolig. Det<br />

ydre bevares fuldstændigt intakt og der sættes en modern<br />

kerne ind i huset, der herefter er en tidsvarende embedsbolig.<br />

En bolig, hvor der eksperimenteres med privat bolig og<br />

offentlige rum i form af præstekontor, mødelokale mm.<br />

Sneptrup Præstegård ligger som et prominent stop på Præstegårdsstien.<br />

Der er således gode muligheder for på sigt at udnytte<br />

sammenhængen og relationen mellem præstegården og<br />

præstegårdsstien til offentlige, kulturelle og rekreative formål.<br />

Bæredygtighed er en væsentlig del af visionen for omdannelsen<br />

af Sneptrup Præstegård. Ud over den nødvendige energifornyelse<br />

vil der i videst mulige omfang blive valgt bæredygtige løsninger<br />

i relation til arkitekturen og de tekniske konstruktioner.<br />

Med omdannelsen og fornyelsen af præstegården er det muligt<br />

at gå forrest og præge udviklingen af præstens rolle på<br />

landet og samtidig vise, hvordan en kulturhistorisk bygning<br />

kan revitaliseres med respekt for stedets ånd og naturen omkring.<br />

På den måde bliver Sneptrup Præstegård tresognets<br />

gård; et sted, hvor menigheden i fremtiden inviteres helt indenfor<br />

i en stemningsfuld bolig, hvor der i næsten 300 år<br />

har været tænkt, læst og skrevet store tanker og ført eksistentielle<br />

samtaler.<br />

Der arbejdes i efteråret <strong>2018</strong> med at søge fonde, der kan se<br />

muligheder i at medfinansiere renoveringen.<br />

Præstegårdens renovering<br />

Torsdag den 27. november kl. 19.30 kan du<br />

høre mere om planerne for præstegården og<br />

se arkitektens forslag til renovering af præsteboligen<br />

på Sneptrup Præstegård.<br />

Sune Nielsen, CUBO arkitekterne og formand<br />

for Ovsted, Tåning og Hylke Meninghedsråd<br />

Niels Povlsgaard holder oplæg i<br />

Stalden ved Sneptrup Præstegård.<br />

10 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 8653 8279<br />

OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Første søndag i advent<br />

Søndag den 2. december begynder adventstiden,<br />

den søde ventetid før jul, hvor vi forbereder os til<br />

jul. Det nye kirkeår starter første søndag i advent<br />

med lys i adventskransen, adventssalmer og korsang<br />

i Ovsted og Tåning kirker ved børne- og juniorkoret.<br />

I Hylke kirke medvirker konfirmanderne i gudstjenesten.<br />

Efter gudstjenesten bydes på godter til børn<br />

og barnlige sjæle.<br />

Adventsmøde i Stalden<br />

Onsdag den 5. december er der<br />

adventsmøde i Stalden. Vi skal<br />

hygge os med historiefortælling,<br />

sang, kaffe og pakkeleg. Hver deltager<br />

bedes medbringe en pakke til<br />

en værdi af ca. 20 kr. I år medvirker<br />

journalist Anders Qwist, som<br />

med lune og humor vil beskrive<br />

Den Gode Histories opbygning og<br />

substans: Det er sjovt, underholdende<br />

og hyggeligt. Anders Qwist<br />

kan komme vidt omkring i sine<br />

fortællinger, f.eks. om en giraf, der fik hovedet i<br />

klemme i et soltag, eller om livet som porredyrker<br />

med store hænder. Anders Qwist har i 40 år<br />

været journalist i DR, og er uddannet pædagog<br />

og landmand.<br />

Vi begynder kl. 14.00. Kirkebil kan bestilles ved<br />

henvendelse til præsten på tlf. 8653 8279, senest<br />

dagen før.<br />

”Der var engang i Betlehem”<br />

Tirsdag den 4. december inviteres til stemningsfuld<br />

julekoncert-fortælling kl. 19.00 i<br />

Tåning kirke ved freelancesanger og fortæller<br />

Søren Schelling, som under overskriften<br />

”Der var engang i Betlehem” byder på foredrag,<br />

solosang, fællessang og en rigtig julehistorie.<br />

Julefortællingen er en af den vores vigtigste<br />

grundfortællinger – historien om julenat i<br />

en stald i Betlehem, om Josef og Maria og<br />

det lille Jesus-barn. Hvert år ved juletid får<br />

historien liv og form gennem et utal af<br />

fortællinger og tekster og ikke mindst<br />

musik, sange og salmer. Sammen vil vi<br />

finde ind til julestemningen og gå på<br />

opdagelse i det vidunderlige julerepertoire.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 11


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Krybbespil<br />

Søndag den 9. december kl. 11.00 opfører skuespillerelever<br />

i 2. klasse fra Hylke Skole krybbespil i<br />

Hylke kirke. Kom og oplev børnene synge og spille<br />

sig igennem det let omskrevne juleevangelium om<br />

Kejser Augustus, jomfru Maria, Josef, kroværten,<br />

hyrderne, englene og de tre vise mænd. Som handlingen<br />

skrider frem, synger vi dejlige julesalmer.<br />

Efter krybbespillet er der et honninghjerte til alle<br />

børn i kirken.<br />

Helligtrekonger<br />

den 6. januar<br />

Julen varer ikke lige til påske, men i kirken varer<br />

den til Helligtrekonger! Hvis man vil følge gammel<br />

skik, skal man først pynte op til jul umiddelbart før<br />

juleaften og vente med at jule af til Helligtrekonger,<br />

hvor juletræet tages ned, og den sidste gave<br />

uddeles. Vores gave er nybagte helligtrekongerbrød<br />

og en kop kaffe, som vi nyder i våbenhuset<br />

efter gudstjenesten i Ovsted kirke.<br />

De 9 læsninger<br />

Ind under jul opføres – traditionen tro – musikgudstjenesten<br />

”De 9 Læsninger” i Ovsted kirke. Vi begynder<br />

med Lucia-optog ved børne- og juniorkoret og<br />

fortsætter med ni bibellæsninger ved sognepræst<br />

Helene Hay m.fl. Der læses om:<br />

• Skabelsen<br />

• Syndefaldet<br />

• Profetien om Jesus<br />

• Bebudelsen<br />

• Jesu fødsel<br />

• Hyrderne på marken<br />

• De hellige tre konger<br />

• Inkarnationen<br />

• Kristushymnen.<br />

Hver læsning besvares musikalsk af korsang, solosang<br />

eller fællessang. Kom forbi Ovsted kirke.<br />

Lyt, syng med og kom i dejlig julestemning. Det er<br />

tredje søndag i advent, den 16. december kl. 14.30.<br />

Efter gudstjenesten bydes på kaffe og hjemmebagte<br />

julesmåkager m.m. i våbenhuset.<br />

12 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong>


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

OKTOBER ’43 – Redningen af de danske jøder<br />

Musikalsk dokumentarfortælling med Klezmerduo<br />

Torsdag den 17. januar kl. 19.00 i Hylke kirke<br />

I oktober <strong>2018</strong> er det 75 år siden, at én af de største vellykkede<br />

enkeltaktioner mod Nazitysklands jødeforfølgelser fandt sted. Det<br />

var her i Danmark under anden verdenskrig i oktober 1943. Mere<br />

end 7000 jøder blev på mindre end en måned bragt i sikkerhed<br />

i Sverige – sejlet over Øresund i fiskerbåde og andre småskibe.<br />

Hvordan kunne det lade sig gøre?<br />

Hundredevis af danskere blev i løbet af få dage dybt involveret i<br />

en redningsaktion, der stadig står som et enestående eksempel på<br />

civil modstand i Europa, og som betød, at mere end 98 % af de<br />

danske jøder blev reddet. ”Hvad skulle jeg ellers have gjort”<br />

siger den unge ambulancechauffør Jørgen Knudsen, da han bagefter<br />

bliver spurgt om, hvorfor han kørte rundt og advarede og<br />

transporterede jøder, som han ikke kendte. I en ramme af livsbekræftende<br />

jødisk klezmermusik fortæller Klezmerduo ved<br />

Ann-Mai-Britt Fjord og Henrik Bredholt historien om danske jøder,<br />

der måtte flygte over hals og hoved, og om nogle af de mange,<br />

der satte livet på spil for at hjælpe.<br />

Midtvejs holdes pause med forfriskninger.<br />

KYNDELMISSE<br />

Søndag den 3. februar er det kyndelmisse.<br />

Det er årets koldeste tid med Kjørmes<br />

Knud og sneflokke, der kommer trimlende.<br />

Frem til 1770 var kyndelmisse en officiel<br />

helligdag, indtil den blev afskaffet af<br />

Struense. Lysene tændte man til jomfru<br />

Marias ære og renselse og for at lyse op<br />

i mørket.<br />

Som i mange andre kirker fejrer vi i Hylke<br />

kirke denne mærkedag med en veritabel<br />

lysmesse med et hav af stearinlys.<br />

Vi starter kl. 15.30, når det begynder at<br />

blive mørkt, tænder lys og synger sammen<br />

med HOT-koret om lys og håb.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 13


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

SANGAFTEN<br />

med Kristian Enevoldsen<br />

og højskolesangbogen<br />

Tirsdag den 19. februar kl. 19.30 inviteres til sangaften<br />

i Stalden ved komponisten Kristian Enevoldsen om<br />

tilblivelsen af den kommende højskolesangbog og om<br />

Enevoldsens passion for at skrive melodier. Kristian Enevoldsen<br />

deltog i <strong>2018</strong> i et seminar for sangskrivere og<br />

komponister, med det formål at skrive nye sange til den<br />

nye højskolesangbog, der udkommer i 2020.<br />

Vi skal denne aften høre om nogle af de tanker, der ligger<br />

bag udviklingen af den nye højskolesangbog og<br />

synge nogle af de sange, Kristian Enevoldsen har sat<br />

melodi til m.fl. Midtvejs er der kaffebord ved Kirsten<br />

Marie Jensen.<br />

Kristian Enevoldsen er uddannet pianist og korleder fra Det<br />

jyske Musikkonservatorium, og arbejder til dagligt som pianist,<br />

organist og korinstruktør for børn og voksne i mange<br />

forskelige sammenhænge.<br />

”ET MUKKEHJEM? – scener fra et ægteskab”<br />

Torsdag den 7. marts inviteres til et causerende dobbeltforedrag<br />

ved Benedikte Vejlby Baggesgaard, sognepræst i Holme<br />

kirke og Jacob Køhn Andersen, provst i Skanderborg provsti. Til<br />

daglig er de gift med hinanden og forældre til en flok sammenbragte<br />

børn. De seneste år har de desuden været begunstiget af<br />

at have Bedstefar boende. Så når de med reference til Bergman<br />

og Ibsen gengiver typiske situationer fra et hvilket som helst<br />

ægteskab, så ved de, hvad de taler om . De kaster et kærligt<br />

og humoristisk blik på de faldgruber, de fleste af os oplever i<br />

den daglige trummerum – og vender dem til muligheder. Ind i<br />

mellem vil også være mere ”saglige indlæg” fra Benedikte Vejlby<br />

Baggesgaard, som også er parrådgiver.<br />

14 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong>


Søndag den 17. marts kl. 16.00 byder Ovsted Kirke indenfor<br />

til koncerten Nordic Stories – en kontrastfyldt koncert<br />

med ny-komponeret nordisk jazz og islandske billeder som<br />

visuel baggrund.<br />

Nordic Stories er et co-composing projekt af saxofonisten Dorthe<br />

Højland i samarbejde med den svenske fotograf Fredrik<br />

Holm. De spektakulære fotos fra den islandske natur har været<br />

inspiration for musikken og bidrager til koncerten, som visuel<br />

stemningsskaber. Orkesteret spiller flydende i et nærmest filmisk<br />

og eftertænksomt univers, hvor saxofonens distinkte tone spiller<br />

op imod Fredrik Holms fabelagtige naturfotos fra Island.<br />

Dorthe Højland Group spiller åben impro-jazz med en sans<br />

for klang og dynamik. Men der vil også være en islandsk salme<br />

og korsang på programmet.<br />

Gruppen består af Dorthe Højland, saxofoner. Jacob Højland,<br />

klaver. Andreas Dreier (Norge), kontrabas og Henrik Nielsen,<br />

trommer.<br />

OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Dorthe Højland Group – ‘Nordic Stories’<br />

Fredrik Holm, svensk geolog og fotograf, bor og arbejder som<br />

fotograf i Reykjavik. Hans passion er at fotografere naturen,<br />

fra nordlys til vulkanudbrud. Hans arbejde er blandt andet<br />

brugt på forsiden af magasinet Nature, i bøger, tv- programmer<br />

og dokumentarer. Forvent en oplevelse ud over det<br />

sædvanlige. Efter koncerten serveres tørret islandsk fisk med<br />

smør, kiks, kaffe og en lille én.<br />

Med ‘nordic stories’ vil jeg gerne give publikum en unik en oplevelse<br />

af ægthed og enkelthed. Jeg vil gerne give folk tid og<br />

ro til at absorbere de mange forskelige indtryk, der er under<br />

en koncert: billederne og samspillet mellem naturen og vores<br />

leg med musikken. – Dorthe Højland<br />

Foto: Matt Charnock<br />

Foto: Fredrik Holm<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 15


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Ansatte ved<br />

Ovsted, Tåning og<br />

Hylke kirker<br />

Sognepræst<br />

Helene Hay<br />

Sneptrup Præstegård<br />

Sneptrupvej 4<br />

8660 Skanderborg<br />

T: 86 53 82 79 / M: hvh@km.dk<br />

Organist<br />

Lene Gudnason<br />

T: 86 99 44 16 / 40 28 20 51<br />

M: gudnason@os.dk<br />

Graver ved Ovsted Kirke<br />

Liss Mikkonen<br />

Ewaldsvej 24, Østbirk<br />

T: 75 78 18 97 / 30 32 84 60<br />

Graver ved Hylke og Tåning kirker<br />

Christiane Hansen<br />

T: 24 86 13 11<br />

Kirkeværge Ovsted<br />

Kirsten Friis Rasmussen<br />

Tåningvej 51, Tåning,<br />

T: 75 66 52 51<br />

Kirkeværge Tåning<br />

Elsebeth Hansen<br />

Horndrupvej 4, Tåning,<br />

T: 28 38 92 92<br />

elsebethhorndrup@gmail.com<br />

Kirkeværge Hylke<br />

Inge Benfeldt<br />

Hylkevej 33, 8600 Skanderborg<br />

T: 86 53 80 54<br />

Sogn.dk og<br />

Kirkekalenderen<br />

Oplysninger om Ovsted, Hylke og<br />

Tåning kirker, gudstjenester og<br />

andre aktiviteter kan også findes på<br />

www.sogn.dk, på Facebook<br />

(Ovsted, Tåning og Hylke kirker)<br />

samt i appen Kirkekalenderen.<br />

FÆLLES<br />

GENERALFORSAMLING<br />

for Tåning Vandværk og<br />

Tåning Forsamlingshus<br />

Tirsdag den 5. februar<br />

– Forsamlingshuset kl. 19.30<br />

– Vandværket kl. 20.30<br />

FÆLLESSPISNING<br />

KL. 18.30<br />

Baby<br />

salmesang<br />

I denne sæson vil der igen være tilbud om babysalmesang i Hylke<br />

og Ovsted kirker ved organist Lene Gudnason. Vi stimulerer børnenes<br />

musiske sans og lydhørhed over for sang og rytmik med salmer<br />

og børnesange, fagter og dans, rim og remser og forskellige instrumenter.<br />

I Hylke kirke er målgruppen 0-3-årige børn med dagplejere<br />

eller forældre på barsel. I Ovsted kirke er målgruppen<br />

0-1-årige børn med forældre på barsel. Se i gudstjenestelisten hvor<br />

og hvornår. Tilmelding senest dagen før til gudnason@os.dk.<br />

Se i Gudstjenestelisten hvor og hvornår.<br />

OG HUSK:<br />

Tilmelding senest dagen før til mail<br />

gudnason@os.dk<br />

HUSK NU<br />

VORES FOTO<br />

KONKURRENCE!<br />

Forsamlingshuset<br />

trænger til nogle flotte<br />

nye motiver på de<br />

nymalede vægge, så<br />

send gerne dine flotteste<br />

fotos til Hjamabila@gmail.com<br />

inden<br />

Revy 2019 (dato i<br />

starten af 2019).<br />

16 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 2035 1220<br />

TÅNING FORSAMLINGSHUS<br />

Tåning Forsamlingshus<br />

FÆLLESSPISNING I TÅNING<br />

Torsdag 15. <strong>November</strong> kl. 18 (og nu kun<br />

med ét tidspunkt) spiser vi sammen<br />

Tilmelding til Kaj: 5170 4020 senest 13. november.<br />

Alle er velkommen<br />

50,- pr voksen<br />

25,- pr barn<br />

Børn under tre år<br />

gratis<br />

TÅNINGS JULEBAZAR<br />

Søndag den 2. december kl. 10-16<br />

Igen i år afholder Tåning Kirke gudstjeneste<br />

kl. 9.30, og er man kommet i julestemning, kan man<br />

kigge ind i forsamlingshuset til en dejlig dag med bazar,<br />

glögg, æbleskiver, lun frokost, gran,<br />

julehygge og mon ikke julemanden igen i år har sat en<br />

kurv med slikposer til alle frække nissebørn.<br />

Er du interesseret i en stand til<br />

100 kr. pr. bord (må gerne deles),<br />

så kontakt: Birgitha Tlf. 6017 4041<br />

Tåning Forsamlingshus · Horndrupvej 35 · 8660 Skanderborg · www.taaningforsamlingshus.dk<br />

KONTAKT: TLF. 2987 8015<br />

Nyt fra pigeklubben<br />

TEBSTRUP PIGEKLUB<br />

Kom gennem efteråret og vinter med<br />

pigeklubben<br />

Grillaftenen hos Karina blev desværre aflyst i år. Efter en<br />

lang varm sommer er pigeklubben klar til efterårets aktiviteter,<br />

og du er velkommen i klubben.<br />

Nytårskur i Stalden<br />

Vores traditionsrige nytårskur<br />

bliver i år afholdt<br />

Onsdag den 30. januar 2019<br />

kl. 18.00<br />

med medbragt mad til buffet<br />

og drikkevarer.<br />

TILMELDING SENEST<br />

23. januar.<br />

Julefrokost<br />

Kirsten Marie,<br />

Horsensvej 74, Tebstrup,<br />

lægger hus til årets julefrokost<br />

Torsdag den 29. november<br />

kl. 18.00.<br />

Medbring egne drikkevarer.<br />

TILMELDING SENEST<br />

23. november.<br />

Besøg hos<br />

Alma´s<br />

gårdbutik<br />

Til foråret har<br />

vi planlagt en<br />

tur med madkurv,<br />

hvor vi<br />

besøger Alma´s<br />

gårdbutik.<br />

Datoer kommer<br />

senere.<br />

Tilmelding til mail: mogp.aagaard@gmail.com eller<br />

mobil: 2987 8015<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 17


ster<br />

1vs<br />

{-Y Tømrer, Murer & Kloakmester<br />

, Vedligeholdelse<br />

J John A. Laursen1vs<br />

af grønne arealer<br />

- Vognmandsforretning<br />

& containerudlejning<br />

- Thermografi & tæthedstest<br />

med certifi kat<br />

- Nedsivning,<br />

minirensningsanlæg<br />

& brolægning<br />

- Tømrer- & snedkeropgaver<br />

- Murer- & fl isearbejde<br />

- Jord-, beton-<br />

& kloarkeringsarbejde<br />

Græsslåning • Havearbejde• Hækklipning<br />

Flishugning • Beskæring• Snerydning<br />

Salg af brænde<br />

Vedligeholdelse<br />

af grønne arealer<br />

Græsslåning • Havearbejde• Hækklipning<br />

Flishugning • Beskæring• Snerydning<br />

Salg af brænde<br />

v.<br />

- TV inspektion af kloak mv.<br />

med certifi kat.<br />

- Ejendomsvedligehold fra<br />

maler til snerydning<br />

- Udlejning, lifte,<br />

gravemaskiner osv.<br />

Skov & Park Service ApS<br />

Skov & Park Service ApS<br />

Nybro Skov & Park Service<br />

8660 Skanderborg<br />

Tlf.: 22 89 80 20<br />

Nybro Skov & Park Service<br />

8660 Skanderborg<br />

Tlf.: 22 89 80 20<br />

Tag home med på råd, når du skal videre<br />

... vi kender køberne og ved præcis, hvad der skal til<br />

m .,\ Murer og Entreprenør<br />

._,::::UrikHegaard:Nielsen:i<br />

Risvej 110 <strong>Ejer</strong> 8660 Skanderborg<br />

Tlf. 8657 9112 mobil 2028 9990<br />

t11"egree11®<br />

Økologi bragt lige til din dør.<br />

m .,\ Murer og Entreprenør<br />

._,::::UrikHegaard:Nielsen:i<br />

Kontakt dit lokale home-team på: 86522811<br />

SKANDERBORG • HØRNING<br />

Ansv. indehaver Annette Rønne<br />

Ejendomsmægler & valuar, MDE<br />

SKANDERBORG • HØRNING<br />

SKANDERBORG Adelgade Ansv. indehaver<br />

Risvej<br />

120, Annette 8660 Rønne<br />

110<br />

• HØRNING<br />

Skanderborg<br />

Ejendomsmægler & valuar, MDE<br />

<strong>Ejer</strong> 8660 Skanderborg<br />

Ansv. skanderborg@home.dk<br />

indehaver Annette Rønne<br />

Adelgade 120, 8660 Skanderborg<br />

Ejendomsmægler<br />

facebook.com/homeSkanderborgRy<br />

& valuar, MDE<br />

skanderborg@home.dk<br />

Tlf. 8657 9112 mobil 2028 9990<br />

Adelgade facebook.com/homeSkanderborgRy<br />

120, 8660 Skanderborg<br />

Tlf. Tlf. 86 86<br />

skanderborg@home.dk<br />

52 28 521128 11<br />

facebook.com/homeSkanderborgRy<br />

home.dk<br />

Tlf. 86 52 28 11<br />

home.dk<br />

t11"egree11®<br />

Økologi bragt lige til din dør.<br />

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen<br />

Gratis udbringning i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>'s udgivelsesområde<br />

– skriv "lokal" i gavekortfeltet i webshoppen.<br />

Se og bestil fra vores kæmpe udvalg af<br />

lækre økologiske fødevarer, hud pleje,<br />

rengøring og meget andet på:<br />

www.puregreen.dk<br />

Ej<br />

Ejendomsmæglerkæde for<br />

18 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 2021 2638<br />

HYLKE FORSAMLINGSHUS<br />

HUSK: Hylke Forsamlingshus er den<br />

perfekte ramme om din fest!<br />

- plads til 120 spisende gæster<br />

– vis dine private film eller billeder på stort lærred<br />

– velfungerende A/V-udstyr og bredbånd til dine foredrag<br />

I perioden 1. januar<br />

til 1. april 2019<br />

er der lukket for<br />

middagsselskaber på<br />

grund af ombygning<br />

Hylke forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg ·hylkeforsamlingshus.dk<br />

Hylke Maskinstation<br />

ved Carsten Nielsen<br />

M: 2082 8787<br />

E: hms@nielsen.mail.dk<br />

W: Hylke-maskinstation.dk<br />

Honning fra dit Nærområde.<br />

Forhandles hos:<br />

Tebstrup Dagli´brugs<br />

Hos Købmanden Hylke<br />

www.min-honning.dk<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 19


S.P<br />

H<br />

• Bræ<br />

• Fod<br />

• Sto<br />

Birkh<br />

8752<br />

Tlf.<br />

www<br />

KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN<br />

KONTAKT: TLF. 5019 2743<br />

Spejdernes sommer<br />

<strong>Ejer</strong> Baunehøj gruppe har haft en begivenhedsrig sommer. Bævere og Ulve<br />

var ved Ravnsø, de store Spejderne var på Road trip i Norge og uventede<br />

gæster dukkede op i Tebstrup.<br />

Sommerlejr ved Ravnsø<br />

Af Sine Andersen<br />

Bæver og Ulve var på sommerlejr ved Ravnsø med tre overnatninger<br />

i uge 27. Ikke langt hjemmefra, men et skønt område, der<br />

bare havde alt. Bævere-ulvegruppen bestod af 11 glade børn, og<br />

i år havde vi valgt at tage af sted sammen med Flemming<br />

gruppen fra Horsens. Tilsammen var vi 38, og det var lidt<br />

sjovere, når vi var mange. Børnene blev inddelt i blandede<br />

grupper, og det fungerede fint. Alle bekymringer om de ”fremmede”<br />

blev hurtigt glemt. Vi havde madtanter med, som lavede<br />

den lækreste mad og dessert. Spejderne skulle kun betjene den<br />

store industriopvaskemaskine. De syntes, det var en hård tjans.<br />

Professionel reparation<br />

og service af bilen!<br />

Hylke Tømrer-<br />

og Snedkerforretning<br />

Vroldvejs Auto<br />

Vroldvej 59<br />

På grund af den varme sommer var vandaktiviteterne absolut<br />

det største hit. Der blev badet i stor stil, roet i kano og<br />

kajakker. Vi havde ”Omvendt dag”, hvor dagen startede med 8660 Skanderborg<br />

aftenkaffe og aftensmad og sluttede med morgenmad. I starten Hylkevej 92<br />

8660 Tlf. Skanderborg 86 52 15 27<br />

lidt akavet, men børnene levede sig ind i det. En dag havde vi Der blev fundet nye venner på tværs af grupper, og det helt<br />

Tlf. 86 53 80 70<br />

Indianerdag, hvor der<br />

Hylke<br />

blev<br />

forsamlingshus<br />

lavet buer, pile, fjerpynt<br />

· Hylkevej<br />

og drømmefangere.<br />

Der gik rigtig meget tid med at ramme skydeskiven. gamle venner. Ӂh Milla, super Silla, beat boy,<br />

120 · 8660<br />

store<br />

Skanderborg www.vroldvejsauto.dk<br />

hit var at klappe<br />

· hylkeforsamlingshus.dk<br />

forskellige remser med sine nye og<br />

papegøje”.<br />

Husk hvad blomster<br />

kan gøre...<br />

BlomsterVærkstedet<br />

20 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong><br />

Adelgade 86 8660 Skanderborg<br />

Hylke Ridecenter<br />

KLINIK NØR<br />

v/Betina Nør-Jensen<br />

Tilbyder www.kliniknør.dk<br />

opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang<br />

til græsfolde og 3 gange fodring med varieret foder.<br />

Horsensvej 129, Tebstrup<br />

r.<br />

8660 Skanderborg<br />

Vi tilbyder rideundervisning<br />

på alle niveauer, Avanceret ridefysioterapi<br />

og handicapridning Clairvoyance og samt Spirituel Healing<br />

hypnoterapi<br />

mulighed for part i en hest<br />

eller pony.<br />

Tlf.: 29 38 20 99 - Mail: betinanrj@gmail.com<br />

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85<br />

22 top.nu 3 · 2017


KFUM SPEJDERNE EJER BAUNEHØJ GRUPPEN<br />

Road trip i Norge<br />

Af Ida og Jonas<br />

Den 30. juni var dagen, som otte spejdere og deres ledere<br />

længe havde set frem til. Endelig årets sommerlejr i Norge.<br />

Vi mødtes i Dalskovshytten, hvor vi pakkede den lejede<br />

minibus samt Jonas’ bjergged af en Hyundai. Vi sejlede fra<br />

Hirtshals til Kristiansand, og kørte videre op igennem Setes<br />

dalen mod Hovden og de norske fjelde. Efter mange timer<br />

med transport, overnattede vi ved en smuk skovsø i gruppens<br />

nye tunneltelte. Under hele turen benyttede vi os af<br />

den norske ”alle mands ret”. Maden blev lavet på trangia, og<br />

spejderne havde selv planlagt, hvad de skulle have at spise.<br />

Dag 2 var en af turens højdepunkter, da spejderne skulle<br />

riverrafte. Det var en fed og sjov oplevelse, da det var første<br />

gang for næsten alle. Undervisning og instruktion forgik på<br />

engelsk, da guiderne var fra Frankrig og Tyskland. Ikke noget<br />

problem for vores seje spejdere, så ned gik det igennem<br />

brusende vandfald.<br />

Efter rafting kørte vi mod Hovden og uheldigvis også turens<br />

FØRSTE tur på skadestuen. En skadet fod fik god behandling.<br />

Oven på gårsdagens strabadser og med en mand nede, lejede<br />

vi fire kanoer. Vi sejlede ud på Har-tevatnet. Vi holdt spisepause<br />

og byggede svævebane hen over vandet, og der blev<br />

badet til den store guldmedalje. Efter sejladsen gik turen<br />

endelige mod sneen og de høje fjelde ved Haukaliseter.<br />

Dag 5 var spejdernes første vandretur op i fjeldet med fuld<br />

oppakning. Vi fandt et lækkert sted at slå lejr, og derefter<br />

vandrede dem der havde<br />

overskud længere op i fjeldet.<br />

Tilbage i lejren stod den på<br />

hjemmelavet pool, mad på<br />

trangia, konkurrencer og fødselsdagsfejring af Victor, hvor<br />

han selvfølgelig fik serveret fjeldlagkage på stenfad. Efter<br />

overnatningen på fjeldet gik turen vestover til fjord Norge på<br />

en snørklet vej med to færgeturer.<br />

Dag 7 var endnu en af turens højdepunkter, nemlig Prædikestolen.<br />

Det var en hård tur, men alle seje spejderne klarede turen.<br />

Spejderne nød den fantastiske og lidt skræmmende udsigt ud<br />

over Lysefjorden med imponerende 604 m lodret ned. Også<br />

dagen med et lille Pitt stop på skadestuen med et styk øjenbetændelse.<br />

Den sidste dag var også den sidste køretur i Norges smukke<br />

natur, hvor de sidste indtryk skulle nydes. Vi nåede dog lige at<br />

besøge sygehuset i Kristiansand, som ikke var noget problem,<br />

da vi havde en vis rutine i at omgås det norske sundhedsvæsen.<br />

En albue var kommet i klemme i bildøren. Et røntgenbillede<br />

viste heldigvis, at ingen skade var sket ud over fire timers<br />

ventetid. Alle kom godt ombord på færgen og var klar til at<br />

komme hjem i deres bløde senge uden myg og et liggeunderlag<br />

på klippegrund.<br />

Tyske spejdere flytter ind<br />

Af Yvonne Engeldrum<br />

Pludselig kom både Sara og Ronja løbende<br />

ind i huset: ”Mama! Komm! Schnell! Da sind<br />

deutsche Pfadfinder und die suchen eine<br />

Garage” Hvad for noget, tænkte jeg.<br />

Udenfor kaldte naboen på mig ”Kom, du<br />

kan tale tysk” Vi fandt ud af, at de fire<br />

piger var spejdere fra Tyskland på en 3-dages hike, og nu<br />

ledte de efter en garage at sove i. De havde ledt et stykke<br />

tid, men havde haft problemer med at tale med folk. Enten<br />

var folk ikke gode til engelsk eller åbnede slet ikke døren.<br />

Pigerne fik et værelse hos os, og der blev udvekslet spejdererfaringer<br />

og spejdermærker. Det var rigtig hyggeligt, og vi<br />

kan kun varmt<br />

anbefale at åbne<br />

døren for fremmede.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 21


Professionel reparation<br />

og service af bilen!<br />

Hylke Tømrer-<br />

og Snedkerforretning<br />

Vroldvejs Auto<br />

Vroldvej 59<br />

8660 Skanderborg<br />

Tlf. 86 52 15 27<br />

www.vroldvejsauto.dk<br />

Hylkevej 92<br />

8660 Skanderborg<br />

Tlf. 86 53 80 70<br />

S.P. FODER & ENERGI<br />

TEBSTRUP VANDVÆRK<br />

– sikrer dit vand!<br />

Tebstrup Vandværk sætter en ære i at levere:<br />

• høj forsyningssikkerhed<br />

• rent vand<br />

• lavest mulig pris<br />

Vandværket er et andelsselskab og drives primært af<br />

frivillige og folkevalgte bestyrelsesmedlemmer, hvilket<br />

har sikret området et moderne vandværk med en god<br />

økonomi.<br />

Hylke Ridecenter<br />

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang<br />

til<br />

Tebstrup<br />

græsfolde<br />

Vandværk<br />

og 3 gange<br />

a.m.b.a.<br />

fodring<br />

Hylkevej<br />

med varieret<br />

3<br />

foder.<br />

8660 Skanderborg<br />

T: 4072 9165<br />

r.<br />

Vi tilbyder rideundervisning<br />

på alle niveauer, ridefysioterapi<br />

og handicapridning samt<br />

mulighed for part i en hest<br />

eller pony.<br />

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 43 66 85<br />

22 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong><br />

• Brændsel<br />

• Foder<br />

• Storsækkeservice<br />

Birkholmvej 2<br />

8752 Østbirk<br />

Tlf. 76 69 00 10<br />

BESTÅ MED GARANTI<br />

www.spfoderogenergi.dk<br />

HOS BAKKENS KØRESKOLE<br />

Kontakt Kim på +45 21 28 21 19 eller på<br />

info@bakkenskoreskole.dk<br />

og hør mere om næste holdstart.<br />

Se mere på:<br />

BAKKENSKØRESKOLE.DK<br />

Se mere på:<br />

BAKKENSKØRESKOLE.DK<br />

Bakkens Køreskole<br />

Ladegårdsbakken 16H<br />

8660 Skanderborg<br />

+45 21282119<br />

bakkenskoreskole.dk<br />

BESTÅELSES-<br />

GARANTI<br />

HOS BAKKENS<br />

KØRESKOLE<br />

S.P<br />

• Br<br />

• Fo<br />

• Sto<br />

Birkh<br />

8752<br />

Tlf<br />

www


KONTAKT: TLF. 8755 2803<br />

CYKELKLUBBEN TEAM RIS<br />

Cykelklubben Team Ris<br />

Af Bjarne Toftgaard Møller<br />

Cykelklubben Team Ris blev stiftet tilbage i 2004. I løbet af årene<br />

kom der flere til, så vi i dag er 28 medlemmer. Klubben er en<br />

selvstændig cykelklub, som har til formål at skabe en aktiv klub<br />

for alle interesserede cykelmotionister. Glæden ved at cykle en<br />

lang tur en dejlig sommerdag, bliver for de fleste langt større,<br />

når man kan gøre det i et felt med mange ryttere. Alder spiller<br />

ingen rolle, er du 15 år eller 65 år, så har vi altid plads til en til.<br />

Vi er jo så heldige, at vi bor i nok Danmarks bedste cykelområde,<br />

og det prøver vi at udnytte på bedst mulig måde. Sommeren<br />

igennem køres der på velpudsede racere, og når vinteren står for<br />

døren, er det på mountainbike i skovene.<br />

I Team Ris har vi, som mange andre cykelklubber i Danmark,<br />

indset, at der ofte er et problem<br />

med farten. Problemet består i, at<br />

når man samles til træning, er der<br />

ofte stor forskel på de enkelte rytteres<br />

formåen, træningstilstand og<br />

ambitioner. Da vi i Team Ris har<br />

den holdning, at der skal være plads til alle, har vi valgt at inddele<br />

træningen i to forskellige hold. Dette giver nye medlemmer<br />

en god mulighed for at deltage på flere niveauer. Vores motto er<br />

"vi kører ud sammen og vi kommer hjem sammen".<br />

Kunne du tænke dig at være en del af cykelklubben, eller<br />

bare høre noget mere, så kontakt formand Bjarne Toftgaard<br />

Møller på beth@pc.dk eller tlf. 87552803<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> igen på banen!<br />

Af Johannes Flensted-Jensen<br />

Se mere om <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

på: www.ejerbjerge.dk,<br />

facebook: <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> –<br />

et aktivt landsbyliv og<br />

Instagram: <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

. FODER & ENERGI<br />

ændsel<br />

der<br />

rsækkeservice<br />

Skanderborg Kommune havde inviteret til et inspirationsmøde<br />

på Fælleden mandag den 1. oktober.<br />

Ni landsbyer – heriblandt <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> – var blevet bedt om at<br />

præsentere sine visioner for fremtiden.<br />

I borgmester Jørgen Gaardes velkomst fremgik tydeligt en<br />

stor tilfredshed med det engagement og de mange ideer, som<br />

Kommuneplanprocessen indtil videre havde medført. Om selve<br />

planprocessen fremgik det desværre klart, at vi må væbne<br />

os med tålmodighed. Det kommer til at tage tid – formentlig<br />

mindst et par år.<br />

Stor lydhørhed om arbejdet i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong><br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>s lokalrådsformand Morten Rose Vilholm præsenterede<br />

den proces og det arbejde, der er kommet ud af vores<br />

proces. Det gjorde han godt og levende – og med meget stor<br />

lydhørhed blandt de fremmødte.<br />

Det er helt klart, at det lange forberedelsesarbejde i <strong>Ejer</strong><br />

<strong>Bjerge</strong> og det store antal medvirkende i processen er noget,<br />

der er blevet lagt mærke til i kommunen.<br />

. 76 69 00 10<br />

Vi har det, der skal til<br />

Mortens afsluttende konklusion var: Vi har, hvad der skal til:<br />

Skole, daginstitutioner, natur, stærke foreninger og dagligvarebutik.<br />

Og det, vi har brug for hjælp til i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>, er:<br />

Flere tilflyttere<br />

Mulighed for varierede boligformer og flere enkeltudstykninger<br />

– med kommunen som aktiv medspiller<br />

Forskønnelse & aktivt område<br />

Delvis kommunal finansiering<br />

TAK TIL ALLAN FOR 24,5 ENGAGEREDE ÅR!<br />

Trafik<br />

– Kommunens hjælp til fortsat mange afgange med rute 107<br />

– Kommunens hjælp i dialogen med Vejdirektoratet om støjreduktion<br />

– Fortsat kommunalt fokus på sikre skoleveje<br />

Af de andre landsbyers oplæg fremgik det, at det i hovedtræk<br />

er stort set de samme ting, som landsbyerne slår på.<br />

Alt i alt en inspirerende aften – med <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> på banen<br />

igen.<br />

Efter 24,5 år som uddeler i Tebstrup Brugsforening, har Allan Jakobsen valgt at trække sig tilbage ved udgangen af <strong>2018</strong>.<br />

Allan har været med til flere udvidelser af butikken og ikke mindst den sidste ombygning, hvor parkeringsplads og indgangsparti<br />

blev flyttet, lagret blev inddraget til butik og et nyt lager blev bygget. Alt dette afspejlede en tid med rigtig meget vækst.<br />

olmvej 2<br />

Østbirk<br />

Efter liberalisering af lukkeloven stoppede væksten, og det har givet store udfordringer at drive forretning i Tebstrup. Allan giver<br />

nu bolden videre, og vi håber, at finde en afløser med lige så stort engagement i forretningen og lokalsamfundet. Allan har været<br />

synonym med Brugsen igennem alle årene. Mange unge har haft deres første job med Allan som arbejdsgiver. Vi vil ønske Allan en<br />

.spfoderogenergi.dk rigtig god 3. alder, og vi siger ham TAK for knap 25 år i Tebstrup Brugsforening.<br />

Jens Huusmann, formand for Tebstrup Brugsforening<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 23


Restaurant<br />

• Barnedåb<br />

,redøm ,renoitpeceR •<br />

• Fødselsdag<br />

• Busselskaber<br />

• Bryllup<br />

M u e • d o nilits s g<br />

s e er r<br />

•K -dlug,-vløs,-reb ob • Vinsmagninger<br />

og diamant bryllup<br />

go retrecnokmitnI •<br />

redehgilditjøhedniM underholdning<br />

•<br />

Vi er beliggende lidt uden for Gedved og kan afholde<br />

selskaber op til 150 personer.<br />

Vores nyrenoverede lokaler samt den store terrasse med<br />

udsigt over søen og parken danner de idylliske rammer<br />

omkring de forskellige arrangementer.<br />

Vi leverer naturligvis også ud af huset<br />

– med eller uden personale.<br />

Kontakt os næste gang du skal holde et arrangement<br />

og få et uforpligtende tilbud på netop dine ønsker.<br />

Læs mere og lad dig inspirere på vores hjemmeside.<br />

www.mollebaek.dk<br />

Gl. Kattrupvej 2 – 8752 Gedved – Tlf. 75 66 52 10<br />

info@mollebaek.dk<br />

find os på<br />

www.hugomortensen.dk<br />

Tømrerfirmaet<br />

Magnus Pedersen ApS<br />

Vild med vinduer, tosset med tag<br />

og vi udfører også DIN tømreropgave<br />

Tlf.: 21754991<br />

kontakt@toemrerfirmaet-magnus.dk<br />

Tømrerfirmaet Magnus Pedersen ApS<br />

24 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong>


KONTAKT: TLF. 2163 6033<br />

HØSTFEST<br />

i Tebstrup Forsamlingshus<br />

Lørdag den 22. september var der høstfest i Tebstrup Forsamlingshus,<br />

og hvilken fest, det var!<br />

Maden bestod af helstegt pattegris med tilbehør fra Yding<br />

Enggård Slagtervarer og smagte fortrinligt. Thyge Rasmussen<br />

og Bent Askholm havde valgt at invitere deres folk til høstfest<br />

hos os i år, og det gjorde, at vi kunne melde næsten udsolgt,<br />

og at salen var fyldt allerede under spisningen.<br />

TEBSTRUP FORSAMLINGSHUS OG BORGERFORENING<br />

Der blev danset og festet igennem. Og festen fortsatte længe<br />

efter at musikken var slut. Selvom udskænkningen stoppede<br />

klokken 02 blev folk hængende, og de sidste var stadig i gang<br />

med at skaffe en taxa, da vi lukkede og slukkede klokken 04.<br />

Tak for en fed fest alle sammen, I ved selv, hvem I er, og vi<br />

håber at se jer igen en anden god gang.<br />

Kærlig hilsen fra Formandinden<br />

Vi havde entreret med det Skanderborg-baserede band Railroad,<br />

som skulle komme og spille for vores gæster. Da de gik<br />

på ved 21-tiden, var der desværre en del gæster, som syntes<br />

at det var lige larmende nok og valgte at tage hjem. Salen<br />

blev dog ikke tom af den grund, for i stedet valgte andre at<br />

dukke op, til hvad der skulle vise sig at blive et brag af en<br />

koncert.<br />

Tebstrup Forsamlingshus · Horsensvej 117 · Tebstrup · 8660 Skanderborg · tebstrupforsamlingshus.dk<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 25


Mindre opgaver udføres<br />

Udskiftning af vinduer og døre<br />

Tagarbejde www.sobresol.dk<br />

Alm. Tømrer-snedkerarbejde<br />

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg<br />

Telefon 86 52 53 44<br />

www.butik-elle.dk<br />

TEBSTRUP VVS<br />

SERVICE ApS<br />

AP SERVICE<br />

Horsensvej 135<br />

www.ap-s.dk<br />

8660 Skanderborg<br />

72545262.flT<br />

5262 .flT<br />

info@sobresol.dk<br />

–<br />

Horsensvej 98<br />

v/Anders Poulsen Tlf: 51 80 29 42<br />

Horsensvej 72. Tebstrup 8660 Skanderborg<br />

GARANTI<br />

janik consult<br />

Hylke Tømrer-<br />

og Snedkerforretning<br />

8660 Skanderborg<br />

Adelgade 113 • 8660 Skanderborg<br />

Hylkevej 92 Telefon 86 52 53 44<br />

8660 Skanderborg<br />

Tlf. 86 53 80 70<br />

www.butik-elle.dk<br />

Udgravning, kloakering samt<br />

støbning af grunde og stalde<br />

Markarbejde af enhver art<br />

NYHED! Nedfældning af gylle<br />

i sortjord og græsmarker<br />

Salg af wraphø<br />

top.nu 3 · 2011 31<br />

janik consult<br />

HJ<br />

HJ<br />

VALEUR<br />

VALEUR<br />

PC / PLC STYRINGER • INDUSTRIAUTOMATIK<br />

EL-INSTALLATION • ALARMANLÆG • TELE / DATA<br />

PC PC / PLC<br />

Tlf. / PLC STYRINGER<br />

75 •<br />

78 13 22 • INDUSTRIAUTOMATIK<br />

• www .hj-valeur .dk<br />

EL-INSTALLATION 8660 • ALARMANLÆG Skanderborg<br />

• • TELE / / DATA<br />

Tlf. 75 756678 1013 7422 • www.nielsen-touboel.dk<br />

• .hj-valeur .dk<br />

Østbirk tlf. 75 78 13 22 -Hovedgård tlf. 75 66 10 74<br />

www.hj-valeur.dk<br />

Udgravning, kloakering samt<br />

Nørgaardbiler.dk<br />

støbning af grunde og stalde<br />

Markarbejde af enhver art<br />

NYHED! Vognmandsforretning<br />

Nedfældning af gylle<br />

i sortjord Containerudlejning<br />

og græsmarker<br />

Kran og Grab<br />

Salg af wraphø<br />

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg<br />

E-mail: info@norgaardbiler.dk<br />

Mindre opgaver udføres<br />

Hylke Ridecenter<br />

Udskiftning af vinduer og døre<br />

Tlf.: 4026 2990<br />

Nørgaardbiler.dk<br />

TEBSTRUP VVS<br />

SERVICE ApS<br />

Tilbyder opstaldning i store lyse bokse med daglig adgang<br />

til græsfolde og 3 gange Tagarbejde<br />

fodring<br />

www.sobresol.dk<br />

med varieret foder.<br />

Vognmandsforretning<br />

Containerudlejning<br />

2 Ridehaller og 2 udendørsbaner.<br />

Kran og Grab<br />

Alm. Tømrer-snedkerarbejde Horsensvej 98<br />

Vi tilbyder rideundervisning<br />

på alle niveauer, ridefysioterapi<br />

og handicapridning samt<br />

Lille Tåningvej 24, 8660 Skanderborg<br />

Horsensvej 135<br />

mulighed for part i en hest<br />

E-mail: info@norgaardbiler.dk<br />

8660 Skanderborg<br />

eller pony.<br />

72545262.flT<br />

Stævner, ridelejr, kurser mm. Tlf. 23 info@sobresol.dk<br />

43 66 85<br />

GARANTI<br />

Tlf.: 4026 2990<br />

26 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong><br />

31


KONTAKT: TLF. 2297 2163 3181 6033<br />

RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING<br />

VERDENSMESTEREN fra Riis-Tebstrup IF<br />

Af Thea Askholm<br />

Jeanette Bille, håndboldspiller i RTI, kunne stolt vende hjem fra<br />

dette års Verdensmesterskab i Brasilien i sommers med en guldmedalje<br />

om halsen. Med en håndboldkarriere på 22 år i RTI, har<br />

Jeanette opnået mere end de fleste ”amatører” kan drømme om.<br />

Som 4-årig havde Jeanette Bille et ønske om at starte til håndbold.<br />

– Egentlig skyldes det nok, at min mor spillede håndbold,<br />

fortæller Jeanette.<br />

Hun fik hurtigt selv interessen for spillet. Hun har spillet<br />

på de fleste pladser på banen, og har nu brugt de sidste 22<br />

år i en RTI-trøje – kun med få års pause, da hun ventede<br />

sine to børn. For 2,5 år siden toppede Jeanette’s håndboldkarriere,<br />

da hun blev tilbudt en plads på det Danske Døvelandshold.<br />

Jeanette er født hørehæmmet, men det har aldrig<br />

været en hindring for hende på håndboldbanen.<br />

– Siden jeg var halvandet år gammel har jeg haft høreapparat,<br />

og for 9 år siden fik jeg en CI operation, så jeg faktisk<br />

kan høre i dag, når jeg har det tændt, fortæller hun.<br />

Når hun spiller med døvelandsholdet, må hun ikke have<br />

det tændt – der er der ingen, der må kunne høre noget,<br />

ligesom at man skal have et gennemsnitligt høretab på 55<br />

decibel. Det kan i livet godt være en udfordring at være døv,<br />

men på håndboldbanen også en fordel.<br />

– Når vi ikke kan høre noget, bruger vi meget mere alle<br />

vores andre sanser, og vi er mere opmærksomme. I håndbold<br />

er det rigtig godt at være vant til, fordi man ”læser” spillet<br />

bedre, fortæller Jeanette.<br />

Hun fortæller også, at det dog godt kan være en udfordring<br />

i en håndboldkamp, men at hun er vant til at forberede<br />

deltagere i klubturneringerne på det.<br />

– Jeg har altid taget mine forholdsregler – jeg nævner<br />

det altid for dommeren i starten af kampen, fordi der kan<br />

være situationer, hvor jeg ikke hører ham fløjte... Det ender<br />

ofte ud i nogle sjove situationer, hvor alle står og kigger<br />

forundret på mig, fordi jeg bare spiller videre efter fløjten<br />

har lydt, fortæller Jeanette og griner, men samtidig har mine<br />

holdkammerater altid været rigtig gode til at hjælpe og har<br />

haft forståelse for mine udfordringer – enten ved at forklare<br />

mig, hvad træneren lige har sagt, eller ved at skubbe mig i<br />

siden til opdækning i forsvaret, fordi jeg ikke kan høre, hvad<br />

der bliver sagt, tilføjer hun og bryder ud i latter.<br />

Til verdensmesterskabet i Brasilien fik Jeanette og hendes<br />

holdkammerater på døvelandsholdet bevist, at det ikke<br />

behøver at være en hindring ikke at kunne høre for at spille<br />

håndbold. De danske damer tog en sikker sejr med hjem med<br />

et resultat på 31-11 i finalen, og Jeanette Bille er nu det<br />

første medlem i RTI, der er verdensmester.<br />

– Det er selvfølgelig vildt fedt, og vi er rigtig beærede over<br />

Jeanette Bille med Døvelandsholdets pokal fra Verdensmesterskabet i Brasilien i sommers.<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 27


RIIS TEBSTRUP IDRÆTSFORENING<br />

den måde alle har taget imod os på – også dem, der ikke kender<br />

os, eller kender noget til døvesport. Men det havde heller<br />

ikke været så stor en oplevelse, hvis ikke jeg havde haft den<br />

støtte jeg har haft fra mit klubhold i RTI, tilføjer hun.<br />

– RTI er en helt speciel klub – måske især fordi vi kender<br />

hinanden rigtig godt, og vi kender hinandens familier. Det<br />

er et meget trygt miljø at være i, og det skyldes måske, at<br />

mange af mine holdkammerater er nogle, jeg har spillet sammen<br />

med i mange år … Det er lidt som om der er en tendens<br />

til, at man bliver ”hængende” i RTI, smiler Jeanette, der har<br />

spillet i RTI siden hun var 16 år.<br />

– Det skyldes helt klart også, at vi har rigtig gode og kompetente<br />

trænere, der brænder for sammenholdet og for at lære<br />

os noget. Og så skyldes det alles indstilling til, hvordan vi er<br />

overfor hinanden – vi tager hånd om hinanden, og det er for<br />

mig rigtig vigtigt, når man bruger meget af sin tid i klubben.<br />

Og Jeanette har ikke planer om at stoppe endnu.<br />

– Min mor spillede til hun var 54 år, så vi har mange år<br />

endnu, afslutter Jeanette med et smil på læben.<br />

Døvelandsholdet jubler over medaljerne.<br />

Og RTI kan med glæde og stolthed sige, at vi med Jeanette<br />

Bille nu har en verdensmester blandt medlemmerne.<br />

Har du lyst til at gøre en forskel for<br />

idrætslivet i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>?<br />

RTI er en breddeidrætsforening et sted for alle, hvor vi giver<br />

plads uanset alder, køn, niveau eller ambitioner.<br />

RTI har fokus på trivsel og godt humør, vi arbejder målrettet<br />

for at involvere både spillere, trænere, forældre og udvalg i<br />

aktiviteterne, således at vi hjælper alle med at motivere vores<br />

unge til at dyrke idræt på et socialt og sportsligt plan,<br />

for derigennem at styrke dem, klubben og lokalsamfundet.<br />

Kunne foreningsarbejde være noget for dig, så afholder RTI<br />

generalforsamling mandag den 25. februar kl 19:00 i RTI’s<br />

lokaler i Landsbyordningen <strong>Ejer</strong> Bavnehøj.<br />

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte<br />

RTI’s formand Line Eriksen på mobil 52151418<br />

eller mail: risvej41@gmail.com<br />

28 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong><br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong> 28


LANDSBYORDNINGEN EJER BAVNEHØJ<br />

Juletræsfest med flæskesteg<br />

Torsdag den 6. december <strong>2018</strong><br />

kl. 16.00 til 19.30<br />

Alle børn i RTI/Landsbyordning, søskende<br />

og forældre samt foreningens trænere og<br />

frivillige hjælpere, inviteres hermed til fælles<br />

juleafslutning i hallen.<br />

Vi gøre det igen i år, så i forældre slipper for at<br />

lave aftensmad. Maden koster 50 kr. pr. voksen og<br />

25 kr. pr. barn.<br />

Tilmelding nødvendigt via RTI hjemmeside eller send en sms til<br />

Rita Eriksen 2620 8614, senest den 30. november <strong>2018</strong>.<br />

Der vil være: klip og klister til juletræet ♥ Julemusik<br />

♥ Dans om juletræet ♥ Besøg af julemanden ♥ Godteposer til alle børn<br />

samt mulighed for at købe kage, kaffe og saftevand.<br />

Men vi vil gerne bede om jeres hjælp!<br />

Har du/I mulighed for at give en hånd med – enten til praktiske gøremål<br />

eller måske til at bage en fantastisk julekage – så giv os endelig besked.<br />

RING ELLER SEND EN SMS TIL<br />

Maria 2047 8889, senest den 3. december <strong>2018</strong><br />

HUSK<br />

– MEDBRING DET GODE HUMØR NISSEHUE OG SAKS !<br />

Vi glæder os til at se jer!<br />

Med venlig nissehilsen<br />

RTI – Aktivitetsudvalget<br />

♥<br />

BØRN UNDER 10 ÅR, SKAL VÆRE IFØLGE MED EN VOKSEN<br />

♥<br />

♥ ♥<br />

♥<br />

♥♥<br />

♥<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 29


EJER BAVNEHØJS VENNER<br />

KONTAKT: TLF. 4018 9357<br />

Første etape af helhedsplan<br />

Af Viggo Rasmussen<br />

En række visionære anbefalinger af,<br />

hvordan man fremhæver <strong>Ejer</strong> Bavnehøjs<br />

unikke natur- og kulturværdier bliver<br />

udført netop nu. Målet er at skabe attraktive<br />

rammer for besøg og forsamlinger<br />

med stærke og bevægende indtryk.<br />

Første del af planen er udført henover<br />

efteråret <strong>2018</strong> i et samarbejde<br />

mellem Skanderborg Kommune,<br />

Realdania, <strong>Ejer</strong> Bavnehøjs Venner<br />

og rådgivere fra landskabsarkitektfirmaet<br />

Bruun & Møllers. Følgende<br />

ændringer og elementer er på vej:<br />

• Betonkanter og kraftige træbænke<br />

rundt om den flyttede Genforeningssten<br />

• Opholdsarealet ved Genforeningsstenen<br />

forbindes med en trappe<br />

til Sporet i <strong>Ejer</strong><br />

• Terrænregulering, træfældning og<br />

oprydning i Gryden<br />

• ’Himmeltrappe’ og sceneområde i<br />

Gryden<br />

• Adgangssti med trappe mod nord<br />

og service-/brandvej mod syd-øst<br />

• Opholdsrepos’er med borde og<br />

bænke mod syd<br />

• Ny belægning på opholdsarealet i<br />

trekanten ved kiosken.<br />

Anlægsarbejdet bliver udført af kommunens<br />

Entreprenørafdeling. Udfordringen<br />

har været, at der er store højdeforskelle<br />

i Gryden. Fra toppen af Gryden til bunden<br />

er der et fald på 10 meter over kort<br />

afstand. Det betyder, at de nye stier<br />

belagt med hårdt komprimeret grus bliver<br />

forholdsvis stejle. Anderledes kan<br />

det ikke være.<br />

Undervejs fik man en overraskelse<br />

– faktisk to: I bunden af Gryden<br />

gemte sig et gammelt vandværk<br />

med vandpumpe, trykbeholder og<br />

en 30 meter dyb brønd, som har<br />

forsynet Restaurant <strong>Ejer</strong> Bavnehøj.<br />

Altså med direkte adgang til grundvandet.<br />

Ved siden af var en udtørret<br />

septitank. Begge dele er nu sløjfet.<br />

Det samlede anlægsarbejde bliver<br />

færdigt inden nytår.<br />

Helhedsplanen bygger på input<br />

fra borgere/rådgivere og et forprojekt<br />

om en helhedsorienteret<br />

udviklingsplan. I 2015 bevilgede<br />

Realdania op til 2,3 mio. kr. til at<br />

gennemføre et projekt med henblik<br />

på at styrke <strong>Ejer</strong> Bavnehøjs status<br />

som destination og vartegn.<br />

Landskabsarkitektfirmaet Bruun &<br />

Møllers vandt derefter en minikonkurrence<br />

med et visionært forslag<br />

til at opnå en nuanceret helhedsbearbejdning<br />

af området omkring <strong>Ejer</strong><br />

Bavnehøj ved hjælp af få, enkle og<br />

markante greb.<br />

Helhedsplanen opdeler højdepunktet<br />

i fem tematiske delområder:<br />

ankomstområdet, Genforeningstårnet,<br />

Genforeningsstenen, Gryden<br />

og et udsigts- og legeområde. Det<br />

nuværende terræn og beplantningen<br />

vil også blive bearbejdet for at skabe<br />

en bedre sammenhæng, udsigt<br />

og naturoplevelse i <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong>. Hvis<br />

projektet gennemføres i sin helhed,<br />

vil man øge og tilføre følgende kvaliteter<br />

til <strong>Ejer</strong> Bavnehøj:<br />

• Fremhæve den historiske betydning<br />

omkring bavneblus samt<br />

genforeningsstenen og –tårnet<br />

• Styrke landskabelige og naturmæssige<br />

oplevelser på Danmarks<br />

tag via bedre anlæg, faciliteter<br />

og naturpleje<br />

• Skabe gode muligheder for<br />

folkemøder, grundlovsmøder og<br />

forskellige kulturelle arrangementer<br />

• Skabe fuld tilgængelighed for alle<br />

i et kuperet terræn med respekt<br />

for naturen<br />

• Give motorvejsgæster og andre<br />

korttidsbesøgende lyst til og<br />

forudsætninger for at blive i<br />

længere tid, for at opleve denne<br />

danske natur- og kulturperle.<br />

Helhedsplanen gennemføres etapevis<br />

afstemt med omfanget af yderligere<br />

ekstern finansiering. Så sig<br />

endelig til, hvis du har en rig onkel<br />

eller kender en gavmild tante.<br />

30 <strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 2 · <strong>2018</strong>


OVSTED, TÅNING OG HYLKE SOGNE<br />

Gudstjenester og arrangementer<br />

Arrangementerne foregår i Hylke, Ousted eller Tåning kirke samt i Stalden, som er sognets<br />

menighedshus i Sneptrup præstegårds ombyggede staldbygning, Sneptrup præstegård,<br />

Sneptrupvej 4, 8660 Skanderborg.<br />

Kirkebil ved henvendelse til præsten på telefon 8653 8279 senest dagen før.<br />

NOVEMBER<br />

Tirsdag den 27. november<br />

Om renoveringen af Sneptrup<br />

Præstegård ved Sune Nielsen,<br />

Cubo Arkitekter og fmd.<br />

Niels Bjørn Povlsgaard<br />

Stalden kl. 19.30<br />

DECEMBER<br />

Søndag den 2. december<br />

1. søndag i advent<br />

Tåning kl. 9.30 m. børneog<br />

juniorkor<br />

Ovsted kl. 11.00 m. børneog<br />

juniorkor<br />

Hylke kirke kl. 14.00.<br />

Konfirmander medvirker<br />

Tirsdag den 4. december<br />

Babysalmesang<br />

For 0-3-årige<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Hylke kl. 10.00<br />

Tirsdag den 4. december<br />

Julekoncert-fortælling<br />

”Der var engang i Betlehem”<br />

Tåning kl. 19.00<br />

Onsdag den 5. december<br />

Babysalmesang<br />

For 0-1 årige<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Ovsted kl. 11.00<br />

Søndag den 9. december<br />

2. søndag i advent<br />

Krybbespil<br />

Honninghjerter til alle børn<br />

Hylke kl. 11.00<br />

Søndag den 16. december<br />

3. søndag i advent<br />

”De 9 læsninger”<br />

Ovsted kirke kl. 14.30<br />

Mandag den 24. december<br />

Juleaften<br />

Tåning kirke kl. 13.30:<br />

Familiegudstjeneste<br />

Hylke kl. 14.45<br />

Ovsted kl. 16.00<br />

Tirsdag den 25. december<br />

Juledag<br />

Tåning kl. 9.30<br />

Ovsted kl. 11.00<br />

Onsdag den 26. december<br />

2. juledag<br />

Hylke kl. 11.00<br />

JANUAR<br />

Tirsdag den 1. januar<br />

Nytårsdag<br />

Hylke kl. 15.00<br />

Søndag den 6. januar<br />

Helligtrekonger<br />

Helligtrekonger-brød og kaffe<br />

Ovsted kl. 11.00<br />

Søndag den 13. januar<br />

1. søndag efter Helligtrekonger<br />

Tåning kl. 9.30<br />

Hylke kl. 11.00<br />

Torsdag den 17. januar<br />

”Oktober '43 – Redningen af de<br />

danske jøder”<br />

Musikalsk dokumentarfortælling<br />

ved Klezmerduo<br />

Hylke kirke kl. 19.00<br />

Søndag den 20. januar<br />

2. søndag efter Helligtrekonger<br />

Spejderparade<br />

Ovsted kl. 11.00<br />

Søndag den 27. januar<br />

3. søndag efter Helligtrekonger<br />

Hylke kl. 9.30<br />

Tåning kl. 11.00<br />

FEBRUAR<br />

Søndag den 3. februar<br />

Kyndelmissegudstjeneste<br />

HOT-koret medvirker<br />

Hylke kirke kl. 15.30<br />

Tirsdag den 5. februar<br />

Babysalmesang<br />

For 0-3-årige<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Hylke kl. 10.00<br />

Onsdag den 6. februar<br />

Babysalmesang<br />

For 0-1-årige<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Ovsted kl. 11.00<br />

Søndag den 10. februar<br />

5. søndag efter Helligtrekonger<br />

Ovsted kl. 9.30<br />

Tåning kl. 11.00<br />

Søndag den 17. februar<br />

Septuagesima<br />

Hylke kl. 11.00<br />

Tirsdag den 19. februar<br />

Sangaften med Kristian<br />

Enevoldsen<br />

Stalden kl. 19.30<br />

Søndag den 24. februar<br />

Seksagesima – juniorkoret<br />

medvirker<br />

Tåning kl. 9.30<br />

Ovsted kl. 11.00<br />

MARTS<br />

Søndag den 3. marts<br />

Fastelavn – spirekor<br />

og børnekor medvirker<br />

kl. 14.00<br />

(sted annonceres ved opslag)<br />

Tirsdag den 5. marts<br />

Babysalmesang<br />

For 0-3-årige<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Hylke kirke kl. 10.00<br />

Onsdag den 6. marts<br />

Babysalmesang<br />

for 0-1-årige<br />

NB: Tilmelding til<br />

gudnason@os.dk<br />

Ovsted kirke kl. 11.00<br />

Torsdag den 7. marts<br />

Dobbeltforedrag ”Et mukkehjem?”<br />

ved Benedikte & Jacob<br />

Stalden kl. 19.30<br />

Søndag den 10. marts<br />

Første søndag i Fasten<br />

Tåning kl. 11.00<br />

Søndag den 17. marts<br />

2. søndag i Fasten – juniorkoret<br />

medvirker<br />

Hylke kl. 11.00<br />

Søndag den 17. marts<br />

Koncert ”Nordic Stories”<br />

Musik og islandske naturfotos<br />

Ovsted kl. 16.00<br />

Søndag den 24. marts<br />

3. søndag i Fasten<br />

Ovsted kl. 11.00<br />

Søndag den 31. marts<br />

Midfaste<br />

Hylke kl. 11.00<br />

<strong>Ejer</strong> <strong>Bjerge</strong> 3 · <strong>2018</strong> 31


Kalender<br />

<strong>2018</strong><br />

NOVEMBER<br />

Fællesspisning i Tåning<br />

Torsdag 15. november kl. 18.00<br />

Tilmelding se side 17<br />

Renoveringen af Sneptrup Præstegård<br />

Tirsdag den 27. november kl. 19.30<br />

Ved Sune Nielsen, Cubo Arkitekter<br />

og fmd. Niels Bjørn Povlsgaard.<br />

Stalden, se side 10<br />

DECEMBER<br />

Tånings Julebazar<br />

Søndag den 2. december kl. 10-16,<br />

se side 17<br />

Der var engang i Betlehem<br />

Tirsdag den 4. december kl. 19.00<br />

Koncertfortælling ved Søren Schelling<br />

Tåning kirke, se side 11<br />

Adventsmøde<br />

Onsdag den 5. december kl. 14.00<br />

Stalden, se side 11<br />

RTI og Landsbyordningens Juletræsfest<br />

Torsdag den 6. december kl. 16-19.30,<br />

se side 29<br />

Krybbespil<br />

Søndag den 9. december kl. 11.00<br />

2. klasse fra Hylke skole opfører<br />

krybbepil, se side 12<br />

Hylke kirke<br />

De 9 læsninger<br />

Søndag den 16. december kl. 14.30<br />

Luciaoptog, læsninger, kor og sang<br />

Ovsted kirke, se side 12<br />

2019<br />

JANUAR<br />

Oktober '43 – Redningen af de danske<br />

jøder<br />

Torsdag den 17. januar kl. 19.00<br />

Musikalsk dokumentarfortælling med<br />

Klezmerduo<br />

Hylke kirke, se side 13<br />

Pigeklubbens nytårskur i Stalden<br />

Onsdag den 13 januar kl. 18, se side 17<br />

FEBRUAR<br />

Kyndelmisse<br />

Søndag den 3. februar kl. 15.30<br />

HOT-koret synger om lys og håb<br />

Hylke kirke, se side 13<br />

Generalforsamling for Tåning<br />

Vandværk og Tåning Forsamlingshus<br />

Tirsdag den 5. februar, se side 17<br />

Sangaften med Kristian Enevoldsen<br />

Tirsdag den 19. februar kl. 19.30<br />

Om tilblivelsen af den nye<br />

højskolesangbog<br />

Stalden, se side 14<br />

Støt idrætslivet deltag i<br />

RTI’s generalforsamling<br />

Mandag den 25. februar kl. 19.00,<br />

se side 28<br />

MARTS<br />

Et mukkehjem? – scener fra et<br />

ægteskab<br />

Torsdag den 7. marts kl. 19.30<br />

Causerende dobbeltforedrag ved<br />

Benedikte & Jacob<br />

Stalden, se side 14<br />

”Nordic Stories” – Dorthe Højland<br />

Group<br />

Søndag den 17. marts kl. 16.00<br />

koncert med islandske naturfotos<br />

Ovsted kirke, se side 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!